Kategorie Aktuality

Březen 2023 – kalendář akcí ve farnosti

Čtvrtek, 2. 3. 2023

Pořád se něco děje. Pravidelně přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Nabízíme události během března 2023.

 • 1. – 11. března 2023: Pouť do Izraele;
 • Čtvrtek 2. března 2023: Kurz Alfa – 6. Jak nás Bůh vede? – v 19 hod. ve farním sále;
 • Pátek 3. března 2023: Modlitba zpěvem – od 18:30 hod. (po mši sv.) v bílovickém kostele – kdo zpívá, dvakrát se modlí – zvou Řezníčkovi;
 • Úterý 7. března 2023: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – „Apokalypsa aneb Zjevení Janovo“ – v 19:30 ve farní klubovně (případně ve farním sále);
 • Čtvrtek 9. března 2023: Kurz Alfa – 7. Jak odolat zlému? – v 19 hod. ve farním sále;
 • 13. – 19. března 2023: Jarní prázdniny – v tomto týdnu se nekonají Biblické hodiny ani kurz Alfa;
 • Neděle 19. března 2023: Farní kavárna – po mši sv.
 • Úterý 21. března 2023: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – „Apokalypsa aneb Zjevení Janovo“ – v 19:30 ve farní klubovně (případně ve farním sále);
 • Středa 22. března 2023: Spolek Spokojený senior – KLAS z.s. a Biskupství brněnské zvou seniory k postnímu putování do Znojma a Hlubokých Mašůvek.

 • Čtvrtek 23. března 2023: Česká křesťanská akademie – přednáškový cyklus Kapitoly z dějin Bílovic a okolíVII. Bílovice a jeho okolí v životě a díle Rudolfa Těsnohlídka (Hana Kraflová) – v 18 hod. v obřadní síni;
 • Čtvrtek 23. března 2023: Kurz Alfa – 8. Jak mluvit s druhými o víře? – v 19 hod. ve farním sále;
 • Víkend 25. – 26. března 2023: Kurz Alfa – Duch svatý – víkendovka na Vranově;
 • Sobota 25. března 2023: Skaut -Brkolo;
 • Sobota 25. března 2023: Jarní bazárek v RC Žirafa;
 • Úterý 28. března 2023: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – „Apokalypsa aneb Zjevení Janovo“ – v 19:30 ve farní klubovně (případně ve farním sále);
 • Čtvrtek 30. března 2023: Kurz Alfa – 9. Uzdravuje Bůh i dnes? – v 19 hod. ve farním sále;

Pro případné změny se podívejte vždy do aktuálních ohlášek. Dlouhodobější výhled je v Kalendáři událostí.

Popeleční středou začala doba postní

Pátek, 24. 2. 2023

Popeleční středa, vstupujeme do postní doby. Přijímáme popelec a při jeho udílení slyšíme „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“ (srv. Gn 3,19), nebo „Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk 1,15). Ježíšova výzva k obrácení a k pokání, která zaznívá na Popeleční středu, nemíří především na vnější skutky, ale na obrácení srdce, na vnitřní pokání a obnovu vztahu s Bohem i lidmi. Jde o radikální rozchod s hříchem, což znamená odvrácení se od zla a naopak nové zaměření celého života k Bohu.

Vadáváme se tedy na cestu obrácení, znovu a znovu. Odvracíme s od hříchu, obracíme se k Bohu. Od vnějšího, povrchního, do vlastního nitra, k jádru všeho našeho jednání. Od zahleděnosti do sebe k vnímavosti k druhým. Postní doba trvá čtyřicet dnů. Co můžeme stihnout? Bůh nám dává sílu a možnost začít znovu. Připouštíme si, že tohle je právě to, co potřebujeme?

Vybíráme návrhy vitráží

Pátek, 24. 2. 2023

V předsíni kostela jsou k dispozici všem k nahlédnutí a posouzení všechny dostupné návrhy vitráží pro boční okna.

další podrobnosti a fotografie budou doplněny

Křížová cesta v kostele – jak dál?

