Kategorie Fotografie

Červen 2022 – kalendář akcí ve farnosti

Středa, 1. 6. 2022

Pořád se něco děje. Pravidelně přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události během června 2022.

 • Středa 1. června 2022: Svatodušní novéna – v 18:30 hod. v kostele – Adamov;

 • Čtvrtek 2. června 2022: Svatodušní novéna – v 18:30 hod. v kostele – Bílovice;
 • Pátek 3. června 2022: Svatodušní novéna – v 18:30 hod. v kostele – Bílovice;
 • Víkend 3. – 5. června 2022: Víkendovka pro tatínky s dětmi – jede se na chalupu nedaleko Telče, v plánu máme dobrodružství v přírodě i návštěvu muzea betlémů a také historického středu Telče. Akce je vhodná zvláště pro tatínky (popřípadě děti), které se o sebe (a tatínky) postarají :-). Bližší info u Jirky Štancla.
 • Sobota 4. června 2022: Děkanátko – děkanátní setkání mládých (2. stupeň ZŠ, středoškoláci) ve Křtinách – zahájení v kostele v 10 hod.;

 • Sobota 4. června 2022: Africká mše Normana Luboffa pro sbor, sólový mezzosoprán a perkuse, koncertní provedení – v 19 hod. v sále Obecní hospody v Bílovicích n. Svit. – zpívají VOX nymburgensis a Black Uganda Choir pod vedením MgA. Jana Mikuška; vstupné dobrovolné;
 • Sobota 4. června 2022: zakončení Svatodušní novény – vigílie Slavnosti Seslání Ducha sv. – Bílovice – ve 20 hod.;
 • Neděle 5. června 2022: Slavnost Seslání Ducha svatého – během mše svaté na Svatodušní neděli zazní Africká mše Normana Luboffa v podání pěveckého sboru VOX nymburgensis a Black Uganda Choir pod vedením sbormistra Jana Mikuška. Mše sv. bude proto přeložena na 11 hod.;

 • Úterý 7. června 2022: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – od 19:30 hod. na faře;
 • Čtvrtek 9. června 2022: Modlitební společenství – v 19 hod. v kostele;
 • Pátek 10. června 2022: Noc kostelů – zveme do Adamova, v Bílovicích letos NK nebude;
 • 10. – 18. června 2022: Romea Strata – část pouti z Aquilei do Říma, které by se zúčastnila naše farnost.

 

 • Sobota 11. června 2022: Bílovická křižovatka – tradiční multižánrový festival – https://www.bilovickakrizovatka.cz/
 • Úterý 14. června 2022: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – od 19:30 hod. na faře;
 • Čtvrtek 16. června 2022: Modlitební společenství – v 19 hod. v kostele;
 • Sobota 18. června 2022: Skautská besídka (tedy posezení se scénkami dětí, pro rodiče) – v 15 hod. v sále Obecní hospody;

 • Sobota 18. června 2022:“Ostrůvek“ – od 18:30 hod. na Ostrůvku pod pergolou;
 • Úterý 21. června 2022: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – od 19:30 hod. na faře;
 • Čtvrtek 23. června 2022: Modlitební společenství – v 19 hod. v kostele;
 • Pátek 24. června 2022: Táborák na zakončení školního roku – na farní zahradě (po mši sv. v 17:30 hod.);
 • Sobota 25. června 2022: brigáda – sekání trávy kolem kostela a fary (od 8 hod.) – domluva Pavel Frkal;
 • Neděle 26. června 2022: Farní den pro Bílovice – program bude upřesněn; přeloženo na podzimní termín;
 • Pondělí 27. června 2022: Exkurze pro ministranty do spalovny SAKO – v 15 hod. – přihlášky v sakristii;

 • Úterý 29. června 2022: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – od 19:30 hod. na faře – závěrečné setkání;

Pro případné změny se podívejte vždy do aktuálních ohlášek. Dlouhodobější výhled je v Kalendáři událostí.

Biřmování

Neděle, 1. 5. 2022

V neděli 24. dubna, na Neděli Božího milosrdenství, se u nás v Bílovicích uskutečnila dlouha připravované, ale také několikrát odložená, slavnost biřmování. Dvacet biřmovanců z našich farností (Bílovice, Adamov, Babice) přijalo z rukou otce biskupa Pavla Konzbula svátost křesťanské dospělosti. Pro celou farnost to byla opravdu nevšední a sváteční událost. A protože byl také svátek sv. Jiří, řada biřmovanců i další účastníci bohoslužby přišla ve skautských krojích. Po bohoslužbě pokračovala na farní zahradě, kde u bohatého občerstvení byla příležitost k neformálním rozhovorům a seznamování.

 

(foto David O.)

