Ohlášky a novinky – leden 2017

S novým rokem 2017 přichází i několik změn.

Od neděle 8. ledna 2017 dochází ke změně času nedělních bohoslužeb: v Adamově v 8:30 hod., v Bílovicích v 10:00 hod.

9-10hod

V Bílovicích bude půl hodiny přede mší sv. společná modlitba růžence, tedy od 9:30 hod. Zkouška scholičky se tak přesouvá do farní klubovny a začíná také v 9:30 hod.

Kurz Alfa s původně ohlášeným začátkem v druhé polovině ledna 2017 letos neuskutečníme.

Pořad bohoslužeb je v pdf formátu zde.

Nechat vzkaz

*