Kategorie Farnost

Duben 2018 – kalendář akcí ve farnosti

Sobota, 7. 4. 2018

Přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události v dubnu 2018.

 • Neděle 1. dubna 2018: Velikonoce;
 • Čtvrtek 5. dubna 2018: Kurz ALFA – 9. večer – Uzdravuje Bůh i dnes?
 • Pátek 6. dubna 2018: Modlitba zpěvem – večer chval v bílovickém kostele – ve 20 hod.,
 • Sobota 7. dubna 2018: Skaut – závody vlčat a světlušek (ZVaS);
 • Neděle 8. dubna 2018: Farní kavárna – po mši sv.;
 • Středa 11. dubna 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v klubovně;
 • Čtvrtek 12. dubna 2018: Kurz ALFA – 10. večer – A co církev?
 • Pátek 13. dubna 2018: Kurz světových náboženství – VI. Čínská náboženství – Prof. PhDr. Dušan Lužný – v 18:30 hod. ve farním sále (cyklus přednášek MSKA);
 • Sobota 14. dubna 2018: brigáda – tábořiště Rybník;
 • Neděle 15. dubna 2018: Oslava narozenin o. Jaroslava Filky v Kuřimi – v Bílovicích mše sv. v 7hod., v Adamově v 8:30 hod., společný odjezd do Kuřimi autobusem, děkovná mše sv. v Kuřimi v 11 hod.
 • Úterý 17. dubna 2018: Vysvětlovací mše – bude potvrzeno/upřesněno;
 • Čtvrtek 19. dubna 2018: Kdo v zlaté struny zahrát zná …koncert Jany Bouškové, harfa – v 19 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje, vstupné 100 Kč; KONCERT JE Z DŮVODU NÁHLÉHO ONEMOCNĚNÍ V PŮVODNÍM TERMÍNU ZRUŠEN!!! OMLOUVÁME SE. VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI A BRZY OZNÁMÍME NÁHRADNÍ TERMÍN.  

 • Sobota 21. dubna 2018: Skaut – Tuňáci – družinový výlet (výprava za kameny);
 • Úterý 24. dubna 2018: Skaut – na svátek sv. Jiří – patrona skautů bude sloužena tradiční skautská mše svatá – v 18hod. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně;
 • Středa 25. dubna 2018: Pochod pro život v Brně – od 17 do 18.30 hodin se v Brně , začíná na křižovatce ulic Bašty a Masarykovy;
 • Čtvrtek 26. dubna 2018: Kurz ALFA – 11. večer – Je křesťanství nudné, nepravdivé nebo zbytečné?
 • Sobota 28. dubna 2018: brigáda – tábořiště Rybník.

Pro přehled událostí v dalším období navštivte stránku Kalendář událostí.

 • Dětské mše svaté — každý pátek (ve školním roce) v 17.30 hod. se koná mše sv. pro děti. Od 16:30 hod. bude v horním patře farní klubovny pro menší děti (3 – 7 let) připravena katecheze Dobrého pastýře. Využijte tuhle příležitost, aby i vaše děti školního i předškolního věku mohly zakoušet společenství s Bohem v našem kostele.
 • Ministrantské schůzky – od ledna jednou za dva týdny v neděli od 8:30 hod. – vedou Marek Martínek a Marek Holánek;
 • Scholička se schází k přípravě vždy v neděli od 9:15 hod. do 9:45 v klubovně. Bližší informace – Katka Vaňková, Markéta Kleinová.

Seznam obsahuje akce, na jejichž pořádání se podílí farnost Bílovice nad Svitavou nebo na které chceme upozornit jako zajímavé.

Velkopáteční křížová cesta

Sobota, 7. 4. 2018

Čtrnáct zastavení křížové cesty. Pobožnost, která nás v postní době provází a v Bílovicích je už po mnoho let vždy v pátek a v neděli. Někdy ty páteční vedou děti, někdy volíme připravené texty a písně z kancionálu. Doposud vždy v kostele. Na Velký pátek jsme se ale vydali na křížovou cestu přece jenom trochu jinak. Smyslem bylo dotknout se bolestí dob minulých i současnosti, které se dotýkají města, kde žijeme, lidí, které potkáváme, nás samých, míst, kudy chodíme a často o nich až tak moc nevíme.

