Česká křesťanská akademie

V červnu 2020 byla v Bílovicích založena místní skupina České křesťanské akademie (ČKA). ČKA je fórem pro aktivní a kritické lidi, kteří se nespokojí s pasivním přijímáním věcí, fórem pro duchovní výměnu názorů, kde se otevírají a diskutují aktuální otázky vědecké, náboženské, kulturní a politické. Svoji činnost provozuje zejména prostřednictvím cca 70 místních skupin a odborných sekcí. Prezidentem České křesťanské akademie je Tomáš Halík.

Místní skupina ČKA v Bílovicích navazuje na činnost regionální pobočky Moravsko-slezské křesťanské akademie, která byla v Bílovicích činná v letech 2015 až 2020.

Těšíme se na setkání s Vámi při dalších příležitostech. Budeme vás zvát prostřednictvím plakátků a tohoto webu farnosti. Vstupné je vždy dobrovolné.
Kontaktní osoba: Jan Lata; e-mail jan.lata/zavináč/seznam.cz; http://www.krestanskaakademie.cz/

Publikace:

Tuto, ale i jiné publikace, můžete najít v sekci Knihovnička.

Akademický rok 2023/24:

 • Ekumenické biblické hodiny s Pavlem Kašparem – Příběhy praotců Abraháma, Izáka a Jakuba (Genesis 12-38) – od 10. října 2023 každé úterý v 19:30 hod. na faře.
 • Přednáška Moravská podzemní církev a biskup Stanislav Krátký – v pátek 6. října 2023 v 18:30 hod. ve farním sále – přednáší historik Miroslav Nedorostek, Ústav pro studium totalitních režimů, a politolog Jiří Baroš, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity.
 • Přednáška Chasidské příběhy aneb proměňující moc vyprávění – prof. Pavel Hošek, religionista, Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy; v pátek 8. prosince 2023 v 18:30 hod. ve farním sále;
 • Otázky (na) Václava Moravce – Role (nejen) veřejnoprávních médií v dnešním proměnlivém světě – ve středu 24. ledna 2024 v 18h v sále Obecní hospody – pořádá Obecní knihovna ve spolupráci s místní skupinou České křesťanské akademie, vstupné dobrovolné;

 

Akademický rok 2022/23:

 • Ekumenické biblické hodiny s Pavlem Kašparem – v tomto období společně čteme knihu Zjevení sv. Jana – každé úterý v 19:30 hod. na faře;
 • Přednáškový cyklus Kapitoly z dějin Bílovic a okolí – vždy ve čtvrek v 18 hod. v obřadní síni – pořádá ČKA s Obecní knihovna Bílovice nad Svitavou

 

 • Čtvrtek 15. září 2022: I. Okolí Bílovic ve středověku (Marek Peška)
 • Čtvrtek 20. října 2022: II. Páni z Obřan a Obřanský hrad (Marcel Martínek)
 • Čtvrtek 24. listopadu 2022: III. Vranobsko-křtinský lichtenštejnský areál (Daniel Lyčka)
 • Čtvrtek 15. prosince 2022: IV. Trať Brno – Česká Třebová, její stavba a počátky provozu (Jiří Mrkos a Jiří Kotrman)
 • Čtvrtek 12. ledna 2023: V. Bílovice na přelomu 19. a 20. století (Jan Lata)
 • Čtvrtek 16. února 2023: VI. Bílovice a jeho okolí v životě a díle S. K. Neumanna (Pavel Kováč)
 • Čtvrtek 23. března 2023: VII. Bílovice a jeho okolí v životě a díle Rudolfa Těsnohlídka (Hana Kraflová)
 • Čtvrtek 20. dubna 2023: VIII. Bílovická Kostelní jednota (Jaroslav Filka)
 • Čtvrtek 18. května 2023: IX. Bílovičtí hasiči, sokoli a orli za první republiky (Jan Lata)
 • Čtvrtek 8. června 2023: X. Bílovice za II. světové války (Zdeněk Mrkos)

 
   

