Bohoslužby

Aktuální pořad bohoslužeb je součástí ohlášek v závěru nedělní mše svaté, najdete ho také na nástěnce vedle bočního vchodu do kostela.

Aktuální ohlášky pro Bílovice, Adamov a Babice:

Po aktualizaci protiepidemických opatření týkajících se bohoslužeb se obnovují nedělní mše sv. v našich farnostech ve standardním režimu. Tedy v Adamově v 8:00 hod., v Bílovicích v 9:30 hod. a v Babicích v 11:00 hod. Mše sv. v 9:30 z Bílovic bude přenášená na YouTube kanálu Televize Bílovice. Předpokládáme, že přenosy budou pokračovat do neděle 9. května.


Aktuálně platná opatření: Každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku), budou dodrženy ve vnitřních prostorech rozestupy 2 metry (s výjimkou členů jedné domácnosti) – a účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce. Dále nebyla stanovena žádná další omezení.

Kostel v Bílovicích bývá přes celý den otevřený k osobní modlitbě. Pro účast na mši sv. můžete také využít některý všední den, kdy je osobní účast minimální a lze dodržet všechna protiepidemická opatření. V neděli od 19 hod. je tichá adorace s možností přijmout svátost smíření. Od 20 hod. pak společná modlitba růžence. Pokud si nejste jistí, jestli můžete do kostela přijít, nebojte se zavolat panu faráři. Děkujeme, že jste ohleduplní k ostatním.

———-

V době vládních protikoronavirových omezení probíhají přímé přenosy nedělních bohoslužeb z kostela sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou. Od 13. prosince dochází ke změně časů bohoslužeb. Nedělní mše sv. v Bílovicích se koná v 9:30 hod. Odkaz na přenos na YouTube kanálu Televize Bílovice: https://www.youtube.com/channel/UCmLSnNR3VcRMvwMHNOo_kMg

Odkaz spolu s dalšími je i zde: https://www.mseonline.cz/.

V modlitbě pamatuji na všechny nemocné. Zároveň moc děkuji za všechny Vaše modlitby. otec Pavel


V době protikoronavirových opatření je pořádní bohoslužeb i v našich kostelích omezeno počtem účastníků podle kapacity kostela a aktuálního stupně vládních opatření. Po celou dobu platnosti omezení se mše sv. konají bez společného zpěvu, vynechává se tradiční přání pokoje, je nutné nosit roušky, dodržovat předepsané rozestupy a používat roušky.

 • PES 1 – 100 % kapacity míst k sezení, pouze sedící účastníci
 • PES 2 –  60 % kapacity míst k sezení, pouze sedící účastníci
 • PES 3 –  30 % kapacity míst k sezení, pouze sedící účastníci
 • PES 4 – 20 % kapacity míst k sezení, pouze sedící účastníci
 • PES 5 – 10 % kapacity míst k sezení, pouze sedící účastníci

————-

Milí bratři,
vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na Usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 996 o přijetí krizového opatření, vydávám toto rozhodnutí:
Protože s platností od 12. října 2020 je na bohoslužbě povolena účast  maximálně deseti osob, uděluji až do odvolání věřícím v brněnské diecézi dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě (č. j. Ep/814/20). Tímto rozhodnutím ruším dispenz č. j. Ep/785/20 ze dne 18. září 2020 a dispenz č. j. Ep/803/20 ze dne 2. října 2020. U svateb a pohřbů je od pondělí 19. října 2020  povolena účast maximálně 30 osob. Dále ruším společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze, při nichž počet účastníků přesahuje 10 osob. Při této příležitosti sděluji, že plánovaná sbírka na Misijní neděli dne 18. října 2020 se přesouvá na  termín, který bude stanoven později.
V modlitbě provází a žehná                            
+ Vojtěch  

Pravidelné bohoslužby a modlitby v Bílovicích nad Svitavou, Adamově (aktualizováno 2020/12):

 • Úterý: Adamov — mše sv. v 17.30 hodin
 • Středa: Bílovice — mše sv. v 8 hodin, růženec po mši svaté
 • Čtvrtek: Adamov — mše sv. v 17.30 hodin
 • Pátek: Bílovice — mše sv. pro mládež v 18 hodin
 • Sobota: Bílovice — mše sv. v 7.00 hodin (první sobota v měsíci)
 • Neděle: Adamov — mše sv. v 8 hodin; Bílovice — mše sv. v 9:30 hodin, Babice – mše sv. v 11 hod.

Možnost přijmout svátost smíření je v Bílovicích vždy v pátek půl hodiny před začátkem mše sv. a při nedělní večerní adoraci (20.00 – 21.00 hod., aktuálně v 19). Mimo tento čas záleží na individuální domluvě.

Komentáře jsou zablokovány.