Děti v kostele

Děti při nedělní mši

Každou neděli během bohoslužby slova (první část mše) probíhají v předsíňce kostela DĚTSKÉ KATECHEZE vhodné pro děti cca 3-8 let. Děti jsou prostřednictvím příběhu a vhodných aktivit seznámeny s evangeliem, aby co nejlépe pochopily jeho hlavní myšlenku. Katecheze začíná během prvního čtení a je zakončena obětním průvodem, kdy děti nesou společně k oltáři obětní dary a obrázky svatých. Poté mohou zůstat po zbytek mše v předních lavicích, aby dobře viděly (nebo se mohou vrátit dozadu do předsíňky).

—————————————-

Děti do kostela patří. Pokud vás někdo osočí, je zaslepený. Děti jsou naší budoucností a pokud zmizí z kostelů, zmizí s nimi i naděje na pokračování. Přesto mít s sebou v kostele dítě nebo vodit je do kostela pravidelně, má svá pravidla. Je potřeba být ohleduplný ke svému okolí. S dětmi to není vždy jednoduché a málokdy si rodiče užijí mši sv. v klidu a v plném soustředění. Obecně u nás platí, že děti by se neměly volně pohybovat ve středové uličce. Zvlášť pro ně jsou určené přední lavice a prostor před bočním oltářem.

Jsou rodiče, kteří se přede mší vybaví taškami plnými hraček nebo bonbónů. Názory na tuto praxi se různí. Zamyslete se nad tím, jak své dítě budete učit ztišení, naslouchání a prožívání mše. I v našich zemích se například vydávají knížečky o průběhu mše. Těmi si dítě listuje a sleduje tak za pomoci svého rodiče průběh obřadu. Existují cesty, jak přiblížit dětem i tak složité a abstraktní rituály.

Stručné shrnutí:

  • S dětmi do kostela můžete.
  • S kočárkem do kostela můžete.
  • Dětem polohlasně vysvětlovat obřady můžete.
  • Nutit přespříliš dítě k pozornosti a upjatosti znamená znechutit mu kostel třeba i na celý život.
  • Nechat dítě v kostele svobodně řádit je nezodpovědné a neohleduplné.

V našem kostele probíhají při nedělní bohoslužbě v předsíňce kostela DĚTSKÉ KATECHEZE vhodné pro děti cca 3-8 let. Samozřejmě můžou být doprovázené jejich rodiči. Katecheze začíná během prvního čtení a je zakončena obětním průvodem, kdy děti nesou společně k oltáři obětní dary. Pro všechny je něco připraveno. Rodiče můžou využít příležitost k tichému rozhovoru s potomkem o tom, co v průvodu nesl. Zvlášť oblíbené jsou obrázky svatých a můžeme děti vést k jejich rozpoznávání.

V pátek je vždy mše zvlášť pro děti. Využijte hlavně tuto příležitost. Promluva a často i liturgické texty jsou přizpůsobeny právě pro děti a mládež.

V určitých obdobích jako je advent nebo doba postní jsou při nedělní mši sv. pro děti připravené vícetýdenní aktivity, které zážitkovou formou her a plnění úkolů vedou děti k pochopení smyslu příprav v liturgickém roce.

Dětské bohoslužby

Na dětské mši je liturgie přizpůsobena malým dětem, aby měly šanci se zůčastnit aktivně, poznávaly, že kostel není jen místo, kde je nuda, kde musí být hlavně potichu a poslouchat řeči, kterým nerozumí, a že slavení pro všechny tak nezbytné svátosti může být i pro ně krásným a plnohodnotným zážitkem a velkým darem. Je tolik dětí v bílovické farnosti, tak v pátek kostel patří jim, ale nepřichází jich mnoho. Dětské mše nejsou samozřejmost, je to velká milost Boží a požehnání. Proto zveme všechny děti, které nemají jiné povinnosti v pátek od 17.30 do 18.15h, aby přišly za ostatními kamarády a za Pánem Ježíšem do kostela, ať je naše společenství bohaté, radostné a dělá radost také Pánu Bohu.

Komentáře jsou zablokovány.