Kategorie Kultura

Červenec a srpen 2017 – kalendář akcí ve farnosti

Sobota, 1. 7. 2017

Kalendář obsahuje akce, na jejichž pořádání se podílí farnost Bílovice nad Svitavou nebo na které chceme upozornit jako na zajímavé.

 • 1. – 8. července 2017: Manželská setkání v Kroměříži;
 • Středa 5. července 2017: Cyrilometodějská slavnost – zahradní slavnost na farní zahradě po poutní mši sv. v 10 hod.
 • 5. – 9. července 2017: Cyklotour pro mládež od 12 let – na kolech kolem přehrady – Vranov nad Dyjí – přihlašování u pana faráře.

plakat_cyklotour_2017

 • 5. – 9. července 2017: Katolická charismatická konference v Brně.
 • 15. – 29. července 2017: skautské tábory (Sardinky + Makrely – Brzkov, Tuňáci + Sledi – Žižkova Pole, Lososi I+II – Rybník).
 • 29. července – 5. srpna 2017: skaut – týden pro rádce/podrádce, rádkyně/podrádkyně (Rybník).
 • 15. – 20. srprna 2017: Celostátní setkání mládeže – Olomouc – od 14 let;
 • 24. – 26. srpna 2017: UNITED je křesťanský multižánrový festival konaný na konci prázdnin v malebném městečku Vsetín. První ročník proběhl v roce 2011 a v minulém roce účast přesáhla 4000 lidí. Multižánrovost se promítá ve škále koncertů různých hudebních stylů a spektru dalšího programu – semináře, workshopy, divadlo, film, sporty, street scéna, služba modliteb a duchovního poradenství.
 • 26. srpna – 2. září 2017: Letní dovolená rodin v Cizkrajově (Česká Kanada) – bližší info Martin Tomášek;

Aktuální pdf s pořadem bohoslužem a aktualizovaným seznamem důležitých událostí najdete v sekci Aktuální pořad bohoslužeb.

Události v dalších měsících najdete v Kalendáři událostí.

 • Nedělní mše jsou v Bílovicích od 8. ledna 2017 nově v 10 hod. Od 9:30 hod. je v kostele společná modlitba růžence.
 • Dětské mše svaté — každý pátek (ve školním roce) v 17.30 hod. se koná mše sv. pro děti. Využijte tuhle příležitost, aby i vaše děti školního i předškolního věku mohly zakoušet společenství s Bohem v našem kostele.
 • Scholička – vždy v neděli v 9:30 hod. ve farní klubovně. V červnu se ale už nesejde, začínáme opět až v září.
 • Zkoušky sboru ve škole v Bílovicích vždy v neděli a ve středu od 18:00 hodin.

Červen 2017 – kalendář akcí ve farnosti

Neděle, 4. 6. 2017
 • 26. května – 3. června 2017: Svatodušní novéna v bílovickém kostele – každý den v 18:30 hod.
 • Čtvrtek 1. června 2017:  Večer s Biblí – v 19 hod. ve farní klubovně – společné čtení Písma;
 • Sobota 3. června 2017: Bílovická křižovatka – 5. ročník multižánrového festivalu v Bílovicích nad Svitavou, jehož hlavními hosty bude Ondřej Havelka s Melody makers a Petr Bende & Band;
 • Neděle 4. června 2017: Slavnost Seslání Ducha sv.
 • Pátek 9. června 2017: Noc kostelů – v Bílovicích tento rok program na tento den nepřipravujeme, doporučujeme navštívit nedaleký Adamov;

Noc kostelu 2017 Adamov

 • Víkend 9. – 11. června 2017: (skaut) Zakončovací výprava;
 • Neděle 11. června 2017: Pěší pouť do Křtin. Vycházíme v 7:00 od kapličky sv. Jana Nepomuckého v Bílovicích nad Svitavou, dále pak půjdeme kolem Zlámaného kříže, kde se mohou v cca 7:45 připojit poutníci z Řícmanic, přes rozcestí u Srnčí studánky, kde se mohou v cca 8:30 připojit poutníci z Kanic a pak po modré turistické značce do Křtin. Cesta je dlouhá necelých 10 km, je vhodná i pro děti. Ve Křtinách se zúčastníme v 10:30 mše svaté, kterou slouží tepelský opat Filip Lobkowicz. Návrat je individuální, do Bílovic lze jet MHD přes Adamov nebo Starou Osadu. Bližší informace podá Jan Lata.

krtiny_pout

 • Čtvrtek 15. června 2017:  Večer s Biblí – v 19 hod. ve farní klubovně – společné čtení Písma;
 • Sobota 17. června 2017: Den otců v Trávníkách – přijďte na pozvání maminek z Komise pro děti a rodinu – začátek v 15:30 hod.

