Jan Rybář (1931-2021)

Ve čtvrtek 14. ledna 2021 večer zemřel kněz, řeholník SJ P. Jan Rybář, bílovický rodák, který by se letos 16. července 2021 dožil 90-ti let. Jan Rybář výrazně ovlivnil několik generací a jeho odkaz zůstává stále živý a inspirující. Bezesporu patří k nejvýraznějším osobnostem Bílovic nad Svitavou a naše farnost se k jeho odkazu hlásí a chce ho aktivně rozvíjet.

Slavnostní požehnání památníku bílovického rodáka a kněze P. Jana Rybáře SJ se uskuteční v sobotu 1. října 2022. Ve 13:30 úvodní modlitba na hřbitově u hrobu P. Jana Rybáře, ve 14h slavnostní bohoslužba v kostele (celebruje P. Tomáš Petráček), během ní bude požehnán památník. Po obřadu následuje přátelské posezení s pohoštěním.

Související příspěvky na farním webu:

Knihovnička:

Komentáře jsou zablokovány.