Kategorie Kultura

Únor 2023 – kalendář akcí ve farnosti

Středa, 1. 2. 2023

Pořád se něco děje. Pravidelně přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Nabízíme události během února 2023.

 • Středa 1. února 2023: Farní rada – v 18:30 hod. na faře;
 • Čtvrtek 2. února 2023: Kurz Alfa – 2. Proč Ježíš zemřel? – v 19 hod. ve farním sále;
 • Pátek 3. února 2023: Modlitba zpěvem – od 18:30 hod. (po mši sv.) v bílovickém kostele – kdo zpívá, dvakrát se modlí – zvou Řezníčkovi;
 • Úterý 7. února 2023: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – „Apokalypsa aneb Zjevení Janovo“ – v 19:30 ve farní klubovně (případně ve farním sále);
 • Čtvrtek 9. února 2023: Kurz Alfa – 3. Jak získat víru? – v 19 hod. ve farním sále;
 • Pátek 10. února 2023: Camino – pouť do Santiaga de Compostela – beseda s Lenkou Koudelkovou – v 18:30 hod. v obřadní síni;

 • Neděle 12. února 2023: Farní kavárna – po mši sv.
 • Úterý 14. února 2023: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – „Apokalypsa aneb Zjevení Janovo“ – v 19:30 ve farní klubovně (případně ve farním sále);
 • Čtvrtek 16. února 2023: Česká křesťanská akademie – přednáškový cyklus Kapitoly z dějin Bílovic a okolíVI. Bílovice a jeho okolí v životě a díle S. K. Neumanna (Pavel Kováč) – v 18 hod. v obřadní síni;
 • Čtvrtek 16. února 2023: Kurz Alfa – 4. Proč a jak se modlit? – v 19 hod. ve farním sále;
 • Sobota 18. února 2023: Oblastní setkání charismatické obnovy – v kostele sv. Rodiny a střední zdravotnické škole v Brně na ulici Grohova. Jestli uvažujete, že přijdete, použijte přihlašovací formulář cho-brno.eu. Setkání je určeno pro všechny, kdo se se považují za součást charismatické obnovy, nebo s ní sympatizují. Pojďme se obnovit v milosti křtu v Duchu svatém nebo ji třeba i poprvé zakusit, společně se občerstvit skrze vyučování, společnou modlitbu a budování společenství mezi sebou navzájem. Na programu budou společné chvály, katecheze, workshopy, možnost potkat se s ostatními. Tématem setkání je „Křest v Duchu svatém“.

 • Úterý 21. února 2023: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – „Apokalypsa aneb Zjevení Janovo“ – v 19:30 ve farní klubovně (případně ve farním sále);
 • Středa 22. února 2023: Popeleční středa;
 • Čtvrtek 23. února 2023: Kurz Alfa – 5. Proč a jak číst Bibli? – v 19 hod. ve farním sále;
 • Úterý 28. února 2023: Pouť do Prahy – v 7 hod. z Adamova (případně další zastávky v Babicích a Bílovicích), v 11h komentovaná prohlídka katedrály, ve 12h mše sv. ve Svatováclavské kapli, ve 14h vernisáž výstavy Barvy z nebe (fotografie Pavla Lazárka a Petra Buchty) v Senátu ČR, v 15h komentovaná prohlídka Senátu, v 16:30 odjezd domů. Cena zájezdu: 550 Kč. Zájezd pořádá MKS Adamov.

 • Úterý 28. února 2023: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – „Apokalypsa aneb Zjevení Janovo“ – v 19:30 ve farní klubovně (případně ve farním sále);

Pro případné změny se podívejte vždy do aktuálních ohlášek. Dlouhodobější výhled je v Kalendáři událostí.

