Kategorie Aktuality

Poděkování za batůžky

Pondělí, 4. 11. 2019

Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se připojili do sbírky aktovek a batůžků Batůžkový projekt hnutí Mary´s Meals!. Společně jsme nachystali 30 batůžků. Věrka Š.

Sbírku pořádala během měsíce září Farní charita Bílovice nad Svitavou ve spolupráci se Základní školou Bílovice nad Svitavou.

Listopad 2019 – kalendář akcí ve farnosti

Středa, 30. 10. 2019

Pořád se něco děje. Přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události během listopadu 2019.

 • Pátek 1. listopadu 2019: Modlitba zpěvem – kdo zpívá, dvakrát se modlí – od 20 do 21 h v kostele;
 • Neděle 3. listopadu 2019: Adorační den farnosti – v kostele od 11 hod. do 18 hod.;
 • Neděle 3. listopadu 2019: Pobožnost za zemřelé na hřbitově – v 15 hod.
 • Neděle 3. listopadu 2019: Život v Duchu – obnova – bohoslužba pokání a smíření – v kostele od 15:15 hod do 18 hod.;
 • Úterý 5. listopadu 2019: Ekumenické biblické večery – Lukášovo evangelium – s Pavlem Kašparem v 19 hod. ve farním sále;
 • Čtvrtek 7. listopadu 2019: Život v Duchu – obnova – 4. týden: Ježíš tě povolává za svého učedníka;
 • Pátek 8. listopadu 2019: Ministranti (liturgická katecheze jednou za 2 týdny) – v 16h;
 • Víkend 8. – 10. listopadu 2019: Skaut (Tresky) – víkendovka;
 • 8. – 9. listopadu 2019: Skaut (Kambalky) – přespávačka;
 • 9. – 10. listopadu 2019: Skaut (Makrely) – přespávačka;
 • 9. – 15. listopadu 2019: Poutní Řím – Národní pouť k 30. výročí kanonizace sv. Anežky České

 • Neděle 10. listopadu 2019: Biřmovanci – v 18 hod. na faře;
 • Úterý 12. listopadu 2019: Ekumenické biblické večery – Markovo evangelium – s Pavlem Kašparem v 19 hod. ve farním sále;
 • Úterý 19. listopadu 2019: Ekumenické biblické večery – Markovo evangelium – s Pavlem Kašparem v 19 hod. ve farním sále;
 • Středa 20. listopadu 2019: MSKA – Beseda s Annou Šabatovou – Ženy v disentu – v 18:30 hod. ve farním sále;

 • Čtvrtek 21. listopadu 2019: Život v Duchu – obnova – 5. týden: Ježíš tě naplňuje svým svatým Duchem;
 • Pátek 22. listopadu 2019: Ministranti (liturgická katecheze jednou za 2 týdny) – v 16h;
 • Pátek 22. listopadu 2019: MSKA – Cyklus o řeholních řádech:  III. Premonstráti – P. Jindřich Zdík Zdeněk Charouz, O.Praem, farář ve Vladislavi – bude potvrzeno/upřesněno;
 • Neděle 24. listopadu 2019: Biřmovanci – v 18 hod. na faře;
 • Úterý 26. listopadu 2019: Ekumenické biblické večery – Lukášovo evangelium – s Pavlem Kašparem v 19 hod. ve farním sále;
 • Čtvrtek 28. listopadu 2019: Život v Duchu – obnova – 6. týden: Duch svatý ti dává dary a milosti;
 • Sobota 30. listopadu 2019: Setkání před Betlémem – Divadlo Víti Marčíka – Příběh o narození Ježíše a zároveň příběh několika přátel, kteří se každým rokem setkávají před vyřezávaným betlémem, aby společně oslavili Vánoce. Základ scény tvoří kopie historicky i umělecky hodnotného dřevěného betléma z kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích, která byla vyhotovena u mistra Jana Růžičky. Nechybí živě zpívané koledy. V 10:30 hod. v Kulturním sále Obecní hospody, rodinné představení, délka 50min., vstupné dobrovolné. Pořádá kulturní komise za podpory obce Bílovice nad Svitavou.
 • Sobota 30. listopadu 2019: Středověká mysteria – Divadlo Víti Marčíka – Inscenace navazuje na tradici lidových středověkých frašek a moralit. Povídky: „Zrození potulného komedianta“, „Moralita o slepém a chromém“, „Svatba v kádi“ v sobě nesou poselství a výzvu k zamyšlení. To vše humornou lidovou formou. Představení pro dospělé a starší děti. V 17 hod. v Kulturním sále Obecní hospody, délka 60min., vstupné dobrovolné. Pořádá kulturní komise za podpory obce Bílovice nad Svitavou.

