Kategorie Kultura

Nové vstupní dveře bílovického kostela

Pátek, 1. 6. 2018

„Slyšte všichni lidé slovanští, slyšte Slovo.“ Cyril, Předzpěv k evangeliím

NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE DO KOSTELA SV. CYRILA A METODĚLE

Představujeme Vám projekt nových hlavních vchodových dveří do našeho farního kostela, na kterých bude vyobrazena originální abeceda prvního slovanského písma – HLAHOLICE v počtu 36 liter. Nové dveře hlavního vstupu do kostela se stanou originální připomínkou cyrilometodějské mise, která Moravany a ostatní Slovany zařadila mezi kulturní národy.

Nová podoba dveří bude odkazovat na stěžejní přínos Cyrilometodějské mise, kterým je Slovo, tedy Ježíš Kristus – Slovo, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Tvůrcem hlaholice je sv. Cyril a pomocí tohoto písma sv. Cyril a Metoděj, patroni našeho kostela, poprvé ve slovanském jazyce sepsali Evangelia a posléze i celou Bibli. Jednotlivé znaky tohoto písma mají i skrytý náboženský význam, např. první písmeno hlaholice má podobu křížku.

Otážeš-li se slovanských spisovatelů: Kdo vám vytvořil písmena nebo knihy přeložil? tu všichni to vědí a odpovídajíce řeknou: Svatý Konstantin Filosof řečený Cyril, ten nám i písmena vytvořil i knihy přeložil, a jeho bratr Metoděj. Takovou vzdělanost, bratři, dal Slovanům Bůh. Jemu budiž sláva a čest a moc a klanění nyní i vždycky i neskončené věky. Amen
Mnich Chrabr, O písmenech

Ve čtvrtek 17. dubna 2018 se podařilo nainstalovat poslední, ale současně také největší část z připraveného záměru realizace dvěří bílovického kostela v duchu cyrilometodějského odkazu. Už dříve jste si mohli všimnout bočních dvěří, které nesou úvodní slova Janova evangelia „Na počátku bylo Slovo“ (Iskonibě slovo). Současně s nimi se proměnily i vstupní dveře do věže a na kůr nesoucí jméno svatého Cyrila, autora nejstaršího písma hlaholice. Dnes už můžete s radostí shlédnout i velké vstupní dveře nesoucí všechna písmena hlaholice právě v tom nejstarším dochovaném provedení.

Děkujeme všem, kteří přispěli k tomu, aby bylo možné v krátkém čase celý projekt dokončit. Děkujeme také Obci Bílovice nad Svitavou za podstatnou finanční podporu.

 

Výjimečný koncert Jany Bouškové

Pátek, 1. 6. 2018

Konečně jsme se dočkali. A stálo to za to. Je středa 16. května večer a kostel sv. Cyrila a Metoděje se postupně zaplňuje. S velkým očekáváním, ale přesto asi většina z nás ani zdaleka netuší, jaký krásný zážitek se pro nás připravuje. Není mnoho českých umělců, kteří by ve svém oboru dosáhli na světové úrovni natolik výsadního postavení a tak výjimečným způsobem reprezentovali Českou republiku v zahraničí, jako harfistka Jana Boušková.

Umělkyně, která vystupuje pravidelně sólově i v komorních sestavách na významných domácích i světových koncertních pódiích a festivalech. Mezi nejvýznamnější bezpochyby patří její sólové recitály v Alice Tully Hall – Lincoln Center (New York), v Theatre Châtelet v Paříži, ve vídeňském Musikvereinu, na festivalu Pražské jaro a Berliner Festtage. Mimo sólové činnosti se Jana Boušková věnuje pedagogické dráze a současně vyučuje na Královské konzervatoři v Bruselu a je docentkou na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze. Od roku 2005 je též sóloharfistkou České filharmonie.

P. Pavel Lazárek v úvodním slovu připomněl místa v Bibli, ve kterých měla harfa či citera své místo. Nástroj, který nechyběl právě tam, kde vyjadřovali Izraelité svou radost a oslavovali Hospodina. Zvlášť pak mluvil o králi Saulovi a Davida. „Kdykoli na Saula doléhal duch od Boha, bral David citeru a hrál na ni. Saulovi to přinášelo úlevu a bylo mu dobře, zlý duch od něho odstupoval.“ Popřál všem přítomným, aby právě naslouchání kouzelným tónům harfy nás proměňovalo, proměňovalo naše vztahy, zbavovalo zloby a přivádělo k radosti.

