Kategorie Kultura

Listopad 2018 – kalendář akcí ve farnosti

Pondělí, 29. 10. 2018

Přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události v listopadu 2018.

 • Pátek 2. listopadu 2018: Modlitba zpěvem – kdo zpívá, dvakrát se modlí – ve 20 hod. v bílovickém kostele,
 • Sobota 3. listopadu 2018: Duchovní obnova pro ženy ve Slavkově – Mons. Adam Rucki – „Maria – učitelka duchovního života“, 9.00-17.00, DSR; přihlaste se nejpozději dva dny před obnovou na tel.: 544 423 241, nebo na e-mail: ssnd@seznam.cz, www.skolskesestry.cz;
 • Sobota 3. listopadu 2018: Skaut – středisková drakiáda;
 • Neděle 4. listopadu 2018: Adorační den farnosti – od 11 hod. (po mši sv.) do 17 hod.
 • Neděle 4. listopadu 2018: dušičková pobožnost na hřbitově – v 15 hod.
 • Neděle 4. listopadu 2018: „František blázen“ – autorské představení Jana Horáka. Vyprávění o životě a smrti svatého Františka z Assisi – v kostele v 18 hod.;

 • Úterý 6. listopadu 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v horní klubovně;
 • Čtvrtek 8. listopadu 2018: přípravné setkání pro kurzy Alfa – v 18:30 hod. na faře;
 • Pátek 9. listopadu 2018: MSKA: KURZ KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ – III. Římskokatolická církev – Mons. Václav Slouk, brněnský děkan, farář u sv. Jakuba – ve farním sále v 18:15 hod.
 • Pátek 9. listopadu 2018: modlitební společenství – ve 20 hod. – místo bude upřesněno;
 • Neděle 11. listopadu 2018: Farní kavárna – po mši sv. – bude upřesněno;
 • Neděle 11. listopadu 2018: příprava na biřmování – každou lichou neděli v 18 hod.
 • Úterý 13. listopadu 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v horní klubovně;
 • Středa 14. listopadu 2018: Koncert Musica da camera Brno a sólisté se sbormistrem Martinem Franze – v 19:30 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje;

 • Pátek 16. listopadu 2018: modlitební společenství – ve 20 hod. – u Ryšavých;
 • Neděle 18. listopadu 2018: příprava na biřmování
 • Úterý 20. listopadu 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v horní klubovně;
 • Čtvrtek 22. listopadu 2018: setkání farní rady – v 18:30 hod. na faře;
 • 23. – 24. listopadu 2018: Konference o evangelizaci – v Olomouci, pořádá Komunita Blahoslavenství;
 • Sobota 24. listopadu 2018: dopolední brigáda u kostela a na farní zahradě – hrabání listí apod.  – od 9 hod.
 • Sobota 24. listopadu 2018: Skaut (Tuňáci) – Airsoft;
 • Sobota 24. listopadu 2018: Duchovní obnova pro muže ve Slavkově – P. Jan Plodr – „Muž a křesťan“, 9.00-17.00, DSR; přihlaste se nejpozději dva dny před obnovou na tel.: 544 423 241, nebo na e-mail: ssnd@seznam.cz, www.skolskesestry.cz;
 • Úterý 27. listopadu 2018: Anděl, který chrání – předvánoční přednáška Veroniky Barátové o andělech – Křtiny, zámek, konferenční sál, od 18 hod., vstupné 90 Kč, děti do 15 let zdarma.
 • Úterý 27. listopadu 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v horní klubovně;
 • Pátek 30. listopadu 2018: modlitební společenství – ve 20 hod. – místo bude upřesněno;

Od října začíná výuka náboženství v ZŠ i katecheze na faře. Současně začínají i páteční Katecheze Dobrého pastýře pro malé děti. V neděli přede mší se bude připravovat scholička a také budou po prázdninové přestávce pokračovat schůzky ministrantů.

Dlouhodobější výhled událostí v Kalednáři událostí.

