Kategorie Farnost

Jak vzniká památník

Pondělí, 17. 10. 2022

Mnozí kolemjdoucí mohli zvolna sledovat, jak na bílovickém kostele vzniká památník věnovaný bílovickému rodákovi P. Janu Rybářovi. Do slavnostního odhalení a posvěcení památníku se toho muselo stihnout opravdu hodně. Byla by škoda sem nevložit pár fotek, které někteří zachytili v době finálních příprav.

fotografie brzy doplníme

Říjen 2022 – kalendář akcí ve farnosti

Sobota, 1. 10. 2022

Pořád se něco děje. Pravidelně přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události během října 2022.

 • Sobota 1. října 2022: Slavnostní požehnání památníku bílovického rodáka a kněze P. Jana Rybáře SJ – ve 13:30 úvodní modlitba na hřbitově u hrobu P. Jana Rybáře, ve 14h slavnostní bohoslužba v kostele (celebruje P. Tomáš Petráček), během ní bude požehnán památník. Po obřadu následuje přátelské posezení s pohoštěním.

 • Neděle 2. října 2022: Český filharmonický sbor Brno – komorní část  – program k sv. Václavu – v 18 hod. v bílovickém kostele, vstupné dobrovolné;

 • Úterý 4. října 2022: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – „Apokalypsa aneb Zjevení Janovo“ – v 19:30 ve farní klubovně (případně ve farním sále);

 • Čtvrtek 6. října 2022: Modlitební společenství – v 19 hod. v kostele;
 • Pátek 7. října 2022: Modlitba zpěvem – od 18:30 hod. (po mši sv.) v bílovickém kostele – kdo zpívá, dvakrát se modlí – zvou Řezníčkovi;
 • Úterý 11. října 2022: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – „Apokalypsa aneb Zjevení Janovo“ – v 19:30 ve farní klubovně (případně ve farním sále);
 • Čtvrtek 13. října 2022: Modlitební společenství – v 19 hod. v kostele;
 • Sobota 15. října 2022: Farní pouť – Znojmo a Jaroměříce nad Rokytnou – odjezd z Bílovic v 8 hod., v 10 hod. – Znojmo – slavnostní posvěcení nových zvonů spojené s oslavou 300 let milostného obrazu P. Marie Znojemské; pohoštění v klášteře, prohlídka města Znojma, návštěva a prohlídka opraveného kostela v Jaroměřicích nad Rokytnou. Nutné se přihlásit předem a zaplatit příspěvek na autobus (350Kč)

 • Neděle 16. října 2022: Farní kavárna – po mši sv. – s ochutnávkou kaše Mary’s Meals + sbírka školních batohů a kol;
 • Úterý 18. října 2022: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – „Apokalypsa aneb Zjevení Janovo“ – v 19:30 ve farní klubovně (případně ve farním sále);
 • Čtvrtek 20. října 2022: Česká křesťanská akademie – přednáškový cyklus Kapitoly z dějin Bílovic a okolíII. Páni z Obřan a Obřanský hrad (Marcel Martínek) – v 18 hod. v obřadní síni;

 • Čtvrtek 20. října 2022: Modlitební společenství – v 19 hod. v kostele;
 • Úterý 25. října 2022: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – „Apokalypsa aneb Zjevení Janovo“ – v 19:30 ve farní klubovně (případně ve farním sále);
 • 26. – 30. října 2022: Skaut – oddílové podzimní prázdniny;
 • Čtvrtek 27. října 2022: Modlitební společenství – v 19 hod. v kostele;

Pro případné změny se podívejte vždy do aktuálních ohlášek. Dlouhodobější výhled je v Kalendáři událostí.

Farní rada

Sobota, 1. 10. 2022

V pátek 23. září se uskutečnilo setkání farní rady. Hlavním tématem byly připravované pastorační aktivity a příprava blížící se slavnosti žehnání památníku P. Jana Rybáře.

Brzy sem doplníme zápis s podrobnostmi.

 

Příspěvky na památník Jana Rybáře

Sobota, 1. 10. 2022

Spolu s pozvánkou na slavnostní požehnání památníku P. Jana Rybáře na kostele v Bílovicích bychom chtěli požádat všechny, kdo by na realizaci památníku chtěli přispět, aby tak učinili jedním z následujících způsobů:
– poslat finanční příspěvek v libovolné výši na účet farnosti 2024391359/0800 s variabilním symbolem 1931 (rok narození Jana Rybáře)
– libovolnou částku předat v hotovosti paní Jitce Cívkové

Na všechny dary lze následně vystavit potvrzení a částku uplatnit pro odpočet ze základu daně z příjmu na začátku následujícího roku.
Děkujeme.

