Kategorie Kultura

Ve Zpravodaji o Těsnohlídkovi trochu jinak

Neděle, 27. 1. 2019

Většina bílovických občanů každé číslo Zpravodaje, který vychází čtyřikrát doroka, čte velmi důkladně. Přesto, pokud jste poslední číslo roku 2018 prolistovali jen zběžně, chtěli bychom upozornit na příspěvek Jana Laty, který stojí za povšimnutí. Na straně 23 se nám nabízí pod názvem „Liška Bystrouška, mistryně skrytých narážek“ pohled na vztahy v Bílovicích v období po první světové válce. Na nejznámějším a pro Bílovice doslova ikonickém díle Rudolfa Těsnohlídka si všímá pasáží, ve kterých se zrcadlí vyhrocený ne zcela harmonický vztah Těsnohlídka a tehdejší bílovické farnosti nebo ke katolické církvi vůbec. Stranou nezůstane ani pohled do jiných pramenů, které jen dokreslují celou situaci v širších souvislostech.

„Liška Bystrouška tedy vedle svých literárních kvalit vydává rovněž svědectví o ostrých meziválečných sporech mezi bílovickými katolíky a sekulárně orientovanými občany, zejména z řad tehdejších sokolů. Je smutné, že Těsnohlídek jako intelektuál a spisovatel tyto třenice nejenže netišil, ale spíše přiléval olej do ohně.“, uzavírá svůj příspěvek J. Lata.

Leden 2019 – kalendář akcí ve farnosti

Neděle, 30. 12. 2018

Přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události v lednu 2019.

 • 1. – 14. ledna 2019: Tříkrálová sbírka 2019 – v Bílovicích budou chodit koledníci hlavně v sobotu 5. ledna, ale také v sobotu 12. ledna 2019. Pokud chcete pomoci a zapojit se do koledování pro dobrou věc, děti i dospělí, přihlaste se včas Věrce Švejdové nebo Jirkovi Ježovi.

 • Čtvrtek 3. ledna 2019: Koledy – Slovácký soubor Šafrán Brno v 17 hod. v kostele sv. Václava v Brně-Obřanech;

 • Pátek 4. ledna 2019: Modlitba zpěvem – kdo zpívá, dvakrát se modlí – ve 20 hod. v bílovickém kostele – tentokrát se nekoná,
 • Sobota 5. ledna 2019: Tříkrálová sbírka 2019 – hlavní koledovací den v Bílovicích – v 8 hod. mše sv. s požehnáním koledníkům, poté snídaně na faře a odchod do ulic (bližší info Věrka Švejdová, pro Polanku Jirka Jež);
 • Úterý 8. ledna 2019: Večer s Biblí – v 19 hod. ve farní klubovně;
 • Pátek 11. ledna 2019: MSKA: KURZ KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ – V. Českobratrská církev evangelická – Pavel Kašpar, emeritní brněnský senior, farář ve Znojmě – ve farním sále v 18:15 hod.
 • Pátek 11. ledna 2019: modlitební společenství – ve 20 hod. – místo bude upřesněno;
 • Sobota 12. ledna 2019: Tříkrálová sbírka 2019 – doplňující koledovací den v Bílovicích (bližší info Věrka Švejdová, pro Polanku Jirka Jež);
 • Sobota 12. ledna 2019: Skaut – výlet Sleďů;
 • Sobota 12. ledna 2019: Ples KDU-ČSL – tradiční zahájení plesové sezóny v sále Obecní hospody;

