Kategorie Kultura

Prosinec 2018 – kalendář akcí ve farnosti

Čtvrtek, 29. 11. 2018

Přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události v prosinci 2018.

 • Sobota 1. prosince 2018: Skaut (Sledi) – výlet;
 • Sobota 1. prosince 2018: brigáda na dovyklizení sklepa na faře – v 8 hod.;
 • Neděle 2. prosince 2018: Mikulášská brána – (ne)tradiční setkání se sv. Mikulášem před bílovickým kostelem pro děti všeho věku z Bílovic a okolí, nikdo neodejde s prázdnou – v 16:15 hod. Zveme spolu s místní KDU-ČSL. Děkujeme za dobrovolné příspěvky na dárky pro vaše děti.

 • Neděle 2. prosince 2018: příprava na biřmování – v 18 hod. na faře;
 • Úterý 4. prosince 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v horní klubovně;
 • Středa 5. prosince 2018: Roráty – ranní mše sv. v 6:45 hod.

 • Pátek 7. prosince 2018: Modlitba zpěvem – kdo zpívá, dvakrát se modlí – ve 20 hod. v bílovickém kostele,
 • Sobota 8. prosince 2018: Farní den v Adamově – rorátní mše sv. v 7 hod. Bílovicích, po ní snídaně na faře, pak společný odjezd vlakem do Adamova (8:12 hod.);
 • Neděle 9. prosince 2018: Adventní koncert Českého filharmonického sboru Brno (komorní část), Martin Jakubiček – varhany, Tomáš Badura – tenor, Jana Melíšková – soprán, Robert Ferrer – dirigent. Koncert začíná v 18 hod. v bílovickém kostele, vstupné dobrovolné.

 • 11. – 18. prosince 2018: Sbírka vánočního cukroví, čerstvého a sušeného ovoce a kompotů pro Denní centrum pro lidi bez domova na Bratislavské ulici v Brně, kterou tradičně pořádá v předvánočním čase farní charita. Své dary můžete nosit 11., 12., 14. a 18. prosince do bílovické knihovny nebo v čase bohoslužeb i do kostela. Dobrým skutkem pro druhé uděláte i svoje Vánoce krásnější.

 • Úterý 11. prosince 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v horní klubovně;
 • Středa 12. prosince 2018: Roráty – ranní mše sv. v 6:45 hod., poté snídaně na faře pro děti;
 • Pátek 14. prosince 2018: MSKA: KURZ KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ – IV. Luterství – Martin Grombiřík, emeritní farář Evangelické církve Augšpurského vyznání – ve farním sále v 18:15 hod.
 • Pátek 14. prosince 2018: modlitební společenství – ve 20 hod. – místo bude upřesněno;
 • Sobota 15. prosince 2018: Roráty – ranní mše sv. v 7 hod., poté snídaně na faře pro děti, následují tvořivé dílničky;
 • Sobota 15. prosince 2018: Skaut (Sledi) – zvířátková nadílka;
 • Sobota 15. prosince 2018: Adventní duchovní obnova – v bílovickém kostele od 16 hod., s možností svátosti smíření;
 • Neděle 16. prosince 2018: Farní kavárna – po mši sv. – bude upřesněno;
 • Neděle 16. prosince 2018: příprava na biřmování – v 18 hod. na faře;
 • Úterý 18. prosince 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v horní klubovně;
 • Středa 19. prosince 2018: Roráty – ranní mše sv. v 6:45 hod., poté snídaně na faře pro děti,
 • Středa 19. prosince 2018: Tři dopisy pro Ježíška – malá vánoční hra žáků bílovické ZŠ – v 10 hod. v sále Obecní hospody;
 • Čtvrtek 20. prosince 2018: Tři dopisy pro Ježíška – malá vánoční hra žáků bílovické ZŠ – v 10 hod. v kostele v Adamově;
 • Čtvrtek 20. prosince 2018: Tři dopisy pro Ježíška – malá vánoční hra žáků bílovické ZŠ – v 18 hod. v kostele v Bílovicích;