Den_otcu

 • Sobota 17. června 2017: koncert smíšeného sboru Cantamus z Letovic – v 18 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje;

Jarni_bilovicke_notovani

 • Neděle 18. června 2017: Farní kavárna (trochu jinak) – GRILOVAČKA na farní zahradě – po mši sv., která začíná v 10 hod.

Farni_grilovacka_2017

 • Čtvrtek 22. června 2017: Kurzy ALFA – setkání s otcem biskupem a na společná modlitba – mše sv. v brněnské katedrále v 17:30 hod., v 18:15 hod. společné setkání. Následuje neformální setkání při grilovaní na zahradě u jezuitského kostela.
 • Pátek 23. června 2017: modlitební společenství – ve 20 hod. – bude upřesněno;

 

 • Nedělní mše jsou v Bílovicích od 8. ledna 2017 nově v 10 hod. Od 9:30 hod. je v kostele společná modlitba růžence.
 • Dětské mše svaté — každý pátek (ve školním roce) v 17.30 hod. se koná mše sv. pro děti. Využijte tuhle příležitost, aby i vaše děti školního i předškolního věku mohly zakoušet společenství s Bohem v našem kostele.
 • Scholička – vždy v neděli v 9:30 hod. ve farní klubovně. V červnu se ale už nesejde, začínáme opět až v září.
 • Zkoušky sboru ve škole v Bílovicích vždy v neděli a ve středu od 18:00 hodin.

Koncert X-tetu

Neděle, 4. 6. 2017

V pátek 12. května 2017 jsme v našem kostele v Bílovicích přivítali soubor X-tet z Rychnova nad Kněžnou. Koncert, který byl pořádán Obcí Bílovice nad Svitavou, přinesl velmi krásné provedení Moravských balad v úpravě Zuzany Lapčíkové, gospely a lidové písně. U posluchačů, kterých bylo v kostele opravdu plno, se setkal s vřelým přijetím, nikdo nelitoval. Závěrečný spontální potlesk ve stoje mluvil za vše. Druhý ročník Bílovické Gospel Night můžeme tedy určitě považovat za úspěšný. Děkujeme.

 

Ladislav Heryán o Božím milosrdenství

Středa, 17. 5. 2017

MSKA Bílovice nad Svitavou II/4: Ladislav Heryán a Boží milosrdenství

Pobočka Moravskoslezské křesťanské akademie už v Bílovicích funguje dva roky. Na závěr druhého ročníku pozval její předseda dalšího z řady vzácných hostů: P. Ladislava Heryána, SDB, biblistu a učitele biblistiky, autora několikrát dotiskované knihy „Exotem na této zemi“, muzikanta, „pastora undergroundu“, jak o něm tvrdí Wikipedie.

Anebo raději „Laďu?“

On sám o tom v průběhu večera řekl zhruba toto (za nepřesnost při citaci se autor tohoto textu předem omlouvá): „Když se představím jako P. Ladislav Heryán, stavím mezi sebe a vás zeď. Když řeknu, že jsem Láďa a že mi můžete tykat, znamená to, že stojím o to, abych s vámi navázal vztah“. Budeme tedy toto jeho přání respektovat i v tomto textu a hovořit o něm jako o Láďovi.

Vlastní přednášce předcházela bohoslužba, kterou společně s Láďou celebroval i náš milý pan farář P. Pavel Lazárek, a dá se říci, že homilie této mše už vlastně předznamenala přednášku samotnou. Už v tuto chvíli na sebe Láďa Heryán prozradil, že pochází v podstatě z nevěřící rodiny: rodiče ho sice nechali pokřtít a přihlásili ho na náboženství, sami ale do kostela nechodili a později i jemu bránili do kostela chodit, aby si „nezkazil přihlášku na školu“. Jak se objevilo i později, tento stav, kdy si prožil „křesťanskou pubertu“ jako revoltu vůči rodičům, hodně ovlivnil jeho život i jeho představu Boha.

