Kategorie Kultura

Noc kostelů

Pondělí, 3. 6. 2019

Noc kostelů nabídla široké veřejnosti v České republice poprvé v roce 2009 možnost navštívit kostely a modlitebny a poznat nejen jejich kulturní hodnotu, ale také se seznámit s křesťanstvím prostřednictvím hudby, výtvarného umění, divadelního představení, rozhovoru či setkání. Naše farnost se poprvé zapojila v roce 2013. Tento rok se Noc kostelů konala v pátek 24. května a Bílovice nemohly chybět. A zaznamenali jsme velký zájem příchozích, často bílovčáků, kteří říkají, že ještě nikdy neviděli kostel otevřený. A to se tady pořád něco děje a bývá otevřený dost často. je pravda, že poutá pozornost mnohých už při pouhém průjezdu obcí, autem, vlakem či na kole.

  

  

Program zahájila komentovaná mše a pro přítomné šlo o zajímavé připomenutí významu jednotlivých částí bohoslužby, pro některé pak spíše výjimečná příležitost k zamyšlení, co že to ti katolíci v tom kostele vlastně dělají a proč. Po mši pak plynule navázal cyrilometodějský program „Pět důležitých míst v životě svatých Cyrila a Metoděje“, do kterého se zapojili malí i velcí. Luštili nápisy v hlaholici na dveřích našeho kostela a pro mnohé to bylo vlastně poprvé, kdy se důkladněji setkali s písmeny, kterými byly napsány první slovanské texty. Jirka pak samozřejmě vytrvale provázel jednotlivé skupinky do věže až do pozdních hodin. Své posluchače si našla i přednáška Jana Laty o dění v Bílovicích a vztazích, často kontroverzních, v období před sto a více lety, tedy v době, kdy se stavěl náš kostel. A jak víme, toto období a celá stavba či spíš její uvedení do užívání se neobešlo bez konfliktů a komplikací. Zájem vyvolalo i promítání dokumentu o bílovickém rodákovi Janu Rybářovi. Celý večer jsme pak zakončili modlitbou a zpěvem. Modlitbě zpěvem patřila závěrečná hodinka.

Poutní stezka o Noci kostelů propojí bílovický, adamovský a křtinský chrám

Pondělí, 20. 5. 2019

Při příležitosti 1150 let od smrti sv. Cyrila († 14. února 869) – autora nejstaršího slovanského písma jsme v rámci projektu Noci kostelů připravili poutní trasu, která propojí Bílovice nad Svitavou, kde místní kostel nese zasvěcení sv. Cyrilu a Metodějovi, adamovský kostel se Světelským oltářem a křtinský chrám, kde podle tradice křtili přímo svatí Cyril a Metoděj a jejich žáci.

Výchozím bodem je kostel sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou, kde na nových vchodových dveřích kostela najdeme vyobrazení originální slovanské abecedy HLAHOLICE odkazující na stěžejní přínos Cyrilometodějské mise, kterým je Slovo, tedy Ježíš Kristus – Slovo, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Tvůrcem hlaholice je sv. Cyril a pomocí tohoto písma sv. Cyril a Metoděj poprvé ve slovanském jazyce sepsali Evangelia a posléze i celou Bibli. Podoba jednotlivých písmen na bílovických kostelních dveřích vychází z nejstaršího dochovaného hlaholského textu takzvaných Kyjevských listů, které byly vytvořeny na území našeho státu. Na vstupních dveřích kostela je tedy vyobrazeno 36 hlaholských písmen v jejich nejstarší známé podobě! My dnes už sice hlaholici nepoužíváme, ale stále platí, že to byli Cyril a Metoděj, kteří nás naučili číst a psát a zařadili nás tak mezi kulturní národy.

Cesta z Bílovic nad Svitavou pokračuje přes mariánské poutní místo Adamov. Zdejší Světelský oltář byl původně součástí hlavního oltáře vytvořeného pro cisterciácký klášter ve Zwettlu (Světlá) v Dolním Rakousku. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších památek pozdně gotického řezbářství. Představuje scénu Nanebevzetí Panny Marie obklopenou desítkami vyřezávaných postav. Sv. Metoděj pokřtil knížete Bořivoje a jeho manželku sv. Ludmilu, již podle tradice předal vyobrazení Bohorodičky Panny Marie, které je dodnes uctíváno jako zázračný obraz ve Staré Boleslavi. Četné kostely zasvěcené Panně Marii jsou tak dokladem o mariánské úctě, na jejímž počátku stáli u slovanských národů sv. Cyril a Metoděj.

