Kategorie Aktuality

Únor 2020 – kalendář akcí ve farnosti

Sobota, 1. 2. 2020

Pořád se něco děje. Přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události během února 2020.

 • Neděle 2. února 2020: Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice);
 • Neděle 2. února 2020: MSKA Obřany – Patologie ve (a ze) vztahů k médiím – v 16:30 na faře v Brně-Obřanech – přednáška Radka Mezuláníka, druhá z cyklu tří přednášek, hlídání dětí zajištěno;

 • Úterý 4. února 2020: Ekumenické biblické večery – Lukášovo evangelium – s Pavlem Kašparem v 19 hod. ve farním sále;
 • Čtvrtek 6. února 2020: Modlitební společenství – v 19:30 hod. – u Nedbalů;
 • Pátek 7. února 2020: MSKA – Cyklus o řeholních řádech: VI. Dominikáni – P. Filip Boháč, OP, převor kláštera u sv. Jiljí – bude potvrzeno/upřesněno;
 • Pátek 7. února 2020: Modlitba zpěvem – kdo zpívá, dvakrát se modlí – od 20 do 21 h v kostele;
 • Víkend 7. – 9. února 2020: Skaut (Tuňáci) – srub;
 • Neděle 9. února 2020: příprava biřmovanců;
 • Úterý 11. února 2020: Ekumenické biblické večery – Lukášovo evangelium – s Pavlem Kašparem v 19 hod. ve farním sále;
 • Čtvrtek 13. února 2020: Modlitební společenství – v 19:30 hod. – u Mrázů;
 • 17. – 23. února 2020: jarní prázdniny;
 • Úterý 18. února 2020: Ekumenické biblické večery – Lukášovo evangelium – s Pavlem Kašparem v 19 hod. ve farním sále;
 • 18. – 28. února 2020: Poutní expedice do Izraele (pro mladé) – nezapomenutelné putování se stanem Svatou zemí s doprovodem dvou duchovních (Jeruzalém, Betlém, Nazaret, Galilea, Emauzy, Genezaretské jezero, Mrtvé moře…);
 • Neděle 23. února 2020: Farní kavárna – po mši sv.
 • Neděle 23. února 2020: příprava prvokomunikantů;
 • Úterý 25. února 2020: Ekumenické biblické večery – Lukášovo evangelium – s Pavlem Kašparem v 19 hod. ve farním sále;
 • Středa 26. února 2020: Popeleční středa;
 • Čtvrtek 27. února 2020: Modlitební společenství – v 19:30 hod. – místo bude upřesněno;
 • Víkend 28. února – 1. března 2020: XIII. národní setkání Modliteb otců v ČR – na Svatém Hostýně.

Dlouhodobější výhled je v Kalendáři událostí.

Přípravy biřmovanců, katechumenů nebo dětí na první svaté přijímání se konají ve svých obvyklých termínech. Vše se může průběžně měnit. Aktuální termíny jsou vždy v ohláškách v sekci Pořad bohoslužeb.

Dětské mše svaté — každý pátek (ve školním roce) v 17.30 hod. se koná mše sv. pro děti. Každou středu od 17 do 17:45 hod. bude pro děti 3 – 6 let připravena katecheze Dobrého pastýře. Využijte tuhle příležitost, aby i vaše děti školního i předškolního věku mohly zakoušet společenství s Bohem v našem kostele.

Ekumenická bohoslužba

Sobota, 1. 2. 2020

Ve dnech 18. – 25. ledna 2020 jsme si, každý trochu jinak, připomněli Týden modliteb za jednotu křesťanů. U nás v Bílovicích jsme letos uspořádali ekumenickou bohoslužbu. Ve středu 22. ledna 2020 v 18 hod. v bílovickém kostele sv. Cyrila a Metoděje se na pozvání Římskokatolická farnost Bílovice nad Svitavou a Náboženská obec Církve československé husitské v Brně-Maloměřicích sešli křesťané různých církví z Bílovic, ale velká část také z Brna a okolí. Kázáním posloužil Pavel Kašpar, farář Českobratrské církve evangelické. Opravdu slavnostní charakter bohoslužby zajistil hudební doprovod pěveckého sboru Církve bratrské v Brně. Na závěr jsme se sešli na faře u pestrého občerstvení a družného rozhovoru. Věříme, že tato nová iniciativa bude počátkem tradice a pomůže k vzájemnému sbližování všech křesťanských komunit v našem městě a okolí, a to k prospěchu všech, kdo v Bílovicích žijí.

