Kategorie Farnost

Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Neděle, 7. 2. 2021

Děkujeme, že jste i v této těžké době pomohli! Do pokladniček v kostele, pekárně a na benzínce jste přispěli celkovou částkou 40 359Kč. A děkuji i těm mnohým, kteří přispěli jinou formou!
Věra Švejdová

I dále je možné přispět online https://www.trikralovasbirka.cz/#DonateForm a prostřednictvím DMS.

Únor 2021 – kalendář akcí ve farnosti

Pondělí, 1. 2. 2021

Pořád se něco děje. Pravidelně přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události během ledna 2021. Níže uvedené akce se můžou podle aktuální situace rušit a měnit. Většina už byla prakticky zrušena, protože do nového roku jsme vstoupili v době vládních prodiepidemických opaření podle nejpřísnějšího pátého stupně. Určitě ale připravíme nové termíny.

 • Čtvrtek 4. února 2021: modlitební společenství – ve 20hod. – online;
 • Neděle 7. února 2021: mše sv. v 9:30 z kostela sv. Barbory v Adamově (přenos Televize Bílovice);
 • 8. – 14. února 2021: Národní týden manželství – Pro rodiny našich farností bylo zakoupeno video semináře pro manželské páry v rámci Národního týdne manželství. I touto formou myslíme na vás: https://youtu.be/D3bJrnPxrdg

 • Čtvrtek 11. února 2021: Světový den nemocných (svátek Panny Marie Lurdské);
 • Čtvrtek 11. února 2021: modlitební společenství – ve 20hod. – online;
 • Pátek 12. února 2021: Česká křesťanská akademie – Cyklus o řeholních řádech a kongregacích: Salesiáni – P. Zdeněk Jančařík, SDB, komunita salesiánů v Žabovřeskách – v 18:15 hod. ve farním sále;
 • Neděle 14. února 2021: mše sv. v 9:30 z kostela sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou (přenos Televize Bílovice);
 • Středa 17. února 2021: Popeleční středa;
 • Čtvrtek 18. února 2021: modlitební společenství – ve 20hod. – online;
 • 20. – 27. února 2021: jarní prázdniny;
 • Neděle 21. února 2021: mše sv. v 9:30 z kostela sv. Jana Křtitele v Babicích nad Svitavou (přenos Televize Bílovice);

V době nejpřísnějších koronavirových omezení v neděli mše sv. v 9:30 hod. a je streamovaná na YouTubu kanálu Televize Bílovice. Ať už je nedělní (streamovaná) mše v kterékoliv ze tří farností (jako dnes z Adamova), ve všech kostelech je možnost svatého přijímání (dopoledne po skončení mše sv.). Během týdne bývá mše v Adamově v úterý a čtvrtek v 17:30, v Babicích ve středu v 17:30, v Bílovicích ve středu v 8hod., v pátek v 17:30 hod. a v sobotu v 7hod. V neděli je v Bílovicích od 19 hod. adorace a zpovídání, poté ve 20h modlitba růžence. Pro případné změny se podívejte vždy do aktuálních ohlášek.

Dlouhodobější výhled je v Kalendáři událostí.

Zemřel Jan Rybář, SJ (* 16. července 1931 – † 14. ledna 2021)

Pondělí, 18. 1. 2021

Jan Rybář, SJ (* 16. července 1931 – † 14. ledna 2021)

Jan Rybář vyrůstal v Bílovicích nad Svitavou, zde prožil dětství a stejně tak i roky zakázané kněžské činnosti. Do svého rodného kraje se po celý život rád vracel.

Rozloučení s ním bude v sobotu 23. 1. v 11 hod v Trutnově, které bude přenášeno televizí NOE.

neděli 24. 1. se s ním rozloučíme při pohřební mši svaté v 9.30 v Bílovicích nad Svitavou, po níž bude uložen do rodinného hrobu ke svým rodičům.

