Kategorie Kultura

Biřmování

Neděle, 1. 5. 2022

V neděli 24. dubna, na Neděli Božího milosrdenství, se u nás v Bílovicích uskutečnila dlouha připravované, ale také několikrát odložená, slavnost biřmování. Dvacet biřmovanců z našich farností (Bílovice, Adamov, Babice) přijalo z rukou otce biskupa Pavla Konzbula svátost křesťanské dospělosti. Pro celou farnost to byla opravdu nevšední a sváteční událost. A protože byl také svátek sv. Jiří, řada biřmovanců i další účastníci bohoslužby přišla ve skautských krojích. Po bohoslužbě pokračovala na farní zahradě, kde u bohatého občerstvení byla příležitost k neformálním rozhovorům a seznamování.

 

(foto David O.)

Reflexe práce synodálního procesu ve farnosti

Neděle, 1. 5. 2022

Ve středu 20. dubna se uskutečnila první schůzka členů synodálních skupin z bílovické farnosti s panem farářem a členy farní rady. Snahou bylo představit závěry, ke kterým jednotlivé skupinky došly, a současně se zamyslet hlavně nad tou částí, která se přímo týká života místní církve, farnosti.

Společným vodítkem příspěvků byla potřeba a důležitost vzájemného naslouchání, vnímání potřeb druhých a snaha o to, aby nikdo nezůstával stát stranou. Přijetí. Jednota. Život učedníků, naslouchání Duchu sv. Být zde pro druhé. Příležitost k duchovnímu doprovázení, pomoc přímluvnou modlitbou.

Jedná se o začátek dlouhodobého procesu. Snad budou následovat i další setkání a postupně dojde i k celkové proměně života farnosti ve smyslu synodality.

Památník Jana Rybáře

Neděle, 1. 5. 2022

Na nástěnce u bočního vchodu do kostela se můžete podívat na návrh paní Olgy Fryčové Hořavové (kterou všichni z farnosti určitě znáte) na realizaci pamětního místa Jana Rybáře na bílovickém kostele. Návrh byl nedávno představen na farní radě. Je dobré, aby se s ním mohli seznámit všichni farníci. Využijte tuto příležitost a případné konstruktivní připomínky a nápady sdílejte co nejdříve.

Pamětní místo Jana Rybáře (pdf)

Olga Fryčová Hořavová k návrhu a jeho realizace říká:

Hlavní část návrhu je tvořena textem Kréda Jana Rybáře a citátem: „Děkuji ti Bože, že bez nás nemůžeš být!“ a portrétem, nebo jiným symbolickým ztvárněním, Jana Rybáře. Celé dílo by bylo osazeno přímo do zdi kostela a stalo by se jeho přirozenou součástí. Texty budou vtlačeny do hlíny „do řádků cihel“. Reliéf bude naglazován glazurou shino, která vytváří krásný teplý cihlový tón. Následně bude reliéf vypálen v peci na dřevo na teplotu přesahující 1300 C, což zaručí jejich vysokou kvalitu a stálost.

První část práce spočívá v přípravě reliéfu a modelování. Druhá část spočívá v samotném výpalu v peci na dřevo. Tuto část budu realizovat v pronajaté peci. Průběh výpalu se děje za stálého přikládání dřeva a trvá přibližně 14 hodin. Třetí poslední část práce zahrnuje instalaci na zeď kostela. Stávající cihly osekáme, v přesném výřezu podle vytvořeného reliéfu, do hloubky 3 – 4 cm. Následovat bude nalepení reliéfu a zaspárování.

Zpěvy Strastného týdne

Sobota, 16. 4. 2022

Na Květnou neděli večer jsme zažili krásný koncert mužského pěveckého sboru Láska opravdivá. Dramaturgie i vlastní provedení pravoslavných zpěvů určených právě do Svatého týdne jen umocnily duchovní prožití závěru postní doby a blížících se Velikonoc. Navíc byly texty srozumitelné i díky vytištěným doprovodným textům a naši ukrajinští přátelé mohli mnohému rozumět lépe než my sami. Při koncertu se netleskalo. Potlesk zazněl až po závěrečných písních před kostelem. Sbor zazpíval i ukrajinskou hymnu a bylo znát, jak se některých hluboce dotýkala. Děkujeme.