Křtiny ukrývají perlu mezi našimi barokními stavbami Santiniho chrám Panny Marie, jedno z nejstarších a nejpamátnějších poutních míst na Moravě. Jeho dávný duchovní význam lze tušit již ze samotného jména obce, které lidová tradice dává do přímé souvislosti se slovesem „křtít“. Podle legend byli v blízkém „Údolí křtu“ (Vallis baptismi, Křtinské údolí) křtěni pohané po příchodu křesťanství na Moravu. Podle starého vyprávění ve zdejším údolí křtili přímo svatí Cyril a Metoděj a jejich žáci.

Na třech zastavením budou připraveny úkoly, po jejich zdárném splnění dostane každý z účastníků otisk razítka do poutnického pasu. Navštíví tak nejen tři významné chrámy, ale také v roce výročí 1150 let od smrti sv. Cyrila – autora HLAHOLICE – se vydá do naší historie a vyzkouší si psaní nejstarším slovanským písmem.

Pavel Lazárek, farář v Bílovicích nad Svitavou a v Adamově

Otážeš-li se slovanských spisovatelů: Kdo vám vytvořil písmena nebo knihy přeložil? tu všichni to vědí a odpovídajíce řeknou: Svatý Konstantin Filosof řečený Cyril, ten nám i písmena vytvořil i knihy přeložil, a jeho bratr Metoděj. Takovou vzdělanost, bratři, dal Slovanům Bůh. Jemu budiž sláva a čest a moc a klanění nyní i vždycky i neskončené věky. Amen (Mnich Chrabr, O písmenech)

Slavnostní požehnání nového cyklu kostelních dveří

Pondělí, 20. 5. 2019

Při příležitosti 1150 let od smrti sv. Cyrila se v neděli 5. května 2019 uskutečnilo za účasti olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera Slavnostní požehnání nového cyklu kostelních dveří s vyobrazením hlaholice, nejstaršího slovanského písma, které vytvořil sv. Cyril.
Otec arcibiskup ve své promluvě propojil velikonoční události s odkazem svatých Cyrila a Metoděje, ale hlavně celé poselství přenesl do našeho dnešního života. „Jak důležité jsou naše vzájemné vztahy, a některé jsou mrtvé. A vzkříšení má přijít právě tam. A do toho se nám přirozeně nechce,“ ohlíží se za pronesenými slovy jedna z účastnic.
V závěru mše sv. zazněla celá řada poděkování za realizaci tohoto výjimečného díla.

 
Počasí nebylo zrovna příznivé a chladno a mírný deštík nás udržovaly do posledních chvil v nejistotě, kde se bude následná oslava odehrávat. Ono se ale těžko modlí za krásné teplé a slunečné počasí, když se celá země modlí za více deště a dostatek vláhy. Díky velkému úsilí mnohých vše bylo včas připraveno a tak se i přátelské posezení na farní zahradě mohlo uskutečnit podle plánu. Nechybělo samozřejmě ani bohaté občerstvení. Odpolední program se ale přece jenom z velké části přesunul do vnitřních prostor a chladné počasí si vyžádalo i časovou úpravu programu. V kostele se uskutečnila májová pobožnost se svátostným požehnáním. Přednáška doc. Miroslava Vepřeka o hlaholici a staroslověnském písemnictví byla velmi zajímavá a nesmírně poutavá. Zavítal mezi nás také otec Jaroslav Filka a představil novou knihu Kostelní jednota v Bílovicích nad Svitavou. A samozřejmě byl pak brzy obklopen mnohými farníky, protože ho poslední dobou nevídáme tak řčasto, jak bychom rádi. Doc. Vepřek pak vedl v klubovně písařskou dílnu, při které si děti mohli vyzkoušet psaní husím brkem a inkoustem. A co jiného než hlaholici. A tuto možnost využili i mnozí dospělí. Mezitím začala hrát cimbálová muzika, zpívalo se, povídalo a popíjelo…

Hezký a požehnaný den. Snad se líbil i vám. Otevírá se tak nová kapitola dějin bílovického kostela. Ať přivede k porozumění radostné zprávy o Ježíši Kristu co nejvíce lidí tak, jak o to usiloval svatý Cyril, který stál u zrodu prvního slovanského písma.

Fotogalerii můžete navštívit zde: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/3a7d026e-6e14-4511-af6a-53e78d1d4acc

 

 

Varhanní koncert Michala Novenka

Pondělí, 20. 5. 2019

Slavností ráz druhé neděle velikonoční jen podtrhl večerní varhanní koncert.  Kdo přišel, určitě nelitoval. Jednalo se o výjimečný kulturní zážitek. „Michalův koncert se velmi povedl. Díky pěknému úvodnímu slovu pana faráře i Michala,“ doplňuje Marie Vacová, která se stará o to, aby se v našem kostele uskutečňovaly kvalitní koncerty a další kulturní události. Děkujeme za tuto výjimečnou příležitost.

