Kategorie Aktuality

Leden 2019 – kalendář akcí ve farnosti

Neděle, 30. 12. 2018

Přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události v lednu 2019.

 • 1. – 14. ledna 2019: Tříkrálová sbírka 2019 – v Bílovicích budou chodit koledníci hlavně v sobotu 5. ledna, ale také v sobotu 12. ledna 2019. Pokud chcete pomoci a zapojit se do koledování pro dobrou věc, děti i dospělí, přihlaste se včas Věrce Švejdové nebo Jirkovi Ježovi.

 • Čtvrtek 3. ledna 2019: Koledy – Slovácký soubor Šafrán Brno v 17 hod. v kostele sv. Václava v Brně-Obřanech;

 • Pátek 4. ledna 2019: Modlitba zpěvem – kdo zpívá, dvakrát se modlí – ve 20 hod. v bílovickém kostele – tentokrát se nekoná,
 • Sobota 5. ledna 2019: Tříkrálová sbírka 2019 – hlavní koledovací den v Bílovicích – v 8 hod. mše sv. s požehnáním koledníkům, poté snídaně na faře a odchod do ulic (bližší info Věrka Švejdová, pro Polanku Jirka Jež);
 • Úterý 8. ledna 2019: Večer s Biblí – v 19 hod. ve farní klubovně;
 • Pátek 11. ledna 2019: MSKA: KURZ KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ – V. Českobratrská církev evangelická – Pavel Kašpar, emeritní brněnský senior, farář ve Znojmě – ve farním sále v 18:15 hod.
 • Pátek 11. ledna 2019: modlitební společenství – ve 20 hod. – místo bude upřesněno;
 • Sobota 12. ledna 2019: Tříkrálová sbírka 2019 – doplňující koledovací den v Bílovicích (bližší info Věrka Švejdová, pro Polanku Jirka Jež);
 • Sobota 12. ledna 2019: Skaut – výlet Sleďů;
 • Sobota 12. ledna 2019: Ples KDU-ČSL – tradiční zahájení plesové sezóny v sále Obecní hospody;

 • Neděle 13. ledna 2019: Farní kavárna – po mši sv.;
 • Neděle 13. ledna 2019: příprava na biřmování – v 18 hod. na faře;
 • Úterý 15. ledna 2019: Večer s Biblí – v 19 hod. ve farní klubovně;
 • Čtvrtek 17. ledna 2019: Kurz ALFA – úvodní večer – Jde v životě o víc? – s Janem Špilarem od 19hod.;
 • Pátek 18. ledna 2019: modlitební společenství – ve 20 hod. – místo bude upřesněno;
 • 18. – 25. ledna 2019: Týden modliteb za jednotu křesťanů;
 • 19. – 26. ledna 2019: zimní dovolená rodin – Seefeld (info Pavel Kulhánek);
 • Úterý 22. ledna 2019: Večer s Biblí – v 19 hod. ve farní klubovně;
 • Čtvrtek 24. ledna 2019: Kurz ALFA – I. večer – Kdo je Ježíš? – s Janem Latou v 19 hod.;
 • Pátek 25. ledna 2019: MSKA: S P. Františkem Líznou o putování – v 18:15 hod. na faře;

 • Pátek 25. ledna 2019: modlitební společenství – ve 20 hod. – místo bude upřesněno;
 • Neděle 27. ledna 2019: příprava na biřmování – v 18 hod. na faře;
 • Úterý 29. ledna 2019: Večer s Biblí – v 19 hod. ve farní klubovně;
 • Čtvrtek 31. ledna 2019: Kurz ALFA – II. večer – Proč Ježíš zemřel? – s Jiřím Rousem v 19 hod.;

V pravidelných termínech probíhají páteční Katecheze Dobrého pastýře pro malé děti, na které pak navazuje dětská mše sv. Pokračují pravidelné schůzky ministrantů, ale také příprava biřmovanců. Více najdete v aktuálních ohláškách.

Dlouhodobější výhled událostí v Kalednáři událostí.

