Kategorie Kultura

Březen 2021 – kalendář akcí ve farnosti

Pondělí, 1. 3. 2021

Pořád se něco děje. Pravidelně přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události během března 2021. Níže uvedené akce se můžou podle aktuální situace rušit a měnit. Většina už byla prakticky zrušena, protože do nového roku jsme vstoupili v době vládních prodiepidemických opaření podle nejpřísnějšího pátého stupně a březen přinesl další zpřísnění. Určitě ale připravíme nové termíny.

 • Čtvrtek 4. března 2021: modlitební společenství – ve 20hod. – online;
 • Neděle 7. března 2021: 3. neděle postní – mše sv. v 9:30 z kostela sv. Jana Křtitele v Babicích nad Svitavou (přenos Televize Bílovice);
 • Čtvrtek 11. března 2021: modlitební společenství – ve 20hod. – online;
 • Pátek 12. března 2021: Česká křesťanská akademie – Cyklus o řeholních řádech a kongregacích: Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova – s. Františka Sebíňová, CSC, provinční představená (Rajhrad) – v 18:15 hod. ve farním sále;
 • Pátek 12. března 2021: farní rada – po mši sv. v 18:15 hod. v kostele;
 • Neděle 14. března 2021: 4. neděle postní – mše sv. v 9:30 z kostela sv. Jana Křtitele v Babicích nad Svitavou (přenos Televize Bílovice);
 • Čtvrtek 18. března 2021: modlitební společenství – ve 20hod. – online;
 • Pátek 19. března 2021: svátek sv. Josefa;
 • Neděle 21. března 2021: 5. neděle postní – mše sv. v 9:30  (přenos Televize Bílovice);
 • Čtvrtek 25. března 2021: modlitební společenství – ve 20hod. – online;
 • Neděle 21. března 2021: 6. neděle postní – mše sv. v 9:30  (přenos Televize Bílovice);

V době nejpřísnějších koronavirových omezení v neděli mše sv. v 9:30 hod. a je streamovaná na YouTubu kanálu Televize Bílovice. Ať už je nedělní (streamovaná) mše v kterékoliv ze tří farností, ve všech kostelech je možnost svatého přijímání (dopoledne po skončení mše sv.). Během týdne bývá mše v Adamově v úterý a čtvrtek v 17:30, v Babicích ve středu v 17:30, v Bílovicích ve středu v 8hod., v pátek v 17:30 hod. a v sobotu v 7hod. V neděli je v Bílovicích od 19 hod. adorace a zpovídání, poté ve 20h modlitba růžence. Pro případné změny se podívejte vždy do aktuálních ohlášek.

Dlouhodobější výhled je v Kalendáři událostí.

Mikulášská nadílka

Neděle, 6. 12. 2020

Jinak, než jsme byli zvyklí v minulých letech. Tak trochu pod tíhou aktuální situace. Mikuláš ale na děti v Bílovicích nezapomněl. S Rodinným centrem Žirafa jsme připravili mikulášskou nadílku. Děti mohly v předem domluvených časech přijít do Žirafy nebo k nám do kostela a setkat se se svatým Mikulášem. Tříhodinový maraton přinesl spoustu radosti v dětských očích a snad i povzbuzení do dalšího roku. Mikuláš vytrvale děti chválil a povzbuzoval. Určitě nezapomenutelný večer.  Setkání s Mikulášem, anděly i čerty (kteří zůstali před kostelem) se vydařilo a máme o to větší radost, že se nám s Žirafou podařilo uspořádat tuto událost společně.

Listopad 2020 – kalendář akcí ve farnosti

Neděle, 1. 11. 2020

Pořád se něco děje. Pravidelně přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události během listopadu 2020. Níže uvedené akce se můžou podle aktuální situace rušit a měnit. Většina už byla prakticky zrušena. Jak už to v době koronavirové chodí. Určitě ale připravíme nové termíny.

