Kategorie Kultura

Říjen 2022 – kalendář akcí ve farnosti

Sobota, 1. 10. 2022

Pořád se něco děje. Pravidelně přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události během října 2022.

 • Sobota 1. října 2022: Slavnostní požehnání památníku bílovického rodáka a kněze P. Jana Rybáře SJ – ve 13:30 úvodní modlitba na hřbitově u hrobu P. Jana Rybáře, ve 14h slavnostní bohoslužba v kostele (celebruje P. Tomáš Petráček), během ní bude požehnán památník. Po obřadu následuje přátelské posezení s pohoštěním.

 • Neděle 2. října 2022: Český filharmonický sbor Brno – komorní část  – program k sv. Václavu – v 18 hod. v bílovickém kostele, vstupné dobrovolné;

 • Úterý 4. října 2022: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – „Apokalypsa aneb Zjevení Janovo“ – v 19:30 ve farní klubovně (případně ve farním sále);

 • Čtvrtek 6. října 2022: Modlitební společenství – v 19 hod. v kostele;
 • Pátek 7. října 2022: Modlitba zpěvem – od 18:30 hod. (po mši sv.) v bílovickém kostele – kdo zpívá, dvakrát se modlí – zvou Řezníčkovi;
 • Úterý 11. října 2022: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – „Apokalypsa aneb Zjevení Janovo“ – v 19:30 ve farní klubovně (případně ve farním sále);
 • Čtvrtek 13. října 2022: Modlitební společenství – v 19 hod. v kostele;
 • Sobota 15. října 2022: Farní pouť – Znojmo a Jaroměříce nad Rokytnou – odjezd z Bílovic v 8 hod., v 10 hod. – Znojmo – slavnostní posvěcení nových zvonů spojené s oslavou 300 let milostného obrazu P. Marie Znojemské; pohoštění v klášteře, prohlídka města Znojma, návštěva a prohlídka opraveného kostela v Jaroměřicích nad Rokytnou. Nutné se přihlásit předem a zaplatit příspěvek na autobus (350Kč)

 • Neděle 16. října 2022: Farní kavárna – po mši sv. – s ochutnávkou kaše Mary’s Meals + sbírka školních batohů a kol;
 • Úterý 18. října 2022: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – „Apokalypsa aneb Zjevení Janovo“ – v 19:30 ve farní klubovně (případně ve farním sále);
 • Čtvrtek 20. října 2022: Česká křesťanská akademie – přednáškový cyklus Kapitoly z dějin Bílovic a okolíII. Páni z Obřan a Obřanský hrad (Marcel Martínek) – v 18 hod. v obřadní síni;

 • Čtvrtek 20. října 2022: Modlitební společenství – v 19 hod. v kostele;
 • Úterý 25. října 2022: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – „Apokalypsa aneb Zjevení Janovo“ – v 19:30 ve farní klubovně (případně ve farním sále);
 • 26. – 30. října 2022: Skaut – oddílové podzimní prázdniny;
 • Čtvrtek 27. října 2022: Modlitební společenství – v 19 hod. v kostele;

Pro případné změny se podívejte vždy do aktuálních ohlášek. Dlouhodobější výhled je v Kalendáři událostí.

Prohlídka kostelů v Jedovnicích a Senetářově

Sobota, 1. 10. 2022

V blízkosti Bílovic se nachází hned tři sakrální stavby, které přitahují pozornost lidí díky tomu, že byly postaveny nebo výrazně rekonstruovány v duchu liturgické reformy II. vatikánského koncilu z iniciativy P. Františka Vavříčka na začátku sedmdesátých let minulého století, tedy v době komunistické totality. V neděli 11. září odpoledne jsme mohli naštívit nejdříve kostel sv. Petra a Pavla v Jedovnicích, následně pak kapli Božského Srdce Páně v sousedních Kotvrdovicích a na závěr pak kostel sv. Josefa v Senetářově. Průvodcem místy, která jsou z velké části dílem Mikuláše Medka, Ludvíka Kolka, Jana Koblasy a Jana Nepraše, nám byl P. Pavel Kopeček, vedoucí katedry liturgické teologie Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého.

 

 

Září 2022 – kalendář akcí ve farnosti

Sobota, 3. 9. 2022

Pořád se něco děje. Pravidelně přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události během září 2022.

