Příprava na svátost biřmování

Příprava na biřmování bude probíhat každou lichou neděli v 18 hod. na faře. První setkání v neděli 11. listopadu 2018. Podrobnosti u pana faráře.

 

Komentáře jsou zablokovány.