Tříkrálová sbírka

Úterý, 28. 1. 2020

V sobotu 11. ledna 2020 se skupinky koledníků vydaly do ulic Bílovic se svými kasičkami. Zpívali tradiční tříkrálovou písničku a setkali se s milým přijetím všude, kde zazvonili. Lidé byli štědří a kasičky se postupně plnily. Jen novinku – platební terminál – využil jen málokdo.

A v pondělí: Sečteno… podtrženo… tento rok vybráno v Tříkrálové sbírce rekordních 100 116,-Kč. Děkujeme, že pomáháte.

 

Tříkrálový koncert

Úterý, 28. 1. 2020

V pátek 10. ledna 2020 se v bílovickém kostele sv. Cyrila a Metoděje uskutečnil TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT Tišnovského komorního orchestru. Pod vedením Tomáše Křemena a Igora Karpilovskeho zazněly skladby Marc-Antoine Charpentiera, Georga Philippa Telemanna, Karel Suchánka, Arnošta Trkana a Leroy Andersona. Krásný kulturní zážitek na úvod roku. Určitě jeden z nejlepších v posledním období. Určitě se můžete těšit na další v roce 2020.

 

 

Rybovka smíření

Pondělí, 20. 1. 2020

Krásné zakončení vánočních svátků na bílovickém náměstí. Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby „Hej, Mistře“ tak typická pro vánoční dobu spojila na místě 49 zpěváků, 16 muzikantů a cca 150 posluchačů. Hudba byla ale zřetelně slyšet i mnohem dál. A tak se mnozí zaposlouchali a snad i zamysleli nad tím, jak můžeme odložit své spory a vykročit do dalších dnů v duchu smíření, přátelství, odpuštění. Radostné poselství.

  

 

 

Leden 2020 – kalendář akcí ve farnosti

Středa, 1. 1. 2020

Pořád se něco děje. Přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události během ledna 2020.

 • 1. – 14. ledna 2020: Tříkrálová sbírka 2020 – Ve dnech 1. -14. 1. 2020 se v ČR koná Tříkralová sbírka. V Bílovicích bude hlavní koledovací den v sobotu 11. ledna 2020. Zveme všechny, kteří se chtějí zapojit do koledovaní, aby se neváhali přihlásit Věře Švejdové.

 • Čtvrtek 2. ledna 2020: Modlitební společenství – ve 20 hod. u Tomášků;
 • Pátek 3. ledna 2020: Modlitba zpěvem – kdo zpívá, dvakrát se modlí – od 20 do 21 h v kostele – v lednu z vážných důvodů zrušeno;
 • Neděle 5. ledna 2020: Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční – Hej, Mistře!“ – v 17 hod. na Těsnohlídkově náměstí v Bílovicích – BACHs, SPS Bronislav, Mladost, Jolly Singers a další, Lenka Hrubá (soprán), Monika Kulhánková (alt), Karel Viktorín (tenor), Tomáš Kaberle (bas), Monika Jakubíčková (varhany), Jiří Řezníček (dirigent). Zváni jsou všichni, kdo se budou chtít v dobré vůli zapojit.

 • Úterý 7. ledna 2020: Ekumenické biblické večery – Lukášovo evangelium – s Pavlem Kašparem v 19 hod. ve farním sále;
 • Čtvrtek 9. ledna 2020: Modlitební společenství – ve 19:30 hod. u Nedbalů;
 • Pátek 10. ledna 2020: Tříkrálový koncert Tišnovského komorního orchestru – v 18:30 hod. v bílovickém kostele;

 • Sobota 11. ledna 2020: Tříkrálová sbírka – v Bílovicích hlavní koledovací den, v 8 hod. mše sv. pro koledníky;

 • Sobota 11. ledna 2020: Společenský ples – zve místní organizace KDU-ČSL a spolku Živá tradice pro Bílovice, od 19:30 hod. v kulturním sále Obecní hospody;

