Kategorie Fotografie

První svaté přijímání

Pondělí, 19. 6. 2023

V neděli 4. června 2023 jsme se při slavnostní mši sv.mohli radovat z důležitého okamžiku na cestě víry pěti dětí z naší farnosti. V tento den poprvé přistoupili ke svatému přijímání. Daniela, Petr, Klára, Patricie a František. Provázejme je svou modlitbou i nadále, ať je blízkost Pána a jeho svátostí pro ně každodenní radostí a posilou, ať díky eucharistii roste jejich víra postupně až do dospělosti.

 
 

(foto Vítek Š)

Výměna oken v kostele

Čtvrtek, 1. 6. 2023

V závěru května prošel náš kostel zásadní proměnou, byla provedena výměna šesti oken v hlavní lodi kostela, podobně jak byla už dříve instalovaná okna v presbytáři, která dnes zdobí Matalovy vitráže. Takové práce samozřejmě s sebou nesou potřebu velkých příprav a pomocných prací. Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu. Prováděné práce nás navíc „vyhnaly“ na nedělní mši sv. ven před kostel. Nová okna nejen že budou působit dobře tepelně izolačně, ale navíc propouští spoustu světla dovnitř kostela a celý prostor tak působí velmi krásně. Okna jsou připravena na budoucí realizaci nových vitráží.

Připojujeme alespoň několik fotografií z období těchto prací.

 

 
 

 
(for Martin Š, Marie V, z FB)

Jeruzalém

Neděle, 2. 4. 2023

Otec Pavel se skupinou farníků vydal od 1. do 11. března na pouť do Izraele. Přinášíme příspěvek Petry, který může přiblížit nám všem celou cestu.

Vidět Svatou zemi mě dlouho lákalo, a tak jsem přivítala možnost navštívit ji s naší farností. Začátkem března jsme společně s naším panem farářem Otcem Pavlem a dalšími 13 poutníky strávili 10 dní v Jeruzalémě a okolí. Bydleli jsme v Hebron Khan hostelu jen 200 m od Chrámu Božího hrobu, který stojí na místě ukřižování i zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Městem jsme procházeli pěšky, k větším přesunům jsme využívali pohodlnou MHD.

Hned první den jsme se vydali do Betléma, kde jsme se v bazilice dotkli místa Ježíšova narození, navštívili Mléčnou jeskyni a kapli na „Poli pastýřů“ s kupolí připomínající noční oblohu. V kapli kostela sv. Kateřiny jsme mohli prožít vlastní mši svatou. V dalších dnech jsme na Olivové hoře v kostele Pater noster hledali českou verzi modlitby „Otče náš“ a zavítali do baziliky Utrpení vedle Getsemanské zahrady. Staré Město jsme pozorovali z hradeb se sedmi branami. Nevynechali jsme horu Sijón s večeřadlem a kostelem sv. Petra, Chrámovou horu a v kostele sv. Anny u rybníku Bethesda jsme si zazpívali. Na Via Dolorosa, kudy nesl Pán Ježíš svůj kříž na Golgotu, jsme se modlili křížovou cestu. V Ein Karem jsme kromě kostelů sv. Jana Křtitele a Navštívení, kde se Maria setkala s Alžbětou, obdivovali Chagallovy vitráže v nemocnici Hadassah. Večer jsme procházeli městem úzkými uličkami židovské, křesťanské, arménské a arabské čtvrti, zastavili se u Zdi nářků, vykopávek Davidova města a oknem jsme nahlédli do synagogy, kde tatínci zrovna učili číst synky Tóru.

Návštěvu těchto a ještě spousty dalších biblických míst jsme střídali výpravami do rozkvetlé pouště. U Mrtvého moře jsme byli nadšení z vodopádů uprostřed suché krajiny v soutěskách Ein Gedi. Díky krásnému počasí jsme se mohli dokonce i vykoupat. V hluboko zařezaném a rozeklaném údolí Wadi Qelt jsme obdivovali krásu a rozmanitost nejrůznějších kytek a pravoslavný klášter sv. Jiří umístěný ve skále. Trochu úzkost ve mně vzbuzovaly průchody přes palestinská území obehnaná ploty s ostnatým drátem a přítomnost mladých vojáků a křehkých vojaček se samopaly a nalakovanými nehty.

V Chrámu Božího hrobu jsme byli několikrát. Nejprve mě toto místo úplně nezaujalo, zdálo se mně přeplněné lidmi i věcmi. Ale když jsme se nečekaně mohli zúčastnit mše svaté v malé skupince přímo u Božího hrobu, neubránila jsem se slzám…z bolesti, z vděčnosti, z radosti ze vzkříšení Ježíše. Nezapomenutelné byli i další mše svaté v Jeruzalémě, v Betlémě a na pouštích v nádherné přírodě.