Michal Novenko je významný český varhaník s mezinárodním renomé. Vystudoval pražskou konzervatoř a AMU, poté studoval v Paříži a v Německu. Koncertuje po celé Evropě, USA, Jižní Africe i Izraeli. Má rád staré varhany, a proto se mimo jiné zaměřuje na uvádění zapomenutých skladeb a 19. století. Nahrál mnoho skladeb pro rozhlas, televizi i na CD. Pro renomovanou britskou firmu Priory Records natočil významnou sadu skladeb na  španělských a portugalských varhanách. Profesor Michal Novenko vyučuje na pražské konzervatoři, vede také mezinárodní kurzy v USA, Francii, Velké Británii, Polsku, Mexiku a v dalších zemích.

Květen 2019 – kalendář akcí ve farnosti

Úterý, 30. 4. 2019

Přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události v květnu 2019.

 • Středa 1. května 2019: Skaut – Zlaté šlapátko;
 • Čtvrtek 2. května 2019: S Biblí v ruce po Ježíšových stopách – projekce fotek z poutě po Svaté zemi – na faře v 19h, bude doprovázeno četbou z Písma a případně i povídáním (Viktor N.)
 • Pátek 3. května 2019: Modlitba zpěvem – kdo zpívá, dvakrát se modlí – ve 20 hod. v bílovickém kostele;
 • Neděle 5. května 2019: Farní slavnost – u příležitosti 1150 let od smrti sv. Cyrila – farnost Bílovice nad Svitavou srdečně zve na slavnostní požehnání nového cyklu kostelních dveří s vyobrazením hlaholice, nejstaršího slovanského písma, které vytvořil sv. Cyril. Požehnání se uskuteční 5. května 2019 za účasti olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera. V případě nepříznivého počasí se odpolední program uskuteční v kulturním sále Obecní hospody na Těsnohlídkově náměstí.
  • Program slavnosti:
   10:00   děkovná bohoslužba s požehnáním dveří v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou
   12:00   přátelské setkání v prostorách farní zahrady
   14:00   májová pobožnost – v kostele
   14:30   přednáška doc. Miroslava Vepřeka o hlaholici a staroslověnském písemnictví – v kostele
   –          představení nové knihy „Kostelní jednota v Bílovicích nad Svitavou“ – PhDr. Jaroslav Filka
   16:00   posezení s cimbálovou muzikou „Kalíšek“, písařská dílna, program pro děti „Po stopách dvou soluňských bratrů“ – na farní zahradě
 • Úterý 7. května 2019: Ekumenické biblické večery – Markovo evangelium – s Pavelem Kašparem v 19 hod. v klubovně – zrušeno;
 • Pátek 10. května 2019: MSKA: KURZ KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ – IX. Ekumenismus a jeho perspektivy – Prof. Ivana Noble, vedoucí Ekumenického institutu na Evangelické teologické fakultě UK – ve farním sále v 18:15 hod.
 • Neděle 12. května 2019: Den matek – v 15:30h v sále Obecní hospody v Bílovicích – zve místní KDU-ČSL;

 • Úterý 14. května 2019: Ekumenické biblické večery – Markovo evangelium – s Pavelem Kašparem v 19 hod. v klubovně;
 • Čtvrtek 16. května 2019: Beta – setkání absolventů letošního kurzu Alfa – v 19h na faře a v klubovně;
 • Sobota 18. května 2019: Skaut (Sledi) – výlet;
 • Neděle 19. května 2019: KoncertListověj: Hudba z Vysočiny – v 17:30 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje, vstupné dobrovolné. Listověj hraje výhradně vlastní tvorbu s náměty z Vysočiny, odkud pochází, ale i z jiných krásných a duchovně silných míst. Míst, kam se naši předkové chodili modlit za uzdravení, za úrodu, která vystavěli jako poděkování za vyslyšené prosby anebo prostě ke cti a slávě Boží. Společně se projdeme kolem řeky Svratky, Orlickými či Novohradskými horami, navštívíme také místa poznamenaná poválečným odsunem a zvůlí komunistického režimu, jíž padlo za oběť i mnoho kněží a řeholníků. Toho všeho se dotýkají písně kapely Listověj.

 • Úterý 21. května 2019: Ekumenické biblické večery – Markovo evangelium – s Pavelem Kašparem v 19 hod. v klubovně;
 • Pátek 24. května 2019: Noc kostelů – program začíná v 17:30 hod. Můžete se těšit na prohlídku kostela i věže, několik zajímavých přednášek, lákavý a odborně vedený workshop na téma Hlaholice (pro malé i velké), ale také třeba promítání dokumentu o bílovickém rodákovi Janu Rybářovi. Závěr večera od 21 do 22 hod. bude patřit modlitbě zpěvem. Návštěvu kostela sv. Cyrila Metoděje si nenechte ujít ani jako jedno ze tří zastavení Cyrilometodějské stezky Bílovice – Adamov – Křtiny.