 • Pátek 2. září 2022: Zahájení školního roku – v 17:30 hod. mše sv. s žehnáním školních aktovek, následuje táborák na farní zahradě;
 • Pátek 2. září 2022: Modlitba zpěvem – od 18:30 hod. (po mši sv.) v bílovickém kostele – kdo zpívá, dvakrát se modlí – zvou Řezníčkovi;
 • Sobota 3. září 2022: Brigáda – sečení trávy kolem kostela a na farní zahradě – od 8 hod., info Pavel Frkal;
 • Čtvrtek 8. září 2022: Modlitební společenství – v 19 hod. v kostele;
 • Neděle 11. září 2022: Česká křesťanská akademie, místní skupina v Bílovicích nad Svitavou, srdečně zve v neděli dne 11. září 2022 na prohlídku kostela sv. Petra a Pavla v Jedovnici, kaple Božského Srdce Páně v Kotvrdovicích a kostela sv. Josefa v Senetářově. Uvedené kostely a kaple byly postaveny (rekonstruovány) z iniciativy P. Františka Vavříčka v duchu liturgické reformy II. vatikánského koncilu, obsahují jedinečná díla Mikuláše Medka, Jana Nepraše, Ludvíka Kolka, Jana Koblasy a dalších předních českých umělců. Výkladem poslouží P. doc. Pavel Kopeček, Th.D. vedoucí katedry liturgické teologie Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého. Sraz v 16.00 hod. v Jedovnici, v 17.00 hod. v Kotvrdovicích a v 17.30 hod. v Senetářově. Doprava je individuální, pokud máte místo v autě nebo je poptáváte, pošlete SMS na tel. 777 572 141.

 • Čtvrtek 15. září 2022: Česká křesťanská akademie – přednáškový cyklus Kapitoly z dějin Bílovic a okolíI. Okolí Bílovic ve středověku (Marek Peška) – v 18 hod. v obřadní síni;

 

 • Čtvrtek 15. září 2022: Modlitební společenství – v 19 hod. v kostele;
 • Pátek 16. září 2022: „Ostrůvek“ – od 18 hod., budeme se na vás nově těšit v salonku hospody U Ševčíků;
 • Sobota 17. září 2022: SOUSEDSKÉ SLAVNOSTI aneb ZAŽÍT BÍLOVICE JINAK – program od 14 hod. na různých místech v Bílovicích;

 • Neděle 17. září 2022: Farní kavárna – cca v 10:30, po mši sv. (ta začíná v 9:30) – posezení u kávy a drobného občerstvení, příležitost se seznámit a popovídat si;
 • Čtvrtek 22. září 2022: Modlitební společenství – v 19 hod. v kostele;
 • 23. – 24. září 2022: Komunální volby;
 • Čtvrtek 29. září 2022: Modlitební společenství – v 19 hod. v kostele;
 • Víkend 30. září – 2.října 2022: Skautská zahajovací výprava – všechny družinky (dívčí i chlapecký oddíl);

Pro případné změny se podívejte vždy do aktuálních ohlášek. Dlouhodobější výhled je v Kalendáři událostí.

Začínají prázdniny

Pondělí, 1. 8. 2022

Čas prázdnin, čas dovolených, je opět před námi. Na mši sv. jsme poděkovali za uplynulý školní rok, za učitele i kamarády, za nově nabyté znalosti. Táborák na farní zahradě se stal už neodmyslitelným znamením toho, že je čas si odpočinout a vydat se vstříc prázdninovým zážitkům. Prosíme Pána, aby všechny chránil od možných nebezpečí, zvlášť pak ty, kdo vyrážejí na daleké cesty. Plni zážitků se pak po všech táborech a dovolených sejdeme na začátku září.

K začátku prázdnin také u nás v Bílovicích neodmyslitelně patří patrocinium našeho kostela, tedy Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, na kterou tradičně pořádáme zahradní slavnost s grilováním. Nejinak tomu bylo i letos. I přes rozmarné počasí bylo moc hezké se sejít a oslavit tuhle příležitost.

foto z farního táboráku brzy doplníme

Varhanní koncert

Pátek, 10. 6. 2022

Po čase jsme měli v bílovickém kostele koncert. Tentokrát komponovaný: varhany a mluvené slovo. V pátek 27. května 2022 (v posunutém termínu) jsme měli možnost prožít hodnotný večer Krása hudby, moc slova,  který společně vytvořili Jan Lang svou hrou na varhany a Zdeněk Junák přednesem doprovodného slova. Vše v kouzelné harmonii. I přes souběh více událostí v Bílovicích si cestu na tento program do kostela našlo asi osm desítek posluchačů. Pan Lang navíc velmi působivě doprovodil svým varhanickým uměním i mši sv., která koncertu předcházela.