 

 • Neděle 12. ledna 2020: Skaut – Zvířátková nadílka;
 • Úterý 14. ledna 2020: Ekumenické biblické večery – Lukášovo evangelium – s Pavlem Kašparem v 19 hod. ve farním sále;
 • Středa 15. ledna 2020: MSKA – Důvěryhodnost justice a vnímání spravedlnosti – beseda s Lenkou Bradáčovou – v 18 hod. v kulturním sále Obecní hospody;

 • Pátek 17. ledna 2020: MSKA – Cyklus o řeholních řádech: V. Františkáni – P. Didak Robert Klučka, OFM, kvardián františkánského domu v Husovicích – v 18:30 hod. ve farním sále, v 17:30 hod. mše sv. v kostele;
 • Čtvrtek 16. ledna 2020: Modlitební společenství – v 19:30 hod. – u Tomášků;
 • 18. – 25. ledna 2020: Týden modliteb za jednotu křesťanů;
 • Neděle 19. ledna 2020: Farní kavárna – po mši sv., cca od 11 hod. na faře, zároveň budete mít možnost si vyrobit svíčku hromničku motáním včelího plátu za dobrovolný příspěvek na misijní dílo (vyrobené svíčky si můžete vzít 2. února do kostela k posvěcení).

 • Úterý 21. ledna 2020: Ekumenické biblické večery – Lukášovo evangelium – s Pavlem Kašparem v 19 hod. ve farním sále;
 • Středa 22. ledna 2020: Ekumenická bohoslužba – v 18 hod. v bílovickém kostele sv. Cyrila a Metoděje. Zve Římskokatolická farnost Bílovice nad Svitavou a Náboženská obec Církve československé husitské v Brně-Maloměřicích. Kázáním poslouží Pavel Kašpar, farář Českobratrské církve evangelické, hudební doprovod pěvecký sbor Církve bratrské v Brně.

 • Čtvrtek 23. ledna 2020: Modlitební společenství – v 19:30 hod. – u Hrstků;
 • 25. ledna – 1. února 2020: zimní dovolená rodin – Seefeld (info Pavel Kulhánek);
 • Úterý 28. ledna 2020: Ekumenické biblické večery – Lukášovo evangelium – s Pavlem Kašparem v 19 hod. ve farním sále.
 • Čtvrtek 30. ledna 2020: Modlitební společenství – ve 19:30 hod. – u Hrstků.

Dlouhodobější výhled je v Kalendáři událostí.

Dětské mše svaté — každý pátek (ve školním roce) v 17.30 hod. se koná mše sv. pro děti. Každou středu od 17 do 17:45 hod. bude pro děti 3 – 6 let připravena katecheze Dobrého pastýře. Využijte tuhle příležitost, aby i vaše děti školního i předškolního věku mohly zakoušet společenství s Bohem v našem kostele.

Benefiční koncert cimbálovky

Středa, 1. 1. 2020

V  neděli 22. prosince 2019 se v našem kostele uskutečnil koncert cimbálové muziky Líšňáci. Jednalo se o benefiční koncert na podporu farnosti Rybník. U obce Rybník v blízkosti České Třebové mají bílovičtí skauti své tábořiště. Skautský oddíl tedy inicioval sbírku, jejíž výtěžek byl už ve farnosti předán. Tímto koncertem jsme měli další příležitost pomoci malé farnosti v oblasti bývalých Sudet a současně i podpořit rozvoj dobrých vztahů našeho skautského oddílu a blízké farnosti.

Rozeslání na cestu

Středa, 1. 1. 2020

Devět týdnů jsme prožívali seminář Život v Duchu. Proměňoval naše životy. Krůček po krůčku jsme poznávali Pána lépe a lépe. To, že On je ten, který jedná. Kterému na nás záleží. Který nám pomáhá, vychází vstříc. Který nás spasí a osvobodí. Ano, rozhodli jsme se a řekli mu své ano. A On se stal pánem mého života. Přijali jsme povolání být Jeho učedníky anechali se naplnit Duchem svatým. Od té doby se snažíme rozpoznávat jeho dary a milosti, to, jak nás vybavuje do všech situací našeho života. Víme, že sami nic nezmůžeme. Jsme součástí Těla Kristova. Potřebujeme se navzájem. Společenství. Jen tak budeme schopni nést ovoce.