Výuka náboženství 2022/23

Sobota, 1. 10. 2022

Výuka náboženství v Bílovicích nad Svitavou ve školním roce 2022/23 začne od října:

1. tř. – 2. tř.: čtvrtek 12:45 – 13:30 (šestá vyučovací hodina)
3. tř. – 5. tř.: čtvrtek 13:40 – 14:25 (sedmá vyučovací hodina)
6. tř. – 9. tř.: v pátek 18:30 – 19:30 na faře

Prohlídka kostelů v Jedovnicích a Senetářově

Sobota, 1. 10. 2022

V blízkosti Bílovic se nachází hned tři sakrální stavby, které přitahují pozornost lidí díky tomu, že byly postaveny nebo výrazně rekonstruovány v duchu liturgické reformy II. vatikánského koncilu z iniciativy P. Františka Vavříčka na začátku sedmdesátých let minulého století, tedy v době komunistické totality. V neděli 11. září odpoledne jsme mohli naštívit nejdříve kostel sv. Petra a Pavla v Jedovnicích, následně pak kapli Božského Srdce Páně v sousedních Kotvrdovicích a na závěr pak kostel sv. Josefa v Senetářově. Průvodcem místy, která jsou z velké části dílem Mikuláše Medka, Ludvíka Kolka, Jana Koblasy a Jana Nepraše, nám byl P. Pavel Kopeček, vedoucí katedry liturgické teologie Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého.

 

 

Zahájení školního roku

Sobota, 1. 10. 2022

Začíná nový školní rok. Při první páteční (dětské) bohoslužbě se u nás v Bílovicích žehnají školní aktovky a batohy. Přejeme všem dětem, ať je učení a tím i příprava do života v dospělosti baví. Modlíme se také za učitele a vychovatele, aby to důležité dokázali dětem předat s láskou.

Po mši sv. následoval i táborák na farní zahradě.

 

Září 2022 – kalendář akcí ve farnosti

Sobota, 3. 9. 2022

Pořád se něco děje. Pravidelně přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události během září 2022.

 • Pátek 2. září 2022: Zahájení školního roku – v 17:30 hod. mše sv. s žehnáním školních aktovek, následuje táborák na farní zahradě;
 • Pátek 2. září 2022: Modlitba zpěvem – od 18:30 hod. (po mši sv.) v bílovickém kostele – kdo zpívá, dvakrát se modlí – zvou Řezníčkovi;
 • Sobota 3. září 2022: Brigáda – sečení trávy kolem kostela a na farní zahradě – od 8 hod., info Pavel Frkal;
 • Čtvrtek 8. září 2022: Modlitební společenství – v 19 hod. v kostele;
 • Neděle 11. září 2022: Česká křesťanská akademie, místní skupina v Bílovicích nad Svitavou, srdečně zve v neděli dne 11. září 2022 na prohlídku kostela sv. Petra a Pavla v Jedovnici, kaple Božského Srdce Páně v Kotvrdovicích a kostela sv. Josefa v Senetářově. Uvedené kostely a kaple byly postaveny (rekonstruovány) z iniciativy P. Františka Vavříčka v duchu liturgické reformy II. vatikánského koncilu, obsahují jedinečná díla Mikuláše Medka, Jana Nepraše, Ludvíka Kolka, Jana Koblasy a dalších předních českých umělců. Výkladem poslouží P. doc. Pavel Kopeček, Th.D. vedoucí katedry liturgické teologie Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého. Sraz v 16.00 hod. v Jedovnici, v 17.00 hod. v Kotvrdovicích a v 17.30 hod. v Senetářově. Doprava je individuální, pokud máte místo v autě nebo je poptáváte, pošlete SMS na tel. 777 572 141.

 • Čtvrtek 15. září 2022: Česká křesťanská akademie – přednáškový cyklus Kapitoly z dějin Bílovic a okolíI. Okolí Bílovic ve středověku (Marek Peška) – v 18 hod. v obřadní síni;

 

 • Čtvrtek 15. září 2022: Modlitební společenství – v 19 hod. v kostele;
 • Pátek 16. září 2022: „Ostrůvek“ – od 18 hod., budeme se na vás nově těšit v salonku hospody U Ševčíků;
 • Sobota 17. září 2022: SOUSEDSKÉ SLAVNOSTI aneb ZAŽÍT BÍLOVICE JINAK – program od 14 hod. na různých místech v Bílovicích;

 • Neděle 17. září 2022: Farní kavárna – cca v 10:30, po mši sv. (ta začíná v 9:30) – posezení u kávy a drobného občerstvení, příležitost se seznámit a popovídat si;
 • Čtvrtek 22. září 2022: Modlitební společenství – v 19 hod. v kostele;
 • 23. – 24. září 2022: Komunální volby;
 • Čtvrtek 29. září 2022: Modlitební společenství – v 19 hod. v kostele;
 • Víkend 30. září – 2.října 2022: Skautská zahajovací výprava – všechny družinky (dívčí i chlapecký oddíl);

Pro případné změny se podívejte vždy do aktuálních ohlášek. Dlouhodobější výhled je v Kalendáři událostí.

