Hlaholice

HLAHOLICE NA DVEŘÍCH KOSTELA SV. CYRILA A METODĚJE V BÍLOVICÍCH NAD SVITAVOU

Otážeš-li se slovanských spisovatelů: Kdo vám vytvořil písmena nebo knihy přeložil? Tu všichni to vědí a odpovídajíce řeknou: Svatý Konstantin Filosof řečený Cyril, ten nám i písmena vytvořil i knihy předložil, a jeho bratr Metoděj. Takovou vzdělanost, bratři, dal Slovanům Bůh. Jemu budiž sláva a čest a moc a klanění nyní i vždycky i neskončené věky. Amen. (mnich Chrabr, konec 9. st.)

Znázornění hlaholských písmen a staroslověnských textů na dveřích zdejšího kostela odkazuje na stěžejní přínos a odkaz Cyrilometodějské mise, kterým je SLOVO ve svém náboženském i kulturním významu. Na hlavních vchodu je vyobrazena hlaholská abeceda rekonstruovaná podle jediné dochované velkomoravské památky zapsané tímto nejstarším slovanským písmem (tzv. Kyjevské listy). Dvě kliky s písmeny S odkazují na slovanské věrozvěsty, kteří nám otvírají dveře k „poznání věcí Božských i lidských“.

Vedlejší dveře nesou nápis ISKONI BĚ SLOVO, tedy „Na počátku bylo Slovo, což je první věta Evangelia sv. Jana a zřejmě také první věta vůbec, která byla napsána slovanským jazykem. Oním Slovem je Ježíš Kristus, Syn Boha, který se stal člověkem a přebýval mezi námi.

Na dveřích do sakristie je napsáno SLYŠITE SLOVO. Jedná se o úryvek z Proglasu, originálního staroslověnského textu napsaného sv. Cyrilem, který tvoří předmluvu k evangeliím. Autor se zde obrací na všechny Slovany: „Slyšte, všichni lidé slovanští, slyšte Slovo, od Boha přišlo, slovo, jež krmí lidské duše, slovo, jež sílí srdce i rozum, slovo to, jež vede k poznání Boha.

Zbylé dvoje dveře nesou ve staroslověnštině jména soluňských bratří, kteří osvítili slovanské národy hlásaným Slovem: SVĘTI KÜRILЪ I METODII.

Komentáře jsou zablokovány.