Kategorie Farnost

Prosinec 2017 – kalendář akcí ve farnosti

Úterý, 5. 12. 2017

Advent (nejen) pro děti ve farnosti – přijměte pozvání na rorátní mše svaté (se snídaní pro děti) – vždy ve středu v 6.45 a v sobotu v 7.00 h.

 • Pátek 1. prosince 2017: Modlitba zpěvem – večer chval ve 20 hod. v bílovickém kostele – kdo zpívá, dvakrát se modlí – zvou Řezníčkovi,
 • Pátek 1. prosince 2017: Skaut – noc v klubovně – Tuňáci;
 • Neděle 3. prosince 2017: Mikulášská písnička – (ne)tradiční pozvánka pro děti (i s rodiči) z Bílovic a okolí na setkání se svatým Mikulášem před bílovickým kostelem – v 16:15 hod. . Připravuje farní společenství s podporou místní KDU-ČSL. Děkujeme za případné dobrovolné příspěvky na mikulášské balíčky pro vaše děti.

 • Čtvrtek 7. prosince 2017: Manželské večery – 8. večer – v 19 hod. ve farním sále;
 • Pátek 8. prosince 2017: modlitební společenství – ve 20:30 hod. – u Vaňků;
 • Sobota 9. prosince 2017: Farní den v Adamově – od 9:30 hod. – tvořivé dílny, hry pro děti i dospělé, společný oběd, povídání o Fatimě, tombola. V 7.00 rorátní mše svatá v Bílovicích + snídaně na faře + odjezd vlakem v 9.11 s dětmi (i rodiči) do Adamova na farní den (výroba vánočních dárků, oběd, muzikálová pohádka), návrat domů vlakem 14.39 hod.

 • Sobota 9. prosince 2017: Skaut – Makrely – tvořivé dílničky (klubovna);
 • Sobota 9. prosince 2017: Adventní duchovní obnova – P. Vojtěch Kodet – Kino Scala v Brně – www.duchovniobnova.cz.
 • Sobota 9. prosince 2017: Film Psi Páně – promítání netradičního dokumentárního filmu filmu s sokolovně v Babicích nad Svitavou v 17 hod.;

 • Neděle 10. prosince 2017: Farní kavárna – po mši sv.;
 • 13. – 20. prosince 2017: Sbírka vánočního cukroví a ovoce – sbírka je určena Centru pro lidi bez domova na Bratislavské ulici v Brně. Můžete nosit do bílovické knihovny 13., 15., 19. a 20. 12. a v neděli 17. 12. po mši do kostela;

 • Čtvrtek 14. prosince 2017: Večer s Biblí – ve farní klubovně od 19 hod.;
 • Pátek 8. prosince 15. prosince 2017: Kurz světových náboženství – III. Křesťanství – Mons. Mgr. et Ing. Pavel Konzbul, Dr. – v 18:30 hod. ve farním sále (cyklus přednášek MSKA);
 • Pátek 15. prosince 2017: Skaut – noc v klubovně – Sardinky;
 • Sobota 16. prosince 2017: Skaut – zvířátková nadílka – všechny družinky;
 • Čtvrtek 20. prosince 2017: Já bych rád k Betlému – vánoční vystoupení žáků ZŠ – kostel v Adamově v 10h a 11h, kostel v Bílovicích v 17h;

 • Pátek 22. prosince 2017: modlitební společenství – ve 20:30 hod. – bude upřesněno;
 • Sobota 23. prosince 2017: večerní mše sv. s nedělní platností (4. neděle adventní);
 • Neděle 24. prosince 2017 (4. neděle adventní a Štědrý den) – dětská štědrovečerní mše sv. v 15 hod., večerní (půlnoční) mše sv. ve 22:30 hod.
 • Pondělí 25. prosince 2017: Boží hod vánoční – Slavnost Narození Páně;

Pro přehled událostí v dalším období navštivte stránku Kalendář událostí.

