Poutní stezky Romea Strata

Věděli jste, že území Moravy protíná dálková poutní stezka Romea Strata, která vede od Baltského moře do Říma?
V roce 2018 vznikla Evropská asociace Romea Strata s cílem znovuobjevit a představit starobylou poutní stezku víry a kultury Romea Strata, která v minulosti vedla od Baltského moře až do Říma a fungovala jako spojnice mezi západem a východem. Romea Strata (v překladu doslova „římská cesta“) je označení pro síť poutních stezek. V češtině nám připomíná úsloví „všechny cesty vedou do Říma“. Cílem Evropské asociace Romea Strata je udržovat schůdnou celou cestu od Baltského moře až do Říma.

Informace o pěší pouti z Velehradu do Mikulova

Pro poutníky z Bílovic, Babic a Adamova

V neděli 16. května 2021 nebudou v našich farnostech slouženy mše svaté. Srdečně jste zváni na pouť na Velehrad. Na Velehrad je možné se dopravit autobusem (tam i zpět). Na cestu autobusem je nutno se přihlásit do 9. května – seznam je v každém kostele – cena za cestu bude 300 Kč (vybírat se bude v autobuse). Čas odjezdu cca. 6:00 až 6:30 bude pro jednotlivé farnosti ještě upřesněn.

Na Velehradě nás čeká společná mše svatá v 8:30 s následným požehnáním poutníkům.

  • Po mši svaté odcházíme pěšky na Klimentek 16,5 km.
  • Pro koho by byla pěší cesta náročná je možné prožít neděli na Velehradě (např. komentovaná prohlídka baziliky + prohlídka areálu)

V 15 hodin bude přistaven autobus, který vás převeze na „Parkoviště u křížku“ odkud se půjde pěšky na Klimentek necelé 2 km po rovině).

V 17 hodin bude na Klimentku společná pobožnost. Následně se všichni přesuneme k autobusům (2 km) a pojedeme domů. Kdo by chtěl pokračovat v druhé pěší etapě (Křtiny – Brno) může jet až do Křtin, kde bude večerní prohlídka baziliky a ubytování na faře. Pro ubytování na faře je nutné se přihlásit na romeastrata@centrum.cz nebo se zapsat na ubytovací archy v našich kostelích.

Vzhledem k epidemiologické situaci a uzavřeným restauracím je dobré mít s sebou jídlo a pití na celý den.

Informace pro další poutní dny

Poutní trasa je plánovaná se spacákem, karimatkou a doprovodným vozidlem. Ubytování bude většinou na farách po předchozím přihlášení na romeastrata@centrum.cz. Příspěvek na ubytování, drobné občerstvení a doprovodné vozidlo je 100 Kč/den. Kdo by chtěl komfortnější ubytování, využije služeb místních penzionů.
Ke každé z etap je možné se bez přihlášení kdekoliv připojit. Přihlašovat se (romeastrata@centrum.cz) je nutné, pokud chcete využít služeb přespání na farách.
Jídlo si zajišťuje každý sám, v poledne využijeme možnost menu, které zakoupíme cestou. Na ubytování bude zajištěno: káva a čaj.
Naše společné putování končí v Mikulově (Poysdorfu), dále cesta pokračuje až do Aquileii. Na hranicích předáváme štafetu rakouským organizátorům.
Vzhledem k epidemiologické situaci a vzájemné ohleduplnosti se doporučuje nastoupit cestu s negativním antigenním testem.

Informace od pořadatelů na www.cirkevnituristika.cz

Seznam etap moravské části stezky

  1. první etapa neděle 16. května 2021 Velehrad – Klimentek

(16,5 + 2 km – 5:50 h) https://mapy.cz/s/hamatuzude
(transfer autobus: Klimentek – Křtiny, přespání ve Křtinách)

  1. druhá etapa pondělí 17. května 2021 Křtiny – Brno

(19 km – 5:15 h, přespání v Brně) https://mapy.cz/s/najotadepe

  1. třetí etapa úterý 18. května 2021 Brno – Rajhrad – Židlochovice

(21 km – 5:30 h, přespání v Židlochovicích) https://mapy.cz/s/hezumatafo

  1. čtvrtá etapa středa 19. května 2021 Židlochovice – Popice

(18 km – 5:00 h, přespání v Popicích) https://mapy.cz/s/rapusuzogo

  1. pátá etapa čtvrtek 20. května 2021 Popice – Mikulov

(18 km – 6:00 h, přespání v Mikulově) https://mapy.cz/s/nuhojajuze

  1. šestá etapa pátek 21. května Mikulov – sv. Kopeček – Poysdorf

(6,5 km na hranice – 2:00 h) https://mapy.cz/s/hapuhajeto

Program pouti

první etapa neděle 16. května 2021: Velehrad – Klimentek (16,5 + 2 km – 5:50 h)

8:30 mše svatá na Velehradě s požehnáním poutníkům
10:00 vykročení poutníků směr Klimentek
17:00 společná pobožnost na Klimentku
18:30 odjezd do Křtin (nutno se přihlásit na romeastrata@centrum.cz)
večerní prohlídka baziliky + ubytování na faře ve Křtinách

druhá etapa pondělí 17. května 2021: Křtiny – Brno (19 km – 5:15 h)

7:00 ranní modlitba + snídaně (zajištěna káva a čaj)
8:00 odchod poutníků
prohlídka nejstaršího slovanského písma + oběd v Bílovicích
Brno             prohlídka věže a kostnice u sv. Jakuba
17:00 mše svatá s otcem biskupem Pavlem Konzbulem v Brně u sv. Jakuba
18:00 beseda s biskupem
ubytování na faře u sv. Jakuba + večeře

třetí etapa úterý 18. května 2021: Brno – Rajhrad – Židlochovice (21 km – 5:30 h)

7:00 snídaně (zajištěna káva a čaj) + ranní modlitba
8:00 odchod poutníků
prohlídka baziliky v Rajhradě + oběd + odpočinek
17:00 mše svatá v Židlochovicích
ubytování na faře v Židlochovicích + večeře

čtvrtá etapa středa 19. května 2021: Židlochovice – Popice (18 km – 5:00 h)

7:00 snídaně (zajištěna káva a čaj) + ranní modlitba
8:00 odchod poutníků
16:00 mše svatá v Popicích
společenský večer ve vinném sklípku + ubytování v Popicích

pátá etapa čtvrtek 20. května 2021: Popice – Mikulov (18 km – 6:00 h)

7:00 snídaně (zajištěna káva a čaj) + ranní modlitba
8:00 odchod poutníků
17:00 mše svatá v Mikulově
ubytování na faře v Mikulově + večeře

šestá etapa pátek 21. května 2021: Mikulov – sv. Kopeček – Poysdorf (6,5 km na hranice – 2:00 h)

7:00 snídaně (zajištěna káva a čaj) + ranní modlitba
8:00 odchod poutníků na Svatý Kopeček
17:00 mše svatá v Poysdorfu
autobusový transfer do Mikulova s přípojem na autobus do Brna

Komentáře jsou zablokovány.