Než Láďa začal přednášet, vzal si kytaru a spustil jednu ze svých undergroundových písní. Pak začal – jak jinak než netradičně: shrnutí si nenechal na závěr, ale naopak ho přednesl hned v úvodu. Tím shrnutím byl příběh kolegyně, která se objevila jednoho dne brzo ráno na škole, kde oba učí, kvůli nutné schůzce s jiným kolegou. Kolegyně, majíc dvě malé holčičky, si vzpomněla, že jedna z nich už bude vzhůru, a zavolala manželovi, aby jí dal holčičku k telefonu, aby jí mohla něžnými slovy vyjádřit svoji lásku. A Láďa k tomu dodává: ona tu holčičku měla v sobě, než ji porodila; ale v přeneseném smyslu ji měla „v sobě“ i pak, po porodu; a bude jí mít „v sobě“ i tehdy, až z ní bude puberťačka, která se vůči ní bude vymezovat; až z ní bude pětadvacetiletá slečna, která s ní bude probírat své vztahy; až z ní bude čtyřicetiletá zralá žena, která se svou maminkou bude jednat jako s partnerem. Předobraz vztahu této laskavé maminky ke své holčičce je předobrazem vztahu Boha k nám: a to je právě ono milosrdenství, o kterém je řeč.

Teprve teď začal svá slova demonstrovat na příkladech z Písma, a navzdory tématu Božího milosrdenství začal Starým zákonem. Neuvěřitelně pohotově listoval Biblí, citoval pasáže z knihy Exodus a upozornil na místa, která se tak trochu „ztratila v překladu“. Z hlavy přitom sypal hebrejské originály a vysvětloval, co které slovo vlastně znamená a od čeho je odvozeno. Vysvětlil, že i v případě Desatera neodpovídá v češtině používané slovo „přikázání“ původnímu významu. Od Mojžíše a jeho setkání s Bohem pak zvolna přešel k Ježíši Kristu a jen mimochodem vysvětlil, jak Nový zákon navazuje nikoli na hebrejský originál, ale spíše na řecký překlad Starého zákona. Místo hebrejských citátů teď Láďa z rukávu sypal věty řecké.

IMG_7265

Láďa také upozornil na nebezpečí stavění falešných model a zdůraznil, že takovou modlou nemusí být zrovna zlaté tele či nějaký pohanský bůžek, ale i falešná představa o Boží spravedlnosti. Ano, říká Láďa, v Písmu se píše, že Bůh je spravedlivý, ale není možné to vytrhnout z kontextu. Boží spravedlnost znamená, že Bůh ctí smlouvu, kterou uzavřel. A ctí ji i v případě, že ji nectí druhá strana – protože je milosrdný, jinak také řečeno velkorysý. Ona Boží spravedlnost tedy není nic jiného, než zase jen jiné vyjádření Božího milosrdenství. A upozornil, že takto vnímá Boha on – protože každý člověk má svoji „tak trochu jinou“ představu o Bohu, danou jeho osobními prožitky a zkušenostmi.

Přednášku uzavřel ještě jednou písní, po které následovaly dotazy. Laďa vysvětlil, že pokud se brání vnímání Boha jako „policajta“, neznamená to, že by katolický křesťan neměl dodržovat pravidla. Jen by se měl ve vnímání pravidel vyvíjet: dítě potřebuje mít stanovené jasné hranice, ale pokud se padesátiletý muž nikam neposunul a vnímá Boha stejně jako školák na hodině náboženství, je někde něco špatně. Nejde přitom o to, obrazně řečeno, „zrušit sobotu“, ale spíše umět ji překročit tehdy, když je to právě třeba. Neboť, jak Láďa citoval Písmo, „sobota je pro člověka, ne člověk pro sobotu“.

V závěru se Láďa dočkal mohutného potlesku, po kterém ještě přítomným podepisoval svoji knihu „Exotem na této zemi“.

Příští přednáška MSKA v Bílovicích by měla proběhnout v říjnu a hostem by měl být doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., český katolický teolog, církevní historik, akademický kaplan při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové a učitel na Univerzitě Karlově a Univerzitě Hradec Králové. Doc. Petráček je také postulátorem blahořečení umučeného kněze Josefa Toufara, a právě na toto téma by měl pohovořit.

