Kategorie Kultura

Návrh budoucí křížové cesty

Pátek, 22. 3. 2024

Od posledních významných oprav v kostele v době kovidové chybí v našem chrámu křížová cesta. Její absence je citlivější zvlášť v postní době. Je pravdou, že obrazy původní křížové cesty se do aktuální podoby interiéru nehodí, ale odkládání rozhodnutí, kdy a hlavně v jaké podobě bude doplněna křížová cesta nová, bylo pro mnohé farníky více než citlivým tématem minimálně posledních dvou roků. V minulých letech jsme tedy v době postní k pobožnosti křížové cesty volily různá provizorní zobrazení. Vedlo nás to k určité kreativitě a vlastně také k hledání odpovědi na otázku, jaká by ta nová křížová cesta měla být.
V minulém roce se zdálo, že by křížová cesta mohla zdobit sloup oddělující hlavní a boční loď kostela. Šlo o návrh velmi netradiční, mozaika na sloupu měla své zastánce i odpůrce. Nakonec jsme se ale i s ním museli rozloučit. Mozaika na sloupu tedy ponese jiný motiv.
Na začátku postní doby nám pan farář představil nový návrh křížové cesty. Měla by být jednoduchá, dá se říct, že symbolická, jednotlivá zastavení budou vyhotovena kovářsky. S návrhem se může každý seznámit na nástěnkách v kostele. Asi se nebude líbit všem, ale zdá se, že je ve své hloubce i jednoduchosti opravdu tím nejlepším. Provází nás letošní postní dobou a věříme, že příští rok touto dobou už bude křížová cesta tam, kde má být.Sederová večeře v Adamově

Pátek, 22. 3. 2024

Ve středu 20. března se na faře v Adamově uskutečnila pesachová večeře. Pozváni byli i někteří mladí z Bílovic. V závěru postní doby bylo nesmírně obohacující nahlédnout do hloubky židovského slavení Velikonoc, ve kterém my křesťané vidíme celou řadu předobrazů, které došly naplnění příchodem Ježíše Krista. Děkujeme za tuto příležitost.

 
 

(foto z FB)

Ekumenická bohoslužba

Pátek, 22. 3. 2024

V pátek 8. března se v našem bílovickém kostele konala ekumenická bohoslužba. Čím dál více si uvědomujeme, jak obohacující můžou být naše společné aktivity s bratry a sestrami z nekatolických církví.
Společně se sborem Českobratrské církve evangelické v Boskovicích jsme pozvali bílovické křesťany všech vyznání a všechny lidi dobré vůle ke společné bohoslužbě a následnému přátelskému posezení. Během bohoslužby kázal farář ČCE Jiří Bureš a o hudební doprovod se postaral trubačský sbor Consonare z Boskovic.

 

(foto Vít Š.)

Březen 2024 – kalendář akcí ve farnosti

Sobota, 9. 3. 2024

Pořád se něco děje. Pravidelně přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Nabízíme události v březnu 2024.

 • Pátek 1. března 2024: Modlitba zpěvem – v 18:30 hod. v bílovickém kostele – kdo zpívá, dvakrát se modlí, zvou Řezníčkovi;
 • Víkend 1. – 3. března 2024: Střela – víkendovka pro mládež 15 – 19 let ve Střelicích – pozvání prožít ve společenství mladých víkend s Ježíšem, který dává našemu životu tu pravou chuť.

 • Sobota 2. března 2024: Setkání žen, které se starají o úklid a výzdobu kostela – v 16 hod. na faře;
 • Úterý 5. března 2024: Beseda o knize Život v ulicích 2020 – v 17h – Obecní knihovna v Kanicích;

 • Úterý 5. března 2024: Ekumenické biblické hodiny s Pavlem Kašparem – Příběhy praotců Abraháma, Izáka a Jákoba – v 19:30 hod. ve farní klubovně;
 • Středa 6. března 2024: Kurz Alfa – 5. večer – Proč a jak číst Bibli? – promluva Martin Tomášek – v 19 hod.
 • Pátek 8. března 2024: Ekumenická bohoslužba – v 17:30 hod. v bílovickém kostele. Římskokatolická farnost v Bílovicích nad Svitavou a Sbor Českobratrské církve evangelické v Boskovicích zvou bílovické křesťany všech vyznání a všechny lidi dobré vůle na ekumenickou bohoslužbu, která se bude konat v pátek 8. března 2024 v 17:30 hod. v bílovickém kostele sv. Cyrila a Metoděje. Kázání – Jiří Bureš, farář ČE, hudební doprovod – trubačský sbor Consonare z Boskovic. Po bohoslužbě posezení při kávě a čaji.