 

 

(foto brzy doplníme)

Duben 2022 – kalendář akcí ve farnosti

Čtvrtek, 31. 3. 2022

Pořád se něco děje. Pravidelně přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události během dubna 2022, který z části tvoří doba postní a poté přináší velikonoční radost. Každý den ve 20 hod. probíhá v kostele modlitba za mír a za Ukrajinu.

 • Pátek 1. dubna 2022: Modlitba zpěvem – od 18:30 hod. (po mši sv.) v bílovickém kostele – kdo zpívá, dvakrát se modlí – zvou Řezníčkovi;
 • Úterý 5. dubna 2022: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – od 19:30 hod. na faře;
 • Čtvrtek 7. dubna 2022: Modlitební společenství – v 19 hod. v kostele;
 • Pátek 8. dubna 2022: Květný pátek ve Sloupě;
 • Pátek 8. dubna 2022: Ostrůvek – první letošní „Ostrůvek“ v Galerii Alfa v 18 hod.
 • Sobota 9. dubna 2022: Setkání mládeže s otcem biskupem;
 • Sobota 9. dubna 2022: předvelikonoční úklid kostela – od 8 hod.
 • Sobota 9. dubna 2022: Pašije – promítání záznamu divadelního představení  Pašije v režii Evy Tálské – v 19 hod. v sokolovně v Babicích nad Svitavou; vstupné dobrovolné, výtěžek na podporu Ukrajině;

 • Neděle 10. dubna 2022: Květná neděle;
 • Neděle 10. dubna 2022: Koncert – Láska opravdivá – Zpěvy strastného týdne – v 18:30 hod. v bílovickém kostele;

 • Úterý 12. dubna 2022: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – od 19:30 hod. na faře;
 • Čtvrtek 14. dubna 2022: Zelený čtvrtek – mše sv. v 19h; následuje pesachová večeře (pro biřmovance);
 • Pátek 15. dubna 2022: Velký pátek – křížová cesta ve 14h (u kříže u Staré hrušky), obřady Velkého pátku v 17:30 hod.;
 • Pátek 15. dubna 2022: Velký pátek – duchovní obnova pro biřmovance 14 – 17h (v kostele);
 • Pátek 15. dubna 2022: Velký pátek – obřady Velkého pátku v 17:30 hod. – doprovází svatomichalská gregoriánská schola; zpověď v Bílovicích od 19h;
 • Sobota 16. dubna 2022: Bílá sobota – kostel otevřen od 9 hod.; vigílie Vzkříšení ve 21hod., následuje agapé na faře;
 • Neděle 17. dubna 2022: Zmrtvýchvstání Páně – mše sv. v 9:30 hod. s žehnáním velikonočních pokrmů;
 • Úterý 19. dubna 2022: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – od 19:30 hod. na faře;
 • Středa 20. dubna 2022: setkání synodálních skupin a reflexe synodálního procesu – v 19 hod. na faře;
 • Čtvrtek 21. dubna 2022: Modlitební společenství – v 19 hod. v kostele;
 • Pátek 22. dubna 2022: Česká křesťanská akademie – přednáškový cyklus Řeholní řady a kongregace II. IV. Milosrdní bratři – představí br. Martin Richard Macek, OH, provinční delegát (přednáška přeložena z původního termínu 10. 12. 2021).
 • Neděle 24. dubna 2022: Biřmování – mše sv. v 11 hod. (prohozeno s Babicemi, kde bude v 9:30 hod.), následuje zahradní slavnost na farní zahradě;
 • Úterý 26. dubna 2022: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – od 19:30 hod. na faře;
 • Čtvrtek 28. dubna 2022: Modlitební společenství – v 19 hod. v kostele;
 • Sobota 30. dubna 2022: Národní pochod pro život – v Praze – přihlášení na http://pochodprozivot.cz.

Pro případné změny se podívejte vždy do aktuálních ohlášek. Dlouhodobější výhled je v Kalendáři událostí.

 

Březen 2022 – kalendář akcí ve farnosti

Úterý, 1. 3. 2022

Pořád se něco děje. Pravidelně přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události během března 2022. Každý den ve 20 hod. probíhá v kostele modlitba za mír a za Ukrajinu.