Říjen 2018 – kalendář akcí ve farnosti

Pondělí, 1. 10. 2018

Přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události v říjnu 2018.

 • Středa 3. října 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v klubovně;
 • Pátek 5. října 2018: Modlitba zpěvem – kdo zpívá, dvakrát se modlí – ve 20 hod. v bílovickém kostele,
 • 5. – 6. října 2018: Volby do zastupitelstev obcí (komunální volby);
 • Sobota 6. října 2018: Skaut (Tuňáci) – Bike trip;
 • Sobota 6. října 2018: Pohádkový les – pořádá tradičně ZŠ;
 • Středa 10. října 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v klubovně;
 • Čtvrtek 11. října 2018: společenství – v 19hod. – místo bude upřesněno;
 • Pátek 12. října 2018: MSKA: KURZ KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ – II. Pravoslavná církev – prot. Petr Novák, duchovní správce v Chudobíně – ve farním sále v 18:15 hod.
 • Pátek 12. října 2018: modlitební společenství – ve 20 hod. – u Nedbalů;
 • Středa 17. října 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v klubovně;
 • Víkend 19. – 21. října 2018: víkendovka pro tatínky s dětmi – Cetechovice na úpatí Chřibů, přihlašování zde, bližší info Karel Ryšavý;
 • Pátek 19. října 2018: modlitební společenství – ve 20 hod. – místo bude upřesněno;
 • Sobota 21. října 2018: bílovické oslavy 100. výročí samostatného Československa – řada akcí pořádaných Obcí Bílovice nad Svitavou;
 • Neděle 21. října 2018: Koncert vokální hudby – smíšený pěvecký sbor Cantilo Jevíčko, sbormistr Luděk Klimeš, a Black Uganda Choir, sbormistr T. Drtílek  – v 17:30 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje – Missa brevis od Zdeňka Lukáše, gospely a jiné písně;

 • Úterý 23. října 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v klubovně;
 • Pátek 26. října 2018: modlitební společenství – ve 20 hod. – u Tomášků;
 • Víkend 26. – 28. října 2018: Skaut (Sledi) – srub;
 • Úterý 30. října 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v klubovně.

Od října začíná výuka náboženství v ZŠ i katecheze na faře. Současně začínají i páteční Katecheze Dobrého pastýře pro malé děti. V neděli přede mší se bude připravovat scholička a také budou po prázdninové přestávce pokračovat schůzky ministrantů.

Dlouhodobější výhled událostí v Kalednáři událostí.

Zájem o bílovický kostel

Pondělí, 6. 8. 2018

Unikátní pojetí vyobrazení originální abecedy prvního slovanského písma – HLAHOLICE – na dveřích kostela Bílovice nad Svitavou, připomínající příchod sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, zařazuje naše město na pomyslnou mapu míst vydávajících svědectví o počátcích slovanské písemnosti a neocenitelného přínosu obou světců až do dnešních dnů. Nemáme ambici konkurovat poutnímu věhlasu nedalekých Křtin nebo snad ještě významějších míst na Moravě, kde prokazatelně sv. Cyril s Metodějem působili, spíše chceme nabídnout příchozím další příležitost k poučení a přiblížení cyrilometodějské tradice. Je také zřejmým a působivým vyjádřením spojení naší farnosti s patrony kostela, které nám může dlouhodobě pomáhat v růstu naší křesťanské víry, za jejíž kořeny vděčíme právě jim.

Ne náhodou se dostává tento projekt do pozornosti médií, zvlášť pak v období 5. července, kdy si připomíná naše země význam sv. Cyrila a Metoděje. Nedávno svůj příspěvek pod názvem „Kostel v Bílovicích ozdobili hlaholicí“ přinesl Brněnský deník. Ve čtvrtek 12. července deník Právo otiskl příspěvek „Dveře kostela zdobí originální hlaholice“.

