Kategorie Aktuality

Farní pouť do Olešnice

Pondělí, 1. 7. 2019

Slavnost Nejsvětější Trojice. Vypravili jsme se na pouť do Olešnice na Moravě, kde dříve působil otec Pavel. Přivítal nás silný déšť, který nás zahnal do hřbitovního kostela zasvěceného právě Nejsvětější Trojici. Tím trochu zamíchal kartami celého plánovaného programu. Místní farníci nás ale přijali velmi mile a s velkou tolerancí nám prominuli i půlhodinové čekání na začátek mše sv. ve farním kostele. Křížová cesta bolestní regionu byla nezapomenutelným zážitkem. Na jednotlivých zastaveních jakobychom srůstali s místním krajem, lidmi, kteří tu žili a žijí, s tím, co je trápilo, trápí a zraňuje, nechává jizvy v krajině i lidských srdcích. A nakonec poznáváme, že se týká i nás. A že Ježíš to všechno, boleti minulé i dnešní, přijímá a pomáhá je nést. Jeho křížem jsme uzdraveni. Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi. „Během křížové cesty vysvitlo i sluníčko. Mše svatá v zaplněném kostele byla pěkná, oběd v KFCR výborný a centrum samo krásné. Potom jsme se šli ještě zamodřit do ruční modrotiskové dílny, kde nám živě a zábavně vyprávěl pan Danzinger. Pak jsem musela domů, protože jsem měla úplně ledové nohy a byla mi zima, což mne mrzí, protože program pouti zakončil živý orloj v Bystrém. Ještě je mi trochu líto, že jsem nebyla pohotová a nevyfotila, jak mi olešničtí muži vynášejí vozík do kostela. Tak příště – anebo to už tam bude plošina?“, říká paní Marie. Pouť se líbila malým i velkým. Měli jsme možnost poznat se i trochu víc navzájem.

 

Přednáška Marka Čejky

Pondělí, 1. 7. 2019

Ve čtvrtek 30. května 2019 mezi nás zavítal politolog PhDr. JUDr. Marka Čejky, Ph.D. Nebyla to jeho první návštěva u nás, už před rokem nás seznamoval s judaismem v rámci cyklu přednášek o světových náboženstvích. Tentokrát místní pobočka Moravsko-slezské křesťanské akademie uspořádala přednášku na téma „Svár ve Svaté zemi, historie, současnost a perspektivy izrealsko – palestinského konfliktu“. Marek Čejka jako odborník na Blízký východ a autor mnoha publikací nám přiblížil kořeny a vývoj celého konfliktu. Děkujeme za velmi zajímavé a poučné povídání.

Červenec a srpen 2019 – kalendář akcí ve farnosti

Pondělí, 1. 7. 2019

Přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události během letních prázdninových měsíců 2019.

 • 4. – 5. července 2019: Dny lidí dobré vůle na Velehradě;
 • Pátek 5. července 2019: Slavnost sv. Cyrila a Meroděje, slovanských věrozvěstů, patronů bílovického kostela – Spolek Živá tradice pro Bílovice a bílovická farnost zvou na oslavu svátku svatých Cyrila a Metoděje, patronů našeho bílovického kostela. Slavnost bude zahájena v 10h bohoslužbou v kostele. Po mši sv. následuje program na farní zahradě. Občerstvení včetně grilování zajištěno. Můžete se také těšit na cimbálovou muziku. Akce je pořádána s podporou Obce Bílovice nad Svitavou.

 • 6. – 20. července 2019: Skaut – letní tábor kluků – tábořiště Rybník;
 • 10.–14. července 2019: Katolická charismatická konference – v Brně na Výstavišti;

 • 13. – 27. července 2019: Skaut – letní tábor dívek – tábořiště Žižkovo Pole;
 • Čtvrtek 22. srpna 2019: „Ostrůvek“ – v 18 hod. pravděpodobně opět na zahrádce Obecní hospody;
 • 22. – 24. srpna 2019: UNITED – křesťanský multižánrový festival ve Vsetíně;
 • 24. – 31. srpna 2019: Letní dovolená rodin v Cizkrajově – bližší info Martin Tomášek.
 • Sobota 31. srpna 2019: Diecézní pouť rodin – „Rozdávej pokoj a naději“ – ve Žďáru nad Sázavou, pořádá CRSP;

Dlouhodobější výhled událostí v Kalendáři událostí.

