Kalendář událostí

Na této stránce se dozvíte o předběžně plánovaných událostech. Kalendář bude průběžně upřesňován, ale už teď si můžete rezervovat ve svém kalendáři potřebné dny pro všechny atraktivní akce.

Aktuálně:

 Co chystáme v dalších měsících:

 • Neděle 3. listopadu 2019: adorační den farnosti;
 • Neděle 3. listopadu 2019: Život v Duchu – obnova – bohoslužba pokání a smíření – 15 – 18 hod.;
 • Úterý 5. listopadu 2019: Ekumenické biblické večery – Lukášovo evangelium – s Pavlem Kašparem v 19 hod. ve farním sále;
 • Čtvrtek 7. listopadu 2019: Život v Duchu – obnova – 4. týden: Ježíš tě povolává za svého učedníka;
 • Pátek 8. listopadu 2019: Ministranti (liturgická katecheze jednou za 2 týdny) – v 16h;
 • Víkend 8. – 10. listopadu 2019: Skaut (Tresky) – víkendovka;
 • 8. – 9. listopadu 2019: Skaut (Kambalky) – přespávačka;
 • 9. – 10. listopadu 2019: Skaut (Makrely) – přespávačka;
 • 9. – 15. listopadu 2019: Poutní Řím – Národní pouť k 30. výročí kanonizace sv. Anežky České

 • Neděle 10. listopadu 2019: Biřmovanci – v 18 hod. na faře;
 • Úterý 12. listopadu 2019: Ekumenické biblické večery – Lukášovo evangelium – s Pavlem Kašparem v 19 hod. ve farním sále;
 • Úterý 19. listopadu 2019: Ekumenické biblické večery – Lukášovo evangelium – s Pavlem Kašparem v 19 hod. ve farním sále;
 • Čtvrtek 21. listopadu 2019: Život v Duchu – obnova – 5. týden: Ježíš tě naplňuje svým svatým Duchem;
 • Pátek 22. listopadu 2019: Ministranti (liturgická katecheze jednou za 2 týdny) – v 16h;
 • Pátek 22. listopadu 2019: MSKA – Cyklus o řeholních řádech:  III. Premonstráti – P. Jindřich Zdík Zdeněk Charouz, O.Praem, farář ve Vladislavi – bude potvrzeno/upřesněno;
 • Neděle 24. listopadu 2019: Biřmovanci – v 18 hod. na faře;
 • Úterý 26. listopadu 2019: Ekumenické biblické večery – Lukášovo evangelium – s Pavlem Kašparem v 19 hod. ve farním sále;
 • Čtvrtek 28. listopadu 2019: Život v Duchu – obnova – 6. týden: Duch svatý ti dává dary a milosti;
 • Neděle 1. prosince 2019: Život v Duchu – obnova – bohoslužba vylití Ducha svatého – 15 – 18 hod.;
 • Úterý 3. prosince 2019: Ekumenické biblické večery – Lukášovo evangelium – s Pavlem Kašparem v 19 hod. ve farním sále;
 • Středa 4. prosince 2019: Život v Duchu – obnova – 7. týden: Duch svatý tě včleňuje do Těla Kristova;
 • Sobota 7. prosince 2019: Skaut (Tresky, Kambalky) – výlet;
 • Sobota 7. prosince 2019: Skaut (Makrely) – rukodělky;
 • Neděle 8. prosince 2019: (Ne)tradiční Mikulášská – v 16:15 hod. před kostelem – bude potvrzeno/upřesněno;
 • Neděle 8. prosince 2019: Biřmovanci – v 18 hod. na faře;
 • Úterý 10. prosince 2019: Ekumenické biblické večery – Lukášovo evangelium – s Pavlem Kašparem v 19 hod. ve farním sále;
 • Čtvrtek 12. prosince 2019: Život v Duchu – obnova – 8. týden: Duch Ježíše ti dává schopnost nést ovoce
 • Pátek 13. prosince 2019: Ministranti (liturgická katecheze jednou za 2 týdny) – v 16h;
 • Pátek 14. prosince 2019: MSKA – Cyklus o řeholních řádech: IV. Karmelitáni – P. Pavel Pola, OCD, převor kláštera u Pražského Jezulátka – bude potvrzeno/upřesněno;
 • Úterý 17. prosince 2019: Ekumenické biblické večery – Lukášovo evangelium – s Pavlem Kašparem v 19 hod. ve farním sále;
 • Čtvrtek 19. prosince 2019: Život v Duchu – obnova – Rozeslání;
 • Neděle 15. prosince 2019: Adventní koncert Jitky Zerhauové (a hostů) – bude upřesněno.
 • Neděle 22. prosince 2019: Koncert cimbálové muziky – v 17 hod. v kostele – benefiční koncert pro farnost Rybník;
 • Úterý 24. prosince 2019: Štědrý den – štědrovečerní dětská mše s ukládáním Ježíška do jesliček v 15 hod.

A ještě dále:

 • Neděle 5. ledna 2020: Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční – na Náměstí R. Těsnohlídka v Bílovicích, čas bude upřesněn – pod vedením sbormistra Jiřího Řezníčka, zváni jsou všichni, kdo se budou chtít v dobré vůli zapojit;
 • Pátek 10. ledna 2020: Vánoční koncert Tišnovského komorního orchestru – v 18:30 hod. v bílovickém kostele;
 • Sobota 11. ledna 2020: Skaut – Zvířátková nadílka;
 • Pátek 17. ledna 2020: MSKA – Cyklus o řeholních řádech: V. Františkáni – P. Didak Robert Klučka, OFM, kvardián františkánského domu v Husovicích – bude potvrzeno/upřesněno;
 • Pátek 7. února 2020: MSKA – Cyklus o řeholních řádech: VI. Dominikáni – P. Filip Boháč, OP, převor kláštera u sv. Jiljí – bude potvrzeno/upřesněno;
 • 17. – 23. února 2020: jarní prázdniny;
 • Pátek 13. března 2020: MSKA – Cyklus o řeholních řádech: VII. Pauláni – P. Karel Hanslík, OM, korektor paulánského konventu na Vranově – bude potvrzeno/upřesněno;
 • Neděle 5. dubna 2020: pašijové zpěvy souboru Láska opravdivá – kostel sv. Cyrila a Metoděje v 18.30 hod.;
 • Pátek 17. dubna 2020: MSKA – Cyklus o řeholních řádech: VIII. Jezuité – P. Vojtěch Suchý, SJ, superior brněnské rezidence – bude potvrzeno/upřesněno;
 • Pátek 15. května 2020: MSKA – Cyklus o řeholních řádech: IX. Salesiáni – P. Zdeněk Jančařík, SDB, komunita salesiánů v Žabovřeskách – bude potvrzeno/upřesněno;
 • Víkend 12. – 14. června 2020: Skaut – zakončovací výprava;
 • 18. – 12. července 2020: Katolická charismatická konference v Brně;
 • 22. – 29. srpna 2020: Letní dovolená rodin v Cizkrajově – bližší info Martin Tomášek.

 

 • Dětské mše svaté — každý pátek (ve školním roce) v 17.30 hod. se koná mše sv. pro děti. Od 16.30 hod. bude pro předškolní děti připravena katecheze Dobrého pastýře. Využijte tuhle příležitost, aby i vaše děti školního i předškolního věku mohly zakoušet společenství s Bohem v našem kostele.

 

Seznam obsahuje akce, na jejichž pořádání se podílí farnost Bílovice nad Svitavou nebo na které chceme upozornit jako zajímavé.

 


Ohlédnutí zpět:

Komentáře jsou zablokovány.