 • Neděle 13. ledna 2019: Farní kavárna – po mši sv.;
 • Neděle 13. ledna 2019: příprava na biřmování – v 18 hod. na faře;
 • Úterý 15. ledna 2019: Večer s Biblí – v 19 hod. ve farní klubovně;
 • Čtvrtek 17. ledna 2019: Kurz ALFA – úvodní večer – Jde v životě o víc? – s Janem Špilarem od 19hod.;
 • Pátek 18. ledna 2019: modlitební společenství – ve 20 hod. – místo bude upřesněno;
 • 18. – 25. ledna 2019: Týden modliteb za jednotu křesťanů;
 • 19. – 26. ledna 2019: zimní dovolená rodin – Seefeld (info Pavel Kulhánek);
 • Úterý 22. ledna 2019: Večer s Biblí – v 19 hod. ve farní klubovně;
 • Čtvrtek 24. ledna 2019: Kurz ALFA – I. večer – Kdo je Ježíš? – s Janem Latou v 19 hod.;
 • Pátek 25. ledna 2019: MSKA: S P. Františkem Líznou o putování – v 18:15 hod. na faře;

 • Víkend 25. – 27. ledna 2019: Skaut – Tuňáci – srub;
 • Sobota 26. ledna 2019: Skaut – Makrely – v klubovně;
 • Neděle 27. ledna 2019: příprava na biřmování – v 18 hod. na faře;
 • Úterý 29. ledna 2019: Večer s Biblí – v 19 hod. ve farní klubovně;
 • Čtvrtek 31. ledna 2019: Kurz ALFA – II. večer – Proč Ježíš zemřel? – s Jiřím Rousem v 19 hod.;

V pravidelných termínech probíhají páteční Katecheze Dobrého pastýře pro malé děti, na které pak navazuje dětská mše sv. Pokračují pravidelné schůzky ministrantů, ale také příprava biřmovanců. Více najdete v aktuálních ohláškách.

Dlouhodobější výhled událostí v Kalednáři událostí.

Vánoce

Neděle, 30. 12. 2018

Betlémské světlo i v bílovickém kostele, jeden ze symbolů začínajících Vánoc. Na čtvrtou adventní neděli ho přinesli v úvodu mše sv. naši skauti. A poté si ho mnozí z bílovických odnesli do svých domovů. Většina až na Štědrý den při mši pro děti v 15 hod. Hlavní bohoslužba, „půlnoční“, s vánočními zpěvy v podání sboru BACHs, začínala ve 22:30 hod.

Ale zpět k té odpolední dětské. Lukáš připravil s dětmi staršími i mladšími krásný hudební doprovod celé mše sv. Asi nikoho nepřekvapilo, že byl kostel zcela plný. Oslava Ježíškových narozenin tradičně přiláká mnoho rodin z Bílovic a okolí, a nejen dětí. V závěru mše sv. děti vytvoří živý řetěz a podávají si postavičku malého dítěte, která díky nim doputuje až do jesliček betléma. Při dětské bohoslužbě se otec Pavel vždycky snaží dětem přiblížit hlubší smysl vánočního příběhu. Tak i letos, s pomocí ministrantů, vylíčil příběh pána, který až po zkušenosti s ustrašenými ptáčky pochopil, že můžeme důvěřovat jen tomu, kdo se nám podobá. A tím i tomu, proč se Ježíš narodil jako malé lidské dítě, proč se stal člověkem, proč slavíme Vánoce.

Po „půlnoční“ následovalo agapé na faře. A ti, kdo přišli na mši až na Boží hod ráno, mohli si vychutnast stejnou slavnostní atmosféru vánočních zpěvů.

Přejeme všem požehnané Vánoce.

Ohlédnutí za koncerty v roce 2018

Neděle, 30. 12. 2018

Zkuste spočítat, kolik se v uplynulém roce konalo v bílovickém kostele koncertů? Pokud dobře počítám, tak devět. A většinou šlo o výjimečné a nezapomenutelné události, které si získaly pozornost nejen u bílovické veřejnosti, ale přilákaly návštěvníky z Brna, okolních, ale i vzdálenějších obcí. A to je při konkurenci kulturní nabídky blízké brněnské metropole samo o sobě pozoruhodné.