 • 24. – 25. května 2019: Volby do Evropského parlamentu;
 • Sobota 25. května 2019: Skaut – brigáda s rodiči na tábořišti Rybník;
 • Sobota 25. května 2019: FULL OF LIFE – křesťanský open-air festival v Řečkovicích – od 14h v areálu pod kostelem, vstupné dobrovolné;
 • Úterý 28. května 2019: Ekumenické biblické večery – Markovo evangelium – s Pavelem Kašparem v 19 hod. v klubovně;
 • Čtvrtek 30. května 2019: MSKA srdečně zve na přednáškudoc. PhDr. JUDr. Marka Čejky, Ph.D., politologa, odborníka na Blízký východ, na téma Svár ve Svaté zemi, historie, současnost a perspektivy izrealsko – palestinského konfliktu – v 18.30 hod. ve farním sále, Tyršova 413.

 • Víkend 31. května – 2. června 2019: Víkendovka pro tatínky s dětmi – v Bedřichově u Lysic – registrace zde, bližší info Karel Ryšavý.

Dlouhodobější výhled událostí v Kalendáři událostí.

Co se psalo v Bílovickém zpravodaji?

Sobota, 27. 4. 2019

Lidé v Bílovicích našli opět ve svých schránkách oblíbený Bílovický zpravodaj, první číslo roku 2019. Vedle řady jiných zajímavých příspěvků stojí za povšimnutí tři vztahující se k naší farnosti. Pan farář přináší připomínku významného výročí spojeného s patrony našeho kostele a spolu s tím i zve všechny na připravovanou oslavu, která bude završením úsilí o vytvoření cyklu nových dveří kostela nesoucích vyobrazení původní podoby hlaholice.

O něco dále můžete pak najít dva příspěvky Jana Laty. Ten první se věnuje bílovcké kapličce sv. Jana Nepomuckého a křížům na území Bílovic, o kterých je dobré se něco dovědět. Druhý pak o mlynářském rodu Julínků, který se dotýká i počátků Kostelní jednoty, která stála u aktivit vedoucích k postavení našeho kostela.

1150. VÝROČÍ SMRTI SV. CYRILA
V letošním roce si připomínáme 1150 let od doby, kdy roku 869 zemřel v Římě sv. Cyril. Nazývali ho Filozofem, protože se řadil mezi nejvýznamnější křesťanské myslitele. Byl autorem HLAHOLICE – originálního písma, kterým sv. Cyril a Metoděj, patroni našeho kostela, poprvé ve slovanském jazyce sepsali Evangelia a posléze i celou Bibli. Cyril napsal také první veršovanou skladbu – báseň v dějinách slovanského písemnictví – takzvaný „Proglas“. My dnes už sice hlaholici nepoužíváme, ale stále platí, že to byli Cyril a Metoděj, kteří nás naučili číst a psát a zařadili nás tak mezi kulturní národy. Cyril se těšil za svého života takové úctě, že když v Římě zemřel, měl být pochován v podzemí baziliky sv. Petra. Jeho bratr Metoděj však prosadil uložení jeho těla do římské baziliky sv. Klimenta, vedle hrobu tohoto třetího římského papeže, jehož ostatky sv. Cyril sám objevil na Krymu a v roce 867 přinesl jako dar do Říma. Velikost Konstantina Filozofa, který krátce před svou smrtí vstoupil do kláštera a přijal jméno Cyril, se nám ukáže, když si uvědomíme, co vše za několik málo let mezi roky 863 a 869 dokázal vytvořit: sestavit první slovanské písmo, přeložit liturgické knihy do slovanského jazyka, vytvořit slovanskou bohoslužbu, vychovat žáky ovládající staroslověnský jazyk a bohoslužbu, přesvědčit řadu oponentů a nakonec i samotného papeže o potřebnosti slovanské bohoslužby. V letošním roce plánujeme v naší farnosti dokončit cyklus pěti kostelních dveří nesoucích vyobrazení nejstaršího slovanského písma. Předloni jsme nechali za přispění obce zhotovit dvoje dveře. První se staroslověnským nápisem „Iskoni bě Slovo“, tedy „Na počátku bylo Slovo“, což je první věta Evangelia sv. Jana a také zřejmě první věta vůbec, která byla zapsána slovanským písmem. Druhé dveře nesou jméno sv. Cyrila tvůrce hlaholice. Loni se za podpory mnoha dárců, kteří adoptovali zobrazená písmena hlaholice, podařilo získat peníze na zhotovení vstupních dveří. Letos dokončíme poslední dvoje dveře, jedny se jménem prvního moravského biskupa sv. Metoděje a druhé, které pravděpodobně ponesou začáteční písmena naší obce. U příležitosti výročí 1150 let od smrti autora nejstaršího slovanského písma, budou nové dveře bílovického kostela slavnostně požehnány 5. května 2019. Svoji účast na této oslavě přislíbil olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, 71. nástupce sv. Metoděje na moravském biskupském stolci.
Na tento den je na 10. hodinu naplá-nována slavnostní bohoslužba s poděkováním těm, kteří se zasloužili o vznik tohoto díla. Poté bude následovat pohoštění v prostorách farní zahrady. Odpoledne proběhne přednáška doc. Mgr. Miroslava Vepřeka, Ph.D., odborníka na hlaholici, o symbolickém významu jednotlivých liter tohoto písma, ale trochu i o historickém pozadí a důležitosti hlaholice pro naši kulturu. Slavnostní odpoledne bude pokračovat posezením při cimbálu na farní zahradě. Zároveň zde bude pro případné zájemce i menší hlaholská písařská dílna. Pro děti bude připraven naučný zábavný program zahrnující putování po stopách dvou soluňských bratrů. Toto je hrubý nástin slavnostního dne, kdy si připomeneme kořeny naší kultury i celé dědictví spjaté se sourozenci Cyrilem a Metodějem, které jistě právem považujeme za duchovní otce slovanských národů.Všechny srdečně zveme a těšíme se na společně strávené chvíle.
PAVEL LAZÁREK, FARÁŘ