 • Čtvrtek 20. prosince 2018: instalace stromků do kostela – v 19 hod.
 • Pátek 21. prosince 2018: modlitební společenství – ve 20 hod. – místo bude upřesněno;
 • Sobota 22. prosince 2018: Roráty – ranní mše sv. v 7 hod., poté snídaně na faře pro děti, následuje zdobení stromků v kostele;
 • Pondělí 24. prosince 2018: Štědrý den – dětská „štědrovečerní“ mše sv. v 15 hod., „půlnoční“ mše sv. (sbor BACHs) ve 22:30 hod.;
 • Úterý 25. prosince 2018: Slavnost Narození Páně – mše sv. v 10 hod.;
 • Středa 26. prosince 2018: Svátek sv. Štěpána – mše sv. v 10 hod.;
 • Čtvrtek 27. prosince 2018: Vánoční koncert Smíšeného pěveckého sboru Bronislav – v 18 hod. v bílovickém kostele, vstupné dobrovolné.

 • Pátek 28. prosince 2018: Aquapark v Boskovicích – od 15 do 17 hod. – vánoční dárek otce Pavla;
 • Neděle 30. prosince 2018: Svátek Svaté rodiny – mše sv. s obnovou manželských slibů;
 • Pondělí 31. prosince 2018: Silvestr – zakončení kalendářního roku – mše sv. v 17:30 hod. v bílovickém kostele.

V pravidelných termínech probíhají páteční Katecheze Dobrého pastýře pro malé děti, na které pak navazuje dětská mše sv. Pokračují pravidelné schůzky ministrantů, ale také příprava biřmovanců. Více najdete v aktuálních ohláškách.

Dlouhodobější výhled událostí v Kalednáři událostí.

Připomínky stoletého výročí

Pondělí, 19. 11. 2018

Rok 2018 se nese v celé naší zemi ve znamení oslav 100. výročí vzniku Československa. V neděli 28. října 2018, přesně sto let po vyhlášení samostatného státu, jsme si připoměli tuto událost i v našem kostele při mši sv. Děkovali jsme za získanou svobodu a za naši vlast, modlili jsme se za ty, kdo mají zodpovědnost za vedení naší země a v závěru bohoslužby jsme zpívali československou hymnu. V promluvě otec Pavel připomněl také bolesti a oběti první světové války, ze kterých se zrodila naše nezávislost. Na toto téma navázal i o dva týdny později při připomínce sta let od konce války. Vyzdvihl to, že mír není samozřejmost, ale dar, za který máme být vděčni. Při vzpomínkovém setkání u památníku obětem války na ostrůvku 11. listopadu odpoledne jsme si opět uvědomili, že všechno velké je často vykoupeno oběťmi těch, kdo nemyslí jen na sebe. Snad se dokážeme trvale poučit z odkazu obou velkých válek minulého století a nedopustíme, aby se podobná hrůza pod jakoukoliv záminkou kdykoliv v budoucnu mohla opakovat.

Nezapomenutelné představení o svatém Františkovi

Středa, 7. 11. 2018

V neděli 4. listopadu 2018 v 18 hod. se přivítal náš bílovický kostel Jana Horáka s jeho autorským představením „František blázen“ . One man show, step, body‐drum a vyprávění o životě a smrti sv. Františka z Assisi. Příběh o svatém showmanovi. Chtěl být nejskromnější a nejnepatrnější – a šly za ním davy. Autorský projekt inspirovaný narativním divadlem Daria Fo.

„Když František kázal, tak při tom tančil a zpíval, proto je i vyprávění o Františkovi roztančené a rozezpívané. Byl to svým způsobem extremista; když plnil své poslání, tak nešetřil tělo, a tak se taky snažím moc nešetřit a zkoumat hranice svých sil. Vyprávění legend bylo u samého počátku evropského divadla, tak se inspiruji u jarmarečních vypravěčů a u začátků commedie dell arte a hledám vyjádření, které je zábavné pro dnešního diváka. Mám totiž pocit, že vyprávění příběhů mezi lidmi ubývá, a tak chci vyprávět.“ Jan HorákOpravdu nezapomenutelný zážitek a skvělý herecký výkon, který nenudil ani chvíli. Dokázal zaujmout dospělé i děti (a nebylo jich tu málo). Pobavit a taky poučit. Odcházíme a svatý František z Assisi je najednou někdo, koho známe lépe. A kdo je nám blízko. Právě pro to své bláznovství? Díky Janu Horákovi? Odpovězte si každý sám. Děkujeme.

