Bohoslužby

Aktuální pořad bohoslužeb je součástí ohlášek v závěru nedělní mše svaté, najdete ho také na nástěnce vedle bočního vchodu do kostela.

Aktuální ohlášky pro Bílovice, Adamov a Babice:

Pořad bohoslužeb v době koronavirové (listopad)
Vitráže, výměna oken a související práce v kostele
K Památce všech věrných zesnulých

AKTUÁLNĚ: Každou neděli přenos mše sv. z Bílovic v 10hod. na YouTube kanálu Televize Bílovice. Po mši sv. až do 12hod. bude v kostele v Bílovicích možnost v individuálního svatého přijímání.

V modlitbě pamatuji na všechny nemocné. Zároveň moc děkuji za všechny Vaše modlitby. otec Pavel

———

V době platnosti mimořádných opatření lze nedělní bohoslužby v bílovickém kostele sv. Cyrila a Metoděje sledovat v 10 hod. v bílovické televizi a současně také na Youtube kanálu Televize Bílovice. Po mši svaté v Bílovicích se bude v kostele podávat svaté přijímání jednotlivcům od skončení mše do 12 hod.


Odkaz spolu s dalšími je i zde: https://www.mseonline.cz/.

————-

Milí bratři,
vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na Usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 996 o přijetí krizového opatření, vydávám toto rozhodnutí:
Protože s platností od 12. října 2020 je na bohoslužbě povolena účast  maximálně deseti osob, uděluji až do odvolání věřícím v brněnské diecézi dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě (č. j. Ep/814/20). Tímto rozhodnutím ruším dispenz č. j. Ep/785/20 ze dne 18. září 2020 a dispenz č. j. Ep/803/20 ze dne 2. října 2020. U svateb a pohřbů je od pondělí 19. října 2020  povolena účast maximálně 30 osob. Dále ruším společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze, při nichž počet účastníků přesahuje 10 osob. Při této příležitosti sděluji, že plánovaná sbírka na Misijní neděli dne 18. října 2020 se přesouvá na  termín, který bude stanoven později.
V modlitbě provází a žehná                            
+ Vojtěch  

Pravidelné bohoslužby a modlitby v Bílovicích nad Svitavou, Adamově (aktualizováno 2020/09):

  • Úterý: Adamov — mše sv. v 17.30 hodin
  • Středa: Bílovice — mše sv. v 8 hodin, růženec po mši svaté
  • Čtvrtek: Adamov — mše sv. v 17.30 hodin
  • Pátek: Bílovice — mše sv. pro mládež v 18 hodin
  • Sobota: Bílovice — mše sv. v 7.00 hodin (první sobota v měsíci)
  • Neděle: Adamov — mše sv. v 8.30 hodin; Bílovice — farní mše sv. v 10.00 hodin, adorace 20.00–21.00 hodin

Možnost přijmout svátost smíření je v Bílovicích vždy v pátek půl hodiny před začátkem mše sv. a při nedělní večerní adoraci (20.00 – 21.00 hod.). Mimo tento čas záleží na individuální domluvě.

Komentáře jsou zablokovány.