Otážeš-li se slovanských spisovatelů: Kdo vám vytvořil písmena nebo knihy přeložil? tu všichni to vědí a odpovídajíce řeknou: Svatý Konstantin Filosof řečený Cyril, ten nám i písmena vytvořil i knihy přeložil, a jeho bratr Metoděj. Takovou vzdělanost, bratři, dal Slovanům Bůh. Jemu budiž sláva a čest a moc a klanění nyní i vždycky i neskončené věky. Amen (Mnich Chrabr, O písmenech)

– Proč zrovna takové vrata zvolila farnost? Stará vrata už byla nefunkční?

Kostel sv. Cyrila a Metoději v Bílovicích nad Svitavou byl na konci druhé světové války v dubnu 1945 značně poničen během ostřelování. Za své vzal interiér kostela a byly zničeny i otvorové prvky. Po válce farnost obstarala provizorní dveře, které po 70 letech vykazovaly značné poškození. Dřevo bylo degradováno vlivem počasí a napadeno dřevokaznou houbou.

– V čem jsou dveře jedinečné?

Na nových hlavních vchodových dveřích se nachází vyobrazení originální slovanské abecedy HLAHOLICE odkazující na stěžejní přínos Cyrilometodějské mise, kterým je Slovo, tedy Ježíš Kristus – Slovo, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Tvůrcem hlaholice je sv. Cyril a pomocí tohoto písma sv. Cyril a Metoděj, patroni našeho kostela, poprvé ve slovanském jazyce sepsali Evangelia a posléze i celou Bibli. Jednotlivé znaky tohoto písma mají i skrytý náboženský význam, např. první písmeno hlaholice má podobu křížku. My dnes už sice hlaholici nepoužíváme, ale stále platí, že to byli Cyril a Metoděj, kteří nás naučili číst a psát a zařadili nás tak mezi kulturní národy.

– Jak dlouho se dveře vyráběly, jak se hledá takový zhotovitel na podobnou zakázku?

Loni jsme nechali zhotovit první dvoje dveře. První se staroslověnským nápisem „Iskoni bě Slovo“, tedy „Na počátku bylo Slovo“, což je první věta Evangelia sv. Jana a také zřejmě první věta vůbec, která byla zapsána slovanským jazykem. Druhé dveře nesou jméno sv. Cyrila tvůrce hlaholice. Nyní došlo k realizace hlavních vchodových dveří s vyobrazením všech písmen hlaholice. Dveře se vyráběli v dílně pana Koukala truhláře z Vysočiny a tvořil je asi dva měsíce. Cena vstupních dveří, které jsou z tvrdého dřeva a jsou i zateplené, činila 180 tisíc korun. Část peněz poskytla obec Bílovice, zbývající prostředky vybrala farnost.

– Jsou nějaké podobné v Česku nebo jinde na světě , kde se našla inspirace?

Bílovický projekt je originální ve vyobrazení celé hlaholice. Pokud je mi známo, tak abeceda prvního slovanského písma takovýmto způsobem nikde vyobrazena není. Po konzultacích s doc. Miroslavem Vepřkem z Olomouce, odborníkem na staroslověnštinu, jsme získali původní font rekonstruovaný podle nejstaršího dochovaného zlomku hlaholského textu takzvaných Kyjevských listů. Na vstupních dveřích kostela je tedy vyobrazeno 36 hlaholských písmen v jejich nejstarší dochované podobě!

– Jaké jsou na to reakce místních? Plnily třeba nějakou speciální úlohu při nedávných oslavách příchodu soluňských bratrů?

Projekt nových dveří se setkal s velmi pozitivním ohlasem nejenom ze strany farníků, kteří měli možnost na jejich zhotovení přispět formou adopce jednotlivých písmen. V loňském roce požehnal boční vchodové dveře pan biskup Pavel Konzbul. Hlavní vstupní dveře budou požehnány po zapravení a doplnění kovářských prvků při kulatém výročí úmrtí sv. Cyrila, které připadá na příští rok (sv. Cyril zemřel 14. února 869). Možná se do té doby podaří vyrobit i zbývající dvoje dveře. Náš nevelký kostel má totiž pět vstupních dveří.