 

 

(foto MV)

Fotografie v kostele

Středa, 1. 6. 2022

Možná vás při vstupu do bílovického kostela zaujala výstava velkoformátových fotografií z projektu Člověk a víra. Prohlížejte si, užívejte si je. Budou s námi minimálně do konce června (než se na začátku července přesunou na Katolickou charismatickou konferenci na brněnské výstaviště).

Jsou krásné a zajímavé. Působivým způsobem zachycují život věřících a nabízí tak lidem z jiného prostředí nahlédnout mezi nás. Pokud rádi fotíte, můžete se přidat. Více na https://www.clovekavira.cz/.

Červen 2022 – kalendář akcí ve farnosti

Středa, 1. 6. 2022

Pořád se něco děje. Pravidelně přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události během června 2022.

 • Středa 1. června 2022: Svatodušní novéna – v 18:30 hod. v kostele – Adamov;

 • Čtvrtek 2. června 2022: Svatodušní novéna – v 18:30 hod. v kostele – Bílovice;
 • Pátek 3. června 2022: Svatodušní novéna – v 18:30 hod. v kostele – Bílovice;
 • Víkend 3. – 5. června 2022: Víkendovka pro tatínky s dětmi – jede se na chalupu nedaleko Telče, v plánu máme dobrodružství v přírodě i návštěvu muzea betlémů a také historického středu Telče. Akce je vhodná zvláště pro tatínky (popřípadě děti), které se o sebe (a tatínky) postarají :-). Bližší info u Jirky Štancla.
 • Sobota 4. června 2022: Děkanátko – děkanátní setkání mládých (2. stupeň ZŠ, středoškoláci) ve Křtinách – zahájení v kostele v 10 hod.;

 • Sobota 4. června 2022: Africká mše Normana Luboffa pro sbor, sólový mezzosoprán a perkuse, koncertní provedení – v 19 hod. v sále Obecní hospody v Bílovicích n. Svit. – zpívají VOX nymburgensis a Black Uganda Choir pod vedením MgA. Jana Mikuška; vstupné dobrovolné;
 • Sobota 4. června 2022: zakončení Svatodušní novény – vigílie Slavnosti Seslání Ducha sv. – Bílovice – ve 20 hod.;
 • Neděle 5. června 2022: Slavnost Seslání Ducha svatého – během mše svaté na Svatodušní neděli zazní Africká mše Normana Luboffa v podání pěveckého sboru VOX nymburgensis a Black Uganda Choir pod vedením sbormistra Jana Mikuška. Mše sv. bude proto přeložena na 11 hod.;

 • Úterý 7. června 2022: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – od 19:30 hod. na faře;
 • Čtvrtek 9. června 2022: Modlitební společenství – v 19 hod. v kostele;
 • Pátek 10. června 2022: Noc kostelů – zveme do Adamova, v Bílovicích letos NK nebude;
 • 10. – 18. června 2022: Romea Strata – část pouti z Aquilei do Říma, které by se zúčastnila naše farnost.

 

 • Sobota 11. června 2022: Bílovická křižovatka – tradiční multižánrový festival – https://www.bilovickakrizovatka.cz/
 • Úterý 14. června 2022: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – od 19:30 hod. na faře;
 • Čtvrtek 16. června 2022: Modlitební společenství – v 19 hod. v kostele;
 • Sobota 18. června 2022: Skautská besídka (tedy posezení se scénkami dětí, pro rodiče) – v 15 hod. v sále Obecní hospody;