Duchovní villancicos renesance a baroka

Neděle, 29. 1. 2023

V neděli 22. ledna nikdo z lidí, kteří přišli do kostela na vystoupení Duchovní villancicos renesance a baroka, Cesta ze Španělska do Latinské Ameriky, nelitoval, že se přišel podívat a poslechnout skvělé interprety. Výjimečná byla i možnost vidět a slyšet staré renesanční a barokní nástroje jako je viola da gamba a theorba. Účinkovalo sdružení hudebníků Castello in Aria, kteří se zabývá barokní hudbou provozovanou na kopie dobových hudebních nástrojů, a vokální oktet Octopus Vocalis.

 

Kurz Alfa zve opět (ale nejenom) na večeři

Neděle, 29. 1. 2023

Tak je to tady. Po tříleté přestávce se opět scházíme na kurzu Alfa. Zveme všechny, kdo hledájí odpovědi na důležité otázky o smyslu života. Cyklus 10+2 večerů nabízí svobodný prostor k poznání základních otázek křesťanství. Každý čtvrtek je připravena dobrá večeře, chvíle na písničky i trochu humoru, promluva na téma večera a po kávě a zákusku i diskusní skupinky. Žádná otázka není špatná. Příležitost k seznámení a porozumnění tomu, čemu křesťané opravdu věří. Na úvodním večeru 19. ledna se farní sál docela hezky zaplnil a Radovan Voříšek ve své přednášce mimo jiné vysvětlil, že život získává zcela novou pobobu, pokud začneme poznávat Boha a to, jaký skutečně je. Pozvánka na následující večery. Přidat se můžete až do třetího večera. Škoda přijít o některé z témat.

Rybovka na náměstí

Neděle, 29. 1. 2023

V sobotu 7. ledna 2023 večer na Těsnohlídkově náměstí v Bílovicích nad Svitavou zazněla Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v podání místních i dalších zpěváků a muzikantů. Hezký začátek roku a krásná příležitost k setkání lidí dobré vůle. Hudba spojuje, o „Rybovce“ to možná platí dvojnásob.

Tříkrálová sbírka

Neděle, 29. 1. 2023

Začátek ledna vždy patří Tříkrálové sbírce. U nás v Bílovicích byla hlavním kolednovacím dnem první lednová sobota. Skupinky koledníků postupně prošly celou obec a setkali se s velkou vstřícností většiny lidí, které požádali o příspěvek do sbírky.

„Vybralo se neuvěřitelných 122 950 Kč + 10EUR v pokladničkách a 5 575 Kč bezhotovostní platbou v terminálu. Celkem tedy 128 525 Kč + 10EUR. Velice děkuji všem dárcům za jejich štědrost a ochotu pomoci potřebným. A neméně děkuji neúnavným statečným koledníkům, že se s radostí vydali nejen „vybrat peníze na dobrou věc“, ale hlavně se snažili vykouzlit radostný úsměv na rtech dárců“, říká Věra Švejdová, která tradičně sbírku v Bílovicích zaštiťuje.

 

 

 

(Bílovický Zpravodaj) Jan Rybář – malý velký člověk

Sobota, 31. 12. 2022

Bílovický Zpravodaj č. 4/2022 přinesl příspěvek P. Pavla Lazárka věnovaný osobě bílovického rodáka Jana Rybáře.

