Kategorie Aktuality

Zemřel Jan Rybář, SJ (* 16. července 1931 – † 14. ledna 2021)

Pondělí, 18. 1. 2021

Jan Rybář, SJ (* 16. července 1931 – † 14. ledna 2021)

Jan Rybář vyrůstal v Bílovicích nad Svitavou, zde prožil dětství a stejně tak i roky zakázané kněžské činnosti. Do svého rodného kraje se po celý život rád vracel.

Rozloučení s ním bude v sobotu 23. 1. v 11 hod v Trutnově, které bude přenášeno televizí NOE.

neděli 24. 1. se s ním rozloučíme při pohřební mši svaté v 9.30 v Bílovicích nad Svitavou, po níž bude uložen do rodinného hrobu ke svým rodičům.

Kvůli C-19 opatřením je účast možná pouze pro pozvané, mše sv. bude živě přenášená Bílovickou televizí https://youtu.be/d79tYoZLV7c

Zde naleznete obě parte: P. Jan Rybář SJP. Jan Rybář

 


Přinášíme několik slov, kterými při duchovní obnově v Jánských Lázních mluvil o svém patronu Janu Křtiteli a Božím království:

„Nacházíme se ve farnosti sv. Jana Křtitele, kdysi dávno ve středověku se zde říkalo údolí svatého Jána. Protože zde bylo vždy dost pramenů a vody se toto místo upamatovalo na sv. Jana Křtitele – dnes Jánské Lázně.“

„Jan Křtitel vlastně kázal totéž co pán Ježíš, změňte se. On neříká čiňte pokání. To jsme tak chytře přeložili my, činit pokání umí každej, jít na pouť pomodlit se růženeček a furt je stejnej. Zatímco Pán Ježíš a Jan Křtitel, říkali podle řeckého textu metanoeite – buďte jinačí, změňte se. To je velmi těžké a já se o to snažím pomalu 90 let a pořád to nejde být jinačí.“

„Jan Křtitel měl stejné moto co Pán Ježíš – obraťte se. Jan Křtitel bušil do všech lidí, Ježíš už rozlišoval. Hříšníkům říkal laskavá, útěšná slova a bušil jenom do zatvrzelých.“

„Stále víc a více se blíží jeho království, každému z nás a i já už jsem kandidát Božího království. Ten, kdo studuje, čeká, že bude mít diplom. Za starejch časů, když začal někdo studovat medicínu už si psal MUC, hned v prvním ročníků, byl ještě trouba, nevěděl co to je klíční kost, ale už měl právo napsat si před jméno MUC. My jsme taky už to C – kandidáti Božího království a musíme si uvědomit kam jdeme.“

„V apokalypse je nejmíň dvakrát řečeno, já jsem ALFA a OMEGA.  Já jsem počátek i konec. Omega je bod, ke kterému směřujeme. Až tam u toho cíle, vážení napište si to a až odejdu tak o tom uvažujte, až tam je člověk stvořen, tam končí stvoření. To nekončí tím, že začnu běhat, chodit do školy, mám maturitu, doktorát, rodinu, nebo si užívám krásně penzi. Člověk je stvořen až na konci, na konci, na konci, až vstoupí do Boží Trojice.“

„Začátek je z možnosti a konec je úžasnej. Vše končí radostí. Vrcholem stvoření je radost. Bůh nemá radost, on je radost. Lidé radosti se modlí: „Děkuji ti za to, že bez nás nemůžeš být!“

 

 

Svátek Křtu Páně

Pondělí, 11. 1. 2021

V neděli 10. ledna jsme slavili Svátek Křtu Páně, kterým se uzavírá vánoční doba. Protiepidemická opatření jsou stále na nejpřísnějším stupni 5 a tak do kostela na mši může přijít jen pár jednotlivců. Díky Televizi Bílovice máme možnost být při mši sv. alespoň prostřednictvím streamovaného přenosu na YouTubu kanálu. A na svátek, ve kterém je klíčovou postavou sv. Jan Křtitel, se můžeme na dálku účastnit mše sv. z kostela v Babicích nad Svitavou, který je právě Janu Křtiteli zasvěcen.