 • Neděle 1. listopadu 2020: Adorační den farnosti – do 20 hod. v kostele adorace, souběžně možnost přijmout svátost smíření (v sakristii);
 • Úterý 3. listopadu 2020: Ekumenické biblické večery – Lukášovo evangelium – s Pavlem Kašparem v 19 hod. ve farním sále nebo v klubovně.
 • Čtvrtek 5. listopadu 2020: Modlitební společenství – čas a místo bude upřesněno;
 • Úterý 10. listopadu 2020: Ekumenické biblické večery – Lukášovo evangelium – s Pavlem Kašparem v 19 hod. ve farním sále nebo v klubovně.
 • Čtvrtek 12. listopadu 2020: Modlitební společenství – online ve 20 hod.;
 • 13. – 14. listopadu 2020: Konference o evangelizaci v Otrokovicích u Zlína, ONLINE, motto „Evangelizace v moci Ducha, v poslušnosti Slovu“.
 • Víkend 13. – 15. listopadu 2020: Skaut – Kambalky – víkendovka;
 • Sobota 14. listopadu 2020: Skaut – Tresky – výlet;
 • Úterý 17. listopadu 2020: Ekumenické biblické večery – Lukášovo evangelium – s Pavlem Kašparem v 19 hod. ve farním sále nebo v klubovně.
 • Čtvrtek 19. listopadu 2020: Modlitební společenství – offline ve 20 hod.;
 • Pátek 20. listopadu 2020: Česká křesťanská akademie – Cyklus o řeholních řádech a kongregacích: Pauláni – P. Karel Hanslík, OM, korektor paulánského konventu na Vranově – v 18:15 hod. ve farním sále;
 • Úterý 24. listopadu 2020: Ekumenické biblické večery – Lukášovo evangelium – s Pavlem Kašparem v 19 hod. ve farním sále nebo v klubovně.
 • Čtvrtek 26. listopadu 2020: Modlitební společenství – online ve 20 hod.;
 • Sobota 28. listopadu 2020: Skaut – Makrely – výlet;
 • Sobota 28. listopadu 2020: brigáda – hrabání listí.

Dlouhodobější výhled je v Kalendáři událostí.

Koncert barokní hudby

Středa, 28. 10. 2020

V neděli 4. října 2020, tedy těsně před významným omezením kulturních akcí včetně zpěvu, jsme si ještě mohli v našem bílovickém kostele užít krásný večer. Soubor dobových nástrojů Castello in aria vykouzlil krásné tóny barokní hudby a pro všechny přítomné to byl nádherný zážitek. Děkujeme.

  

(Bílovický Zpravodaj) Z NOCI KOSTELŮ

Pondělí, 28. 9. 2020

Bílovický Zpravodaj č. 3/2020 přinesl i tento příspěvek Karly Hrabalové „Z NOCI KOSTELŮ v Bílovicích nad Svitavou konané 12. 6. 2020“, kterým se autorka vrací ke důležité události letošního jara v naší farnosti.

Stěžejní program Noci kostelů byl věnován výstavě bílovické malířky paní Jany Ondrušové-Wünschové. Část bílovického kostela se proměnila na nádhernou výstavní síň. Výstavu zahájil pan farář Pavel Lazárek a celá vernisáž byla velmi příjemně provázena varhanními preludacemi. Tato výstava byla již třicátou třetí samostatnou výstavou autorky. Bylo zde vystaveno dvacet obrazů, grafické listy, ex libris a ilustrace dětských knih. Mimo to také fotografie z větších realizací a výtvarných prací v architektuře. Vystavená díla byla převážně duchovního charakteru. Jemné niterně hluboké obrazy se myšlenkově doplňovaly a souzněly s křehkými grafikami a poetickými ilustracemi dětských knih. Na ex libris bylo mnoho dotazů, na které autorka na výstavě často odpovídala. Rádi přiblížíme i vám čtenářům, co tedy ex libris (volně do češtiny přeloženo jako „z knih“) znamená. Jsou to malé grafické lístky, které vznikly ve středověké Evropě k označení vlastnictví tehdy cenného knižního majetku šlechtických rodů a církevních institucí. S nadsázkou lze říci, že jde o jakýsi erb daného rodu namalovaný do knih s tím, že navíc obsahovaly i typické označení a charakteristiky rodu. Dokonce i v novověku se na vnitřní strany knižních desek vlepovaly malé grafiky s obrazovou charakteristikou majitele a jeho jménem. V nynější době slouží spíše jako sběratelský a výměnný umělecký artikl. Po celém světě jsou pořádány mezinárodní výstavy ex libris, kterých se paní Jana Ondrušová-Wünschová úspěšně zúčastňuje. O tom svědčí množství ocenění, které získala u výstavních porot. Moto autorky: „Věřím, že každé umělec-ké dílo je otiskem nitra svého tvůrce. Věřící umělec dává do své tvorby něco z Boží lásky, aniž si to uvědomuje.“ Ve své grafické tvorbě se autorka věnuje především litografii – grafické technice vynalezené pražským rodákem Aloisem Senefeldem. Kresba je malována nebo vyrývána speciálními rydly do litografického kamene, což je solnoferský vápenec, který je posléze leptán a zpracován mistrem tiskařem. Tisky jsou tištěny přímo z kamene. Vznikají tak nádherná a neopakovatelná díla. Tak jako každý umělec má paní Jana Ondrušová-Wünschová svůj nenapodobitelný rukopis. Pro velký zájem byla výstava v kostele prodloužena do 5. července 2020, až do svátku sv. Cyrila a Metoděje – patronů našeho kostela. Mnohokrát děkujeme autorce za krásnou výstavu a přejeme jí mnoho dalších krásných děl a úspěšných výstav.