Každý večer jsem si říkala, že dnešní krásný den byl nejlepší. Ale on ten další den zase předčil moje očekávání. Jediné, co nás trochu potrápilo, bylo nachlazení, které jsme si v našem společném pokoji úspěšně předávali.

Od mé návštěvy Svaté země si při čteních z Písma vybavuji posvátná místa a krajinu, kde se to vše odehrávalo a příběhy z Bible jsou mi mnohem bližší.

Velký dík patří otci Pavlovi a jeho bratru Ondrovi, kteří pro nás připravili krásný a bohatý program. Po návratu mně tolik lidí říkalo, jak na nás mysleli, a tak jsem si vědoma, že jsme se ve Svaté zemi měli tak dobře i díky jejich modlitbám. Jsem vděčná za tento požehnaný čas.

 
 


Vybíráme návrhy vitráží

Pátek, 24. 2. 2023

V předsíni kostela jsou k dispozici všem k nahlédnutí a posouzení všechny dostupné návrhy vitráží pro boční okna.

Červen 2022 – kalendář akcí ve farnosti

Středa, 1. 6. 2022

Pořád se něco děje. Pravidelně přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události během června 2022.

 • Středa 1. června 2022: Svatodušní novéna – v 18:30 hod. v kostele – Adamov;

 • Čtvrtek 2. června 2022: Svatodušní novéna – v 18:30 hod. v kostele – Bílovice;
 • Pátek 3. června 2022: Svatodušní novéna – v 18:30 hod. v kostele – Bílovice;
 • Víkend 3. – 5. června 2022: Víkendovka pro tatínky s dětmi – jede se na chalupu nedaleko Telče, v plánu máme dobrodružství v přírodě i návštěvu muzea betlémů a také historického středu Telče. Akce je vhodná zvláště pro tatínky (popřípadě děti), které se o sebe (a tatínky) postarají :-). Bližší info u Jirky Štancla.
 • Sobota 4. června 2022: Děkanátko – děkanátní setkání mládých (2. stupeň ZŠ, středoškoláci) ve Křtinách – zahájení v kostele v 10 hod.;

 • Sobota 4. června 2022: Africká mše Normana Luboffa pro sbor, sólový mezzosoprán a perkuse, koncertní provedení – v 19 hod. v sále Obecní hospody v Bílovicích n. Svit. – zpívají VOX nymburgensis a Black Uganda Choir pod vedením MgA. Jana Mikuška; vstupné dobrovolné;
 • Sobota 4. června 2022: zakončení Svatodušní novény – vigílie Slavnosti Seslání Ducha sv. – Bílovice – ve 20 hod.;
 • Neděle 5. června 2022: Slavnost Seslání Ducha svatého – během mše svaté na Svatodušní neděli zazní Africká mše Normana Luboffa v podání pěveckého sboru VOX nymburgensis a Black Uganda Choir pod vedením sbormistra Jana Mikuška. Mše sv. bude proto přeložena na 11 hod.;

 • Úterý 7. června 2022: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – od 19:30 hod. na faře;
 • Čtvrtek 9. června 2022: Modlitební společenství – v 19 hod. v kostele;
 • Pátek 10. června 2022: Noc kostelů – zveme do Adamova, v Bílovicích letos NK nebude;
 • 10. – 18. června 2022: Romea Strata – část pouti z Aquilei do Říma, které by se zúčastnila naše farnost.

 

 • Sobota 11. června 2022: Bílovická křižovatka – tradiční multižánrový festival – https://www.bilovickakrizovatka.cz/
 • Úterý 14. června 2022: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – od 19:30 hod. na faře;
 • Čtvrtek 16. června 2022: Modlitební společenství – v 19 hod. v kostele;
 • Sobota 18. června 2022: Skautská besídka (tedy posezení se scénkami dětí, pro rodiče) – v 15 hod. v sále Obecní hospody;

 • Sobota 18. června 2022:“Ostrůvek“ – od 18:30 hod. na Ostrůvku pod pergolou;
 • Úterý 21. června 2022: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – od 19:30 hod. na faře;
 • Čtvrtek 23. června 2022: Modlitební společenství – v 19 hod. v kostele;
 • Pátek 24. června 2022: Táborák na zakončení školního roku – na farní zahradě (po mši sv. v 17:30 hod.);
 • Sobota 25. června 2022: brigáda – sekání trávy kolem kostela a fary (od 8 hod.) – domluva Pavel Frkal;
 • Neděle 26. června 2022: Farní den pro Bílovice – program bude upřesněn; přeloženo na podzimní termín;
 • Pondělí 27. června 2022: Exkurze pro ministranty do spalovny SAKO – v 15 hod. – přihlášky v sakristii;

 • Úterý 29. června 2022: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – od 19:30 hod. na faře – závěrečné setkání;

Pro případné změny se podívejte vždy do aktuálních ohlášek. Dlouhodobější výhled je v Kalendáři událostí.

