Příprava na svátost biřmování

Vážení a milí spolufarníci,

jak bylo v neděli oznámeno, bílovický kostel navštíví dne 24. 4. 2022 biskup Pavel Konzbul, aby zde udělil svátost biřmování. K ní přistoupí jednak ti, kteří se na její přijetí připravovali již před vypuknutím pandemie covid 19, mohou se k ní ale přihlásit i další zájemci.
Skupina, která se již na biřmování připravovala, se bude scházet cca jednou měsíčně. Noví zájemci o biřmování pak s ohledem na krátký čas, který k biřmování zbývá, jednou týdně. Pozváni jsou všichni pokřtění starší patnácti let, kteří se chtějí aktivně přihlásit ke svému křtu a přijmout dary Ducha svatého, aby mohli lépe dospěle žít svoji víru.
První setkání obou skupin proběhne tuto neděli 3. 10. v 17 hod. na bílovické faře. Zde se zejména domluvíme na termínech pravidelných setkávání a podle početnosti a struktury skupinky rovněž prodiskutujeme, čemu by noví zájemci chtěli mj. věnovat pozornost. Vzhledem k působení skautů v našich farnostech lze např. uvažovat o tom, že některá setkání budou věnována duchovním kořenům skautingu, jeho spiritualitě, duchovním zdrojům literární tvorby E. T. Setona, J. R. R. Tolkiena nebo C. S. Lewise.
Setkávání nových zájemců o biřmování povedu za pomoci a s podporou pana faráře já. Pokud by se někdo chtěl příprav účastnit, ale v neděli nemá možnost dojít na úvodní setkání, nechť mě prosím kontaktuje. Budu rád, když toto pozvání budete tlumočit i svým starším dětem.
Těším se na setkání s Vámi
Jan Lata

 

 

Komentáře jsou zablokovány.