Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka (nejen v Bílovicích) probíhala od 1. do 14. ledna 2018. Letos byla hlavním koledovacím dnem v Bílovicích sobota 6. ledna 2018. Pro ty, kteří se s koledníky nesetkali, je ještě několik jiných možností, jak přispět. Zahájili jsme tradičně v 8 hod. mší sv. v našem kostele sv. Cyrila a Metoděje. Sešla se celá řada malých i velkých koledníků. A pak už se na faře jen posílit, vyzvednout si kasičky, dotvořit podobu „těch černých vzadu“ a vzhůru ke dveřím všech dobrých lidí v Bílovicích.

A teď už k výsledkům. Dáme slovo Věrce Švejdové, která se tradičně stará o organizaci sbírky v Bílovicích:

„Chtěla bych všem poděkovat za jejich nasazení a ochotu pomoci. A to nejen kolednikům, ale i všem ostatním za jejich přípravu a nakrmeni. V letošním roce se koledovaní zúčastnilo 100 lidí ve 22 skupinách (24 osob nad 15 let a 76 dětí ). Vybralo se 83 964Kč, 11€ a 10£ (což je o cca 500Kč víc než vloni). Nejvyšší částka v jedné kasičce činí 8854Kč. Velké díky a Boží požehnání v celém roce.“

Nechat vzkaz

*