Památník Jana Rybáře

Na nástěnce u bočního vchodu do kostela se můžete podívat na návrh paní Olgy Fryčové Hořavové (kterou všichni z farnosti určitě znáte) na realizaci pamětního místa Jana Rybáře na bílovickém kostele. Návrh byl nedávno představen na farní radě. Je dobré, aby se s ním mohli seznámit všichni farníci. Využijte tuto příležitost a případné konstruktivní připomínky a nápady sdílejte co nejdříve.

Pamětní místo Jana Rybáře (pdf)

Olga Fryčová Hořavová k návrhu a jeho realizace říká:

Hlavní část návrhu je tvořena textem Kréda Jana Rybáře a citátem: „Děkuji ti Bože, že bez nás nemůžeš být!“ a portrétem, nebo jiným symbolickým ztvárněním, Jana Rybáře. Celé dílo by bylo osazeno přímo do zdi kostela a stalo by se jeho přirozenou součástí. Texty budou vtlačeny do hlíny „do řádků cihel“. Reliéf bude naglazován glazurou shino, která vytváří krásný teplý cihlový tón. Následně bude reliéf vypálen v peci na dřevo na teplotu přesahující 1300 C, což zaručí jejich vysokou kvalitu a stálost.

První část práce spočívá v přípravě reliéfu a modelování. Druhá část spočívá v samotném výpalu v peci na dřevo. Tuto část budu realizovat v pronajaté peci. Průběh výpalu se děje za stálého přikládání dřeva a trvá přibližně 14 hodin. Třetí poslední část práce zahrnuje instalaci na zeď kostela. Stávající cihly osekáme, v přesném výřezu podle vytvořeného reliéfu, do hloubky 3 – 4 cm. Následovat bude nalepení reliéfu a zaspárování.

Komentáře jsou zablokovány.