Kategorie Farnost

Africká mše

Středa, 29. 6. 2022

V sobota 4. června 2022 se v sále Obecní hospody uskutečnilo koncertní provedení Africké mše Normana Luboffa pro sbor, sólový mezzosoprán a perkuse. Zpívali VOX nymburgensis a Black Uganda Choir pod vedením MgA. Jana Mikuška. O den později, na Slavnost Seslání Ducha svatého, doprovodil stejný sbor i mši sv. v Bílovickém kostele. Děkujeme.

příspěvek brzy doplníme

 

Svatodušní novéna

Středa, 29. 6. 2022

Po Slavnosti Nanebevstoupení Páně následuje desetidenní novéna k Duchu svatému. V tomto roce jsme chtěli více propojit naše tři farnosti. Proto první tři večery chval proběhly v Babicích, další tři v Adamově, na závěr pak v Bílovicích. V sobotu jsme pak slavili vigílii Slavnosti seslání Ducha sv.

 

Tatínci s dětmi

Středa, 29. 6. 2022

První červnový týden patřil víkendovce pro tatínky s dětmi, po dlouhé přestávce obnovené tradici. Jiná (mladší) sestava i osvědčení harcovníci z let minulých.

Čekáme na příspěvek a pár fotek – brzy doplníme.

Naše Romea Strata 2022 ze San Miniato do Sieny

Sobota, 11. 6. 2022

Po předchozí domluvě se vydala skupina poutníků z našich farností spolu s otcem Pavlem na pěší pouť Romea Strata ze San Miniato do Sieny, kam dorazí ve středu 15. června. Následující dny nabídnou třeba návštěvu Assisi. Slavnost Těla a Krve Páně oslaví v Orvietu a Bolseně.

Varhanní koncert

Pátek, 10. 6. 2022

Po čase jsme měli v bílovickém kostele koncert. Tentokrát komponovaný: varhany a mluvené slovo. V pátek 27. května 2022 (v posunutém termínu) jsme měli možnost prožít hodnotný večer Krása hudby, moc slova,  který společně vytvořili Jan Lang svou hrou na varhany a Zdeněk Junák přednesem doprovodného slova. Vše v kouzelné harmonii. I přes souběh více událostí v Bílovicích si cestu na tento program do kostela našlo asi osm desítek posluchačů. Pan Lang navíc velmi působivě doprovodil svým varhanickým uměním i mši sv., která koncertu předcházela.

 

 

(foto MV)

Fotografie v kostele

Středa, 1. 6. 2022

Možná vás při vstupu do bílovického kostela zaujala výstava velkoformátových fotografií z projektu Člověk a víra. Prohlížejte si, užívejte si je. Budou s námi minimálně do konce června (než se na začátku července přesunou na Katolickou charismatickou konferenci na brněnské výstaviště).

Jsou krásné a zajímavé. Působivým způsobem zachycují život věřících a nabízí tak lidem z jiného prostředí nahlédnout mezi nás. Pokud rádi fotíte, můžete se přidat. Více na https://www.clovekavira.cz/.

Červen 2022 – kalendář akcí ve farnosti

Středa, 1. 6. 2022

Pořád se něco děje. Pravidelně přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události během června 2022.

 • Středa 1. června 2022: Svatodušní novéna – v 18:30 hod. v kostele – Adamov;

 • Čtvrtek 2. června 2022: Svatodušní novéna – v 18:30 hod. v kostele – Bílovice;
 • Pátek 3. června 2022: Svatodušní novéna – v 18:30 hod. v kostele – Bílovice;
 • Víkend 3. – 5. června 2022: Víkendovka pro tatínky s dětmi – jede se na chalupu nedaleko Telče, v plánu máme dobrodružství v přírodě i návštěvu muzea betlémů a také historického středu Telče. Akce je vhodná zvláště pro tatínky (popřípadě děti), které se o sebe (a tatínky) postarají :-). Bližší info u Jirky Štancla.
 • Sobota 4. června 2022: Děkanátko – děkanátní setkání mládých (2. stupeň ZŠ, středoškoláci) ve Křtinách – zahájení v kostele v 10 hod.;

 • Sobota 4. června 2022: Africká mše Normana Luboffa pro sbor, sólový mezzosoprán a perkuse, koncertní provedení – v 19 hod. v sále Obecní hospody v Bílovicích n. Svit. – zpívají VOX nymburgensis a Black Uganda Choir pod vedením MgA. Jana Mikuška; vstupné dobrovolné;
 • Sobota 4. června 2022: zakončení Svatodušní novény – vigílie Slavnosti Seslání Ducha sv. – Bílovice – ve 20 hod.;
 • Neděle 5. června 2022: Slavnost Seslání Ducha svatého – během mše svaté na Svatodušní neděli zazní Africká mše Normana Luboffa v podání pěveckého sboru VOX nymburgensis a Black Uganda Choir pod vedením sbormistra Jana Mikuška. Mše sv. bude proto přeložena na 11 hod.;

 • Úterý 7. června 2022: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – od 19:30 hod. na faře;
 • Čtvrtek 9. června 2022: Modlitební společenství – v 19 hod. v kostele;
 • Pátek 10. června 2022: Noc kostelů – zveme do Adamova, v Bílovicích letos NK nebude;
 • 10. – 18. června 2022: Romea Strata – část pouti z Aquilei do Říma, které by se zúčastnila naše farnost.