 

Slavnost Zjevení Páně

Pondělí, 11. 1. 2021

V neděli 3. ledna jsme slavili liturgii Slavnosti Zjevení Páně, lidově Tří králů (streamované na YouTube kanálu Televize Bílovice). Jak řekl otec Pavel v úvodu, Bůh dává o této slavnosti poznat svého Syna, dává poznat Jeho slávu.

Vidíme mudrce, kteří spěchají a předpokládají, že nově narozený král se narodí někde v paláci. A v Jeruzalémě, když se doptávají, tak jsou odesláni do Betléma. A ukazuje nám to, že Bůh je vždycky jiný. Neuchopitelný. Tak jako Abrahám byl náš praotec ve víře, stal se poutníkem, tak i my se vydáváme na pouť, abychom poznali a nalezli Boha.

Nová hvězda byla znamením narození někoho významného, důležitého pro tento svět. Příběh nám vypráví, že nepřišel jen pro izraelský národ, ale pro všechny, pro každého z nás. Všechny ty poutníky, ty národy, připodobňují právě ti mudrci. A tak i život křesťana je cesta, na kterou se vydává, aby nalezl a poznal Ježíše Krista.

 

Tříkrálová sbírka 2021

Pondělí, 11. 1. 2021

Vzhledem k epidemiologické situaci nebude sbírka probíhat klasickým způsobem. Přispět budete moci těmito způsoby:

Hotově

 • do kasičky v pekárně
 • do kasičky v kostele (v kostele jsou k dispozici i posvěcené křídy nebo nálepky na dveře, kalendáříky, letáky a cukry)
 • do kasičky na čerpací stanici FORS

On-line koledou na https://www.trikralovasbirka.cz/#
Pomocí DMS: posláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru

 • DMS KOLEDA 30 (30 Kč)
 • DMS KOLEDA 60 (60 Kč)
 • DMS KOLEDA 90 (90 Kč)

Převodem na účet Charity ČR

 • 66008822/0800
 • Variabilní symbol pro Brno (a okolí) 77706100

Více informací na: www.trikralovasbirka.cz
Za Vaše dary děkujeme a přejeme vše nejlepší v novém roce 2021.
Farní charita Bílovice nad Svitavou

Vstoupili jsme do nového roku 2021

Sobota, 2. 1. 2021

Vstoupili jsme do nového roku 2021. Asi málokdo bude tvrdit, že konec roku 2020 a začátek toho nového byly jako ty všechny minulé. Díky protikoronavirovým omezením podle nejpřísnějšího pátého stupně jen málokdo mohl přijít do kostela na mši sv. o Slavnosti Matky Boží Panny Marie, kterou tradičně začíná kalendářní rok. Díky Televizi Bílovice máme možnost být při mši sv. alespoň prostřednictvím streamovaného přenosu na YouTubu kanálu. A tentokrát dokonce ne z bílovického kostela, ale od Světelského oltáře v kostele sv. Barbory v Adamově.

Svou budoucnost máme zahalenou. Když se podíváme na oltář, tak nad apoštoly jsou oblaka, která zahalují nanebevzetí Panny Marie. A oni přicházejí a tuší, že se něco děje. Že Bůh koná v tu chvíli. I my častokrát máme tu naši budoucnost zahalenu. Máme ji nejistou a nevíme, co nás čeká. Častokát žijeme i v obavách. Ale když si připomeneme těch let minulých, tak zjistíme, že Bůh byl s námi. A přes všechny ty otázky a zkoušky života, přes všechny ty hrboly a kopce, které jsme museli zdolat, tak si máme vzít do tohoto nového roku, který začíná, že nejenom Bůh byl s námi, ale že Bůh je a bude s námi. A to vnímáme právě na Panně Marii Nanebevzaté. Uchovávala v srdci slova Ježíše Krista. A stala se nám příkladem toho, že přes obtíže a zkoušky, kterými prošla, věděla nejenom, že Bůh byl v jejím životě, ale že je a bude. Bůh bude s námi, ať se děje cokoliv.
Na začátku tohoto občanského roku si máme přát, abychom se stávali štěstím pro druhé. Tak, jak jsou druzí naše štěstí a naše radost. Být tvůrcem štěstí druhého.

Leden 2021 – kalendář akcí ve farnosti

Sobota, 2. 1. 2021

Pořád se něco děje. Pravidelně přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události během ledna 2021. Níže uvedené akce se můžou podle aktuální situace rušit a měnit. Většina už byla prakticky zrušena, protože do nového roku jsme vstoupili v době vládních prodiepidemických opaření podle nejpřísnějšího pátého stupně. Určitě ale připravíme nové termíny.