BÍLOVICKÉ KŘÍŽE A KAPLIČKA
V rámci výletního čísla našeho zpra-vodaje bych Vás rád pozval na krátkou procházku uvnitř obce kolem bílovických křížů. Začneme na ulici Obřanská, kde poblíž památného stromu Stará hruška stojí hned nejstarší kříž v obci, který nechal roku 1826 postavit jistý Tomáš Zwiling. Říká se mu též kříž na Nivách nebo U hrušky. Kamenný podstavec je zřejmě původní, kovový kříž byl opakovaně ničen a následně nahrazován, naposledy roku 2005 péčí Arnošta Huňaře. Půjdeme-li dolů po Obřanské, mineme po levé stra-ně hřbitov, uprostřed něhož se nachází hlavní hřbitovní kříž datovaný roku 1908, samotný hřbitov byl zřízen o šest let dřív. Před kostelem se nachází jediný celo-kamenný krásně vytesaný kříž, který byl zbudován nákladem Antonie Olejníčkové, ošetřovatelky v nemocnici u sv. Anny, a byl posvěcen roku 1907. Původně byl umístěn na návsi před Obecní hospodou, ale roku 1981 byl (z obav před jeho poničením) přesunut na nynější místo. Od kostela se pěšinkou dostaneme na ulici Trávníky, kde stojí kříž zbudovaný roku 1879 Vilemínou Julinkovou, majitelkou bílovického mlýna. O kříži a jeho přesunech pojednal Zdeněk Mrkos v č. 4/2016 zpravodaje, zde je vhodné uvést, že paní Vilemína se zasloužila nejen o tento kříž, ale zejména roku 1899 věnovala pozemek ke zřízení již zmíněného hřbitova. Přejdeme-li po lávce na druhý břeh Svitavy, narazíme na nenápadnou leč půvabnou kapličku zasvěcenou sv. Janu Nepomuckému. Ta byla patrně zbudována v návaznosti na nařízení Marie Terezie z roku 1770 zřídit v každé obci zvoničku k hlášení požárů. Bílovičtí vybudovali nejen zvonici, ale rovnou kapličku u lávky přes řeku na poutní cestě mezi Brnem a Křtinami, jež byla příhodně zasvěcena ochránci před nebezpečím od vody. V publikaci M. Procházky Výletní Bílovice nad Svitavou (1988) je uvedeno, že do kapličky se původně chodilo po dřevěných schodech od vozové cesty, které byly odstraněny při stavbě silnice v roce 1896, a vchod byl přeložen na severní stranu. Pokud by někdo ze čtenářů měl fotografii kapličky s původním vchodem, nechť se prosím ozve. Po zřízení kostela, na jehož věži byly hned tři zvony, ztratila kaplička svoji primární funkci a někteří sekulárně založení občané navrhovali její zboření či jiné využití. Nákladem kostelní jednoty proto byla roku 1921 zedníkem Leopoldem Fritzem opravena, přičemž bylo odstra-něno zvonicové patro a vybudován štít s výklenem pro sochu Panny Marie. Uvnitř kaple je umístěna socha sv. Jana a oltář s ambonem, který byl roku 1984 instalován Antonínem Brychtou v kostele, kde zůstal relativně krátkých 21 let do velké rekonstrukce chrámového interiéru. Každý rok, dne 16. května, je na svátek jejího patrona sloužena v kapličce mše svatá. Kolem cukrárny Svitava vyjdeme po schodech na cestu s místním názvem „na Štokách“, kde u domu č. 664 stojí jednoduchý litinový kříž zvaný u Andělovských. Byl vybudován roku 1889 na základě poslední vůle Marie Vackové, dcery Josefa a Josefy Vackových, která zesnula o rok dříve. Ujdeme-li po červené turistické značce necelých 500 metrů, dojdeme k nejkrásnějšímu bílovickému kříži (tentokrát dřevěnému), zvanému Pašijový. Byl vyroben roku 1911 Václavem Sehnalem a Theodorem Šenkem, a to na náklady Antonie Olejníčkové, která se za-sloužila rovněž o kříž u kostela. Je bohatě malovaný a vyřezávaný symboly Kristova umučení (odtud jeho název). V našem kraji je značně netypický, podobné kříže se nacházejí až na Slovácku. Roku 2009 byl péčí bílovické farnosti a mnoha dobrodinců restaurován uměleckým truhlářem Romanem Slaným a akademickou malířkou Janou Ondrušovou-Wünschovou. Přímo v údolí pod námi stojí u silnice na hranici katastrů Bílovic a Řícmanic kříž připomí-nající vraždu Wilhelma Balšana, kterou spáchal Jan Kratina roku 1884. S nepříliš vzhledným betonovým křížem je spojen tragický příběh, jejž poutavě popsal Jan Horáček v č. 4/2017 zpravodaje.Naše procházka je u konce.Většina uvedených křížů přitom měla své dřevěné předchůdce, které jsou vyznačené již na tereziánských mapách. Na závěr je vhodné zmínit, že kříže byly stavěny z různých důvodů, přičemž vedle orientačního jsou v Bílovicích přítomny hned tři další. Kříže byly jednak vztyčo-vány na místech zločinů či jiných neštěstí (Balšánův kříž), lidmi majetnými (kříž na Nivách), ale rovněž osobami svobodnými, resp. bezdětnými, což je případ M. Vackové a A. Olejníčkové (zdravotní sestry se v té době nesměly vdávat). Motivem ke stavbě křížů byla v posledním případě naděje, že když ne děti, budou se za spásu jejich duší modlit alespoň kolemjdoucí…
JAN LATA
Použitá literatura: Obřanská farní kronika (2013), materiály shromážděné Jaroslavem Filkou a Zdeňkem Mrkosem, jimž rovněž děkuji za připomínky.