 

(Ondřej Zahradníček, foto Karel Ryšavý)

Květen 2017 – kalendář akcí ve farnosti

Neděle, 30. 4. 2017
 • Pondělí 1. května 2017: (skaut) cyklistický závod O Zlaté šlapátko;
 • Čtvrtek 4. května 2017: Moravsko-slezská křesťanská akademie – P. Ladislav Heryán – diskuse nad jeho knihou Exotem na této Zemi (O Božím milostrdenství mezi námi). Ladislav Heryán je salesiánský kněz a biblista. Beseda začíná v 18:15 hod. ve farním sále. Před ní v 17:30 hod. bude sloužit mši sv. v bílovickém kostele sv. Cyrila a Metoděje.

ladislav_heryan_mska_bilovice

 • Pátek 5. května 2017: Modlitba zpěvem – ve 20 hod. v kostele v Bílovicích;
 • Sobota 6. května 2017: Ministrantský den v Olomouci;
 • Pondělí 8. května 2017: Brigáda – sečení trávy kolem kostela a na faře;
 • Čtvrtek 11. května 2017:  Večer s Biblí – v 19 hod. ve farní klubovně – společné čtení Písma;
 • Pátek 12. května 2017: koncert X-tetu z Rychnova nad Kněžnou – Moravské balady v úpravách Zuzany Lapčíkové, lidové písně a gospely – v 18:30 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje;

Koncert X-tet_12-05-2017

 • Sobota 13. května 2017: Duchovní obnova pro rodiny s P. Josefem Čunkem – v kostele sv. Augustina v Brně;
 • Neděle 14. května 2017: První svaté přijímání našich dětí
 • Neděle 14. května 2017: (skaut) Kuličkiáda – od 14:20 hod. – odpoledne na farní zahradě a hřišti;
 • Neděle 14. května 2017: Den matek – oslava v sále obecní hospody v 15:30 hod.
 • Neděle 14. května 2017: Májová pobožnost + oslava s dětmi – v 17hod.
 • Pátek 19. května 2017: modlitební společenství – ve 20 hod. – u Ryšavých;
 • Čtvrtek 18. května 2017:  Večer s Biblí – v 19 hod. ve farní klubovně – společné čtení Písma;
 • 19. – 21. května 2017: 3 dny křesťanské spirituality s Vojtěchem Kodetem – v aule Biskupského gymnázia, Barvičova 85, Brno;
 • Sobota 20. května 2017: (skaut) žehnání srubu na novém tábořišti u obce Rybník u České Třebové – ve 14 hod.;

Pozvanka_sveceni srubu

 • Neděle 21. května 2017: Farní kavárna – po mši sv.
 • Neděle 21. května 2017: Modlitba se zpěvy z Taizé – v kostele na Křenové v Brně – od 19.45 hod.
 • Čtvrtek 25. května 2017: Slavnost Nanebevstoupení Páně.
 • 26. května – 3. června 2017: Svatodušní novéna v bílovickém kostele.
 • Pátek 26. května 2017: Skauting v Bílovicích – historie a současnost – přednáška v obřadní síni obecního úřadu – bude upřesněno;
 • Víkend 26.-28. května 2017: Jarní víkendovka pro tatínky s dětmi – Pačlavice (Kroměřížsko), registrace zde, bližší info o faře zde, o akci více Karel Ryšavý.
 • Středa 31. května 2017: Setkání farní rady – v 19 hod. na faře.

 

 

 • Nedělní mše jsou v Bílovicích od 8. ledna 2017 nově v 10 hod. Od 9:30 hod. je v kostele společná modlitba růžence.
 • Příprava na první sv. přijímání – v neděli ve 11 hod. (po mši sv.).
 • Dětské mše svaté — každý pátek (ve školním roce) v 17.30 hod. se koná mše sv. pro děti. Využijte tuhle příležitost, aby i vaše děti školního i předškolního věku mohly zakoušet společenství s Bohem v našem kostele.
 • Scholička – vždy v neděli v 9:30 hod. ve farní klubovně.
 • Zkoušky sboru ve škole v Bílovicích vždy v neděli a ve středu od 18:00 hodin.

