Kategorie Fotografie

První svaté přijímání

Úterý, 30. 6. 2020

V neděli 14. června 2020 se v bílovické farnosti uskutečnilo slavnostní první svaté přijímání. Slavný den pro jedenáct dětí. Další krok na cestě jejich víry a vztahu s Pánem.

 

Žehnání srubu na novém tábořišti Rybník

Neděle, 4. 6. 2017

To, že skautské středisko, do kterého patří i náš bílovický oddíl, má nové tábořiště u obce Rybník nedaleko České Třebové, rozhodně není žádnou novinkou. Však také místo prošlo díky nezměrnému úsilí mnohých pod vedením Pavla Kulhánka velkou proměnou a dnes už je prakticky připravené přivítat první táborníky. Než si ale Rybník odbude svou ostrou premiéru, měli jsme příležitost sejít se zde ve slavnostním duchu. V sobotu 20. května byl den žehnání nově postaveného srubu a celého tábořiště. Skauti, rodiče, děti, čestní hosté, všichni přijeli na tohle krásné místo pečlivě připravené na tuto událost. Byla možnost prohlédnout si fotografie a pomyslně si projít historii tohoto místo od okamžiku zakoupení pozemku až po chvíle, kdy má tábořiště všechno potřebné, co by takové tábořiště mělo mít. A samozřejmě bylo připraveno i bohaté občerstvení a počasí přálo, takže den jako vymalovaný. Sluníčko hřálo, snad jen trochu víc větrno. Slavnost byla zahájena polní mší sv., kterou sloužil bílovický farář Pavel Lazárek. Mězi vzpomínáním a děkováním vyniklo to, při kterém hlavní stavitel a hybatel veškerého dění kolem tábořiště a vůbec v celém středisku dostal nové skautské vyznamenání. V závěru mše došlo na samotné žehnání. Jako i jinak v životě víme, že máloco je v zcela v našich rukách. O to důležitější je svěřit toto místo a všechny, kdo sem budou přijíždět, aby byli pod Boží ochranou. Děkujeme a těšíme se na společnou budoucnost.

IMG_7508 IMG_7534 IMG_7570 IMG_7574 IMG_7578 IMG_7581 IMG_7585 IMG_7601

 (foto Karel Ryšavý)

První svaté přijímání

Úterý, 26. 4. 2016

Letos byla udělována svátost prvního svatého přijímání v neděli 17. dubna, čtvrtou neděli velikonoční. Počasí se opravdu vydařilo a dotvořilo tak nádhernou atmosféru tohoto slavnostního dne.

V tento slavnostní den poprvé ke svatému přijímání přistoupilo 18 dětí z naší farnosti – Vilma, Adélka, Helenka, Veronika, Šárka, Miriam, Marek, Michal, Šimon K., Šimon P., Kryštof Š, Tadeáš, Tomáš, Dominik, Štěpán, Martin, Petr a Kryštof. A navíc jedna maminka. Děkujeme panu faráři otci Jaroslavu Filkovi a Lence Koudelkové za to, že naše děti tak pečlivě na tuto svátost připravovali a vysvětlili jim smysl eucharistie, seznámili je s významem symbolů křesťanství – kříže, světla, vody, význam křtu, svátosti smíření atd. Děti řešily různé úkoly, učili se vzájemně spolupracovat a pomáhat si, pochopit smysl Božího slova.

(Dana D.)

  BnS_090BnS_173

Co se dělo v čase vánočním

Čtvrtek, 21. 1. 2016

O letošních Vánocích nebylo v Bílovicích o zajímavé události nouze.

