Kategorie Farnost

Nezapomenutelné setkání s paní Bezdíčkovou

Sobota, 17. 2. 2018

Pátek 2. února 2018, večer. Přesto že jsou pololetní a jarní prázdniny, farní sál se zaplňuje. Přichází paní Bezdíčková a první, co nás napadne, je, kolik že je této šaramantní dámě roků. Na plakátku bylo, že se narodila v roce 1931. Neuvěřitelné. Vyzařuje z ní neskutečná energie. Její slova během celého večera jen přidávají ještě potvrzení o velké životní moudrosti, o kterou se navíc dokáže podělit velmi srozumitelným způsobem.

Erika Bezdíčková se narodila v Žilině a v roce 1944, ve svých 13 letetech, byla deportována do Osvětimi. Ke konci války utekla z pochodu smrti a tím si zachránila život. Po návratu do rodné Žiliny zjistila, že z jejích kamarádek z původní třítisícové židovské komunity nikdo nepřežil.

O svém životě dnes žena, která bydlí v brněnských Řečkovicích, chodí vyprávět mladým lidem do škol. Jsme rádi, že jsme se s ní mohli setkat i my. Její životní příběh a vůbec období holokaustu je potřeba znovu a znovu připomínat. Vidíme kolem sebe, že nenávist a zloba se vrací v různých podobách i dnes a k nepředstavitelnému zlu, jako tomu, které postihlo židovský národ v době druhé světové války, může i dnes chybět jen málo. Snad jsme se poučili i z bolestného svědectví této silné ženy.

Jedna z mnoha pozitivních reakcí posluchačů: „Takovým lidem víc naslouchejme a berme si poučení z toho co bylo. To, že je něco historie neznamená, že už se to nemůže opakovat. Dnes v Bilovicích beseda s paní Erikou Bezdíčkovou, která přežila ve svých 13 letech holocaust i pochod smrti. Do dnes jsem o této dámě nevěděla, ale ode dneška ji budu chovat v srdci i v paměti s velkou úctou. Hluboce se skláním.“

Paní Bezdíčková ale nemluvila jen o své zkušenosti z Osvětimi a jiných koncentračních táborů. Po válce byl její osud neméně pohnutý. Je neuvěřitelné, jak před všechny osudové rány dokázala nezahořknout a jít stále vpřed. Setkali jsme se s nesmírně vyrovnanou, energickou a moudrou ženou, která má stále co říct. Její slova by měl slyšet každý bez rozdílu věku. Součástí večera byla i projekce filmu Olgy Sommerové „Sedm světel“.

Bílovická pobočka Moravsko-slezské křesťanské akademie uspořádala toto výjimečné setkání a kdo přišel, rozhodně nezapomene. Paní Bezdíčková v závěru večera ještě podepisovala svou knihu „Moje dlouhé mlčení“. Zájem převýšil očekávání, takže se na všechny nedostalo.

Koncert OctOpus Vocalis

Sobota, 17. 2. 2018

V neděli 28. ledna 2018 večer se bílovický kostel sv. Cyrila a Metoděje rozezvučel působivou španělskou a jihoamerickou vánoční hudbu spojenou pod názvem Ze Španělska do Nového světa v nádhrném koncertu vokálního souboru OctOpus Vocalis.

OctOpus Vocalis vystoupil pod vedením bílovičáka Martina Franze za hudebního doprovodu Michaely Koudelkové, Edgara Mojdla a Jana Čižmáře s TUTTI LIUTI.

     

 

Jak se vám koncert líbil? Děkujeme.