Přijď, Duchu svatý

Pátek, 14. 6. 2019

Svatodušní novéna i v naší farnosti neodmyslitelně patří k desetidennímu období mezi Slavností Nanebevstoupení Páně a Slavností Seslání Ducha svatého. Scházeli jsme se každý večer v 18 hod. v kostele a s modlitbou a zpěvem připravovali svá srdce k naslouchání Duchu svatému. V některých dnech jsme měli i možnost adorace. Duch svatý je ten, který proměňuje. Láska. Přímluvce. Učí nás milovat a poznávat pravdu. Učí nás žít ve stálé přítomnosti Boží.

Přicházeli jsme do kostela, mladí i starší, každý den s trochu jinými invokacemi, zapojily se i děti. V sobotu naše příprava vyvrcholila při vigílii v Brně u sv. Tomáše a v Bílovicích pak při nedělní mši sv. Přicházej, Duchu svatý, stále. Vyučuj, proměňuj, povzbuzuj, provázej, uváděj do plné pravdy. Buď naším Pánem.

Pět důležitých míst v životě sv. Cyrila a Metoděje

Pátek, 14. 6. 2019

Edukativní a zábavný program seznamující s důležitými místy v životě slovanských věrozvěstů měl svou premiéru při letošní Noci kostelů. Těšil se velkému zájmu, takže netrvalo dlouho a dočkal se svého opakování v dopoledních hodinách pro žáky 1. – 4. tříd bílovické základní školy.

Pět důležitých míst v životě sv. Cyrila a Metoděje: SOLUŇ (THESSALONIKI) * KONSTANTINOPOL (CAŘIHRAD) * KRYM * VELEHRAD * ŘÍM * OCHRID.

Při příležitosti 1150 let od smrti sv. Cyrila († 14. února 869) – autora nejstaršího slovanského písma jsme v rámci projektu Noci kostelů připravili poutní trasu, která propojí Bílovice nad Svitavou, kde místní kostel nese zasvěcení sv. Cyrilu a Metodějovi, adamovský kostel se Světelským oltářem a křtinský chrám, kde podle tradice křtili přímo svatí Cyril a Metoděj a jejich žáci.

Výchozím bodem je kostel sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou, kde na nových vchodových dveřích kostela najdeme vyobrazení originální slovanské abecedy HLAHOLICE odkazující na stěžejní přínos Cyrilometodějské mise, kterým je Slovo, tedy Ježíš Kristus – Slovo, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Tvůrcem hlaholice je sv. Cyril a pomocí tohoto písma sv. Cyril a Metoděj poprvé ve slovanském jazyce sepsali Evangelia a posléze i celou Bibli. Podoba jednotlivých písmen na bílovických kostelních dveřích vychází z nejstaršího dochovaného hlaholského textu takzvaných Kyjevských listů, které byly vytvořeny na území našeho státu. Na vstupních dveřích kostela je tedy vyobrazeno 36 hlaholských písmen v jejich nejstarší známé podobě! My dnes už sice hlaholici nepoužíváme, ale stále platí, že to byli Cyril a Metoděj, kteří nás naučili číst a psát a zařadili nás tak mezi kulturní národy.

Červen 2019 – kalendář akcí ve farnosti

Pondělí, 3. 6. 2019

Přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události v červnu 2019.