Kvůli C-19 opatřením je účast možná pouze pro pozvané, mše sv. bude živě přenášená Bílovickou televizí https://youtu.be/d79tYoZLV7c

Zde naleznete obě parte: P. Jan Rybář SJP. Jan Rybář

 


Přinášíme několik slov, kterými při duchovní obnově v Jánských Lázních mluvil o svém patronu Janu Křtiteli a Božím království:

„Nacházíme se ve farnosti sv. Jana Křtitele, kdysi dávno ve středověku se zde říkalo údolí svatého Jána. Protože zde bylo vždy dost pramenů a vody se toto místo upamatovalo na sv. Jana Křtitele – dnes Jánské Lázně.“

„Jan Křtitel vlastně kázal totéž co pán Ježíš, změňte se. On neříká čiňte pokání. To jsme tak chytře přeložili my, činit pokání umí každej, jít na pouť pomodlit se růženeček a furt je stejnej. Zatímco Pán Ježíš a Jan Křtitel, říkali podle řeckého textu metanoeite – buďte jinačí, změňte se. To je velmi těžké a já se o to snažím pomalu 90 let a pořád to nejde být jinačí.“

„Jan Křtitel měl stejné moto co Pán Ježíš – obraťte se. Jan Křtitel bušil do všech lidí, Ježíš už rozlišoval. Hříšníkům říkal laskavá, útěšná slova a bušil jenom do zatvrzelých.“

„Stále víc a více se blíží jeho království, každému z nás a i já už jsem kandidát Božího království. Ten, kdo studuje, čeká, že bude mít diplom. Za starejch časů, když začal někdo studovat medicínu už si psal MUC, hned v prvním ročníků, byl ještě trouba, nevěděl co to je klíční kost, ale už měl právo napsat si před jméno MUC. My jsme taky už to C – kandidáti Božího království a musíme si uvědomit kam jdeme.“

„V apokalypse je nejmíň dvakrát řečeno, já jsem ALFA a OMEGA.  Já jsem počátek i konec. Omega je bod, ke kterému směřujeme. Až tam u toho cíle, vážení napište si to a až odejdu tak o tom uvažujte, až tam je člověk stvořen, tam končí stvoření. To nekončí tím, že začnu běhat, chodit do školy, mám maturitu, doktorát, rodinu, nebo si užívám krásně penzi. Člověk je stvořen až na konci, na konci, na konci, až vstoupí do Boží Trojice.“

„Začátek je z možnosti a konec je úžasnej. Vše končí radostí. Vrcholem stvoření je radost. Bůh nemá radost, on je radost. Lidé radosti se modlí: „Děkuji ti za to, že bez nás nemůžeš být!“

 

 

Svátek Křtu Páně

Pondělí, 11. 1. 2021

V neděli 10. ledna jsme slavili Svátek Křtu Páně, kterým se uzavírá vánoční doba. Protiepidemická opatření jsou stále na nejpřísnějším stupni 5 a tak do kostela na mši může přijít jen pár jednotlivců. Díky Televizi Bílovice máme možnost být při mši sv. alespoň prostřednictvím streamovaného přenosu na YouTubu kanálu. A na svátek, ve kterém je klíčovou postavou sv. Jan Křtitel, se můžeme na dálku účastnit mše sv. z kostela v Babicích nad Svitavou, který je právě Janu Křtiteli zasvěcen.

 

Slavnost Zjevení Páně

Pondělí, 11. 1. 2021

V neděli 3. ledna jsme slavili liturgii Slavnosti Zjevení Páně, lidově Tří králů (streamované na YouTube kanálu Televize Bílovice). Jak řekl otec Pavel v úvodu, Bůh dává o této slavnosti poznat svého Syna, dává poznat Jeho slávu.

Vidíme mudrce, kteří spěchají a předpokládají, že nově narozený král se narodí někde v paláci. A v Jeruzalémě, když se doptávají, tak jsou odesláni do Betléma. A ukazuje nám to, že Bůh je vždycky jiný. Neuchopitelný. Tak jako Abrahám byl náš praotec ve víře, stal se poutníkem, tak i my se vydáváme na pouť, abychom poznali a nalezli Boha.

Nová hvězda byla znamením narození někoho významného, důležitého pro tento svět. Příběh nám vypráví, že nepřišel jen pro izraelský národ, ale pro všechny, pro každého z nás. Všechny ty poutníky, ty národy, připodobňují právě ti mudrci. A tak i život křesťana je cesta, na kterou se vydává, aby nalezl a poznal Ježíše Krista.

