Děti a mládež

Schola

Bílovická schola – pro mládež a děti od 9 let. Scházíme se každou neděli v 8:40 hod. v klubovně. Budeme zpívat zhruba jednou za měsíc na nedělní mši sv. v Bílovicích. Přidej se?

———————————–

Katecheze Dobrého pastýře

Aktuálně se nekoná!

Od školního roku 2017/2018 jsme v naší farnosti spustili program katechezí Dobrého pastýře pro děti od 3 do 6 let. Katecheze umožňuje dětem prožívat a vytvářet si autentický vztah s Bohem. Své kořeny má v Písmu a liturgii církve a je inspirována principy pedagogiky Marie Montessori. Cílem je vědomá účast dětí na slavení liturgie. Program tedy není prvořadě zaměřen na „vyučování“ a získání potřebných znalostí, ale dotýká se srdce dětí, jejich vrozené touhy po opravdovém setkání s Bohem a pomáhá jim tak získané poznání „zvnitřnit“.

Katecheze probíhají ve středu od 16:15 hod. v atriu nad farní klubovnou pod vedením maminek. Všechny předškolní děti jsou vítány.

———————————–

Ministranti

Ministranti se aktuálně neschází. Třeba budeme moci začít v září 2023. Těšíte se?

Nepravidelné schůzky malých ministrantů se uskutečňují v pátek přede mší sv. (přibližně jednou za dva týdny). Společenství ministrantů nabízí klukům porozumět smyslu jejich služby u oltáře a pochopit duchovní význam jednotlivých úkonů při liturgických obřadech. Současně můžou vytvořit dobrou partu s příležitostí mnoha společných zážitků.

———————————–

Skautský oddíl

Oba skauské oddíly, chlapecký i dívčí, každým rokem rostou a rozšiřují se o další děti. Vyvrcholením celoroční činnosti jsou pak letní tábory.

Bliží informace: http://bilovice-1.skauting.cz

———————–

Přečtěte si také: Děti v kostele při bohoslužbách

Mimo farnost:

Rodinné centrum Žirafa nabízí celou řadu programů a aktivit nejen pro děti, ale také pro celé rodiny.

Komentáře jsou zablokovány.