Pátek, 24. 2. 2023

Po významné rekonstrukci kostela v roce 2020, kdy došlo k výměně oken v presbytáři, k úpravě oltáře do dnešní podoby a také k celkovému vymalování interiéru kostela, se obrazy křížové cesty přesunuly do farního depozitáře. Měla tak začít veřejná diskuse nad budoucí podobou křížové cesty. Pan farář a spolu s ním řada farníků je přesvědčena, že se původní křížová cesta nehodí do nové podoby vnitřních prostor našeho kostela. Obrazy jsou stále k dispozici, ale před jejich opětovnou instalací na původní místa na bočních stěnách by bylo třeba jejich důkladné očištění, aby čistá výmalba významně neutrpěla. V minulých dvou letech, kdy kovidové restrikce prakticky znemožňovaly nebo výrazně omezovali společné bohoslužby a jiná shromažďování více osob v kostele, nepřítomnost obrazů jednotlivých zastavení křížové cesty až tolik nevadila. V době postní byla vždy připravena křížová cesta k soukromé pobožnosti, zpravidla vně kostela. Z velké části ji využívaly děti se svými rodiči. Neustále se ale ozývaly hlasy volající po navrácení původních obrazů. V mezičase jsme měli možnost vyslechnout si několik návrhů na realizaci nové křížové cesty, a to v podobě, která by lépe odpovídala zamýšlené kompozici interiéru kostela. Proto se na vývěskách objevil i netradiční návrh zobrazení křížové cesty na sloupu, který odděluje boční loď od lodi hlavní.

Návrh pochází od Jiřího Šťasty z brněnské Dílny Všech svatých a koncepčně se vhodně doplňuje s mozaikou, která je už nějakou dobu umístěna v blízkosti ambonu. Mozaikové ztvárnění bylo předmětem i dalších návrhů, ať už na bočních stěnách nebo pod kůrem. Inspirací mohla být třeba křížová cesta od stejného autora v kostele v Považské Bystrici na Slovensku. Jeden ze zvažovaných návrhů byl také určen na vnější zeď kostela. Tyto návrhy ale po primárním odborném posouzení byly vyhodnoceny jako méně či zcela nevyhovující. Na kostelních vývěskách se nám tedy stále nabízí vizualizace mozaikové křížové cesty na sloupu. Setkává se se zájmem a pochopením na straně jedné, na straně druhé pak s velmi odmítavými reakcemi. Setkáváme se také s mlčením a se zjištěním, že mnozí o návrhu vůbec neví nebo nechápou celou myšlenku a nakolik jsou plány na realizaci daleko. Mezitím byla všechna protikovidová opatření zrušena, přišla další postní doba, diskuse kolem budoucí křížové cesty jsou více než rozpačité, a tak se není co divit, že v období, ve kterém pobožnost křížové cesty nabývá významu a tedy nepřítomnost vyobrazení jednotlivých zastavení se stává o to viditelnější, zesiluje volání po urychleném řešení.
Prakticky každé setkání farní rady se tohoto tématu dotýkalo a chápeme potřebu, aby křížová cesta konečně měla v kostele své trvalé místo. Dojít tolik potřebné shody se nám bohužel nepodařilo ani tentokrát. Nejde jen o rozhodování ve smyslu estetickém a koncepčním, ale také o hledisko finanční. V neposlední řadě do výsledné realizace promlouvá a bude promlouvat výběr návrhu vitráží pro boční okna, který by se měl realizovat přednostně.
Proto i během letošní postní doby nám bude průvodcem při modlitbě křížové cesty jen zobrazení provizorní. Z dostupných možností jsme zvolili křížovou cestu podle mozaiek Marko Rupnika SJ a umělců Centra Aletti v Římě. Jiří Šťasta je žákem Marko Rupnika a proto lze najít jistou podobnost mezi takto dočasně vystavenou křížovou cestou a potenciálními návrhy přímo pro náš kostel. Nástěnka v boční lodi tedy nabízí pouhé kontury jednotlivých obrazů tak, jak byly k dispozici dětem jako omalovánky v době, kterou museli trávit v izolaci či karanténě. Zobrazení zastavení a osobní či společná modlitba u nich může vést i k zamyšlení nad dalšími kroky, jaká bude křížová cesta v bílovickém kostele a kdy bude mít své trvalé místo. Aktivní moderování tolik potřebné diskuse by snad přispělo k nalezení společného řešení.