 

Tříkrálová sbírka 2021

Pondělí, 11. 1. 2021

Vzhledem k epidemiologické situaci nebude sbírka probíhat klasickým způsobem. Přispět budete moci těmito způsoby:

Hotově

 • do kasičky v pekárně
 • do kasičky v kostele (v kostele jsou k dispozici i posvěcené křídy nebo nálepky na dveře, kalendáříky, letáky a cukry)
 • do kasičky na čerpací stanici FORS

On-line koledou na https://www.trikralovasbirka.cz/#
Pomocí DMS: posláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru

 • DMS KOLEDA 30 (30 Kč)
 • DMS KOLEDA 60 (60 Kč)
 • DMS KOLEDA 90 (90 Kč)

Převodem na účet Charity ČR

 • 66008822/0800
 • Variabilní symbol pro Brno (a okolí) 77706100

Více informací na: www.trikralovasbirka.cz
Za Vaše dary děkujeme a přejeme vše nejlepší v novém roce 2021.
Farní charita Bílovice nad Svitavou

Vstoupili jsme do nového roku 2021

Sobota, 2. 1. 2021

Vstoupili jsme do nového roku 2021. Asi málokdo bude tvrdit, že konec roku 2020 a začátek toho nového byly jako ty všechny minulé. Díky protikoronavirovým omezením podle nejpřísnějšího pátého stupně jen málokdo mohl přijít do kostela na mši sv. o Slavnosti Matky Boží Panny Marie, kterou tradičně začíná kalendářní rok. Díky Televizi Bílovice máme možnost být při mši sv. alespoň prostřednictvím streamovaného přenosu na YouTubu kanálu. A tentokrát dokonce ne z bílovického kostela, ale od Světelského oltáře v kostele sv. Barbory v Adamově.

Svou budoucnost máme zahalenou. Když se podíváme na oltář, tak nad apoštoly jsou oblaka, která zahalují nanebevzetí Panny Marie. A oni přicházejí a tuší, že se něco děje. Že Bůh koná v tu chvíli. I my častokrát máme tu naši budoucnost zahalenu. Máme ji nejistou a nevíme, co nás čeká. Častokát žijeme i v obavách. Ale když si připomeneme těch let minulých, tak zjistíme, že Bůh byl s námi. A přes všechny ty otázky a zkoušky života, přes všechny ty hrboly a kopce, které jsme museli zdolat, tak si máme vzít do tohoto nového roku, který začíná, že nejenom Bůh byl s námi, ale že Bůh je a bude s námi. A to vnímáme právě na Panně Marii Nanebevzaté. Uchovávala v srdci slova Ježíše Krista. A stala se nám příkladem toho, že přes obtíže a zkoušky, kterými prošla, věděla nejenom, že Bůh byl v jejím životě, ale že je a bude. Bůh bude s námi, ať se děje cokoliv.
Na začátku tohoto občanského roku si máme přát, abychom se stávali štěstím pro druhé. Tak, jak jsou druzí naše štěstí a naše radost. Být tvůrcem štěstí druhého.

Leden 2021 – kalendář akcí ve farnosti

Sobota, 2. 1. 2021

Pořád se něco děje. Pravidelně přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události během ledna 2021. Níže uvedené akce se můžou podle aktuální situace rušit a měnit. Většina už byla prakticky zrušena, protože do nového roku jsme vstoupili v době vládních prodiepidemických opaření podle nejpřísnějšího pátého stupně. Určitě ale připravíme nové termíny.

 • Pátek 1. ledna 2021: Slavnost Matky Boží Panny Marie – mše sv. v 9:30 od Světelského oltáře v kostele sv. Barbory v Adamově (přenos Televize Bílovice);
 • 1. – 24. ledna 2021: Tříkrálová sbírka – po celou dobu sbírky bude možné přispět online https://www.trikralovasbirka.cz/#DonateForm, prostřednictvím DMS a v Bílovicích dále do kasiček umístěných v pekárně, na čerpací stanici FORS a v kostele.