Relikviář svaté Zdislavy

Neděle, 27. 3. 2022

V letošní postní době jsme měli možnost mít v naší farnosti po dvě neděle na oltáři relikviář svaté Zdislavy.
Tento unikátní relikviář má podobu monstrance a je vyroben speciální technikou z křišťálového skla firmou Pačinek Glass ze sklárny v Kunraticích u Cvikova. Cvikovský farář a kanovník litoměřické kapituly P. Rudolf Repka zajistil ostatky svaté Zdislavy a jeho přátelé skláři vymysleli jedinečnou techniku, jak malou kůstku zatavit do skla tak, aby se nespálila.
Na přední straně relikviáře je text Es ossibus stanctae Zdislavae – z kostí svaté Zdislavy. Na podstavci jsou na třech bublinách znázorněny tři objekty: první: svatá Zdislava pomáhá potřebným, druhý: svatá Zdislavo, oroduj za nás a letopočty k jejímu 800. výročí narození a na třetí je znak litoměřické diecéze.
Relikviáře byly vyrobeny tři, jeden předali naši biskupové papeži Františkovi. Zbylé dva svatý otec požehnal a poté se vrátily do České republiky, kde je má na starosti právě P. Rudolf Repka, který nám relikviář laskavě zapůjčil, za což mu mnohokrát děkujeme.
V naší farnosti jsme se jeden týden před tímto relikviářem také modlili růženec za mír na Ukrajině, v Evropě i celém světě.
Kromě naší farnosti byl relikviář zapůjčen také do obou dalších farností, o které pečuje P. Pavel Lazárek, tedy Adamova a Babic nad Svitavou.

  

 

(text i foto M. Vacová)

O Těšitelkách Božského srdce Ježíšova

Sobota, 12. 3. 2022

V pátek 11. února 2022 se v bílovickém kostele uskutečnila další z přednášek z cyklu o řeholních řádech, které pořádá místní pobočka České křesťanské akademie. O Těšitelkách Božského srdce Ježíšova velmi poutavě hovořila provinční představená Františka Sebíňová z Rajhradu.  Za pozornost stojí, že tato kongregace je jedinou, která vznikla přímo na území brněnské diecéze. Její vznik je vedle samotné zakladatelky Matky Rosy (Barbory) Vůjtěchové neodmyslitelně spojen s osobou brněnského biskupa Pavla Huyna. Významné místo v počátcích zaujímá také sestra Marie Anežka (Františka Honrichs-Coudenhove, dědička Kunštátského panství).

Pro všechny přítomné byla přednáška velmi obohacující.

Před přednáškou sloužil pši sv. P. Jiří Janalík.

Novoroční přání

Neděle, 2. 1. 2022

Koncert Václava Hudečka

Pondělí, 18. 10. 2021

V neděli 10. října 2021 se v našem kostele uskutečnil výjimečný koncert houslového virtuóza pana Václava Hudečka. Vystoupil společně s cembalistou panem Martinem Hrochem (žákem Barbary Marie Willy). 170 vstupenek na koncert bylo beznadějně vyprodáno už s velkým předstihem. Pro všechny, kdo vstupenku získali, to byl nezapomenutelný kulturní zážitek.

 

Jak vznikají vitráže

Úterý, 7. 9. 2021

Už všichni určitě víte, že kostel sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích už brzy ozdobí jedinečné vitráže podle návrhu vytvořeného bílovickým malířem Bohumírem Matalem přímo pro náš bílovický kostel. Vytvořit vitráže pro všechna tři okna znamená nespočetně hodin pečlivé a současně i fyzicky náročné práce. Několika fotografiemi nabízíme možnost nahlédnout do dílny rodiny Dohnalových.

Expedice do rumunských hor

Úterý, 7. 9. 2021

Ve druhém srpnovém týdnu se uskutečnila expedice do rumunských hor Munții Apuseni. Otec Pavel připravil pro mládež a další účastníky dobrodružný a působivý program kombinující pěší turistiku v náročném horském a krasovém terénu a duchovní impulsy, které v kouzelné přírodě nabízejí nevšední podporu na cestě osobní křesťanské víry.

 

Velikonoční vigílie

Pátek, 9. 4. 2021

Vigílie vzkříšení byla přenášena živě Televizí Bílovice z kostela sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou. Už druhé Velikonoce v době přísných protikoronavirových omezení. To ale vůbec nic nemění na velikonoční zvěsti, kterou by měl slyšet každý člověk.

Kristus zvítězil nad smrtí. Aleluja.

 

 

 

Velký Pátek

Pátek, 9. 4. 2021

V době přísných omezení jsme vstoupili do Velikonočního tridua. Velkopáteční obřady byly přenášeny živě Televizí Bílovice z kostela sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou.