Kategorie Fotografie

Biřmování

Neděle, 1. 5. 2022

V neděli 24. dubna, na Neděli Božího milosrdenství, se u nás v Bílovicích uskutečnila dlouha připravované, ale také několikrát odložená, slavnost biřmování. Dvacet biřmovanců z našich farností (Bílovice, Adamov, Babice) přijalo z rukou otce biskupa Pavla Konzbula svátost křesťanské dospělosti. Pro celou farnost to byla opravdu nevšední a sváteční událost. A protože byl také svátek sv. Jiří, řada biřmovanců i další účastníci bohoslužby přišla ve skautských krojích. Po bohoslužbě pokračovala na farní zahradě, kde u bohatého občerstvení byla příležitost k neformálním rozhovorům a seznamování.

 

(foto David O.)

Relikviář svaté Zdislavy

Neděle, 27. 3. 2022

V letošní postní době jsme měli možnost mít v naší farnosti po dvě neděle na oltáři relikviář svaté Zdislavy.
Tento unikátní relikviář má podobu monstrance a je vyroben speciální technikou z křišťálového skla firmou Pačinek Glass ze sklárny v Kunraticích u Cvikova. Cvikovský farář a kanovník litoměřické kapituly P. Rudolf Repka zajistil ostatky svaté Zdislavy a jeho přátelé skláři vymysleli jedinečnou techniku, jak malou kůstku zatavit do skla tak, aby se nespálila.
Na přední straně relikviáře je text Es ossibus stanctae Zdislavae – z kostí svaté Zdislavy. Na podstavci jsou na třech bublinách znázorněny tři objekty: první: svatá Zdislava pomáhá potřebným, druhý: svatá Zdislavo, oroduj za nás a letopočty k jejímu 800. výročí narození a na třetí je znak litoměřické diecéze.
Relikviáře byly vyrobeny tři, jeden předali naši biskupové papeži Františkovi. Zbylé dva svatý otec požehnal a poté se vrátily do České republiky, kde je má na starosti právě P. Rudolf Repka, který nám relikviář laskavě zapůjčil, za což mu mnohokrát děkujeme.
V naší farnosti jsme se jeden týden před tímto relikviářem také modlili růženec za mír na Ukrajině, v Evropě i celém světě.
Kromě naší farnosti byl relikviář zapůjčen také do obou dalších farností, o které pečuje P. Pavel Lazárek, tedy Adamova a Babic nad Svitavou.

  

 

(text i foto M. Vacová)

O Těšitelkách Božského srdce Ježíšova

Sobota, 12. 3. 2022

V pátek 11. února 2022 se v bílovickém kostele uskutečnila další z přednášek z cyklu o řeholních řádech, které pořádá místní pobočka České křesťanské akademie. O Těšitelkách Božského srdce Ježíšova velmi poutavě hovořila provinční představená Františka Sebíňová z Rajhradu.  Za pozornost stojí, že tato kongregace je jedinou, která vznikla přímo na území brněnské diecéze. Její vznik je vedle samotné zakladatelky Matky Rosy (Barbory) Vůjtěchové neodmyslitelně spojen s osobou brněnského biskupa Pavla Huyna. Významné místo v počátcích zaujímá také sestra Marie Anežka (Františka Honrichs-Coudenhove, dědička Kunštátského panství).

Pro všechny přítomné byla přednáška velmi obohacující.

Před přednáškou sloužil pši sv. P. Jiří Janalík.

Novoroční přání

Neděle, 2. 1. 2022

Koncert Václava Hudečka

Pondělí, 18. 10. 2021

V neděli 10. října 2021 se v našem kostele uskutečnil výjimečný koncert houslového virtuóza pana Václava Hudečka. Vystoupil společně s cembalistou panem Martinem Hrochem (žákem Barbary Marie Willy). 170 vstupenek na koncert bylo beznadějně vyprodáno už s velkým předstihem. Pro všechny, kdo vstupenku získali, to byl nezapomenutelný kulturní zážitek.

 

Jak vznikají vitráže

Úterý, 7. 9. 2021

Už všichni určitě víte, že kostel sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích už brzy ozdobí jedinečné vitráže podle návrhu vytvořeného bílovickým malířem Bohumírem Matalem přímo pro náš bílovický kostel. Vytvořit vitráže pro všechna tři okna znamená nespočetně hodin pečlivé a současně i fyzicky náročné práce. Několika fotografiemi nabízíme možnost nahlédnout do dílny rodiny Dohnalových.

Expedice do rumunských hor

Úterý, 7. 9. 2021

Ve druhém srpnovém týdnu se uskutečnila expedice do rumunských hor Munții Apuseni. Otec Pavel připravil pro mládež a další účastníky dobrodružný a působivý program kombinující pěší turistiku v náročném horském a krasovém terénu a duchovní impulsy, které v kouzelné přírodě nabízejí nevšední podporu na cestě osobní křesťanské víry.

 

Velikonoční vigílie

Pátek, 9. 4. 2021

Vigílie vzkříšení byla přenášena živě Televizí Bílovice z kostela sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou. Už druhé Velikonoce v době přísných protikoronavirových omezení. To ale vůbec nic nemění na velikonoční zvěsti, kterou by měl slyšet každý člověk.

Kristus zvítězil nad smrtí. Aleluja.

 

 

 

Velký Pátek

Pátek, 9. 4. 2021

V době přísných omezení jsme vstoupili do Velikonočního tridua. Velkopáteční obřady byly přenášeny živě Televizí Bílovice z kostela sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou.

 

 

 

 

První svaté přijímání

Úterý, 30. 6. 2020

V neděli 14. června 2020 se v bílovické farnosti uskutečnilo slavnostní první svaté přijímání. Slavný den pro jedenáct dětí. Další krok na cestě jejich víry a vztahu s Pánem.