Bílovický rodák Jan Rybář si vysloužil hodnocení jako jedna z nejvíce inspirativních a nejkomplexnějších křesťanských osobností českých zemí na přelomu 20. a 21. století. Prvním předpokladem pro zdárný život je zdravé lidství. Jeho osobnost se utvářela zde v Bílovicích, dále byla formována drsnou školou vězení a následně při různých manuálních profesích. Toto vše rozvinulo jeho schopnost rozumět lidem, pochopit jejich vnitřní zápasy, včetně jejich proher. Byl pastýřem, který dokázal vonět nebo chceme-li „smrdět“ po svém stádě, nikoho se neštítil. Roli kněžství nechápal jako udržování nějaké rituální či doktrinální čistoty, on byl naopak uprostřed lidí, aby jim dokázal rozumět a pomáhat. Zralost lidství je na něm to nejvzácnější, co mu pomáhalo a násobilo jeho duchovní a kněžské dary.
Při křtu jsme byli všichni pomazáni na kněze, proroka a krále. Jak daleko došel na této cestě Jan Rybář, shrnul při své promluvě historik Tomáš Petráček:
Kněžství v provedení Jana Rybáře nemělo sebemenší stín klerikalismu. Jan klamal tak trochu svojí nenápadností a skromností tím, jak naprosto respektoval druhé v jejich lidství jako zcela rovnocenné bytosti. Dařilo se mu zcela naplňovat dvojí poslání kněze, přivádět lidi blíže k Bohu a Boha vtahovat do života konkrétních lidí způsobem, který byl produktivní, přinášel transformativní moment uzdravení nebo osvícení vyjití na nějakou konkrétní cestu. Jeho specialita byla pomoc při uzdravování různých ran, které si jako lidé působíme sami nebo nám je působí druzí. Zároveň měl tu podivuhodnou schopnost dávat lidi dohromady.
Prorocká funkce – napříč stáří se jeho hlas stával stále silnější. Proroci to ale nemají vůbec jednoduché, naráží na nepochopení, nepřízeň. Je velmi symptomatické a příznačné, že získal různá ocenění od státu, kraje, měst, ale uvnitř církve se žádné pocty nedočkal. Byl člověkem, který bytostně miloval církev, ne jako instituci, ale jako nástroj, skrze který Bůh může darovat mnohá dobra lidem. Pokud byl někdy netrpělivý, pak to bylo právě proto, že úzkostně a tíživě prožíval, že církev mnohé dary, které může sdílet a darovat lidem, aby se jejich život uzdravil, zůstává zablokovanou, jako by se nemohla hnout z místa. Poslední léta papeže Františka vnímal jako velké obdarování, i když na něj i tohle tempo bylo příliš pomalé a nedokonalé. Jako každý prorok dokázal dělat odvážná rozhodnutí pro budoucnost – zkusil jsem a šlo to – to jen my zůstáváme uzavřeni ve škatulkách a celách, které si sami vyrábíme. Jan promýšlel stále nové varianty, pro které jiní nemají pochopení nebo jsou pro ně příliš odvážné. Dokázal vyslovit myšlenku a nechal ji pracovat, měl správnou intuici, že schovávat se za nějaké normy, je alibistické a zbabělé. Celé dějiny ukazují právě na tyto lidi, kteří vidí do budoucnosti a mají dost odvahy hledat nové cesty.
Královská důstojnost byla u něj kombinací obrovské pokory a zároveň sebevědomí. Odvaha pojmenovávat věci, vystupovat sám za sebe a neschovávat se. Zároveň měl tu obrovskou pokoru říci, že je to jeho názor, jeho pohled a třeba se mýlí. Stejně jako král pečuje o ty, kteří se mu svěřili nebo k němu patří, tak i on se staral o ty, kteří s ním byli spojeni. Nejen se za ně modlil, ale skutečně na ně myslel a snažil se o ně pečovat.
Toto je pár střípků o Janošovi, jak mu bílovičtí přezdívali, jehož životní krédo nechala farnost vepsat do stěny bílovického chrámu. Janoš měl velké porozumění k životní cestě každého člověka, která je často dlouhou, kostrbatou poutí.
Při svém zrání dospěl k jistotě, kterou vyjádřil slovy:
„Děkuji ti Bože za to, že bez nás nemůžeš být!“
Jeho vyznání pokračuje na stěně chrámu osobním krédem:
Věřím, že většina lidí žasne nad světem, který poznává. Věřím, že jen citlivý člověk přijme zprávu: Neznámý Autor vesmíru a lidstva chce být nazýván Otcem.
Věřím, že Ježíš je Kristem – vyvoleným – aby nám zvěstoval pravdu o našem oslavení, tvrdě zaplacenou jeho životem. Věřím, že jeho smrt byla vrcholným úkonem lásky k nám. Věřím, že jeho zmrtvýchvstání je potvrzením skutečného Synovství Božího. Věřím v čisté mateřství jeho matky Marie, důkazu toho, že je pravý člověk, náš Bratr. Věřím, že jeho Domov je i naším domovem. Tam nás vede z našeho exilu církev, společenství citlivých. Věřím, že náš porušitelný život vstupuje do neporušitelnosti pravé a věčné Radosti Života Otce i Syna. Amen.

