Kategorie Aktuality

Velikonoční radost

Středa, 1. 5. 2024

Velikonoce jsou vyvrcholením liturgického roku. Ne vždy je ale prožíváme v radosti. Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění. Tato slova slýcháme rok co rok při zapalování paškálu – velikonoční svíce – od ohně, zapáleného před kostelem. Tomu ale předchází Zelený čtvrtek s připomínkou poslední večeře, kdy Ježíš svým učedníkům, těm svým dvanácti i nám všem budoucím, odkázal eucharistii. Letos poprvvé došlo při bohoslužbě i na obřad umývání nohou. Nesmírně hluboké vyjádření pokory. Ježíše k učedníkům, pana faráře k farníkům. Bdění v Getsemanech přes celou noc. Velký pátek a s ním odpolední křížová cesta po Bílovicích, pro mnohé jako minulé roky, pro jiné vždy nová, jiná. Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi. Velkopáteční obřady, noční bdění u Božího hrobu. Ticho Bílé soboty přehluší ona radost z prázdného hrobu. Světlo Kristovo. Světlo, které má prosvítit všechny temnoty našich životů, které má dát jistotu, že Ježíš je skutečným vítězem nad vším zlem i nad smrtí. Ano, během letošních Velikonoc nám otec připomínal na připravované mozaice, že Kristus sestoupil do podsvětí,  aby podobně jako dobrý pastýř našel ztracenou ovci a vynesl ji z temnot hříchu. Kristus sestupuje do podsvětí, aby smrtí smrt přemohl a nám daroval věčný život.


Duben 2024 – kalendář akcí ve farnosti

Neděle, 31. 3. 2024

Pořád se něco děje. Pravidelně přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Nabízíme události v dubnu 2024.

 • Úterý 2. dubna 2024: Ekumenické biblické hodiny s Pavlem Kašparem – Příběhy praotců Abraháma, Izáka a Jákoba – v 19:30 hod. ve farní klubovně;
 • Středa 3. dubna 2024: Jarní koncert smíšeného pěveckého sboru Bronislav – v 18 hod. v bílovickém kostele;

 • Středa 3. dubna 2024: Kurz Alfa – 9. večer – Uzdravuje Bůh i dnes? – promluva Petr Beneš – v 19 hod.
 • Čtvrtek 4. dubna 2024: Seminář „Kostel u nás“ z programu Vstupy do škol – od 16 hod. v Adamově (tento seminář bude odrazovým můstkem pro pořádání programu „500. let Světelského oltáře“ pro třídy ZŠ);
 • Pátek 5. dubna 2024: Modlitba zpěvem – v 18:30 hod. v bílovickém kostele – kdo zpívá, dvakrát se modlí, zvou Řezníčkovi;
 • Sobota 6. dubna 2024: Skaut – Závod Vlčat a Světlušek (ZVaS);
 • Sobota 6. dubna 2024: Pochod pro život – v Praze;

 • Neděle 7. dubna 2024: 2. neděle velikonoční (neděle Božího milosrdenství) – první svaté přijímání;
 • Úterý 9. dubna 2024: Ekumenické biblické hodiny s Pavlem Kašparem – Příběhy praotců Abraháma, Izáka a Jákoba – v 19:30 hod. ve farní klubovně;
 • Středa 10. dubna 2024: Kurz Alfa – 10. večer – A co církev? – promluva Helena a Jiří Řezníčkovi – v 19 hod.
 • Čtvrtek 11. dubna 2024: Pastorační rada farnosti – v 19 hod. na faře;
 • Pátek 12. dubna 2024: Promítání z jordánské biblické expedice – v 18:15 (po mši sv.) na faře – pan farář a účastníci expedice do Jordánska zvou na promítání a povídání o této cestě.
 • Neděle 14. dubna 2024: Farní kavárna – přijďte na kávu a něco dobrého, přijďte si popovídat a seznámit se trochu víc – po mši sv. na bílovické faře; – přesunuto na neděli 21. 4.
 • Neděle 14. dubna 2024: Slavnost ke 100. výročí úmrtí Josefa Kozlíka, jedné z nejvýznamnějších osobností Bílovic na přelomu 19. a 20. století. Spisovatel, hudebník, učitel a ředitel zdejší školy, první starosta Sokola, první jednatel hasičského sboru a zakladatel včelařského spolku. PROGRAM AKCE: 17.30 hod. – vzpomínka a modlitba u hrobu Josef Kozlíka; v 18.00 hod. v sále restaurace U Ševčíků proběhne koncert pěveckého sboru Láska opravdivá pod vedením sbormistra Jana Špačka, na kterém zazní skladby B. Smetany, L. Janáčka a samotného J. Kozlíka. Během koncertu představí Jan Lata osobnost a dílo J. Kozlíka a přečte z jeho textů. Po skončení koncertu následuje „lidová veselice“, při níž dobové národní a vlastenecké písně zazpívá a zahraje na akordeon Lukáš Habanec za pomoci členů sboru.