Camino

Pátek, 24. 2. 2023

V pátek 10. února večer se obřadní síň zaplnila doslova k prasknutí. Velký zájem se dal čekat, ale počet zájemců, kteří si chtěli poslechnout vyprávění Lenky Koudelkouvé o její pouti do Santiaga de Compostela, značně převyšoval kapacitu místnosti. Někteří to s příslibem opakování v dalším termínu vzdali, jiní se rozhodli trošku se tísnit na balkonu, mnohým nevadilo poslouchat ve stoje, když už nebylo kam dávat přinášené židle.  Lenčino povídání o 850 kilometrů dlouhé pouti z Irunu spolu s promítanými fotografiemi bylo natolik poutavé, že mnozí začali přemýšlet, jestli by se snad i oni neměli vydat na Camino. Děkujeme za hezký večer.

 

Farní rada o vitrážích

Pátek, 24. 2. 2023

Ve středu 1. února večer se ve farním sále sešli členové farní rady, aby se seznámili s dostupnými návrhy pro realizaci vitráží v našem kostele. Prohlíželi jsme si celkem devět autorských návrhů. Zadáným tématem bylo stvoření světa a přestože bylo třeba dodat návrh jednoho okna, většina návrhů obsahovala celou koncepci pro okna čtyři nebo oken šest, tedy tak, jak je chceme v našem kostele mít. Do vlastního posouzení vstupovaly nejen subjektivní dojmy, ale také rozdílné formáty poskytnutých návrhů. S vědomím, že od návrhů k relizaci je opravdu ještě dlouhá cesta a také že se výsledné okenní vitráže mohou ve výsledku co do barevné realizace i mnohých detailů z hlediska obtížnosti vlastní výroby značně lišit, byla diskuse opravdu velmi pestrá. Důležitým kritériem bylo samozřejmě i to, nakolik si lze navrhované vitráže představit v souladu s už dříve instalovanými vitrážemi podle návrhu Bohumíra Matala v presbytáři kostela. Nakonec došlo i na hlasování, které mělo ukázat, které z návrhů mají u členů farní rady více preferencí. Pan farář se hlasování neúčastnil. Farní rada nepřikládá tomuto hlasování rozhodovací pravomoc, nicméně chce nabídnout všem farníkům i tímto způsobem další pohled na diskusi nad návrhy vitráží, která se tímto otevírá. Návrhy budou ve sjednoceném formátu s připojenými komentáři o autorech a jejich díle vystaveny na nástěnce v předsíni kostela. Návrhy a celková koncepce vitráží v kostele budou také posouzeny některými nezávislými umělci, aby se pak na základě všech dostupných názorů, odborných i laických, mohlo rozhodnout o budoucí podobě oken kostela.

  

 

 

Únor 2023 – kalendář akcí ve farnosti

Středa, 1. 2. 2023

Pořád se něco děje. Pravidelně přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Nabízíme události během února 2023.

 • Středa 1. února 2023: Farní rada – v 18:30 hod. na faře;
 • Čtvrtek 2. února 2023: Kurz Alfa – 2. Proč Ježíš zemřel? – v 19 hod. ve farním sále;
 • Pátek 3. února 2023: Modlitba zpěvem – od 18:30 hod. (po mši sv.) v bílovickém kostele – kdo zpívá, dvakrát se modlí – zvou Řezníčkovi;
 • Úterý 7. února 2023: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – „Apokalypsa aneb Zjevení Janovo“ – v 19:30 ve farní klubovně (případně ve farním sále);
 • Čtvrtek 9. února 2023: Kurz Alfa – 3. Jak získat víru? – v 19 hod. ve farním sále;
 • Pátek 10. února 2023: Camino – pouť do Santiaga de Compostela – beseda s Lenkou Koudelkovou – v 18:30 hod. v obřadní síni;

 • Neděle 12. února 2023: Farní kavárna – po mši sv.
 • Úterý 14. února 2023: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – „Apokalypsa aneb Zjevení Janovo“ – v 19:30 ve farní klubovně (případně ve farním sále);
 • Čtvrtek 16. února 2023: Česká křesťanská akademie – přednáškový cyklus Kapitoly z dějin Bílovic a okolíVI. Bílovice a jeho okolí v životě a díle S. K. Neumanna (Pavel Kováč) – v 18 hod. v obřadní síni;

 • Čtvrtek 16. února 2023: Kurz Alfa – 4. Proč a jak se modlit? – v 19 hod. ve farním sále;
 • 18. – 25. února 2023: farní lyžovačka – Seefeld;
 • Sobota 18. února 2023: Oblastní setkání charismatické obnovy – v kostele sv. Rodiny a střední zdravotnické škole v Brně na ulici Grohova. Jestli uvažujete, že přijdete, použijte přihlašovací formulář cho-brno.eu. Setkání je určeno pro všechny, kdo se se považují za součást charismatické obnovy, nebo s ní sympatizují. Pojďme se obnovit v milosti křtu v Duchu svatém nebo ji třeba i poprvé zakusit, společně se občerstvit skrze vyučování, společnou modlitbu a budování společenství mezi sebou navzájem. Na programu budou společné chvály, katecheze, workshopy, možnost potkat se s ostatními. Tématem setkání je „Křest v Duchu svatém“.