Ve Zpravodaji následuje slovo autorky památníku Olgy Fryčové Hořavové, které zaznělo i na závěr slavnostního odhalení památníku. Tento text jsme už dříve uveřejnili u příspěvku Slavnostní posvěcení památníku P. Jana Rybáře.

Leden 2023 – kalendář akcí ve farnosti

Sobota, 31. 12. 2022

Pořád se něco děje. Pravidelně přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Vstupujeme do nového roku a nabízíme události během ledna 2023.

 • Tříkrálová sbírka – V sobotu 7. ledna 2023 proběhne v Bílovicích nad Svitavou tříkrálové koledování pro Charitu ČR. Koledníčci by měli obejít celou obec. Pokud se s nimi nesetkáte a budete chtít přispět, je možné tak učinit do kasiček v pekárně a čerpací stanici FORS, a to do 15. ledna 2023, kdy sbírka končí. Váš příspěvek poputuje do brněnské charity na konkrétní projekty pomoci. Za vaše příspěvky děkujeme.

 • Leden 2023: Kurz Alfa – začínáme úvodním večerem s tématem „Jde v životě o víc?“ – ve čtvrtek 19. ledna 2023 – 10+2 večerů, vždy ve čtvrtek se začátkem v 19 hod.;

 • Neděle 1. ledna 2023: Novoroční koncert – Cimbálová muzika Kalečník – v 17 hod. v kostele sv. Jana Křtitele v Babicích;
 • Úterý 3. ledna 2023: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – „Apokalypsa aneb Zjevení Janovo“ – v 19:30 ve farní klubovně (případně ve farním sále);
 • Čtvrtek 5. ledna 2023: Modlitební společenství – v 19 hod. u Vaňků;
 • Pátek 6. ledna 2023: Slavnost Zjevení Páně – mše sv. v 17:30 hod.
 • Pátek 6. ledna 2023: Modlitba zpěvem – od 18:30 hod. (po mši sv.) v bílovickém kostele – kdo zpívá, dvakrát se modlí – zvou Řezníčkovi;
 • Sobota 7. ledna 2023: Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby – v 16:30 hod. na Těsnohlídkově náměstí v Bílovicích nad Svitavou;

 • Sobota 7. ledna 2023: Společenský ples KDU-ČSL – v 19:30 hod. v sále Obecní hospody, bude upřesněno;

 • Neděle 8. ledna 2023: Tříkrálový koncert – v 16:30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele v Babicích;
 • Úterý 10. ledna 2023: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – „Apokalypsa aneb Zjevení Janovo“ – v 19:30 ve farní klubovně (případně ve farním sále);
 • Čtvrtek 12. ledna 2023: Česká křesťanská akademie – přednáškový cyklus Kapitoly z dějin Bílovic a okolíV. Bílovice na přelomu 19. a 20. století (Jan Lata) – v 18 hod. v obřadní síni;

 • Čtvrtek 12. ledna 2023: Modlitební společenství – v 19 hod. u Nedbalů;
 • 13. – 14. ledna 2023: Prezidentské volby – 1. kolo;
 • Sobota 14. ledna 2023: Novoroční koncert – Smíšený pěvecký sbor Cantamus při ZUŠ Letovice – v 16 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje;

 • Neděle 15. ledna 2023: Farní kavárna – po mši sv.
 • Úterý 17. ledna 2023: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – „Apokalypsa aneb Zjevení Janovo“ – v 19:30 ve farní klubovně (případně ve farním sále);
 • Čtvrtek 19. ledna 2023: Kurz Alfa – Jde v životě o víc? – úvodní večer kurzu Alfa (Radovan Voříšek) – v 19 hod. ve farním sále;

