Kategorie Kultura

Prosinec 2017 – kalendář akcí ve farnosti

Úterý, 5. 12. 2017

Advent (nejen) pro děti ve farnosti – přijměte pozvání na rorátní mše svaté (se snídaní pro děti) – vždy ve středu v 6.45 a v sobotu v 7.00 h.

 • Pátek 1. prosince 2017: Modlitba zpěvem – večer chval ve 20 hod. v bílovickém kostele – kdo zpívá, dvakrát se modlí – zvou Řezníčkovi,
 • Pátek 1. prosince 2017: Skaut – noc v klubovně – Tuňáci;
 • Neděle 3. prosince 2017: Mikulášská písnička – (ne)tradiční pozvánka pro děti (i s rodiči) z Bílovic a okolí na setkání se svatým Mikulášem před bílovickým kostelem – v 16:15 hod. . Připravuje farní společenství s podporou místní KDU-ČSL. Děkujeme za případné dobrovolné příspěvky na mikulášské balíčky pro vaše děti.

 • Čtvrtek 7. prosince 2017: Manželské večery – 8. večer – v 19 hod. ve farním sále;
 • Pátek 8. prosince 2017: modlitební společenství – ve 20:30 hod. – u Vaňků;
 • Sobota 9. prosince 2017: Farní den v Adamově – od 9:30 hod. – tvořivé dílny, hry pro děti i dospělé, společný oběd, povídání o Fatimě, tombola. V 7.00 rorátní mše svatá v Bílovicích + snídaně na faře + odjezd vlakem v 9.11 s dětmi (i rodiči) do Adamova na farní den (výroba vánočních dárků, oběd, muzikálová pohádka), návrat domů vlakem 14.39 hod.

 • Sobota 9. prosince 2017: Skaut – Makrely – tvořivé dílničky (klubovna);
 • Sobota 9. prosince 2017: Adventní duchovní obnova – P. Vojtěch Kodet – Kino Scala v Brně – www.duchovniobnova.cz.
 • Sobota 9. prosince 2017: Film Psi Páně – promítání netradičního dokumentárního filmu filmu s sokolovně v Babicích nad Svitavou v 17 hod.;

 • Neděle 10. prosince 2017: Farní kavárna – po mši sv.;
 • 13. – 20. prosince 2017: Sbírka vánočního cukroví a ovoce – sbírka je určena Centru pro lidi bez domova na Bratislavské ulici v Brně. Můžete nosit do bílovické knihovny 13., 15., 19. a 20. 12. a v neděli 17. 12. po mši do kostela;

 • Čtvrtek 14. prosince 2017: Večer s Biblí – ve farní klubovně od 19 hod.;
 • Pátek 8. prosince 15. prosince 2017: Kurz světových náboženství – III. Křesťanství – Mons. Mgr. et Ing. Pavel Konzbul, Dr. – v 18:30 hod. ve farním sále (cyklus přednášek MSKA);
 • Pátek 15. prosince 2017: Skaut – noc v klubovně – Sardinky;
 • Sobota 16. prosince 2017: Skaut – zvířátková nadílka – všechny družinky;
 • Čtvrtek 20. prosince 2017: Já bych rád k Betlému – vánoční vystoupení žáků ZŠ – kostel v Adamově v 10h a 11h, kostel v Bílovicích v 17h;

 • Pátek 22. prosince 2017: modlitební společenství – ve 20:30 hod. – bude upřesněno;
 • Sobota 23. prosince 2017: večerní mše sv. s nedělní platností (4. neděle adventní);
 • Neděle 24. prosince 2017 (4. neděle adventní a Štědrý den) – dětská štědrovečerní mše sv. v 15 hod., večerní (půlnoční) mše sv. ve 22:30 hod.
 • Pondělí 25. prosince 2017: Boží hod vánoční – Slavnost Narození Páně;

Pro přehled událostí v dalším období navštivte stránku Kalendář událostí.

