Co se dělo v čase vánočním

O letošních Vánocích nebylo v Bílovicích o zajímavé události nouze.

Na 4. neděli adventní přinesli naši skauti do kostela Betlémské světlo, které jen o několik dnů dříve přivezli jiní z Vídně do brněnské katedrály. Světlo zapálené na místě tradičně přisuzovaném narození Spasitele jsme si mohli přinést i do našich domovů. Světlo připomínající pravý smysl Vánoc. Zapálíme čtvrtou svíčku na adventním věnci, u kterého jsme se po celý advent scházeli k modlitbě. Děti si při nedělní mši ještě naposledy vytáhnou ruličku s úkolem na další adventní týden, aby se pomyslná obloha nad Betlémem na nástěnce v předsíni kostela mohla ještě víc rozsvítit hvězdičkami a sněhovými vločkami. Vánoce jsou blízko a děti během adventu svým snažením o dobro kolem sebe i v sobě se postarali o to, že dříve potemnělá obloha už zdaleka nevypadá tak pochmurně jako před třemi týdny.I přivstat si na roráty za to stojí.

A co my dospělí? Co nás zaměstnává? Lidé už několik dní ochotně přinášejí do kostela hygienické potřeby do sbírky pro lidi bez domova, které před Vánocemi předáváme Komunitě Sant‘ Egidio. Stejně tak byli lidé štědří i při tradiční sbírce vánočního cukroví a ovoce, určeného pro Denní centrum pro lidi bez domova na Bratislavské ulici v Brně. Přes shon vánočních příprav využíváme příležitost k zpovědi. Otec Jaroslav tráví ve zpovědnici dlouhé hodiny. Zamýšlíme se nad velkou Boží láskou, nad Slovem, které se stalo tělem, nad Bohem, který se sklání k nám, maličkým, přichází na tento svět jako malé bezbranné dítě, tam někde v Betlémě, i tady v Bílovicích. Bůh s námi. Adventem vstupujeme do Vánoc.

Na Štědrý den se s dětmi vydáváme na tu jejich Půlnoční, už v 15 hod. Každý rok přichází tolik dětí se svými rodiči a prarodiči právě v tuto dobu oslavit Ježíškovy narozeniny. Při mši sv. děti vkládají postavičku Ježíška do jestliček betléma u bočního oltáře. Krásně vyzdobený kostel naplno září vánoční atmosférou. Ano, nám, nám, narodil se. Slavení narození Ježíše Krista naplno propukne večerní vigílií Slavnosti Narození Páně. Radost z Boží blízkosti pak postupně roste v další dny vánočního času. Zpíváme koledy, scházíme se ke společnému slavení, navštěvujeme rodiny a svět se zdá alespoň na chvíli naplněný láskou a tolerancí.

Opět je tu možnost vidět představení Živý betlém v podání bílovických ochotníků Bota. Na Nový rok můžeme přijít na koncert smíšeného sboru Kantiléna. Zní známé i méně známé koledy. A jen o den později, po velkém bílovickém ohňostroji, koncert bílovického chrámového sboru „Vánoční koledování“.

K začátku roku pak neodmyslitelně patří i Tříkrálová sbírka. Malí i velcí koledníci zvoní u dvěří a lidé štědře přispívají do pokladniček, aby se ti nejpotřebnější měli zase o něco lépe.

Vánoční doba končí. Ať to důležité, vědomí Boží lásky k nám, zůstává v nás všech po celý rok 2016.

IMG_2496 IMG_2495 IMG_2494 IMG_2492 IMG_2489 IMG_2487 IMG_2486 IMG_2485 IMG_2483 IMG_2484 IMG_2482  IMG_2481 IMG_2478 IMG_2477 IMG_2476 IMG_2475 IMG_2474 IMG_2471 IMG_2473 IMG_2470 IMG_2469 IMG_2468 IMG_2466 IMG_2464

(Fotografie ze štědrovečerní dětské mše sv., autor Karel Ryšavý)

Nechat vzkaz

*