Kategorie Farnost

Červenec a srpen 2020 – kalendář akcí ve farnosti

Úterý, 30. 6. 2020

Pořád se něco děje. Pravidelně přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události během prázdninových měsíců roku 2020. Stále ještě doznívají určitá omezení zavedená k zamezení šíření onemocnění COVID-19. Níže uvedené akce se můžou podle aktuální situace rušit a měnit.

 • 4. – 18. července 2020: Skaut – chlapecký tábor – tábořiště Rybník;
 • Neděle 5. července 2020: Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů naší farnosti – křest katechumenů, zahradní slavnost (s grilováním);
 • Neděle 5. července 2020: koncert Barokní České nebe v podání souboru Ritornello – v 16 hod. v bílovickém kostele (nejen jako hold našim patronům, ale také jako poděkování a blahopřání otci Pavlovi k jeho 15. výročí kněžského svěcení);

 • 8. – 12. července 2020: Katolická charismatická konference v Brně – letos se nekoná;
 • 18. července – 1. srpna 2020: Skaut – dívčí tábor – tábořiště Rybník;
 • Pátek 24. července 2020: „Ostrůvek červencový“ – od 18h opět pod pergolou v hospodě na Ostrůvku;
 • 2. – 6. srpna 2020: SVATOJAKUBSKÁ POUŤ 2020 – Mikulov – Popice – Rajhrad – Brno – Bílovice nad Svitavou – Pouť po svatojakubské stezce na Moravě;

 • Čtvrtek 6. srpna 2020: zakončení Svatojakubské pouti 2020 v Bílovicích nad Svitavou – v 15h mše sv., v 15:45h prohlídka kostela;

 • 6. – 8. srpna 2020: CampFest 2020 – Čakáme ťa! – ranč Kráľova Lehota;
 • 9. – 15. srpna 2020: Expedice pro mladé – Krušné hory, Jáchymov – přihlašování, záloha, bližší info u pana faráře;
 • Sobota 15. srpna 2020: Slavnost Nanebevzetí Panny Marie pod Světelským oltářem – Adamov v sobotu dne 15. srpna 2020. Program: 16.00 Vystoupení Slováckého souboru Šafrán Brno před kostelem svaté Barbory, 17.15  Zpívají a hrají členové chrámového sboru sv. Barbory, 17.30  Slavnostní mše svatá s novokněžským požehnáním – celebruje R.D. Martin Mokrý. Po celý den budou probíhat komentované prohlídky unikátní historické a umělecké památky, díky které se Adamov řadí mezi významná mariánská místa. K dispozici bude zázemí fary a Pramen Světla Matky Boží.
 • 20. – 22. srpna 2020: Multižánrový křesťanský festival UNITED – Vsetín;
 • 22. – 29. srpna 2020: Letní dovolená rodin v Cizkrajově – bližší info Martin Tomášek.
 • Pondělí 31. srpna 2020: Pouť rodin

Dlouhodobější výhled je v Kalendáři událostí.

Změna ve správě babické farnosti

Úterý, 30. 6. 2020

V nedělních ohláškách jsme se od pana faráře dověděli, že od července se rozrůstá počet farností, které má na starosti. Otec Pavel se stává administrátorem farnosti Babice nad Svitavou. Babickou farnost měl spolu s ochozskou farností doposud na starosti P. Zdeněk Drštka, který bude nově působit v Modřicích. Přejeme oběma duchovním správcům hodně sil a Božího požehnání.

Zakončení školního roku

Úterý, 30. 6. 2020

V pátek 26. června dostaly děti na bílovické základní škole a na celé řadě dalších škol vysvědčení a školní rok (ve svém druhém pololetí, pravda, velmi netradiční) předal pomyslnou štafetu letním prázdninám. Ještě než uklidíme na dva měsíce aktovky a školní potřeby a vrhneme se do víru letních radovánek, je dobré se zastavit a Pánu poděkovat za všechno dobré, co jsme prožili, i za nově nabyté vědomosti. Při večerní děkovné mši svaté jsme do modlitby vložili všechny učitele a vychovatele, rodiče i spolužáky, nechyběla ani prosba za ochranu během prázdnin. Bezprostředně po mši sv. jsme si užívali táborák a spoustu dobrot. Na chvíli nás zahnala bouřka pod střechu, ale to nám radost ze začínajících prázdnin rozhodně nemohlo pokazit.

První svaté přijímání

Úterý, 30. 6. 2020

V neděli 14. června 2020 se v bílovické farnosti uskutečnilo slavnostní první svaté přijímání. Slavný den pro jedenáct dětí. Další krok na cestě jejich víry a vztahu s Pánem.