 • Úterý 21. února 2023: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – „Apokalypsa aneb Zjevení Janovo“ – v 19:30 ve farní klubovně (případně ve farním sále);
 • Středa 22. února 2023: Popeleční středa – v 18 hod. bohoslužba slova s udělováním popelce;
 • Čtvrtek 23. února 2023: Kurz Alfa – 5. Proč a jak číst Bibli? – v 19 hod. ve farním sále;
 • Pátek 24. února 2023: Ostrůvek únorový – v 18 hod. v Galerii Alfa;
 • Úterý 28. února 2023: Pouť do Prahy – v 7 hod. z Adamova (případně další zastávky v Babicích a Bílovicích), v 11h komentovaná prohlídka katedrály, ve 12h mše sv. ve Svatováclavské kapli, ve 14h vernisáž výstavy Barvy z nebe (fotografie Pavla Lazárka a Petra Buchty) v Senátu ČR, v 15h komentovaná prohlídka Senátu, v 16:30 odjezd domů. Cena zájezdu: 550 Kč. Zájezd pořádá MKS Adamov.

 • Úterý 28. února 2023: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – „Apokalypsa aneb Zjevení Janovo“ – v 19:30 ve farní klubovně (případně ve farním sále);

Pro případné změny se podívejte vždy do aktuálních ohlášek. Dlouhodobější výhled je v Kalendáři událostí.

Duchovní villancicos renesance a baroka

Neděle, 29. 1. 2023

V neděli 22. ledna nikdo z lidí, kteří přišli do kostela na vystoupení Duchovní villancicos renesance a baroka, Cesta ze Španělska do Latinské Ameriky, nelitoval, že se přišel podívat a poslechnout skvělé interprety. Výjimečná byla i možnost vidět a slyšet staré renesanční a barokní nástroje jako je viola da gamba a theorba. Účinkovalo sdružení hudebníků Castello in Aria, kteří se zabývá barokní hudbou provozovanou na kopie dobových hudebních nástrojů, a vokální oktet Octopus Vocalis.

 

Kurz Alfa zve opět (ale nejenom) na večeři

Neděle, 29. 1. 2023

Tak je to tady. Po tříleté přestávce se opět scházíme na kurzu Alfa. Zveme všechny, kdo hledájí odpovědi na důležité otázky o smyslu života. Cyklus 10+2 večerů nabízí svobodný prostor k poznání základních otázek křesťanství. Každý čtvrtek je připravena dobrá večeře, chvíle na písničky i trochu humoru, promluva na téma večera a po kávě a zákusku i diskusní skupinky. Žádná otázka není špatná. Příležitost k seznámení a porozumnění tomu, čemu křesťané opravdu věří. Na úvodním večeru 19. ledna se farní sál docela hezky zaplnil a Radovan Voříšek ve své přednášce mimo jiné vysvětlil, že život získává zcela novou pobobu, pokud začneme poznávat Boha a to, jaký skutečně je. Pozvánka na následující večery. Přidat se můžete až do třetího večera. Škoda přijít o některé z témat.

Týden modliteb za jednotu křesťanů

Neděle, 29. 1. 2023

Středou 18. ledna 2023 začal Týden modliteb za jednotu křesťanů. Jeho mottem byl tentokrát citát z proroka Izajáše: „Učte se činit dobro, hledejte právo“ (Iz 1,17). I když v naší farnosti v tomto roce nepřipravujeme žádné mimořádné akce, jednota všech křesťanů je důležitým tématem, které mnohým z nás Pán klade na srdce. Snažíme se porozumět Božímu volání a malými krůčky hledat to, co nás spojuje, a postupně spoluvytvářet prostředí, ve kterém všichni Ježíšovi učedníci budou jedno. Tuto touhu vkládáme do svých osobních modliteb i do modlitby ve společenství.