Pravidelné aktivity

Skautský oddíl

Skautský oddíl pro žáky ZŠ v klubovně Cyrilka má od roku 2013/14 už tři družinky vlčat a dvě družinky světlušek. V roce 2014/15 nabízel program už 56 dětem a na letních táborech završil své půlkulatiny. Po 11 letech aktivní činnosti má dívčí oddíl čtyři družinky a chlapecký oddíl také čtyři.

Makrely
Sardinky
Kambalky
Tresky
Tuňáci
Sledi
Lososi
Okouníci

Můžete se kdykoliv přijít podívat a rozhodnout jestli by skautský oddíl vaše dítě bavil a mělo tak plnohodnotnou náplň pro volný čas.

Dlouhodobě hledáme vážné zájemce, kteří by se chtěli věnovat vedení dětí. Jen při dostatečném počtu vedoucích je možné rozšiřovat činnost a uspokojit zájem všech dětí.

Bliží informace:  http://bilovice-1.skauting.cz

 

Výuka náboženství na ZŠ Bílovice nad Svitavou, Babice nad Svitavou a Kanice (pro rok 2015/16)

ZŠ Bílovice nad Svitavou:

1. skupina (1.-2. třída): čtvrtek 11:50 – 12:35 hod., učebna 204
2. skupina (3.-5. třída): čtvrtek 12:45 – 13:30 hod., učebna 204
3. skupina (starší): pátek 18:30 – 19:30 hod., klubovna Cyrilka

 

Dětská scholička

Zpívání dětí s hudebním doprovodem, aby nám děti mohli občas zazpívat během mše svaté a aby trénovali své mladé hlásky. Od února 2016 převzali scholičku po Lence Koudelkové Vaňkovi. Scholička se schází k přípravě vždy v neděli v 8:30 hod. (půl hodiny přede mší sv.) a pak ještě po skončení mše sv. Bližší informace – Katka Vaňková. Více na stránce Nabídka pro děti.

Modlitba růžence

Modlitba růžence pro všechny každou středu v kostele od 8.30 hodin.

Modlitební společenství rodin

Scházíme se každý týden ve čtvrtek v 19:30 hod. Setkání trvá přibližně dvě hodiny a tvoří ho chvály, prosby, díky, přímluvná modlitby a četba Písma. Vždy u někoho doma, místo se střídá. Společenství je otevřené. Pokud se chcete přidat nebo se chcete na něco zeptat, kontaktujte manžele Tomáškovy. Původní (dnes už neaktualizovaný) web bílovického společenství je http://bspolco.mysteria.cz.

Biblické hodiny

Setkáváme se při společném čtení z Písma. Snažíme se pod vedením Pavla Kašpara lépe porozumět Božímu slovu. Setkání se koná jednou za každé úterý v 19 hod. ve farní klubovně nebo na faře. Více na stránce Večery s Biblí. Případně se zeptejte Jana Laty nebo prostě přijďte.

Modlitba zpěvem

Každý první pátek v měsíci (s výjimkou letních prázdnin) můžete přijít do bílovického kostela sv. Cyrila a Metoděje na modlitbu chval. Kdo zpívá, dvakrát se modlí. V poslední době je začátek vždy po páteční mši sv., tedy v 18:30 hod. Večer připravují manželé Řezníčkovi.

Modlitby matek

V Bílovicích, Kanicích a Babicích existuje několik pravidelných skupinek modlících se maminek. Pokud máte zájem, chcete se dovědět víc nebo se připojit, oslovte některou z maminek ve farnosti a máte velkou šanci, že se dovíte o některé ze skupinek. Pokud chcete kontakt, požádejte o něj emailem na adresu farnosti (viz Kontakty). Více o Modlitbách matek zde.

Modlitby otců

V Bílovicích se schází k modlitbě skupinka otců. Setkání vždy v pondělí večer. Pokud chcete vědět víc, nejlépe vám poradí Jiří Holánek. Pokud na něj nemáte kontakt, požádejte o něj emailem na adresu farnosti (viz Kontakty). Více o Modlitbách otců zde.

Farní kavárna

Posezení s připraveným občerstvením pro všechny příchozí účastníky mše svaté, které se koná každou 2. neděli v měsíci po mši (tedy asi v 10:30 hod.). Rodiny či skupinky se sami dobrovolně hlasí na vypsané termíny, které můžete najít v předsíni kostela. Více na stránce Farní kavárny.

Chrámový sbor

Sbor tvořený dospělými lidmi, vedený sbormistrem Jiřím Řezníčkem (dříve Bronislavem Tomášem), který má pravidelné zkoušky každou středu a neděli od 18.00 hodin. Nacvičuje primárně zpěvy pro významné svátky ve farnosti. Nový zájemci o zpěv ve sboru jsou vřele vítáni. Více informací najdete na stránkách Bílovického Amatérského CHrámového sboru (BACHs).

 

Komentáře jsou zablokovány.