Kategorie Kultura

Mikulášská nadílka

Neděle, 6. 12. 2020

Jinak, než jsme byli zvyklí v minulých letech. Tak trochu pod tíhou aktuální situace. Mikuláš ale na děti v Bílovicích nezapomněl. S Rodinným centrem Žirafa jsme připravili mikulášskou nadílku. Děti mohly v předem domluvených časech přijít do Žirafy nebo k nám do kostela a setkat se se svatým Mikulášem. Tříhodinový maraton přinesl spoustu radosti v dětských očích a snad i povzbuzení do dalšího roku. Mikuláš vytrvale děti chválil a povzbuzoval. Určitě nezapomenutelný večer.  Setkání s Mikulášem, anděly i čerty (kteří zůstali před kostelem) se vydařilo a máme o to větší radost, že se nám s Žirafou podařilo uspořádat tuto událost společně.

Listopad 2020 – kalendář akcí ve farnosti

Neděle, 1. 11. 2020

Pořád se něco děje. Pravidelně přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události během listopadu 2020. Níže uvedené akce se můžou podle aktuální situace rušit a měnit. Většina už byla prakticky zrušena. Jak už to v době koronavirové chodí. Určitě ale připravíme nové termíny.

 • Neděle 1. listopadu 2020: Adorační den farnosti – do 20 hod. v kostele adorace, souběžně možnost přijmout svátost smíření (v sakristii);
 • Úterý 3. listopadu 2020: Ekumenické biblické večery – Lukášovo evangelium – s Pavlem Kašparem v 19 hod. ve farním sále nebo v klubovně.
 • Čtvrtek 5. listopadu 2020: Modlitební společenství – čas a místo bude upřesněno;
 • Úterý 10. listopadu 2020: Ekumenické biblické večery – Lukášovo evangelium – s Pavlem Kašparem v 19 hod. ve farním sále nebo v klubovně.
 • Čtvrtek 12. listopadu 2020: Modlitební společenství – online ve 20 hod.;
 • 13. – 14. listopadu 2020: Konference o evangelizaci v Otrokovicích u Zlína, ONLINE, motto „Evangelizace v moci Ducha, v poslušnosti Slovu“.
 • Víkend 13. – 15. listopadu 2020: Skaut – Kambalky – víkendovka;
 • Sobota 14. listopadu 2020: Skaut – Tresky – výlet;
 • Úterý 17. listopadu 2020: Ekumenické biblické večery – Lukášovo evangelium – s Pavlem Kašparem v 19 hod. ve farním sále nebo v klubovně.
 • Čtvrtek 19. listopadu 2020: Modlitební společenství – offline ve 20 hod.;
 • Pátek 20. listopadu 2020: Česká křesťanská akademie – Cyklus o řeholních řádech a kongregacích: Pauláni – P. Karel Hanslík, OM, korektor paulánského konventu na Vranově – v 18:15 hod. ve farním sále;
 • Úterý 24. listopadu 2020: Ekumenické biblické večery – Lukášovo evangelium – s Pavlem Kašparem v 19 hod. ve farním sále nebo v klubovně.
 • Čtvrtek 26. listopadu 2020: Modlitební společenství – online ve 20 hod.;
 • Sobota 28. listopadu 2020: Skaut – Makrely – výlet;
 • Sobota 28. listopadu 2020: brigáda – hrabání listí.

Dlouhodobější výhled je v Kalendáři událostí.

Koncert barokní hudby

Středa, 28. 10. 2020

V neděli 4. října 2020, tedy těsně před významným omezením kulturních akcí včetně zpěvu, jsme si ještě mohli v našem bílovickém kostele užít krásný večer. Soubor dobových nástrojů Castello in aria vykouzlil krásné tóny barokní hudby a pro všechny přítomné to byl nádherný zážitek. Děkujeme.

  

(Bílovický Zpravodaj) Z NOCI KOSTELŮ

Pondělí, 28. 9. 2020

Bílovický Zpravodaj č. 3/2020 přinesl i tento příspěvek Karly Hrabalové „Z NOCI KOSTELŮ v Bílovicích nad Svitavou konané 12. 6. 2020“, kterým se autorka vrací ke důležité události letošního jara v naší farnosti.