 

Dlouhodobější výhled je v Kalendáři událostí.

Dětské mše svaté — každý pátek (ve školním roce) v 17.30 hod. se koná mše sv. pro děti. Každou středu od 17 do 17:45 hod. bude pro děti 3 – 6 let připravena katecheze Dobrého pastýře. Využijte tuhle příležitost, aby i vaše děti školního i předškolního věku mohly zakoušet společenství s Bohem v našem kostele.

Misijní neděle

Úterý, 29. 10. 2019

Neděle 20. října byla nedělí misijní. Světový den modliteb za misie, slavený každoročně předposlední neděli v říjnu, je v České republice známý pod názvem Misijní neděle. A jak jsme si ho připomněli v naší bílovické farnosti? Při nedělní bohoslužbě děti postupně přinášeli symbolické dary, kterými nám připomínaly jedinečnost obyvatel jednotlivých kontinentů. A s tím i potřeby a nouzi těch, kdo žijí bez pozornosti těch, kdo by mohli pomomoci. Stejně tak jsme si při doprovodných přímluvách mohli uvědomit, jak důležité je pro život, ať už v dostatku či nouzi, poznat světlo radostné zvěsti o Boží lásce. Že šíření evangelia a pomoc potřebným jsou neoddělitelné, patří jedna k druhé. Sbírka byla určena na podporu činnosti Papežského misijního díla. Ale i po ní bychom se měli každý z nás zamyslet, jak můžeme pomoci. Příležitostí, které se nám nabízí, je rozhodně víc než dost.

Petr Pokorný o evangelistovi Lukášovi

Úterý, 29. 10. 2019

Za čtyři roky působení bílovické pobočky Moravsko-slezské křesťanské akademie jsme mezi námi mohli přivítat celou řadu působivých a známých osobností. O žádné z nich však rozhodně nedalo říct, že jde o nejznámějšího a i světově respektovaného a v publikacích nejčastěji citovaného českého novozákonního biblistu. V pátek 18. října mezi nás přišel Prof. Petr Pokorný, na jednu stranu nositel mnoha vyznamenání a ocenění, na druhou člověk nesmírně moudrý a charismatický. A protože byl svátek sv. Lukáše, téma přednášky se přímo nabízelo.

A pokud si myslíte, že šlo o nějaké nudné povídání, musím vás vyvést z omylu. Ve svých šestaosmdesáti letech dokázal udržet pozornost všech svých posluchačů po celou dobu. Nesmírně svěží, moudrý. Vyseli jsme mu doslova na rtech. O postavě Lukáše, autora jednoho ze synoptických evangelií a současně Skutků apoštolů, o vlivu svatého Pavla, o zdrojích, ze kterých Lukáš čerpal, ale i o nebiblických spisech prvních století mluvil velmi poutavě. Celou promluvu velmi často prokládal citáty z Písma. A nakonec došlo i na dotazy. Člověk, plný víry, věrný Kristu. Krásné a nezapomenutelné setkání.

