Únor 2017 – kalendář akcí ve farnosti

 • Čtvrtek 2. února 2017:  Večer s Biblí – v 19 hod. ve farní klubovně – společné čtení Písma;
 • Pátek 3. února 2017: Modlitba zpěvem – ve 20 hod. v kostele v Bílovicích;
 • Pondělí 6. února 2017: koncert izraelské zpěvačky NOA (Achinoam Nini) – v 19 hod. v Janáčkově divadle v Brně;
 • Pátek 10. února 2017: Duchovní obnova pro mládež s otcem biskupem Konzbulem, „Cesta, pravda a život“, od 13:30 hod. v aule Bigy (Barvičova 85, Brno).
 • Pátek 10. února 2017: Chlapi sobě – v 18:30 hod. – salónek v Obecní hospodě – info Jiří Řezníček;
 • Pátek 10. února 2017: Mladé ženy – v 19 hod. – Pod Starou hruškou – info Helena Řezníčková;
 • Víkend 10. – 12. února 2017: (skaut) srub Rybník (Lososi);
 • Sobota 11. února 2017: Duchovní obnova pro brněnskou diecézi s otcem biskupem Konzbulem, „Cesta, pravda a život“, začátek v 9 hod., kino Scala.
 • Sobota 11. února 2017: setkání žen, které se starají o úklid v kostele – v 16 hod. na faře;
 • Neděle 12. února 2017: Farní kavárna – po mši sv.
 • Čtvrtek 16. února 2017:  Večer s Biblí – v 19 hod. ve farní klubovně – společné čtení Písma;
 • Sobota 18. února 2017: (skaut) Brkolo;
 • Sobota 18. února 2017: Valentýnský seminář s Janem Špilarem a na to navazující Valentýnský koncert Pavla Helana se zábavou v sále Bigy. Zábava zaručena 🙂 Hlídání dětí v čase semináře zdarma.
 • Sobota 18. února 2017: „Pojďte ke mně všichni“ – 50 let od vzniku Katolické charismatické obnovy – Chceme se společně sejít a chválit Pána za to, jak mocně jedná. Chceme prosit o vylití Ducha svatého. Přijďte si připomenout a třeba i obnovit právě to vaše životní „ano“ našemu Pánu. Mírně moderovaný večer chval vedený slovy Písma s prostorem pro osobní modlitbu.
 • Čtvrtek 23. února 2017: MSKA – Věda a víra: Může být praktikující vědec praktikujícím křesťanem?přednáška Prof. MUDr. Augustina Svobody, CSc., dr. h. c., emeritního přednosty Ústavu lékařské biologie Masarykovy univerzity. Ve farním sále v 18 hod.

svoboda_a4a

 • Pátek 24. února 2017: modlitební společenství – ve 20 hod. – bude upřesněno;
 • Víkend 24. – 26. února 2017: skaut – srub Rybník (Sardinky);
 • Neděle 26. února 2017: Masopustní veselice – v 15 hod. – pokud chcete pomoci, kontakt Jitka Štanclová.

Masopust_2017

 • Nedělní mše jsou v Bílovicích od 8. ledna nově v 10 hod. Od 9:30 hod. je v kostele společná modlitba růžence.
 • Dětské mše svaté — každý pátek (ve školním roce) v 17.30 hod. se koná mše sv. pro děti. Využijte tuhle příležitost, aby i vaše děti školního i předškolního věku mohly zakoušet společenství s Bohem v našem kostele.
 • Scholička – vždy v neděli v 9:30 hod. ve farní klubovně.
 • Zkoušky sboru ve škole v Bílovicích vždy v neděli a ve středu od 18:00 hodin.

Nechat vzkaz

*