Ve 14 hod. jsme se sešli u kříže na Obřanské ulici v blízkosti Staré hrušky. Odtud jsme zamířili na hřbitov, kde následovala hned tři zastavení – u hlavního hřbitovního kříže, u hrobu rudoarmějců a u kněžského hrobu. Slova zamyšlení a modlitby podle P. Petra Piťhy nás provázely na každém zastavení. Jan Lata k navštíveným místům připojoval i zmínku o tom, proč právě tato místa jsou vybraná k zastavení a často také dal nahlédnout do historie těchto míst, křížů. S dalšími zastaveními jsme pak pokračovali u kříže před kostelem, kříže v Trávníkách a pak i dole před Obecní hospodou, na místě, kde právě kříž před kostelem až do roku 1981 stával. Neminuli jsme ani dům plukovníka Metoděje Šebely na rohu Kratinovy ulice. Deváté a desáté zastavení nás zavedlo k pomníkům obětí první a druhé světové války na ostrůvku. Po zastavení u nedaleké kaple sv. Jana Nepomuckého jsme vystoupali ke kříži u domu č. 664 na Havlíčkové ulici, který leží podobně jak kaplička na poutní cestě směrem do Křtin. Odtud naše kroky vedly k Balšánovu kříži na pomezí Bílovic a Řícmanic. Křížovou cestu jsme zakončili, jak jinak, u Pašijového kříže na Nivkách. A pokud vás zajímá, kolik nás bylo, pak někdo spočítal, že šedesát tři.

Pesachová večeře

Sobota, 7. 4. 2018

V pátek 16. března večer se na faře sešlo na třicet mladých, aby se zúčastnili pesachové večeře a pochopili význam všech symbolů jejího slavení. A spolu s tím i v předvelikonočním čase nahlédnout do toho, jak i Ježíš se svými učedníky slavil poslední večeři. Prožít připomínku oslavy vyvedení Izraele z egyptského otroctví a také porozumět tomu, co tento rituál s množstvím symbolů naznažuje nám křesťanům. Nechybělo nic podstatného – nekvašené chleby, hořké byliny, víno…

Pesach je největší židovský svátek v roce, který si v těchto dnech připomínáme. Každoročně se při něm připomíná vyvedení Izraelců z Egypta. Pesach začíná 15. nisanu, což je první jarní měsíc. V předvečer svátku se chystá slavnostní večeře, podle přikázání, které najdeme v 2. Knize Mojžíšově, která stanovuje, že v oněch dnech budete jíst beránka, nebudete mít u sebe nic kvašeného. Je to připomínka večera, kdy Izraelci zabili a jedli beránka a svoje dveře si potřeli beránkovou krví, aby anděl, který v Egyptě zabíjel vše prvorozené, poznal, kde bydlí Izraelci. Tato večeře, která se slaví už téměř 3500 roků nepřetržitě, se jmenuje seder. Slovo seder znamená pořádek, protože vše má při této večeři svůj řád.

Každá činnost je provázeno modlitbou. Večeře začíná slavnostním zapálením svící a požehnáním prvního kalichu vína, který symbolizuje vyvedení z vnějšího útlaku. Po něm následuje umytí rukou zvané urchac, které připomíná, že bychom měli i očistit i svá srdce, nejen ruce. Dále se jí karpas, jarní zelenina, jako symbol obnovy. Při tomto úkonu se recitují úryvky z Písně písní. V dalším kroku se rozlomí prostřední maces, polovina se odloží na samotný závěr sederu jako afikoman – zákusek. To připomíná, že není nutné mít všechno hned a neškodí něco si někdy odříct. Děti se snaží během večeře tento kousek chleba rodičům vzít a schovat a rodiče si jej musí poté vykoupit.

Více o významu symbolů a jednotlivých úkonů během sederové večeře najdete třeba zde.

Pokud vás zajímá víc, určitě bude možnost vyzkoušet si pesachovou večeři v Bílovicích znovu. Není to ostatně poprvé, co jsme tuto možnost měli. Tentokrát se uskutečnila pro mládež.

(příspěvek a fotografie snad brzy doplníme)

MSKA: Co se děje nového?