„Pane Ježíši Kriste, Vykupiteli světa, v minulých týdnech jsi ke mně mluvil. Přitáhl jsi mne k sobě. Povolal jsi mne, abych se stal Tvým učedníkem. Požehnal jsi mému životu novým a hlubším vylitím Ducha svatého. Mnoha způsoby jsi mi dokázal, že mne miluješ. Dnes mne chceš vyslat jako svého apoštola. Chceš mne pověřit tím, abych šel a přinášel ovoce. Pane, jsem připraven. Jsem připraven být Ti zcela k dispozici, abys mne mohl použít jako svůj nástroj pokoje, radosti a lásky pro mnoho lidí. Pane, jsem připraven jít tam, kam mne posíláš. Dej mi svou sílu a světlo své přítomnosti. Vždyť bez Tebe nemohu konat nic. Amen.“

A tak jsme těsně před Vánocemi, v pátek 20. prosince, byli rozesláni do světa. Být světlem v temnotě, být solí země, být kvasem v mouce světa.

Vánoční čas

Středa, 1. 1. 2020

Vánoční radost. Skauti jako každý rok přinášejí betlémské světlo. A každý z nás si ho může odnést domů. Světlo, které prozáří temnotu. Světlo, které přišlo na svět. O Vánocích. Světlo, které tma nepohltila. Ježíš je tím světlem. Nejen o Vánocích. Požehnané Vánoce.

 

(Bílovický Zpravodaj) Tradice Tříkrálové sbírky v Bílovicích

Středa, 1. 1. 2020

Bílovický Zpravodaj č. 4/2019 přinesl i tento příspěvek Věry Švejdové o historii i současnosti Tříkrálové sbírky v Bílovicích.

