Kategorie Farnost

Duben 2020 – kalendář akcí ve farnosti

Pátek, 3. 4. 2020

Pořád se něco děje. Pravidelně přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události během dubna 2020. Samozřejmě je vše ovlivněné mimořádnými opatřeními vzhledem k zamezení šíření pandemie COVID-19.

 • Čtvrtek 2. dubna 2020: Modlitební společenství – ve 20 hod. – u Nedbalů (přes Circuit);
 • Pátek 3. dubna 2020: Modlitba zpěvem – kdo zpívá, dvakrát se modlí – od 20 do 21 h v kostele;
 • Sobota 4. dubna 2020: Diecézní setkání mládeže – Brno;
 • Sobota 4. dubna 2020: Postní duchovní obnova
 • Neděle 5. dubna 2020: Květná neděle – mše sv. v 10 hod. přenášená bílovickou televizí;
 • Neděle 5. dubna 2020: příprava prvokomunikantů;
 • Neděle 5. dubna 2020: příprava biřmovanců;
 • Neděle 5. dubna 2020: pašijové zpěvy souboru Láska opravdivá – kostel sv. Cyrila a Metoděje v 18.30 hod.;
 • Neděle 5. dubna 2020: (biřmovanci) Pesachová večeře;
 • Čtvrtek 9. dubna 2020: Zelený čtvrtek – mše sv. v 19 hod. – přenášená bílovickou televizí;
 • Čtvrtek 9. dubna 2020: Modlitební společenství – ve 20 hod. – u Vaňků (přes Circuit);
 • 9. – 10. dubna 2020: duchovní obnova pro prvokomunikanty;
 • Pátek 10. dubna 2020: Velký pátek – Velkopáteční obřady v 19 hod. – přenášené bílovickou televizí;
 • Neděle 12. dubna 2020: Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – mše sv. v 10 hod. přenášená bílovickou televizí;
 • Čtvrtek 16. dubna 2020: Modlitební společenství – ve 20 hod. – u Nedbalů (přes Circuit);
 • Pátek 17. dubna 2020: MSKA – Cyklus o řeholních řádech: VIII. Jezuité – P. Vojtěch Suchý, SJ, superior brněnské rezidence – bude potvrzeno/upřesněno;
 • Pátek 17. dubna 2020: zpověď dětí/prvokomunikantů;
 • Sobota 18. dubna 2020: Skaut – brigáda na tábořišti Rybník;
 • Sobota 18. dubna 2020: Národní pochod pro život – Normální lidé, normální názory, průvod centrem Prahy, hřmící katedrála, akce těžkooděnců, tisíce rodin s dětmi, zajímaví hosté, krásná atmosféra, nečekaná setkání, milá povzbuzení. Přihlaste se co nejdříve na http://pochodprozivot.cz (přednostní kontrola, občerstvení, doprava, trička). Pomůžete nám tak vše připravit včas. Vaše svědectví, že nenarozené děti mají dostat šanci, je nenahraditelným povzbuzením pro celou společnost.

 • Sobota 18. dubna 2020: Koncert sboru Bronislav společně s francouzským hostem – sborem Le Chœur Franco Slave de Toulouse – v 18 hod. v bílovickém kostele;
 • Neděle 19. dubna 2020: První svaté přijímání;
 • Neděle 19. dubna 2020: příprava biřmovanců;
 • Čtvrtek 23. dubna 2020: Modlitební společenství – ve 20 hod. – (přes Circuit);
 • Čtvrtek 30. dubna 2020: Modlitební společenství – ve 20 hod. – (přes Circuit);

(Bílovický Zpravodaj) Významné představitelky české justice

Sobota, 28. 3. 2020

Bílovický Zpravodaj č. 1/2020 přinesl i tento příspěvek Jana Laty VÝZNAMNÉ PŘEDSTAVITELKY ČESKÉ JUSTICE V BÍLOVICÍCH. Jedná se o zprávu z činnosti místní pobočky Moravskoslezské křesťanské akademie.