Zpravodaj č. 1/2019

Připravujeme farní slavnost

Středa, 3. 4. 2019

Farnost Bílovice nad Svitavou a obec Bílovice nad Svitavou srdečně zvou na slavnostní požehnání nového cyklu kostelních dveří s vyobrazením hlaholice, nejstaršího slovanského písma, které vytvořil sv. Cyril. Požehnání se uskuteční 5. května 2019 za účasti olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera. V případě nepříznivého počasí se odpolední program uskuteční v kulturním sále Obecní hospody na Těsnohlídkově náměstí.

 • Program slavnosti:
  10:00   děkovná bohoslužba s požehnáním dveří v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou
  12:00   přátelské setkání v prostorách farní zahrady
  14:00   májová pobožnost – v kostele
  14:30   přednáška doc. Miroslava Vepřeka o hlaholici a staroslověnském písemnictví – v kostele
  –          představení nové knihy „Kostelní jednota v Bílovicích nad Svitavou“ – PhDr. Jaroslav Filka
  15:45   posezení s cimbálovou muzikou „Kalíšek“, písařská dílna, program pro děti „Po stopách dvou soluňských bratrů“ – na farní zahradě

Kostelní jednota v Bílovicích nad Svitavou

Středa, 3. 4. 2019

Kostelní jednota v Bílovicích nad Svitavou – kniha, kterou můžete mít i vy – je k nahlédnutí i v prodeji v bílovickém kostele po bohoslužbách.
A pokud se chcete dovědět víc, pak při farní slavnosti v neděli 5. května tuto knihu představí otec Jaroslav Filka.