  

Červenec a srpen 2018 – kalendář akcí ve farnosti

Neděle, 8. 7. 2018

Přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události v červenci a srpnu 2018.

 • Čtvrtek 5. července 2018: Slavnost sv. Cyrila a Metoděje – patronů i naší farnosti – mše sv. v bílovickém kostele v 10 hod.;
 • 7. – 21. července 2018: Skautský tábor – chlapecké oddíly – tábořiště Rybník;
 • 14. – 28. července 2018: Skautský tábor – dívčí oddíly – tábořiště Žižkovo Pole;
 • 11. – 15. července 2018: Katolická charismatická konference v Brně – „Svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci“ (Ef 6,10)

 • Čtvrtek 19. července 2018: „Ostrůvek prázdninový“ – v 17 hod. na zahrádce Obecní hospody;
 • Sobota 21. července 2018: Brigáda – sečení trávy kolem kostela a fary – dopoledne od 8:30 hod, hlaste se Martinovi Šerákovi;
 • Středa 25. července 2018: Pěší pouť ze Křtin do Křtin – na svátek sv. Jakuba – začátek ve 4:44 hod. ze Křtin, Křtiny – Sloup – Blansko – Adamov – Vranov – Křtiny, bližší info Jan Lata;
 • Pondělí 30. července 2018: Výlet se seniory do Olešnice – odjezd v 7hod. z Bílovice, křížová cesta bolestí regionu, mše + prohlídka kostela, KFC Rafael, fara + káva v kavárně…;
 • 31. července – 6. srpna 2018: Mezinárodní festival mládeže v Medžugorji – „Mladifest“. Více než 50 000 mladých lidí a 400 kněží z celého světa: modlitba, svědectví, hudba, průvod se svíčkami, adorace, koncerty, tance… Duchovní život pro mladé lidi. Společný odjezd 29. 7. Bližší informace ohledně přihlášení u pana faráře.
 • Neděle 19. srpna 2018: Orelská pouť na Svatý Hostýn – odjezd z Bílovic v 6:45 hod., cena 300 Kč, přihlášky pan Jaroslav Huňař (606584828) a Milan Křipač (721217233);
 • 23. – 25. srpna 2018: Multižánrový festival UNITED – ve Vsetíně.
 • 25. srpna – 1. září 2018: Letní dovolená rodin v Cizkrajově (Česká Kanada) – bližší info Martin Tomášek.
 • Čtvrtek 30. srpna 2018: „Ostrůvek prázdninový II“.
 • Víkend 31. srpna – 2. září 2018: Víkendovka pro školní děti (od 1.třídy výš…) – Pokud mají vaše děti zájem strávit společně víkend 31. 8. – 2. 9. se svými kamarády mimo Bílovice a bez rodičů :), jsou srdečně zvány. Odjíždíme autama od fary v 16 hod. Náš cíl je tentokrát fara v Hartvíkovicích, uprostřed krásné přírody, nad Dalešickou přehradou. V ceně 500 Kč je ubytování na faře, 2 večeře, 2 bědy. 2 snídaně a 4x svačina a samozřejmě i výhry a odměny. Děcka jako vždy prožijí příjemný čas plný her, výletů, soutěží a zábavy, a místní pan farář nám přislíbil i projížďku na motorovém člunu po přehradě, pokud bude zájem. Přihlaste se včas emailem nebo sms Lence Koudelkové, limit je 20 dětí.

Pro přehled událostí v dalším období navštivte stránku Kalendář událostí.

Seznam obsahuje akce, na jejichž pořádání se podílí farnost Bílovice nad Svitavou nebo na které chceme upozornit jako zajímavé.