 • Dětské mše svaté — každý pátek (ve školním roce) v 17.30 hod. se koná mše sv. pro děti. Od 16:30 hod. bude v horním patře farní klubovny pro menší děti (3 – 7 let) připravena katecheze Dobrého pastýře. Využijte tuhle příležitost, aby i vaše děti školního i předškolního věku mohly zakoušet společenství s Bohem v našem kostele.
 • Ministrantské schůzky – od 8. prosince 2017 jednou za dva týdny v pátek od 16:30 hod. – vedou Marek Martínek a Marek Holánek;
 • Scholička se od 17. září 2018 schází k přípravě vždy v neděli od 9:15 hod. do 9:45 v klubovně. Scholička zpívá každý pátek při dětské mši sv. (menší děti) a jednou za měsíc při nedělní mši sv. (starší děti). Bližší informace – Katka Vaňková, Markéta Kleinová.

Seznam obsahuje akce, na jejichž pořádání se podílí farnost Bílovice nad Svitavou nebo na které chceme upozornit jako zajímavé.

Kurz světových náboženství od října v Bílovicích

Středa, 6. 9. 2017

Moravsko-slezská křesťanská akademie, regionální pobočka Bílovice nad Svitavou, v akademickém roce 2017/2018 pořádá a srdečně zve na KURZ SVĚTOVÝCH NÁBOŽENSTVÍ.

Program:

Pátek 20. října 2017:                       I. Úvod – současná náboženská situace v ČR – Prof. PhDr. Dušan Lužný
Pátek 10. listopadu 2017:             II. Judaismus – PhDr. et JUDr. Marek Čejka, Ph.D
Pátek 8. prosince 2017:                III. Křesťanství – Mons. Mgr. et Ing. Pavel Konzbul, Dr.
Pátek 12. ledna 2018                     IV. Islám – Mgr. Tomáš Janků
Pátek 16. února 2018:                   V. Hinduismus – Prof. PhDr. Dušan Lužný
Pátek 9. března 2018:                    VI. Buddhismus – Prof. PhDr. Dušan Lužný
Pátek 13. dubna 2018:                  VI. Čínská náboženství – Prof. PhDr. Dušan Lužný
Pátek 11. května 2018:                 VII. Šintoismus – Mgr. Jakub Havlíček, Ph.D.
Pátek 8. června 2018:                    VIII. Závěrečná přednáška – Prof. PhDr. Dušan Lužný

Odborným garantem je Dušan Lužný, religionista a sociolog.
Přednášky se konají vždy druhý pátek v měsíci v 18:30 hod. ve farním sále v Bílovicích nad Svitavou (není-li stanoveno jinak).

Mikulášská čistírna

Neděle, 21. 12. 2014

V sobotu 6. prosince 2015 se i přes drobný déšť před bílovickým kostelem sv. Cyrila a Metoděje sešla asi osmdesátka dětí, samozřejmě v doprovodu rodičů či prarodičů. V připraveném programu si nejen společně zazpívali řadu písniček, ale také připravili svoje srdíčka na Vánoce – Ježíškovy narozeniny – tak, aby z nich měly radost rodiče, ale také samy děti. Každý někdy a nějak zlobí. Tím se srdíčka ušmudlají, ztratí svou zářivě červenou barvu, jsou šedá a mají kdejakou šmouhu. Naučili jsme se, že se s tím ale dá něco dělat. Svatý Mikuláš nepřichází trestat zlobivé děti, ale pomoci všem, kdo chtějí se svými špatnostmi něco dělat. Důležité je přiznání a odhodlání k nápravě – šmouhy se mažou a srdíčko je zase pěkně červené. A dětem se to skutečně povedlo. Svatý Mikuláš přijel s andělem na nádherném voze taženém dvěma koni. Děti nejen povzbudil, ale také pomohl šedá srdíčka vyčistit a děti si odnášeli domů srdíčka červená, která si pak jako pozvánku pro Ježíška můžou vystavit ve svých oknech. Doplněná o předsevzetí, co by naopak chtěli začít dělat dobře. Mikuláš rozdal dárky a nás všech přítomných se dotkla pohádková atmosféra očekávání Ježíškových narozenin. Stojí za to připravit svá srdce na Vánoce. A to se netýká jen dětí…