 • Víkend 31. května – 2. června 2019: Víkendovka pro tatínky s dětmi – v Bedřichově u Lysic – registrace zde, bližší info Karel Ryšavý.
 • Pátek 31. května – pátek 7. června 2019: Svatodušní novéna – v 18h v bílovickém kostele, zakončení novény – vigílie v sobotu 8. 6. v 17:30 hod. v kostele sv. Tomáše v Brně;
 • Úterý 4. června 2019: Ekumenické biblické večery – Markovo evangelium – s Pavelem Kašparem v 19 hod. v klubovně (poslední v tomto akademickém roce, dále pokračujeme v září);
 • Čtvrtek 5. června 2019: Pět důležitých míst v životě sv. Cyrila a Metoděje – program pro žáky ZŠ;
 • Čtvrtek 6. června 2019: Beta – setkání absolventů kurzu Alfa – v 18:30h (po novéně) na faře;
 • Sobota 8. června 2019: Bílovická křižovatka – multižánrový hudební festival;
 • Sobota 8. června 2019: Pouť do Křtin z Adamova a Bílovic – mše sv. ve Křtinách v 18hod.;
 • Neděle 9. června 2019: Slavnost Seslání Ducha svatého;
 • Neděle 9. června 2019: Farní kavárna – po mši sv. – bude upřesněno;
 • Středa 12. června 2019: Pět důležitých míst v životě sv. Cyrila a Metoděje – program pro žáky ZŠ;
 • Čtvrtek 13. června 2019: Beta – setkání absolventů kurzu Alfa – v 19h (po novéně) na faře;
 • Pátek 14. června 2019: Laser Game v Brně – pro ministranty, ve 14:15 hod. na nádraží;
 • Pátek 14. června 2019: „Ostrůvek“ – na zahrádce Obecní hospody od 18 hod.
 • Víkend 14. – 16. června 2019: Skaut (dívčí družinky) – zakončovací výprava;
 • Sobota 15. června 2019: Skaut (chlapecké družinky) – závěrečná výprava;
 • Neděle 16. června 2019 (Slavnost Nejsvětější Trojice): Farní pouť do Olešnice – 7.00 odjezd z Bílovic přes Adamov, 8.30 křížová cesta bolestí regionu, 10.30 mše sv. v Olešnici (historie kostela), prohlídka KFC Rafael – promítání, 12.00 oběd v KFC Rafael, 13.30 návštěva modrotisku (UNESCO), 15.30 „Orloj se svatými“ v Bystrém – přihlášky a platba zálohy (300 Kč) u Romana Vaňka; v Bílovicích nebude v neděli mše sv. (bude v sobotu v 17.30 s nedělní platností);
 • Sobota 22. června 2019: Skaut – brigáda s rodiči na tábořišti Rybník.
 • Pátek 28. června 2019: Táborák – zakončení školního roku – v 17:30 hod. dětská mše sv., po ní táborák na farní zahradě.
 • Sobota 29. června 2019: dopoledne po mši sv. (7h) brigáda – sečení trávy kolem kostela a na farní zahradě;
 • Neděle 30. června 2019: Farní rada – v 18 hod.

Dlouhodobější výhled událostí v Kalendáři událostí.

Noc kostelů

Pondělí, 3. 6. 2019

Noc kostelů nabídla široké veřejnosti v České republice poprvé v roce 2009 možnost navštívit kostely a modlitebny a poznat nejen jejich kulturní hodnotu, ale také se seznámit s křesťanstvím prostřednictvím hudby, výtvarného umění, divadelního představení, rozhovoru či setkání. Naše farnost se poprvé zapojila v roce 2013. Tento rok se Noc kostelů konala v pátek 24. května a Bílovice nemohly chybět. A zaznamenali jsme velký zájem příchozích, často bílovčáků, kteří říkají, že ještě nikdy neviděli kostel otevřený. A to se tady pořád něco děje a bývá otevřený dost často. je pravda, že poutá pozornost mnohých už při pouhém průjezdu obcí, autem, vlakem či na kole.

  

  

Program zahájila komentovaná mše a pro přítomné šlo o zajímavé připomenutí významu jednotlivých částí bohoslužby, pro některé pak spíše výjimečná příležitost k zamyšlení, co že to ti katolíci v tom kostele vlastně dělají a proč. Po mši pak plynule navázal cyrilometodějský program „Pět důležitých míst v životě svatých Cyrila a Metoděje“, do kterého se zapojili malí i velcí. Luštili nápisy v hlaholici na dveřích našeho kostela a pro mnohé to bylo vlastně poprvé, kdy se důkladněji setkali s písmeny, kterými byly napsány první slovanské texty. Jirka pak samozřejmě vytrvale provázel jednotlivé skupinky do věže až do pozdních hodin. Své posluchače si našla i přednáška Jana Laty o dění v Bílovicích a vztazích, často kontroverzních, v období před sto a více lety, tedy v době, kdy se stavěl náš kostel. A jak víme, toto období a celá stavba či spíš její uvedení do užívání se neobešlo bez konfliktů a komplikací. Zájem vyvolalo i promítání dokumentu o bílovickém rodákovi Janu Rybářovi. Celý večer jsme pak zakončili modlitbou a zpěvem. Modlitbě zpěvem patřila závěrečná hodinka.

