Kategorie Farnost

Konec září ve Slovenském ráji

Středa, 18. 10. 2017

Pan farář se na konci září vydal na 3 dny s mládežníky do Slovenského ráje.

Příspěvek brzy doplníme. Zatím aspoň pár fotek, aby se nezapomnělo.

   

 

Říjen 2017 – kalendář akcí ve farnosti

Středa, 4. 10. 2017
 • Čtvrtek 5. října 2017: MSKA – Doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. – přednáška P. Josef Toufar a čihošťský zázrak – v 18:30 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích,

 • Víkend 6. – 8. října 2017: Víkendovka pro tatínky s dětmi – Lechovice – bude upřesněno (bližší info Karel Ryšavý, přihlašujte se zde),
 • Pátek 6. října 2017: Modlitba zpěvem – večer chval ve 20 hod. v bílovickém kostele – kdo zpívá, dvakrát se modlí – zvou Řezníčkovi,
 • Sobota 7. října 2017: Formace o přímluvné modlitbě – Dolany,
 • Sobota 7. října 2017: Pohádkový les – tradiční akce bílovické ZŠ pro děti;
 • Sobota 7. října 2017: Skautská brigáda na tábořišti Rybník – info a domluva Pavel Kulhánek;
 • Neděle 8. října 2017: Farní kavárna – po mši sv.;
 • 10. – 17. října 2017: Pouť do Fatimy – blížší info pan farář;
 • Čtvrtek 12. října 2017: Večer s Biblí – ve farní klubovně od 19 hod.,
 • Pátek 13. října 2017: modlitební společenství – ve 20:30 hod. – u Vaňků,
 • 13. – 14. října 2017: RC Žirafa – Podzimní bazárek;
 • 13. – 15. října 2017: Skaut – výprava Tuňáků;
 • Neděle 15. října 2017: Farní kavárna – po mši sv.;
 • Čtvrtek 19. října 2017: Manželské večery – 1. večer – v 19 hod. ve farním sále;
 • Čtvrtek 19. října 2017: Večer s Biblí – ve farní klubovně od 19 hod.,
 • Pátek 20. října 2017: Kurz světových náboženství – I. Úvod – současná náboženská situace v ČR – Prof. PhDr. Dušan Lužný (žijící v Bílovicích) – v 18:30 hod. ve farním sále (cyklus přednášek MSKA),
 • 20. – 21. října 2017: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR;
 • Sobota 21. října 2017: Scholička – zpívací sobota (fara/klubovna);
 • Sobota 21. října 2017: Týmová spolupráce – formační setkání pro tým kurzů Alfa v Brně;
 • Úterý 24. října 2017: setkání farní rady – v 18:30 hod.
 • Středa 25. října 2017: Pochod pro život v Brně;
 • 26. – 27. října 2017: Podzimní prázdniny;
 • Čtvrtek 26. října 2017: Manželské večery – 2. večer – v 19 hod. ve farním sále;
 • Pátek 27. října 2017: modlitební společenství – ve 20:30 hod. – bude upřesněno.

Pro přehled událostí v dalším období navštivte stránku Kalendář událostí.

 • Dětské mše svaté — každý pátek (ve školním roce) v 17.30 hod. se koná mše sv. pro děti. Od 16 hod. bude v horním patře farní klubovny pro menší děti (3 – 7 let) připravena katecheze Dobrého pastýře. Využijte tuhle příležitost, aby i vaše děti školního i předškolního věku mohly zakoušet společenství s Bohem v našem kostele.

Seznam obsahuje akce, na jejichž pořádání se podílí farnost Bílovice nad Svitavou nebo na které chceme upozornit jako zajímavé.

Společně na Znojemském vinobraní

Středa, 4. 10. 2017

Otec Pavel přišel už před rokem, bezprostředně po příchodu do bílovické farnosti, s pozvánkou na Historické znojemsvé vinobraní. Letos se spolu s ním skupina farníků do Znojma skutečně vydala.

Příspěvek připravujeme a brzy doplníme.

 

PULS – pozvání do velké rodiny malých dárců

Sobota, 23. 9. 2017

V neděli 24. září 2017 zazní při bohoslužbách ve farnostech výzva otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k podpoře Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Posláním Fondu PULS je shromažďovat prostředky na materiální zajištění kněží a pastorace. Cílem je vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na budoucnosti církve, a proto ji chtějí podpořit svými dary.  Veškeré informace o fondu PULS  jsou dostupné na internetových stránkách fond.biskupstvi.cz  nebo v tiskovinách, které se průběžné distribuují do farností.

