Kategorie Aktuality

Kartičky v lavicích

Pondělí, 25. 9. 2023

Jedním z bodů pastýřského listu otce biskupa Pavla bylo oživení jednoty při liturgii.

Se školním rokem jsou neodmyslitelně spojeny lavice, a ty nalezneme i v kostele. Právě v nich prožíváme liturgii, která by měla být výrazem jednoty duše a těla. Postoje při ní jsou vnějším znakem celého společenství. Proto se k vám dostávají jednoduché kartičky, které se snaží připomenout postoje věřícího v průběhu slavení mše svaté.

Minulou neděli jsme tedy i v našem kostele v lavicích našli tyto jednoduché kartičky, které mají napomoci právě k této jednotě. Jak bylo řečeno, až na malou výjimku jsou už dnes postoje při bohoslužbách v souladu s tímto doporučením. Jen po proměňování, od vyznání víry až do modlitby Otčenáš, kdy většina z nás sedí nebo klečí, je dobré si uvědomit, že správně bychom měli stát.

 

Pastýřský list

Pondělí, 25. 9. 2023

S malým zpožděním jsme si mohli vyslechnout na pastýřský list našeho biskupa Pavla.

PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPA PAVLA O MILOSRDENSTVÍ A SPOLEČENSTVÍ přináší na do dalšího období tři hlavní cíle:

 • Být skrze modlitbu tvůrcem pokoje.
 • Milosrdně přijímat tíživou situaci druhých.
 • Oživit jednotu při liturgii.

Jde o velmi podnětné čtení, ke kterému se budeme ještě několikrát vracet. Celý text si můžete přečíst zde: https://www.biskupstvi.cz/2023-09-17-pastyrsky-list-biskupa-pavla

Jan Lata trvalým jáhnem

Pondělí, 25. 9. 2023

Jan Lata přijal v sobotu 16. září na Petrově z rukou otce biskupa Pavla jáhenské svěcení. A hned následující den při nedělní mši sv. v bílovickém kostele sloužil jako jáhen a kázal. Milosrdenství vyhrává nad soudem. Věta, která mnohé z nás tolik povzbudila při prvním kázání našeho nového jáhna.

Po mši sv. následovala patřičná oslava na farní zahradě s bohatým občerstvením a hudbou.

Máme radost ze služby, do které Honza vstupuje. Celá farnost mu přejeme plnost Božích darů i požehnání pro celou jeho rodinu.

(foto a částečně i příspěvek převzat z FB)

Jáhenské svěcení

Pondělí, 25. 9. 2023

V sobotu 16. září proběhlo v Brně na Petrově jáhenské svěcení kandidátů stálého jáhenství. Mezi těmi, kdo přijali jáhenské svěcení, byl i náš Jan Lata. Všechny nové trvalé jáhny, a zvlášť pak Honzu, provázíme svou modlitbou a přejeme jim do nové služby plnost Božích darů a zvláštní požehnání pro jejich rodiny i farnosti.

(foto převzaté z FB Pavla Konzbula)

Vybrán vítězný návrh vitráží

Pondělí, 25. 9. 2023

Po celé řadě konzultací s odborníky, kteří posuzovali nejen uměleckou hodnotu předložených návrhů souboru šesti vitráží do oken v hlavní lodi bílovického kostela, ale také jejich možný soulad s už realizovanými vitrážemi podle návrhu Bohumíra Matala v presbytáři, se s konečnou platností přiklonili k návrhu pana Petra Cacha. V neposlední řadě v posouzení hrál svou roli i prostorový soulad s budoucí realizací mozaikové křížové cesty na sloupu mezi hlavní a boční lodí kostela.

Tři návrhy, které postoupily do užšího výběru, prošly během posledního období řadou dopracování a úprav tak, aby vyhověly odborným uměleckým kritériím.

S konečným rozhodnutím možná nebude souhlasit každý, protože diskuze nad jednotlivými návrhy byly místy velmi emotivní a je pochopitelné, že nelze vyhovět všem. Přesto věříme, že byl vybrán návrh pro náš kostel nejvhodnější a většině farníků i návštěvníků kostela po realizaci přiroste k srdci. Už dnes, kdy slunce prosvětluje čirými okny prostor kostela, si můžeme živě představovat harmonickou hru barev, kterou připravované vitráže našemu chrámu přinesou.

S konečnou podobou vítězného návrhu se každý může blíže seznámit na nástěnce v kostele.