Zakončení kurz světových náboženství

Neděle, 8. 7. 2018

Rok utekl jako voda, tedy i ten akademický, a spolu s ním doběhl do cílové rovinky i kontinuální program pořádaný bílovickou pobočkou Moravsko-slezské křesťanské akademie. Po celých deset měsíců se celý cyklus Kurzu světových náboženství těšil velkému zájmu lidí z Bílovic a okolí, velmi často přijížděli i další návštěvníci z Brna. Největší počet posluchačů přilákala témata hlavních nábožentsví – judaismus, křesťanství a islám. Celý projekt iniciovaný Janem Latou a zaštítěný odbornou garancí religionisty a sociologa Dušana Lužného představil během deseti pátečních večerů ucelený pohled na všechna klíčová náboženství dnešního světa ústy renomovaných odborníků. Závěrečný večer se pak nesl v trochu odlehčené atrmosféře, kdy byla řeč o netradičních náboženstvích v naší zemi – „od Haré Kršna k jediům a Pivní církvi“. A pokud se vám přednášky líbily, máme tu pro vás už po prázdninách nabídku neméně zajímavou. Je jí Kurz křesťanských církví, který začíná už v září.

Noc kostelů

Sobota, 2. 6. 2018

Bílovická farnost se připojila poprvé k noci kostelů v jubilejním roce 2013. Stejně tak jsme připravili večerní a noční program i o rok později. Po následující tříleté přestávce jsme se do Noci kostelů zapojili s novým programem a v pátek 25. května jsme vítali všechny zájemce, kteří projevili zájem o náš kostel sv. Cyrila a Metoděje. V úvodní hodině se návštěvníci mohli při prohlídce interiéru kostela doprovázené projekcí fotografií zaposlouchat do varhaních preludací žákyň ZUŠ Anny Kulhánkové a Alžběty Klímové. Mnoho lidí nejvíce lákala prohlídka věže, která je jinak běžně nedostupná. Byla navíc doplněna odborným a současně poutavým výkladem a všichni, kdo se do věže s Jirkou vydali, nešetřili chválou. Pro větší zájem se tak prohlídky protáhly až hluboko do tmy. Před kostelem se mohly děti zapojit do aktivit v rámci dvou připravených workshopů. Skauti si pro děti připravili několik her a úkolů zaměřených na téma hlaholice a svatých patronů našeho kostela – Cyrila a Metoděje. Ostatně, lidé si s velkým zájmem také prohlíželi nové dveře kostela s nápisy v hlaholici, hlavně pak ty hlavní, které byly osazeny teprve před týdnem. Druhý workshop práce se dřevem a výroby misijních křížů připravil Mirek Kučera s Adamova. Některé děti zde strávili celou dobu a když nastala tma a čas na úklid, bylo docela těžké děti přesvědčit, že by měli odložit pilky, kladívka a dláta. A zdaleko to nebyli jen kluci.

 

Teď ale zpět do kostela, který se průběžně zaplňoval na sérii zajímavých přednášek. Jan Lata připojil ke komentované prohlídce kostela i to nejpodstatnější z jeho stoleté historie. Následovalo povídání Pavla Kulhánka o celkové rekonstrukci kostela probíhající před deseti lety. Velký zájem vzbudila i přednáška paní Jany Ondrušové-Wünschové o životě a díle malíře Bohumíra Matala (1922-1988), který je svým osudem spojen právě s Bílovicemi. Bylo možné si i prohlédnout Matalův návrh vitráží vytvořený pro bílovický kostel. O půl deváté, kdy už venku byla solidní tma, začala uvnitř premiérová projekce filmového dokumentu o bílovickém rodáku jezuitovi Janu Rybářovi. Díky Marcelovi, s přípravou měl velkou práci. V závěrečné hodince jsme se mohli připojit k Modlitbě zpěvem podobně jako ji můžeme v Bílovicích zažít vždy první pátek v měsíci.

