Staňte se poutníkem

Věděli jste, že území Moravy protíná dálková poutní stezka Romea Strata, která vede od Baltského moře do Říma?

V roce 2018 vznikla Evropská asociace Romea Strata s cílem znovu objevit a představit starobylou poutní stezku víry a kultury Romea Strata, která v minulosti vedla od Baltského moře až do Říma a fungovala jako spojnice mezi západem a východem. Romea Strata (v překladu doslova „římská cesta“) je označení pro síť poutních stezek. V češtině nám připomíná úsloví „všechny cesty vedou do Říma“. Cílem Evropské asociace Romea Strata je udržovat schůdnou celou cestu od Baltského moře až do Říma.
Poutnictví v sobě od pradávna neslo kulturní výměnu a obohacení. Díky poznávání středomořských a blízkovýchodních civilizací se poutníci a obchodníci vraceli nejen s bavlněnými a hedvábnými látkami, barvami, kořením, ale i s arabskou a perskou literaturou a různými filozofickými, algebraickými, astronomickými a medicinskými knihami, které se překládaly z arabštiny do latiny. Získané poznatky z řecké a egyptské geometrie a architektury stály u kořenů rodících se evropských univerzit i katedrál. U zrodu a vývoje Evropy tedy existuje dlouhá historie interakcí a vztahů s Blízkým východem.
Zároveň se na poutních trasách rodí zázemí pro přibývající poutníky. První ekumenický koncil v Nicei r. 325 uložil všem biskupům, aby ve svých diecézích zakládali xenodochia (tj. starověké a středověké útulky pro cizince, pocestné, chudé a nemocné). Později se pro xenodochia začne užívat slova hospitalia odvozeného z latinského „hospitiumpohostinnost. Vzniká tak velká evropská síť hospitalii vzdálená na délku denní cesty inspirovaná jeruzalémským útulkem, který od 11. století měl více než 2 000 lůžek a poskytoval zdarma léčbu. Hospitalia tak stojí u zrodu středověkých špitálů. „Je doporučeno chovat v lásce pohostinnost a nikomu ji neodmítnout. Všichni ti, kteří ji uskutečňují, vědí, že v osobě hosta přijímají Ježíše Krista.“
V květnu 2021 půjdeme Promotion pilgrimage tour „Prošlápnout poutní stezku“ z Velehradu přes Rakousko do severoitalského města Aquileia. Severovýchodní Itálie byla od pradávna velkou křižovatkou, kam směřovaly cesty z východní Evropy a odtud dále pokračovaly do Jeruzaléma, Říma a Santiaga de Compostela.
Putování jihomoravskou částí stezky je rozděleno na šest etap a spojuje místa sbohatou duchovní a kulturní tradicí, jako jsou Velehrad, Křtiny, Brno, Rajhrad a Mikulov. Romea Strata v České republice využívá tras Cyrilometodějské a Svatojakubské stezky. Účastníci se mohou rozhodnout, na které etapě se připojí a kam až dojdou. Přesto, že jsou termíny jednotlivých etap dané, kterýkoliv úsek stezky lze projít kdykoliv i při soukromých poutích. Celé léto je před námi, tak pojďme, nazujme boty a vydejme se na pouť! Informace od pořadatelů na www.cirkevnituristika.cz.

Dále se můžete podívat na podrobný seznam etap jihomoravské části stezky, která se má uskutečnit od 16. do 21. května 2021:

 

Nechat vzkaz

*