V úvodu večera vystoupil desetiletý Vojtěch Loula z Bílovic, který se před několika lety vybral harfu jako svůj hudební nástroj. Jeho vystoupení bylo krásným překvapením. Získal si přízeň a uznání vyjádřenou bouřlivým potleskem všech přítomných.

Jana Boušková pak v hlavním programu přednesla skladby Jana Ladislava Drlíka, Františka Antonína Rössler-Rosseti, Josefa Suka a Antonína Dvořáka. Ještě teď s odstupem času zůstáváme v údivu nad tím, jak krásně dokáže právě tato hudba vtáhnout jakoby do jiného světa. Kouzelný nástroj pod rukama půvabné dámy přinášel neopakovatelný zážitek plný dynamiky a překvapivých zvratů. Strhující představení zakončila Jana Boušková symfonickou básní Vltava Bedřicha Smetany. Večer radosti, kdy nešlo jinak než ocenit potleskem vestoje.

Děkujeme také Marii Vacové, která se postarala o přípravu tohoto výjimečného koncertu. Na tento koncert budou Bílovice určitě ještě dlouho vzpomínat.

Koncert OctOpus Vocalis

Sobota, 17. 2. 2018

V neděli 28. ledna 2018 večer se bílovický kostel sv. Cyrila a Metoděje rozezvučel působivou španělskou a jihoamerickou vánoční hudbu spojenou pod názvem Ze Španělska do Nového světa v nádhrném koncertu vokálního souboru OctOpus Vocalis.

OctOpus Vocalis vystoupil pod vedením bílovičáka Martina Franze za hudebního doprovodu Michaely Koudelkové, Edgara Mojdla a Jana Čižmáře s TUTTI LIUTI.

     

 

Jak se vám koncert líbil? Děkujeme.

(foto převzato od OctOpus Vocalis)

 

 

 

Nové dveře – starý nápis

Sobota, 17. 2. 2018

O nových dveřích v našem kostele a celém záměru napsal P. Pavel Lazárek příspěvek uveřejněný pod názvem „Nové dveře – starý nápis, oprava vstupu do kostela“  v prosincovém Bílovickém zpravodaji (č. 4/2017). Tento příspěvek přinášíme i zde.

Rád bych prostřednictvím obecního zpravodaje poděkoval občanům za přispění k obnově památky bílovického kostela. Prostřednictvím získané dotace jsme mohli realizovat opravu dvou vstupních dveří kostela sv. Cyrila a Metoděje. Dveře byly za léta značně poškozené, zejména ve spodní části bylo již bylo dřevo úplně degradované. Nové dveře jsou vyrobeny z dubu, zatepleny a opatřeny řezbou, která se vztahuje k patronům kostela sv. Cyrilu a Metodějovi, k jejich činnosti a dílu. Na právě dokončovaných bočních dveřích je text vztahující se ke SLOVU: Na počátku bylo Slovo (Iskonibě slovo).

Na dalších je jméno svatého Cyrila, autora nejstaršího písma hlaholice. Pokud se podaří příští rok navázat opravou hlavních dveří, vznikne cyklus nejstarších dochovaných textů, jmen a vyobrazení celé hlaholice. Jednalo by se o ojedinělé vyobrazení hlaholice na velkých dveřích chrámu (255×340 cm), které zatím na Moravě nikde zpodobněno není.
Děkuji jménem farnosti občanům i zastupitelům za pomoc při obnově naší památky.

Pavel Lazárek, farář

(na obrázku: Na počátku bylo Slovo (Iskoni bě slovo). Hvězdičky jako dělítko – podle Kyjevských listů.)

 

 

Únor 2018 – kalendář akcí ve farnost

Úterý, 30. 1. 2018

Přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události v únoru 2018.

 • Čtvrtek 1. února 2018: Kurz ALFA – 2. večer – Proč Ježíš zemřel?
 • Pátek 2. února 2018: MSKA zve na setkání s paní Erikou BezdíčkovouErika Bezdíčková, žena, která přežila šoa – životní příběh ženy, která se narodila v roce 1931 v Žilině a v roce 1944 byla deportována do Osvětimi. Ke konci války utekla z pochodu smrti a do osvobození se skrývala. O svých válečných zážitcích napsala knihu Moje dlouhé mlčení. Diskuse se bude konat od 18.30 hod. na faře v Bílovicích nad Svitavou (Tyršova 413).