(foto převzato od OctOpus Vocalis)

 

 

 

Kurz Alfa v Bílovicích popáté

Sobota, 17. 2. 2018

Po delší odmlce jsme se rozhodli opět připravit pro všechny zájemce kurz Alfa. Stejně jako dříve, spojili jsme síly. Alfu připravují lidé nejen z Bílovic, ale také Řícmanic, Kanic, Babic a Ochoze. Začali jsme 18. ledna a každý čtvrtek (s výjimkou jarních prázdnin) připravujeme cyklus večerů s tématy, které lidi zajímají. Téma večera představí ve své promluvě někdo z pozvaných hostů. Snažíme se, aby jejich složení bylo pestré. Každý večer zahajujeme večeří. Po promluvě a zákusku pokračujeme diskusí ve skupinkách.Snažíme se, aby každý z hostů měl prostor ke sdělení svého názoru i k naslouchání ostatním. Už dříve jsme zjistili, že je důležité hledat, ověřovat si a potvrzovat důvody naší křesťanské víry. Všichni jsme na cestě a pohled druhých je na takové cestě hledání obohacením. Zdá se, že Alfa láká ty, kdo vidí smysl života ve svých stávajících jistotách. Nenabízíme hotové odpovědi. Nabízíme společné hledání a současně zveme na večeři. Začíná další společné dobrodružství na cestě víry. To dobrodružství bude trvat 12 večerů a uprostřed strávíme víkendovku s Duchem svatým. Máme se určitě na co těšit. Bůh je štědrý. Děkujeme všem, kteří Alfu podporují.

Kurz Alfa se v Bílovicích poprvé uskutečnil v jubilejním roce 2013 a od té doby pak ještě třikrát. Věříme, že i v pořadí pátá Alfa může přinést mnoho dobrého všem, kdo se vydávají na cestu hledání smyslu života a snaží se porozumnět, čemu křesťané věří.

Nové dveře – starý nápis

Sobota, 17. 2. 2018

O nových dveřích v našem kostele a celém záměru napsal P. Pavel Lazárek příspěvek uveřejněný pod názvem „Nové dvěře – starý nápis, oprava vstupu do kostela“  v prosincovém Bílovickém zpravodaji (č. 4/2017). Tento příspěvek přinášíme i zde.

Rád bych prostřednictvím obecního zpravodaje poděkoval občanům za přispění k obnově památky bílovického kostela. Prostřednictvím získané dotace jsme mohli realizovat opravu dvou vstupních dveří kostela sv. Cyrila a Metoděje. Dveře byly za léta značně poškozené, zejména ve spodní části bylo již bylo dřevo úplně degradované. Nové dveře jsou vyrobeny z dubu, zatepleny a opatřeny řezbou, která se vztahuje k patronům kostela sv. Cyrilu a Metodějovi, k jejich činnosti a dílu. Na právě dokončovaných bočních dveřích je text vztahující se ke SLOVU: Na počátku bylo Slovo (Iskonibě slovo).

Na dalších je jméno svatého Cyrila, autora nejstaršího písma hlaholice. Pokud se podaří příští rok navázat opravou hlavních dveří, vznikne cyklus nejstarších dochovaných textů, jmen a vyobrazení celé hlaholice. Jednalo by se o ojedinělé vyobrazení hlaholice na velkých dveřích chrámu (255×340 cm), které zatím na Moravě nikde zpodobněno není.
Děkuji jménem farnosti občanům i zastupitelům za pomoc při obnově naší památky.

Pavel Lazárek, farář

(na obrázku: Na počátku bylo Slovo (Iskoni bě slovo). Hvězdičky jako dělítko – podle Kyjevských listů.)

 

 

Únor 2018 – kalendář akcí ve farnost

Úterý, 30. 1. 2018

Přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události v únoru 2018.

 • Čtvrtek 1. února 2018: Kurz ALFA – 2. večer – Proč Ježíš zemřel?
 • Pátek 2. února 2018: MSKA zve na setkání s paní Erikou BezdíčkovouErika Bezdíčková, žena, která přežila šoa – životní příběh ženy, která se narodila v roce 1931 v Žilině a v roce 1944 byla deportována do Osvětimi. Ke konci války utekla z pochodu smrti a do osvobození se skrývala. O svých válečných zážitcích napsala knihu Moje dlouhé mlčení. Diskuse se bude konat od 18.30 hod. na faře v Bílovicích nad Svitavou (Tyršova 413).