V posledním čtvrt roce navštívily Bílovice hned dvě významné představitelky české justice, 20. listopadu se konala beseda s (dnes již bohužel bývalou) veřejnou ochránkyní práv, Annou Šabatovou, 15. ledna pak naši obec navštívila vrchní státní zástupkyně v Praze, Lenka Bradáčová.
Tématem Anny Šabatové nebyla činnost veřejného ochránce práv (zvaného též někdy ombudsman), ale beseda s ní se konala při příležitosti 30. výročí listopadových událostí roku 1989, a to k roli žen v disentu. Anna Šabatová byla uvězněna již ve svých dvaceti letech, spolu se svým otcem Jaroslavem Šabatou a bratry. V kritice komunistického režimu pokračovala i po sňatku s Petrem Uhlem, se kterým podepsala Chartu 77 a byla činná ve vydávání periodika Informace o Chartě 77. V roce 1978 byla též spoluzakladatelkou Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. V těchto aktivitách pokračovala i po zatčení manžela, kdy sama pečovala o dvě malé děti. Nejsilnějšími momenty z vyprávění byly patrně chvíle, kdy popisovala velmi osobní prožitky, ať už se týkaly obav o vězněného manžela nebo i toho, jak děti prožívaly život pod neustálým dozorem nad rodinou, s permanentní šikanou, a nakolik to ovlivnilo jejich život v dospělosti (v posledku spíše pozitivně). Mnohé zkušenosti s StB zní absurdně nejen nyní, ale musely být k neuvěření i nezúčastněným osobám v tehdejší době. Lze zmínit situaci, kdy byl Petr Uhl koncem 70. let natolik intenzivně sledován, že přímo před jejich bytem stále seděla dvojice uniformovaných policistů a při jakémkoliv jeho pohybu jej doprovázelo krokem jedoucí policejní auto. Anna Šabatová v té době trpěla chronickými bolestmi břicha a při vyšetření se lékařce s touto situací svěřila, s domněnkou, že by se snad mohlo jednat o psychickou příčinu těchto potíží. Lékařka věc zamluvila, avšak při pozdější kontrole se jí velmi omlouvala, s tím, že ji bez znalosti souvislostí považovala za schizofreničku trpící persekučním bludem.
Tématem Lenky Bradáčové byla důvěryhodnost justice. Z mediálních zpráv můžeme nabýt dojmu, že trestní řízení trvá mimořádně dlouhou dobu a většinou končí zproštěním obžalovaných. Ze statistických údajů však vyplývají jiné údaje. Dvě třetiny trestních řízení je pravomocně skončeno do půl roku a státní zástupce je se svojí obžalobou (jež se ve zkráceném řízení nazývá návrhem na potrestání) úspěšný v 95 procentech případů. Setrvale přitom klesá páchaná trestná činnost, a to zejména ta méně závažná. Veřejnost však pochopitelně spíše vnímá nejzávažnější a mediálně nejvděčnější kauzy typu Davida Ratha či Jany Nečasové, a jejich prizmatem vnímá trestní justici jako celek. Jedná se o případy, kdy elitní advokáti užívají všechny myslitelné (a občas i nemyslitelné) způsoby obhajoby a testují limity trestního procesu. I proto je zapotřebí, aby soudci a státní zástupci byli schopni bez právnického ptydepe srozumitelně vysvětlit důvody svých rozhodnutí a postupů. Pokud totiž veřejnost nebude justici důvěřovat, je tím ohrožen jeden z podstatných prvků demokratického právního státu. V ostatních zemích Visegrádské čtyřky je přitom pověst justice podstatně nižší, což v Maďarsku a zejména v Polsku využila vládnoucí strana k omezení nezávislosti justice a jejímu faktickému podřízení vládě. Pro vnímání justice jako celku je přitom nezbytné, aby byli důvěryhodní její jednotliví představitelé. Věřím, že právě taková beseda mohla důvěryhodnosti justice napomoci, o čemž svědčil zcela zaplněný sál obecní hospody i dlouhotrvající potlesk.
Obě besedy zorganizovala bílovická pobočka Moravskoslezské křesťanské akademie, která chce i nadále vedle přednášek na duchovní témata pořádat akce, jež mohou být zajímavé i pro nejširší veřejnost.
Jan Lata

Omezení bohoslužeb a život farnosti v době pandemie koronaviru

Pátek, 20. 3. 2020

Dopis otce Pavla ze 14. března 2020:

Milí farníci,
vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou, vydal náš biskup toto rozhodnutí: až do odvolání se ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně.
V neděli 15.3. v 10.00 bude mše svatá „bez účasti lidu“ přenášena z bílovického kostela prostřednictvím kabelové televize a zároveň vysílaní naleznete na tomto odkaze. Kostel bude otevřený pro soukromoupobožnost každou neděli od 13:00 do 18:00 hod. Prosím, abyste respektovali max. počet 30 lidí uvnitř kostela.