 • Pátek 20. ledna 2023: Česká křesťanská akademie – P. Martin Holík, jednatel Radia Proglas – Jak neztrácet informační rozvahu aneb trocha nadějeplné orientace v turbulentní současnosti – přednáška a diskuse – v 18:15 hod. ve farním sále – v kostele (po mši sv.);

 • Sobota 21. ledna 2023: Skautský ples (nejen) pro rodiče – v 19h v sále Obecní hospody. Ples se ponese v duchu 50. let, proto se nebojte vzít si na sebe něco tematického (rozhodně to není nutné). Můžete se těšit mimo jiné na tombolu a chystáme pro vás s rovery i půlnoční překvapení. Prodej lístků online od úterý 3. 1. od 17 h pro rodiče, pro veřejnost od 5. 1. 17 h. Cena 200 Kč. Na místě nebude možné lístky zakoupit.

 • Neděle 22. ledna 2023: Koncert Duchovní villancicos renesance a baroka v podání OctOpus Vocalis a Castello in Aria – v 16 hod. v bílovickém kostele, vstupné dobrovolné.

 • Úterý 24. ledna 2023: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – „Apokalypsa aneb Zjevení Janovo“ – v 19:30 ve farní klubovně (případně ve farním sále);
 • Čtvrtek 26. ledna 2023: Kurz Alfa – 1. Kdo je to Ježíš? – v 19 hod. ve farním sále;
 • 27. – 28. ledna 2023: Prezidentské volby – 2. kolo;

Pro případné změny se podívejte vždy do aktuálních ohlášek. Dlouhodobější výhled je v Kalendáři událostí.

Vánoční koncert

Středa, 28. 12. 2022

V úterý 27. prosince 2022 se v bílovickém kostele konal tradiční Vánoční koncert Pěveckého sboru Bronislav pod vedením Davida Kříže. O průvodní slovo se postaral Jan Lata.

 

 

(Foto Filip Kolmačka, převzato z FB profilu PS Bronislav)

Mikulášská čistírna

Středa, 28. 12. 2022

Po vynucené přestávce minulých let jsme opět uspořádali mikulášskou nadílku pro děti z Bílovic a okolí před bílovickým kostelem. V podvěčer v neděli 4. prosince se prostranství před schody do kostela docela vydatně zaplnilo a Mikulášská čistírna mohla začít. Děti se dověděly, že se každý člověk musí starat o své červené srdíčko, které se různými špatnými skutky často ušpiní a přestává být krásné. A také to, že se to špatné dá napravit přiznáním a polepšením. A pokud na něco nestačí, andělé jim rádi pomůžou. A zatímco se čerti snažili děti od polepšení spíše odradit, andělé dětem pomohli jejich srdíčka s přiznanými poklesky připravit do čistírny. A když skutečně svatý Mikuláš se svým doprovodem přijel, děly se vskutku velké věci. Nejen že se ta šedá ušpiněná srdíčka krásně proměnila v zářivě červená, ale došlo i na rozdávání dárků a na každé z jednadevadesáti dětí určitě nějaký zbyl, takže nikdo z maličkých neodcházel s prázdnou. Tím spíš když si svatý Mikuláš i andělé našli dost času, aby si s dětmi mohli popovídat. Čerti si nakonec trochu natloukli, ale snad jen trošku.

Děkujeme místní KDU-ČSL za vydatnou podporu a věříme, že se všem setkání se svatým Mikulášem líbilo.

   
 


(za fotografie děkujeme Janě Vágnerové)

Prosinec 2022 – kalendář akcí ve farnosti

Sobota, 3. 12. 2022

Pořád se něco děje. Pravidelně přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události během prosince 2022.