 • Víkend 8. – 10. března 2024: Skaut (chlapci) – jarní výprava;
 • Neděle 10. března 2024: Farní kavárna – přijďte na kávu a něco dobrého, přijďte si popovídat a seznámit se trochu víc – po mši sv. na bílovické faře;
 • Úterý 12. března 2024: Ekumenické biblické hodiny s Pavlem Kašparem – Příběhy praotců Abraháma, Izáka a Jákoba – v 19:30 hod. ve farní klubovně;
 • Středa 13. března 2024: Kurz Alfa – 6. večer – Jak nás Bůh vede? – promluva Jana Vaňková – v 19 hod.
 • Víkend 16. – 17. března 2024: Kurz Alfa – víkendovka – témata o Duchu svatém – na Kaprálově mlýně;
 • Sobota 16. března 2024: Skaut – Brkolo;
 • Sobota 16. března 2024: Postní duchovní obnova s P. Antonínem Brychtou v Adamově;

 • Úterý 19. března 2024: Ekumenické biblické hodiny s Pavlem Kašparem – Příběhy praotců Abraháma, Izáka a Jákoba – v 19:30 hod. ve farní klubovně;
 • Středa 20. března 2024: Kurz Alfa – 7. večer – Jak odolat zlému? – promluva Viktor Nedbal – v 19 hod.
 • Pátek 22. března 2024: Květný pátek – hlavní pouť u Panny Marie bolestné ve Sloupu v Moravském krasu;

 • Pátek 22. března 2024: Dětská křížová cesta – v 16:45 hod. před kostelem;
 • Sobota 23. března 2024: předvelikonoční úklid kostela – dopoledne, po mši sv., která je v 7 hod.;

 • Neděle 24. března 2024: Květná neděle;
 • Úterý 26. března 2024: Ekumenické biblické hodiny s Pavlem Kašparem – Příběhy praotců Abraháma, Izáka a Jákoba – v 19:30 hod. ve farní klubovně;
 • Středa 27. března 2024: Kurz Alfa – 8. večer – Jak mluvit s druhými o víře? – promluva Zdenka Kaňová – v 19 hod.
 • Čtvrtek 28. března 2024: Zelený čtvrtek;
 • Pátek 29. března 2024: Velký pátek;
 • Neděle 31. března 2024: Velikonoce – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně;

Pro případné změny se podívejte vždy do aktuálních ohlášek. Dlouhodobější výhled je v Kalendáři událostí.

Únor 2024 – kalendář akcí ve farnosti

Středa, 7. 2. 2024

Pořád se něco děje. Pravidelně přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Nabízíme události v únoru 2024.

 • Pátek 2. února 2024: pololetní prázdniny;
 • Sobota 3. února 2024: Společenský ples – pořádá místní organizace KDU-ČSL od 19:30 hod. v sále Obecní hospody;

 • 5. – 11. února 2024: jarní prázdniny;
 • Úterý 6. února 2024: Ekumenické biblické hodiny s Pavlem Kašparem – Příběhy praotců Abraháma, Izáka a Jákoba – v 19:30 hod. ve farní klubovně;

 • Neděle 11. února 2024: Farní kavárna – přijďte na kávu a něco dobrého, přijďte si popovídat a seznámit se trochu víc – po mši sv. na bílovické faře;

 • Úterý 13. února 2024: Ekumenické biblické hodiny s Pavlem Kašparem – Příběhy praotců Abraháma, Izáka a Jákoba – v 19:30 hod. ve farní klubovně;
 • Středa 14. února 2024: Popeleční středa;
 • 16. – 17. února 2024:  Postní duchovní obnova (v Brně u minoritů) s P. Vojtěchem Kodetem OCarm.