Sobota, 7. 4. 2018

Moravskoslezská křesťanská akademie (MSKA) – regionální pobočka Bílovice nad Svitavou: co se děje nového
Činnost bílovické pobočky pokračovala i v průběhu února a března 2018. Zejména pokračoval cyklus přednášek o světových náboženství, v rámci kterého jsme se nyní přesunuli na jih a jihovýchod Asie. Přednášek o hinduismu i o buddhismu se ujal prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr., relionista, vedoucí Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vyučující také na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
V první přednášce, věnované hinduismu jsme se dozvěděli především to, že hinduismus neexistuje. Tedy, neexistuje jako ucelený věroučný systém. Ve skutečnosti se věroučné představy velice liší oblast od oblasti, některé přestavy existují vedle sebe, ačkoli brány přísně logicky by se vlastně měly vylučovat. Barvitý výklad byl doprovázen mapkami, obrázky, předměty kolujícími sálem a barvitými cestovatelskými zážitky přednášejícího.
Totéž platilo i o navazující přednášce o buddhismu, mladším směru, který se z hinduismu vyčlenil někdy v 6. století před Kristem. Dozvěděli jsme se o jeho jednotlivých směrech i o tom, proč na rozdíl „mahájánského buddhismu“ není vhodné používat pojem „hínajánský buddhismus“ – příslušníci příslušné školy ho totiž mohou považovat na hanlivý, sami sebe mnohem raději označují za „théravádskou školu“. Mimo tyto dvě škody existuje ještě tibetská vadžrajána, ovlivněná bönismem.
Cyklus bude v dubnu pokračovat přednáškou o čínských náboženstvím, opět v podání prof. Lužného.
Zástupce bílovické pobočky se také zúčastnil jednání Valné hromady MSKA 17. března v Olomouci. Na tomto jednání došlo ke změně stanov a úpravě dalších dokumentů MSKA. Mnohé změny byly inspirovány tím, co již existuje v sesterské České křesťanské akademii (ČKA), se kterou nyní MSKA aktivně spolupracuje. Vedoucí představitelé obou organizací se také setkali a podepsali Memorandum o spolupráci. Sídlo organizace se přesunulo z Brna do Olomouce, kde bude moci MSKA využívat podpory ze strany olomouckého arcibiskupství. Předsedou (respektivě nově prezidentem) MSKA zůstal R. D. ThDr. ICLic. Jiří Koníček (kaplan v katedrální farnosti u svatého Václava v Olomouci).

(Na fotografii je tympanon budovy arcibiskupské kurie v Olomouci, kde se konalo jednání Valné hromady MSKA)

(O. Zahradníček, 18.3.2018)

Setkání farní rady

Úterý, 27. 3. 2018

Ve středu 21. února se sešla farní rada, aby projednala plánované události a ohlédla se nad tím, co se už podařilo uskutečnit. Hlavním bodem programu bylo ale představení konceptu vitrážových oken významného malíře Bohumíra Matala (1922-1988), který v Bílovicích žil a v padesátých letech vytvořil právě pro bílovický kostel toto své dílo. Návrh představila paní Kamila Dohnalová. Farní rada podpořila další kroky, které povedou k realizaci návrhu.

 

Stejně tak farní rada podpořila i dokončení oprav vstupních dvěří kostela spojených s myšlenkou spojení s dílem sv. Cyrila a Metoděje. Podobně jako proběhla v minulém roce výměna bočních dveří a dveří u vstupu na kůr, čeká nás dokončení celého záměru v podobě velkých vstupních dveří s ojedinělým vyobrazením hlaholice.

Oba návrhy pak byly následující neděli představeny po mši všem přítomným farníkům a proběhla následná diskuse, kde měli své zastoupení oba názorové tábory.

Postní doba

Úterý, 27. 3. 2018

Postní doba je obdobím přípravy na Velikonoce. Pro většinu farníků – kolik jsme jich už zažili? A už je tu další. Může nás ještě něčím překvapit? Stále zjišťujeme, že sami sebe neznáme až tak dobře, jak by se mohlo zdát. A tak jsme spolu s Ježíšem pozváni na poušť. Tak jako vede Duch svatý Ježíše do pustiny, i my v postní době hledíme na svá selhání. Otevíráme místa svého života, kam se ještě neodvážili Boha pustit. Podaří se nám to leto? Vejdi Pane, ať vládne Tvé světlo tam, kde jsem si doteď udržoval své přítmí. Nechci si nechat nic pro sebe, patřím jen Tobě.