Publikace je svodem historických dokumentů o Kostelní jednotě – jednom ze spolků, který vyvíjel svou činnost v Bílovicích nad Svitavou od roku 1895 až do násilného rozpuštění v roce 1952. Historie Kostelní jednoty je pozoruhodným jevem nezdolného lidského nasazení a houževnaté práce našich předků, jejich věrnosti ideálu, a systematického kráčení k cíli, který shledávali jako nadmíru ušlechtilý a cenný i pro budoucí generace.

(http://www.sperat.cz/nakladatelstvi/vydane-knihy/)

Duben 2019 – kalendář akcí ve farnosti

Středa, 3. 4. 2019

Přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události v dubnu 2019.

 • Úterý 2. dubna 2019: Ekumenické biblické večery – Markovo evangelium – s Pavelem Kašparem v 19 hod. v klubovně;
 • Čtvrtek 4. dubna 2019: Kurz ALFA – X. večer – A co církev? – s Karlem Ryšavým;
 • Pátek 5. dubna 2019: Modlitba zpěvem – kdo zpívá, dvakrát se modlí – ve 20 hod. v bílovickém kostele;
 • Sobota 6. dubna 2019: Skaut – Svojsíkův závod;
 • Sobota 6. dubna 2019: Jarní úklid v Bílovicích, brigády na hřištích…;
 • Sobota 6. dubna 2019: Postní duchovní obnova – v 15 hod. v bílovickém kostele – dvě promluvy (v 15h – P. Pavel Lazárek, v 16h P. Zdeněk Drštka), příležitost ke svátosti smíření, v 17:30h mše sv. s třetí promluvou;
 • Neděle 7. dubna 2019: MSKA Brno-Obřany – zve na přednášku Jana Špilara – „Manželství a děti aneb výchova tyranosaura“ – v 16:30 hod. ve Večeřadle, na faře v Obřanech, Fryčajova 16;

 • Úterý 9. dubna 2019: Ekumenické biblické večery – Markovo evangelium – s Pavelem Kašparem v 19 hod. v klubovně;
 • Čtvrtek 11. dubna 2019: Kurz ALFA – závěrečný večer – Je křesťanství nudné, nepravdivé a zbytečné? – s Robertem Scavinem;
 • Pátek 12. dubna 2019: MSKA: KURZ KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ – VIII. Starokatolictví a anglikánství – Pavel Stránský, biskup Starokatolické církve v ČR – ve farním sále v 18:15 hod.
 • Sobota 13. dubna 2019: Skaut – brigáda s rodiči na tábořišti Rybník;
 • Sobota 13. dubna 2019: úklid kostela a fary před Velikonocemi – od 8hod.;
 • Sobota 13. dubna 2019: Diecézní setkání mládeže 2019 s otcem biskupem – rezervace do skupin na www.brno.signaly.cz
 • Neděle 14. dubna 2019: Květná neděle – Farní kavárna – po mši sv. – bude upřesněno;
 • Úterý 16. dubna 2019: Ekumenické biblické večery – Markovo evangelium – s Pavelem Kašparem v 19 hod. v klubovně;
 • 18. – 19. dubna 2019: Duchovní obnova pro prvokomunikanty;
 • Čtvrtek 18. dubna 2019: Zelený čtvrtek – v Bílovicích mše sv. v 18:30 hod.;
 • Pátek 19. dubna 2019: Velký pátek – v Bílovicích velkopáteční obřady v 18:30 hod.;;
 • Sobota 20. dubna 2019: Vigílie Vzkříšení – v Bílovicích ve 20h, následuje agapé na faře;
 • Neděle 21. dubna 2019: Boží hod velikonoční – Slavnost Zmrvýchvstání Páně – v Bílovicích mše sv. v 10 hod. (s žehnáním velikonočních pokrmů);
 • Úterý 23. dubna 2019: Ekumenické biblické večery – Markovo evangelium – s Pavelem Kašparem v 19 hod. v klubovně;
 • Čtvrtek 25. dubna 2019: Vysvětlovací mše sv. – v 19hod.
 • Sobota 27. dubna 2019: Skaut – brigáda s rodiči na tábořišti Rybník;
 • Sobota 27. dubna 2019: Národní pochod pro život – v Praze – Přijeďte na každoroční manifestaci všech, kdo věří, že každé počaté dítě má dostat šanci. Pomozte nám změnit Českou republiku, aby každá rodina mohla děti přijímat s radostí. Nevnucujeme zákazy. Nabízíme řešení.
 • Neděle 28. dubna 2019: První svaté přijímání – bude potvrzeno/upřesněno;
 • Neděle 28. dubna 2019: Varhanní koncert Michala Novenka – v našem kostele v 19 hod., vstupné dobrovolné. Michal Novenko je významný český varhaník s mezinárodním renomé. Vystudoval pražskou konzervatoř a AMU, poté studoval v Paříži a v Německu. Koncertuje po celé Evropě, USA, Jižní Africe i Izraeli. Má rád staré varhany, a proto se mimo jiné zaměřuje na uvádění zapomenutých skladeb a 19. století. Nahrál mnoho skladeb pro rozhlas, televizi i na CD. Pro renomovanou britskou firmu Priory Records natočil významnou sadu skladeb na  španělských a portugalských varhanách. Profesor Michal Novenko vyučuje na pražské konzervatoři, vede také mezinárodní kurzy v USA, Francii, Velké Británii, Polsku, Mexiku a v dalších zemích.