 • Sobota 17. února 2024: Oblastní setkání Charismatické obnovy v Brně – společná modlitba, téma, workshopy, vzájemné obohacení a povzbuzení v Duchu svatém – od 9:00 do 18:00 na Cyrilometodějském gymnáziu v Brně na ul. Lerchova.

 • Neděle 18. února 2024: Beseda s otcem Jiřím Floriánem – v 15:30 v klubovně v Obřanech;

 • Úterý 20. února 2024: Ekumenické biblické hodiny s Pavlem Kašparem – Příběhy praotců Abraháma, Izáka a Jákoba – v 19:30 hod. ve farní klubovně;
 • Středa 21. února 2024: Kurz Alfa – 3. večer – Jak získat víru? – promluva Josef Stuchlý SJ – v 19 hod.

 • Úterý 27. února 2024: Ekumenické biblické hodiny s Pavlem Kašparem – Příběhy praotců Abraháma, Izáka a Jákoba – v 19:30 hod. ve farní klubovně;
 • Středa 28. února 2024: Kurz Alfa – 4. večer – Proč a jak se modlit? – promluva Jana Ungerová – v 19 hod.
 • Čtvrtek 29. února 2024: Beseda o knize Život v ulicích 2020 – v 17h v salonku na Ptačině v Adamově;

 

Pro případné změny se podívejte vždy do aktuálních ohlášek. Dlouhodobější výhled je v Kalendáři událostí.

Co je v bytí, nelze odejmouti

Středa, 7. 2. 2024

Velkému zájmu se těšilo mimořádné představení „Co je v bytí, nelze odejmouti“, které se v pátek 26. ledna uskutečnilo ve farním sále v Bílovicích nad Svitavou. Jde o autorsky zpracovaný příběh Ludmily Javorové, o níž se veřejně ví, že byla v době pronásledování katolické církve (proti pravidlům církve) vysvěcena na katolického kněze. Její život významně propojený s životem jejího světitele biskupa Felixe Maria Davídka nabízí srozumitelný pohled na skrytou církev v době, kdy v naší zemi vládli komunisté. Děkujeme.

Otázky na Václava Moravce

Středa, 7. 2. 2024

Ve středu 24. ledna 2024 se v sále Obecní hospody konala beseda s názvem Otázky (na) Václava Moravce – Role (nejen) veřejnoprávních médií v dnešním proměnlivém světě. Hostem nebyl nikdo jiný než známý moderátor České televize Václav Moravec. Setkání, které se těšilo velkému zájmu široké veřejnosti, pořádala Obecní knihovna ve spolupráci s místní skupinou České křesťanské akademie (a hlavně Janem Latou).

 

(foto z FB Bílovice nad Svitavou)

Rybovka

Středa, 7. 2. 2024

V sobotu 6. ledna 2024 se v sále Obecní hospody uskutečnila tzv. bílovická „Rybovka smíření“, tedy (dnes dá se říct už tradiční) provedení České mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Deštivé počasí si vynutilo přesun z původně avizovaného náměstí někam pod střechu. Zájem nakonec předčil očekávání a vše se pod vedením Jiřího Řezníčka nadmíru vydařilo.


(foto převzato z FB)

Tříkrálová sbírka opět rekordní

Středa, 7. 2. 2024

V sobotu 6. ledna 2024 se v Bílovicích nad Svitavou uskutečnila tradiční Tříkrálová sbírka. Hned ráno se konala mše sv., při které P. Pavel Lazárek požehnal všem koledníkům. Skupinky malých i velkých koledníků pak vyrazily do všech koutů obce a prakticky všude se setkaly s milým přijetím.
Bílovičtí občané opět posunuli rekord Tříkrálové sbírky a věnovali 148 623 korun. Místní zástupci Charity Vám děkují. V roce 2023 se vybralo 128 525 Kč.

(foto David O.)

Leden 2024 – kalendář akcí ve farnosti

Pondělí, 1. 1. 2024

Pořád se něco děje. Pravidelně přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Nabízíme události v lednu 2024.