V předvánočním čase, v neděli 16. prosince na závěr mše sv., paní Marie Vacová poděkovala všem, kteří přispěli k úspěšné realizaci všech koncertů. Je to právě ona, kdo se o přípravu koncertů stará, a tedy hlavní poděkování patří právě jí. Jsme rádi, že se kostel sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou v posledních letech stal stabilním hostitelem pestré škály hudebních koncertů. V následujících měsících se určitě můžeme těšit na další. Za všechnu usilovnou organizační práci velké díky paní Marii a všem, kteří jí pomáháte.

(foto z květnového koncertu Jany Bouškové)

Adventní koncert

Středa, 26. 12. 2018

V neděli 9. prosince 2018 večer patřil bílovický kostel dlouho očekávanému koncertu duchovní hudby.  Adventní koncert komorní části Českého filharmonického sboru Brno pod vedením dirigenta Roberta Ferrera se představil spolu s Martinem Jakubičkem (varhany), Tomášem Badurou (tenor) a Janou Melíškovou (soprán). Přednesli skladby Jana K. Vodňanského, Bohuslava Matěje Černohorského, Wolfganga Amadea Mozarta, Zdeňka Fibicha a Antona Brucknera. Byl to nádherný kulturní zážitek pro všechny přítomné, přispívající k hlubokému prožívání adventní doby.

Český filharmonický sbor Brno se téměř tři desítky let řadí k nejlepším světovým smíšeným sborům, o čemž svědčí jeho mimořádná spolupráce s předními světovými orchestry a dirigenty. Vystupuje na všech evropských prestižních festivalech i významných koncertech a vždy dokáže posluchače uchvátit vysokou profesionalitou a mimořádným hudebním cítěním. To se potvrdilo i u nás v Bílovicích. Jsme moc rádi, že jsme ho mohli v adventním čase přivítat.

Děkujeme.

  

(foto Marcel M.)

 

Mikulášská brána

Pondělí, 17. 12. 2018

V neděli 2. prosince jsme v Bílovicích před kostelem přivítali svatého Mikuláše. Ne, nebylo to jednoduché, na to jsme zvyklí. Čerti jako vždy něco provedou, jen aby Mikuláš nemohl a přijít a nadšeným dětem, které ho netrpělivě očekávají, nemohl rozdat dárky. Ale protože jsou děti odhodlané, čertovské snahy zase vzaly za své. Děti čertům říkaly své rázné NE na všechny jejich nabídky, vyzdobily Mikulášskou bránu svými hvězdičkami a ta se pak mohla naplno rozzářit právě pro příjezd Mikuláše.

A kdo jste tam nebyli, o hodně jste přišli. Nejen o dárky. Ale nevadí, tak třeba zase za rok. Večer plný písniček, ve kterém se jasně ukáže, jestli se přikloníte k dobru nebo zlu, se nám daří připravovat pro děti z Bílovic a okolí už od roku 2005. Děkujeme za podporu místní KDU-ČSL, bez které by to celé bylo o hodně náročnější. Velké díky taky panu Liškovi do Řícmanic. Bez něj a jeho koní by to rozhodně už nebylo ono.

Prosinec 2018 – kalendář akcí ve farnosti

Čtvrtek, 29. 11. 2018

Přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události v prosinci 2018.

 • Sobota 1. prosince 2018: Skaut (Sledi) – výlet;
 • Sobota 1. prosince 2018: brigáda na dovyklizení sklepa na faře – v 8 hod.;
 • Neděle 2. prosince 2018: Mikulášská brána – (ne)tradiční setkání se sv. Mikulášem před bílovickým kostelem pro děti všeho věku z Bílovic a okolí, nikdo neodejde s prázdnou – v 16:15 hod. Zveme spolu s místní KDU-ČSL. Děkujeme za dobrovolné příspěvky na dárky pro vaše děti.