Poutní stezka o Noci kostelů propojí bílovický, adamovský a křtinský chrám

Pondělí, 20. 5. 2019

Při příležitosti 1150 let od smrti sv. Cyrila († 14. února 869) – autora nejstaršího slovanského písma jsme v rámci projektu Noci kostelů připravili poutní trasu, která propojí Bílovice nad Svitavou, kde místní kostel nese zasvěcení sv. Cyrilu a Metodějovi, adamovský kostel se Světelským oltářem a křtinský chrám, kde podle tradice křtili přímo svatí Cyril a Metoděj a jejich žáci.

Výchozím bodem je kostel sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou, kde na nových vchodových dveřích kostela najdeme vyobrazení originální slovanské abecedy HLAHOLICE odkazující na stěžejní přínos Cyrilometodějské mise, kterým je Slovo, tedy Ježíš Kristus – Slovo, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Tvůrcem hlaholice je sv. Cyril a pomocí tohoto písma sv. Cyril a Metoděj poprvé ve slovanském jazyce sepsali Evangelia a posléze i celou Bibli. Podoba jednotlivých písmen na bílovických kostelních dveřích vychází z nejstaršího dochovaného hlaholského textu takzvaných Kyjevských listů, které byly vytvořeny na území našeho státu. Na vstupních dveřích kostela je tedy vyobrazeno 36 hlaholských písmen v jejich nejstarší známé podobě! My dnes už sice hlaholici nepoužíváme, ale stále platí, že to byli Cyril a Metoděj, kteří nás naučili číst a psát a zařadili nás tak mezi kulturní národy.

Cesta z Bílovic nad Svitavou pokračuje přes mariánské poutní místo Adamov. Zdejší Světelský oltář byl původně součástí hlavního oltáře vytvořeného pro cisterciácký klášter ve Zwettlu (Světlá) v Dolním Rakousku. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších památek pozdně gotického řezbářství. Představuje scénu Nanebevzetí Panny Marie obklopenou desítkami vyřezávaných postav. Sv. Metoděj pokřtil knížete Bořivoje a jeho manželku sv. Ludmilu, již podle tradice předal vyobrazení Bohorodičky Panny Marie, které je dodnes uctíváno jako zázračný obraz ve Staré Boleslavi. Četné kostely zasvěcené Panně Marii jsou tak dokladem o mariánské úctě, na jejímž počátku stáli u slovanských národů sv. Cyril a Metoděj.

Křtiny ukrývají perlu mezi našimi barokními stavbami Santiniho chrám Panny Marie, jedno z nejstarších a nejpamátnějších poutních míst na Moravě. Jeho dávný duchovní význam lze tušit již ze samotného jména obce, které lidová tradice dává do přímé souvislosti se slovesem „křtít“. Podle legend byli v blízkém „Údolí křtu“ (Vallis baptismi, Křtinské údolí) křtěni pohané po příchodu křesťanství na Moravu. Podle starého vyprávění ve zdejším údolí křtili přímo svatí Cyril a Metoděj a jejich žáci.

Na třech zastavením budou připraveny úkoly, po jejich zdárném splnění dostane každý z účastníků otisk razítka do poutnického pasu. Navštíví tak nejen tři významné chrámy, ale také v roce výročí 1150 let od smrti sv. Cyrila – autora HLAHOLICE – se vydá do naší historie a vyzkouší si psaní nejstarším slovanským písmem.