Na konci prázdnin v Cizkrajově

Sobota, 3. 9. 2022

Blíží se konec prázdnin. Pro některé z nás je neodmyslitelně spojený s týdnem v jihočeském Cizkrajově v blízkosti Dačic a Slavonic. Jezdíme se už devatenáct let a stále se nám daří objevovat nová místa. Nebo se už tolik známá místa proměňují prakticky před očima. Kůrovcová kalamita a následné kácení v posledních letech změnila některá místa k nepoznání. Ať tak či tak, tento kraj nám přirostl k srdci a rádi se sem vracíme. Naše složení se postupně proměňuje s tím, jak děti odrůstají.

Útočištěm je nám místní fara, která poskytuje všechno potřebné. Není to dovolená pro náročné, ale rodiny, které se sejdou, si tento týden vždycky užijí. Ať už je počasí jakékoliv. A na konci srpna je v České Kanadě opravdu nevyzpytatelné. Letos těch příležitostí ke koupání v místních rybnících moc nebylo. Za to cyklictických kilometrů s přesahem do Rakouska bylo víc než dost. Večerní táboráky se špekáčky a třeba i s kytarou jsou moc fajn. Přidáte se příští rok k nám?

 

 

 

 

Expedice do Jizerských hor

Sobota, 3. 9. 2022

Týden od neděle 21. srpna patřil výpravě mládeže z našich farností s otcem Pavlem do Jizerských hor. Na jedotlivé výlety vyráželi z vesnice Zásada. Jizerské hory jsou nádherné, čisté, plné vzácné vody a zatím i docela tiché. Děti měli možnost toho všeho se dotknout. Celým pobytem provázely mše svaté a katecheze připravené panem farářem. Otec Pavel učil o lidském těle, jeho důstojnosti, jedinečnosti, jakým je pro nás darem a jak velmi máme ctít těla svých rodičů, kteří nám dali život. Další témata na téma láska a odvaha, byly také podněcující a provázely nás po celou dobu pobytu.

Program jednotlivých dnů hodně závisel na počasí. Ve vesnici Alšovice v továrně Beadgame v kreativní dílně děti skládali skleněnou mozaiku. Na farmě v Pěnčíně si prohlédly celý statek a v suchu a teple se najedly. Ve vesnici Krásná, kde se nachází Kittelův dům a kostel sv. Josefa, si někteří zahráli i na varhany. Po mši svaté následoval výstup po kolenou na svatých schodech, které jsou raritou tohoto místa. Na každém stupínku proběhly modlitby speciálně určené pro tyto schody. Výstup trval asi půl hodiny. Pondělní večer zakončili půlnoční narozeninovou oslavou připravenou pro Adama.

V úterý opět pršelo, ideální pro výlet do Bozkovských jeskyní. Následovala cesta Riegrovou stezkou, která vede nad roklí s řekou Jizerou. Většina dětí šla do řeky přes balvany i do proudu. Pro návrat ze Semil do Spálova, opět v pláštěnkách, šli náročnější, ale krásnou stezkou přes malou rozhlednu. „Blíže nebi na malém skalnatém útesu a v úžasu nad tím, jakými stezkami nás Pán provází, jsme se společně modlili a přijímali s jinými křesťany, kteří se k nám přidali na mši sv. Tady byl jistě Bůh s námi“, říká Alice.

Hezké středeční počasí umožnilo výlet přes vodopády na řece Černá Desná k přehradě Souš. Mše svatá proběhla v Zásadě před kaplí, kde jsou i průlezky a venkovní posilovna. K večernímu programu patřilo sledování filmu o Janu Pavlovi II. Ve čtvrtek se všichni vydali na Černostudniční hřeben nad Zásadou. Děti trhaly borůvky, aby si splnily přání, že uvaří knedlíky a paní Lazárková upeče koláč. Kluci připravili venku táborák, další dvě skupinky obsadily obě kuchyně, které se v domě nalézají a vařily a vařily… Takže na závěr výborné knedlíky, venku opečený salám, táborák a katecheze.

Díky Bohu za jejich vztahy a přátelství. To je ta nejvyšší hodnota, kterou si odvezly.

(na základě příspěvku Alice; foto snad brzy doplníme)