Kalendář událostí

Na této stránce se dozvíte o předběžně plánovaných událostech. Kalendář bude průběžně upřesňován, ale už teď si můžete rezervovat ve svém kalendáři potřebné dny pro všechny atraktivní akce.

Aktuálně:

 Co chystáme v dalších měsících:

 • Pátek 2. listopadu 2018: Modlitba zpěvem – kdo zpívá, dvakrát se modlí – ve 20 hod. v bílovickém kostele,
 • Sobota 3. listopadu 2018: Duchovní obnova pro ženy ve Slavkově – Mons. Adam Rucki – „Maria – učitelka duchovního života“, 9.00-17.00, DSR; přihlaste se nejpozději dva dny před obnovou na tel.: 544 423 241, nebo na e-mail: ssnd@seznam.cz, www.skolskesestry.cz;
 • Sobota 3. listopadu 2018: Skaut – středisková drakiáda;
 • Neděle 4. listopadu 2018: „František blázen“ – autorské představení Jana Horáka. Vyprávění o životě a smrti svatého Františka z Assisi – v kostele v 18 hod.;

 • Úterý 6. listopadu 2018: setkání farní rady – bude upřesněno;
 • Středa 7. listopadu 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v klubovně;
 • Čtvrtek 8. listopadu 2018: přípravné setkání pro kurzy Alfa – v 18:30 hod. na faře;
 • Pátek 9. listopadu 2018: MSKA: KURZ KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ – III. Římskokatolická církev – Mons. Václav Slouk, brněnský děkan, farář u sv. Jakuba – ve farním sále v 18:15 hod.
 • Pátek 9. listopadu 2018: modlitební společenství – ve 20 hod. – místo bude upřesněno;
 • Středa 14. listopadu 2018: Koncert Musica da camera Brno a sólisté se sbormistrem Martinem Franze – v 19 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje (bude upřesněno);
 • Středa 14. listopadu 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v klubovně;
 • Pátek 16. listopadu 2018: modlitební společenství – ve 20 hod. – místo bude upřesněno;
 • Středa 21. listopadu 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v klubovně;
 • Pátek 23. listopadu 2018: modlitební společenství – ve 20 hod. – místo bude upřesněno;
 • Sobota 24. listopadu 2018: Skaut (Tuňáci) – Airsoft;
 • 23. – 24. listopadu 2018: Konference o evangelizaci – v Olomouci, pořádá Komunita Blahoslavenství;
 • Sobota 24. listopadu 2018: Duchovní obnova pro muže ve Slavkově – P. Jan Plodr – „Muž a křesťan“, 9.00-17.00, DSR; přihlaste se nejpozději dva dny před obnovou na tel.: 544 423 241, nebo na e-mail: ssnd@seznam.cz, www.skolskesestry.cz;
 • Středa 28. listopadu 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v klubovně;
 • Pátek 30. listopadu 2018: modlitební společenství – ve 20 hod. – místo bude upřesněno;
 • Sobota 1. prosince 2018: Skaut (Sledi) – výlet;
 • Neděle 2. prosince 2018: (ne)tradiční Mikulášská – před bílovickým kostelem přivítáme svatého Mikuláše – bude upřesněno;
 • Středa 5. prosince 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v klubovně;
 • Pátek 7. prosince 2018: Modlitba zpěvem – kdo zpívá, dvakrát se modlí – ve 20 hod. v bílovickém kostele,
 • Sobota 8. prosince 2018: Farní den v Adamově;
 • Neděle 9. prosince 2018: Adventní koncert Českého filharmonického sboru Brno (komorní soubor), sbormistr Petr Fiala – v 18 hod., bude upřesněno.
 • Středa 12. prosince 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v klubovně;
 • Pátek 14. prosince 2018: MSKA: KURZ KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ – IV. Luterství – Martin Grombiřík, emeritní farář Evangelické církve Augšpurského vyznání – ve farním sále v 18:15 hod.
 • Pátek 14. prosince 2018: modlitební společenství – ve 20 hod. – místo bude upřesněno;
 • Sobota 15. prosince 2018: Skaut (Sledi) – zvířátková nadílka;
 • Středa 19. prosince 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v klubovně;
 • Pátek 21. prosince 2018: modlitební společenství – ve 20 hod. – místo bude upřesněno;
 • Pondělí 24. prosince 2018: Štědrý den – dětská „štědrovečerní“ mše sv. v 15 hod., čas večerní „půlnoční“ mše sv. bude upřesněn;
 • Úterý 25. prosince 2018: Slavnost Narození Páně;

