Hospodaření farnosti v roce 2020

Na vývěsce kostela se můžete seznámit s finanční stránkou činnosti bílovické farnosti v roce 2020. Sbírky vynesly priblizne 160 tisíc Kč, individuální dary 278 tisíc, Obec Bílovice nad Svitavou přispěla adresnými dotacemi ve výši 150 tisíc. Určitě zajímavý je i pohled na opravy interiéru kostela, které proběhly během podzimních měsíců. Přesnější určení celkových nákladů ve výši cca 334 tisíc najdete také ve finančním přehledu.

Pokud máte více otázek ohledně hospodaření farnosti, neváhejte se zeptat Romana Vaňka, pana faráře  nebo členů farní rady.

Nechat vzkaz

*