Varhany

Varhany v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou pochází z dílny Rieger-Kloss. Tato česká firma zabývající se výrobou píšťalových varhan byla založena r. 1873 v Krnově. Za dobu její existence do r. 2018 bylo vyrobeno 3732 nástrojů. Bílovické varhany jsou 3158. nástrojem. Do Bílovic byly instalovány v roce 1951.

Jedná se o dvoumanuálové varhany s 16 rejstříky, pneumatickou trakturou a kuželkovou vzdušnicí.

Traktura je systém, který přenáší pohyb od kláves k píšťalám. V pneumatické traktuře je vzduch veden v plastových nebo kovových trubičkách. Vzdušnice je nejdůležitější součást vzduchové soustavy varhan, často bývá nazývána „srdcem nástroje“ a je ukryta ve varhanní skříni. Vzdušnice má podobu ploché skříňky, na které shora stojí píšťaly.

Hrací stůl je místo, ze kterého varhaník ovládá nástroj, ten může být volně stojící nebo vestavěný v hrací skříni. Dominantou jsou klaviatury:

  • Manuálová klaviatura slouží pro hru rukama, manuálů může být 1-7. Tónový rozsah je od velkého C po c3 (u koncertních nástrojů až c4).
  • Pedálová klaviatura slouží pro hru nohama. Tónový rozsah (C-f1) 30 pedálů odpovídá standardní délce, koncertní varhany mají 32 pedálů.

Důležitý prvek na hracím stole tvoří ovládání rejstříků. Zapínání rejstříků se ovládá pomocí sklopek (jiný typ zapínání rejstříků jsou táhla). Další součásti hracího stolu jsou žaluziová šlapka, její funkce je měnit dynamiku jednoho manuálu. Otáčením crescendového válce se postupně zapínají rejstříky od nejslabšího po tutti. Kolektivy (pevné kombinace) představují předem nastavené kombinace rejstříků. Volné kombinace jsou ovládány malými táhly umístěnými nad sklopkami a využívají se při hře k rychlé výměně rejstříků. Tlačítka nad pedálem (pistony) se ovládají nohama a slouží ke změně registrace. Zajímavým prvkem je tremolo – zapnutím rozkolísá tlak zvuku přiváděného do píšťal a získá se chvějící tón.

Varhanní skříň upoutá pozornost každého návštěvníka. Její hlavní funkcí je chránit varhanní stroj před prachem a poškozením, směrovat zvuk píšťal a v neposlední řadě by měla mít i funkci estetickou a architektonickou😊 Kromě motoru, ventilátoru a měchů skrývá celé zvukové bohatství varhan – píšťaly. Jako prospekt je označována část skříně s viditelnými kovovými píšťalami.

Varhanní píšťaly se vyrábějí z různých materiálů a výběr materiálu ovlivňuje zvukové vlastnosti píšťaly. Nejčastěji se používají kovové píšťaly ze slitiny olova a cínu. Dále jsou to dřevěné dubové a smrkové píšťaly.

Délka píšťal je pevně dána a její změnou se tón zvýší nebo sníží. Průměr (menzura) píšťal je variabilní a ovlivňuje barvu zvuku. Délka píšťal se udává ve stopách (1 stopa = 30,48 cm) a označuje se 8′, 4′, 2′ atd. V Principálu 8′ má nejdelší píšťala délku 8 stop (přibližně 2,44 metru). Pro každý půltón se délka píšťaly zmenšuje.

Největší varhany mohou mít až 33 tisíc píšťal (naše největší varhany v chrámu sv. Mořice v Olomouci jich mají 10.700), varhany běžné velikosti mezi 2 až 5 tisíci píšťal, střední varhany okolo 500 až 1500 píšťal a malé varhany do 500 píšťal. Bílovické varhany se řadí mezi střední nástroje s počtem píšťal 904.

V roce 2013 byly bílovické varhany restaurovány a jsou využívány k doprovodu liturgie, jako cvičební nástroj pro studenty hudebních oborů ZUŠ, příležitostně mají i koncertní využití.

Komentáře jsou zablokovány.