Pouť do Vranova

Pátek, 15. 9. 2017

V neděli 10. září 2017 ráno obdrželo deset poutníků z naší farnosti požehnání od našeho pana faráře Pavla Lazárka. Poté pod vedením Honzy Laty vyšli na pěší pouť do Vranova za Pannou Marií. Po cestě se přidávali další farníci, před kostelem ve Vranově se sešlo dvacet pět lidí z Bílovic. Děkuji Honzovi Latovi, že navázal na tradici a tuto pouť zorganizoval i s obětavým nesením kříže a všem nám zprostředkoval povznášející duchovní zážitek.

(Alice L.)

Požehnání do nového školního roku

Pátek, 15. 9. 2017

Začal nový školní rok. Pro děti, a konckonců i pro rodiče. Co nás čeká? Jak ho prožijeme?

V pátek 9. září, na svátek Narození Panny Marie, jsme se sešli na na první poprázdninové dětské mši sv. Před oltářem se shromáždily aktovky, které pan farář na závěr bohoslužby slova požehnal. Není až tak důležité, co je v aktovkách, ale hlavně to, co nosíme v hlavě. I to zaznělo při žehnání.

Při čtení z úvodu Matouškova evangelia všichni pozorně počítali, kolik je v Ježíšově rodokmenu uvedeno žen. Otec Pavel nás pak vedl k zamyšlení nad tím, koho Bůh používá k uskutečňování svého plánu ve světě. Zdaleka ne ty, kdo jsou dokonalípodle platných pravidel, zákonů a zvyků. A počítá i s námi. A my, podobně jako svatý Josef, se můžeme učit, co znamená Ježíšovo: „Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského.“ (Mt 5,20)

 

Dětské mše svaté budou vždy v pátek v 17:30 hod. a samozřejmě můžou přijít děti všeho věku se svými rodiči, ale i kdokoliv jiný. Od 16 hod. jsme zváni na katecheze Dobrého pastýře.

 

Kurz světových náboženství od října v Bílovicích

Středa, 6. 9. 2017

Moravsko-slezská křesťanská akademie, regionální pobočka Bílovice nad Svitavou, v akademickém roce 2017/2018 pořádá a srdečně zve na KURZ SVĚTOVÝCH NÁBOŽENSTVÍ.

Program:

Pátek 20. října 2017:                       I. Úvod – současná náboženská situace v ČR – Prof. PhDr. Dušan Lužný
Pátek 10. listopadu 2017:             II. Judaismus – PhDr. et JUDr. Marek Čejka, Ph.D
Pátek 8. prosince 2017:                III. Křesťanství – Mons. Mgr. et Ing. Pavel Konzbul, Dr.
Pátek 12. ledna 2018                     IV. Islám – Mgr. Tomáš Janků
Pátek 16. února 2018:                   V. Hinduismus – Prof. PhDr. Dušan Lužný
Pátek 9. března 2018:                    VI. Buddhismus – Prof. PhDr. Dušan Lužný
Pátek 13. dubna 2018:                  VI. Čínská náboženství – Prof. PhDr. Dušan Lužný
Pátek 11. května 2018:                 VII. Šintoismus – Mgr. Jakub Havlíček, Ph.D.
Pátek 8. června 2018:                    VIII. Závěrečná přednáška – Prof. PhDr. Dušan Lužný

Odborným garantem je Dušan Lužný, religionista a sociolog.
Přednášky se konají vždy druhý pátek v měsíci v 18:30 hod. ve farním sále v Bílovicích nad Svitavou (není-li stanoveno jinak).

Vyučování náboženství ve školním roce 2017/18

Pondělí, 4. 9. 2017

Začátek výuky od 18. 9. 2017

1.tř. – čtvrtek – 11.50-12.35 (pátá vyučovací hod.) – Petr Šplouchal

2.tř. – středa – 11.50-12.35 (pátá vyučovací hod.) – Pavel Lazárek

3.tř. – středa – 12.45-13.30 (šestá vyučovací hod.) – Pavel Lazárek

4.+5.tř. – čtvrtek – 12.45-13.30 (šestá vyučovací hod.) – Petr Šplouchal

Farní katecheze pro mládež – pátek 18.15-19.30

6.-8.tř. – pátek – farní katecheze – Lenka Koudelková

9.tř. + SŠ – pátek – společenství mládeže – Pavel Lazárek

Katecheze Dobrého pastýře pro děti (3-6 let) v pátek od 16.00

Září 2017 – kalendář akcí ve farnosti

Pondělí, 4. 9. 2017
 • 26. srpna – 2. září 2018: Letní dovolená rodin v Cizkrajově (Česká Kanada);
 • Sobota 2. září 2017: Katecheze Dobrého pastýře 1/3 – kurz na CMTF UP v Olomouci;
 • Středa 6. září 2017: Modlitby matek – setkání s koordinátorkami Hnutí Modlitby matek v kostele sv. Jana Křtitele v Babicích nad Svitavou – v 18 hod.,