 

Listopad 2018 – kalendář akcí ve farnosti

Pondělí, 29. 10. 2018

Přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události v listopadu 2018.

 • Pátek 2. listopadu 2018: Modlitba zpěvem – kdo zpívá, dvakrát se modlí – ve 20 hod. v bílovickém kostele,
 • Sobota 3. listopadu 2018: Duchovní obnova pro ženy ve Slavkově – Mons. Adam Rucki – „Maria – učitelka duchovního života“, 9.00-17.00, DSR; přihlaste se nejpozději dva dny před obnovou na tel.: 544 423 241, nebo na e-mail: ssnd@seznam.cz, www.skolskesestry.cz;
 • Sobota 3. listopadu 2018: Skaut – středisková drakiáda;
 • Neděle 4. listopadu 2018: Adorační den farnosti – od 11 hod. (po mši sv.) do 17 hod.
 • Neděle 4. listopadu 2018: dušičková pobožnost na hřbitově – v 15 hod.
 • Neděle 4. listopadu 2018: „František blázen“ – autorské představení Jana Horáka. Vyprávění o životě a smrti svatého Františka z Assisi – v kostele v 18 hod.;

 • Úterý 6. listopadu 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v horní klubovně;
 • Čtvrtek 8. listopadu 2018: přípravné setkání pro kurzy Alfa – v 18:30 hod. na faře;
 • Pátek 9. listopadu 2018: MSKA: KURZ KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ – III. Římskokatolická církev – Mons. Václav Slouk, brněnský děkan, farář u sv. Jakuba – ve farním sále v 18:15 hod.
 • Pátek 9. listopadu 2018: modlitební společenství – ve 20 hod. – místo bude upřesněno;
 • Neděle 11. listopadu 2018: Farní kavárna – po mši sv. – bude upřesněno;
 • Neděle 11. listopadu 2018: příprava na biřmování – každou lichou neděli v 18 hod.
 • Úterý 13. listopadu 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v horní klubovně;
 • Středa 14. listopadu 2018: Koncert Musica da camera Brno a sólisté se sbormistrem Martinem Franze – v 19:30 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje;

 • Pátek 16. listopadu 2018: modlitební společenství – ve 20 hod. – u Ryšavých;
 • Neděle 18. listopadu 2018: příprava na biřmování
 • Úterý 20. listopadu 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v horní klubovně;
 • Čtvrtek 22. listopadu 2018: setkání farní rady – v 18:30 hod. na faře;
 • 23. – 24. listopadu 2018: Konference o evangelizaci – v Olomouci, pořádá Komunita Blahoslavenství;
 • Sobota 24. listopadu 2018: dopolední brigáda u kostela a na farní zahradě – hrabání listí apod.  – od 9 hod.
 • Sobota 24. listopadu 2018: Skaut (Tuňáci) – Airsoft;
 • Sobota 24. listopadu 2018: Duchovní obnova pro muže ve Slavkově – P. Jan Plodr – „Muž a křesťan“, 9.00-17.00, DSR; přihlaste se nejpozději dva dny před obnovou na tel.: 544 423 241, nebo na e-mail: ssnd@seznam.cz, www.skolskesestry.cz;
 • Úterý 27. listopadu 2018: Anděl, který chrání – předvánoční přednáška Veroniky Barátové o andělech – Křtiny, zámek, konferenční sál, od 18 hod., vstupné 90 Kč, děti do 15 let zdarma.
 • Úterý 27. listopadu 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v horní klubovně;
 • Pátek 30. listopadu 2018: modlitební společenství – ve 20 hod. – místo bude upřesněno;

Od října začíná výuka náboženství v ZŠ i katecheze na faře. Současně začínají i páteční Katecheze Dobrého pastýře pro malé děti. V neděli přede mší se bude připravovat scholička a také budou po prázdninové přestávce pokračovat schůzky ministrantů.

Dlouhodobější výhled událostí v Kalednáři událostí.

Říjen 2018 – kalendář akcí ve farnosti

Pondělí, 1. 10. 2018

Přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události v říjnu 2018.