Postní období je příhodným časem k obnovení chápání křesťanského života jako velkého putování do domu Otcova. Toto období začíná na Popeleční středu udělováním “popelce” – sypáním popela na hlavu s výzvou: “Obraťte se a věřte evangeliu” (Mk 1,15). Těmito slovy započal Ježíš své poslání na zemi, aby smířil lidstvo s Otcem a aby uvedl každého na cestu života. Bůh Otec totiž připravil plán spásy pro všechny lidi, kteří od něho pocházejí a k němu směřují. Nejinak tomu bylo u nás v Bílovicích.

Pro děti je pak připraven pro celou postní dobu program s názvem „Na cestě ke vzkříšení“. Na oltáři se objevil obrázek Otce, Syna a Ducha Svatého, od kterého pak vede šest barevných pruhů. Každý pruh je určen k nalepování symbolů k příslušnému postnímu týdnu. Děti se zamýšlí nad tím, co znamenají MOUDROST (žlutá), SVATOST (modrá), KRÁSA (oranžová), ČISTOTA (fialová), OBĚTAVOST (zelená) a POSLUŠNOST (červená). A nejen zamýšlí, každý týden se pak snaží právě takto žít a jednat. A my dospělí se můžeme taky přiučit. Nebo myslíte, že ne?

Nová informační tabule před kostelem

Úterý, 27. 3. 2018

Na důležitých místech v Bílovicích se v poslední době díky starosti vedení obce objevují informační tabule, které mohou turistům i náhodných návštěvníkům poskytnout důležité informace. Od února najdete jednu z nich i před kostelem sv. Cyrila a Metoděje. Kostel sice nepatří zdaleka k nejstarším v okolí, ale svou polohou je významnou dominantou Bílovic. V celkovém pohledu na kostel se zajímavě uplatňují dva zdobné prvky: kombinace materiálů na fasádách realizované prokládáním kamenného zdiva pásy z režných cihel a ornamenty vytvořené z pálených různobarevně glazovaných tašek na krytině valbové střechy. Ty většinou přitáhnou zrak náhodných návštěvníků. Mnozí do Bílovic přichází právě kvůli tomu, aby navštívili a prohlédli si právě tento kostel.

Informace o historii i současnosti kostela a farnosti tak přijdou vhod. A snad i rodilý či přistěhovalý bílovčák se rád začte, aby se dověděl něco nového.

Věděli jste už všechno, co je zde napsáno? Nebo vás něco překvapilo?

Březen 2018 – kalendář akcí ve farnosti

Pondělí, 12. 3. 2018

Přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události v březnu 2018.

 • Čtvrtek 1. března 2018: Kurz ALFA – 5. večer – Proč a jak číst Bibli?
 • Pátek 2. března 2018: Modlitba zpěvem – večer chval v bílovickém kostele – ve 20 hod.,
 • Pátek 9. března 2018: Kurz světových náboženství – VI. Buddhismus – Prof. PhDr. Dušan Lužný – v 18:30 hod. ve farním sále (cyklus přednášek MSKA);
 • Víkend 9. – 11. března 2018: Skaut – Tuňáci – horská víkendovka;
 • Čtvrtek 8. března 2018: Kurz ALFA – 6. večer – Jak nás Bůh vede?
 • Pátek 9. března 2018: modlitební společenství – ve 20:30 hod. – bude upřesněno,
 • Víkend 10. – 11. března 2018: Kurz ALFA – Víkend s Duchem sv.;
 • Středa 14. března 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v klubovně;
 • Čtvrtek 15. března 2018: Rozloučení s P. MUDr. Pavlem Princem – 10 hod. v Moravci;

 • Čtvrtek 15. března 2018: Kurz ALFA – 7. večer – Jak odolat zlému?
 • Pátek 16. března 2018: Pesachová večeře pro mládež – v 18:30 hod. na faře;
 • Sobota 17. března 2018: Skaut – Lososi – výlet;
 • Neděle 18. března 2018: Farní kavárna – po mši sv.;
 • Čtvrtek 22. března 2018: Kurz ALFA – 8. večer – Jak mluvit s druhými o víře?
 • Pátek 23. března 2018: Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze;
 • Pátek 23. března 2018: modlitební společenství – ve 20:30 hod. – bude upřesněno,
 • Neděle 25. března 2018: Květná neděle;
 • Středa 28. března 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v klubovně;
 • Čtvrtek 29. března 2018: Zelený čtvrtek;
 • Pátek 30. března 2018: Velký pátek.

Pro přehled událostí v dalším období navštivte stránku Kalendář událostí.