 

 • Začátek ledna: Tříkrálová sbírka 2019;
 • Pátek 4. ledna 2019: Modlitba zpěvem – kdo zpívá, dvakrát se modlí – ve 20 hod. v bílovickém kostele,
 • Pátek 11. ledna 2019: MSKA: KURZ KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ – V. Českobratrská církev evangelická – Pavel Kašpar, emeritní brněnský senior, farář ve Znojmě – ve farním sále v 18:15 hod.
 • Pátek 11. ledna 2019: modlitební společenství – ve 20 hod. – místo bude upřesněno;
 • Čtvrtek 17. ledna 2019: Kurz ALFA – úvodní večer – bude potvrzeno/upřesněno;
 • Pátek 18. ledna 2019: modlitební společenství – ve 20 hod. – místo bude upřesněno;
 • Pátek 25. ledna 2019: modlitební společenství – ve 20 hod. – místo bude upřesněno;
 • Pátek 1. února 2019: modlitební společenství – ve 20 hod. – místo bude upřesněno;
 • Pátek 8. února 2019: modlitební společenství – ve 20 hod. – místo bude upřesněno;
 • 9. – 16. února 2019: jarní prázdniny (sobota – sobota);
 • Pátek 15. února 2019: MSKA: KURZ KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ – VI. Československá církev husitská – Juraj Jordán Dovala, brněnský biskup – ve farním sále v 18:15 hod.
 • Středa 6. března 2019: Popeleční středa;
 • Pátek 8. března 2019: MSKA: KURZ KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ – VII. Starokatolictví a anglikánství – Pavel Stránský, biskup Starokatolické církve v ČR – ve farním sále v 18:15 hod.
 • Pátek 12. dubna 2019: MSKA: KURZ KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ – VIII. Baptisté – Pavel Coufal, kazatel Bratrské jednoty baptistů v Brně – ve farním sále v 18:15 hod.
 • Pátek 19. dubna 2019: Velký pátek;
 • Neděle 21. dubna 2019: Boží hod velikonoční – Slavnost Zmrvýchvstání Páně;
 • Pátek 10. května 2019: MSKA: KURZ KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ – IX. Ekumenismus a jeho perspektivy – Prof. Ivana Noble, vedoucí Ekumenického institutu na Evangelické teologické fakultě UK – ve farním sále v 18:15 hod.
 • Neděle 9. června 2019: Slavnost Seslání Ducha svatého;
 • 10.–14. července 2019: Katolická charismatická konference – v Brně na Výstavišti.

 

 • Dětské mše svaté — každý pátek (ve školním roce) v 17.30 hod. se koná mše sv. pro děti. Od 16.30 hod. bude pro předškolní děti připravena katecheze Dobrého pastýře. Využijte tuhle příležitost, aby i vaše děti školního i předškolního věku mohly zakoušet společenství s Bohem v našem kostele.
 • Schůzky ministrantů – jednou za dva týdny v neděli v 8:30 hod.

 

Seznam obsahuje akce, na jejichž pořádání se podílí farnost Bílovice nad Svitavou nebo na které chceme upozornit jako zajímavé.

 


Ohlédnutí zpět:

Komentáře jsou zablokovány.