Stěžejní program Noci kostelů byl věnován výstavě bílovické malířky paní Jany Ondrušové-Wünschové. Část bílovického kostela se proměnila na nádhernou výstavní síň. Výstavu zahájil pan farář Pavel Lazárek a celá vernisáž byla velmi příjemně provázena varhanními preludacemi. Tato výstava byla již třicátou třetí samostatnou výstavou autorky. Bylo zde vystaveno dvacet obrazů, grafické listy, ex libris a ilustrace dětských knih. Mimo to také fotografie z větších realizací a výtvarných prací v architektuře. Vystavená díla byla převážně duchovního charakteru. Jemné niterně hluboké obrazy se myšlenkově doplňovaly a souzněly s křehkými grafikami a poetickými ilustracemi dětských knih. Na ex libris bylo mnoho dotazů, na které autorka na výstavě často odpovídala. Rádi přiblížíme i vám čtenářům, co tedy ex libris (volně do češtiny přeloženo jako „z knih“) znamená. Jsou to malé grafické lístky, které vznikly ve středověké Evropě k označení vlastnictví tehdy cenného knižního majetku šlechtických rodů a církevních institucí. S nadsázkou lze říci, že jde o jakýsi erb daného rodu namalovaný do knih s tím, že navíc obsahovaly i typické označení a charakteristiky rodu. Dokonce i v novověku se na vnitřní strany knižních desek vlepovaly malé grafiky s obrazovou charakteristikou majitele a jeho jménem. V nynější době slouží spíše jako sběratelský a výměnný umělecký artikl. Po celém světě jsou pořádány mezinárodní výstavy ex libris, kterých se paní Jana Ondrušová-Wünschová úspěšně zúčastňuje. O tom svědčí množství ocenění, které získala u výstavních porot. Moto autorky: „Věřím, že každé umělec-ké dílo je otiskem nitra svého tvůrce. Věřící umělec dává do své tvorby něco z Boží lásky, aniž si to uvědomuje.“ Ve své grafické tvorbě se autorka věnuje především litografii – grafické technice vynalezené pražským rodákem Aloisem Senefeldem. Kresba je malována nebo vyrývána speciálními rydly do litografického kamene, což je solnoferský vápenec, který je posléze leptán a zpracován mistrem tiskařem. Tisky jsou tištěny přímo z kamene. Vznikají tak nádherná a neopakovatelná díla. Tak jako každý umělec má paní Jana Ondrušová-Wünschová svůj nenapodobitelný rukopis. Pro velký zájem byla výstava v kostele prodloužena do 5. července 2020, až do svátku sv. Cyrila a Metoděje – patronů našeho kostela. Mnohokrát děkujeme autorce za krásnou výstavu a přejeme jí mnoho dalších krásných děl a úspěšných výstav.

Září 2020 – kalendář akcí ve farnosti

Středa, 2. 9. 2020

Pořád se něco děje. Pravidelně přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události během září 2020. Níže uvedené akce se můžou podle aktuální situace rušit a měnit.

 • Pátek 4. září 2020: Mše sv. na zahájení školního roku s žehnáním aktovek  – v 17:30 hod. v bílovickém kostele;
 • Pátek 4. září 2020: „Ostrůvek“ – v 18:15 hod. pod pergolou v hospodě na Ostrůvku;
 • Pátek 4. září 2020: Modlitba zpěvem – kdo zpívá, dvakrát se modlí – ve 20 hod. v bílovickém kostele;
 • Sobota 5. září 2020: Pěší pouť farnosti na Vranov – odcházíme v 15 hod. od kostela v Bílovicích, dále přes Polanku (15:20h), po zelené směr Útěchov, ve Vranově se sejdeme s poutníky z Adamova a Blanska, mše sv. v 18 hod. (slouží P. Jiří Kaňa), návrat individuální, bližší info Jan Lata;

 • Čtvrtek 10. září 2020: Modlitební společenství – ve 20 hod. v kostele;
 • Sobota 12. září 2020: Den pro rodinu a manželství;
 • Čtvrtek 17. září 2020: Modlitební společenství – v 19:30 hod. v kostele;
 • Sobota 19. září 2020: Skaut – zahajovací výprava – bude upřesněno;
 • Sobota 19. září 2020: Zažít Bílovice jinak – sousedské slavnosti – od 14 do 19 hod.;

 • Čtvrtek 24. září 2020: Modlitební společenství – v 19:30 hod. v kostele;
 • 25. – 28. září 2020: Skaut – Sardinky – výprava;
 • Sobota 26. září 2020: Malé MEZILESY aneb „aby bylo hezky“ – rodinný festival v Babicích nad Svitavou, 15:00 – 23:00 na louce u fotbalového hřiště;
 • Neděle 27. září 2020: Biřmování – přeloženo na jaro, nový termín bude upřesněn;
 • Úterý 29. září 2020: Ekumenické biblické večery – Lukášovo evangelium – s Pavlem Kašparem v 19 hod. ve farním sále nebo v klubovně.

Dlouhodobější výhled je v Kalendáři událostí.

Pěší pouť po svatojakubské stezce

Středa, 2. 9. 2020

Od pondělí 2. srpna 2020 proběhla čtyřetapová Pouť po svatojakubské stezce na Moravě. Moravská část Svatojakubské pouti odstartovala v Mikulově a pokračovala přes Mikulov, Rajhrad a Brno. Po čtyřech dnech, tedy ve čtvrtek 6. srpna, byla završena u nás v Bílovicích nad Svitavou. V 15 hod. se konala mše pro poutníky v kostele sv. Cyrila a Metoděje, na kterou navázala komentovaná prohlídka kostela.

