Děti v kostele

Děti při nedělní mši

  • Dětský koutek s nedělní katechezí – začne na zkoušku od 6. října pro děti do 6 let vpředsíni kostela (katecheze povedou maminky). Prosíme o dochvilnost příchodu na mši svatou, abychom nerušili děti při katechezích. Pro pozdní příchod použijte bočního vchodu. Kartičky pro dětí – smyslem celého projektu je, aby děti hlouběji poznaly Ježíše, cenu jeho přátelství a toužily ho stále více poznávat a „být jako On“. Děti budou dostávat každou neděli do rodiny kartičku snedělním evangeliem. Zadní strana kartičky jim pomůže jednat vživotě jako Ježíš. Je to těžké, ale krásné. Nezapomeň si rožek z kartiček ustřihnout a nalepit na plakát.

—————————————-

Děti do kostela patří. Pokud vás někdo osočí, je zaslepený. Děti jsou naší budoucností a pokud zmizí z kostelů, zmizí s nimi i naděje na pokračování. Přesto mít s sebou v kostele dítě nebo vodit je do kostela pravidelně, má svá pravidla. Je potřeba být ohleduplný ke svému okolí. S dětmi to není vždy jednoduché a málokdy si rodiče užijí mši sv. v klidu a v plném soustředění. Obecně u nás platí, že děti by se neměly volně pohybovat ve středové uličce. Zvlášť pro ně jsou určené přední lavice a prostor před bočním oltářem.

Jsou rodiče, kteří se přede mší vybaví taškami plnými hraček nebo bonbónů. Názory na tuto praxi se různí. Zamyslete se nad tím, jak své dítě budete učit ztišení, naslouchání a prožívání mše. I v našich zemích se například vydávají knížečky o průběhu mše. Těmi si dítě listuje a sleduje tak za pomoci svého rodiče průběh obřadu. Existují cesty, jak přiblížit dětem i tak složité a abstraktní rituály.

Stručné shrnutí:

  • S dětmi do kostela můžete.
  • S kočárkem do kostela můžete.
  • Dětem polohlasně vysvětlovat obřady můžete.
  • Nutit přespříliš dítě k pozornosti a upjatosti znamená znechutit mu kostel třeba i na celý život.
  • Nechat dítě v kostele svobodně řádit je nezodpovědné a neohleduplné.

V našem kostele se pan farář snaží během každé nedělní mše mluvit alespoň chvíli k dětem, jejich způsobem, pro ně zajímavě. Při nedělní mši děti také přinášejí obětní dary. Pro všechny je něco připraveno. Rodiče můžou využít příležitost k tichému rozhovoru s potomkem o tom, co v průvodu nesl. Zvlášť oblíbené jsou obrázky svatých a můžeme děti vést k jejich rozpoznávání.
Ve pátek je vždy mše zvlášť pro děti. Využijte hlavně tuto příležitost.
V určitých obdobích jako je advent nebo doba postní jsou při nedělní mši sv. pro děti připravené vícetýdenní aktivity, které zážitkovou formou her a plnění úkolů vedou děti k pochopení smyslu příprav v liturgickém roce.

 

Dětské bohoslužby

Na dětské mši je liturgie přizpůsobena malým dětem, aby měly šanci se zůčastnit aktivně, poznávaly, že kostel není jen místo, kde je nuda, kde musí být hlavně potichu a poslouchat řeči, kterým nerozumí, a že slavení pro všechny tak nezbytné svátosti může být i pro ně krásným a plnohodnotným zážitkem a velkým darem. Je tolik dětí v bílovické farnosti a tak v pátek (dříéve ve čtvrtek), když kostel patří jim, jich nepřichází mnoho. Dětské mše nejsou samozřejmost, je to velká milost Boží a požehnání. Proto zveme všechny děti, které nemají jiné povinnosti v pátek od 17.30 do 18.15h, aby přišly za ostatními kamarády a za Pánem Ježíšem do kostela, ať je naše společenství bohaté, radostné a dělá radost také Pánu Bohu. Místo kázání bývá pohádka pro malé i pro větší, děti jsou doprovázeny při zpěvu kytarou, pokud chtějí, můžou dostat i jednoduchý hudební nástroj a pomoct s doprovodem, a kněz se jim opravdu věnuje Pokud jste tu ještě nebyli, zkuste to, třeba budete příjemně překvapeni.

Komentáře jsou zablokovány.