 • Čtvrtek 1. prosince 2022: Modlitební společenství – v 19 hod. u Tomášků;
 • Pátek 2. prosince 2022: Modlitba zpěvem – od 18:30 hod. (po mši sv.) v bílovickém kostele – kdo zpívá, dvakrát se modlí – zvou Řezníčkovi;
 • Sobota 3. prosince 2022: Roráty v 7 hod., následuje snídaně a tvořivé dílničky pro děti;

 • Neděle 4. prosince 2022: Mikulášská čistírna – (ne)tradiční mikulášská nadílka pro děti do 10 let z Bílovic a okolí – v 17 hod. před bílovickým kostelem kostelem;

 • Úterý 6. prosince 2022: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – „Apokalypsa aneb Zjevení Janovo“ – v 19:30 ve farní klubovně (případně ve farním sále);
 • Středa 7. prosince 2022: Roráty v 6:45 hod., následuje snídaně pro děti;
 • Čtvrtek 8. prosince 2022: Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu – v Bílovicích mše sv. v 19 hod.;
 • Čtvrtek 8. prosince 2022: Modlitební společenství – v 19 hod.;
 • Sobota 10. prosince 2022: Roráty v 7 hod., následuje snídaně a tvořivé dílničky pro děti;
 • Neděle 11. prosince 2022: Farní kavárna – po mši sv.
 • Neděle 11. prosince 2022: Poutní zájezd na adventní trhy do Vídně –  mše svatá ve Stephansdomu, komentovaná prohlídka Vídně, návštěva adventních trhů. Autobus pojede přes Adamov, Babice, Kanice, Řícmanice, Bílovice. Cena 450 Kč. Nutné se přihlásit co nejdříve zapsáním na papír v kostele.
 • 12. – 18. prosince 2022: Sbírka vánočního cukroví pro lidi bez domova – pořádá Římskokatolická farní charita. Dary lze nosit do bílovické knihovny (úterý 13:00 – 17:30, středa 9:00 – 12:00, 13:00 – 18:30, pátek 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:30), ale můžete je přinést i v neděli 18. 12. do kostela, když půjdete na mši sv.

 • Úterý 13. prosince 2022: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – „Apokalypsa aneb Zjevení Janovo“ – v 19:30 ve farní klubovně (případně ve farním sále);
 • Středa 14. prosince 2022: Roráty v 6:45 hod., následuje snídaně pro děti;
 • Čtvrtek 15. prosince 2022: Česká křesťanská akademie – přednáškový cyklus Kapitoly z dějin Bílovic a okolíIV. Trať Brno – Česká Třebová, její stavba a počátky provozu (Jiří Mrkos a Jiří Kotrman) – v 18 hod. v obřadní síni;

 • Čtvrtek 15. prosince 2022: Modlitební společenství – v 19 hod. – u Hlaváčků;
 • Sobota 17. prosince 2022: Roráty v 7 hod., následuje snídaně a tvořivé dílničky pro děti;
 • Sobota 17. prosince 2022: Skaut (všechny družinky) – Zvířátková nadílka;
 • Úterý 20. prosince 2022: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – „Apokalypsa aneb Zjevení Janovo“ – v 19:30 ve farní klubovně (případně ve farním sále);
 • Středa 21. prosince 2022: Roráty v 6:45 hod., následuje snídaně pro děti;
 • Čtvrtek 22. prosince 2022: Modlitební společenství – v 19 hod. – bude upřasněno;
 • Sobota 24. prosince 2022: Štědrý den – od 8 hod. otevřený kostel s betlémským světlem, v 15 hod. mše sv. pro děti s koledami a s uložením Jezulátka do jesliček; ve 22:30 hod. slavnostní vigílie Slavnosti Narození Páně;
 • Neděle 25. prosince 2022: Slavnost Narození Páně – v Bílovicích mše sv. v 9:30 hod.;
 • Úterý 27. prosince 2022: Koncert Pěveckého sboru Bronislav – v 18 hod. v bílovickém kostele;

Pro případné změny se podívejte vždy do aktuálních ohlášek. Dlouhodobější výhled je v Kalendáři událostí.