 • Pátek 8. září 2017: modlitební společenství – ve 20:30 hod. – u Tomášků,
 • Čtvrtek 14. září 2017: Večer s Biblí – ve farní klubovně od 19 hod.,
 • Sobota 9. září 2017: Pouť farností Blansko a Adamov na Vranov,

 • Neděle 10. září 2017: Pěší pouť na Vranov – vycházíme od kostela v Bílovicích v 7:30 hod., v 7:50 se lze připojit na Polance na začátku cesty Vojanka; mše sv. pro poutníky v 11 hod. Bližší informace: Jan Lata,

 • Víkend 15. – 17. září 2017: ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ VINOBRANÍ – bližší domluva s panem farářem,
 • Sobota 16. září 2017: brigáda – sečení trávy kolem kostela a fary – od 8 hod.
 • Sobota 16. září 2017: Zažít Bílovice jinak aneb Sousedské slavnosti,
 • Neděle 17. září 2017: Farní kavárna – po mši sv.;
 • Neděle 17. září 2017: Koordinační schůzka ke katechezím Dobrého pastýře – v 18 hod. na faře;
 • Čtvrtek 21. září 2017: Večer s Biblí – ve farní klubovně od 19 hod.,
 • Pátek 22. září 2017: modlitební společenství – ve 20:30 hod. – u Nedbalů,
 • Sobota 23. září 2017: Zahajovací výprava – všechny skautské družinky – bude upřesněno,
 • 27. – 30. září 2017: Slovenský ráj – pro mládežníky od 14 let – přihlášky a bližší info u pana faráře,

 • Čtvrtek 28. září 2017: Slavnost sv. Václava – poutní oslavy ve farnosti Brno-Obřany – v 9 hod. mše sv. (Mons. Jiří Mikulášek);
 • Pátek 29. září 2017: Prvokomunikanti 2017 – diecézní setkání dětí, které letos poprvépřistoupily k prvnímu svatému přijímání – Brno-Petrov od 9 hod.

Pro přehled událostí v dalším období navštivte stránku Kalendář událostí.

 • Dětské mše svaté — každý pátek (ve školním roce) v 17.30 hod. se koná mše sv. pro děti. Od 16 hod. bude pro předškolní děti připravena katecheze Dobrého pastýře. Využijte tuhle příležitost, aby i vaše děti školního i předškolního věku mohly zakoušet společenství s Bohem v našem kostele.

Seznam obsahuje akce, na jejichž pořádání se podílí farnost Bílovice nad Svitavou nebo na které chceme upozornit jako zajímavé.

Na letní dovolené rodin v Cizkrajově

Pondělí, 4. 9. 2017

Letní prázdniny tradičně už několik let zakončujeme pobytem na faře v Cizkrajově. Poskytuje nám potřebné zázemí pro výlety v kraji na pomezí Čech, Moravy a Rakouska. Kouzelná oblast v blízkosti Slavonic nesoucí název Česká Kanada nám za mnohé roky přirostla k srdci. Také fara prošla za tu dobu mnoha změnami a pro ne příliš náročné nabízí všechno, co je pro týdenní pobyt rodin potřeba. Letos přijelo 6 rodin. Místa je tu ale víc, takže pokud se za rok budete chtít přidat, určitě neváhejte.

Táboráky, výlety na kole nebo pěšky, koupání v okolních rybnících nebo dačickém akvaparku… Pro každého něco. A pořád objevujeme nová a nová místa. A ta, která známe, se časem mění. A jak děti rostou, naše výlety můžou být dál a dál. I ti mladší neměli letos problém zvládnout za den padesát kilometrů, a to už se vážně dojede daleko. Navštívili jsme Landštejn a vyrazili i za hranice. Počasí přálo, snad až na poslední den. Ale i za deště můžeme vyrazit do muzea. Nebo na houby.

Navíc tu s námi letos byl několik dnů i otec Pavel, takže jsme se díky němu mohli proletět a všechno vidět z ptačí perspektivy.

Děkujeme Pánu za celé prázdniny, za čas odpočinku, za to, že nás chránil při všech dobrodružstvích.