Měli jsme radost, že o násvštěvu kostela sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou je tak velký zájem. Přivítali jsme několik hostů až ze Slovenska, někteří návštěvníci k nám zavítali třeba z blízkosti Olomouce. Většina ale byla z různých koutů Brna. Přiznávali, že přes Bílovice jezdí, ale dosud neměli možnost nahlédnout do kostela. Přišlo k naší radosti i dost lidí z Bílovic, Řícmanic a Kanic. Jsme rádi, že kostel byl v tento otevřen i pro ně a oni tuto příležitost využili. A když jsme se ptali lidí, kam mají ještě namířeno nebo odkud přijíždí, nejčastěji zmiňovanými byl Adamov a Křtiny. Někteří zamířili i nedalekých Babic nad Svitavou, kde byl tamní kostel sv. Jana Křtitele zapojen do Noci kostelů letos úplně poprvé. Ať už jste přijeli zdaleka či zblízka, děkujeme za milou návštěvu. Doufáme, že se vám u nás líbilo. A všem, kdo připravili tento večer, děkujeme za veškeré úsilí do toho vložené.

Červen 2018 – kalendář akcí ve farnosti

Pátek, 1. 6. 2018

Přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události v červnu 2018.

 • Pátek 1. června 2018: Modlitba zpěvem – kdo zpívá, dvakrát se modlí – v bílovickém kostele – ve 20 hod.,
 • Sobota 2. června 2018: Bludné nauky a praktiky v životě křesťana – konference v aule Biskupského gymnázia v Brně;
 • Neděle 3. června 2018: PĚŠÍ POUŤ DO KŘTIN – vycházíme v 7.00 hod. od kapličky sv. Jana Nepomuckého, dále půjdeme kolem Zlámaného kříže, kde se mohou v cca 7.45 hod. připojit poutníci z Řícmanic, přes rozcestí u Srnčí studánky, kde se mohou v cca 8.30 hod. připojit poutníci z Kanic a pak po modré do Křtin. Cesta je dlouhá necelých 10 km, je vhodná i pro děti. Ve Křtinách se zúčastníme v 10.30 hod. mše sv.

 • Neděle 3. června 2018: koncert Smíšeného sboru chrámu sv. Augustina v Brně – Cantate Domino canticum novum: duchovní hudba 16. – 20. století. Uměleckým vedoucí sboru Pavel Kyncl, varhany Dominik Laudát, soprán Kristýna Bártová. Koncert se koná v bílovickém kostele, začátek v 18 hod. a vstupné je dobrovolné.

 • Středa 6. června 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v klubovně;
 • Čtvrtek 7. června 2018: společenství – v 19hod. – místo bude upřesněno;
 • Pátek 8. června 2018: Kurz světových náboženství – IX. Závěrečná přednáška (Netradiční náboženství v Česku od Haré Kršna k jediům a Pivní církvi) – Prof. PhDr. Dušan Lužný – v 18:30 hod. ve farním sále (cyklus přednášek MSKA);
 • Pátek 8. června 2018: společenství – v 19hod. – u Hrstků;
 • Víkend 8. – 10. června 2018: Skaut – chlapecké družiny – závěrečné výpravy;
 • Víkend 8. – 10. června 2018: Skaut – dívčí družiny – závěrečné výpravy;
 • Sobota 9. června 2018: Bílovická křižovatka;
 • Neděle 10. června 2018: Farní kavárna trochu jinak – Farní grilovačka – po mši sv.;
 • Středa 13. června 2018: Laser game – pro ministranty – sraz na bílovickém nádraží v 15:15 hod., nahlaste se o. Pavlovi;
 • Čtvrtek 14. června 2018: společenství – v 19hod. – místo bude upřesněno;
 • Čtvrtek 14. června 2018: Společná modlitba organizátorů kurzů Alfa na Petrově – v boční kapli po mši v 18:15 hod.;
 • Sobota 16. června 2018: brigáda – tábořiště Rybník;
 • Neděle 17. června 2018: První svaté přijímání – mše sv. v 10 hod., v 15 hod. pobožnost v kostele + „pohárová oslava“;
 • Středa 20. června 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v klubovně;
 • Pátek 22. června 2018: společenství – v 19hod. – u Tomášků;
 • Víkend 22. – 24. června 2018: Ministrantská víkendovka na faře v Bílovicích n. Sv. – spousta zábavy a her společně s ministranty z Kuřimi – přihlaste se do 17. 6. Markovi Martínkovi;
 • Středa 27. června 2018: setkání farní rady – v 19 hod. na faře v Bílovicích;
 • Čtvrtek 28. června 2018: společenství – v 19hod. – místo bude upřesněno;
 • Pátek 29. června 2018: Hurá na prázdniny – v 17:30 hod. mše sv. na poděkování za uplynulý školní rok, následuje táborák na farní zahradě.

