Velikonoce

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Tato slavnost je vrcholným dnem celého liturgického roku. Slavíme Boží vítězství nad zlem, hříchem, prohrou lidských dějin. Slavíme naději, kterou nám Bůh znovu po prvotním hříchu nabízí. Smíme být syny a dcerami nebeského Otce.

Marie Magdalská přichází časně ráno k hrobu (srv. Jan 20,1-9) a vidí odvalený kámen. Říká to Petrovi a Janovi, ti utíkají k hrobu, uvidí uvnitř pruhy plátna i roušku z hlavy složenou na jiném místě. Vstoupil, viděl, uvěřil.

 

Při nedělní mši sv. se tradičně žehnají velikonoční pokrmy.

Komentáře jsou zablokovány.