 • Pátek 2. února 2018: Modlitba zpěvem – večer chval v bílovickém kostele – ve 20 hod.,
 • Pátek 2. února 2018: Pololetní prázdniny;
 • 3. – 10. února 2018: jarní prázdniny;
 • Středa 14. února 2018: Popeleční středa;
 • Středa 14. února 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v klubovně;
 • Čtvrtek 15. února 2018: Kurz ALFA – 3. večer – Jak získat víru?
 • Pátek 16. února 2018: Kurz světových náboženství – V. Hinduismus – Prof. PhDr. Dušan Lužný – v 18:30 hod. ve farním sále (cyklus přednášek MSKA);
 • Sobota 17. února 2018: Skaut – Brkolo;
 • Neděle 18. února 2018: Farní kavárna – po mši sv.;
 • Středa 21. února 2018: Farní rada – v 19 hod.
 • Čtvrtek 22. února 2018: Kurz ALFA – 4. večer – Proč a jak se modlit?
 • Pátek 23. února 2018: Den modliteb a postu za mír;
 • Pátek 23. února 2018: Beseda (pro mládež a rodiče) o plánované prázdninové expedici „Mladifest 2018“ Medjugorje – International youth festival (31. července – 6. srpna 2018: „Mladifest“ – více než 50 000 mladých lidí a 400 kněží z celého světa: modlitba, svědectví, hudba, průvod se svíčkami, adorace, koncerty, tance … Duchovní život pro mladé lidi.) – přijď si vyslechnout svědectví účastníků – v 18:30 hod. na faře;
 • Pátek 23. února 2018: modlitební společenství – ve 20:30 hod. – u Tomášků,
 • Víkend 23. – 25. února 2018: Skaut – Makrely – zimní víkendová výprava (srub);
 • Sobota 24. února 2018: Katecheze Dobrého pastýře 3/3 – kurz na CMTF UP v Olomouci;
 • Středa 28. února 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v klubovně;

Pro přehled událostí v dalším období navštivte stránku Kalendář událostí.

 • Dětské mše svaté — každý pátek (ve školním roce) v 17.30 hod. se koná mše sv. pro děti. Od 16:30 hod. bude v horním patře farní klubovny pro menší děti (3 – 7 let) připravena katecheze Dobrého pastýře. Využijte tuhle příležitost, aby i vaše děti školního i předškolního věku mohly zakoušet společenství s Bohem v našem kostele.
 • Ministrantské schůzky – od ledna jednou za dva týdny v pátek od 16:30 hod. – vedou Marek Martínek a Marek Holánek;
 • Scholička se od 17. září 2018 schází k přípravě vždy v neděli od 9:15 hod. do 9:45 v klubovně. Scholička zpívá každý pátek při dětské mši sv. (menší děti) a jednou za měsíc při nedělní mši sv. (starší děti). Bližší informace – Katka Vaňková, Markéta Kleinová.

Seznam obsahuje akce, na jejichž pořádání se podílí farnost Bílovice nad Svitavou nebo na které chceme upozornit jako zajímavé.

Tříkrálová sbírka

Sobota, 13. 1. 2018

Tříkrálová sbírka (nejen v Bílovicích) probíhala od 1. do 14. ledna 2018. Letos byla hlavním koledovacím dnem v Bílovicích sobota 6. ledna 2018. Pro ty, kteří se s koledníky nesetkali, je ještě několik jiných možností, jak přispět. Zahájili jsme tradičně v 8 hod. mší sv. v našem kostele sv. Cyrila a Metoděje. Sešla se celá řada malých i velkých koledníků. A pak už se na faře jen posílit, vyzvednout si kasičky, dotvořit podobu „těch černých vzadu“ a vzhůru ke dveřím všech dobrých lidí v Bílovicích.