 • Dětské mše svaté — každý pátek (ve školním roce) v 17.30 hod. se koná mše sv. pro děti. Od 16:30 hod. bude v horním patře farní klubovny pro menší děti (3 – 7 let) připravena katecheze Dobrého pastýře. Využijte tuhle příležitost, aby i vaše děti školního i předškolního věku mohly zakoušet společenství s Bohem v našem kostele.
 • Ministrantské schůzky – od 8. prosince 2017 jednou za dva týdny v pátek od 16:30 hod. – vedou Marek Martínek a Marek Holánek;
 • Scholička se od 17. září 2018 schází k přípravě vždy v neděli od 9:15 hod. do 9:45 v klubovně. Scholička zpívá každý pátek při dětské mši sv. (menší děti) a jednou za měsíc při nedělní mši sv. (starší děti). Bližší informace – Katka Vaňková, Markéta Kleinová.

Seznam obsahuje akce, na jejichž pořádání se podílí farnost Bílovice nad Svitavou nebo na které chceme upozornit jako zajímavé.

Podzimní benefiční koncert

Úterý, 5. 12. 2017

V neděli 19. listopadu 2017 se v kostele sv. Cyrila a Metoděje uskutečnil Podzimní benefiční koncert v podání dvou hudebních souborů. BACHs (Bílovický chrámový sbor) pod vedením Jiřího Řezníčka a s varhanním doprovodem Marie Chovančíkové. Hostujícím souborem byla brněnská Mladost sbormistra Stanislava Srnečka. Výtěžek koncertu je věnován na opravy bílovického kostela.

 

Vzpomínkové odpoledne

Středa, 15. 11. 2017

Při přátelském posezení v neděli 12. listopadu letošního roku jsme na faře vzpomínali na P. Vojtěcha Hebelku, bývalého faráře v naší farnosti u příležitosti 100. výročí jeho narození. Toto setkání se uskutečnilo z iniciativy pana JUDr. Jana Laty, který celou akci zorganizoval.  Všechny zaujal přehled všech zásadních událostí v životě P. Hebelky, který si Honza pečlivě připravil ze všech dostupných zdrojů.

Zajímavé a obsáhlé bylo sdělení pana Vladislava Kaly, který zastupoval místní hasičský sbor, ve kterém P. Hebelka dlouhá léta aktivně pracoval. Pro všechny byla zajímavá ukázka vyznamenání, které P. Hebelka za svoji činnost v hasičském sboru obdržel.

Vzpomínkami všech 30 zúčastněných bylo setkání ukončeno a společně jsme se odebrali na hřbitov k hrobu P. Hebelky. Zde P. Lazárek celé setkání ukončil krásným duchovním obřadem.  Děkujeme.

Upřímné a srdečné poděkování patří také všem děvčatům, která přítomným připravila malé pohoštění. Zejména však děkujeme JUDr. Latovi za realizaci a důkladnou přípravu tohoto příjemného setkání. Honzo, dík.

Jitka Cívková

Podzimní bazárek Žirafy opět pomáhal

Středa, 15. 11. 2017

V polovině října se opět v bílovické škole uskutečnil podzimní bazárek pořádaný Rodinným centrem Žirafa. Tato událost je skvělou příležitostí pro všechny, kdo chtějí nabídnout oblečení, obuv, sportovní vybavení nebo hračky, které už nevyužijí. Naopak další se za symbolickou částku můžou stát novými šťastnými majiteli. A k tomu bazárek místem setkání a seznamování. Do přípravy a realizace se zapojuje každoročně čím dál více dobrovolníků, tedy hlavně maminek z Bílovic a okolí. A nutno přiznat, že přestože bazárek ve svém rozsahu roste a roste, organizace je příkladná a perfektní, těžko něco vytknout. Někdy jen zírám, jak to všechno zvládnou. To samo o sobě stojí za napsání příspěvku. Navíc Žirafa a s ní spousta lidí prostřednictvím bazárku pomáhá potřebným. I tentokrát jsem mohl po skončení odvézt plno hraček a oblečení, ale třeba i dětské sedačky či varnou konvici. To všechno a ještě další věci, které jsem dostal od dalších lidí v Bílovicích, jsem v po střechu naplněném autě převezl do střediska Bakhity v Brně. Z Bakhity pak všechny věci postupně podle konkrétních potřeb putují ke konkrétním lidem, kteří se ocitli v tíživých situacích. Můžu vás ujistit, že působí radost. Děkujeme, že pomáháte.