 • Středa 3. října 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v klubovně;
 • Pátek 5. října 2018: Modlitba zpěvem – kdo zpívá, dvakrát se modlí – ve 20 hod. v bílovickém kostele,
 • 5. – 6. října 2018: Volby do zastupitelstev obcí (komunální volby);
 • Sobota 6. října 2018: Skaut (Tuňáci) – Bike trip;
 • Sobota 6. října 2018: Pohádkový les – pořádá tradičně ZŠ;
 • Středa 10. října 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v klubovně;
 • Čtvrtek 11. října 2018: společenství – v 19hod. – místo bude upřesněno;
 • Pátek 12. října 2018: MSKA: KURZ KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ – II. Pravoslavná církev – prot. Petr Novák, duchovní správce v Chudobíně – ve farním sále v 18:15 hod.
 • Pátek 12. října 2018: modlitební společenství – ve 20 hod. – u Nedbalů;
 • Středa 17. října 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v klubovně;
 • Víkend 19. – 21. října 2018: víkendovka pro tatínky s dětmi – Cetechovice na úpatí Chřibů, přihlašování zde, bližší info Karel Ryšavý;
 • Pátek 19. října 2018: modlitební společenství – ve 20 hod. – místo bude upřesněno;
 • Sobota 21. října 2018: bílovické oslavy 100. výročí samostatného Československa – řada akcí pořádaných Obcí Bílovice nad Svitavou;
 • Neděle 21. října 2018: Koncert vokální hudby – smíšený pěvecký sbor Cantilo Jevíčko, sbormistr Luděk Klimeš, a Black Uganda Choir, sbormistr T. Drtílek  – v 17:30 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje – Missa brevis od Zdeňka Lukáše, gospely a jiné písně;

 • Úterý 23. října 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v klubovně;
 • Pátek 26. října 2018: modlitební společenství – ve 20 hod. – u Tomášků;
 • Víkend 26. – 28. října 2018: Skaut (Sledi) – srub;
 • Úterý 30. října 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v klubovně.

Od října začíná výuka náboženství v ZŠ i katecheze na faře. Současně začínají i páteční Katecheze Dobrého pastýře pro malé děti. V neděli přede mší se bude připravovat scholička a také budou po prázdninové přestávce pokračovat schůzky ministrantů.

Dlouhodobější výhled událostí v Kalednáři událostí.

Zájem o bílovický kostel

Pondělí, 6. 8. 2018

Unikátní pojetí vyobrazení originální abecedy prvního slovanského písma – HLAHOLICE – na dveřích kostela Bílovice nad Svitavou, připomínající příchod sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, zařazuje naše město na pomyslnou mapu míst vydávajících svědectví o počátcích slovanské písemnosti a neocenitelného přínosu obou světců až do dnešních dnů. Nemáme ambici konkurovat poutnímu věhlasu nedalekých Křtin nebo snad ještě významějších míst na Moravě, kde prokazatelně sv. Cyril s Metodějem působili, spíše chceme nabídnout příchozím další příležitost k poučení a přiblížení cyrilometodějské tradice. Je také zřejmým a působivým vyjádřením spojení naší farnosti s patrony kostela, které nám může dlouhodobě pomáhat v růstu naší křesťanské víry, za jejíž kořeny vděčíme právě jim.

Ne náhodou se dostává tento projekt do pozornosti médií, zvlášť pak v období 5. července, kdy si připomíná naše země význam sv. Cyrila a Metoděje. Nedávno svůj příspěvek pod názvem „Kostel v Bílovicích ozdobili hlaholicí“ přinesl Brněnský deník. Ve čtvrtek 12. července deník Právo otiskl příspěvek „Dveře kostela zdobí originální hlaholice“.

Otážeš-li se slovanských spisovatelů: Kdo vám vytvořil písmena nebo knihy přeložil? tu všichni to vědí a odpovídajíce řeknou: Svatý Konstantin Filosof řečený Cyril, ten nám i písmena vytvořil i knihy přeložil, a jeho bratr Metoděj. Takovou vzdělanost, bratři, dal Slovanům Bůh. Jemu budiž sláva a čest a moc a klanění nyní i vždycky i neskončené věky. Amen (Mnich Chrabr, O písmenech)

– Proč zrovna takové vrata zvolila farnost? Stará vrata už byla nefunkční?