Duben 2017 – kalendář akcí ve farnosti

Pondělí, 10. 4. 2017
 • Sobota 1. dubna 2017: setkání mládeže Olešnice;
 • Čtvrtek 6. dubna 2017:  Večer s Biblí – v 19 hod. ve farní klubovně – společné čtení Písma;
 • Pátek 7. dubna 2017: Bob Dylan – poslechový pořad Richarda Lanka v 18:30 hod. v obřadní místnosti OÚ Bílovice n. Sv., vstupné dobrovolné;
 • Pátek 7. dubna 2017: Modlitba zpěvem – ve 20 hod. v kostele v Bílovicích;
 • Sobota 8. dubna 2017: (skaut) Svojsíkův závod;
 • Sobota 8. dubna 2017: setkání mládeže s biskupem – Brno;
 • Neděle 9. dubna 2017: Květná neděle.
 • Neděle 9. dubna 2017: Farní kavárna – po mši sv.
 • Čtvrtek 13. dubna 2017: Zelený čtvrtek. Mše sv. v 18:30 hod. Bdědí v Getsemenech. Zpovídání.
 • Pátek 14. dubna 2017: Velký pátek. Velkopáteční obřady v 18:30 hod. Bdění u Božího hrobu. Zpovídání.
 • Sobota 15. dubna 2017: Bílá sobota. Ve 20 hod. vigílie Vzkříšení, křest našich 3 katechumenů. Po vigílii agapé na faře.
 • Neděle 16. dubna 2017: Boží hod velikonoční. Žehnání velikonočních pokrmů.
 • Čtvrtek 20. dubna 2017:  Večer s Biblí – v 19 hod. ve farní klubovně – společné čtení Písma;
 • Pátek 21. dubna 2017: Pavel Bobek – mimořádná poslechovka Richarda Lanka s Davidem Němečkem – v 18:30 hod. v obřadní síni obecního úřadu;
 • Pátek 21. dubna 2017: modlitební společenství – ve 20 hod. –u Tomášků;
 • Víkend 21. – 23. dubna 2017: (skaut) víkendovka Lososů – srub Brzkov;
 • Sobota 22. dubna 2017: (skaut) výprava Tuňáků – Kaprálův mlýn;
 • Sobota 22. dubna 2017: Národní pochod pro život a rodinu – Praha, lze se na dopravě domluvit s o. Pavlem.
 • Neděle 23. dubna 2017: Rodinná pouť na Vranov – zve Centrum pro rodinu a sociální péči.
 • Neděle 23. dubna 2017: Aleluja, On žije dál! – koncert BACHs – Truvérská mše a něco navíc – v 18 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje;

bachs

 • 29. dubna – 1. května 2017: Farní pouť – Polsko (Wadovice, Lagiewniky, Krakov).
 • Sobota 29. dubna 2017: (skaut) brigáda s rodiči na tábořišti Rybník;
 • Neděle 30. dubna 2017: Čarodky v Trávníkách – pořádá Živá tradice pro Bílovice – v 17 hod. Program bude obdobný jako loni, takže ohýnek, pivko, kytary a spousta čarodějnic. Srdečně tímto všechny zveme a těšíme se na setkání. Pomoc s přípravou od 15 hod. vítána.

 

 • Nedělní mše jsou v Bílovicích od 8. ledna nově v 10 hod. Od 9:30 hod. je v kostele společná modlitba růžence.
 • V postní době křížová cesta v pátek v 17 hod. a v neděli ve 15 hod.
 • Příprava na první sv. přijímání – v neděli ve 11 hod. (po mši sv.).
 • Dětské mše svaté — každý pátek (ve školním roce) v 17.30 hod. se koná mše sv. pro děti. Využijte tuhle příležitost, aby i vaše děti školního i předškolního věku mohly zakoušet společenství s Bohem v našem kostele.
 • Scholička – vždy v neděli v 9:30 hod. ve farní klubovně.
 • Zkoušky sboru ve škole v Bílovicích vždy v neděli a ve středu od 18:00 hodin.

