Činnost a hospodaření

Aktuálně:

Projekt stavebních oprav prostor pro činnost dětí a mládeže v roce 2021 byl spolufinancovaný s využitím příspěvku poskytnutého z dotace Jihomoravského kraje z programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže. Děkujeme za podporu.

S hospodařením farnosti se můžeme seznámit vždy na začátku kalendářního roku, kdy jsou podstatné údaje vyvěšeny na vývěskách v kostele. Informuje o tom i pan farář několikrát v rámci nedělních ohlášek. Objeví se i krátký příspěvek na farním webu. Každý, kdo se zajímá o jakékoliv bližší informace, může se kdykoliv během roku obrátit se svými otázkami na pana faráře nebo na Romana Vaňka.

Zprávy o hospodaření a činnosti z minulých let:

  • Výroční zpráva farnosti Bílovice nad Svitavou za rok 2015 (formát PDF)
  • Výroční zpráva farnosti Bílovice nad Svitavou za rok 2014 (formát PDF)
  • Výroční zpráva farnosti Bílovice nad Svitavou za rok 2013 (formát PDF)

Komentáře jsou zablokovány.