 • Úterý 1. března 2022: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – od 19:30 hod. na faře;
 • Středa 2. března 2022: Popeleční středa;
 • Čtvrtek 3. března 2022: Modlitební společenství – v 19 hod. v kostele;
 • Pátek 4. března 2022: Modlitba zpěvem – od 18:30 hod. (po mši sv.) v bílovickém kostele – kdo zpívá, dvakrát se modlí – zvou Řezníčkovi;
 • Sobota 5. břetna 2022: Pouť za Ukrajinu (z Bílovic do Křtin) – Přidejte se v sobotu k pěší pouti do Křtin na podporu Ukrajiny. Mše sv. v Bílovicích v 7 hod.

 • 5. – 12. března 2022: Jarní prázdniny;
 • Úterý 8. března 2022: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – od 19:30 hod. na faře;
 • Úterý 15. března 2022: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – od 19:30 hod. na faře;
 • Čtvrtek 17. března 2022: Modlitební společenství – v 19 hod. v kostele;
 • Pátek 18. března 2022: Česká křesťanská akademie – Křesťanství a disent: inspirace pro dnešní dobu? – setkání s Milošem Rejchrtem, evangelickým farářem, signatářem a mluvčím Charty 77. V 17.30 hod. se bude v bílovickém kostele sv. Cyrila a Metoděje konat ekumenická bohoslužba, při které bude M. Rejchrt kázat, a od 18.30 hod. bude mít ve farním sále přednášku s besedou na téma Křesťanství a disent: inspirace pro dnešní dobu.

 • Sobota 19. března 2022: Skaut – Brkolo;
 • Úterý 22. března 2022: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – od 19:30 hod. na faře;
 • Čtvrtek 24. března 2022: Modlitební společenství – v 19 hod. v kostele;
 • Pátek 25. března 2022: Česká křesťanská akademie – přednáškový cyklus Řeholní řady a kongregace II. VII. Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje – představí s. Cyrila Monika Vondráková SCM, profesorka na Cyrilometodějském gymnáziu;
 • Víkend 25. – 27. března 2022: Skaut – Sledi – puťák;
 • Víkend 26. – 27. března 2022: Skaut – Makrely – puťák (Ivančena);
 • Neděle 27. března 2022: Farní kavárna po mši sv.
 • Úterý 29. března 2022: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – od 19:30 hod. na faře;
 • Středa 30. března 2022: Farní rada – v 19 hod.
 • Čtvrtek 31. března 2022: Modlitební společenství – v 19 hod. v kostele;

Pro případné změny se podívejte vždy do aktuálních ohlášek. Dlouhodobější výhled je v Kalendáři událostí.

Leden 2022 – kalendář akcí ve farnosti

Neděle, 2. 1. 2022

Pořád se něco děje. Pravidelně přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události během ledna 2022. Už zase nastávají určitá větší omezení, tak se může stát, že některé akce budou zrušeny.

 • Tříkrálová sbírka 2022 – hlavním koledovacím dnem v Bílovicích bude sobota 8. ledna 2022. Do 16. ledna můžete přispět také do kasiček na čerpací stanici Fors a v bílovické pekárně. Přispět lze i převodem na účet charity 66008822/0800 s variabilním symbolem pro Bílovice 777966101. Za vaše příspěvky děkujeme. K čemu budou využity najdete na stránkách charity.