 • Pátek 2. února 2018: Modlitba zpěvem – večer chval v bílovickém kostele – ve 20 hod.,
 • Pátek 2. února 2018: Pololetní prázdniny;
 • 3. – 10. února 2018: jarní prázdniny;
 • Středa 14. února 2018: Popeleční středa;
 • Středa 14. února 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v klubovně;
 • Čtvrtek 15. února 2018: Kurz ALFA – 3. večer – Jak získat víru?
 • Pátek 16. února 2018: Kurz světových náboženství – V. Hinduismus – Prof. PhDr. Dušan Lužný – v 18:30 hod. ve farním sále (cyklus přednášek MSKA);
 • Sobota 17. února 2018: Skaut – Brkolo;
 • Neděle 18. února 2018: Farní kavárna – po mši sv.;
 • Středa 21. února 2018: Farní rada – v 19 hod.
 • Čtvrtek 22. února 2018: Kurz ALFA – 4. večer – Proč a jak se modlit?
 • Pátek 23. února 2018: Den modliteb a postu za mír;
 • Pátek 23. února 2018: Beseda (pro mládež a rodiče) o plánované prázdninové expedici „Mladifest 2018“ Medjugorje – International youth festival (31. července – 6. srpna 2018: „Mladifest“ – více než 50 000 mladých lidí a 400 kněží z celého světa: modlitba, svědectví, hudba, průvod se svíčkami, adorace, koncerty, tance … Duchovní život pro mladé lidi.) – přijď si vyslechnout svědectví účastníků – v 18:30 hod. na faře;
 • Pátek 23. února 2018: modlitební společenství – ve 20:30 hod. – u Tomášků,
 • Víkend 23. – 25. února 2018: Skaut – Makrely – zimní víkendová výprava (srub);
 • Sobota 24. února 2018: Katecheze Dobrého pastýře 3/3 – kurz na CMTF UP v Olomouci;
 • Středa 28. února 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v klubovně;

Pro přehled událostí v dalším období navštivte stránku Kalendář událostí.

 • Dětské mše svaté — každý pátek (ve školním roce) v 17.30 hod. se koná mše sv. pro děti. Od 16:30 hod. bude v horním patře farní klubovny pro menší děti (3 – 7 let) připravena katecheze Dobrého pastýře. Využijte tuhle příležitost, aby i vaše děti školního i předškolního věku mohly zakoušet společenství s Bohem v našem kostele.
 • Ministrantské schůzky – od ledna jednou za dva týdny v pátek od 16:30 hod. – vedou Marek Martínek a Marek Holánek;
 • Scholička se od 17. září 2018 schází k přípravě vždy v neděli od 9:15 hod. do 9:45 v klubovně. Scholička zpívá každý pátek při dětské mši sv. (menší děti) a jednou za měsíc při nedělní mši sv. (starší děti). Bližší informace – Katka Vaňková, Markéta Kleinová.

Seznam obsahuje akce, na jejichž pořádání se podílí farnost Bílovice nad Svitavou nebo na které chceme upozornit jako zajímavé.

Chystané koncerty

Neděle, 17. 12. 2017

Před Vánocemi se může informace o výjimečném a dlouho připravovaném koncertu harfistky Jany Bouškové (plánovaném na 25. dubna) hodit jako tip na vhodný dárek. Koupit si vstupenky můžete už teď a tak můžou někoho z vašich blízkých potěšit právě pod stromečkem. V případě zájmu přijďte některou adventní neděli do bílovického kostela na mši nebo se domluvte s Marií Vacovou jinak.Tím dřívějším koncertem, na který chceme upozornit, je vystoupení Vokálního souboru OctOpus Vacalis, vedoucí Martin Franze a hosté. Uskuteční se v neděli 28. ledna 2018 pod názvem „Ze Španělska do Nového světa – vánoční ozvěny“. Martin Franze a OctOpus Vocalis se těší v Bílovicích tradičně velkému zájmu. Koncert je vždy očekáván na přelomu roku. Před rokem nebyl, letos je o něco později, proto považujeme za důležité zmínit to co nejdříve.

Rezervujte si tyto termíny ve svých kalendářích a už se můžete těšit.

 

 

Prosinec 2017 – kalendář akcí ve farnosti

Úterý, 5. 12. 2017

Advent (nejen) pro děti ve farnosti – přijměte pozvání na rorátní mše svaté (se snídaní pro děti) – vždy ve středu v 6.45 a v sobotu v 7.00 h.

