Jan Rybář (1931-2021)

Ve čtvrtek 14. ledna 2021 večer zemřel kněz, řeholník SJ P. Jan Rybář, bílovický rodák, který by se letos 16. července 2021 dožil 90-ti let. Jan Rybář výrazně ovlivnil několik generací a jeho odkaz zůstává stále živý a inspirující. Bezesporu patří k nejvýraznějším osobnostem Bílovic nad Svitavou a naše farnost se k jeho odkazu hlásí a chce ho aktivně rozvíjet.

VE JMÉNU OTCE I SYNA I JEJICH RADOSTI!

Věřím, že většina lidí žasne nad světem, který poznává.
Věřím, že jen citlivý člověk přijme zprávu: Neznámý Autor vesmíru a lidstva chce být nazýván Otcem.
Věřím, že Ježíš je Kristem – vyvoleným – aby nám zvěstoval pravdu o našem oslavení, tvrdě zaplacenou jeho životem.
Věřím, že jeho smrt byla vrcholným úkonem lásky k nám.
Věřím, že jeho zmrtvýchvstání je potvrzením skutečného Synovství Božího.
Věřím v čisté mateřství jeho matky Marie, důkazu to, že je pravý člověk, náš Bratr.
Věřím, že jeho Domov je i naším domovem.
Tam nás vede z našeho exilu církev, společenství citlivých.
Věřím, že náš porušitelný život vstupuje do neporušitelnosti pravé a věčné Radosti Života Otce i Syna.
Amen.

Slavnostní požehnání památníku bílovického rodáka a kněze P. Jana Rybáře SJ se uskutečnilo v sobotu 1. října 2022. Památník je volně přístupný a může si ho prohlédnout každý, kdo přijde ke kostelu sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou. Památník nese text osobního kréda Jana Rybáře.

 

Související příspěvky na farním webu:

Knihovnička:

Komentáře jsou zablokovány.