A teď už k výsledkům. Dáme slovo Věrce Švejdové, která se tradičně stará o organizaci sbírky v Bílovicích:

„Chtěla bych všem poděkovat za jejich nasazení a ochotu pomoci. A to nejen kolednikům, ale i všem ostatním za jejich přípravu a nakrmeni. V letošním roce se koledovaní zúčastnilo 100 lidí ve 22 skupinách (24 osob nad 15 let a 76 dětí ). Vybralo se 83 964Kč, 11€ a 10£ (což je o cca 500Kč víc než vloni). Nejvyšší částka v jedné kasičce činí 8854Kč. Velké díky a Boží požehnání v celém roce.“

Leden 2018 – kalendář akcí ve farnosti

Pondělí, 1. 1. 2018

Přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události v lednu 2018.

 • Pátek 5. ledna 2018: Modlitba zpěvem – večer chval ve 20 hod. v bílovickém kostele,
 • Sobota 6. ledna 2018: Tříkrálová sbírka – hlavní koledovací den v Bílovicích – bližší informace Věra Švejdová, pro Polanku Jiří Jež;
 • Sobota 6. ledna 2018: Ples KDU-ČSL – tradiční zahajovací ples nové plesové sezóny v Bílovicích;

 • Středa 10. ledna 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v klubovně;
 • Pátek 12. ledna 2018: Kurz světových náboženství – IV. Islám – Mgr. Tomáš Janků – v 18:30 hod. ve farním sále (cyklus přednášek MSKA);
 • 12. – 13. ledna 2018: Prezidentské volby – 1. kolo;
 • Neděle 14. ledna 2018: Farní kavárna – po mši sv.;
 • Čtvrtek 18. ledna 2018: Kurz ALFA – úvodní večer – Jde v životě o víc?
 • Pátek 19. ledna 2018: modlitební společenství – ve 20:30 hod. – bude upřesněno,
 • Sobota 20. ledna 2018: Boží vůle a utrpení člověka – duchovní obnova s Veronikou Barátovou – od. 9 hod. v kině Scala v Brně, více a přihlášky na www.credonadacnifond.cz;
 • Středa 24. ledna 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v klubovně;
 • Čtvrtek 25. ledna 2018: Kurz ALFA – 1. večer – Kdo je Ježíš?
 • 26. – 27. ledna 2018: Prezidentské volby – 2. kolo;
 • Víkend 26. – 28. ledna 2018: Skaut – Tuňáci – zimní víkendovka;
 • Neděle 28. ledna 2018: vystoupení Vokálního souboru OctOpus Vocalis, vedoucí Martin Franze a hosté pod názvem Ze Španělska do Nového světa – vánoční ozvěny – v 17 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje, vstupné dobrovolné;

Pro přehled událostí v dalším období navštivte stránku Kalendář událostí.

 • Dětské mše svaté — každý pátek (ve školním roce) v 17.30 hod. se koná mše sv. pro děti. Od 16:30 hod. bude v horním patře farní klubovny pro menší děti (3 – 7 let) připravena katecheze Dobrého pastýře. Využijte tuhle příležitost, aby i vaše děti školního i předškolního věku mohly zakoušet společenství s Bohem v našem kostele.
 • Ministrantské schůzky – od ledna jednou za dva týdny v pátek od 16:30 hod. – vedou Marek Martínek a Marek Holánek;
 • Scholička se od 17. září 2018 schází k přípravě vždy v neděli od 9:15 hod. do 9:45 v klubovně. Scholička zpívá každý pátek při dětské mši sv. (menší děti) a jednou za měsíc při nedělní mši sv. (starší děti). Bližší informace – Katka Vaňková, Markéta Kleinová.

Seznam obsahuje akce, na jejichž pořádání se podílí farnost Bílovice nad Svitavou nebo na které chceme upozornit jako zajímavé.