Pro přehled událostí v dalším období navštivte stránku Kalendář událostí.

 • Dětské mše svaté — každý pátek (ve školním roce) v 17.30 hod. se koná mše sv. pro děti. Od 16:30 hod. bude v horním patře farní klubovny pro menší děti (3 – 7 let) připravena katecheze Dobrého pastýře. Využijte tuhle příležitost, aby i vaše děti školního i předškolního věku mohly zakoušet společenství s Bohem v našem kostele.
 • Ministrantské schůzky – od ledna jednou za dva týdny v neděli od 8:30 hod. – vedou Marek Martínek a Marek Holánek;
 • Scholička se schází k přípravě vždy v neděli od 9:15 hod. do 9:45 v klubovně. Bližší informace – Katka Vaňková, Markéta Kleinová.

Seznam obsahuje akce, na jejichž pořádání se podílí farnost Bílovice nad Svitavou nebo na které chceme upozornit jako zajímavé.

Nové vstupní dveře bílovického kostela

Pátek, 1. 6. 2018

„Slyšte všichni lidé slovanští, slyšte Slovo.“ Cyril, Předzpěv k evangeliím

NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE DO KOSTELA SV. CYRILA A METODĚLE

Představujeme Vám projekt nových hlavních vchodových dveří do našeho farního kostela, na kterých bude vyobrazena originální abeceda prvního slovanského písma – HLAHOLICE v počtu 36 liter. Nové dveře hlavního vstupu do kostela se stanou originální připomínkou cyrilometodějské mise, která Moravany a ostatní Slovany zařadila mezi kulturní národy.

Nová podoba dveří bude odkazovat na stěžejní přínos Cyrilometodějské mise, kterým je Slovo, tedy Ježíš Kristus – Slovo, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Tvůrcem hlaholice je sv. Cyril a pomocí tohoto písma sv. Cyril a Metoděj, patroni našeho kostela, poprvé ve slovanském jazyce sepsali Evangelia a posléze i celou Bibli. Jednotlivé znaky tohoto písma mají i skrytý náboženský význam, např. první písmeno hlaholice má podobu křížku.

Otážeš-li se slovanských spisovatelů: Kdo vám vytvořil písmena nebo knihy přeložil? tu všichni to vědí a odpovídajíce řeknou: Svatý Konstantin Filosof řečený Cyril, ten nám i písmena vytvořil i knihy přeložil, a jeho bratr Metoděj. Takovou vzdělanost, bratři, dal Slovanům Bůh. Jemu budiž sláva a čest a moc a klanění nyní i vždycky i neskončené věky. Amen
Mnich Chrabr, O písmenech

Ve čtvrtek 17. dubna 2018 se podařilo nainstalovat poslední, ale současně také největší část z připraveného záměru realizace dvěří bílovického kostela v duchu cyrilometodějského odkazu. Už dříve jste si mohli všimnout bočních dvěří, které nesou úvodní slova Janova evangelia „Na počátku bylo Slovo“ (Iskonibě slovo). Současně s nimi se proměnily i vstupní dveře do věže a na kůr nesoucí jméno svatého Cyrila, autora nejstaršího písma hlaholice. Dnes už můžete s radostí shlédnout i velké vstupní dveře nesoucí všechna písmena hlaholice právě v tom nejstarším dochovaném provedení.

