Pravidelné aktivity

Skautský oddíl

Skautský oddíl pro žáky ZŠ v klubovně Cyrilka má od roku 2013/14 už tři družinky vlčat a dvě družinky světlušek. V roce 2014/15 nabízel program už 56 dětem a na letních táborech završil své půlkulatiny. Ve školním roce 2015/16 zůstává počet družinek stejný.

Makrely (Márinka, Bětka, Efi):   úterý 16:00 – 17:30
Sardinky (Márinka): úterý 17:30 – 19:00
Tuňáci (Bubu):  pondělí 17:30 – 19:00 hod.
Sledi (Honzák, Školkáček):  středa 17:30 – 19:00 hod.
Lososi 1 (Děda):  středa 16:15 – 17:30 hod.
Lososi 2 (Děda):  středa 15:00 – 16:15 hod.

Zahajovací výprava je v sobotu 19. září, první schůzky pak v následujícím týdnu.

Můžete se kdykoliv přijít podívat a rozhodnout jestli by skautský oddíl vaše dítě bavil a mělo tak plnohodnotnou náplň pro volný čas.

Dlouhodobě hledáme vážné zájemce, kteří by se chtěli věnovat vedení dětí. Jen při dostatečném počtu vedoucích je možné rozšiřovat činnost a uspokojit zájem všech dětí.

Bliží informace: vůdce oddílu Martin Novák, email: novakokb(at)seznam.cz, mob.: 721319789; http://bilovice-1.skauting.cz

 

Výuka náboženství na ZŠ Bílovice nad Svitavou, Babice nad Svitavou a Kanice (pro rok 2015/16)

ZŠ Bílovice nad Svitavou:

1. skupina (1.-2. třída): čtvrtek 11:50 – 12:35 hod., učebna 204
2. skupina (3.-5. třída): čtvrtek 12:45 – 13:30 hod., učebna 204
3. skupina (starší): pátek 18:30 – 19:30 hod., klubovna Cyrilka

 

Dětská scholička

Zpívání dětí s hudebním doprovodem, aby nám děti mohli občas zazpívat během mše svaté a aby trénovali své mladé hlásky. Od února 2016 převzali scholičku po Lence Koudelkové Vaňkovi. Scholička se schází k přípravě vždy v neděli v 8:30 hod. (půl hodiny přede mší sv.) a pak ještě po skončení mše sv. Bližší informace – Katka Vaňková. Více na stránce Nabídka pro děti.

Modlitba růžence

Modlitba růžence pro všechny každou středu v kostele od 8.30 hodin.

Modlitební společenství rodin

Odehrává se v domácnostech farníků dvakrát do měsíce, vždy v pátek od 20.30 hodin. Kontaktovat můžete například manžele Ryšaví nebo manžele Tomáškovi. Původní (dnes už neaktualizovaný) web bílovického společenství je http://bspolco.mysteria.cz.

Večery s Biblí

Setkáváme se při společném čtení z Písma. Snažíme se porozumět Božímu slovu. Většinou vybíráme liturgické texty následující neděle tak, aby nám slovo, které uslyšíme v neděli při mši, bylo blízké. Setkání se koná jednou za dva týdny ve čtvrtek v 19 hod. Více na stránce Večery s Biblí.

Modlitba zpěvem

Každý první pátek v měsíci (s výjimkou letních prázdnin) můžete přijít ve 20:30 hod. do bílovického kostela sv. Cyrila a Metoděje na modlitbu chval. Kdo zpívá, dvakrát se modlí. Večer připravují manželé Řezníčkovi.

Modlitby matek

V Bílovicích, Kanicích a Babicích existuje několik pravidelných skupinek modlících se maminek. Pokud máte zájem, chcete se dovědět víc nebo se připojit, oslovte Markétu Klímovou, Kristýnu Třeškovou, Barboru Parákovou nebo Katku Hustákovou. Pokud na ně nemáte kontakt, požádejte o něj emailem na adresu farnosti (viz Kontakty). Více o Modlitbách matek zde.

Modlitby otců

V Bílovicích se schází k modlitbě dvě skupinky otců. Ranní vždy v úterý v 6 hod. v kostele, večerní také v úterý v 19 hod. (od poloviny října 2014, dříve ve středu v 19 hod.) v kostele. Pokud se chcete dovědět více nebo se připojit, oslovte Honzu Kadlece (ranní) nebo Ondřeje Dostalíka (večerní). Pokud na ně nemáte kontakt, požádejte o něj emailem na adresu farnosti (viz Kontakty). Více o Modlitbách otců zde.

Farní kavárna

Posezení s připraveným občerstvením pro všechny příchozí účastníky mše svaté, které se koná každou 2. neděli v měsíci po mši (tedy asi v 10 hod.). Rodiny či skupinky se sami dobrovolně hlasí na vypsané termíny, které můžete najít v předsíni kostela. Více na stránce Farní kavárny.

Chrámový sbor

Sbor tvořený dospělými lidmi, vedený sbormistrem Jiřím Řezníčkem (dříve Bronislavem Tomášem), který má pravidelné zkoušky každou středu a neděli od 18.00 hodin. Nacvičuje primárně zpěvy pro významné svátky ve farnosti. Nový zájemci o zpěv ve sboru jsou vřele vítáni. Více informací najdete na stránkách Bílovického Amatérského CHrámového sboru (BACHs).

 

Komentáře jsou zablokovány.