 • Pátek 1. prosince 2017: Modlitba zpěvem – večer chval ve 20 hod. v bílovickém kostele – kdo zpívá, dvakrát se modlí – zvou Řezníčkovi,
 • Pátek 1. prosince 2017: Skaut – noc v klubovně – Tuňáci;
 • Neděle 3. prosince 2017: Mikulášská písnička – (ne)tradiční pozvánka pro děti (i s rodiči) z Bílovic a okolí na setkání se svatým Mikulášem před bílovickým kostelem – v 16:15 hod. . Připravuje farní společenství s podporou místní KDU-ČSL. Děkujeme za případné dobrovolné příspěvky na mikulášské balíčky pro vaše děti.

 • Čtvrtek 7. prosince 2017: Manželské večery – 8. večer – v 19 hod. ve farním sále;
 • Pátek 8. prosince 2017: modlitební společenství – ve 20:30 hod. – u Vaňků;
 • Sobota 9. prosince 2017: Farní den v Adamově – od 9:30 hod. – tvořivé dílny, hry pro děti i dospělé, společný oběd, povídání o Fatimě, tombola. V 7.00 rorátní mše svatá v Bílovicích + snídaně na faře + odjezd vlakem v 9.11 s dětmi (i rodiči) do Adamova na farní den (výroba vánočních dárků, oběd, muzikálová pohádka), návrat domů vlakem 14.39 hod.

 • Sobota 9. prosince 2017: Skaut – Makrely – tvořivé dílničky (klubovna);
 • Sobota 9. prosince 2017: Adventní duchovní obnova – P. Vojtěch Kodet – Kino Scala v Brně – www.duchovniobnova.cz.
 • Sobota 9. prosince 2017: Film Psi Páně – promítání netradičního dokumentárního filmu filmu s sokolovně v Babicích nad Svitavou v 17 hod.;

 • Neděle 10. prosince 2017: Farní kavárna – po mši sv.;
 • 13. – 20. prosince 2017: Sbírka vánočního cukroví a ovoce – sbírka je určena Centru pro lidi bez domova na Bratislavské ulici v Brně. Můžete nosit do bílovické knihovny 13., 15., 19. a 20. 12. a v neděli 17. 12. po mši do kostela;

 • Čtvrtek 14. prosince 2017: Večer s Biblí – ve farní klubovně od 19 hod.;
 • Pátek 8. prosince 15. prosince 2017: Kurz světových náboženství – III. Křesťanství – Mons. Mgr. et Ing. Pavel Konzbul, Dr. – v 18:30 hod. ve farním sále (cyklus přednášek MSKA);
 • Pátek 15. prosince 2017: Skaut – noc v klubovně – Sardinky;
 • Sobota 16. prosince 2017: Skaut – zvířátková nadílka – všechny družinky;
 • Středa 20. prosince 2017: Já bych rád k Betlému – vánoční vystoupení žáků ZŠ – kostel v Adamově v 10h a 11h, kostel v Bílovicích v 17h;

 • Pátek 22. prosince 2017: modlitební společenství – ve 20:30 hod. – bude upřesněno;
 • Sobota 23. prosince 2017: večerní mše sv. s nedělní platností v 17:30 hod. (4. neděle adventní) – přinesení Betlémského světla;
 • Neděle 24. prosince 2017 (4. neděle adventní a Štědrý den) – dětská štědrovečerní mše sv. v 15 hod., večerní (půlnoční) mše sv. ve 22:30 hod.
 • Pondělí 25. prosince 2017: Boží hod vánoční – Slavnost Narození Páně – mše sv. v 10 hod.;
 • Pátek 29. prosince 2017: Vánoční dárek pro děti – dvě hodiny v aquaparku Boskovice – 15-17 hod. – dárek od pana faráře, doprava vlastní, vstupenky/poukázky platí i pro rodiče (děti potřebují vlastní doprovod).

Pro přehled událostí v dalším období navštivte stránku Kalendář událostí.

 • Dětské mše svaté — každý pátek (ve školním roce) v 17.30 hod. se koná mše sv. pro děti. Od 16:30 hod. bude v horním patře farní klubovny pro menší děti (3 – 7 let) připravena katecheze Dobrého pastýře. Využijte tuhle příležitost, aby i vaše děti školního i předškolního věku mohly zakoušet společenství s Bohem v našem kostele.
 • Ministrantské schůzky – od 8. prosince 2017 jednou za dva týdny v pátek od 16:30 hod. – vedou Marek Martínek a Marek Holánek;
 • Scholička se od 17. září 2018 schází k přípravě vždy v neděli od 9:15 hod. do 9:45 v klubovně. Scholička zpívá každý pátek při dětské mši sv. (menší děti) a jednou za měsíc při nedělní mši sv. (starší děti). Bližší informace – Katka Vaňková, Markéta Kleinová.