Pavel Lazárek, farář v Bílovicích nad Svitavou a v Adamově

Otážeš-li se slovanských spisovatelů: Kdo vám vytvořil písmena nebo knihy přeložil? tu všichni to vědí a odpovídajíce řeknou: Svatý Konstantin Filosof řečený Cyril, ten nám i písmena vytvořil i knihy přeložil, a jeho bratr Metoděj. Takovou vzdělanost, bratři, dal Slovanům Bůh. Jemu budiž sláva a čest a moc a klanění nyní i vždycky i neskončené věky. Amen (Mnich Chrabr, O písmenech)

Slavnostní požehnání nového cyklu kostelních dveří

Pondělí, 20. 5. 2019

Při příležitosti 1150 let od smrti sv. Cyrila se v neděli 5. května 2019 uskutečnilo za účasti olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera Slavnostní požehnání nového cyklu kostelních dveří s vyobrazením hlaholice, nejstaršího slovanského písma, které vytvořil sv. Cyril.
Otec arcibiskup ve své promluvě propojil velikonoční události s odkazem svatých Cyrila a Metoděje, ale hlavně celé poselství přenesl do našeho dnešního života. „Jak důležité jsou naše vzájemné vztahy, a některé jsou mrtvé. A vzkříšení má přijít právě tam. A do toho se nám přirozeně nechce,“ ohlíží se za pronesenými slovy jedna z účastnic.
V závěru mše sv. zazněla celá řada poděkování za realizaci tohoto výjimečného díla.

 
Počasí nebylo zrovna příznivé a chladno a mírný deštík nás udržovaly do posledních chvil v nejistotě, kde se bude následná oslava odehrávat. Ono se ale těžko modlí za krásné teplé a slunečné počasí, když se celá země modlí za více deště a dostatek vláhy. Díky velkému úsilí mnohých vše bylo včas připraveno a tak se i přátelské posezení na farní zahradě mohlo uskutečnit podle plánu. Nechybělo samozřejmě ani bohaté občerstvení. Odpolední program se ale přece jenom z velké části přesunul do vnitřních prostor a chladné počasí si vyžádalo i časovou úpravu programu. V kostele se uskutečnila májová pobožnost se svátostným požehnáním. Přednáška doc. Miroslava Vepřeka o hlaholici a staroslověnském písemnictví byla velmi zajímavá a nesmírně poutavá. Zavítal mezi nás také otec Jaroslav Filka a představil novou knihu Kostelní jednota v Bílovicích nad Svitavou. A samozřejmě byl pak brzy obklopen mnohými farníky, protože ho poslední dobou nevídáme tak řčasto, jak bychom rádi. Doc. Vepřek pak vedl v klubovně písařskou dílnu, při které si děti mohli vyzkoušet psaní husím brkem a inkoustem. A co jiného než hlaholici. A tuto možnost využili i mnozí dospělí. Mezitím začala hrát cimbálová muzika, zpívalo se, povídalo a popíjelo…

Hezký a požehnaný den. Snad se líbil i vám. Otevírá se tak nová kapitola dějin bílovického kostela. Ať přivede k porozumění radostné zprávy o Ježíši Kristu co nejvíce lidí tak, jak o to usiloval svatý Cyril, který stál u zrodu prvního slovanského písma.

Fotogalerii můžete navštívit zde: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/3a7d026e-6e14-4511-af6a-53e78d1d4acc

 

 

Varhanní koncert Michala Novenka

Pondělí, 20. 5. 2019

Slavností ráz druhé neděle velikonoční jen podtrhl večerní varhanní koncert.  Kdo přišel, určitě nelitoval. Jednalo se o výjimečný kulturní zážitek. „Michalův koncert se velmi povedl. Díky pěknému úvodnímu slovu pana faráře i Michala,“ doplňuje Marie Vacová, která se stará o to, aby se v našem kostele uskutečňovaly kvalitní koncerty a další kulturní události. Děkujeme za tuto výjimečnou příležitost.

Michal Novenko je významný český varhaník s mezinárodním renomé. Vystudoval pražskou konzervatoř a AMU, poté studoval v Paříži a v Německu. Koncertuje po celé Evropě, USA, Jižní Africe i Izraeli. Má rád staré varhany, a proto se mimo jiné zaměřuje na uvádění zapomenutých skladeb a 19. století. Nahrál mnoho skladeb pro rozhlas, televizi i na CD. Pro renomovanou britskou firmu Priory Records natočil významnou sadu skladeb na  španělských a portugalských varhanách. Profesor Michal Novenko vyučuje na pražské konzervatoři, vede také mezinárodní kurzy v USA, Francii, Velké Británii, Polsku, Mexiku a v dalších zemích.