Příprava na svátost biřmování

Pro zájemce ve věku od 16 do 25 let se otevírá kurz základů křesťanské víry s možností přijetí svátosti biřmování. Setkávání povede jáhen Jan Lata. První nezávazná organizační schůzka, kde se domluvíme, kdy a jak často budou setkání probíhat a na co bychom měli klást důraz, se uskuteční v neděli 15. října 2023 v 19.00 hodin na bílovické faře.

 

 

Komentáře jsou zablokovány.