Kurz světových náboženství zahájen

Úterý, 14. 11. 2017

Regionální pobočka Moravsko-slezská křesťanská akademie v Bílovicích nad Svitavou se rozhodla veřejnosti v akademickém roce 2017/2018 nabídnout KURZ SVĚTOVÝCH NÁBOŽENSTVÍ. Odborným garantem celého programu je Prof. PhDr. Dušan Lužný, religionista a sociolog žijící v Bílovicích. Ten se také zhostil úvodní přednášky celého kurzu. V pátek 20. října se farní sál naplnil takřka k prasknutí. Zájem byl opravdu velký a ani po druhé přednášce o měsíc později nelze říct, že by slábl, spíše naopak.

Dušan Lužný se v první přednášce pokusil v ucelené formě představit současnou náboženskou situaci v České republice a také nastínit její vývoj od začátku minulého století spolu s vlivy, které ho zásadně ovlivňovaly. Z velké části prezentoval údaje vycházející z celostátního sčítání lidu v různých obdobích a následně pak ze sociologických průzkumů, které se otázkou vyznání zabývaly. Zajímavá pak byla interpretace těchto jinak zdánlivě nutných statistických čísel a faktů, skrze kterou pak vše nabývalo srozumitelnou podobu. Ne že bychom pak mohli říct, že je nám teď náboženská situace v naší vlasti naprosto jasná. Nicméně se rozproudila diskuze nad otázkami předávání víry mezi generacemi a třeba také nad tím, jak víra a příslušnost k určité církvi či náboženství musí vždy být tím stejným. První večer rychle uběhl a pro mnohé byl příležitostí v pokračování hovorů na dané téma i cestou domů.

Jak Dušan Lužný slíbil v úvodu, další přednášky, každá věnovaná jednomu náboženství, budou určitě jiné, pestřejší a zajímavější už z podstaty svého tématu. O tom se mohli přesvědčit druhý listopadový páteční večer všichni, kdo přišli na druhou přednášku. Judaismus v ní představil PhDr. et JUDr. Marek Čejka, Ph.D, politolog žijící v Brně.

Přednášky se konají vždy druhý pátek v měsíci v 18:30 hod. ve farním sále v Bílovicích nad Svitavou (není-li stanoveno jinak). Všichni jsou srdečně zváni.

(příspěvek ještě doplníme)

Na pouti do Fatimy

Úterý, 14. 11. 2017

V říjnu inicioval pan farář cestu do portugalské Fatimy. Věřící si na tomto poutním místě právě letos připomínají sté výročí zjevení Panny Marie třem dětem.

K otci Pavlovi se přidalo 7 dalších farníků. Příspěvek se svědectvím některého z účastníků sem brzy doplníme.