Nový příspěvek k historii obce

Čtvrtek, 4. 12. 2014

V loňském roce kostel sv. Cyrila a Metoděje slavil dvojnásobně kulaté jubileum od svého postavení a posvěcení. Krátce před vánočními svátky vyjde nová publikace Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou, která přiblíží určité kapitoly ze stoleté historie bílovického kostela a farnosti.

kniha Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou

kniha Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou

Najdete v ní dobové texty od exposity P. Františka Pospíchala a obřanského faráře P. Bohuslava Homoly, opisy a překlady některých listin z kostelní věže a z farního archivu, studii k architektuře kostela v podání historičky umění Jany Osolsobě, zdokumentování poválečných oprav i nedávné rekonstrukce kostela v přiblížení současného bílovického faráře P. Jaroslava Filky. Obsah publikace vhodně dotváří příspěvek k historii bílovické jednoty Orel od Jana Laty, zdokumentování činnosti bílovické farní Charity od Jitky Cívkové a mnohé jiné. Kniha vychází s finanční podporou obce Bílovice nad Svitavou a Římskokatolické farnosti Bílovice nad Svitavou.

 

Červenec a srpen 2014 – kalendář akcí ve farnosti

Neděle, 6. 7. 2014
 • Sobota 5. července 2014 – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů kostela – přijďte do Bílovic na poutní mši sv. (9 hod.) a zahradní slavnost (s grilováním a bohatým občerstvením);
 • 9. – 13. července 2014: Katolická charismatická konference v Brně (BVV);
 • 19. 7. – 30. 7. 2014 – skautský tábor – chlapci – tábořiště u Brzkova;
 • 26. 7. – 6. 8. – skautský tábor – dívky – tábořiště u Žižkova Pole;
 • pátek 25. července 2014: 4. PĚŠÍ POUŤ po všech 4 mariánských místech Moravského krasu aneb 55 km ze Křtin do Křtin za 16 hodin – více zde;
 • neděle 27. července 2014: Svatoanenská pouť ve Křinách;
 • 12. – 16. srpna 2014: Last minute pro mladé – netradiční duchovní obnova like, share, comment, post – Vranov u Brna – více zde.
 • neděle 24. srpna 2014: Orelská pouť na Svatý Hostýn – odjezd 6:15 Ochoz, 6:30 Bílovice, 6:40 Obřany – cena 300Kč, záloha 100Kč. Přijímá Jaroslav Huňař (606584828) a Milan Křipač.
 • 23. – 30. srpna 2014: Letní dovolená rodin v Cizkrajově (Česká Kanada) – bližší info a možnost přihlásit se (třeba i na poslední chvíli): Martin Tomášek, Karel Ryšavý.
 • 29. – 30. srpna 2014: Národní pouť rodin – Žďár nad Sázavou – více: http://www.narodnipoutrodin.cz/
 • 31. srpna – 6. září 2014: Seminář obnovy v Duchu svatém – Vranov u Brna – seminář obnovy v Duchu svatém formou týdenních exercicií; povede O. Bogdan Stepien (farář v Ostravě Přívoze, který je současně členem národního týmu Charismatické obnovy). Přihlaste se emailem na exercicie(at)cho.cz. K přihlášce je třeba vyplnit dotazník. V případě Vašeho zájmu o seminář Vám jej zašleme.
 • Sbírka hraček, oblečení a obuvi – do 8. července. Kontakt Věra Švejdová a Martin Tomášek.
 • Dětské mše svaté — každý čtvrtek (ve školním roce) v 17.30 hod. se koná mše sv. pro děti. Využijte tuhle příležitost, aby i vaše děti školního i předškolního věku mohly zakoušet společenství s Bohem v našem kostele.
 • Modlitby otců – každé úterý od 6.00 a každou středu v 19 hod. jsou Modlitby otců v našem kostele (v prázdninovém čase věnujte pozornost individuální domluvě).
 • Kurzy ALFA – Pozvěte své přátele na Kurzy ALFA. Alfa je příležitostí seznámit se základy křesťanství, přesvědčit se o tom, čemu křesťané věří a co křesťanství nabízí. Alfa je určena pro všechny hledající, kteří si kladou otázky po smyslu života. Kurz se skládá z jedenácti večerů. Každý z nich začíná večeří v příjemném prostředí, následuje přednáška na dané téma a po zákusku a kávě je příležitost nad tématem diskutovat ve skupinkách. Pozvěte své příbuzné a známé už teď na podzimní kurz, který začíná na konci září. Pokud chcete pomoci s přípravou, budeme rádi. Více zde.
 • Zkoušky sborů na faře v Bílovicích i v Babicích vždy v neděli od 18:00, v Bílovicích navíc i ve středu od 18.00 hodin.