 • Vedle dlouhodobých kontinuálních programů pro vás připravujeme podobně jako v minulých letech přednášky a besedy významných osobností na zajímavá témata. Jednotlivé události budou včas oznámeny.
 • Neděle 11. září 2022: Česká křesťanská akademie, místní skupina v Bílovicích nad Svitavou, srdečně zve v neděli dne 11. září 2022 na prohlídku kostela sv. Petra a Pavla v Jedovnici, kaple Božského Srdce Páně v Kotvrdovicích a kostela sv. Josefa v Senetářově. Uvedené kostely a kaple byly postaveny (rekonstruovány) z iniciativy P. Františka Vavříčka v duchu liturgické reformy II. vatikánského koncilu, obsahují jedinečná díla Mikuláše Medka, Jana Nepraše, Ludvíka Kolka, Jana Koblasy a dalších předních českých umělců. Výkladem poslouží P. doc. Pavel Kopeček, Th.D. vedoucí katedry liturgické teologie Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého. Sraz v 16.00 hod. v Jedovnici, v 17.00 hod. v Kotvrdovicích a v 17.30 hod. v Senetářově. Doprava je individuální, pokud máte místo v autě nebo je poptáváte, pošlete SMS na tel. 777 572 141.
 • Sobota 1. října 2022: Slavnostní požehnání památníku bílovického rodáka a kněze P. Jana Rybáře SJ – ve 13:30 úvodní modlitba na hřbitově u hrobu P. Jana Rybáře, ve 14h slavnostní bohoslužba v kostele (celebruje P. Tomáš Petráček), během ní bude požehnán památník. Po obřadu následuje přátelské posezení s pohoštěním.
 • Pátek 20. ledna 2023: Česká křesťanská akademie – P. Martin Holík, jednatel Radia Proglas – Jak neztrácet informační rozvahu aneb trocha nadějeplné orientace v turbulentní současnosti – přednáška a diskuse – v 18:15 hod. v kostele (po mši sv.);
 • Camino – pouť do Santiaga de Compostela – promítání fotografií a beseda s Lenkou Koudelkovou v pátek 10. února 2023 v 18:30 hod. v obřadní síni;

 
 

 

V akademickém roce 2021/22:

 • Vedle dlouhodobých kontinuálních programů pro vás připravujeme podobně jako v minulých letech přednášky a besedy významných osobností na zajímavá témata. Jednotlivé události budou včas oznámeny.
 • KURZ ŘEHOLNÍ ŘÁDY A KONGREGACE II. Česká křesťanská akademie, místní skupina Bílovice nad Svitavou, v akademickém roce 2021/2022 pořádá a srdečně zve na KURZ ŘEHOLNÍ ŘÁDY A KONGREGACE. Přednášky se konají v 18:30 hod. ve farním sále (Tyršova 413, Bílovice nad Svitavou). O případných změnách v termínech budeme včas informovat.
 • Pátek 28. ledna 2022: Česká křesťanská akademie – Křesťanství a disent: inspirace pro dnešní dobu? – setkání s Milošem Rejchrtem, evangelickým farářem, signatářem a mluvčím Charty 77. V 17.30 hod. se bude v bílovickém kostele sv. Cyrila a Metoděje konat ekumenická bohoslužba, při které bude M. Rejchrt kázat, a od 18.30 hod. bude mít ve farním sále přednášku s besedou na téma Křesťanství a disent: inspirace pro dnešní dobu.

Akademický rok 2020/21: KURZ ŘEHOLNÍ ŘÁDY A KONGREGACE

Česká křesťanská akademie, místní skupina Bílovice nad Svitavou, v akademickém roce 2020/2021 pořádá a srdečně zve na KURZ ŘEHOLNÍ ŘÁDY A KONGREGACE. Přednášky se konají v 18:15 hod. ve farním sále (Tyršova 413, Bílovice nad Svitavou). O případných změnách v termínech budeme včas informovat.

Kurz se kvůli protiepidemickým opatřením neuskutečnil. Bude se konat v dalším akademickém roce.