 

Koncert Ritornello

Středa, 2. 9. 2020

Neděli 5. července 2020, slavnostní den naší farnosti, jsme mohli uzavřít krásným kulturním zážitkem. V 16 hod. se v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích konal koncert Barokní České nebe v podání souboru Ritornello nejen jako hold našim patronům, ale také jako poděkování a blahopřání otci Pavlovi k jeho 15. výročí kněžského svěcení.

Červenec a srpen 2020 – kalendář akcí ve farnosti

Úterý, 30. 6. 2020

Pořád se něco děje. Pravidelně přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události během prázdninových měsíců roku 2020. Stále ještě doznívají určitá omezení zavedená k zamezení šíření onemocnění COVID-19. Níže uvedené akce se můžou podle aktuální situace rušit a měnit.

 • 4. – 18. července 2020: Skaut – chlapecký tábor – tábořiště Rybník;
 • Neděle 5. července 2020: Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů naší farnosti – křest katechumenů, zahradní slavnost (s grilováním);
 • Neděle 5. července 2020: koncert Barokní České nebe v podání souboru Ritornello – v 16 hod. v bílovickém kostele (nejen jako hold našim patronům, ale také jako poděkování a blahopřání otci Pavlovi k jeho 15. výročí kněžského svěcení);

 • 8. – 12. července 2020: Katolická charismatická konference v Brně – letos se nekoná;
 • 18. července – 1. srpna 2020: Skaut – dívčí tábor – tábořiště Rybník;
 • Pátek 24. července 2020: „Ostrůvek červencový“ – od 18h opět pod pergolou v hospodě na Ostrůvku;
 • 2. – 6. srpna 2020: SVATOJAKUBSKÁ POUŤ 2020 – Mikulov – Popice – Rajhrad – Brno – Bílovice nad Svitavou – Pouť po svatojakubské stezce na Moravě;

 • Čtvrtek 6. srpna 2020: zakončení Svatojakubské pouti 2020 v Bílovicích nad Svitavou – v 15h mše sv., v 15:45h prohlídka kostela;

 • 6. – 8. srpna 2020: CampFest 2020 – Čakáme ťa! – ranč Kráľova Lehota;
 • 9. – 15. srpna 2020: Expedice pro mladé – Krušné hory, Jáchymov – přihlašování, záloha, bližší info u pana faráře;
 • Sobota 15. srpna 2020: Slavnost Nanebevzetí Panny Marie pod Světelským oltářem – Adamov v sobotu dne 15. srpna 2020. Program: 16.00 Vystoupení Slováckého souboru Šafrán Brno před kostelem svaté Barbory, 17.15  Zpívají a hrají členové chrámového sboru sv. Barbory, 17.30  Slavnostní mše svatá s novokněžským požehnáním – celebruje R.D. Martin Mokrý. Po celý den budou probíhat komentované prohlídky unikátní historické a umělecké památky, díky které se Adamov řadí mezi významná mariánská místa. K dispozici bude zázemí fary a Pramen Světla Matky Boží.
 • 20. – 22. srpna 2020: Multižánrový křesťanský festival UNITED – Vsetín;
 • 22. – 29. srpna 2020: Letní dovolená rodin v Cizkrajově – bližší info Martin Tomášek.
 • Pondělí 31. srpna 2020: Pouť rodin

Dlouhodobější výhled je v Kalendáři událostí.

Výstava z tvorby Jany Ondrušové-Wünschové

Úterý, 30. 6. 2020

V červnu jsme měli možnost v našem kostele spatřit výstavu obrazů a další výtvarné tvorby malířky Jany Ondrušové-Wünschové u příležitosti jejího životního výročí. Zahájení výstavy bylo spojeno s Nocí kostelů, která letos připadla na pátek 12. června. Působivá krása, lehkost a hloubka se harmonicky prolíná ve vystavených dílech a návštěvníci se můžou zastavit a zamyslet. Pomyslně vstupovat do biblických a duchovních témat, nechat se naplnit pokojem, nechat se přivést k modlitbě či zamyšlení nad krásou stvoření a obdarováním Stvořitele. Autorka nenechává nikoho na pochybách o tom, co chce vyjádřit, přesto však každý obraz vede k hledání odpovědí ve vlastním nitru. A tak mnozí bílovčáci, přestože paní Ondrušovou běžně potkávají a znají třeba její ilustrace pohádkových knížek, žasnou nad doposud nepoznaným rozsahem a hloubkou její tvorby, jejíž přehled výstava nabízí. Její kresba se stala také ústředním motivem pozvánek na Noc kostelů. Výstavapotrvá až do Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje, patronů Moravy a také patronů našeho kostela.