 • Kurz Alfa 2022 – odloženo na později – bude oznámeno;
 • Úterý 4. ledna 2022: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – od 19:30 hod. na faře;
 • Čtvrtek 6. ledna 2022: Modlitební společenství – v 19 hod. v kostele;
 • Pátek 7. ledna 2022: Modlitba zpěvem – od 18:30 hod. (po mši sv.) v bílovickém kostele – kdo zpívá, dvakrát se modlí – zvou Řezníčkovi;
 • Úterý 11. ledna 2022: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – od 19:30 hod. na faře;
 • Čtvrtek 13. ledna 2022: Modlitební společenství – v 19 hod. v kostele;
 • Víkend 14. – 16. ledna 2022: Skaut – Sledi – víkendovka pro tvrdé hochy;
 • Pátek 14. ledna 2022: Česká křesťanská akademie – přednáškový cyklus Řeholní řady a kongregace II. V. Salesiáni – představí P. Zdeněk Jančařík, SDB, komunita salesiánů v Žabovřeskách;
 • 18. – 25. ledna 2022: Týden modliteb za jednotu křesťanů
 • Úterý 18. ledna 2022: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – od 19:30 hod. na faře;
 • Čtvrtek 20. ledna 2022: Modlitební společenství – v 19 hod. v kostele;
 • Sobota 22. ledna 2022: Skaut – Celooddílová výprava (zvířátková nadílka);
 • Úterý 25. ledna 2022: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – od 19:30 hod. na faře;
 • Čtvrtek 27. ledna 2022: Modlitební společenství – v 19 hod. v kostele;
 • Pátek 28. ledna 2022: Česká křesťanská akademie – Křesťanství a disent: inspirace pro dnešní dobu? – setkání s Milošem Rejchrtem, evangelickým farářem, signatářem a mluvčím Charty 77. V 17.30 hod. se bude v bílovickém kostele sv. Cyrila a Metoděje konat ekumenická bohoslužba, při které bude M. Rejchrt kázat, a od 18.30 hod. bude mít ve farním sále přednášku s besedou na téma Křesťanství a disent: inspirace pro dnešní dobu. – přeloženo na 18. března.

Pro případné změny se podívejte vždy do aktuálních ohlášek. Dlouhodobější výhled je v Kalendáři událostí.

Seznam obsahuje akce, na jejichž pořádání se podílí farnost Bílovice nad Svitavou nebo na které chceme upozornit jako zajímavé.

Mikulášská nadílka

Čtvrtek, 16. 12. 2021

Podobně jako minulý rok i letos jsme se ve spolupráci s Rodinným centrem Žirafa rozhodli přes všechna omezení uspořádat pro děti Mikulášskou nadílku. Mikuláš přivítal děti jak v sobotu v Žirafě, tak i v neděli večer v bílovickém kostele. Do kostela přišla asi šedesátka dětí a každé z nich si svatým Mikulášem mohlo promluvit. A moudrý světec nešetřil pochvalami v tom dobrém, co se dětem daří, ani povzbuzením a radami tam, kde děti něco nezvládají. Ve všem vydatně pomáhali krásní andělé. Čertům, kteří museli zůstat venku, se většina dětí snažila vyhnout. Ostatně, v životě není vůbec dobré si s nimi něco začínat. Celý večer se vydařil a snad i děti a jejich rodiče odcházeli s hřejícím pocitem, že se jich alespoň trochu v tento sváteční večer dotklo Nebe.

Advent a roráty

Čtvrtek, 16. 12. 2021

Začala adventní doba a s ní i ranní mše při svíčkách (roráty), vždy ve středu v 6:45 hod. a v sobotu v 7:00 hod. Pro děti pak následuje na faře snídaně (před odchodem do školy). V sobotu pak tvořivé dílničky.

Vedle toho je připravena v kostele adventní hra pro děti i dospělé, která nám všem může pomocí drobných úkolů pomoci napravovat pošramocené vztahy nebo prohlubovat ty dobré. V kostele je k dispozici ještě několik brožurek „Průvodce adventem“, tak využijte. Jedná se o drobné zamyšlení a Boží slovo na každý den adventu.

V sobotu 11. prosince se od 17 do 19h konala v bílovickém kostele adventní obnova. Mezi dvěma promluvami otce Pavla byla příležitost k adoraci před Nejsvětější svátostí a po celý večer také příležitost přijmout svátost smíření.

 

Prosinec 2021 – kalendář akcí ve farnosti

Úterý, 30. 11. 2021

Pořád se něco děje. Pravidelně přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události během prosince 2021. Už zase nastávají určitá větší omezení, tak se může stát, že některé akce budou zrušeny.