 • Pátek 1. ledna 2021: Slavnost Matky Boží Panny Marie – mše sv. v 9:30 od Světelského oltáře v kostele sv. Barbory v Adamově (přenos Televize Bílovice);
 • 1. – 24. ledna 2021: Tříkrálová sbírka – po celou dobu sbírky bude možné přispět online https://www.trikralovasbirka.cz/#DonateForm, prostřednictvím DMS a v Bílovicích dále do kasiček umístěných v pekárně, na čerpací stanici FORS a v kostele.

 • leden 2021: Kurz Alfa – začínáme pravděpodobně ve čtvrtek 14. ledna v 19hod. – omlouváme se, ale současná omezení neumožňují kurz Alfa pořádat (pokud máte zájem, napište nám, budeme vás informovat, jakmile to bude možné);
 • Pátek 15. ledna 2021: Česká křesťanská akademie – Cyklus o řeholních řádech a kongregacích: Milosrdní bratři – br. Martin Richard Macek, OH, provinční legát – v 18:15 hod. ve farním sále;
 • Neděle 3. ledna 2021: mše sv. v 9:30 z kostela sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou (přenos Televize Bílovice);
 • Středa 6. ledna 2021: Slavnost Zjevení Páně (Tří králů);
 • Čtvrtek 7. ledna 2021: modlitební společenství – online;
 • Neděle 10. ledna 2021: Svátek Křtu Páně – zakončení doby vánoční – mše sv. v 9:30 z kostela sv. Jana Křtitele v Babicích nad Svitavou (přenos Televize Bílovice);
 • Neděle 10. ledna 2021: adorace a zpovídání v 19 hod. v kostele v Bílovicích, následuje ve 20 hod. modlitba růžence;
 • Čtvrtek 14. ledna 2021: modlitební společenství – online;
 • Sobota 16. ledna 2021: LISTOVĚJ – Hudba z Vysočiny – koncert v 16 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou – přenášený živě Televizí Bílovice;

 • Neděle 17. ledna 2021: mše sv. v 9:30 z kostela sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou (přenos Televize Bílovice);
 • Čtvrtek 21. ledna 2021: modlitební společenství – online;
 • Neděle 24. ledna 2021: mše sv. v 9:30 z kostela sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou (přenos Televize Bílovice);
 • 23. – 30. ledna 2021: farní výprava do Seefeldu;
 • Neděle 31. ledna 2021: mše sv. v 9:30 z kostela sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou (přenos Televize Bílovice);
 • Čtvrtek 28. ledna 2021: modlitební společenství – online;
 • Pátek 29. ledna 2021: Pololetní prázdniny.
 • Neděle 31. ledna 2021: mše sv. v 9:30 z kostela sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou (přenos Televize Bílovice);

V době nejpřísnějších koronavirových omezení v neděli mše sv. v 9:30 hod. a je streamovaná na YouTubu kanálu Televize Bílovice. Ostatní mše sv. jsou slouženy soukromě.

Dlouhodobější výhled je v Kalendáři událostí.

Hospodaření farnosti v roce 2020

Sobota, 2. 1. 2021

Na vývěsce kostela se můžete seznámit s finanční stránkou činnosti bílovické farnosti v roce 2020. Sbírky vynesly priblizne 160 tisíc Kč, individuální dary 278 tisíc, Obec Bílovice nad Svitavou přispěla adresnými dotacemi ve výši 150 tisíc. Určitě zajímavý je i pohled na opravy interiéru kostela, které proběhly během podzimních měsíců. Přesnější určení celkových nákladů ve výši cca 334 tisíc najdete také ve finančním přehledu.

Pokud máte více otázek ohledně hospodaření farnosti, neváhejte se zeptat Romana Vaňka, pana faráře  nebo členů farní rady.

Opět omezení podle 5. stupně PES

Středa, 30. 12. 2020

Vláda ČR schválila s účinností od 27. prosince 2020 přechod na pátý stupeň systému PES, kterým se mění počet účastníků bohoslužeb pouze na 10 % míst k sezení, přičemž účastníci dodržují minimální rozestupy 2 metry (mezi účastníky sedícími v jedné řad sedadel), před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu. Bohoslužby proto budou streamované.

