Kurzy Beta

AKTUÁLNĚ:

Kurzy Beta v této době neprobíhají. Zájemcům o pokračování po Kurzu Alfa nabízíme společné setkávání při čtení Bible – Večery s Biblí (v úterý v 19:30 hod. ve farní klubovně v Bílovicích) a setkání při společné modlitbě (čtvrtek večer v 19 hod. v kostele nebo na různých místech podle domluvy).

Další možností je přidat se k malým skupinkám Modliteb matek. Zájemci o chlapskou spiritualitu se můžou přijmout pozvání do chlapského společenství. Kdo rádi zpívají, můžou se přidat k chrámovému sboru nebo využít večerních setkání vždy první pátek v měsíci při Modlitbě zpěvem.

Více o konkrétních aktivitách a jejich přesných termínech v Kalendáři událostí.

————————————————————

Beta je návazný kurz pro absolventy Kurzů Alfa, ať už ALFU absolvovali kdekoliv a kdykoliv.

BETA je dobrá příležitost k pokračování ve vzájemném setkávání.

Zamýšlíme se nad stejnými tématy jako při kurzech Alfa, ale snažíme se jít také o kousek dál. Opět tu platí, že diskuzí ve skupinkách můžeme získat nejvíc hlavně tím, že druzí řeknou to, co mě by nenapadlo. Beta může být dalším krůčkem na cestě k objevování pravého smyslu života, odpovědí na mnoho otázek, které se nevyhýbají žádnému člověku.

Pro případné otázky neváhejte využít kontakty na Kurzy Alfa: tel. 604644220, email: alfa.bilovice(na)email.cz

Termíny a témata večerů (podzim 2014):

 • 1. večer – Kdo je to Ježíš? – 18. září 2014
 • 2. večer – Proč zemřel Ježíš? – 2. října 2014
 • 3. večer – Jak získat víru? – 16. října 2014
 • 4. večer – Proč a jak se modlit? – 30. října 2014
 • 5. večer – Proč a jak číst Bibli? – 13. listopadu 2014
 • 6. večer – Jak nás Bůh vede? – 4. prosince 2014 (posunuto o týden oproti původnímu termínu)
 • 7. večer – Duch Svatý  – 18. prosince 2014 (posunuto o týden oproti původnímu termínu)
 • 8. večer – Jak odolat zlému?  – 8. ledna 2015
 • 9. večer – Proč a jak mluvit s druhými lidmi o víře? – 22. ledna 2015
 • 10.večer – Uzdravuje Bůh i dnes? – 5. února 2015
 • 11. večer – A co církev? – 19. února 2015

Termíny a přesné časy se ještě upřesní. Vyžádejte si podrobné informace.

Komentáře jsou zablokovány.