  

Noc kostelů

Středa, 24. 6. 2020

Noc kostelů se už řadu let těší velkému zájmu široké veřejnosti a bílovická a adamovská farnost ve svých kostelích připravují vždy lákavý a pestrý program, který zaujme malé i velké. A každý rok se vedle tradiční nabídky prohlídky kostelní věže či zakončení v podobě večera chval tvoří hlavní program zcela nový a originální. Letošní Noc kostelů se kvůli nedávným omezením uskutečnila v pozdějším termínu. Bylo také znát, že ne všude byli na plánovanou změnu a stále platná určitá omezení zareagovat dostatečně pružně. Při Noci kostelů tak své prostory k návštěvě veřejnosti otevřel jen zlomek farností oproti rokům minulým. I to asi přispělo k velkému zájmu návštěvníků u nás v Bílovicích. Ať už se jednalo o místní občany či lidi přijíždějící z větších vzdáleností. Většina lidí dorazila z různých částí Brna, za zmínku stojí Židenice a Obřany, jejich dalším cílem na cestě pak často byl právě Adamov se slavným Světelským oltářem.

 

V pátek 12. června to v bílovickém kostele a všude kolem něj skutečně žilo až do setmění. Počasí naštěstí přálo. Nutno ale říct, že přípravy začaly podstatně dříve. Výstava obrazů a další výtvarné tvorby malířky Jany Ondrušové-Wünschové u příležitosti jejího životního výročí, musela být připravena s předstihem. Působivá krása, lehkost a hloubka se harmonicky prolíná ve vystavených dílech a návštěvníci se můžou zastavit a zamyslet. Pomyslně vstupovat do biblických a duchovních témat, nechat se naplnit pokojem, nechat se přivést k modlitbě či zamyšlení nad krásou stvoření a obdarováním Stvořitele. Autorka nenechává nikoho na pochybách o tom, co chce vyjádřit, přesto však každý obraz vede k hledání odpovědí ve vlastním nitru. A tak mnozí bílovčáci, přestože paní Ondrušovou běžně potkávají a znají třeba její ilustrace pohádkových knížek, žasnou nad doposud nepoznaným rozsahem a hloubkou její tvorby, jejíž přehled výstava nabízí. Její kresba se stala také ústředním motivem pozvánek na Noc kostelů. Výstava ještě několik dnů potvrvá.

  

Hlavním tématem letošní bílovické Noci kostelů byl život sv. Klementa Maria Hofbauera. 200. výročí jeho smrti si v tomto roce připomínáme. Na jednom zastavení se třeba pekly se hostie (světec se vyučil pekařem), o kus dál si zkoušely děti psát na psacím stroji (no, ruku na srdce, kdo to ještě nezapomněl nebo kdo to v životě nezkusil?).  I Katolický týdeník si ve svém příspěvku Komornější Noc kostelů na titulní straně svého vydání č. 25 všiml tohoto programu zaměřeného hlavně na mladší generaci. Desítky dětí přebíhaly mezi stanovišti nazvanými stručně jmény měst: Znojmo, Řím, Varšava a Vídeň. A prostřednictvím tvořivých dílniček poznávaly etapy života sv. Klementa Maria Hofbauera, od jehož smrti letos uplynulo 200 let. Všímaly si například, jak aktivní řeholník dokázal ovlivnit pastoraci novými prvky. Pouze poslední vídeňské stanoviště bylo určeno dospělým. „Pojmy, jako je osvícenství, josefinismus a jansenismus, jejich vliv na církev a role tasovického rodáka v tehdejší záchraně jednoty církve jsou dětskému myšlení vzdálené. Ti starší už ale mohou vnímat i pozornost sv. Klementa k lidem na okraji společnosti, která má výraznou podobnost s dnešními kroky papeže Františka,“ uvádí bílovický farář P. Pavel Lazárek. Určitě teď zkusíte o tomto světci zjistit sami trochu víc.

   

Bílovický program by samozřejmě nevznikl bez nápadů otce Pavla a nasazení mnoha dobrovolníků různého věku, v tomto roce hlavně biřmovanců a katechumenů. A nebyly by to Bílovice, kdybychom nenabízeli něco dobrého (a to samozřejmě jen díky těm, kdo napekli č připravili různé dobrůtky), protože při tom nočním putování jednomu vyhládne a tak nějaký ten zákusek či koláček či trocha vína či vody přijde vhod. Navíc je to vhodná příležitost si popovídat a seznámit se. Děkujeme i Marii Vacové za pozvánku, která za naši farnost zazněla na Radiu Proglas v pořadu moderovaném Filipem Breinlem. Brněnskou diecézi zde zastupoval P. Roman Kubín.