Vzhledem k epidemiologické situaci budou v následujícím týdnu mše svaté na Nový rok a v neděli přenášené online. Jednotlivé úmysly ze zrušených mší svatých odsloužím soukromě v tomto týdnu. Na Nový rok bude přenos mše svaté v 9.30 z Adamova od Světelského oltáře. V neděli 3. ledna z Bílovic a v neděli 10. ledna z Babic, přenos bude vždy v 9.30 hod. Možnost přijmout svaté přijímání bude v jednotlivých farnostech vždy o neděli a slavnostech dopoledne.

Vánoční přání

Středa, 30. 12. 2020

Požehnané vánoční svátky, úžas a radost nad hodnotou velikosti člověka, vyprošuje P. Pavel Lazárek.

Vánoční bohoslužby

Středa, 30. 12. 2020

Letošní Vánoce jsou v mnohém pro všechny z nás rozhodně jiné. Asi málokdo si představoval slavení narození Pána Ježíše ve stávající podobě. Zatímco Štědrý den a Slavnost Narození Páně jsme prožili v omezeních podle čtvrtého stupně PES, mše sv. na Slavnost Svaté Rodiny v neděli 27. prosince se už musela řídit podle přísnějších opatření pátého stupně, kdy je kapacita omezena na 10% (tedy prakticky pouze pro minimální počet). A tak stále pokračuje streamování nedělních a svátečních bohoslužeb na YouTube kanálu Televize Bílovice. Z nich přinášíme zde několik myšlenek.

Na Štědrý den se nekonala odpolední dětská bohoslužba se zpíváním koled a kladením Ježíška do jesliček betléma. Kostel ale byl otevřen od 8 hod. ráno a lidé mohli přicházet pro betlémské světlo, zapálit svíčku, pomodlit se či setrvat v rozjímání u betléma. Mezi 15 a 16 hod. pak mohli poslouchat z kůru zpívané koledy. Tuto možnost využilo hodně lidí, všichni ale dbali na dodržování protiepidemických pravidel a díky dlouhému času, kdy byl kostel otevřen, se všichni mohli cítit bezpečně.

„Půlnoční“ se v Bílovicích konala ve 22:30 hod. (YouTube kanál Televize Bílovice).

Je to jedna z mála nocí, která nedovoluje člověku spát. Noc, která probouzí, která oživuje, která přináší světlo jasnější než den. Noc, která je prozářena a naplněna Boží slávou. V noci se narodil Ježíš Kristus, spasitel svata. A tak všichni spěchají, aby mohli spatřit nově narozeného Krále, ono Boží světlo. Noc v křesťanském pojetí znamená určitou bídu, temnotu, nejistotu, jakousi nutnost Božího zásahu. Aby znovu člověk nabyl svobody. Nutnost Božího světla, aby dokázal vyjít z té noci, která ho svírá. A právě proto se Ježíš Kristus narodil v noci. A přinesl nám svoji útěchu a spásu.
Vánoce jsou připomenutím, že Bůh je přítomen v tomto viditelném světě. Že je mezi námi, uprostřed nás, aby prozářil temnoty a zákoutí našich srdcí.
Noc, ve které Bůh vztahuje své ruce, aby byl přijat od člověka. Abychom mu věnovali kus své lásky, objetí. Bůh, který touží po lidské náručí, po tom, abychom byli s ním.

Slavnost Narození Páně v pátek 25. prosince (YouTube kanál Televize Bílovice) zdůrazňuje radost z Božího příchodu, z toho, že Bůh se stal člověkem. Vede nás k betlémům, těm v kostelích, k těm, co máme doma. Vede nás k zamyšlení nad velikostí Božího narození na tento svět.