 • leden 2021: Kurz Alfa – začínáme pravděpodobně ve čtvrtek 14. ledna v 19hod. – omlouváme se, ale současná omezení neumožňují kurz Alfa pořádat (pokud máte zájem, napište nám, budeme vás informovat, jakmile to bude možné);
 • Pátek 15. ledna 2021: Česká křesťanská akademie – Cyklus o řeholních řádech a kongregacích: Milosrdní bratři – br. Martin Richard Macek, OH, provinční legát – v 18:15 hod. ve farním sále;
 • Neděle 3. ledna 2021: mše sv. v 9:30 z kostela sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou (přenos Televize Bílovice);
 • Středa 6. ledna 2021: Slavnost Zjevení Páně (Tří králů);
 • Čtvrtek 7. ledna 2021: modlitební společenství – online;
 • Neděle 10. ledna 2021: Svátek Křtu Páně – zakončení doby vánoční – mše sv. v 9:30 z kostela sv. Jana Křtitele v Babicích nad Svitavou (přenos Televize Bílovice);
 • Neděle 10. ledna 2021: adorace a zpovídání v 19 hod. v kostele v Bílovicích, následuje ve 20 hod. modlitba růžence;
 • Čtvrtek 14. ledna 2021: modlitební společenství – online;
 • Sobota 16. ledna 2021: LISTOVĚJ – Hudba z Vysočiny – koncert v 16 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou – přenášený živě Televizí Bílovice;

 • Neděle 17. ledna 2021: mše sv. v 9:30 z kostela sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou (přenos Televize Bílovice);
 • Čtvrtek 21. ledna 2021: modlitební společenství – online;
 • Neděle 24. ledna 2021: mše sv. v 9:30 z kostela sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou (přenos Televize Bílovice);
 • 23. – 30. ledna 2021: farní výprava do Seefeldu;
 • Neděle 31. ledna 2021: mše sv. v 9:30 z kostela sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou (přenos Televize Bílovice);
 • Čtvrtek 28. ledna 2021: modlitební společenství – online;
 • Pátek 29. ledna 2021: Pololetní prázdniny.
 • Víkend 29. – 31. ledna 2021: Triduum MM v Babicích;
 • Neděle 31. ledna 2021: mše sv. v 9:30 z kostela sv. Jana Křtitele v Babicích nad Svitavou (přenos Televize Bílovice);

V době nejpřísnějších koronavirových omezení v neděli mše sv. v 9:30 hod. a je streamovaná na YouTubu kanálu Televize Bílovice. Ostatní mše sv. jsou slouženy soukromě.

Dlouhodobější výhled je v Kalendáři událostí.

Hospodaření farnosti v roce 2020

Sobota, 2. 1. 2021

Na vývěsce kostela se můžete seznámit s finanční stránkou činnosti bílovické farnosti v roce 2020. Sbírky vynesly priblizne 160 tisíc Kč, individuální dary 278 tisíc, Obec Bílovice nad Svitavou přispěla adresnými dotacemi ve výši 150 tisíc. Určitě zajímavý je i pohled na opravy interiéru kostela, které proběhly během podzimních měsíců. Přesnější určení celkových nákladů ve výši cca 334 tisíc najdete také ve finančním přehledu.

Pokud máte více otázek ohledně hospodaření farnosti, neváhejte se zeptat Romana Vaňka, pana faráře  nebo členů farní rady.

Opět omezení podle 5. stupně PES

Středa, 30. 12. 2020

Vláda ČR schválila s účinností od 27. prosince 2020 přechod na pátý stupeň systému PES, kterým se mění počet účastníků bohoslužeb pouze na 10 % míst k sezení, přičemž účastníci dodržují minimální rozestupy 2 metry (mezi účastníky sedícími v jedné řad sedadel), před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu. Bohoslužby proto budou streamované.

Vzhledem k epidemiologické situaci budou v následujícím týdnu mše svaté na Nový rok a v neděli přenášené online. Jednotlivé úmysly ze zrušených mší svatých odsloužím soukromě v tomto týdnu. Na Nový rok bude přenos mše svaté v 9.30 z Adamova od Světelského oltáře. V neděli 3. ledna z Bílovic a v neděli 10. ledna z Babic, přenos bude vždy v 9.30 hod. Možnost přijmout svaté přijímání bude v jednotlivých farnostech vždy o neděli a slavnostech dopoledne.