Biřmování

Neděle, 1. 5. 2022

V neděli 24. dubna, na Neděli Božího milosrdenství, se u nás v Bílovicích uskutečnila dlouha připravované, ale také několikrát odložená, slavnost biřmování. Dvacet biřmovanců z našich farností (Bílovice, Adamov, Babice) přijalo z rukou otce biskupa Pavla Konzbula svátost křesťanské dospělosti. Pro celou farnost to byla opravdu nevšední a sváteční událost. A protože byl také svátek sv. Jiří, řada biřmovanců i další účastníci bohoslužby přišla ve skautských krojích. Po bohoslužbě pokračovala na farní zahradě, kde u bohatého občerstvení byla příležitost k neformálním rozhovorům a seznamování.

 

(foto David O.)

Relikviář svaté Zdislavy

Neděle, 27. 3. 2022

V letošní postní době jsme měli možnost mít v naší farnosti po dvě neděle na oltáři relikviář svaté Zdislavy.
Tento unikátní relikviář má podobu monstrance a je vyroben speciální technikou z křišťálového skla firmou Pačinek Glass ze sklárny v Kunraticích u Cvikova. Cvikovský farář a kanovník litoměřické kapituly P. Rudolf Repka zajistil ostatky svaté Zdislavy a jeho přátelé skláři vymysleli jedinečnou techniku, jak malou kůstku zatavit do skla tak, aby se nespálila.
Na přední straně relikviáře je text Es ossibus stanctae Zdislavae – z kostí svaté Zdislavy. Na podstavci jsou na třech bublinách znázorněny tři objekty: první: svatá Zdislava pomáhá potřebným, druhý: svatá Zdislavo, oroduj za nás a letopočty k jejímu 800. výročí narození a na třetí je znak litoměřické diecéze.
Relikviáře byly vyrobeny tři, jeden předali naši biskupové papeži Františkovi. Zbylé dva svatý otec požehnal a poté se vrátily do České republiky, kde je má na starosti právě P. Rudolf Repka, který nám relikviář laskavě zapůjčil, za což mu mnohokrát děkujeme.
V naší farnosti jsme se jeden týden před tímto relikviářem také modlili růženec za mír na Ukrajině, v Evropě i celém světě.
Kromě naší farnosti byl relikviář zapůjčen také do obou dalších farností, o které pečuje P. Pavel Lazárek, tedy Adamova a Babic nad Svitavou.

  

 

(text i foto M. Vacová)

O Těšitelkách Božského srdce Ježíšova

Sobota, 12. 3. 2022

V pátek 11. února 2022 se v bílovickém kostele uskutečnila další z přednášek z cyklu o řeholních řádech, které pořádá místní pobočka České křesťanské akademie. O Těšitelkách Božského srdce Ježíšova velmi poutavě hovořila provinční představená Františka Sebíňová z Rajhradu.  Za pozornost stojí, že tato kongregace je jedinou, která vznikla přímo na území brněnské diecéze. Její vznik je vedle samotné zakladatelky Matky Rosy (Barbory) Vůjtěchové neodmyslitelně spojen s osobou brněnského biskupa Pavla Huyna. Významné místo v počátcích zaujímá také sestra Marie Anežka (Františka Honrichs-Coudenhove, dědička Kunštátského panství).

Pro všechny přítomné byla přednáška velmi obohacující.

Před přednáškou sloužil pši sv. P. Jiří Janalík.

Novoroční přání

Neděle, 2. 1. 2022

Koncert Václava Hudečka

Pondělí, 18. 10. 2021

V neděli 10. října 2021 se v našem kostele uskutečnil výjimečný koncert houslového virtuóza pana Václava Hudečka. Vystoupil společně s cembalistou panem Martinem Hrochem (žákem Barbary Marie Willy). 170 vstupenek na koncert bylo beznadějně vyprodáno už s velkým předstihem. Pro všechny, kdo vstupenku získali, to byl nezapomenutelný kulturní zážitek.