Děkujeme všem, kteří přispěli k tomu, aby bylo možné v krátkém čase celý projekt dokončit. Děkujeme také Obci Bílovice nad Svitavou za podstatnou finanční podporu.

 

Výjimečný koncert Jany Bouškové

Pátek, 1. 6. 2018

Konečně jsme se dočkali. A stálo to za to. Je středa 16. května večer a kostel sv. Cyrila a Metoděje se postupně zaplňuje. S velkým očekáváním, ale přesto asi většina z nás ani zdaleka netuší, jaký krásný zážitek se pro nás připravuje. Není mnoho českých umělců, kteří by ve svém oboru dosáhli na světové úrovni natolik výsadního postavení a tak výjimečným způsobem reprezentovali Českou republiku v zahraničí, jako harfistka Jana Boušková.

Umělkyně, která vystupuje pravidelně sólově i v komorních sestavách na významných domácích i světových koncertních pódiích a festivalech. Mezi nejvýznamnější bezpochyby patří její sólové recitály v Alice Tully Hall – Lincoln Center (New York), v Theatre Châtelet v Paříži, ve vídeňském Musikvereinu, na festivalu Pražské jaro a Berliner Festtage. Mimo sólové činnosti se Jana Boušková věnuje pedagogické dráze a současně vyučuje na Královské konzervatoři v Bruselu a je docentkou na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze. Od roku 2005 je též sóloharfistkou České filharmonie.

P. Pavel Lazárek v úvodním slovu připomněl místa v Bibli, ve kterých měla harfa či citera své místo. Nástroj, který nechyběl právě tam, kde vyjadřovali Izraelité svou radost a oslavovali Hospodina. Zvlášť pak mluvil o králi Saulovi a Davida. „Kdykoli na Saula doléhal duch od Boha, bral David citeru a hrál na ni. Saulovi to přinášelo úlevu a bylo mu dobře, zlý duch od něho odstupoval.“ Popřál všem přítomným, aby právě naslouchání kouzelným tónům harfy nás proměňovalo, proměňovalo naše vztahy, zbavovalo zloby a přivádělo k radosti.

V úvodu večera vystoupil desetiletý Vojtěch Loula z Bílovic, který se před několika lety vybral harfu jako svůj hudební nástroj. Jeho vystoupení bylo krásným překvapením. Získal si přízeň a uznání vyjádřenou bouřlivým potleskem všech přítomných.

Jana Boušková pak v hlavním programu přednesla skladby Jana Ladislava Drlíka, Františka Antonína Rössler-Rosseti, Josefa Suka a Antonína Dvořáka. Ještě teď s odstupem času zůstáváme v údivu nad tím, jak krásně dokáže právě tato hudba vtáhnout jakoby do jiného světa. Kouzelný nástroj pod rukama půvabné dámy přinášel neopakovatelný zážitek plný dynamiky a překvapivých zvratů. Strhující představení zakončila Jana Boušková symfonickou básní Vltava Bedřicha Smetany. Večer radosti, kdy nešlo jinak než ocenit potleskem vestoje.

Děkujeme také Marii Vacové, která se postarala o přípravu tohoto výjimečného koncertu. Na tento koncert budou Bílovice určitě ještě dlouho vzpomínat.

Koncert OctOpus Vocalis

Sobota, 17. 2. 2018

V neděli 28. ledna 2018 večer se bílovický kostel sv. Cyrila a Metoděje rozezvučel působivou španělskou a jihoamerickou vánoční hudbu spojenou pod názvem Ze Španělska do Nového světa v nádhrném koncertu vokálního souboru OctOpus Vocalis.

OctOpus Vocalis vystoupil pod vedením bílovičáka Martina Franze za hudebního doprovodu Michaely Koudelkové, Edgara Mojdla a Jana Čižmáře s TUTTI LIUTI.

     

 

Jak se vám koncert líbil? Děkujeme.

(foto převzato od OctOpus Vocalis)