Únor 2017 – kalendář akcí ve farnosti

Pondělí, 30. 1. 2017
 • Čtvrtek 2. února 2017:  Večer s Biblí – v 19 hod. ve farní klubovně – společné čtení Písma;
 • Pátek 3. února 2017: Modlitba zpěvem – ve 20 hod. v kostele v Bílovicích;
 • Pondělí 6. února 2017: koncert izraelské zpěvačky NOA (Achinoam Nini) – v 19 hod. v Janáčkově divadle v Brně;
 • Pátek 10. února 2017: Duchovní obnova pro mládež s otcem biskupem Konzbulem, „Cesta, pravda a život“, od 13:30 hod. v aule Bigy (Barvičova 85, Brno).
 • Pátek 10. února 2017: Chlapi sobě – v 18:30 hod. – salónek v Obecní hospodě – info Jiří Řezníček;
 • Pátek 10. února 2017: Mladé ženy – v 19 hod. – Pod Starou hruškou – info Helena Řezníčková;
 • Víkend 10. – 12. února 2017: (skaut) srub Rybník (Lososi);
 • Sobota 11. února 2017: Duchovní obnova pro brněnskou diecézi s otcem biskupem Konzbulem, „Cesta, pravda a život“, začátek v 9 hod., kino Scala.
 • Sobota 11. února 2017: setkání žen, které se starají o úklid v kostele – v 16 hod. na faře;
 • Neděle 12. února 2017: Farní kavárna – po mši sv.
 • Čtvrtek 16. února 2017:  Večer s Biblí – v 19 hod. ve farní klubovně – společné čtení Písma;
 • Sobota 18. února 2017: (skaut) Brkolo;
 • Sobota 18. února 2017: Valentýnský seminář s Janem Špilarem a na to navazující Valentýnský koncert Pavla Helana se zábavou v sále Bigy. Zábava zaručena 🙂 Hlídání dětí v čase semináře zdarma.
 • Sobota 18. února 2017: „Pojďte ke mně všichni“ – 50 let od vzniku Katolické charismatické obnovy – Chceme se společně sejít a chválit Pána za to, jak mocně jedná. Chceme prosit o vylití Ducha svatého. Přijďte si připomenout a třeba i obnovit právě to vaše životní „ano“ našemu Pánu. Mírně moderovaný večer chval vedený slovy Písma s prostorem pro osobní modlitbu.
 • Čtvrtek 23. února 2017: MSKA – Věda a víra: Může být praktikující vědec praktikujícím křesťanem?přednáška Prof. MUDr. Augustina Svobody, CSc., dr. h. c., emeritního přednosty Ústavu lékařské biologie Masarykovy univerzity. Ve farním sále v 18 hod.

svoboda_a4a

 • Pátek 24. února 2017: modlitební společenství – ve 20 hod. – bude upřesněno;
 • Víkend 24. – 26. února 2017: skaut – srub Rybník (Sardinky);
 • Neděle 26. února 2017: Masopustní veselice – v 15 hod. – pokud chcete pomoci, kontakt Jitka Štanclová.

Masopust_2017

 • Nedělní mše jsou v Bílovicích od 8. ledna nově v 10 hod. Od 9:30 hod. je v kostele společná modlitba růžence.
 • Dětské mše svaté — každý pátek (ve školním roce) v 17.30 hod. se koná mše sv. pro děti. Využijte tuhle příležitost, aby i vaše děti školního i předškolního věku mohly zakoušet společenství s Bohem v našem kostele.
 • Scholička – vždy v neděli v 9:30 hod. ve farní klubovně.
 • Zkoušky sboru ve škole v Bílovicích vždy v neděli a ve středu od 18:00 hodin.

Leden 2017 – kalendář akcí ve farnosti

Pátek, 30. 12. 2016
 • 1. – 15. ledna 2017: Tříkrálová sbírka;
 • Pondělí 2. ledna 2017: od 15 hod – Požehnání koledníků na Petrově;
 • Čtvrtek 5. ledna 2017: od 16 hod Tříkrálový průvod od katedrály na Petrově k jesličkám umístěným na Moravském náměstí (vedle kostela sv. Tomáše);
 • Pátek 6. ledna 2017: Modlitba zpěvem – ve 20 hod. v kostele v Bílovicích;
 • Čtvrtek 5. ledna 2017:  Večer s Biblí – v 19 hod. ve farní klubovně – společné čtení Písma;
 • Sobota 7. ledna 2017: Tříkrálová sbírka – hlavní koledovací den v Bílovicích;
 • Sobota 7. ledna 2017: tradiční Ples KDU-ČSL v Bílovicích (zahájení plesové sezóny) – sál Obecní hospody – od 20 hod., stupné 80Kč;

