Relikviář svaté Zdislavy

V letošní postní době jsme měli možnost mít v naší farnosti po dvě neděle na oltáři relikviář svaté Zdislavy.
Tento unikátní relikviář má podobu monstrance a je vyroben speciální technikou z křišťálového skla firmou Pačinek Glass ze sklárny v Kunraticích u Cvikova. Cvikovský farář a kanovník litoměřické kapituly P. Rudolf Repka zajistil ostatky svaté Zdislavy a jeho přátelé skláři vymysleli jedinečnou techniku, jak malou kůstku zatavit do skla tak, aby se nespálila.
Na přední straně relikviáře je text Es ossibus stanctae Zdislavae – z kostí svaté Zdislavy. Na podstavci jsou na třech bublinách znázorněny tři objekty: první: svatá Zdislava pomáhá potřebným, druhý: svatá Zdislavo, oroduj za nás a letopočty k jejímu 800. výročí narození a na třetí je znak litoměřické diecéze.
Relikviáře byly vyrobeny tři, jeden předali naši biskupové papeži Františkovi. Zbylé dva svatý otec požehnal a poté se vrátily do České republiky, kde je má na starosti právě P. Rudolf Repka, který nám relikviář laskavě zapůjčil, za což mu mnohokrát děkujeme.
V naší farnosti jsme se jeden týden před tímto relikviářem také modlili růženec za mír na Ukrajině, v Evropě i celém světě.
Kromě naší farnosti byl relikviář zapůjčen také do obou dalších farností, o které pečuje P. Pavel Lazárek, tedy Adamova a Babic nad Svitavou.

  

 

(text i foto M. Vacová)

Komentáře jsou zablokovány.