Výuka náboženství ve školním roce 2023-24

Sobota, 2. 9. 2023

Výuka náboženství ve školním roce 2023-24 v Bílovicích nad Svitavou bude probíhat od 1. října:

Náboženství v Bílovicích n./S. bude probíhat od 1. října:

 • 1.tř.  – 2.tř.     středa             12.45 – 13.30 šestá vyučovací hodina
 • 3.tř.  – 4.tř.     středa             13.40 – 14.25 sedmá vyučovací hodina
 • 5. tř. – 9. tř.    pátek              18.30 – 19.30 na faře – mladší skupina
 • 5. tř. – 9. tř.    pátek              18.30 – 19.30 na faře – starší skupina

Přihláška s informacemi ke stažení a tisku: PŘIHLÁŠKA_2023

Září 2023 – kalendář akcí ve farnosti

Sobota, 2. 9. 2023

Pořád se něco děje. Pravidelně přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Nabízíme události v září 2023.

 • Pátek 1. září 2023: Táborák na zahájení školního roku – v 17:30 mše sv. v kostele, pak v 18:30 h táborák na farní zahradě;
 • Pátek 1. září 2023: Modlitba zpěvem – v 18:30 hod. v bílovickém kostele – kdo zpívá, dvakrát se modlí; zvou Řezníčkovi;
 • Sobota 2. září 2023: Diecézní pouť rodin – v Předklášteří u Tišnova – každoroční diecézní pouť rodin s bohatým duchovním i doprovodným programem jako příležitost k setkávání a sdílení.

 • Čtvrtek 7. září 2023: Modlitební společenství – v 19 hod. v kostele, od 20h modlitba růžence za mír na Ukrajině;
 • Víkend 8. – 10. září 2023: Znojemské historické vinobraní – zájemci o společný program s nocováním (vlastní spacák a karimatka) v klášteře se přihlásí panu faráři;
 • Neděle 10. září 2023: Titulární slavnost kostela ve Křtinách – v 7:30h mše sv. (P. Metoděj J. Rajčák OPraem), v 10:30h poutní mše sv. (P. Tomáš Zámečník), 14h svátostné požehnání + zahradní slavnost na farním dvoře;
 • Čtvrtek 14. září 2023: Modlitební společenství – v 19 hod. (místo bude upřesněno), od 20h modlitba růžence za mír na Ukrajině;
 • Sobota 16. září 2023: jáhenské svěcení na Petrově;
 • Sobota 16. září 2023: Skaut (dívky) – zahajovací výprava;
 • Sobota 16. září 2023: Sousedské slavnosti – Zažít Bílovice jinak; a slavnostní otevření a žehnání nové hasičské zbrojnice spojené s prohlídkou – od 13 do 16 hod.
 • Neděle 17. září 2023: Mše sv. v 9:30 (při které bude sloužit nový jáhen Jan Lata), následuje slavnost na farní zahradě spojená s hudbou a pohoštěním;
 • Neděle 17. září 2023: Společné babické odpoledne – podium za hřištěm v Babicích; od 14 do 15h mše sv. pod širým nebem, 15 až 17:30 h vystoupení místních kapel;
 • Čtvrtek 21. září 2023: Modlitební společenství – v 19 hod. (místo bude upřesněno), od 20h modlitba růžence za mír na Ukrajině;
 • Pátek 22. září 2023: Cyklovýlet do Rajhradu pro mládež (nábospolčo) – bude upřesněno;
 • Víkend 22. – 24. září 2023: Víkendovka pro tatínky s dětmi – bude potvrzeno/upřesněno – informace a přihlášení u Jirky Štancla;
 • Čtvrtek 28. září 2023: Slavnost sv. Václava – poutní mše sv. s biřmováním v Obřanech v 9:30 hod.
 • Čtvrtek 28. září 2023: Modlitební společenství – v 19 hod. (místo bude upřesněno), od 20h modlitba růžence za mír na Ukrajině;
 • Sobota 30. září 2023: Skaut (chlapci) – zahajovací výprava;

Pro případné změny se podívejte vždy do aktuálních ohlášek. Dlouhodobější výhled je v Kalendáři událostí.

Opět v Cizkrajově

Sobota, 2. 9. 2023

příspěvek brzy doplníme

Skautské tábory

Sobota, 2. 9. 2023

příspěvek brzy doplníme

110. výročí posvěcení kostela

Sobota, 2. 9. 2023

příspěvek brzy doplníme