Listopad 2017 – kalendář akcí ve farnosti

Pondělí, 30. 10. 2017
 • Čtvrtek 2. listopadu 2017: Manželské večery – 3. večer – v 19 hod. ve farním sále;
 • Čtvrtek 2. listopadu 2017: Večer s Biblí – ve farní klubovně od 19 hod.,
 • Pátek 3. listopadu 2017: Modlitba zpěvem – večer chval ve 20 hod. v bílovickém kostele – kdo zpívá, dvakrát se modlí – zvou Řezníčkovi,
 • Sobota 4. listopadu 2017: Duchovní obnova – Krize a naděje v manželství – s Františkou Böhmovou – v Brně v kině Scala;
 • Neděle 5. listopadu 2017: Adorační den farnosti;
 • Čtvrtek 9. listopadu 2017: Manželské večery – 4. večer – v 19 hod. ve farním sále;
 • Pátek 10. listopadu 2017: Kurz světových náboženství – II. Judaismus – PhDr. et JUDr. Marek Čejka, Ph.D – v 18:30 hod. ve farním sále (cyklus přednášek MSKA),
 • Pátek 10. listopadu 2017: modlitební společenství – ve 20:30 hod. – bude upřesněno;
 • Pátek 10. listopadu 2017: Skaut – Makrely – nocování v klubovně;
 • Sobota 11. listopadu 2017: Katecheze Dobrého pastýře 2/3 – kurz na CMTF UP v Olomouci;
 • Sobota 11. listopadu 2017: Skaut – výprava Lososů;
 • Sobota 11. listopadu 2017: Skaut – Svatomartinská výprava Tuňáků;
 • Sobota 11. listopadu 2017: Martinská husa – Spolek Živá tradice pro Bílovice srdečně zve na letošní Martinskou husu, která se bude konat v sobotu 11.11. od 19 hod v sále Obecní hospody. Těšit se můžete na výbornou muziku, zajímavý program i výtečné občerstvení.

 • Sobota 11. listopadu 2017: Skaut – Kambalky – nocování v klubovně;
 • Neděle 12. listopadu 2017: Farní kavárna – po mši sv.;
 • Neděle 12. listopadu 2017: Vzpomínkový den na P. Vojtěcha Hebelku – 100. výročí narození duchovního správce v letech 1945-1981 – při mši sv. v 10 hod. zazní skladby P. Hebelky. V 16 hod. se bude na faře konat vzpomínkový večer, po jeho skončení se odebereme na bílovický hřbitov ke společné modlitbě u hrobu P. Hebelky.

 • Čtvrtek 16. listopadu 2017: Manželské večery – 5. večer – v 19 hod. ve farním sále;
 • Čtvrtek 16. listopadu 2017: Večer s Biblí – ve farní klubovně od 19 hod.;
 • Víkend 16. – 19. listopadu 2017: Skaut – víkendová výprava Sardinky;
 • Pátek 17. listopadu 2017: Dopolední brigáda na shrabování listí kolem kostela – od 9 hod.
 • Neděle 19. listopadu 2017: Koncert BACHS a MLADOST – Podzimní benefiční koncert – v 18 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou – výtěžek bude věnován na opravu kostela;

 • Čtvrtek 23. listopadu 2017: Manželské večery – 6. večer – v 19 hod. ve farním sále;
 • Pátek 24. listopadu 2017: modlitební společenství – ve 20:30 hod. – bude upřesněno,
 • Sobota 25. listopadu 2017: Duchovní obnova pro muže – Dá se dnes předejít krizi otcovství? – P. Bogdan Sikora – v Domě Svaté Rodiny ve Slavkově;
 • Neděle 26. listpadu 2017: oslava narozenin pana faráře – po mši sv.
 • Čtvrtek 30. listopadu 2017: Manželské večery – 7. večer – v 19 hod. ve farním sále;
 • Čtvrtek 30. listopadu 2017: Večer s Biblí – ve farní klubovně od 19 hod.

Pro přehled událostí v dalším období navštivte stránku Kalendář událostí.

 • Dětské mše svaté — každý pátek (ve školním roce) v 17.30 hod. se koná mše sv. pro děti. Od 16:30 hod. bude v horním patře farní klubovny pro menší děti (3 – 7 let) připravena katecheze Dobrého pastýře. Využijte tuhle příležitost, aby i vaše děti školního i předškolního věku mohly zakoušet společenství s Bohem v našem kostele.
 • Scholička se od 17. září 2018 schází k přípravě vždy v neděli od 9:15 hod. do 9:45 v klubovně. Scholička zpívá každý pátek při dětské mši sv. (menší děti) a jednou za měsíc při nedělní mši sv. (starší děti). Bližší informace – Katka Vaňková, Markéta Kleinová.

Seznam obsahuje akce, na jejichž pořádání se podílí farnost Bílovice nad Svitavou nebo na které chceme upozornit jako zajímavé.

