Poutní stezky Romea Strata

Věděli jste, že území Moravy protíná dálková poutní stezka Romea Strata, která vede od Baltského moře do Říma?
V roce 2018 vznikla Evropská asociace Romea Strata s cílem znovuobjevit a představit starobylou poutní stezku víry a kultury Romea Strata, která v minulosti vedla od Baltského moře až do Říma a fungovala jako spojnice mezi západem a východem. Romea Strata (v překladu doslova „římská cesta“) je označení pro síť poutních stezek. V češtině nám připomíná úsloví „všechny cesty vedou do Říma“. Cílem Evropské asociace Romea Strata je udržovat schůdnou celou cestu od Baltského moře až do Říma.

 

 

 

2022: Pěší pouť z Aquilei do Říma

  


2021: Pěší pouť z Velehradu do Mikulova

Komentáře jsou zablokovány.