Chceme-li nalézt Boha, nezbývá nám než se vydat na tu vnitřní cestu, cestu pokory, která nás přivede do Betléma, kde se v poníženosti skrývá dítě. Nestačí tedy mít doma onen symbol Vánoc, kterým betlém je. Ale máme ho zakusit ve svém srdci. Té jedné noci se tam narodil Boží syn. A tehdy se svět stává krásným. Že Ježíš, který později vyroste, tak přináší tu atmosféru Betléma do životních situací. Přináší tam radost, pokoj a odpuštění. A to je jeho poselství. Kdy Betlém rozšiřuje do všech lidských osudů a míst skrze Boží blízkost. Betlém, který se stává i kolébkou naší víry. Betlémem se má stávat, a můžeme je tak nazývat, i každé místo, odkud se šíří láska a pokoj. Betlémem tedy může být křesťanská rodina, Betlémem může být naše farnost, společenství, naše obec. Všude tam, kde zvítězí Boží pokoj. Pokoj lidem dobré vůle, jak zvěstovali andělé.

Na svátek sv. Štěpána, prvomučedníka (YouTube kanál Televize Bílovice), začal otec Pavel svou promluvu ohlédnutím za včerejší bohoslužbou v Babicích. Klečící děti u betléma mu připomínaly vyobrazení Panny Marie na Světelském oltáři v Adamově, okamžik nanebevzetí. Vyjadřující její pokoru jako životní postoj, postoje celého jejího života.

Jsou určité postoje, které nám vydrží po celý život. Dnes si připomínáme svatého Štěpána, jako prvomučedníka lásky ke Kristu. První mučedník pro Krista. Výsadní místo vedle Narození Páně.
Štěpán vydává svědectví, stojí před veleradou, všichni na něho upřeně hleděli. A jeho tvář byla podobná tváři anděla. Možná svatý Štěpán patřil mezi ty šťastné, kteří spatřili Ježíše Krista. A uvěřil osobně, že právě v Něm přišla Boží láska na tento svět. Možná, že i tu lásku viděl umírat na kříži. Nebo byl jedních z těch pěti set, kterým se Kristus zjevil po svém zmrtvýchvstání. Jisté a potvzené Písmem máme, že miloval Krista celou svou duší, celou svou mladou duší. A byl plný Ducha svatého. A tak když si apoštolové začnou vybírat pro tu službu pomocníky do sboru jáhnů, tak to padne na Štěpána, muže plného víry a Ducha svatého.
Ten svátek neruší vánoční atmosféru a naši pohodu. Ukazuje, že život je i plný bolesti. Ale ukazuje nám, že za tím vším je velká láska, která se zjevila přes všechnu tu bolest.

Slavnost Svaté Rodiny se slaví vždy v neděli po Slavnosti Narození Páně  (YouTube kanál Televize Bílovice). V tento den při mši sv. manželé obnovují svůj manželský slib.

Je těžké podat recept na šťastné manželství. Tu hloubku, kterou máme v sobě, ne vždy dokážeme ukázat ostatním. To štěstí mnohokrát vidět není. Je vidět auto, je vidět dům, je vidět, jak se dva lidé líbají, ale to hluboké štěstí zahlédnout… Ono se nepromenáduje jak nějaká manekýna na módní přehlídce. Musíme být citliví, abychom vnímali a vytušili tu krásu, která v oné rodině je.A tak se někdy může zdát, že žádné štěstí není. Neboť je malé, je skromné. A přesto – je pro vás něčím velkým a důležitým. Je tisíce cest ke štěstí a každá je jiná. A důležité je, aby člověk to své štěstí našel. Štěstí je nejkrásnější milost na světě. Nemusíme všechno dělat jako ti druzí. Život není šablona, do které by se člověk chtěl a měl napasovat. Ani na rodinný život neexistuje neomylný recept. Nic takového není. A tak každá rodina si to zařizuje, jak to nejlépe vyhovuje jí samotné.
Láska, která se dokáže dívat společně, Láska, která je zamřena k dobru, pravdě, ke štěstí a zvláštním způsobem také k Bohu. Společné manželství tvoří také ten společný výhled, kde na zřeteli mají i Boha. Kdy se s Bohem počítá. A tak si můžeme dělat v tom vnějším, jak umíme, jak nejlépe uznáme za vhodné. I podle tradic, které si neseme ze svých rodin. Ale žít máme tak, abyste byli šťastni vy i vaše děti. A to je poselství, které nám tato neděle nabízí. To štěstí, které nespočívá v tom vnějším, tedy v těch vzorcích, které máme přebrat, ale abchom si vytvořili vlastní harmonický společný život. Abychom k tomu použili všechny své dovednosti a možnosti, které máme. Ať jsou i vaše manželství, která společným pohledem neztrácejí ze zřetele milost Boží.