 • Dětské mše svaté — každý pátek (ve školním roce) v 17.30 hod. se koná mše sv. pro děti. Od 16:30 hod. bude v horním patře farní klubovny pro menší děti (3 – 7 let) připravena katecheze Dobrého pastýře. Využijte tuhle příležitost, aby i vaše děti školního i předškolního věku mohly zakoušet společenství s Bohem v našem kostele.
 • Ministrantské schůzky – od ledna jednou za dva týdny v neděli od 8:30 hod. – vedou Marek Martínek a Marek Holánek;
 • Scholička se schází k přípravě vždy v neděli od 9:15 hod. do 9:45 v klubovně. Bližší informace – Katka Vaňková, Markéta Kleinová.

Seznam obsahuje akce, na jejichž pořádání se podílí farnost Bílovice nad Svitavou nebo na které chceme upozornit jako zajímavé.

Nezapomenutelné setkání s paní Bezdíčkovou

Sobota, 17. 2. 2018

Pátek 2. února 2018, večer. Přesto že jsou pololetní a jarní prázdniny, farní sál se zaplňuje. Přichází paní Bezdíčková a první, co nás napadne, je, kolik že je této šaramantní dámě roků. Na plakátku bylo, že se narodila v roce 1931. Neuvěřitelné. Vyzařuje z ní neskutečná energie. Její slova během celého večera jen přidávají ještě potvrzení o velké životní moudrosti, o kterou se navíc dokáže podělit velmi srozumitelným způsobem.

Erika Bezdíčková se narodila v Žilině a v roce 1944, ve svých 13 letetech, byla deportována do Osvětimi. Ke konci války utekla z pochodu smrti a tím si zachránila život. Po návratu do rodné Žiliny zjistila, že z jejích kamarádek z původní třítisícové židovské komunity nikdo nepřežil.

O svém životě dnes žena, která bydlí v brněnských Řečkovicích, chodí vyprávět mladým lidem do škol. Jsme rádi, že jsme se s ní mohli setkat i my. Její životní příběh a vůbec období holokaustu je potřeba znovu a znovu připomínat. Vidíme kolem sebe, že nenávist a zloba se vrací v různých podobách i dnes a k nepředstavitelnému zlu, jako tomu, které postihlo židovský národ v době druhé světové války, může i dnes chybět jen málo. Snad jsme se poučili i z bolestného svědectví této silné ženy.

Jedna z mnoha pozitivních reakcí posluchačů: „Takovým lidem víc naslouchejme a berme si poučení z toho co bylo. To, že je něco historie neznamená, že už se to nemůže opakovat. Dnes v Bilovicích beseda s paní Erikou Bezdíčkovou, která přežila ve svých 13 letech holocaust i pochod smrti. Do dnes jsem o této dámě nevěděla, ale ode dneška ji budu chovat v srdci i v paměti s velkou úctou. Hluboce se skláním.“

Paní Bezdíčková ale nemluvila jen o své zkušenosti z Osvětimi a jiných koncentračních táborů. Po válce byl její osud neméně pohnutý. Je neuvěřitelné, jak před všechny osudové rány dokázala nezahořknout a jít stále vpřed. Setkali jsme se s nesmírně vyrovnanou, energickou a moudrou ženou, která má stále co říct. Její slova by měl slyšet každý bez rozdílu věku. Součástí večera byla i projekce filmu Olgy Sommerové „Sedm světel“.

Bílovická pobočka Moravsko-slezské křesťanské akademie uspořádala toto výjimečné setkání a kdo přišel, rozhodně nezapomene. Paní Bezdíčková v závěru večera ještě podepisovala svou knihu „Moje dlouhé mlčení“. Zájem převýšil očekávání, takže se na všechny nedostalo.

Koncert OctOpus Vocalis

Sobota, 17. 2. 2018

V neděli 28. ledna 2018 večer se bílovický kostel sv. Cyrila a Metoděje rozezvučel působivou španělskou a jihoamerickou vánoční hudbu spojenou pod názvem Ze Španělska do Nového světa v nádhrném koncertu vokálního souboru OctOpus Vocalis.

OctOpus Vocalis vystoupil pod vedením bílovičáka Martina Franze za hudebního doprovodu Michaely Koudelkové, Edgara Mojdla a Jana Čižmáře s TUTTI LIUTI.

     

 

Jak se vám koncert líbil? Děkujeme.

(foto převzato od OctOpus Vocalis)