Kostel sv. Cyrila a Metoději v Bílovicích nad Svitavou byl na konci druhé světové války v dubnu 1945 značně poničen během ostřelování. Za své vzal interiér kostela a byly zničeny i otvorové prvky. Po válce farnost obstarala provizorní dveře, které po 70 letech vykazovaly značné poškození. Dřevo bylo degradováno vlivem počasí a napadeno dřevokaznou houbou.

– V čem jsou dveře jedinečné?

Na nových hlavních vchodových dveřích se nachází vyobrazení originální slovanské abecedy HLAHOLICE odkazující na stěžejní přínos Cyrilometodějské mise, kterým je Slovo, tedy Ježíš Kristus – Slovo, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Tvůrcem hlaholice je sv. Cyril a pomocí tohoto písma sv. Cyril a Metoděj, patroni našeho kostela, poprvé ve slovanském jazyce sepsali Evangelia a posléze i celou Bibli. Jednotlivé znaky tohoto písma mají i skrytý náboženský význam, např. první písmeno hlaholice má podobu křížku. My dnes už sice hlaholici nepoužíváme, ale stále platí, že to byli Cyril a Metoděj, kteří nás naučili číst a psát a zařadili nás tak mezi kulturní národy.

– Jak dlouho se dveře vyráběly, jak se hledá takový zhotovitel na podobnou zakázku?

Loni jsme nechali zhotovit první dvoje dveře. První se staroslověnským nápisem „Iskoni bě Slovo“, tedy „Na počátku bylo Slovo“, což je první věta Evangelia sv. Jana a také zřejmě první věta vůbec, která byla zapsána slovanským jazykem. Druhé dveře nesou jméno sv. Cyrila tvůrce hlaholice. Nyní došlo k realizace hlavních vchodových dveří s vyobrazením všech písmen hlaholice. Dveře se vyráběli v dílně pana Koukala truhláře z Vysočiny a tvořil je asi dva měsíce. Cena vstupních dveří, které jsou z tvrdého dřeva a jsou i zateplené, činila 180 tisíc korun. Část peněz poskytla obec Bílovice, zbývající prostředky vybrala farnost.

– Jsou nějaké podobné v Česku nebo jinde na světě , kde se našla inspirace?

Bílovický projekt je originální ve vyobrazení celé hlaholice. Pokud je mi známo, tak abeceda prvního slovanského písma takovýmto způsobem nikde vyobrazena není. Po konzultacích s doc. Miroslavem Vepřkem z Olomouce, odborníkem na staroslověnštinu, jsme získali původní font rekonstruovaný podle nejstaršího dochovaného zlomku hlaholského textu takzvaných Kyjevských listů. Na vstupních dveřích kostela je tedy vyobrazeno 36 hlaholských písmen v jejich nejstarší dochované podobě!

– Jaké jsou na to reakce místních? Plnily třeba nějakou speciální úlohu při nedávných oslavách příchodu soluňských bratrů?

Projekt nových dveří se setkal s velmi pozitivním ohlasem nejenom ze strany farníků, kteří měli možnost na jejich zhotovení přispět formou adopce jednotlivých písmen. V loňském roce požehnal boční vchodové dveře pan biskup Pavel Konzbul. Hlavní vstupní dveře budou požehnány po zapravení a doplnění kovářských prvků při kulatém výročí úmrtí sv. Cyrila, které připadá na příští rok (sv. Cyril zemřel 14. února 869). Možná se do té doby podaří vyrobit i zbývající dvoje dveře. Náš nevelký kostel má totiž pět vstupních dveří.

  

Červenec a srpen 2018 – kalendář akcí ve farnosti

Neděle, 8. 7. 2018

Přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události v červenci a srpnu 2018.

