Červen 2024 – kalendář akcí ve farnosti

Pořád se něco děje. Pravidelně přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Nabízíme události v červnu 2024.

 • Víkend 31. května – 2. června 2024: Víkendovka pro tatínky s dětmi – bližší info Jirka Štancl;
 • Sobota 1. června 2024: Skaut – zakončovací víkendovka dívčího oddílu;
 • Úterý 4. června 2024: Pastorační rada farnosti – v 18:15 hod. ve farním sále;
 • Úterý 4. června 2024: Ekumenické biblické hodiny s Pavlem Kašparem – Příběhy praotců Abraháma, Izáka a Jákoba – v 19:30 hod. ve farní klubovně – závěrečný večer (Josef Egyptský);
 • Čtvrtek 6. června 2024: Modlitební společenství – v 19 hod. v kostele;
 • Pátek 7. června 2024: Noc kostelů – bude zahájena zvoněním v 17:25 hod., následuje program se zaměřením na nově instalovanou velkoplošnou mozaiku z brněnské Dílny Všech svatých – znázorňuje čtyři obrazy naší spásy (Zvěstování, Ukřižování, Vzkříšení, Nevěsta církev). Samostatná prohlídka kostela včetně presbytáře i sakristie, k dispozici vytištěný popis kostela. Hlaholice na dveřích kostela odkazuje na sv. Cyrila a Metoděje, zajímavé jsou vitráže (Bohumír Matal), oltář a ambon (Ludvík Kolek), pámátník Jana Rybáře. Možnost v malých skupinkách vystoupit na věž, jejíž prostory jsou jindy veřejnosti nepřístupné. Od našich průvodců se dozvíte mnoho zajímavostí o zvonech i věžních hodinách. Nesmíme zapomenout na dětský mozaikový workshop. A samozřejmě mnohem víc…

 

 • 7. – 8. června 2024: Volby do Evropského parlamentu;
 • Víkend 7. – 9. června 2024: Skaut – zakončovací víkendovka chlapeckého oddílu;
 • Čtvrtek 13. června 2024: Modlitební společenství – v 19 hod. v kostele;
 • Pátek 14. června 2024: Ostrůvek – v 18 hod. pod pergolou na ostrůvku;
 • Sobota 15. června 2024: Bílovická křižovatka;
 • Čtvrtek 20. června 2024: Modlitební společenství – v 19 hod. v kostele;
 • 21. – 23. června 2024: Kefasfest – křesťanský multižánrový festival – Rosa Coeli, Dolní Kounice;
 • Pátek 21. června 2024: Kefasfest – skupina mladých vyráží v pátek společně na Kefasfest v Dolních Kounicích;
 • Pátek 21. června 2024: Dětská mše sv. (v 17:30 hod.) a táborák na zakončení školního roku;
 • Sobota 22. června 2024: Krojované hody Kanice;
 • Neděle 23. června 2024: Farní grilování – po mši sv. (v 11:00) na farní zahradě; nespěchejte domů, najíte a napijete se zde, bude určitě veselo, příležitost k přátelskému posezení;

Pro případné změny se podívejte vždy do aktuálních ohlášek. Dlouhodobější výhled je v Kalendáři událostí.

Komentáře jsou zablokovány.