Seznam obsahuje akce, na jejichž pořádání se podílí farnost Bílovice nad Svitavou nebo na které chceme upozornit jako zajímavé. Dlouhodobější výhled v plánovaných událostech zde.

Červen 2014 – kalendář akcí ve farnosti

Středa, 28. 5. 2014
 • 30. května až 7. června 2014, vždy ve 20.30 — Novéna k Duchu svatému v bílovickém kostele sv. Cyrila a Metoděje, zve rodina Řezníčkova
 • 30. května — 1. června 2014: Jarní víkendovka pro tatínky a děti (info a přihlášky Karel Ryšavý, místo bude upřesněno)
 • sobota 31. května 2014: jarní přípravné, stavební a úklidové akce na tábořištích skautského oddílu — tatínci dětí ze skautského oddílu

(Pokračování textu…)

Květen 2014 – kalendář akcí ve farnosti

Středa, 30. 4. 2014
 • Čtvrtek 1. května 2014 – Zlaté šlapátko (skaut) – 9:00 v Maloměřicích na MHD zastávce Červený písek.
 • Pátek 2. května 2014 – Modlitba zpěvem bude od 20:30 hod. v kostele (jako každý první pátek v měsíci), zvou Řezníčkovi.
 • (Pokračování textu…)

Začíná Svatý týden

Neděle, 13. 4. 2014

Svatý týden tvoří vrchol církevního roku. Připomínáme si v něm události, ze kterých vyplývá smysl a cíl veškerých lidských dějin – Ježíšovo utrpení, smrt a zmrtvýchvstání.

(Pokračování textu…)

Postní duchovní obnova pro děti

Neděle, 13. 4. 2014

Zveme všechny děti na postní duchovní obnovu. Tato dětská duchovní obnova bude probíhat po celou postní dobu, každý čtvrtek při mši svaté, která začíná v 17.30 hod. Budeme společně prožívat při katechezích vše, co k postní době patří. A pokračovat v tom můžete i samostatně doma. Pomáhat vám bude nástěnka v předsíni kostela, na které je několik zastavení Křížové cesty. Abychom projevili Pánu Ježíši naši účast při jeho utrpení, lásku a odhodlání být s ním, budeme se každý týden snažit o nějaký úkol, který nás má vést k postu, kajícnosti a modlitbě. Takto můžeme být pravidelně spojeni s trpícím Kristem. Komu se podaří tento postní úkol splnit, přidá na nástěnku symbol svého odhodlání se pro Pána. A stejně tak může učinit každé dítě, které přijde na Křížovou cestu. Na dětské mši svaté si pak budeme o všem společně povídat, každý bude mít možnost sdělit svým kamarádům, co všechno se mu podařilo, nebo klidně i nepodařilo. Bůh nežádá, abychom byli dokonalí, Bůh chce, abychom ho milovali. Těším se, že společně prožijeme postní dobu po boku Pána Ježíše a že z toho budete mít nejen radost, ale i užitek. Kéž má Pán radost z nás. Přijďte. Lenka

Nový příspěvek k historii obce

Sobota, 5. 4. 2014

K jubileu 100 let bílovického kostela se podařilo připravit vydání Obřanské farní kroniky. Slovem „Obřanská“ se však nenechejte uvést do omylu, že by se tato kronika historie Bílovic nad Svitavou mohla týkat jen okrajově. Naše obec po dlouhou dobu farností i katastrálně patřila do Obřan, teprve v roce 1914 po posvěcení kostela sv. Cyrila a Metoděje začali místní duchovní správcové vést samostatné bílovické matriky a farní kroniku. Archiv obřanské farnosti tedy stále zůstává významným zdrojem informací k historii naší obce.
(Pokračování textu…)