Na 4. neděli adventní přinesli naši skauti do kostela Betlémské světlo, které jen o několik dnů dříve přivezli jiní z Vídně do brněnské katedrály. Světlo zapálené na místě tradičně přisuzovaném narození Spasitele jsme si mohli přinést i do našich domovů. Světlo připomínající pravý smysl Vánoc. Zapálíme čtvrtou svíčku na adventním věnci, u kterého jsme se po celý advent scházeli k modlitbě. Děti si při nedělní mši ještě naposledy vytáhnou ruličku s úkolem na další adventní týden, aby se pomyslná obloha nad Betlémem na nástěnce v předsíni kostela mohla ještě víc rozsvítit hvězdičkami a sněhovými vločkami. Vánoce jsou blízko a děti během adventu svým snažením o dobro kolem sebe i v sobě se postarali o to, že dříve potemnělá obloha už zdaleka nevypadá tak pochmurně jako před třemi týdny.I přivstat si na roráty za to stojí.

A co my dospělí? Co nás zaměstnává? Lidé už několik dní ochotně přinášejí do kostela hygienické potřeby do sbírky pro lidi bez domova, které před Vánocemi předáváme Komunitě Sant‘ Egidio. Stejně tak byli lidé štědří i při tradiční sbírce vánočního cukroví a ovoce, určeného pro Denní centrum pro lidi bez domova na Bratislavské ulici v Brně. Přes shon vánočních příprav využíváme příležitost k zpovědi. Otec Jaroslav tráví ve zpovědnici dlouhé hodiny. Zamýšlíme se nad velkou Boží láskou, nad Slovem, které se stalo tělem, nad Bohem, který se sklání k nám, maličkým, přichází na tento svět jako malé bezbranné dítě, tam někde v Betlémě, i tady v Bílovicích. Bůh s námi. Adventem vstupujeme do Vánoc.

Na Štědrý den se s dětmi vydáváme na tu jejich Půlnoční, už v 15 hod. Každý rok přichází tolik dětí se svými rodiči a prarodiči právě v tuto dobu oslavit Ježíškovy narozeniny. Při mši sv. děti vkládají postavičku Ježíška do jestliček betléma u bočního oltáře. Krásně vyzdobený kostel naplno září vánoční atmosférou. Ano, nám, nám, narodil se. Slavení narození Ježíše Krista naplno propukne večerní vigílií Slavnosti Narození Páně. Radost z Boží blízkosti pak postupně roste v další dny vánočního času. Zpíváme koledy, scházíme se ke společnému slavení, navštěvujeme rodiny a svět se zdá alespoň na chvíli naplněný láskou a tolerancí.

Opět je tu možnost vidět představení Živý betlém v podání bílovických ochotníků Bota. Na Nový rok můžeme přijít na koncert smíšeného sboru Kantiléna. Zní známé i méně známé koledy. A jen o den později, po velkém bílovickém ohňostroji, koncert bílovického chrámového sboru „Vánoční koledování“.

K začátku roku pak neodmyslitelně patří i Tříkrálová sbírka. Malí i velcí koledníci zvoní u dvěří a lidé štědře přispívají do pokladniček, aby se ti nejpotřebnější měli zase o něco lépe.

Vánoční doba končí. Ať to důležité, vědomí Boží lásky k nám, zůstává v nás všech po celý rok 2016.

IMG_2496 IMG_2495 IMG_2494 IMG_2492 IMG_2489 IMG_2487 IMG_2486 IMG_2485 IMG_2483 IMG_2484 IMG_2482  IMG_2481 IMG_2478 IMG_2477 IMG_2476 IMG_2475 IMG_2474 IMG_2471 IMG_2473 IMG_2470 IMG_2469 IMG_2468 IMG_2466 IMG_2464

(Fotografie ze štědrovečerní dětské mše sv., autor Karel Ryšavý)

Oslava 100. let kostela sv. Cyrila a Metoděje 16. 6. 2013

Neděle, 21. 7. 2013

Nový zvon sv. Kliment na sv. Cyrila a Metoděje

Sobota, 13. 7. 2013

Fotoreportáž z koncertu skupiny Nebend

Neděle, 24. 3. 2013