 • Čtvrtek 5. července 2018: Slavnost sv. Cyrila a Metoděje – patronů i naší farnosti – mše sv. v bílovickém kostele v 10 hod.;
 • 7. – 21. července 2018: Skautský tábor – chlapecké oddíly – tábořiště Rybník;
 • 14. – 28. července 2018: Skautský tábor – dívčí oddíly – tábořiště Žižkovo Pole;
 • 11. – 15. července 2018: Katolická charismatická konference v Brně – „Svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci“ (Ef 6,10)

 • Čtvrtek 19. července 2018: „Ostrůvek prázdninový“ – v 17 hod. na zahrádce Obecní hospody;
 • Sobota 21. července 2018: Brigáda – sečení trávy kolem kostela a fary – dopoledne od 8:30 hod, hlaste se Martinovi Šerákovi;
 • Středa 25. července 2018: Pěší pouť ze Křtin do Křtin – na svátek sv. Jakuba – začátek ve 4:44 hod. ze Křtin, Křtiny – Sloup – Blansko – Adamov – Vranov – Křtiny, bližší info Jan Lata;
 • Pondělí 30. července 2018: Výlet se seniory do Olešnice – odjezd v 7hod. z Bílovice, křížová cesta bolestí regionu, mše + prohlídka kostela, KFC Rafael, fara + káva v kavárně…;
 • 31. července – 6. srpna 2018: Mezinárodní festival mládeže v Medžugorji – „Mladifest“. Více než 50 000 mladých lidí a 400 kněží z celého světa: modlitba, svědectví, hudba, průvod se svíčkami, adorace, koncerty, tance… Duchovní život pro mladé lidi. Společný odjezd 29. 7. Bližší informace ohledně přihlášení u pana faráře.
 • Neděle 19. srpna 2018: Orelská pouť na Svatý Hostýn – odjezd z Bílovic v 6:45 hod., cena 300 Kč, přihlášky pan Jaroslav Huňař (606584828) a Milan Křipač (721217233);
 • 23. – 25. srpna 2018: Multižánrový festival UNITED – ve Vsetíně.
 • 25. srpna – 1. září 2018: Letní dovolená rodin v Cizkrajově (Česká Kanada) – bližší info Martin Tomášek.
 • Čtvrtek 30. srpna 2018: „Ostrůvek prázdninový II“.
 • Víkend 31. srpna – 2. září 2018: Víkendovka pro školní děti (od 1.třídy výš…) – Pokud mají vaše děti zájem strávit společně víkend 31. 8. – 2. 9. se svými kamarády mimo Bílovice a bez rodičů :), jsou srdečně zvány. Odjíždíme autama od fary v 16 hod. Náš cíl je tentokrát fara v Hartvíkovicích, uprostřed krásné přírody, nad Dalešickou přehradou. V ceně 500 Kč je ubytování na faře, 2 večeře, 2 bědy. 2 snídaně a 4x svačina a samozřejmě i výhry a odměny. Děcka jako vždy prožijí příjemný čas plný her, výletů, soutěží a zábavy, a místní pan farář nám přislíbil i projížďku na motorovém člunu po přehradě, pokud bude zájem. Přihlaste se včas emailem nebo sms Lence Koudelkové, limit je 20 dětí.

Pro přehled událostí v dalším období navštivte stránku Kalendář událostí.

Seznam obsahuje akce, na jejichž pořádání se podílí farnost Bílovice nad Svitavou nebo na které chceme upozornit jako zajímavé.

Zakončení kurz světových náboženství

Neděle, 8. 7. 2018

Rok utekl jako voda, tedy i ten akademický, a spolu s ním doběhl do cílové rovinky i kontinuální program pořádaný bílovickou pobočkou Moravsko-slezské křesťanské akademie. Po celých deset měsíců se celý cyklus Kurzu světových náboženství těšil velkému zájmu lidí z Bílovic a okolí, velmi často přijížděli i další návštěvníci z Brna. Největší počet posluchačů přilákala témata hlavních nábožentsví – judaismus, křesťanství a islám. Celý projekt iniciovaný Janem Latou a zaštítěný odbornou garancí religionisty a sociologa Dušana Lužného představil během deseti pátečních večerů ucelený pohled na všechna klíčová náboženství dnešního světa ústy renomovaných odborníků. Závěrečný večer se pak nesl v trochu odlehčené atrmosféře, kdy byla řeč o netradičních náboženstvích v naší zemi – „od Haré Kršna k jediům a Pivní církvi“. A pokud se vám přednášky líbily, máme tu pro vás už po prázdninách nabídku neméně zajímavou. Je jí Kurz křesťanských církví, který začíná už v září.

