Kategorie Aktuality

Leden 2022 – kalendář akcí ve farnosti

Neděle, 2. 1. 2022

Pořád se něco děje. Pravidelně přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události během ledna 2022. Už zase nastávají určitá větší omezení, tak se může stát, že některé akce budou zrušeny.

 • Tříkrálová sbírka 2022 – hlavním koledovacím dnem v Bílovicích bude sobota 8. ledna 2022. Do 16. ledna můžete přispět také do kasiček na čerpací stanici Fors a v bílovické pekárně. Přispět lze i převodem na účet charity 66008822/0800 s variabilním symbolem pro Bílovice 777966101. Za vaše příspěvky děkujeme. K čemu budou využity najdete na stránkách charity.

 • Kurz Alfa 2022 – bude upřesněno;
 • Úterý 4. ledna 2022: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – od 19:30 hod. na faře;
 • Čtvrtek 6. ledna 2022: Modlitební společenství – v 19 hod. v kostele;
 • Pátek 7. ledna 2022: Modlitba zpěvem – od 18:30 hod. (po mši sv.) v bílovickém kostele – kdo zpívá, dvakrát se modlí – zvou Řezníčkovi;
 • Úterý 11. ledna 2022: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – od 19:30 hod. na faře;
 • Čtvrtek 13. ledna 2022: Modlitební společenství – v 19 hod. v kostele;
 • Víkend 14. – 16. ledna 2022: Skaut – Sledi – víkendovka pro tvrdé hochy;
 • Pátek 14. ledna 2022: Česká křesťanská akademie – přednáškový cyklus Řeholní řady a kongregace II. V. Salesiáni – představí P. Zdeněk Jančařík, SDB, komunita salesiánů v Žabovřeskách;
 • 18. – 25. ledna 2022: Týden modliteb za jednotu křesťanů
 • Úterý 18. ledna 2022: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – od 19:30 hod. na faře;
 • Čtvrtek 20. ledna 2022: Modlitební společenství – v 19 hod. v kostele;
 • Sobota 22. ledna 2022: Skaut – Celooddílová výprava (zvířátková nadílka);
 • Úterý 25. ledna 2022: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – od 19:30 hod. na faře;
 • Čtvrtek 27. ledna 2022: Modlitební společenství – v 19 hod. v kostele;
 • Pátek 28. ledna 2022: Česká křesťanská akademie – Křesťanství a disent: inspirace pro dnešní dobu? – setkání s Milošem Rejchrtem, evangelickým farářem, signatářem a mluvčím Charty 77. V 17.30 hod. se bude v bílovickém kostele sv. Cyrila a Metoděje konat ekumenická bohoslužba, při které bude M. Rejchrt kázat, a od 18.30 hod. bude mít ve farním sále přednášku s besedou na téma Křesťanství a disent: inspirace pro dnešní dobu.

Pro případné změny se podívejte vždy do aktuálních ohlášek. Dlouhodobější výhled je v Kalendáři událostí.

Seznam obsahuje akce, na jejichž pořádání se podílí farnost Bílovice nad Svitavou nebo na které chceme upozornit jako zajímavé.

Novoroční přání

Neděle, 2. 1. 2022

Farní sál v novém

Neděle, 2. 1. 2022

V listopadu a prosinci proběhly práce na rekonstrukci farního sálu. Nová (a s okolními prostory sjednocená) podlaha přinesla také cílenou bazberiérovost. Podstatná část práce zůstává běžnému zraku skrytá, protože se skrývá pod vlastní podlahou. Ale každému, kdo znal tyto prostory před započetím prací, je jasné, kolik úsilí a financí tato akce znamenala. Díky dobrému plánování a ochotné pomoci se vše navíc stihlo tak, že všechny předvánoční a vánoční aktivity už mohly proběhnout v novotou zářícím zázemí. O tom, jak se práce povedla, se můžete přesvědčit sami. Na fotografiích můžete vidět pár záběrů před závěrečným úklidem. Na vlastní oči jste se mohli přesvědčit už při několika událostech a pravidelných činnostech. Už v adventním čase se zde uskutečnily adventní dílničky pro děti. Postupně se sem vrátily všechny aktivity farnosti pro děti, mládež i dospělé.

Projekt byl spolufinancovaný s využitím příspěvku poskytnutého z dotace Jihomoravského kraje z programu „Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže„.

 

Mikulášská nadílka

Čtvrtek, 16. 12. 2021

Podobně jako minulý rok i letos jsme se ve spolupráci s Rodinným centrem Žirafa rozhodli přes všechna omezení uspořádat pro děti Mikulášskou nadílku. Mikuláš přivítal děti jak v sobotu v Žirafě, tak i v neděli večer v bílovickém kostele. Do kostela přišla asi šedesátka dětí a každé z nich si svatým Mikulášem mohlo promluvit. A moudrý světec nešetřil pochvalami v tom dobrém, co se dětem daří, ani povzbuzením a radami tam, kde děti něco nezvládají. Ve všem vydatně pomáhali krásní andělé. Čertům, kteří museli zůstat venku, se většina dětí snažila vyhnout. Ostatně, v životě není vůbec dobré si s nimi něco začínat. Celý večer se vydařil a snad i děti a jejich rodiče odcházeli s hřejícím pocitem, že se jich alespoň trochu v tento sváteční večer dotklo Nebe.

