Děti a mládež

 Scholička

 

Scholička se od 17. září 2018 schází k přípravě vždy v neděli od 9:15 hod. do 9:45 v klubovně. Scholička zpívá každý pátek při dětské mši sv. (menší děti) a jednou za měsíc při nedělní mši sv. (starší děti). Bližší informace – aktuálně Olga Kulhánková.

 

———————————–

Katecheze Dobrého pastýře

Od školního roku 2017/2018 jsme v naší farnosti spustili program katechezí Dobrého pastýře pro děti od 3 do 6 let. Katecheze umožňuje dětem prožívat a vytvářet si autentický vztah s Bohem. Své kořeny má v Písmu a liturgii církve a je inspirována principy pedagogiky Marie Montessori. Cílem je vědomá účast dětí na slavení liturgie. Program tedy není prvořadě zaměřen na „vyučování“ a získání potřebných znalostí, ale dotýká se srdce dětí, jejich vrozené touhy po opravdovém setkání s Bohem a pomáhá jim tak získané poznání „zvnitřnit“.

Katecheze probíhají ve středu od 16:15 hod. v atriu nad farní klubovnou pod vedením maminek. Všechny předškolní děti jsou vítány.

———————————–

Ministranti

Nepravidelné schůzky malých ministrantů se uskutečňují v pátek přede mší sv. (přibližně jednou za dva týdny). Společenství ministrantů nabízí klukům porozumět smyslu jejich služby u oltáře a pochopit duchovní význam jednotlivých úkonů při liturgických obřadech. Současně můžou vytvořit dobrou partu s příležitostí mnoha společných zážitků.
Bližší informace Marek Martínek a Marek Holánek.

———————————–

Skautský oddíl

Skautský oddíl pro žáky ZŠ v klubovně Cyrilka tvoří od školního roku 2019/20 už 4 dívčí a 4 chlapecké družinky.

Dlouhodobě hledáme vážné zájemce, kteří by se chtěli věnovat vedení dětí. Jen při dostatečném počtu vedoucích je možné rozšiřovat činnost a uspokojit zájem všech dětí.

Bliží informace: http://bilovice-1.skauting.cz

———————–

Přečtěte si také: Děti v kostele při bohoslužbách

Mimo farnost:

Rodinné centrum Žirafa nabízí celou řadu programů a aktivit nejen pro děti, ale také pro celé rodiny.

Komentáře jsou zablokovány.