Příprava na svátost biřmování

(tato informace už není aktuální, v případě zájmu se obraťte na pana faráře)

Slavnost s udělováním svátosti biřmováním se bude konat v neděli 17. května 2015 v našem kostele. Příprava na biřmování probíhá již od ledna. Stále se můžete přidat, pokud máte zájem přistoupit k této svátosti. Scházíme se ve farní klubovně jednou za 14 dní v pátek, v 19:30 hod. Přípravu vede pan farář P. Jaroslav Filka. Je nás zatím deset. Ke svátosti biřmování může přistoupit každý pokřtěný, který dovršil věku 14. let. Pokud nejste pokřtění, tak to nevadí, pan farář vás rád připraví společně i na křest.

Termíny schůzek:

  • 23. 1. 2015
  • 6. 2. 2015
  • 20. 2. 2015
  • 6. 3. 2015
  • 20. 3.  2015
  • 17. 4. 2015
  • 1. 5. 2015
  • 15. 5. 2015

Komentáře jsou zablokovány.