 

Podzimní bazárek Žirafy

Úterý, 29. 10. 2019

V sobotu 12. října 2019 se konal ve škole už tradiční podzimní bazárek Rodinného centra Žirafa, který se těší velkému zájmu rodičů z Bílovic i širokého okolí. Taky se vám podařilo dobře nakoupit na zimní sezónu? Nebo naopak prodat, z čeho děti vyrostly, a uvolnit místo ve skříních pro nové? Vedle velké obětavosti mnoha dobrovolnic stojí samozřejmě za zmínku to, že bílovický bazárek je pravidelně výborným podporovatelem aktivit bílovické farní charity. Jeho prostřednictvím se sejde vždy na závěr velké množství oblečení, obuvy a dětských věcí obecně. Ať už se neprodají, nebo je lidé rovnou přinesou jako dar potřebným. A i tentokrát bylo těch darovaných věcí opravdu požehnaně. Museli jsme je odvážet nadvakrát. Před přicházející zimou se velmi hodí. Největší část tentokrát putovala do brněnské charity, kde najdou své nové šťastné majitele mezi těmi, kdo si nemůžou ve své tíživé situaci vše potřebné pro své děti koupit. A tak poděkování Charity míří zpět do Bílovic ke všem, kdo darovali hezké věci, a neméně i k těm, kdo celý bazárek organizují a všechny věci připravili perfektně k jednoduchém a rychlému naložení a odvozu. Děkujeme, že pomáháte.

Sčítání

Úterý, 22. 10. 2019

Stejně jako ve všech ostatních farnostech v celé České republice proběhlo i u nás v neděli 6. října při mši sčítání účastníků bohoslužeb. Pro mnohé každoroční rutina s natrháváním odpovědí o věku, pohlaví a tom, zda jsme výdělečně činní či ne, na malých hlasovacích lístcích, pro „nováčky“ premiéra. Pro církev určitě dobrý a prospěšný zdroj statistických údajů.

Jeden údaj za všechny by mohl napovědět i v trochu jiné oblasti. V Adamově činil při bohoslužbě součet věřících 111 účastníků, 4.323,-Kč. V Bílovicích činil při bohoslužbě součet věřících 200 účastníků, 5.201,-Kč. U nás tedy 26 Kč na osobu.

A k tomu nějaké srovnání s lety 1994 až 2014 k nahlédnutí na nástěnce.

Tučňáci na arše

Úterý, 22. 10. 2019

Po roce jsme opět v našem kostele mohli přivítat Jana Horáka.  Kostel se v neděli 29. září večer vcelku zaplnil, malí i velcí diváci se těšili, takže jedinečné představení Tučňáci na arše mohlo začít. A kdo přišel, nelitoval. One-man show o třech tučňácích, o Noemově arše a o tom, že Pánaboha si můžeme představovat jak chceme, ale do kufru se nacpat nedá. Vtipné, poučné, pestré. Zasmáli jsme se a ti větší si odnesli domů i celou řadu podnětů k zamyšlení. Během šedesáti minut jsme se mohli setkat s celou řadou lidských představ o Bohu. A vlastně i o nás lidech. A jak si představujete Boha vy? Nutno opět pomyslně smeknout před hereckým výkonem protagonisty.

Vtipné, poučné, pestré. Zasmáli jsme se a ti větší si odnesli domů i celou řadu podnětů k zamyšlení. Během šedesáti minut jsme se mohli setkat s celou řadou lidských představ o Bohu. A vlastně i o nás lidech. A jak si představujete Boha vy? Nutno opět pomyslně smeknout před hereckým výkonem protagonisty.

 

Skauti spolu s farností pomáhají farnosti Rybník

Úterý, 22. 10. 2019

Naši skauti se rozhodli pomoci farnosti Rybník. A k této pomoci pozvali celou farnost. A výzva nezůstala bez odezvy.
„Už několikátý rok jezdí náš oddíl tábořit na naši louku u obce Rybník. Každý tábor chodíme jednu neděli na mši do kostela v Rybníku. V kostele jsou mimo hlavní oltář, též i dva boční, které chtějí tamější farníci zrestaurovat. Předpokládaná cena zrestaurování je asi 110 tisíc,“ říká vedoucí oddílu Jakub Kulhánek. „Naše středisko i farnost Bílovice se rozhodly přispět farnosti Rybník na tuto opravu. Farnost po dohodě s panem farářem Lazárkem, uskutečnila v neděli 15. září sbírku v kostele v Bílovicích, jejíž výtěžek bude věnován farnosti Rybník. Též naše skautské středisko se rozhodlo poslat dar ve výši 10.000, – Kč.“

