Farní charita

Bílovická farní charita pořádá několikrát do roka sbírky ošacení, bytového textilu a dalších praktických předmětů. Také jednou za rok pořádá sbírku cukroví pro dětské domovy nebo pro lidi bez domova. Občas se konají i jiné sbírky pro lidi, kterým něco schází či jsou v nesnázích. Pravidelně pořádáme Tříkrálovou sbírku v Bílovicích nad Svitavou – už více než 17 let.

Pokud se chce dozvědět něco víc o fungování bílovické farní charity, tak se může zeptat Věry Švejdové. Kontaktovat ji můžete po většině nedělních mších svatých, případně po dětských mších v pátek. Pokud napíšete email na farní adresu uvedenou v kontaktech, email jí bude předán.

Aktuálně:

  • Tříkrálová sbírka 2023 – V sobotu 7. ledna 2023 proběhne v Bílovicích nad Svitavou tříkrálové koledování pro Charitu ČR. Koledníčci by měli obejít celou obec. Pokud se s nimi nesetkáte a budete chtít přispět, je možné tak učinit do kasiček v pekárně a čerpací stanici FORS, a to do 15. ledna 2023, kdy sbírka končí. Váš příspěvek poputuje do brněnské charity na konkrétní projekty pomoci. Za vaše příspěvky děkujeme.

————–

Postní almužna — dobrovolná duchovní formace

Nejen lidé věřící, ale také všichni, kdo se chtějí přidat jsou zváni k účasti na starobylé postní tradici – almužně. Princip ke jednoduchý: peníze za požitky, které si během postního období odřeknete, můžete vložit do papírové pokladničky, tzv. postničky. A tu na konci postu přinesete do kostela. Tyto prostředky poté církev prostřednictvím místní Charity využije na sociální pomoc potřebným.

Podstatou je tedy, že člověk do malé papírové schránky vloží obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si odřekl. A částka, kterou jsme si odepřeli, pak pomůže jiným. Postní almužna probíhá od popeleční středy až do konce postního období (velikonoční neděle).

Poděkování za Postní almužnu v Bílovicích v roce 2015Využití získaný prostředků

Finanční prostředky použije církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla. Na spodní stranu papírové schránky mohou věřící napsat jak nebo ve prospěch koho by se mohla darovaná almužna použít. Proto ústředním posláním postní almužny je spojit úsilí farností a místní Charity pro konání milosrdné lásky k bližním v nouzi.

Získané prostředky v Bílovicích

V roce 2015 jsme mezi sebou vybrali 6 000,- Kč a všem dárcům, kteří si odpustili některý ze svých požitků a věnovali odpovídající peníz Postní almužně. Od Diecezní Charity Brno nám za to přišlo poděkování s informací o využití peněz v Chráněném bydlení sv. Michaela pro lidi s mentálním postižením.

———————–

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka je pravidelnou charitativní akcí organizovanou ve většině farností ČR, při které obcházejí koledníci oblečení jako tři králové po domácnostech (i ulicích) a koledují. Výtěžek putuje Charitě Česká repulika, která jej rozděluje mezi potřebné. Více informací o historií sbírka a využití prostředků najdete na oficiální web Tříkrálové sbírky.

Charita-Ceska_republika

Pro ty, kteří se s koledníky nesetkají, bude možnost přispět do kasičky v kostele. Dále můžete přispět pomocí dárcovské sms nebo trvalé dárcovské sms na číslo 87777 nebo odesláním finančního daru na účet č. 66008822/0800 s variabilním symbolem pro Bílovice 777966101. Více o možnostech jak přispět zde.
Vaše dary budou využity na vytvoření a zlepšení podmínek poskytovaných služeb seniorům, lidem s mentálním postižením a autismem, dobrovolníkům, lidem bez domova, sociálně slabým a matkám s dětmi v sociální tísni.

 Historie Tříkrálové sbírky v Bílovicích

Rok Vybraná částka
2001 27 300,- Kč
2002 28 300,- Kč
2003 34 000,10 Kč
2004 29 866,- Kč
2005 38 000,50 Kč + 10 SK + 5 USD
2006 35 500,- Kč
2007 40 121,50 Kč + 62 SK
2008 50 000,- Kč + 10 SK
2009 55 962,- Kč
2010 59 415,- Kč
2011 62 816,- Kč
2012 70 015,- Kč
2013 67 111,- Kč
2014 70 724,- Kč
2015 72 505,- Kč + 5 USD

Komentáře jsou zablokovány.