 • Neděle 2. prosince 2018: příprava na biřmování – v 18 hod. na faře;
 • Úterý 4. prosince 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v horní klubovně;
 • Středa 5. prosince 2018: Roráty – ranní mše sv. v 6:45 hod.

 • Pátek 7. prosince 2018: Modlitba zpěvem – kdo zpívá, dvakrát se modlí – ve 20 hod. v bílovickém kostele,
 • Sobota 8. prosince 2018: Farní den v Adamově – rorátní mše sv. v 7 hod. Bílovicích, po ní snídaně na faře, pak společný odjezd vlakem do Adamova (8:12 hod.);
 • Neděle 9. prosince 2018: Adventní koncert Českého filharmonického sboru Brno (komorní část), Martin Jakubiček – varhany, Tomáš Badura – tenor, Jana Melíšková – soprán, Robert Ferrer – dirigent. Koncert začíná v 18 hod. v bílovickém kostele, vstupné dobrovolné.

 • 11. – 18. prosince 2018: Sbírka vánočního cukroví, čerstvého a sušeného ovoce a kompotů pro Denní centrum pro lidi bez domova na Bratislavské ulici v Brně, kterou tradičně pořádá v předvánočním čase farní charita. Své dary můžete nosit 11., 12., 14. a 18. prosince do bílovické knihovny nebo v čase bohoslužeb i do kostela. Dobrým skutkem pro druhé uděláte i svoje Vánoce krásnější.

 • Úterý 11. prosince 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v horní klubovně;
 • Středa 12. prosince 2018: Roráty – ranní mše sv. v 6:45 hod., poté snídaně na faře pro děti;
 • Pátek 14. prosince 2018: MSKA: KURZ KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ – IV. Luterství – Martin Grombiřík, emeritní farář Evangelické církve Augšpurského vyznání – ve farním sále v 18:15 hod.
 • Pátek 14. prosince 2018: modlitební společenství – ve 20 hod. – místo bude upřesněno;
 • Sobota 15. prosince 2018: Roráty – ranní mše sv. v 7 hod., poté snídaně na faře pro děti, následují tvořivé dílničky;
 • Sobota 15. prosince 2018: Skaut (Sledi) – zvířátková nadílka;
 • Sobota 15. prosince 2018: Adventní duchovní obnova – v bílovickém kostele od 16 hod., s možností svátosti smíření;
 • Neděle 16. prosince 2018: Farní kavárna – po mši sv. – bude upřesněno;
 • Neděle 16. prosince 2018: příprava na biřmování – v 18 hod. na faře;
 • Úterý 18. prosince 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v horní klubovně;
 • Středa 19. prosince 2018: Roráty – ranní mše sv. v 6:45 hod., poté snídaně na faře pro děti,
 • Středa 19. prosince 2018: Tři dopisy pro Ježíška – malá vánoční hra žáků bílovické ZŠ – v 10 hod. v sále Obecní hospody;
 • Čtvrtek 20. prosince 2018: Tři dopisy pro Ježíška – malá vánoční hra žáků bílovické ZŠ – v 10 hod. v kostele v Adamově;
 • Čtvrtek 20. prosince 2018: Tři dopisy pro Ježíška – malá vánoční hra žáků bílovické ZŠ – v 18 hod. v kostele v Bílovicích;

 • Čtvrtek 20. prosince 2018: instalace stromků do kostela – v 19 hod.
 • Pátek 21. prosince 2018: modlitební společenství – ve 20 hod. – místo bude upřesněno;
 • Sobota 22. prosince 2018: Roráty – ranní mše sv. v 7 hod., poté snídaně na faře pro děti, následuje zdobení stromků v kostele;
 • Pondělí 24. prosince 2018: Štědrý den – dětská „štědrovečerní“ mše sv. v 15 hod., „půlnoční“ mše sv. (sbor BACHs) ve 22:30 hod.;
 • Úterý 25. prosince 2018: Slavnost Narození Páně – mše sv. v 10 hod.;
 • Středa 26. prosince 2018: Svátek sv. Štěpána – mše sv. v 10 hod.;
 • Čtvrtek 27. prosince 2018: Vánoční koncert Smíšeného pěveckého sboru Bronislav – v 18 hod. v bílovickém kostele, vstupné dobrovolné.