 • Úterý 16. dubna 2024: Ekumenické biblické hodiny s Pavlem Kašparem – Příběhy praotců Abraháma, Izáka a Jákoba – v 19:30 hod. ve farní klubovně – mimořádně se nekoná;
 • Středa 17. dubna 2024: Kurz Alfa – závěrečný večer – Je křesťanství nudné, nepravdivé nebo zbytečné? – promluva Marie Vacová;
 • Víkend 19. – 21. dubna 2024: Skaut – Lososi – skautské setkání u skautského památníku na Ivančeně;
 • Neděle 21. dubna 2024: Farní kavárna – přijďte na kávu a něco dobrého, přijďte si popovídat a seznámit se trochu víc – po mši sv. na bílovické faře;

 • Neděle 21. dubna 2024: Listověj – hudba z Vysočiny – srdečně zveme na koncert duchovní hudby ze zhudebněných básní autorů Vysočiny v 17 hod. v kostele sv. Jana Křtitele, Babice nad Svitavou, vstupné dobrovolné.

 • Úterý 23. dubna 2024: Ekumenické biblické hodiny s Pavlem Kašparem – Příběhy praotců Abraháma, Izáka a Jákoba – v 19:30 hod. ve farní klubovně;
 • Středa 24. dubna 2024: Vysvětlovací mše sv. – v návaznosti na kurz Alfa (ale nejen pro účastníky kurzu) připravujeme vysvětlovací mši sv., při které si budeme moci připomenout význam všeho, co se během katolické bohoslužby děje – v 18:30 hod. v bílovickém kostele (P. Josef Stuchlý SJ);
 • Sobota 27. dubna 2024: Diecézní ministrantská pouť – Benediktinský klášter Rajhrad – sraz ve 13h před kostelem, registrace do 27. 3.;

 • Sobota 27. dubna 2024: Skaut – společné odpoledne s rodiči – opékání;
 • Úterý 30. dubna 2024: Ekumenické biblické hodiny s Pavlem Kašparem – Příběhy praotců Abraháma, Izáka a Jákoba – v 19:30 hod. ve farní klubovně; tentokrát nebude
 • Úterý 30. dubna 2024: Pálení čarodějnic v Trávníkách – od 17h – zve spolek Živá tradice pro Bílovice;

Pro případné změny se podívejte vždy do aktuálních ohlášek. Dlouhodobější výhled je v Kalendáři událostí.

Velikonoční přání

Neděle, 31. 3. 2024

Přejeme požehnané Velikonoce.

Velikonoce – bohoslužby (a zpovídání, noční bdění, křížová cesta…)

Čtvrtek, 28. 3. 2024

Vstupujeme do slavení Velikonočního tridua. Pro jednoduchost zvěřejňujeme přehled událostí v Bílovicích.

Bohoslužby – Velikonoce

 • na Zelený čtvrtek mše sv. v 19 hod.
 • po mši sv. zpovídání
 • noční bdění (Getsemany) od 20:00 do 6:00 – rozpis po hodinách (zapište se na připravený papír vepředu v kostele)
 • na Velký pátek – křížová cesta po Bílovicích – začátek ve 14h u kříže u staré hrušky na Obřanské
 • Velký pátek – velkopáteční obřady v 19h
 • po obřadech zpovídání
 • noční bdění (u Božího hrobu) – od 20:00 do 1:00 – rozpis po hodinách (zapište se na připravený papír vepředu v kostele)
 • v sobotu – vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně – ve 21 hod.
 • po vigílii agapé (na faře)
 • pozor – změna času ze soboty na neděli!!!
 • neděle –  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – mše sv. v 9:30 – s žehnáním velikonočních pokrmů
 • pondělí – mše sv. v 8h