Slavíme Vánoce

Pondělí, 1. 1. 2018

Po krátkém adventu slavíme Vánoce. Štědrý den je letos v neděli, tedy čtvrtou adventní. Kostel je vyzdobený, vánoční stromečky nenechávají na pochybách, jaký nastává čas. Betlém už jen čeká na malého Ježíška. Na štědrovečerní dětskou mši kostel praská ve švech. Je to vždycky zatěžkávací zkouška. Tentokrát, zdá se, ještě o to víc. Lukáš s dětmi připravil během několika zkoušek koledy, které nás provází během celé bohoslužby. Krása, opravdu se to dětem povedlo. Starším i mladším. Otec Pavel v promluvě přibližuje dětem podstatu vánočních událostí na příběhu tří přátel putujících do Betléma k nově narozenému Králi. Slon, velbloud a kůň nakonec zjišťují, že se navzájem potřebují. A jeden bez druhého by do Betléma nedošli. I my se potřebujeme navzájem, sami nic nezvládneme. A na cestě k Ježíši si máme navzájem pomáhat, podporovat se. A ta cesta je pro každého z nás. Štědrovečerní dětská mše je u nás zakončena uložením Jezulátka do jesliček betléma. Nejinak je tomu i letos. Děti si podávají v živém řetězu malou postavičku jeden druhému, dokud nenajde své místo, kde ho budeme po celou dobu vánoční moci spatřit.

Odnášíme si Betlémské světlo do svých domovů. Jako každý rok ho přinesli naši skauti a je před oltářem k dispozici pro každého, kdo chce mít doma při oslavě Vánoc alespoň symbolicky kousek místa, kde se Ježíš narodil.

 

Slavíme, že Bůh se stal člověkem. Chce nám být tak blízko, že se stal malým dítětem. Půlnoční mše se zpěvy našeho chrámového sboru BACHs naplno otevírá radost ze slavnosti Narození Páně. Víme, komu děkovat, nejen za dárky pod stromečkem. Při ranní mši opět zní nádherná Truvérská mše. A jeden důvod k děkování navíc. Pavel, pokřtěný dříve v jiné církvi, je přijímán do plného společenství církve. Dovršuje se tak radost z příběhu cesty víry jedné rodiny naší farnosti. 

Na svátek Svaté rodiny obnovují manželé svůj manželský slib. Modlíme se za všechna manželství, i za ta, která se rozpadla nebo prochází krizí. Modlíme se i za budoucí vztahy mladých.

Ale vánoční čas v Bílovicích znamená také možnost zajet si s otcem Pavlem do akvaparku v Boskovicích. Dárek pro děti. Děkujeme. A jak Vánoce prožíváte vy?

Já bych rád k Betlému

Pondělí, 25. 12. 2017

Podobně jako před rokem i letos jsme s blížícími se Vánocemi mohli přivítat žáky bílovické školy, kteří si připravili vánoční vystoupení. Ve středu 20. prosince tak bylo v našem kostele plno těch, kdo si nechtěli nechat ujít představení s názem názvem „Já bych rád k Betlému“. Zazněla lidová vánoční poezie, koledy a vánoční písně z Bílovic nad Svitavou, přítomné čekala také malá vánoční hra Herodes. Děti se stejným vystoupením navštívili dopoledne i kostel sv. Barbory v nedalekém Adamově. Iniciátorem celé akce je pan učitel Pavel Kováč.

Sbírka vánočního cukroví a ovoce

Pondělí, 25. 12. 2017

Farní charita v předvánočním čase opět uspořádala sbírku vánočního cukroví a ovoce. Tentokrát bylo možné příspěvky nosit do bílovické knihovny ve dnech 13., 15., 19. a 20. prosince. A také v neděli 17. prosince po mši sv. do kostela. Sbírka je tradičně určena Centru pro lidi bez domova na Bratislavské ulici v Brně. Děkujeme, že pomáháte.