Tříkrálová sbírka je největší sbírkou Charity ČR. Jedná se o celorepublikovou sbírku, která navazuje na dávnou tradici, kdy chodily děti za zpěvu koled od domu k domu, aby přinesly požehnání a zvěst o narození Páně, stejně jako kdysi přišli tři mudrci do Betléma poklonit se právě narozenému Ježíši. Tuto tradici se rozhodla Charita ČR v roce 2001 obnovit a z vybraných peněz pomoci potřebným. Výtěžek sbírky se dělí takto:
65 % zůstává v regionu (tedy u nás je to brněnská charita), 15 % jde na charitní projekty (dobrovolnictví, vzdělávání) v rozšířeném regionu (tedy pro nás jižní Morava), 10 % je využito na humanitární pomoc v zahraničí, 5 % celostátní charitní projekty v ČR, 5 % je režie sbírky. Vaše příspěvky v posledních letech pomohly např. pokrýt provozní náklady Azylového domu – Domova sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni, Chráněného bydlení sv. Michaela pro lidi s mentálním postižením i Azylového domu pro lidi bez domova na Bratislavské ulici (kam každoročně putuje i předvánoční sbírka cukroví a letos na podzim tam od nás putovala tři plná auta darovaného oblečení, bot a dek pro jejich klienty), zakoupit nové pomůcky pro Půjčovnu kompenzačních pomůcek i vybavení a pracovní pomůcky pro Charitní ošetřovatelskou službu a asistenty z Asistenční služby sv. Rafaela, pokrýt mzdu pečovatelky Domácí hospicové péče a mnoho dalších. Naše obec se do tříkrálové sbírky zapojuje od jejího počátku v roce 2001, v příštím roce tedy oslavíme 20. výročí. Začátky této sbírky nebyly vůbec jednoduché. Nejen, že se těžko sháněli koledníci, ale zároveň tehdy po domácnostech chodili různí podvodníci a zloději, a lidé se tedy báli komukoli otevřít. Já jsem se do koledování zapojila ještě jako teenager a ze své zkušenosti vím, kolik věcí museli koledníci zvládnout. Sníh a náledí, typické pro tuto dobu, dlouhé tratě – mnohdy celodenní, nebo dvoudenní (koledníků bylo kolem deseti) a k tomu všemu spoustu zavřených dveří či nespočetně nadávek a narážek na veřejné žebrání. Ale i v tehdejší době se našlo mnoho lidí, kteří ač třeba zpočátku neochotně, otevřeli dveře, vyslechli si o co se jedná a nakonec přispěli. Během let se díky vytrvalosti tehdejší vedoucí farní charity paní Jitky Cívkové, podpory ze strany obce i farářů, a hlavně ochotě dobrovolníků – koledníků dostala tato sbírka do povědomí všech občanů a stala se z ní opravdu krásná a požehnaná akce. Koledníci si doslova rošlapali (někdy spíše proklouzali) cestičku k srdci mnohých z nás. Pro srovnání – v prvním roce koledovalo asi 12 lidí, v roce 2003 bylo 7 skupinek koledníků, v roce 2007 bylo 9 skupinek, v roce 2011 bylo 14 skupinek a v roce 2019 bylo 23 skupinek koledníků, tedy kolem 80 koledníků. Zpočátku se koledovalo jen v některých částech obce, nyní jsme schopni vyslat skupinky i do těch odlehlejších částí. Pro mě osobně je krásné pozorovat tu změnu, která během let nastala. Dříve jsme se styděli a báli obcházet naše sousedy. S vědomím vykonání dobrého skutku jsme se ale nevzdávali, vhazovali do všech schránek letáčky s informacemi o sbírce, vyhlašovali ji v obecní televizi, psali informativní články do zpravodaje, sháněli nové koledníky. Před koledováním jsme poučovali koledníky, že si všechny negativní postoje nesmí brát osobně a musí mít na paměti, že nesou do všech domů požehnání a radost, a to i do těch, kde je nepřijmou, nebo je odsud zlostně vyhánějí. Usmívat se, být vždy zdvořilý, nehádat se, poctivě vysvětlovat o jakou sbírku jde, svým chováním dokazovat bezúhonnost, a hlavně vždy slušně pozdravit, poděkovat, omluvit se! I dnes na to všechny koledníky upozorňuji. Na rozdíl od těch prvních několika let ale naštěstí úplně zbytečně. Nejméně šest let jsem od žádné skupinky neslyšela, že by je někdo vyháněl a zároveň jsem ani neslyšela, že by se kdy nějaká skupinka chovala nevhodně. Přála bych vám všem vidět nadšení koledníků, kteří se těší na to, až navštíví své sousedy, známé i neznámé lidi, popovídají si s nimi, napíší nad dveře požehnání (K+M+B), dostanou nějaký ten peníz do kasičky, někde dokonce cukroví, dospělí štamprličku na zahřátí… Stejně krásné ovšem je, že se mi před konáním sbírky ozývá dost lidí, kteří žádají, aby se koledníci určitě nezapomněli stavit i k nim domů, že na ně budou čekat a moc se těší. Za těch mnoho let, co se aktivně této sbírky účastním, nejprve jako koledník, později jako organizátorka koledníků a od roku 2008 jako vedoucí farní charity, jsem zažila mnoho zajímavých situací. Vzpomínám si na jeden rok, kdy jsem se koncem prosince těšila z velmi slušného počtu koledníků a doufala, že tato sbírka proběhne bez komplikací. Jenže… v tomto roce koledovalo hodně rodinných skupinek s dětmi předškolního věku a začátkem ledna se v mateřské škole objevily neštovice. Každý den mi odpadávala další a další skupinka a já už si začínala myslet, že snad budu muset celé Bílovice obejít sama. Naštěstí se rodiny domluvily a vyslaly alespoň ty zdravé zástupce, já obvolala snad všechny lidi, které jsem měla ve svém telefonním seznamu, a nakonec se stalo, že bylo více skupin, než mělo původně být. Na závěr tohoto článku bych chtěla poděkovat všem, kteří se jakkoli do sbírky zapojují a také oznámit, že i v příštím roce hlavní „koledovací den“ připadne na sobotu 11. 1. 2020.
A jelikož se jedná o jubilejní, dvacátý ročník snad se mi podaří na listopadovém setkání koordinátorů domluvit již předjednanou novinku. Nechme se překvapit!
Přeji všem krásné svátky a mnoho požehnání do nového roku 2020!