Aquapark v Boskovicích

Neděle, 30. 12. 2018

Pan farář se stará o to, abychom se o Vánocích také trochu hýbali a ne se jen cpali vánočním cukrovím. Skvělý nápad pro vánoční čas. Před koncem roku všem dětem i rodinám věnuje dárek v podobě dvou hodin v boskovickém aquaparku. V pátek 28. prosince 2018 jsme si ho užili opravdu vydatně. Více než stovka lidí nejen z Bílovic a Adamova zaplnila prostory nedávno zrekonstruovaného plaveckého areálu. A protože počasí bylo spíše deštivě rozpačité, šlo o neodolatelnou nabídku. Děkujeme.

Vánoce

Neděle, 30. 12. 2018

Betlémské světlo i v bílovickém kostele, jeden ze symbolů začínajících Vánoc. Na čtvrtou adventní neděli ho přinesli v úvodu mše sv. naši skauti. A poté si ho mnozí z bílovických odnesli do svých domovů. Většina až na Štědrý den při mši pro děti v 15 hod. Hlavní bohoslužba, „půlnoční“, s vánočními zpěvy v podání sboru BACHs, začínala ve 22:30 hod.

Ale zpět k té odpolední dětské. Lukáš připravil s dětmi staršími i mladšími krásný hudební doprovod celé mše sv. Asi nikoho nepřekvapilo, že byl kostel zcela plný. Oslava Ježíškových narozenin tradičně přiláká mnoho rodin z Bílovic a okolí, a nejen dětí. V závěru mše sv. děti vytvoří živý řetěz a podávají si postavičku malého dítěte, která díky nim doputuje až do jesliček betléma. Při dětské bohoslužbě se otec Pavel vždycky snaží dětem přiblížit hlubší smysl vánočního příběhu. Tak i letos, s pomocí ministrantů, vylíčil příběh pána, který až po zkušenosti s ustrašenými ptáčky pochopil, že můžeme důvěřovat jen tomu, kdo se nám podobá. A tím i tomu, proč se Ježíš narodil jako malé lidské dítě, proč se stal člověkem, proč slavíme Vánoce.

Po „půlnoční“ následovalo agapé na faře. A ti, kdo přišli na mši až na Boží hod ráno, mohli si vychutnast stejnou slavnostní atmosféru vánočních zpěvů.

Přejeme všem požehnané Vánoce.

Ohlédnutí za koncerty v roce 2018

Neděle, 30. 12. 2018

Zkuste spočítat, kolik se v uplynulém roce konalo v bílovickém kostele koncertů? Pokud dobře počítám, tak devět. A většinou šlo o výjimečné a nezapomenutelné události, které si získaly pozornost nejen u bílovické veřejnosti, ale přilákaly návštěvníky z Brna, okolních, ale i vzdálenějších obcí. A to je při konkurenci kulturní nabídky blízké brněnské metropole samo o sobě pozoruhodné.

V předvánočním čase, v neděli 16. prosince na závěr mše sv., paní Marie Vacová poděkovala všem, kteří přispěli k úspěšné realizaci všech koncertů. Je to právě ona, kdo se o přípravu koncertů stará, a tedy hlavní poděkování patří právě jí. Jsme rádi, že se kostel sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou v posledních letech stal stabilním hostitelem pestré škály hudebních koncertů. V následujících měsících se určitě můžeme těšit na další. Za všechnu usilovnou organizační práci velké díky paní Marii a všem, kteří jí pomáháte.

(foto z květnového koncertu Jany Bouškové)

Advent v Bílovicích

Středa, 26. 12. 2018

Advent, doba přípravy na Vánoce. Čas přípravy na příchod Pána. Čas k obrácení. Obrátit se k Bohu. Všechno směřuje k tomu jedinému. S ním se chceme potkat, s ním se nechceme minout. Urovnejte cesty Pánu.

