Udělování svátostí

Pokud chcete vědět více o přípravě na přijetí svátosti křtu, eucharistie, biřmování, manželství, smíření a pomazání nemocných, obraťte se přímo na duchovního správce, který Vám rád zodpoví Vaše otázky.

V případě neodkladné potřeby neváhejte využít telefonní kontakt uvedený v sekci Kontakty.

 

Svátost smíření

Možnost přijmout svátost smíření je v Bílovicích vždy při nedělní večerní adoraci (20.00 – 21.00 hod.) a v pátek od 16.00 do 17.00 hod. (v postní době už od 15:30 hod.). Mimo tento čas záleží na individuální domluvě.

V Babicích je příležitost ke zpovědi vždy ve středu od 16 do 17 hod.

 

Prakticky každý rok se připravují v naší farnosti děti na první svaté přijímání:

Příprava na první svaté přijímání pro děti

Příprava dětí na 1. svaté přijímání – první setkání se koná v neděli 17. ledna 2016 ve 14 hodin v našem kostele. Pokud si myslíte, že je vaše dítě již zralé připravit se k přijetí svátosti eucharistie, přiveďte ho mezi nás.

Průběžně také probíhá příprava na biřmování:

Příprava na biřmování

Komentáře jsou zablokovány.