ples_KDU-CSL_2017

 • Neděle 8. ledna 2017: Farní kavárna – po mši sv.
 • Neděle 8. ledna 2017: Tříkrálový koncert – v 16:30 v kostele v Babicích.
 • Neděle 8. ledna 2017: od 18 hod – Tříkrálový koncert v Městském divadle Brno. Koncert bude v přímém přenosu vysílat Česká televize. Letošní interpreti: Slza, Boni Pueri, Lenny Filipová, Věra Martinová.
 • Pátek 13. ledna 2017: (skaut) Deskovky – v Brně;
 • Pátek 13. ledna 2017: modlitební společenství – ve 20 hod. – u Ryšavých;
 • Sobota 14. ledna 2017: (skaut) výprava – Lososi 1+2;
 • Sobota 14. ledna 2017: od 9 hod. v kostele práce na uklizení vánoční výzdoby;
 • Neděle 15. ledna 2017: Farní kavárna – po mši sv.
 • Od druhé poloviny ledna 2017: další kurz Alfa. – zrušeno
 • Čtvrtek 19. ledna 2017:  Večer s Biblí – v 19 hod. ve farní klubovně – společné čtení Písma;
 • Sobota 21. ledna 2017: (skaut) výlet (Tuňáci);
 • 21. – 28. ledna 2017: dovolená v Alpách – Leutasch – penzion Gastehaus Bockenhof – bližší info Pavel Kulhánek;
 • Neděle 22. ledna 2017: Kočovné divadlo Ad-Hoc:  Il Congelatore – Zmrazovač (opera mafia o třech dějstvích) – v 17:00 hod. v sále Obecní hospody;
 • Pátek 27. ledna 2017: modlitební společenství – ve 20 hod. – bude upřesněno.

 

Události v dalších měsících najdete v Kalendáři událostí.

 

 • Nedělní mše jsou v Bílovicích od 8. ledna nově v 10 hod.
 • Dětské mše svaté — každý pátek (ve školním roce) v 17.30 hod. se koná mše sv. pro děti. Využijte tuhle příležitost, aby i vaše děti školního i předškolního věku mohly zakoušet společenství s Bohem v našem kostele.
 • Scholička – vždy v neděli v 9:30 hod. ve farní klubovně
 • Zkoušky sboru ve škole v Bílovicích vždy v neděli a ve středu od 18:00 hodin.

Živý betlém

Pátek, 30. 12. 2016

Na Boží hod večer, podobně jako minulý rok, připravil bílovický ochotnický divatelní soubor BOTA představení Živý betlém. Na schodech kostela krátce po setmění sehrál s humorem a nadsázkou betlémský příběh pro všechny, kdo neváhali přijít. I pro ty, kdo viděli představení už několikrát, je zajímavé sledovat tento počin v proměnách času. Nikdy není stejný, a to nejen obsazením hlavních rolí. Letos se navíc zapojila řada dětí. Děkujeme.

Zivy_betlem_2016_1 Zivy_betlem_2016_2 Zivy_betlem_2016_3 Zivy_betlem_2016_4 Zivy_betlem_2016_5 Zivy_betlem_2016_6 Zivy_betlem_2016_7

(foto Pavel L.)

Rybova Česká mše vánoční

Pátek, 30. 12. 2016

Nebylo to poprvé, co v bílovickém kostele sv. Cyrila a Metoděje o Vánocích zní Česká mše vánoční „Hej, Mistře!“ Jakuba Jana Ryby. A mnozí ji mají v živé paměti. A letos dlouho nebylo jisté, jestli bude. Ale stála za to. Kdo přišel a slyšel, ať už na štědrovečerní vigílii ve 20:30 hod. nebo pak na slavnou ranní mši Slavnosti Narození Páně v neděli v 9 hod., byl u vytržení. Mladí nebo dříve narození nešetšili slovy uznání. Potlesk byl skutečně od srdce. Byl to skutečně skvostný zážitek, který nikoho nenechal chladným. Děkujeme BACHS a všem hostům, kteří pod vedením Jiřího Řezníčka vystoupili. Lenka Hrubá (soprán), Monika Kulhánková (alt), Karel Viktorín (tenor), Tomáš Keberle (bas), Stanislav Boldižár (varhany), Jana Ježová, Veronika Vaňková, Pavel Vaněk (housle), Michaela Rousová, Pavel Frkal (violoncello), Ivan Hrubý (kontrabas).

Ceska mse vanocni 2016