 • Sobota 18. června 2022:“Ostrůvek“ – od 18:30 hod. na Ostrůvku pod pergolou;
 • Úterý 21. června 2022: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – od 19:30 hod. na faře;
 • Čtvrtek 23. června 2022: Modlitební společenství – v 19 hod. v kostele;
 • Pátek 24. června 2022: Táborák na zakončení školního roku – na farní zahradě (po mši sv. v 17:30 hod.);
 • Sobota 25. června 2022: brigáda – sekání trávy kolem kostela a fary (od 8 hod.) – domluva Pavel Frkal;
 • Neděle 26. června 2022: Farní den pro Bílovice – program bude upřesněn; přeloženo na podzimní termín;
 • Pondělí 27. června 2022: Exkurze pro ministranty do spalovny SAKO – v 15 hod. – přihlášky v sakristii;

 • Úterý 29. června 2022: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – od 19:30 hod. na faře – závěrečné setkání;

Pro případné změny se podívejte vždy do aktuálních ohlášek. Dlouhodobější výhled je v Kalendáři událostí.

Biřmování

Neděle, 1. 5. 2022

V neděli 24. dubna, na Neděli Božího milosrdenství, se u nás v Bílovicích uskutečnila dlouha připravované, ale také několikrát odložená, slavnost biřmování. Dvacet biřmovanců z našich farností (Bílovice, Adamov, Babice) přijalo z rukou otce biskupa Pavla Konzbula svátost křesťanské dospělosti. Pro celou farnost to byla opravdu nevšední a sváteční událost. A protože byl také svátek sv. Jiří, řada biřmovanců i další účastníci bohoslužby přišla ve skautských krojích. Po bohoslužbě pokračovala na farní zahradě, kde u bohatého občerstvení byla příležitost k neformálním rozhovorům a seznamování.

 

(foto David O.)

Reflexe práce synodálního procesu ve farnosti

Neděle, 1. 5. 2022

Ve středu 20. dubna se uskutečnila první schůzka členů synodálních skupin z bílovické farnosti s panem farářem a členy farní rady. Snahou bylo představit závěry, ke kterým jednotlivé skupinky došly, a současně se zamyslet hlavně nad tou částí, která se přímo týká života místní církve, farnosti.

Společným vodítkem příspěvků byla potřeba a důležitost vzájemného naslouchání, vnímání potřeb druhých a snaha o to, aby nikdo nezůstával stát stranou. Přijetí. Jednota. Život učedníků, naslouchání Duchu sv. Být zde pro druhé. Příležitost k duchovnímu doprovázení, pomoc přímluvnou modlitbou.

Jedná se o začátek dlouhodobého procesu. Snad budou následovat i další setkání a postupně dojde i k celkové proměně života farnosti ve smyslu synodality.

Památník Jana Rybáře

Neděle, 1. 5. 2022

Na nástěnce u bočního vchodu do kostela se můžete podívat na návrh paní Olgy Fryčové Hořavové (kterou všichni z farnosti určitě znáte) na realizaci pamětního místa Jana Rybáře na bílovickém kostele. Návrh byl nedávno představen na farní radě. Je dobré, aby se s ním mohli seznámit všichni farníci. Využijte tuto příležitost a případné konstruktivní připomínky a nápady sdílejte co nejdříve.

Pamětní místo Jana Rybáře (pdf)

Olga Fryčová Hořavová k návrhu a jeho realizace říká:

Hlavní část návrhu je tvořena textem Kréda Jana Rybáře a citátem: „Děkuji ti Bože, že bez nás nemůžeš být!“ a portrétem, nebo jiným symbolickým ztvárněním, Jana Rybáře. Celé dílo by bylo osazeno přímo do zdi kostela a stalo by se jeho přirozenou součástí. Texty budou vtlačeny do hlíny „do řádků cihel“. Reliéf bude naglazován glazurou shino, která vytváří krásný teplý cihlový tón. Následně bude reliéf vypálen v peci na dřevo na teplotu přesahující 1300 C, což zaručí jejich vysokou kvalitu a stálost.

První část práce spočívá v přípravě reliéfu a modelování. Druhá část spočívá v samotném výpalu v peci na dřevo. Tuto část budu realizovat v pronajaté peci. Průběh výpalu se děje za stálého přikládání dřeva a trvá přibližně 14 hodin. Třetí poslední část práce zahrnuje instalaci na zeď kostela. Stávající cihly osekáme, v přesném výřezu podle vytvořeného reliéfu, do hloubky 3 – 4 cm. Následovat bude nalepení reliéfu a zaspárování.