Návrh budoucí křížové cesty

Pátek, 22. 3. 2024

Od posledních významných oprav v kostele v době kovidové chybí v našem chrámu křížová cesta. Její absence je citlivější zvlášť v postní době. Je pravdou, že obrazy původní křížové cesty se do aktuální podoby interiéru nehodí, ale odkládání rozhodnutí, kdy a hlavně v jaké podobě bude doplněna křížová cesta nová, bylo pro mnohé farníky více než citlivým tématem minimálně posledních dvou roků. V minulých letech jsme tedy v době postní k pobožnosti křížové cesty volily různá provizorní zobrazení. Vedlo nás to k určité kreativitě a vlastně také k hledání odpovědi na otázku, jaká by ta nová křížová cesta měla být.
V minulém roce se zdálo, že by křížová cesta mohla zdobit sloup oddělující hlavní a boční loď kostela. Šlo o návrh velmi netradiční, mozaika na sloupu měla své zastánce i odpůrce. Nakonec jsme se ale i s ním museli rozloučit. Mozaika na sloupu tedy ponese jiný motiv.
Na začátku postní doby nám pan farář představil nový návrh křížové cesty. Měla by být jednoduchá, dá se říct, že symbolická, jednotlivá zastavení budou vyhotovena kovářsky. S návrhem se může každý seznámit na nástěnkách v kostele. Asi se nebude líbit všem, ale zdá se, že je ve své hloubce i jednoduchosti opravdu tím nejlepším. Provází nás letošní postní dobou a věříme, že příští rok touto dobou už bude křížová cesta tam, kde má být.Dětská křížová cesta

Pátek, 22. 3. 2024

V pátek před Květnou nedělí připravily maminky modlitbu křížové cesty pro děti. A zájem byl veliký. Byla radost vidět, jak se prolíná dětstký svět s tím dospěláckým, a jak děti dokážou krásně vnímat velikonoční tajemství.

Sederová večeře v Adamově

Pátek, 22. 3. 2024

Ve středu 20. března se na faře v Adamově uskutečnila pesachová večeře. Pozváni byli i někteří mladí z Bílovic. V závěru postní doby bylo nesmírně obohacující nahlédnout do hloubky židovského slavení Velikonoc, ve kterém my křesťané vidíme celou řadu předobrazů, které došly naplnění příchodem Ježíše Krista. Děkujeme za tuto příležitost.

 
 

(foto z FB)

Jaké složení bude mít nová pastorační rada?

Pátek, 22. 3. 2024

Proběhly volby do pastorační rady farnosti a určily osm jejích členů: Pavel Frkal, Pavel Kulhánek, Monika Martinková, Lucie Matulová, Karel Ryšavý, Jiří Řezníček, Martin Tomášek a Jana Vaňková. Jmenováním byly doplněny ještě Marie Chovančíková a Barbora Němcová.

Všichni členové pastorační rady složili slib a obdrželi dektrety během bohoslužby na Zelený čtvrtek.

„Slibuji, že budu svědomitě plnit své poslání v pastorační radě farnosti podle daných stanov a spolu s ostatními se podílet na podpoře pastorace ve farnosti, aby život a působení Božího lidu více odpovídaly evangeliu. Kéž mi v tom pomáhá Bůh.“

Nová pastorační rada se poprvé sejde ve čtvrtek 11. dubna.

Děkujeme všem farníkům za podporu a modlitby.

Ekumenická bohoslužba

Pátek, 22. 3. 2024

V pátek 8. března se v našem bílovickém kostele konala ekumenická bohoslužba. Čím dál více si uvědomujeme, jak obohacující můžou být naše společné aktivity s bratry a sestrami z nekatolických církví.
Společně se sborem Českobratrské církve evangelické v Boskovicích jsme pozvali bílovické křesťany všech vyznání a všechny lidi dobré vůle ke společné bohoslužbě a následnému přátelskému posezení. Během bohoslužby kázal farář ČCE Jiří Bureš a o hudební doprovod se postaral trubačský sbor Consonare z Boskovic.

 

(foto Vít Š.)

Příprava prvokomunikantů

Pátek, 22. 3. 2024

V naší farnosti se tento rok na první svaté přijímání připravuje šest dětí. Provázejme Hermínku, Naďu, Markétku, Petra, Davida a Pedra na jejich cestě k důležitému životnímu kroku. Slavnost, při které děti poprvé přijmou eucharistii, se uskuteční na druhou neděli velikonoční, tedy 7. dubna 2024.