Vigilie Vzkříšení

Kristus vstal z mrtvých. Aleluja.

Vigilie Vzkříšení v sobotu 16. dubna 2022 v bílovickém kostele.

„Kristus včera i dnes, začátek i konec, alfa a omega. Kristus je Pán všech věků, on vládne dějinám. Jeho je království i moc i sláva po všechny věky věků. Amen.“

„Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění.“

Světlo Kristovo. Sláva Tobě, Pane.

 

 

 

Komentáře jsou zablokovány.