Noc kostelů

Sobota, 2. 6. 2018

Bílovická farnost se připojila poprvé k noci kostelů v jubilejním roce 2013. Stejně tak jsme připravili večerní a noční program i o rok později. Po následující tříleté přestávce jsme se do Noci kostelů zapojili s novým programem a v pátek 25. května jsme vítali všechny zájemce, kteří projevili zájem o náš kostel sv. Cyrila a Metoděje. V úvodní hodině se návštěvníci mohli při prohlídce interiéru kostela doprovázené projekcí fotografií zaposlouchat do varhaních preludací žákyň ZUŠ Anny Kulhánkové a Alžběty Klímové. Mnoho lidí nejvíce lákala prohlídka věže, která je jinak běžně nedostupná. Byla navíc doplněna odborným a současně poutavým výkladem a všichni, kdo se do věže s Jirkou vydali, nešetřili chválou. Pro větší zájem se tak prohlídky protáhly až hluboko do tmy. Před kostelem se mohly děti zapojit do aktivit v rámci dvou připravených workshopů. Skauti si pro děti připravili několik her a úkolů zaměřených na téma hlaholice a svatých patronů našeho kostela – Cyrila a Metoděje. Ostatně, lidé si s velkým zájmem také prohlíželi nové dveře kostela s nápisy v hlaholici, hlavně pak ty hlavní, které byly osazeny teprve před týdnem. Druhý workshop práce se dřevem a výroby misijních křížů připravil Mirek Kučera s Adamova. Některé děti zde strávili celou dobu a když nastala tma a čas na úklid, bylo docela těžké děti přesvědčit, že by měli odložit pilky, kladívka a dláta. A zdaleko to nebyli jen kluci.

 

Teď ale zpět do kostela, který se průběžně zaplňoval na sérii zajímavých přednášek. Jan Lata připojil ke komentované prohlídce kostela i to nejpodstatnější z jeho stoleté historie. Následovalo povídání Pavla Kulhánka o celkové rekonstrukci kostela probíhající před deseti lety. Velký zájem vzbudila i přednáška paní Jany Ondrušové-Wünschové o životě a díle malíře Bohumíra Matala (1922-1988), který je svým osudem spojen právě s Bílovicemi. Bylo možné si i prohlédnout Matalův návrh vitráží vytvořený pro bílovický kostel. O půl deváté, kdy už venku byla solidní tma, začala uvnitř premiérová projekce filmového dokumentu o bílovickém rodáku jezuitovi Janu Rybářovi. Díky Marcelovi, s přípravou měl velkou práci. V závěrečné hodince jsme se mohli připojit k Modlitbě zpěvem podobně jako ji můžeme v Bílovicích zažít vždy první pátek v měsíci.

Měli jsme radost, že o násvštěvu kostela sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou je tak velký zájem. Přivítali jsme několik hostů až ze Slovenska, někteří návštěvníci k nám zavítali třeba z blízkosti Olomouce. Většina ale byla z různých koutů Brna. Přiznávali, že přes Bílovice jezdí, ale dosud neměli možnost nahlédnout do kostela. Přišlo k naší radosti i dost lidí z Bílovic, Řícmanic a Kanic. Jsme rádi, že kostel byl v tento otevřen i pro ně a oni tuto příležitost využili. A když jsme se ptali lidí, kam mají ještě namířeno nebo odkud přijíždí, nejčastěji zmiňovanými byl Adamov a Křtiny. Někteří zamířili i nedalekých Babic nad Svitavou, kde byl tamní kostel sv. Jana Křtitele zapojen do Noci kostelů letos úplně poprvé. Ať už jste přijeli zdaleka či zblízka, děkujeme za milou návštěvu. Doufáme, že se vám u nás líbilo. A všem, kdo připravili tento večer, děkujeme za veškeré úsilí do toho vložené.

Červen 2018 – kalendář akcí ve farnosti

Pátek, 1. 6. 2018

Přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události v červnu 2018.