Na začátku adventu se v kostele objevila kresba suchého pařezu. Ne až tak suchého, vyrašil z něho malý stromek, výhonek, bez listů. Otec Pavel si pro děti připravil na adventní dobu hru, při které dostávaly kapky, na kterých byl citát z Písma s malým úkolem na týden. Pokud se jim ho podařilo splnit, přinesli ho k pařezu, k rašícímu stromku. Jak se množily kapky u jeho kořenů, objevovaly se i lístky na čtyřech větvích. A na Štědrý den už byl lístků plný. Pan farář vždy využil příležitost promluvit k dětem tak, aby pochopily, jak můžou přispět k příchodu Ježíše. A snad jsme se naučili něco i my dospělí.

A podobně jako dřív, i o letošním adventu jsme vstávali brzy, za tmy, a přicházeli do kostela na roráty. Ve středu a v sobotu, při světle svíček. To světlo s každou přibývající nedělí rostlo. Adventní promluvy pro děti seznamovaly s příběhem svatého Prokopa. Nenechat sebou orat, nenechat Zlého, aby oral s námi.

Hned na začátku adventu jsme se vydali do Adamova na farní den, který připravili tamní farníci. Děkujeme za pozvání. Celý den byl plný milých setkání i dobrou příležitostí něco malého vyrobit. A nebyla jediná. I o týden později, to už v Bílovicích na dílničce připravené Alicí, děti vyráběly originální ozdoby na jeden ze stromků, které pak v době vánoční zdobí náš kostel.

 

V sobotu 15. prosince vpodvečer byla v kostele příležitost k adventní duchovní obnově a současně ke zpovědi. Jednu z promluv si připravil otec Pavel Lazárek, tu druhou pak P. Zdeněk Drštka, farář v Ochozi a Babicích. Oba také vytrvale zpovídali. Děkujeme.

Přijď, Pane Ježíši.

 

(foto brzy doplníme)

 

Sbírka cukroví pro lidi bez domova

Středa, 26. 12. 2018

Farní charita tradičně uspořádala sbírku vánočního cukroví, čerstvého a sušeného ovoce a kompotů pro Denní centrum pro lidi bez domova na Bratislavské ulici v Brně. Lidé měli možnost přinášet své dary 11., 12., 14. a 18. prosince do bílovické knihovny nebo v čase bohoslužeb i do kostela. Dobrým skutkem pro druhé tak mohli učinit i svoje Vánoce krásnější.

Ve středu 19. prosince pak Vítek Švejda takto získané dary odvezl do Brna na Bratislavskou. „Dnes nám Víťa dovezl sbírku dobrůtek na vánoční stoly a do balíčků pro naše lidi bez domova. Děkujeme, že nám už léta pomáháte vytvořit o Vánocích domáčtější atmosféru. S cukrovím mají svátky úplně jinou chuť“, říká Zuzana Csontosová.

Adventní koncert

Středa, 26. 12. 2018

V neděli 9. prosince 2018 večer patřil bílovický kostel dlouho očekávanému koncertu duchovní hudby.  Adventní koncert komorní části Českého filharmonického sboru Brno pod vedením dirigenta Roberta Ferrera se představil spolu s Martinem Jakubičkem (varhany), Tomášem Badurou (tenor) a Janou Melíškovou (soprán). Přednesli skladby Jana K. Vodňanského, Bohuslava Matěje Černohorského, Wolfganga Amadea Mozarta, Zdeňka Fibicha a Antona Brucknera. Byl to nádherný kulturní zážitek pro všechny přítomné, přispívající k hlubokému prožívání adventní doby.

Český filharmonický sbor Brno se téměř tři desítky let řadí k nejlepším světovým smíšeným sborům, o čemž svědčí jeho mimořádná spolupráce s předními světovými orchestry a dirigenty. Vystupuje na všech evropských prestižních festivalech i významných koncertech a vždy dokáže posluchače uchvátit vysokou profesionalitou a mimořádným hudebním cítěním. To se potvrdilo i u nás v Bílovicích. Jsme moc rádi, že jsme ho mohli v adventním čase přivítat.

Děkujeme.

  

(foto Marcel M.)