„Zároveň se připojme k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.“

Papež František vyhlásil Rok Bible – Rok Božího slova. Přijměme tuto postní dobu jako prostor pro hledání přítomnosti Ježíše Krista v jeho slově. Děkuji za pochopení a modlím se za Vás a prosím i já Vás o modlitbu.
otec Pavel

Farní rada

Pátek, 20. 3. 2020

Ve středu 11. března se na faře setkali členové farní rady v prakticky kompletní sestavě. V první části bylo potřeba rozhodnout, jak se život farnosti a plánované akce i pravidelné aktivity přizpůsobí omezením v souvislosti s opatřeními vyhlášenými Vládou ČR k zamezení šíření pandemie viru COVID-19. Zrušení sobotní pouti do Tasovic, Znojma a Hlubokých Mašůvek při příležitosti 200. výročí úmrtí sv. Klementa Maria Hofbauera bylo vcelku jasné. Obdobná akce by se mohla uskutečnit v náhradním termínu na podzim. V té chvíli platil zákaz akcí nad 100 osob a z toho bylo odvozené i doporučení českých biskupů pro nedělní bohoslužby a další akce. Počítalo se tedy, že v neděli kromě mše sv. v 10 hod. bude ještě druhá večer v 17:30 hod. Vývoj situace v následujících dnech všechna rozhodnutí rychle změnil.

Další část jednání byla věnována plánovaným opravám a investicím. Pavel Kulhánek a pan farář seznámili všechny s podanými žádostmi o dotace. V letošním roce je jako nejdůležitější potřeba pořídit nový kotel, protože ten starý na faře už prakticky dosloužil. V návaznosti na rekonstrukci kuchyně, která proběhla v závěru minulého roku, bude následovat rekonstrukce podlahy ve farním sále a s tím související práce. Probíral se taky stav střechy kostela, zvlášť věž, a možnosti, jaké se nabízí (nebo spíš nenabízí) k její opravě. Stejně tak jsme byli seznámeni s možnostmi renovace oken v kostele, jak bylo již probíráno dříve.

Jak jste si možná všimli, hodiny na věži kostela se zastavily. Oprava si vyžaduje dodání speciálního dílu, takže tento stav chvíli potrvá. Všichni víme, že Jirka Štancl se o to postará nejlíp, jako vždy.

Mluvili jsme také o připravovaných akcích v tomto roce. Kromě prvního svatého přijímání a biřmování byl představen program Noci kostelů, pro kterou bude stěžejní výstava paní Ondrušové. Významnými vícedenními akcemi roku by měla být týdenní výprava do pohoří Apuseni v Rumunsku, kterou pan farář připravuje pro mládež. Pro všechny věkové kategorie by pak měla být cesta po stopách Sedmipočetníků do Makedonie a Albánie v druhé polovině září.

Pokud se chcete dovědět víc o jednání farní rady, neváhejte se obrátit na kohokoliv z členů.

Postní doba

Pátek, 20. 3. 2020

Vstoupili jsme do postní doby. Důležitý čas k zamyšlení a osobnímu obrácení. Obrátit se k Bohu. Odvrátit se od zlého. Odvrátit se od toho, co nás od Boha odvádí. Udělat všechno pro to, abych Bohu porozumněl. Abych se s ním nemíjel. Jak jsme si jistí tím, že Bůh má radost z toho, co děláme? Jak máme poskládané životní hodnoty? Co je důležité? Jsem schopný vidět potřeby druhých? Vidím Ježíše v těch, kdo potřebují mou pomoc?

V pátek a v neděli se můžeme setkávat při pobožnosti křížové cesty. Často se o ni starají děti.