Advent a roráty

Čtvrtek, 16. 12. 2021

Začala adventní doba a s ní i ranní mše při svíčkách (roráty), vždy ve středu v 6:45 hod. a v sobotu v 7:00 hod. Pro děti pak následuje na faře snídaně (před odchodem do školy). V sobotu pak tvořivé dílničky.

Vedle toho je připravena v kostele adventní hra pro děti i dospělé, která nám všem může pomocí drobných úkolů pomoci napravovat pošramocené vztahy nebo prohlubovat ty dobré. V kostele je k dispozici ještě několik brožurek „Průvodce adventem“, tak využijte. Jedná se o drobné zamyšlení a Boží slovo na každý den adventu.

V sobotu 11. prosince se od 17 do 19h konala v bílovickém kostele adventní obnova. Mezi dvěma promluvami otce Pavla byla příležitost k adoraci před Nejsvětější svátostí a po celý večer také příležitost přijmout svátost smíření.

 

Sbírka vánočního cukroví

Čtvrtek, 16. 12. 2021

Farní charita v Bílovicích nad Svitavou pořádá podobně jako v minulých letech sbírku vánočního cukroví pro lidi bez domova. Sbírka probíhá od 7. do 16. prosince a své příspěvky můžete přinášet do bílovické knihovny v době, kdy je otevřena (a třeba si můžete půjčit i nějakou knížku :-)).

Prosinec 2021 – kalendář akcí ve farnosti

Úterý, 30. 11. 2021

Pořád se něco děje. Pravidelně přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události během prosince 2021. Už zase nastávají určitá větší omezení, tak se může stát, že některé akce budou zrušeny.

 • Středa 1. prosince 2021: Roráty – v 6:45 hod. v kostele, pro děti následuje snídaně na faře;

 • Čtvrtek 2. prosince 2021: modlitební společenství – v  19hod. – v kostele;
 • Pátek 3. prosince 2021: Modlitba zpěvem – od 18:30 hod. (po mši sv.) v bílovickém kostele – kdo zpívá, dvakrát se modlí (tentokrát navíc se „slovem na rok“) – zvou Řezníčkovi;
 • Sobota 4. prosince 2021: Farní den v Adamově – tvořivé dopoledne, společný oběd, kulturní odpoledne, koncert – zrušeno;
 • Sobota 4. prosince 2021: Roráty – v 7 hod. v kostele, pro děti následuje snídaně na faře a pak tvořívé dílničky;
 • Sobota 4. prosince 2021: Skaut – Lososi – přespávačka v klubovně;
 • Neděle 5. prosince 2021: Mikulášská nadílka – v RC Žirafa (sobota 4. 12.) a v kostele (neděle 5. 12.) od 16:30 – přihlášení předem a registrace na přesný čas nutná – http://www.zirafa-bilovice.cz/2021/11/04/mikulasska-nadilka/;

 • 7. – 16. prosince 2021: Farní charita v Bílovicích nad Svitavou pořádá podobně jako v minulých letech sbírku vánočního cukroví pro lidi bez domova. Sbírka probíhá od 7. do 16. prosince a své příspěvky můžete přinášet do bílovické knihovny v době, kdy je otevřena (a třeba si můžete půjčit i nějakou knížku :-)).

 • Úterý 7. prosince 2021: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – od 19:30 hod. na faře;
 • Středa 8. prosince 2021: Roráty – v 6:45 hod. v kostele, pro děti následuje snídaně na faře;
 • Čtvrtek 9. prosince 2021: modlitební společenství – v  19hod. – v kostele;
 • Pátek 10. prosince 2021: Česká křesťanská akademie – přednáškový cyklus Řeholní řady a kongregace II. IV. Milosrdní bratři – představí br. Martin Richard Macek, OH, provinční delegát. Prosincová přednáška přeložena na 22. 4. 2022.

 • Víkend 10. – 11. prosince 2021: Skaut – Okouníci – víkendovka;
 • Víkend 10. – 11. prosince 2021: Skaut – Tuňáci – přespávačka v klubovně;
 • Sobota 11. prosince 2021: Roráty – v 7 hod. v kostele, pro děti následuje snídaně na faře a pak tvořívé dílničky;
 • Sobota 11. prosince 2021: Adventní obnova – od 17 do 19h v bílovickém kostele. 17.00 první přednáška, 18.00 druhá přednáška, 18.45 závěrečné požehnání, 17-19 příležitost ke svátosti smíření.
 • Neděle 12. prosince 2021: Shadow kvartet (koncert kvarteta v nezvyklém složení: violoncello, kontrabas, akordeon a housle) – v 17:30 hod. v bílovickém kostele – vstupné dobrovolné – zrušeno;