 • Středa 1. prosince 2021: Roráty – v 6:45 hod. v kostele, pro děti následuje snídaně na faře;

 • Čtvrtek 2. prosince 2021: modlitební společenství – v  19hod. – v kostele;
 • Pátek 3. prosince 2021: Modlitba zpěvem – od 18:30 hod. (po mši sv.) v bílovickém kostele – kdo zpívá, dvakrát se modlí (tentokrát navíc se „slovem na rok“) – zvou Řezníčkovi;
 • Sobota 4. prosince 2021: Farní den v Adamově – tvořivé dopoledne, společný oběd, kulturní odpoledne, koncert – zrušeno;
 • Sobota 4. prosince 2021: Roráty – v 7 hod. v kostele, pro děti následuje snídaně na faře a pak tvořívé dílničky;
 • Sobota 4. prosince 2021: Skaut – Lososi – přespávačka v klubovně;
 • Neděle 5. prosince 2021: Mikulášská nadílka – v RC Žirafa (sobota 4. 12.) a v kostele (neděle 5. 12.) od 16:30 – přihlášení předem a registrace na přesný čas nutná – http://www.zirafa-bilovice.cz/2021/11/04/mikulasska-nadilka/;

 • 7. – 16. prosince 2021: Farní charita v Bílovicích nad Svitavou pořádá podobně jako v minulých letech sbírku vánočního cukroví pro lidi bez domova. Sbírka probíhá od 7. do 16. prosince a své příspěvky můžete přinášet do bílovické knihovny v době, kdy je otevřena (a třeba si můžete půjčit i nějakou knížku :-)).

 • Úterý 7. prosince 2021: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – od 19:30 hod. na faře;
 • Středa 8. prosince 2021: Roráty – v 6:45 hod. v kostele, pro děti následuje snídaně na faře;
 • Čtvrtek 9. prosince 2021: modlitební společenství – v  19hod. – v kostele;
 • Pátek 10. prosince 2021: Česká křesťanská akademie – přednáškový cyklus Řeholní řady a kongregace II. IV. Milosrdní bratři – představí br. Martin Richard Macek, OH, provinční delegát. Prosincová přednáška přeložena na 22. 4. 2022.

 • Víkend 10. – 11. prosince 2021: Skaut – Okouníci – víkendovka;
 • Víkend 10. – 11. prosince 2021: Skaut – Tuňáci – přespávačka v klubovně;
 • Sobota 11. prosince 2021: Roráty – v 7 hod. v kostele, pro děti následuje snídaně na faře a pak tvořívé dílničky;
 • Sobota 11. prosince 2021: Adventní obnova – od 17 do 19h v bílovickém kostele. 17.00 první přednáška, 18.00 druhá přednáška, 18.45 závěrečné požehnání, 17-19 příležitost ke svátosti smíření.
 • Neděle 12. prosince 2021: Shadow kvartet (koncert kvarteta v nezvyklém složení: violoncello, kontrabas, akordeon a housle) – v 17:30 hod. v bílovickém kostele – vstupné dobrovolné – zrušeno;

 • Úterý 14. prosince 2021: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – od 19:30 hod. na faře;
 • Středa 15. prosince 2021: Roráty – v 6:45 hod. v kostele, pro děti následuje snídaně na faře;
 • Čtvrtek 16. prosince 2021: modlitební společenství – v  19hod. – v kostele;
 • Pátek 17. prosince 2021: vánoční zpovídání od 16:30 do 17:30;
 • Víkend 17. – 18. prosince 2021: Skaut – Tresky – přespávačka v klubovně;
 • Víkend 17. – 18. prosince 2021: Skaut – Sledi – srub Brzkov;
 • Sobota 18. prosince 2021: Roráty – v 7 hod. v kostele, pro děti následuje snídaně na faře a pak tvořívé dílničky;
 • Úterý 21. prosince 2021: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – od 19:30 hod. na faře;
 • Středa 22. prosince 2021: Roráty – v 6:45 hod. v kostele, pro děti následuje snídaně na faře;
 • Pátek 24. prosince 2021: Štědrý den – od 8hod. otevřený kostel s Betlémským světlem, v 15 hod. mše sv. pro děti s koledami v Bílovicích, v 16:30 mše sv. pro děti s koledami v Babicích, ve 21 hod. štědrovečerní mše sv. v Adamově, ve 22:30 tradiční štědrovečerní mše sv. v Bílovicích;
 • Sobota 25. prosince 2021: Slavnost Narození Páně;
 • Pondělí 27. prosince 2021: Vánoční koncert – Smíšený pěvecký sbor Bronislav – v 19 hod. v bílovickém kostele;

Seznam obsahuje akce, na jejichž pořádání se podílí farnost Bílovice nad Svitavou nebo na které chceme upozornit jako zajímavé.