 • Pátek 28. prosince 2018: Aquapark v Boskovicích – od 15 do 17 hod. – vánoční dárek otce Pavla;
 • Neděle 30. prosince 2018: Svátek Svaté rodiny – mše sv. s obnovou manželských slibů;
 • Pondělí 31. prosince 2018: Silvestr – zakončení kalendářního roku – mše sv. v 17:30 hod. v bílovickém kostele.

V pravidelných termínech probíhají páteční Katecheze Dobrého pastýře pro malé děti, na které pak navazuje dětská mše sv. Pokračují pravidelné schůzky ministrantů, ale také příprava biřmovanců. Více najdete v aktuálních ohláškách.

Dlouhodobější výhled událostí v Kalednáři událostí.

Připomínky stoletého výročí

Pondělí, 19. 11. 2018

Rok 2018 se nese v celé naší zemi ve znamení oslav 100. výročí vzniku Československa. V neděli 28. října 2018, přesně sto let po vyhlášení samostatného státu, jsme si připoměli tuto událost i v našem kostele při mši sv. Děkovali jsme za získanou svobodu a za naši vlast, modlili jsme se za ty, kdo mají zodpovědnost za vedení naší země a v závěru bohoslužby jsme zpívali československou hymnu. V promluvě otec Pavel připomněl také bolesti a oběti první světové války, ze kterých se zrodila naše nezávislost. Na toto téma navázal i o dva týdny později při připomínce sta let od konce války. Vyzdvihl to, že mír není samozřejmost, ale dar, za který máme být vděčni. Při vzpomínkovém setkání u památníku obětem války na ostrůvku 11. listopadu odpoledne jsme si opět uvědomili, že všechno velké je často vykoupeno oběťmi těch, kdo nemyslí jen na sebe. Snad se dokážeme trvale poučit z odkazu obou velkých válek minulého století a nedopustíme, aby se podobná hrůza pod jakoukoliv záminkou kdykoliv v budoucnu mohla opakovat.

Nezapomenutelné představení o svatém Františkovi

Středa, 7. 11. 2018

V neděli 4. listopadu 2018 v 18 hod. se přivítal náš bílovický kostel Jana Horáka s jeho autorským představením „František blázen“ . One man show, step, body‐drum a vyprávění o životě a smrti sv. Františka z Assisi. Příběh o svatém showmanovi. Chtěl být nejskromnější a nejnepatrnější – a šly za ním davy. Autorský projekt inspirovaný narativním divadlem Daria Fo.

„Když František kázal, tak při tom tančil a zpíval, proto je i vyprávění o Františkovi roztančené a rozezpívané. Byl to svým způsobem extremista; když plnil své poslání, tak nešetřil tělo, a tak se taky snažím moc nešetřit a zkoumat hranice svých sil. Vyprávění legend bylo u samého počátku evropského divadla, tak se inspiruji u jarmarečních vypravěčů a u začátků commedie dell arte a hledám vyjádření, které je zábavné pro dnešního diváka. Mám totiž pocit, že vyprávění příběhů mezi lidmi ubývá, a tak chci vyprávět.“ Jan HorákOpravdu nezapomenutelný zážitek a skvělý herecký výkon, který nenudil ani chvíli. Dokázal zaujmout dospělé i děti (a nebylo jich tu málo). Pobavit a taky poučit. Odcházíme a svatý František z Assisi je najednou někdo, koho známe lépe. A kdo je nám blízko. Právě pro to své bláznovství? Díky Janu Horákovi? Odpovězte si každý sám. Děkujeme.