 

 • Sobota 11. června 2022: Bílovická křižovatka – tradiční multižánrový festival – https://www.bilovickakrizovatka.cz/
 • Úterý 14. června 2022: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – od 19:30 hod. na faře;
 • Čtvrtek 16. června 2022: Modlitební společenství – v 19 hod. v kostele;
 • Sobota 18. června 2022: Skautská besídka (tedy posezení se scénkami dětí, pro rodiče) – v 15 hod. v sále Obecní hospody;

 • Sobota 18. června 2022:“Ostrůvek“ – od 18:30 hod. na Ostrůvku pod pergolou;
 • Úterý 21. června 2022: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – od 19:30 hod. na faře;
 • Čtvrtek 23. června 2022: Modlitební společenství – v 19 hod. v kostele;
 • Pátek 24. června 2022: Táborák na zakončení školního roku – na farní zahradě (po mši sv. v 17:30 hod.);
 • Sobota 25. června 2022: brigáda – sekání trávy kolem kostela a fary (od 8 hod.) – domluva Pavel Frkal;
 • Neděle 26. června 2022: Farní den pro Bílovice – program bude upřesněn; přeloženo na podzimní termín;
 • Pondělí 27. června 2022: Exkurze pro ministranty do spalovny SAKO – v 15 hod. – přihlášky v sakristii;

 • Úterý 29. června 2022: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – od 19:30 hod. na faře – závěrečné setkání;

Pro případné změny se podívejte vždy do aktuálních ohlášek. Dlouhodobější výhled je v Kalendáři událostí.

První svaté přijímání

Středa, 1. 6. 2022

V neděli 22. května přijalo 16 dětí z našich farností – Marie, Jan, Ella, Jan, Ondřej, Lucie, Ondřej, Miroslav, Leontýna, Eva, Karel, Filip, Julie, Lukáš, Patrik a Václav – poprvé eucharistii.

(příspěvek brzy doplníme spolu s fotografiemi)

Pozvánka na Svatodušní novénu

Sobota, 21. 5. 2022

Milí spolufarníci,
Blíží se doba, kdy můžeme spolu ve všech našich spojených farnostech prožít ve společné modlitbě Novénu k Duchu svatému. Modlitební společenství se zpěvy a modlitbou v trvání cca 30 – 40 minut zahájíme první tři dny v babickém kostele (27., 28. a 29. května), od pondělí do středy (29., 30. května a 1. června) bychom pokračovali v Adamově a závěrečné triduum (2., 3. a 4. června) by proběhlo v bílovickém kostele.
Novéna začíná v pátek 27. května v Babicích. Každé společné setká začíná vždy v 18:30 hod. v kostele (postupně v Babicích nad Svitavou, Adamově a Bílovicích nad Svitavou). Novénu zakončíme v sobotu 4. června ve 20 hod. vigilií Slavnosti seslání Ducha sv. v Bílovicích.
Chtěli bychom povzbudit všechny farníky ze všech tří farností a zvláště biřmovance ke společnému prožívání chvil s Duchem svatým.

Pokud by se někdo z Vás chtěl podělit o svědectví, budeme jen rádi. A kdo vládne hrou na nějaký hudební nástroj, bude rovněž vítán, protože kdo zpívá (a hraje), dvakrát se modlí!
Všechny srdečně zveme
Jura a Helena Řezníčkovi

Milosrdní bratři uzavřeli cyklus přednášek

Sobota, 21. 5. 2022

V pátek 22. dubna 2022 se uzavřel přednáškový cyklus Řeholní řady a kongregace II. představením řádu Milosrdných bratří, přesněji Hospitálský řád sv. Jana z Boha. Na pozvání místní pobočky České křesťanské akademie mezi nás zavítal br. Martin Richard Macek, OH, provinční delegát. A bylo to opravdu milé a působivé setkání. Dali jsme tentokrát přednost posezení ve farním sále a čas v příjemné atmosféře utíkal jako voda. Nahlédli jsme do historie i současnosti, stranou nezůstala ani otázka převzetí provozování brněnské nemocnice. A taky jsme se dověděli, že jen malé procento řeholníků má kněžské svěcení. Heslem Milosrdného bratra je latinské „Per corpus ad animam“ – „Tělem k duši“. Toto heslo je naplňováno svědectvím služby trpícímu a nemocnému bližnímu, jak k tomu vyzývá sám Ježíš Kristus. Kromě tří obvyklých slibů života čistoty (celibátu), chudoby a poslušnosti, bratři skládají ještě čtvrtý slib hospitality – péče o nemocné a jakkoli potřebné. Z bratra Martina vyzařoval pokoj, který jen potvrzoval hloubku jeho osobního svědectví. Krásnější zakončení řady přednášek o řeholních řádech a kongregacích si ani nedokážu představit. Děkujeme.