Reflexe práce synodálního procesu ve farnosti

Ve středu 20. dubna se uskutečnila první schůzka členů synodálních skupin z bílovické farnosti s panem farářem a členy farní rady. Snahou bylo představit závěry, ke kterým jednotlivé skupinky došly, a současně se zamyslet hlavně nad tou částí, která se přímo týká života místní církve, farnosti.

Společným vodítkem příspěvků byla potřeba a důležitost vzájemného naslouchání, vnímání potřeb druhých a snaha o to, aby nikdo nezůstával stát stranou. Přijetí. Jednota. Život učedníků, naslouchání Duchu sv. Být zde pro druhé. Příležitost k duchovnímu doprovázení, pomoc přímluvnou modlitbou.

Jedná se o začátek dlouhodobého procesu. Snad budou následovat i další setkání a postupně dojde i k celkové proměně života farnosti ve smyslu synodality.

Komentáře jsou zablokovány.