Přijďte k nám na Noc kostelů

Zveme na Noc kostelů v našem kostele sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou v pátek 7. června 2024.

Program Noci kostelů bude zahájen zvoněním v 17:25 hod.
V našem kostele se právě dokončuje instalace velkoplošné mozaiky z brněnské Dílny Všech svatých – znázorňuje čtyři obrazy naší spásy (Zvěstování, Ukřižování, Vzkříšení, Nevěsta církev). Tato působivá mozaika bude také určovat směřování programu bílovické NK.
Autor mozaiky Jiří Šťasta nám ve své přednášce v 18:30 hod. vysvětlí, co který z obrazů znázorňuje, přiblíží nám symboliku jednotlivých atributů a také popíše, jak taková mozaika vzniká a jak náročná a dlouhá může být cesta od prvotního nápadu až ke konečné realizaci.
Kostel je otevřený k samostatné prohlídce (včetně presbytáře i sakristie). Hlaholice na dveřích kostela odkazuje na sv. Cyrila a Metoděje, zajímavé jsou vitráže v presbytáři (Bohumír Matal), první čtyři vitráže z šestidílného cyklu Stvoření světa, ale také třeba oltář a ambon (Ludvík Kolek). Pozornost si bezpochyby zaslouží památník bílovického rodáka P. Jana Rybáře.
Budete mít možnost v malých skupinkách vystoupit na věž, jejíž prostory jsou jindy veřejnosti nepřístupné. Od našich průvodců se dozvíte mnoho zajímavostí o zvonech i věžních hodinách.
Také si můžete prohlédnout varhany a naše varhanice vám řekne o tomto královském nástroji celou řadu zajímavostí.
Nesmíme zapomenout na dětský mozaikový workshop.
Víte, že jsou v našem kostele nové mozaiky? Uměli byste takovou mozaiku vytvořit? Nebo alespoň vybarvit? A co takhle vzít si kousek mozaiky domů? Zveme všechny děti (nejen) na DĚTSKÝ MOZAIKOVÝ WORKSHOP. V pátek 7. června od 17:30 do 19 hod. v rámci programu Noci kostelů v Bílovicích nad Svitavou.
A ať už vyrazíte na NK k nám nebo úplně někam jinam, může se vám hodit skvělý průvodce v podobě mobilní aplikace.

 

Komentáře jsou zablokovány.