Program:

 • Pátek 30. října 2020: Klarisky – s. Benedikta, OSC, představená kláštera v Soběšicích
 • Pátek 20. listopadu 2020: Pauláni – P. Karel Hanslík, OM, korektor paulánského konventu na Vranově
 • Pátek 11. prosince 2020: Jezuité – P. Vojtěch Suchý, SJ, superior brněnské rezidence
 • Pátek 15. ledna 2021: Milosrdní bratři – br. Martin Richard Macek, OH, provinční legát
 • Pátek 12. února 2021: Salesiáni – P. Zdeněk Jančařík, SDB, komunita salesiánů v Žabovřeskách
 • Pátek 12. března 2021: Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova – s. Františka Sebíňová, CSC, provinční představená (Rajhrad)
 • Pátek 16. dubna 2021: Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje – s. Františka Ludmila Kadlčíková, SCM, provinční představená (Brno)

V akademickém roce 2020/21:

 • Vedle dlouhodobých kontinuálních programů pro vás připravujeme podobně jako v minulých letech přednášky a besedy významných osobností na zajímavá témata. Jednotlivé události budou včas oznámeny.
 • Čtvrtek 1. října 2020: Duchovní základy skautingu – přednáška Prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. – v 19 hod. na farní zahradě nebo v kostele (podle počasí, tak aby bylo možné zachovat dostatečné rozestupy);
 • Pokračování Biblických hodin s Pavlem Kašparem (nad evangeliem podle Lukáše) – od 29. září 2020 každé úterý ve farní klubovně nebo ve farním sále v 19 hod.

  

————————

V akademickém roce 2019/20:

 • Středa 11. září 2019: Beseda s P. Janem Rybářem, bílovickým rodákem, jezuitou a politickým vězněm – v 18:30 hod. ve farním sále;
 • Pátek 18. října 2019: MSKA – přednáška – Prof. Petr Pokorný – Evangelista Lukáš a jeho dílo – v 18:30 hod. (po mši sv.).
 • Středa 20. listopadu 2019: MSKA – Beseda s Annou Šabatovou – Ženy v disentu – v 18:30 hod. ve farním sále;
 • Středa 15. ledna 2020: MSKA – Důvěryhodnost justice a vnímání spravedlnosti – beseda s Lenkou Bradáčovou – v 18 hod. v kulturním sále Obecní hospody;
 • Pokračování Biblických hodin s Pavlem Kašparem – od 27. října 2019 každé úterý ve farní klubovně nebo ve farním sále v 19 hod.

  

 

Akademický rok 2019/20: KURZ ŘEHOLNÍCH ŘÁDŮ

Moravsko-slezská křesťanská akademie, regionální pobočka Bílovice nad Svitavou, v akademickém roce 2019/2020 pořádá a srdečně zve na KURZ ŘEHOLNÍCH ŘÁDŮ.

Zbývající přednášky budou pokračovat v září 2020. Bude včas oznámeno.

Program:

 • Pátek 27. září 2019: I. Počátky mnišství a mnišství na východě – P. Michal Altrichter, SJ, centrum Aletti, Olomouc
 • Pátek 25. října 2019: II. Benediktýni – Fr. Naum Vraspír, OSB, podpřevor rajhradského opatství
 • Pátek 22. listopadu 2019: III. Premonstráti – P. Jindřich Zdík Zdeněk Charouz, O.Praem, farář ve Vladislavi
 • Pátek 13. prosince 2019: IV. Karmelitáni – P. Pavel Pola, OCD, převor kláštera u Pražského Jezulátka
 • Pátek 17. ledna 2020: V. Františkáni – P. Didak Robert Klučka, OFM, kvardián františkánského domu v Husovicích
 • Pátek 7. února 2020: VI. Dominikáni – P. Filip Boháč, OP, převor kláštera u sv. Jiljí
 • Pátek 13. března 2020: VII. Pauláni – P. Karel Hanslík, OM, korektor paulánského konventu na Vranově
 • Pátek 17. dubna 2020: VIII. Jezuité – P. Vojtěch Suchý, SJ, superior brněnské rezidence
 • Pátek 15. května 2020: IX. Salesiáni – P. Zdeněk Jančařík, SDB, komunita salesiánů v Žabovřeskách

———————————————————————–

Akademický rok 2018/19: KURZ KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ

Moravsko-slezská křesťanská akademie, regionální pobočka Bílovice nad Svitavou, v akademickém roce 2018/2019 pořádá a srdečně zve na KURZ KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ.