 • Leden 2024 – Tříkrálová sbírka;

 • Leden 2024 – začátek Kurzu Alfa – úvodní večer „Jde v životě o víc?“ se Zdeňkem Papouškem ve středu 17. ledna 2024 v 19 hod. ve farním sále;

 • Čtvrtek 4. ledna 2024: Modlitební společenství – v 19 hod. (u Tomášků na Polance), od 20h modlitba růžence za mír na Ukrajině;
 • Pátek 5. ledna 2024: Modlitba zpěvem – v 18:30 hod. v bílovickém kostele – kdo zpívá, dvakrát se modlí, zvou Řezníčkovi (s Božím slovem na rok pro ty, kdo si nevzali v prosinci);
 • Sobota 6. ledna 2024: Tříkrálová sbírka – hlavní koledovací den v Bílovicích;

 • Sobota 6. ledna 2024: Česká mše vánoční – Hej, Mistře! – bílovická „Rybovka smíření“ – v 17:30 hod. na náměstí;

 • Úterý 9. ledna 2024: Ekumenické biblické hodiny s Pavlem Kašparem – Příběhy praotců Abraháma, Izáka a Jákoba – v 19:30 hod. ve farní klubovně;
 • Čtvrtek 11. ledna 2024: Modlitební společenství – v 19 hod. (u Nedbalů na Hradisku), od 20h modlitba růžence za mír na Ukrajině;
 • Sobota 13. ledna 2024: Lisabon 2023 – ohlédnutí za SDM v minulém roce – skupina mladých z našich farností, kteří se zúčastnili Světového setkání mládeže v Lisabonu v srpnu 2023, se podělí o své zážitky – v 18 hod. ve farním sále v Bílovicích;

 • Neděle 14. ledna 2024: Farní kavárna – přijďte na kávu a něco dobrého, přijďte si popovídat a seznámit se trochu víc – po mši sv. na bílovické faře;

 • Neděle 14. ledna 2024: Novoroční koncert – na pozvání do bílovického kostela přijede smíšený pěvecký sbor Cantamus při ZUŠ v Letovicích.Sbor na své bílovické derniéře diriguje Veronika Hromková. V 17 hod. v bílovickém kostele.
 • Úterý 16. ledna 2024: Ekumenické biblické hodiny s Pavlem Kašparem – Příběhy praotců Abraháma, Izáka a Jákoba – v 19:30 hod. ve farní klubovně;
 • Středa 17. ledna 2024: Kurz Alfa – úvodní večer – jde v životě o víc? – se Zdeňkem Papouškem v 19 hod. ve farním sále;

 • 18. – 25. ledna 2024: Týden modliteb za jednotu křesťanů;
 • Sobota 20. ledna 2024: Skautský ples – od 18 hod. v sále Obecní hospody – prodej lístků zde;

 • Úterý 23. ledna 2024: Ekumenické biblické hodiny s Pavlem Kašparem – Příběhy praotců Abraháma, Izáka a Jákoba – v 19:30 hod. ve farní klubovně;
 • Úterý 23. ledna 2024: Kurz Alfa – 1. večer – Kdo je Ježíš? – promluva Jan Lata – v 19 hod. ve farním sále (mimořádně v úterý);
 • Středa 24. ledna 2024: Otázky (na) Václava Moravce – Role (nejen) veřejnoprávních médií v dnešním proměnlivém světě – v 18h v sále Obecní hospody – pořádá Obecní knihovna ve spolupráci s místní skupinou České křesťanské akademie, vstupné dobrovolné;

 • Pátek 26. ledna 2024: CO JE V BYTÍ, NELZE ODEJMOUTI – hra o Lídě Javorové (ukázka/pozvánka – trailer na Youtube) – představení v 18:30 hod. ve farním sále – z důvodu omezené kapacity je potřeba se přihlásit předem v sakristii kostela;

 • Středa 31. ledna 2024: Kurz Alfa – 2. večer – Proč Ježíš zemřel? – promluva Pavel Lazárek – v 19 hod.

Pro případné změny se podívejte vždy do aktuálních ohlášek. Dlouhodobější výhled je v Kalendáři událostí.