O Těšitelkách Božského srdce Ježíšova

V pátek 11. února 2022 se v bílovickém kostele uskutečnila další z přednášek z cyklu o řeholních řádech, které pořádá místní pobočka České křesťanské akademie. O Těšitelkách Božského srdce Ježíšova velmi poutavě hovořila provinční představená Františka Sebíňová z Rajhradu.  Za pozornost stojí, že tato kongregace je jedinou, která vznikla přímo na území brněnské diecéze. Její vznik je vedle samotné zakladatelky Matky Rosy (Barbory) Vůjtěchové neodmyslitelně spojen s osobou brněnského biskupa Pavla Huyna. Významné místo v počátcích zaujímá také sestra Marie Anežka (Františka Honrichs-Coudenhove, dědička Kunštátského panství).

Pro všechny přítomné byla přednáška velmi obohacující.

Před přednáškou sloužil pši sv. P. Jiří Janalík.

Komentáře jsou zablokovány.