Září 2020 – kalendář akcí ve farnosti

Středa, 2. 9. 2020

Pořád se něco děje. Pravidelně přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události během září 2020. Níže uvedené akce se můžou podle aktuální situace rušit a měnit.

 • Pátek 4. září 2020: Mše sv. na zahájení školního roku s žehnáním aktovek  – v 17:30 hod. v bílovickém kostele;
 • Pátek 4. září 2020: „Ostrůvek“ – v 18:15 hod. pod pergolou v hospodě na Ostrůvku;
 • Pátek 4. září 2020: Modlitba zpěvem – kdo zpívá, dvakrát se modlí – ve 20 hod. v bílovickém kostele;
 • Sobota 5. září 2020: Pěší pouť farnosti na Vranov – odcházíme v 15 hod. od kostela v Bílovicích, dále přes Polanku (15:20h), po zelené směr Útěchov, ve Vranově se sejdeme s poutníky z Adamova a Blanska, mše sv. v 18 hod. (slouží P. Jiří Kaňa), návrat individuální, bližší info Jan Lata;

 • Čtvrtek 10. září 2020: Modlitební společenství – ve 20 hod. v kostele;
 • Sobota 12. září 2020: Den pro rodinu a manželství;
 • Čtvrtek 17. září 2020: Modlitební společenství – v 19:30 hod. v kostele;
 • Sobota 19. září 2020: Skaut – zahajovací výprava – bude upřesněno;
 • Sobota 19. září 2020: Zažít Bílovice jinak – sousedské slavnosti – od 14 do 19 hod.;

 • Čtvrtek 24. září 2020: Modlitební společenství – v 19:30 hod. v kostele;
 • 25. – 28. září 2020: Skaut – Sardinky – výprava;
 • Sobota 26. září 2020: Malé MEZILESY aneb „aby bylo hezky“ – rodinný festival v Babicích nad Svitavou, 15:00 – 23:00 na louce u fotbalového hřiště;
 • Neděle 27. září 2020: Biřmování – přeloženo na jaro, nový termín bude upřesněn;
 • Úterý 29. září 2020: Ekumenické biblické večery – Lukášovo evangelium – s Pavlem Kašparem v 19 hod. ve farním sále nebo v klubovně.

Dlouhodobější výhled je v Kalendáři událostí.

Pěší pouť po svatojakubské stezce

Středa, 2. 9. 2020

Od pondělí 2. srpna 2020 proběhla čtyřetapová Pouť po svatojakubské stezce na Moravě. Moravská část Svatojakubské pouti odstartovala v Mikulově a pokračovala přes Mikulov, Rajhrad a Brno. Po čtyřech dnech, tedy ve čtvrtek 6. srpna, byla završena u nás v Bílovicích nad Svitavou. V 15 hod. se konala mše pro poutníky v kostele sv. Cyrila a Metoděje, na kterou navázala komentovaná prohlídka kostela.

 

Koncert Ritornello

Středa, 2. 9. 2020

Neděli 5. července 2020, slavnostní den naší farnosti, jsme mohli uzavřít krásným kulturním zážitkem. V 16 hod. se v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích konal koncert Barokní České nebe v podání souboru Ritornello nejen jako hold našim patronům, ale také jako poděkování a blahopřání otci Pavlovi k jeho 15. výročí kněžského svěcení.