 • Úterý 14. prosince 2021: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – od 19:30 hod. na faře;
 • Středa 15. prosince 2021: Roráty – v 6:45 hod. v kostele, pro děti následuje snídaně na faře;
 • Čtvrtek 16. prosince 2021: modlitební společenství – v  19hod. – v kostele;
 • Pátek 17. prosince 2021: vánoční zpovídání od 16:30 do 17:30;
 • Víkend 17. – 18. prosince 2021: Skaut – Tresky – přespávačka v klubovně;
 • Víkend 17. – 18. prosince 2021: Skaut – Sledi – srub Brzkov;
 • Sobota 18. prosince 2021: Roráty – v 7 hod. v kostele, pro děti následuje snídaně na faře a pak tvořívé dílničky;
 • Úterý 21. prosince 2021: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – od 19:30 hod. na faře;
 • Středa 22. prosince 2021: Roráty – v 6:45 hod. v kostele, pro děti následuje snídaně na faře;
 • Pátek 24. prosince 2021: Štědrý den – od 8hod. otevřený kostel s Betlémským světlem, v 15 hod. mše sv. pro děti s koledami v Bílovicích, v 16:30 mše sv. pro děti s koledami v Babicích, ve 21 hod. štědrovečerní mše sv. v Adamově, ve 22:30 tradiční štědrovečerní mše sv. v Bílovicích;
 • Sobota 25. prosince 2021: Slavnost Narození Páně;
 • Pondělí 27. prosince 2021: Vánoční koncert – Smíšený pěvecký sbor Bronislav – v 19 hod. v bílovickém kostele;

Seznam obsahuje akce, na jejichž pořádání se podílí farnost Bílovice nad Svitavou nebo na které chceme upozornit jako zajímavé.

Varhanní koncert

Úterý, 30. 11. 2021

Ve sváteční středu 17. listopadu 2021 se v našem kostele sv. Cyrila a Metoděje konal varhanní koncert Michala Novenka. Státní svátek jsme oslavili hudbou. Pro ty, kdo přišli, to byl krásný kulturní zážitek, vpravdě sváteční. Bohužel, asi kvůli kovidu, přišlo málo lidí.

Adorační den farnosti

Úterý, 30. 11. 2021

První listopadová neděle je vždy adoračním dnem naší farnosti, letos tedy 7. listopadu. Kontinuální adorace navázala hned na ranní mši svatou. Během dne pak mohli farníci přicházet do kostela a zůstat v pokoře před Nejsvětější Svátostí. Adorace je nádhernou možností přistoupit před Pána a v tichosti se nechat oslovit. (foto MŠ)

Listopad 2021 – kalendář akcí ve farnosti

Úterý, 2. 11. 2021

Pořád se něco děje. Pravidelně přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události během listoipadu 2021.

 • Úterý 2. listopadu 2021: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – od 19:30 hod. na faře;
 • Čtvrtek 4. listopadu 2021: modlitební společenství – v  19hod. – v kostele;
 • Pátek 5. listopadu 2021: Modlitba zpěvem – po mši sv., tedy cca v 18:30 hod., v bílovickém kostele – kdo zpívá, dvakrát se modlí – zvou Řezníčkovi;
 • Neděle 7. listopadu 2021: Adorační den farnosti
 • Úterý 9. listopadu 2021: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – od 19:30 hod. na faře;
 • Čtvrtek 11. listopadu 2021: modlitební společenství – v  19hod. – v kostele;
 • Pátek 12. listopadu 2021: Česká křesťanská akademie – přednáškový cyklus Řeholní řady a kongregace II. III. Jezuité – představí P. Vojtěch Suchý, SJ, superior brněnské rezidence;
 • Pátek 12. listopadu 2021: podzimní „Ostrůvek“ – od 18 hod. v Galerii Alfa;
 • Víkend 13. – 14. listopadu 2021: Skaut – Okouníci – výlet;
 • Sobota 13. listopadu 2021: Skaut – Lososi – výlet;
 • Sobota 13. listopadu 2021: Skaut – Sledi – přespávačka v klubovně;
 • Úterý 16. listopadu 2021: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – od 19:30 hod. na faře;
 • Středa 17. listopadu 2021: Varhanní koncert – Michal Novenko – v 17:30 hod. v bílovickém kostele – vstupné dobrovolné;

 • Čtvrtek 18. listopadu 2021: modlitební společenství – v  19hod. – v kostele;
 • Sobota 20. listopadu 2021: Skaut – Tresky – výlet;
 • Úterý 23. listopadu 2021: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – od 19:30 hod. na faře;
 • Čtvrtek 25. listopadu 2021: modlitební společenství – v  19hod. – v kostele;
 • Sobota 27. listopadu 2021:Skaut – Tuňáci – výlet s překvapením 2.0;
 • Úterý 30. listopadu 2021: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – od 19:30 hod. na faře;

Pro případné změny se podívejte vždy do aktuálních ohlášek. Dlouhodobější výhled je v Kalendáři událostí.