Katecheze Dobrého pastýře

Pátek, 27. 10. 2017

Od školního roku 2017/2018 jsme v naší farnosti spustili program katechezí Dobrého pastýře pro děti od 3 do 6 let. Katecheze umožňuje dětem prožívat a vytvářet si autentický vztah s Bohem. Své kořeny má v Písmu a liturgii církve a je inspirována principy pedagogiky Marie Montessori. Cílem je vědomá účast dětí na slavení liturgie. Program tedy není prvořadě zaměřen na „vyučování“ a získání potřebných znalostí, ale dotýká se srdce dětí, jejich vrozené touhy po opravdovém setkání s Bohem a pomáhá jim tak získané poznání „zvnitřnit“.

Katecheze probíhají v pátky od 16:30 do 17:30 (před dětskou mší svatou) v atriu nad farní klubovnou pod vedením Jany Vaňkové a Jany Prokopcové. Všechny děti jsou vítány.

 

(Jana P., foto Pavel L.)

Tomáš Petráček o P. Josefu Toufarovi

Neděle, 22. 10. 2017

Moravsko-slezská křesťanská akademie v Bílovicích nad Svitavou vstoupila do třetího roku své existence. Prvním hostem v akademickém roce 2017/18 se na začátku října stal kněz, teolog a historik Doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D. Th.D., postulátor beatifikačního procesu P. Josefa Toufara. Téma přednášky svou podstatou historické bylo tím pádem dané, volba to ale nebyla jednoduchá, jak v úvodním přivítání zmínil Jan Lata. Pětačtyřicitiletý kanovník kapituly Všech svatých na Hradě pražském a současně akademický kaplan v Hradci Králové je autorem několika knih a jeho rozhled v církevně historické oblasti je obdivuhodný.  Přes rozsáhlou erudici a všechny tituly, kterými se Tomáš Petráček může zaslouženě honosit, se ukázal jako člověk, který velmi lidsky a srozumitelně dokáže přítomným posluchačům poutavě a srozumitelně předložit téma přednášky. A to rozhodně není v dnešním světě samozřejmé.

Setkání s tímto podivuhodným člověkem začalo už o půl šesté, kdy celebroval v bílovickém kostele sv. Cyrila a Metoděje mši sv.

Jak v úvodu přednášky zmínil Tomáš Petráček, P. Josef Toufar je veřejností vnímán velmi útržkovitě ve spojitosti s tzv. číhošťským zázrakem v závěru roku 1949, nebo pak z pohledu posledních čtyř týdnů života, odolával a nakonec i podlehl mučení příslušníků Státní bezpečnosti, kteří se z něho neúspěšně snažili vymlátit přiznání k připravovanému inscenovanému monstr procesu, ve kterém mělo být obviněno několik církevních představitelů včetně královehradeckého biskupa.

V přednášce chtěl nabídnout širší pohled na tuto osobnost. Začal jeho nelehkým dětstvím v Arnolci a vcelku pozdním povoláním ke kněžství. Prvním Toufarovým působištěm v kněžské službě se stala Zahrádka, dnes už neexistující obec v blízkosti Želivi. Byl knězem ve své době ne zcela typickým, snažil se být lidem blízko, nedržet si patřičný odstup. Stal se velmi oblíbeným a vyhledávaným. To se ale nelíbilo komunistům, a tak přes protesty místních byl přeložen do Číhoště, kde se mu opět dařilo tvořit a budovat a i zde byl velmi oblíben.

Přednášející postupně odkrýval všechny dostupné informace, zvlášť pak kdy byl odvlečen Státní bezpečností a jeho umučení. Nešlo však jen o historická fakta, shromážděná třeba v pozoruhodných knihách Miloše Doležala. P. Petráček často během přednášky vedl k zamyšlení nad hlubšími otázkami, třeba i nad životem kapitána StB Ladislava Máchy, který stále žije, ale to, že ubil neviného člověka k smrti, mu rozhodně není líto.