Seznam obsahuje akce, na jejichž pořádání se podílí farnost Bílovice nad Svitavou nebo na které chceme upozornit jako zajímavé.

Kurz světových náboženství od října v Bílovicích

Středa, 6. 9. 2017

Moravsko-slezská křesťanská akademie, regionální pobočka Bílovice nad Svitavou, v akademickém roce 2017/2018 pořádá a srdečně zve na KURZ SVĚTOVÝCH NÁBOŽENSTVÍ.

Program:

Pátek 20. října 2017:                       I. Úvod – současná náboženská situace v ČR – Prof. PhDr. Dušan Lužný
Pátek 10. listopadu 2017:             II. Judaismus – PhDr. et JUDr. Marek Čejka, Ph.D
Pátek 8. prosince 2017:                III. Křesťanství – Mons. Mgr. et Ing. Pavel Konzbul, Dr.
Pátek 12. ledna 2018                     IV. Islám – Mgr. Tomáš Janků
Pátek 16. února 2018:                   V. Hinduismus – Prof. PhDr. Dušan Lužný
Pátek 9. března 2018:                    VI. Buddhismus – Prof. PhDr. Dušan Lužný
Pátek 13. dubna 2018:                  VI. Čínská náboženství – Prof. PhDr. Dušan Lužný
Pátek 11. května 2018:                 VII. Šintoismus – Mgr. Jakub Havlíček, Ph.D.
Pátek 8. června 2018:                    VIII. Závěrečná přednáška – Prof. PhDr. Dušan Lužný

Odborným garantem je Dušan Lužný, religionista a sociolog.
Přednášky se konají vždy druhý pátek v měsíci v 18:30 hod. ve farním sále v Bílovicích nad Svitavou (není-li stanoveno jinak).

Mikulášská čistírna

Neděle, 21. 12. 2014

V sobotu 6. prosince 2015 se i přes drobný déšť před bílovickým kostelem sv. Cyrila a Metoděje sešla asi osmdesátka dětí, samozřejmě v doprovodu rodičů či prarodičů. V připraveném programu si nejen společně zazpívali řadu písniček, ale také připravili svoje srdíčka na Vánoce – Ježíškovy narozeniny – tak, aby z nich měly radost rodiče, ale také samy děti. Každý někdy a nějak zlobí. Tím se srdíčka ušmudlají, ztratí svou zářivě červenou barvu, jsou šedá a mají kdejakou šmouhu. Naučili jsme se, že se s tím ale dá něco dělat. Svatý Mikuláš nepřichází trestat zlobivé děti, ale pomoci všem, kdo chtějí se svými špatnostmi něco dělat. Důležité je přiznání a odhodlání k nápravě – šmouhy se mažou a srdíčko je zase pěkně červené. A dětem se to skutečně povedlo. Svatý Mikuláš přijel s andělem na nádherném voze taženém dvěma koni. Děti nejen povzbudil, ale také pomohl šedá srdíčka vyčistit a děti si odnášeli domů srdíčka červená, která si pak jako pozvánku pro Ježíška můžou vystavit ve svých oknech. Doplněná o předsevzetí, co by naopak chtěli začít dělat dobře. Mikuláš rozdal dárky a nás všech přítomných se dotkla pohádková atmosféra očekávání Ježíškových narozenin. Stojí za to připravit svá srdce na Vánoce. A to se netýká jen dětí…

Nový příspěvek k historii obce

Čtvrtek, 4. 12. 2014

V loňském roce kostel sv. Cyrila a Metoděje slavil dvojnásobně kulaté jubileum od svého postavení a posvěcení. Krátce před vánočními svátky vyjde nová publikace Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou, která přiblíží určité kapitoly ze stoleté historie bílovického kostela a farnosti.

kniha Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou

kniha Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou

Najdete v ní dobové texty od exposity P. Františka Pospíchala a obřanského faráře P. Bohuslava Homoly, opisy a překlady některých listin z kostelní věže a z farního archivu, studii k architektuře kostela v podání historičky umění Jany Osolsobě, zdokumentování poválečných oprav i nedávné rekonstrukce kostela v přiblížení současného bílovického faráře P. Jaroslava Filky. Obsah publikace vhodně dotváří příspěvek k historii bílovické jednoty Orel od Jana Laty, zdokumentování činnosti bílovické farní Charity od Jitky Cívkové a mnohé jiné. Kniha vychází s finanční podporou obce Bílovice nad Svitavou a Římskokatolické farnosti Bílovice nad Svitavou.