První svaté přijímání

Letos byla udělována svátost prvního svatého přijímání v neděli 17. dubna, čtvrtou neděli velikonoční. Počasí se opravdu vydařilo a dotvořilo tak nádhernou atmosféru tohoto slavnostního dne.

V tento slavnostní den poprvé ke svatému přijímání přistoupilo 18 dětí z naší farnosti – Vilma, Adélka, Helenka, Veronika, Šárka, Miriam, Marek, Michal, Šimon K., Šimon P., Kryštof Š, Tadeáš, Tomáš, Dominik, Štěpán, Martin, Petr a Kryštof. A navíc jedna maminka. Děkujeme panu faráři otci Jaroslavu Filkovi a Lence Koudelkové za to, že naše děti tak pečlivě na tuto svátost připravovali a vysvětlili jim smysl eucharistie, seznámili je s významem symbolů křesťanství – kříže, světla, vody, význam křtu, svátosti smíření atd. Děti řešily různé úkoly, učili se vzájemně spolupracovat a pomáhat si, pochopit smysl Božího slova.

(Dana D.)

  BnS_090BnS_173

Nechat vzkaz

*