Program:

*aktualizováno (včetně plakátku)

 • Pátek 14. září 2018: I. Církev a církve – Prof. Ivana Noble, vedoucí Ekumenického institutu na Evangelické teologické fakultě UK
 • Pátek 12. října 2018: II. Pravoslavná církev – prot. Petr Novák, duchovní správce v Chudobíně
 • Pátek 9. listopadu 2018: III. Římskokatolická církev – Mons. Václav Slouk, brněnský děkan, farář u sv. Jakuba
 • Pátek 14. prosince 2018: IV. Luterství – Martin Grombiřík, emeritní farář Evangelické církve Augšpurského vyznání
 • Pátek 11. ledna 2019: V. Českobratrská církev evangelická – Pavel Kašpar, emeritní brněnský senior, farář ve Znojmě
 • Pátek 22. února 2019: VI. Československá církev husitská – Juraj Jordán Dovala, brněnský biskup
 • Pátek 8. března 2019: VII. Baptisté – Pavel Coufal, kazatel Bratrské jednoty baptistů v Brně
 • Pátek 12. dubna 2019: VIII. Starokatolictví a anglikánství – Pavel Stránský, biskup Starokatolické církve v ČR
 • Baptisté – Pavel Coufal, kazatel Bratrské jednoty baptistů v Brně
 • Pátek 10. května 2019: IX. Ekumenismus a jeho perspektivy – Prof. Ivana Noble, vedoucí Ekumenického institutu na Evangelické teologické fakultě UK

Přednášky se konají vždy druhý pátek v měsíci v 18:30 hod. ve farním sále v Bílovicích nad Svitavou (není-li stanoveno jinak).

Akademický rok 2018/19:

Beseda s P. Františkem Líznou o putování. Přijďte v pátek 25. ledna 2019 v 18:15 hod. do farního sálu (Tyršova 413). Před besedou bude v 17:30 otec František sloužit mši sv.

————————————————————————————–

Akademický rok 2017/18: Kurz světových náboženství

Moravsko-slezská křesťanská akademie, regionální pobočka Bílovice nad Svitavou, v akademickém roce 2017/2018 pořádá a srdečně zve na KURZ SVĚTOVÝCH NÁBOŽENSTVÍ.

Program:

Pátek 13. října 20. října 2017: I. Úvod – současná náboženská situace v ČR – Prof. PhDr. Dušan Lužný (žijící v Bílovicích)
Pátek 10. listopadu 2017: II. Judaismus – PhDr. et JUDr. Marek Čejka, Ph.D
Pátek 8. prosince 15. prosince 2017: III. Křesťanství – Mons. Mgr. et Ing. Pavel Konzbul, Dr.
Pátek 12. ledna 2018: IV. Islám – Mgr. Tomáš Janků
Pátek 16. února 2018: V. Hinduismus – Prof. PhDr. Dušan Lužný
Pátek 9. března 2018: VI. Buddhismus – Prof. PhDr. Dušan Lužný
Pátek 13. dubna 2018: VII. Čínská náboženství – Prof. PhDr. Dušan Lužný
Pátek 11. května 18. května 2018: VIII. Šintoismus – Mgr. Jakub Havlíček, Ph.D.
Pátek 8. června 2018: IX. Závěrečná přednáška – Prof. PhDr. Dušan Lužný

Odborným garantem je Dušan Lužný, religionista a sociolog.
Přednášky se konají vždy druhý pátek v měsíci v 18:30 hod. ve farním sále v Bílovicích nad Svitavou (není-li stanoveno jinak).

Akademický rok 2017/18

5. října 2017 – Tomáš Petráček – P. Josef Toufar a čihošťský zázrak 
2. února 2018 – Erika Bezdíčková, žena, která přežila šoa

Akademický rok 2016/17

19. října 2016 – Václav Malý – Vztah křesťanství a islámu (záznam přednášky zde).
11. prosince 2016 – Mireia Ryšková –  Jak idylické bylo Ježíšovo narození? Co vlastně o Vánocích slavíme?
23. února 2017 – Augustin Svoboda – Věda a víra: Může být praktikující vědec praktikujícím křesťanem?
4. května 2017 – Ladislav Heryán – Exotem na této zemi (O Božím milosrdenství mezi námi)

Akademický rok 2015/16

22. dubna 2016 – Setkání s Věrou Sosnarovou
5. února 2016 – Václav Vacek – Eucharistie – Večeře Páně
27. listopadu 2015 – Ondřej Sláma – O umírání
2. října 2015 – Marek Orko Vácha – Laudeato si
Založení pobočky MSKA v Bílovicích

 

Komentáře jsou zablokovány.