 

Listopad 2018 – kalendář akcí ve farnosti

Pondělí, 29. 10. 2018

Přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události v listopadu 2018.

 • Pátek 2. listopadu 2018: Modlitba zpěvem – kdo zpívá, dvakrát se modlí – ve 20 hod. v bílovickém kostele,
 • Sobota 3. listopadu 2018: Duchovní obnova pro ženy ve Slavkově – Mons. Adam Rucki – „Maria – učitelka duchovního života“, 9.00-17.00, DSR; přihlaste se nejpozději dva dny před obnovou na tel.: 544 423 241, nebo na e-mail: ssnd@seznam.cz, www.skolskesestry.cz;
 • Sobota 3. listopadu 2018: Skaut – středisková drakiáda;
 • Neděle 4. listopadu 2018: Adorační den farnosti – od 11 hod. (po mši sv.) do 17 hod.
 • Neděle 4. listopadu 2018: dušičková pobožnost na hřbitově – v 15 hod.
 • Neděle 4. listopadu 2018: „František blázen“ – autorské představení Jana Horáka. Vyprávění o životě a smrti svatého Františka z Assisi – v kostele v 18 hod.;

 • Úterý 6. listopadu 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v horní klubovně;
 • Čtvrtek 8. listopadu 2018: přípravné setkání pro kurzy Alfa – v 18:30 hod. na faře;
 • Pátek 9. listopadu 2018: MSKA: KURZ KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ – III. Římskokatolická církev – Mons. Václav Slouk, brněnský děkan, farář u sv. Jakuba – ve farním sále v 18:15 hod.
 • Pátek 9. listopadu 2018: modlitební společenství – ve 20 hod. – místo bude upřesněno;
 • Neděle 11. listopadu 2018: Farní kavárna – po mši sv. – bude upřesněno;
 • Neděle 11. listopadu 2018: příprava na biřmování – každou lichou neděli v 18 hod.
 • Úterý 13. listopadu 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v horní klubovně;
 • Středa 14. listopadu 2018: Koncert Musica da camera Brno a sólisté se sbormistrem Martinem Franze – v 19:30 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje;

 • Pátek 16. listopadu 2018: modlitební společenství – ve 20 hod. – u Ryšavých;
 • Neděle 18. listopadu 2018: příprava na biřmování
 • Úterý 20. listopadu 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v horní klubovně;
 • Čtvrtek 22. listopadu 2018: setkání farní rady – v 18:30 hod. na faře;
 • 23. – 24. listopadu 2018: Konference o evangelizaci – v Olomouci, pořádá Komunita Blahoslavenství;
 • Sobota 24. listopadu 2018: dopolední brigáda u kostela a na farní zahradě – hrabání listí apod.  – od 9 hod.
 • Sobota 24. listopadu 2018: Skaut (Tuňáci) – Airsoft;
 • Sobota 24. listopadu 2018: Duchovní obnova pro muže ve Slavkově – P. Jan Plodr – „Muž a křesťan“, 9.00-17.00, DSR; přihlaste se nejpozději dva dny před obnovou na tel.: 544 423 241, nebo na e-mail: ssnd@seznam.cz, www.skolskesestry.cz;
 • Úterý 27. listopadu 2018: Anděl, který chrání – předvánoční přednáška Veroniky Barátové o andělech – Křtiny, zámek, konferenční sál, od 18 hod., vstupné 90 Kč, děti do 15 let zdarma.
 • Úterý 27. listopadu 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v horní klubovně;
 • Pátek 30. listopadu 2018: modlitební společenství – ve 20 hod. – místo bude upřesněno;

Od října začíná výuka náboženství v ZŠ i katecheze na faře. Současně začínají i páteční Katecheze Dobrého pastýře pro malé děti. V neděli přede mší se bude připravovat scholička a také budou po prázdninové přestávce pokračovat schůzky ministrantů.

Dlouhodobější výhled událostí v Kalednáři událostí.