Tomáš Petráček popsal i okolnosti, ta jakých byly vyzvednuty ostatky P. Toufara z hromadného hrobu na ďáblickém hřbitově, a všechno badatelské úsilí s tím související. V závěru mluvil hlavně o odkazu života Josefa Toufara. I třeba o tom, že se z Číhostě pro mnoho lidí přirozeně stalo poutní místo, zvláště pak pro kněze, kteří sem míří nejen kvůli jeho odvaze a mučednictví, ale právě kvůli tomu, jakým byl P. Toufar farářem za svého života. A tak všechno, o co usilovala ve StB a komunistická moc ve zinscenovaných událostech konce 40. let, se nakonec nepovedlo. Josef Toufar, nejen že se nenechal zlomit k doznání a obvinění dalších nevinných, není ani zapomenutý, dokonce i přes úsilí zahladit všechny stopy bylo možné najít místo jeho hrobu. A tak nejen že není zapomenutý, inspiruje dál a jeho život i smrt jsou svědectvím pro nás i budoucí generace.

Děkujeme za přednášku.

 

 

Tatínci s dětmi na podzim v Lechovicích

Neděle, 22. 10. 2017

Podzimní „Tatínky s dětmi“ není třeba, stejně jako ty jarní, nějak více představovat.  Vždycky se najde nějaké hezké místo na víkend, a několik nadšenců, kteří , bez podpory  maminek zdolávají víkendovku s dětmi .

Tentokrát jsme se vydali stejně jako před rokem a půl na faru v Lechovicích u Znojma, kde působí jako farář známý Marek Orko Vácha. Tatínků bylo trošku méně než je zvykem vzhledem nástupu podzimních respiračních chorob, nicméně i tak 8 tatínků + děti tvořilo docela slušnou sílu.

Po pátečním hektické příjezdu a hledání klíčů k faře ve vesnici (Orko klasicky poletoval po přednáškách), jsme v sobotu ráno vyrazili auty směr NP Podyjí. Hlavním východištěm byla malebná vinařská obec Podmolí. Z ní se skupina vydala krásnými žloutnoucími lesy směrem na zříceninu Nový Hrádek. Děti s nadšením sbíraly velké množství hub a tak cesta nebyla ani psychicky náročná (né vždy se udrží nálada v mužstvu). Po příchodu na hrádek, vypínající se na ostrém ostrohu nad meandry Dyje, proběhla prohlídka s výkladem nadšených průvodkyň. Nejkrásnější chvíle nás čekala na vyhlídce z horních pater zříceniny. V údolí tvarované do několika „osmiček“ vytvářelo fantastické přírodní panorama lemované barevnými dubovými lesy. V údolí jakoby tekly proti sobě tři řeky. Všem doporučujeme.

Potom už následovalo posezení u ohýnku, který oceňovaly zase spíše děti. Zpáteční cesta se nesla opět ve znamení  sběru lesních plodin a obdivu přírody. Hezká zastávka byla u lesního rybníčku, který vznikl „nedopatřením“ při stavbě Železné opony.  Na útulné faře plné obrázků z přírody a sloganů typu „Jseš normální „ apod. jsme dali dobrý pozdní oběd a někteří nadšenci šli ještě pouštět draky, byť nám tentokrát moc nelétali.  Po uložení dětí se kolem 22 hod. objevil Orko se svým typickým úsměvem a neposedností. Stačil si s námi ťuknout pravou „Valašskou“. Po krátkém rozhovoru týkajícím se pohraničí a farnosti prohlásil, že se snaží farníkům hlavně nezavazet a odešel připravovat nedělní kázání. My tatínci jsme zmoženi dětmi odešli připravovat nedělního křesťana hodinu potom.

V neděli jsme šli na bílovické poměry brzkou mši v 8:30 a potom se snažili nezavazet farníkům na farní kavárně. S dětmi se tedy provedl sběr nejkrásnějších podzimních listů a jejich vyhodnocení v nedalekém zámeckém parku. Následoval oběd a, úklid plus odjezd.

Tak zase na jaře!!

(text i foto Karel R.)