Děti a spolu s nimi i my dospělí se můžeme v této postní době nechat každý týden oslovit a povzbudit drobnými úkoly, kterými můžeme prohlubovat Ježíšovo učení z nedělního evangelia. Pomyslně pak vystupujeme na horu za Ježíšem. Děti pak doplňují obrázek s ježíšem symbolickými postavičkami těch, kdo Ježíši naslouchají.

Ať jsme čím dál víc pozornější v naslouchání Ježíši.

Hospodaření a farnost v číslech

Pátek, 20. 3. 2020

V únoru nás pan farář seznámil s výsledky hospodaření farnosti v uplynulém roce. Stejně tak jsme měli možnost seznámit se s údaji z nedávného sčítání účastníků bohoslužeb a dalšími údaji, které s tím nepřímo souvisí. Vše je ve vytištěné srozumitelné podobě k dispozici na vývěskách v kostele.

Víme tak třeba to, že při sčítání nás bylo 200, z toho 111 žena a 89 mužů, kolem 20% výdělečně činných, nejvíc je zde dětí a mladých lidí, průměrná sbírka na osobu je 26,01 Kč, farnost co do počtu rok od roku roste a dá se říct, že i mládne. Jen za rok ani jedna svatba. S tím bychom mohli něco udělat, ne? A ta sbírka na osobu, to rozhodně není žádná sláva. Zkuste se na ta čísla podívat po svém. Co napadne vás?

Může být zajímavá i spotřeba energií. Za elektřinu zaplatíme cca 62 tisíc, za plyn kolem 14 tisíc. Při představě, co všechno to znamená, to není vůbec špatné. Dozvíte se také náklady na opravy a rekonstrukce a ujistíte se, že každá koruna je velmi účelně vynaložená.

Pokud máte nějaké otázky, neváhejte se zeptat otce Pavla nebo Romana Vaňka, případně členů farní rady.

Příprava prvokomunikantů

Sobota, 7. 3. 2020

I letos se v naší farnosti připravuje skupina dětí k prvnímu svatému přijímání. Jedenáct dětí se postupně setkává vždy v neděli po mši sv. a také v pátek při dětské bohoslužbě. Kristýna, Josefína, Ema, Gabriela, Anna, Veronika, Vít, Tadeáš, Jan, Jakub a Ondřej – jedenáct jmen dětí, se kterými v neděli 19. dubna oslavíme jejich významný krok v křesťanském životě. Prosíme o modlitbu za ně, jejich rodiny i za ty, kdo děti připravují a věnují spoustu osobního nadšení tomu, aby zodpovědně předali to nejlepší a potřebné způsobem, který bude dětem nejlépe srozumitelný.

 

Březen 2020 – kalendář akcí ve farnosti

Neděle, 1. 3. 2020

Pořád se něco děje. Přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události během března 2020.

 • Neděle 1. března 2020: příprava prvokomunikantů;
 • Neděle 1. března 2020: MSKA Obřany – Mediální gramotnost pro seniory – v 16:30 na faře v Brně-Obřanech – přednáška Radka Mezuláníka, třetí z cyklu tří přednášek, hlídání dětí zajištěno;

 • Neděle 1. března 2020: příprava biřmovanců;
 • Úterý 3. března 2020: Ekumenické biblické večery – Lukášovo evangelium – s Pavlem Kašparem v 19 hod. ve farním sále;
 • Čtvrtek 5. března 2020: Modlitební společenství – v 19:30 hod. – u Ryšavých;
 • Pátek 6. března 2020: Modlitba zpěvem – kdo zpívá, dvakrát se modlí – od 20 do 21 h v kostele;
 • Sobota 7. března 2020: Skaut (Tuňáci) – Mlokování;
 • Neděle 8. března 2020: příprava prvokomunikantů;
 • Neděle 8. března 2020: Křížová cesta – v 17h v kostele;
 • Úterý 10. března 2020: Ekumenické biblické večery – Lukášovo evangelium – s Pavlem Kašparem v 19 hod. ve farním sále;
 • Středa 11. března 2020: Farní rada – v 19 hod. na faře;
 • Čtvrtek 12. března 2020: Modlitební společenství – v 19:30 hod. – u Tomášků; – zrušeno
 • Pátek 13. března 2020: MSKA – Cyklus o řeholních řádech: VII. Pauláni – P. Karel Hanslík, OM, korektor paulánského konventu na Vranově – v 18:30 hod. ve farním sále, od 17:30 hod. mše sv. v kostele; – přeloženo na 12.6.
 • Sobota 14. března 2020: Jarní bazárek – pořádá Rodinné centrum Žirafa, v budově ZŠ; – zrušeno
 • Sobota 14. března 2020: Pouť ke sv. Klementu Maria Hofbauerovi (200. výročí úmrtí) – návštěva kostela sv. Klementa Maria Hofbauera v Tasovicích (na místě jeho rodného domu), v 11h slavnostní mše sv. v Louce (Znojmo), celebruje vídeňský kardinál Christoph Shönborn, návštěva poutního kostela Navštívení Panny Marie v Hlubokých Mašůvkách (výročí 800 let od první zmínky, návštěva vinného sklepa). – zrušeno

Rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi
Přenášení nedělní mše svaté 15.3.2020 kabelovou televizí

 • Neděle 15. března 2020: příprava prvokomunikantů;
 • Neděle 15. března 2020: Křížová cesta – v 17h v kostele;
 • Neděle 15. března 2020: příprava biřmovanců;
 • Úterý 17. března 2020: Ekumenické biblické večery – Lukášovo evangelium – s Pavlem Kašparem v 19 hod. ve farním sále;
 • Čtvrtek 19. března 2020: Modlitební společenství – v 19:30 hod. – přes WhatsUpp;
 • Neděle 22. března 2020: příprava prvokomunikantů;
 • Neděle 22. března 2020: Křížová cesta – v 17h v kostele;
 • Úterý 24. března 2020: Ekumenické biblické večery – Lukášovo evangelium – s Pavlem Kašparem v 19 hod. ve farním sále;
 • Čtvrtek 26. března 2020: Modlitební společenství – v 19:30 hod. – přes Circuit;
 • Sobota 28. března 2020: Skaut – brigáda na tábořišti Rybník;
 • Neděle 29. března 2020: příprava prvokomunikantů;
 • Neděle 29. března 2020: Křížová cesta – v 17h v kostele;
 • Neděle 29. března 2020: Putování po Izraeli – vyprávění s fotografiemi ze tří nedávných poutí do Svaté země – v 17:30 hod.

Dlouhodobější výhled je v Kalendáři událostí.

Přípravy biřmovanců, katechumenů nebo dětí na první svaté přijímání se konají ve svých obvyklých termínech. Vše se může průběžně měnit. Aktuální termíny jsou vždy v ohláškách v sekci Pořad bohoslužeb.

Dětské mše svaté — každý pátek (ve školním roce) v 17.30 hod. se koná mše sv. pro děti. Každou středu od 17 do 17:45 hod. bude pro děti 3 – 6 let připravena katecheze Dobrého pastýře. Využijte tuhle příležitost, aby i vaše děti školního i předškolního věku mohly zakoušet společenství s Bohem v našem kostele.

Křížové cesty – v postní době každý pátek a každou neděli v 17 hod. v kostele.

S farností za sněhem do Alp

Neděle, 1. 3. 2020

V posledním lednovém týdnu se opět početná farní skupina rodin včetně otce Pavla vydala za zimními dobrodružstvími do blízkosti rakouského Seefeldu. Užili si lyžování i běžkování. Tradiční aktivity si všiml i Katolický týdeník, který bezprostředně poté ve svém šestém čísle přinesl příspěvek na stránce věnované zpravodajství z naší diecéze.

 

Svíčky hromničky

Neděle, 1. 3. 2020

V neděli 19. ledna se uskutečnila nejen farní kavárna, ale souběžně s ní v klubovně i dílničky pro děti.

„Během nedělní farní kavárny měly děti příležitost si umotat svíčku hromničku. Očividně je tato činnost velmi bavila a zároveň se vybralo krásných 760 kč na organizaci Papežská misijní díla. Věřím, že děti budou hřát nejen vyrobené svíčky, ale i pocit, že pomohly chudým dětem třetího světa“, říká Marie Dohnalová.

O dva týdny později při svátku Uvedení Páně do chrámu, tzv. Hromnic, jsme si pak přinesli svíčky hromničky k posvěcení. Děkujeme Marušce a Janě za hezkou aktivitu s hlubším poselstvím pro malé i velké.