 • Pátek 1. června 2018: Modlitba zpěvem – kdo zpívá, dvakrát se modlí – v bílovickém kostele – ve 20 hod.,
 • Sobota 2. června 2018: Bludné nauky a praktiky v životě křesťana – konference v aule Biskupského gymnázia v Brně;
 • Neděle 3. června 2018: PĚŠÍ POUŤ DO KŘTIN – vycházíme v 7.00 hod. od kapličky sv. Jana Nepomuckého, dále půjdeme kolem Zlámaného kříže, kde se mohou v cca 7.45 hod. připojit poutníci z Řícmanic, přes rozcestí u Srnčí studánky, kde se mohou v cca 8.30 hod. připojit poutníci z Kanic a pak po modré do Křtin. Cesta je dlouhá necelých 10 km, je vhodná i pro děti. Ve Křtinách se zúčastníme v 10.30 hod. mše sv.

 • Neděle 3. června 2018: koncert Smíšeného sboru chrámu sv. Augustina v Brně – Cantate Domino canticum novum: duchovní hudba 16. – 20. století. Uměleckým vedoucí sboru Pavel Kyncl, varhany Dominik Laudát, soprán Kristýna Bártová. Koncert se koná v bílovickém kostele, začátek v 18 hod. a vstupné je dobrovolné.

 • Středa 6. června 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v klubovně;
 • Čtvrtek 7. června 2018: společenství – v 19hod. – místo bude upřesněno;
 • Pátek 8. června 2018: Kurz světových náboženství – IX. Závěrečná přednáška (Netradiční náboženství v Česku od Haré Kršna k jediům a Pivní církvi) – Prof. PhDr. Dušan Lužný – v 18:30 hod. ve farním sále (cyklus přednášek MSKA);
 • Pátek 8. června 2018: společenství – v 19hod. – u Hrstků;
 • Víkend 8. – 10. června 2018: Skaut – chlapecké družiny – závěrečné výpravy;
 • Víkend 8. – 10. června 2018: Skaut – dívčí družiny – závěrečné výpravy;
 • Sobota 9. června 2018: Bílovická křižovatka;
 • Neděle 10. června 2018: Farní kavárna trochu jinak – Farní grilovačka – po mši sv.;
 • Středa 13. června 2018: Laser game – pro ministranty – sraz na bílovickém nádraží v 15:15 hod., nahlaste se o. Pavlovi;
 • Čtvrtek 14. června 2018: společenství – v 19hod. – místo bude upřesněno;
 • Čtvrtek 14. června 2018: Společná modlitba organizátorů kurzů Alfa na Petrově – v boční kapli po mši v 18:15 hod.;
 • Sobota 16. června 2018: brigáda – tábořiště Rybník;
 • Neděle 17. června 2018: První svaté přijímání – mše sv. v 10 hod., v 15 hod. pobožnost v kostele + „pohárová oslava“;
 • Středa 20. června 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v klubovně;
 • Pátek 22. června 2018: společenství – v 19hod. – u Tomášků;
 • Víkend 22. – 24. června 2018: Ministrantská víkendovka na faře v Bílovicích n. Sv. – spousta zábavy a her společně s ministranty z Kuřimi – přihlaste se do 17. 6. Markovi Martínkovi;
 • Středa 27. června 2018: setkání farní rady – v 19 hod. na faře v Bílovicích;
 • Čtvrtek 28. června 2018: společenství – v 19hod. – místo bude upřesněno;
 • Pátek 29. června 2018: Hurá na prázdniny – v 17:30 hod. mše sv. na poděkování za uplynulý školní rok, následuje táborák na farní zahradě.

Pro přehled událostí v dalším období navštivte stránku Kalendář událostí.

 • Dětské mše svaté — každý pátek (ve školním roce) v 17.30 hod. se koná mše sv. pro děti. Od 16:30 hod. bude v horním patře farní klubovny pro menší děti (3 – 7 let) připravena katecheze Dobrého pastýře. Využijte tuhle příležitost, aby i vaše děti školního i předškolního věku mohly zakoušet společenství s Bohem v našem kostele.
 • Ministrantské schůzky – od ledna jednou za dva týdny v neděli od 8:30 hod. – vedou Marek Martínek a Marek Holánek;
 • Scholička se schází k přípravě vždy v neděli od 9:15 hod. do 9:45 v klubovně. Bližší informace – Katka Vaňková, Markéta Kleinová.

Seznam obsahuje akce, na jejichž pořádání se podílí farnost Bílovice nad Svitavou nebo na které chceme upozornit jako zajímavé.