 • Úterý 30. dubna 2019: Ekumenické biblické večery – Markovo evangelium – s Pavelem Kašparem v 19 hod. v klubovně.

 

 • V postní době se konají křížové cesty v kostele každý pátek a každou neděli, vždy v 17 hod.
 • Dětské mše svaté — každý pátek (ve školním roce) v 17.30 hod. se koná mše sv. pro děti. Od 16.30 hod. bude pro předškolní děti připravena katecheze Dobrého pastýře. Využijte tuhle příležitost, aby i vaše děti školního i předškolního věku mohly zakoušet společenství s Bohem v našem kostele.

Únor 2019 – kalendář akcí ve farnosti

Pondělí, 4. 2. 2019

Přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události v únoru 2019.

 • Pátek 1. února 2019: pololetní prázdniny;
 • Pátek 1. února 2019: program pro Misijní klubko z Blanska (můžou se připojit i další děti školního věku) – v 8:30 hod. program u kostela, v 9:30 hod. pěší výlet s duchovním programem směr Babice a Adamov, poté návrat vlakem;
 • Pátek 1. února 2019: úklid vánoční výzdoby v kostele – v 16 hod. (po mši sv. – cca v 18:15 hod. – stěhovací práce na faře);
 • Pátek 1. února 2019: Modlitba zpěvem – kdo zpívá, dvakrát se modlí – ve 20 hod. v bílovickém kostele;
 • Úterý 5. února 2019: Večer s Biblí – v 19 hod. v klubovně;
 • Čtvrtek 7. února 2019: Kurz ALFA – III. večer – Jak získat víru? – se Zdeňkou Kaňovou v 19 hod.;
 • Pátek 8. února 2019: Setkej se s Pánem – v 18:30 hod. Večer v kostele plný radosti ze setkání, večer plný chval a díků, večer plný hudby a zpěvu, večer JEN PRO MLÁDEŽ. Máme koho chválit, stále máme za co děkovat. Děcka přijďte, ať je nás hodně, ať to duní a zní až do nebe, ať to stojí za to…a že bude.. Lenka;
 • Pátek 8. února 2019: modlitební společenství – ve 20 hod. – místo bude upřesněno;
 • 9. – 16. února 2019: jarní prázdniny (sobota – sobota);
 • 11. – 17. února 2019: Národní týden manželství;
 • Neděle 17. února 2019: Farní kavárna – lidovci – po mši sv.;
 • Neděle 17. února 2019: setkání rodičů letošních prvokomunikantů – po mši sv. (přípravy pak od 24. 2. vždy v neděli po mši sv.);
 • Úterý 19. února 2019: Ekumenické biblické večery – Markovo evangelium – s Pavelem Kašparem v 19 hod. v klubovně;

 • Středa 20. února 2019: setkání farní rady – v 18:30 hod. na faře;
 • Čtvrtek 21. února 2019: Kurz ALFA – IV. večer – Proč a jak se modlit? – s P. Zdeňkem Drštkou v 19 hod.;
 • Pátek 22. února 2019: MSKA: KURZ KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ – VI. Československá církev husitská – Juraj Jordán Dovala, brněnský biskup – ve farním sále v 18:15 hod.
 • Pátek 22. února 2019: modlitební společenství – ve 20 hod. – místo bude upřesněno;
 • Sobota 23. února 2019: Skaut (všechny družinky) – Brkolo (skautská hra po Brně);
 • Úterý 26. února 2019: Ekumenické biblické večery – Markovo evangelium – s Pavelem Kašparem v 19 hod. v klubovně;
 • Středa 20. února 2019: setkání farní rady – v 18:30 hod. na faře;
 • Čtvrtek 28. února 2019: Kurz ALFA – V. večer – Proč a jak číst Bibli? – s Martinem Tomáškem – v 19 hod.;

V pravidelných termínech probíhají páteční Katecheze Dobrého pastýře pro malé děti, na které pak navazuje dětská mše sv. Pokračují pravidelné schůzky ministrantů, ale také příprava biřmovanců. Více najdete v aktuálních ohláškách.

Dlouhodobější výhled událostí v Kalednáři událostí.