Červenec a srpen 2020 – kalendář akcí ve farnosti

Úterý, 30. 6. 2020

Pořád se něco děje. Pravidelně přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události během prázdninových měsíců roku 2020. Stále ještě doznívají určitá omezení zavedená k zamezení šíření onemocnění COVID-19. Níže uvedené akce se můžou podle aktuální situace rušit a měnit.

 • 4. – 18. července 2020: Skaut – chlapecký tábor – tábořiště Rybník;
 • Neděle 5. července 2020: Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů naší farnosti – křest katechumenů, zahradní slavnost (s grilováním);
 • Neděle 5. července 2020: koncert Barokní České nebe v podání souboru Ritornello – v 16 hod. v bílovickém kostele (nejen jako hold našim patronům, ale také jako poděkování a blahopřání otci Pavlovi k jeho 15. výročí kněžského svěcení);

 • 8. – 12. července 2020: Katolická charismatická konference v Brně – letos se nekoná;
 • 18. července – 1. srpna 2020: Skaut – dívčí tábor – tábořiště Rybník;
 • Pátek 24. července 2020: „Ostrůvek červencový“ – od 18h opět pod pergolou v hospodě na Ostrůvku;
 • 2. – 6. srpna 2020: SVATOJAKUBSKÁ POUŤ 2020 – Mikulov – Popice – Rajhrad – Brno – Bílovice nad Svitavou – Pouť po svatojakubské stezce na Moravě;

 • Čtvrtek 6. srpna 2020: zakončení Svatojakubské pouti 2020 v Bílovicích nad Svitavou – v 15h mše sv., v 15:45h prohlídka kostela;

 • 6. – 8. srpna 2020: CampFest 2020 – Čakáme ťa! – ranč Kráľova Lehota;
 • 9. – 15. srpna 2020: Expedice pro mladé – Krušné hory, Jáchymov – přihlašování, záloha, bližší info u pana faráře;
 • Sobota 15. srpna 2020: Slavnost Nanebevzetí Panny Marie pod Světelským oltářem – Adamov v sobotu dne 15. srpna 2020. Program: 16.00 Vystoupení Slováckého souboru Šafrán Brno před kostelem svaté Barbory, 17.15  Zpívají a hrají členové chrámového sboru sv. Barbory, 17.30  Slavnostní mše svatá s novokněžským požehnáním – celebruje R.D. Martin Mokrý. Po celý den budou probíhat komentované prohlídky unikátní historické a umělecké památky, díky které se Adamov řadí mezi významná mariánská místa. K dispozici bude zázemí fary a Pramen Světla Matky Boží.
 • 20. – 22. srpna 2020: Multižánrový křesťanský festival UNITED – Vsetín;
 • 22. – 29. srpna 2020: Letní dovolená rodin v Cizkrajově – bližší info Martin Tomášek.
 • Pondělí 31. srpna 2020: Pouť rodin

Dlouhodobější výhled je v Kalendáři událostí.

Výstava z tvorby Jany Ondrušové-Wünschové

Úterý, 30. 6. 2020

V červnu jsme měli možnost v našem kostele spatřit výstavu obrazů a další výtvarné tvorby malířky Jany Ondrušové-Wünschové u příležitosti jejího životního výročí. Zahájení výstavy bylo spojeno s Nocí kostelů, která letos připadla na pátek 12. června. Působivá krása, lehkost a hloubka se harmonicky prolíná ve vystavených dílech a návštěvníci se můžou zastavit a zamyslet. Pomyslně vstupovat do biblických a duchovních témat, nechat se naplnit pokojem, nechat se přivést k modlitbě či zamyšlení nad krásou stvoření a obdarováním Stvořitele. Autorka nenechává nikoho na pochybách o tom, co chce vyjádřit, přesto však každý obraz vede k hledání odpovědí ve vlastním nitru. A tak mnozí bílovčáci, přestože paní Ondrušovou běžně potkávají a znají třeba její ilustrace pohádkových knížek, žasnou nad doposud nepoznaným rozsahem a hloubkou její tvorby, jejíž přehled výstava nabízí. Její kresba se stala také ústředním motivem pozvánek na Noc kostelů. Výstavapotrvá až do Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje, patronů Moravy a také patronů našeho kostela.