Farnost Rybník je malá, tvoří jí asi 20 lidí a nachází se na území bývalých Sudet. Mše svaté se zde konají pouze jednou za měsíc. Částka je pro ně tedy velmi vysoká. Každá pomoc je tedy velmi vítaná. Jsme rádi, že se můžeme přidat ke skautské iniciativě.

„O celkovém výsledku akce, budeme informovat jak v našem střediskovém časopise, tak i v budoucích ohláškách farnosti. Rádi bychom tento společný dar formálně předali za účasti nějaké naší družinky dětí, na některé nedělní mši v Rybníce v průběhu října či listopadu. Předem veliké díky všem dárcům.“

 

Nový cyklus přednášek o řeholních řádech

Úterý, 22. 10. 2019

Bílovická pobočka Moravsko-slezská křesťanská akademie pořádá v akademickém roce 2019/2020 KURZ ŘEHOLNÍCH ŘÁDŮ, který volně navazuje na Kurz křesťanských církví a Kurz světových náboženství z minulých let. V každé z devíti pátečních přednášek se můžete blíže seznámit s historií a hlavními rysy spirituality významných řeholních řádů a díky přednášejícím tak trochu nahlédnout dovnitř takového řeholního společenství. Přednášky začínají vždy v 18:30 hod. a konají se na bílovické faře. Přednášející kněží budou předsedat a kázat při mši sv. v 17:30 hod. v bílovickém kostele.

Celý cyklus jsme zahájili 27. září úvodní přednáškou o počátcích mnišství. Zavítal mezi nás P. Michal Altrichter, SJ, ředitel Centra Aletti v Olomouci. A šlo rozhodně o nezapomenutelné setkání nabité nejen množství informací, ale hlavně řadou paralel a svědectví, kterými nám přednášející mnišství samotné učinil blízkým a srozumitelným. Jednoduše naboural spoustu falešných představ o životě v klášteře, v řeholním společenství, poustevnictví v jeho počátcích i mnohem později. Po skončení přednášky byl velký zájem o dostupné knihy nejen Michala Altrichtera, ale také Tomáše Špidlíka.

Už se můžete těšit na další přednášky.

Dětský koutek

Středa, 2. 10. 2019

S novým školním rokem se pokusíme nedělní bohoslužby upravit tak, aby děti mohly úměrně svému věku lépe chápat obsah mše svaté a také zažívat společenství s ostatními dětmi. Následně nový model dává možnost rodičům po skončení mše doma lépe navázat v rozhovoru a hrách s dětmi na to, co v kostele prožili a o čem tam slyšeli. Může to být prospěšné pro celou rodinu.

V neposlední řadě se tato změna promítne do průběhu nedělní bohoslužby tak, že ti, kdo více vnímali rušení od menších dětí, se budou moci v době bohoslužby slova lépe soustředit.

Dětský koutek s nedělní katechezí – začne na zkoušku od 6. října pro děti do 6 let v předsíni kostela (katecheze povedou maminky). Prosíme o dochvilnost příchodu na mši svatou, abychom nerušili děti při katechezích. Pro pozdní příchod použijte bočního vchodu.

Kartičky pro dětí – smyslem celého projektu je, aby děti hlouběji poznaly Ježíše, cenu jeho přátelství a toužily ho stále více poznávat a „být jako On“. Děti budou dostávat každou neděli do rodiny kartičku snedělním evangeliem. Zadní strana kartičky jim pomůže jednat vživotě jako Ježíš. Je to těžké, ale krásné. Nezapomeň si rožek z kartiček ustřihnout a nalepit na plakát.