Bílovická farnost

Vítejte na stránkách Římskokatolické farnosti Bílovice nad Svitavou. Na těchto stránkách naleznete informace o historii a současnosti naší farnosti i kostela, kontaktní adresy, přehled pastoračních aktivit a dalšího dění, které se naší farnosti týká.

Pořad bohoslužeb (aktuální ohlášky):

Aktuality (aneb co byste neměli přehlédnout)

  • Sobota 1. října 2022: Slavnostní požehnání památníku bílovického rodáka a kněze P. Jana Rybáře SJ – ve 13:30 úvodní modlitba na hřbitově u hrobu P. Jana Rybáře, ve 14h slavnostní bohoslužba v kostele (celebruje P. Tomáš Petráček), během ní bude požehnán památník. Po obřadu následuje přátelské posezení s pohoštěním.
  • Spolu s pozvánkou na slavnostní požehnání památníku P. Jana Rybáře na kostele v Bílovicích bychom chtěli požádat všechny, kdo by na realizaci památníku chtěli přispět, aby posílali finanční příspěvky na účet farnosti 2024391359/0800 s variabilním symbolem 1931 (rok narození Jana Rybáře), případně v hotovosti předali paní Jitce Cívkové.

   

  • Zveme na koncert Českého filharmonického sboru Brno (komorní část) v neděli 2. října 2022 v 18 hod. v bílovickém kostele, vstupné dobrovolné;
  • Farní pouť – Znojmo a Jaroměříce nad Rokytnou – v sobotu 15. října 2022 – odjezd z Bílovic v 8 hod., v 10 hod. – Znojmo – slavnostní posvěcení nových zvonů spojené s oslavou 300 let milostného obrazu P. Marie Znojemské; pohoštění v klášteře, prohlídka města Znojma, návštěva a prohlídka opraveného kostela v Jaroměřicích nad Rokytnou. Nutné se přihlásit předem a zaplatit příspěvek na autobus (350Kč)
  • Místní skupina České křesťanské akademie zve na přednáškový cyklus Kapitoly z dějin Bílovic a okolí – vždy ve čtvrtek jednou za měsíc v 18 hod. v obřadní síni;
  • Ekumenické biblické hodiny s Pavlem Kašparem – vždy v úterý od 19:30 hod. ve farní klubovně. Budeme pokračovat od 4. října 2022 a tématem dalšího období bude „Apokalypsa aneb Zjevení Janovo“.
  • Příspěvky o aktuálním dění ve farnosti v sekci Aktuality

Aktuality pro děti

  • Nedělní katecheze pro malé děti (v předsíňce kostela) budou probíhat i v prázdninových měsících.
  • Schůzky, fotografie a více informací o našem skautském oddíle jsou na http://bilovice-1.skauting.cz.
  • Informace o dalších aktivitách na stránce Nabídka pro děti.

 

Jak pulsujeme

Okolní farnosti:

 

    

Komentáře jsou zablokovány.