 

Začala příprava na biřmování

Středa, 26. 12. 2018

Díky výraznějšímu zájmu o přípravu na biřmování, a to mezi mládeží i staršími farníky, byl na podzim zahájen cyklus společných večerů, které by měly zájemce připravit právě na svátost biřmování. Přípravná setkání se konají v na bílovické faře v neděli v 18 hod. jednou za dva týdny. Účastní se ho lidé nejen z Bílovic, výraznou skupinu tvoří farníci z Adamova, ale výjimkou nejsou ani ti, kdo přijíždějí z různých částí Brna. Kolik z nich se nakonec po přípravě, která je odhadována přibližně na jeden a půl roku, nakonec tuto svátost přijme, bude záležet na osobním rozhodnutí každého účastníka. Přípravy jsou velmi pestré a interaktivní, doplněné různými aktivitami tak, aby co nejlépe přiblížili všem přítomným podstatu probíraného tématu. Celý cyklus připravu otec Pavel s Janem Latou, při některých tématech se ale můžete setkat i s jiným z jejich spolupracovníků.

Svátost biřmování (z latinského confirmatio) znamená posílení, upevňování. Touto svátostí se naplňuje křestní milost – biřmovanci je udělena křesťanská dospělost. Zároveň je biřmovanec dokonaleji spojen s církví a obdařen zvláštní silou Ducha svatého.

Provázejme všechny, kdo se na svátost dospělosti připravují, svou modlitbou.

Mikulášská brána

Pondělí, 17. 12. 2018

V neděli 2. prosince jsme v Bílovicích před kostelem přivítali svatého Mikuláše. Ne, nebylo to jednoduché, na to jsme zvyklí. Čerti jako vždy něco provedou, jen aby Mikuláš nemohl a přijít a nadšeným dětem, které ho netrpělivě očekávají, nemohl rozdat dárky. Ale protože jsou děti odhodlané, čertovské snahy zase vzaly za své. Děti čertům říkaly své rázné NE na všechny jejich nabídky, vyzdobily Mikulášskou bránu svými hvězdičkami a ta se pak mohla naplno rozzářit právě pro příjezd Mikuláše.

A kdo jste tam nebyli, o hodně jste přišli. Nejen o dárky. Ale nevadí, tak třeba zase za rok. Večer plný písniček, ve kterém se jasně ukáže, jestli se přikloníte k dobru nebo zlu, se nám daří připravovat pro děti z Bílovic a okolí už od roku 2005. Děkujeme za podporu místní KDU-ČSL, bez které by to celé bylo o hodně náročnější. Velké díky taky panu Liškovi do Řícmanic. Bez něj a jeho koní by to rozhodně už nebylo ono.

Listopadové setkání farní rady

Pondělí, 17. 12. 2018

Farní rada se setkala ve čtvrtek 22. listopadu 2018 za plné účasti všech členů. V úvodu byla řeč o nutných opravách kostela a možných už dřívě zmíněných investičních záměrech a spolu s Ing. Liborem Kubíčkem, technikem stavebních investic Biskupství brněnského, jsme diskutovali případné možnosti realizace a financování.

Mluvili jsme také o časovém rámci dokončení celého projektu nových unikátních dvěří kostela odkazujících na cyrilometodějskou tradici. Stranou nezůstaly ani plány vztahující se k dřívě zmíněným vitrážím od akademického malíře B. Matala, neodmyslitelně spjatého s Bílovicemi. Seznámili jsme se s realizovanými i plánovanými změnami vybavení fary. Velkou část porady tvořil souhrn příspěvků plánovaných pastoračních či evangelizačních aktivit. Zvlášť byl zmíněn kurz Alfa, který budeme pořádat v Bílovicích už popáté. Začíná 17. ledna. Hlavní událostí v lednu bude jako obvykle Tříkrálová sbírka. z mnohých dalších stojí za zmínku připravovaná farní pouť, tedy spíše dvě, tradiční v květnu a pak velká zahraniční na podzim, po stopách Sedmipočetníků do Makedonie a Albánie.

Pokud se zajímáte o podrobnosti, neváhejte se zeptat kteréhokoliv ze členů farní rady.