 

Česká křesťanská akademie

Úterý, 30. 6. 2020

V červnu 2020 byla v Bílovicích založena místní skupina České křesťanské akademie (ČKA). ČKA je fórem pro aktivní a kritické lidi, kteří se nespokojí s pasivním přijímáním věcí, fórem pro duchovní výměnu názorů, kde se otevírají a diskutují aktuální otázky vědecké, náboženské, kulturní a politické. Svoji činnost provozuje zejména prostřednictvím cca 70 místních skupin a odborných sekcí. Prezidentem České křesťanské akademie je Tomáš Halík.

Místní skupina ČKA v Bílovicích navazuje na činnost regionální pobočky Moravsko-slezské křesťanské akademie, která byla v Bílovicích činná v letech 2015 až 2020.

Těšíme se na setkání s Vámi při dalších příležitostech. Budeme vás zvát prostřednictvím plakátků a tohoto webu farnosti. Vstupné je vždy dobrovolné.
Kontaktní osoba: Jan Lata; e-mail jan.lata/zavináč/seznam.cz; http://www.krestanskaakademie.cz/

Výstava z tvorby Jany Ondrušové-Wünschové

Úterý, 30. 6. 2020

V červnu jsme měli možnost v našem kostele spatřit výstavu obrazů a další výtvarné tvorby malířky Jany Ondrušové-Wünschové u příležitosti jejího životního výročí. Zahájení výstavy bylo spojeno s Nocí kostelů, která letos připadla na pátek 12. června. Působivá krása, lehkost a hloubka se harmonicky prolíná ve vystavených dílech a návštěvníci se můžou zastavit a zamyslet. Pomyslně vstupovat do biblických a duchovních témat, nechat se naplnit pokojem, nechat se přivést k modlitbě či zamyšlení nad krásou stvoření a obdarováním Stvořitele. Autorka nenechává nikoho na pochybách o tom, co chce vyjádřit, přesto však každý obraz vede k hledání odpovědí ve vlastním nitru. A tak mnozí bílovčáci, přestože paní Ondrušovou běžně potkávají a znají třeba její ilustrace pohádkových knížek, žasnou nad doposud nepoznaným rozsahem a hloubkou její tvorby, jejíž přehled výstava nabízí. Její kresba se stala také ústředním motivem pozvánek na Noc kostelů. Výstavapotrvá až do Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje, patronů Moravy a také patronů našeho kostela.

  

Noc kostelů

Středa, 24. 6. 2020

Noc kostelů se už řadu let těší velkému zájmu široké veřejnosti a bílovická a adamovská farnost ve svých kostelích připravují vždy lákavý a pestrý program, který zaujme malé i velké. A každý rok se vedle tradiční nabídky prohlídky kostelní věže či zakončení v podobě večera chval tvoří hlavní program zcela nový a originální. Letošní Noc kostelů se kvůli nedávným omezením uskutečnila v pozdějším termínu. Bylo také znát, že ne všude byli na plánovanou změnu a stále platná určitá omezení zareagovat dostatečně pružně. Při Noci kostelů tak své prostory k návštěvě veřejnosti otevřel jen zlomek farností oproti rokům minulým. I to asi přispělo k velkému zájmu návštěvníků u nás v Bílovicích. Ať už se jednalo o místní občany či lidi přijíždějící z větších vzdáleností. Většina lidí dorazila z různých částí Brna, za zmínku stojí Židenice a Obřany, jejich dalším cílem na cestě pak často byl právě Adamov se slavným Světelským oltářem.

 

V pátek 12. června to v bílovickém kostele a všude kolem něj skutečně žilo až do setmění. Počasí naštěstí přálo. Nutno ale říct, že přípravy začaly podstatně dříve. Výstava obrazů a další výtvarné tvorby malířky Jany Ondrušové-Wünschové u příležitosti jejího životního výročí, musela být připravena s předstihem. Působivá krása, lehkost a hloubka se harmonicky prolíná ve vystavených dílech a návštěvníci se můžou zastavit a zamyslet. Pomyslně vstupovat do biblických a duchovních témat, nechat se naplnit pokojem, nechat se přivést k modlitbě či zamyšlení nad krásou stvoření a obdarováním Stvořitele. Autorka nenechává nikoho na pochybách o tom, co chce vyjádřit, přesto však každý obraz vede k hledání odpovědí ve vlastním nitru. A tak mnozí bílovčáci, přestože paní Ondrušovou běžně potkávají a znají třeba její ilustrace pohádkových knížek, žasnou nad doposud nepoznaným rozsahem a hloubkou její tvorby, jejíž přehled výstava nabízí. Její kresba se stala také ústředním motivem pozvánek na Noc kostelů. Výstava ještě několik dnů potvrvá.

  

Hlavním tématem letošní bílovické Noci kostelů byl život sv. Klementa Maria Hofbauera. 200. výročí jeho smrti si v tomto roce připomínáme. Na jednom zastavení se třeba pekly se hostie (světec se vyučil pekařem), o kus dál si zkoušely děti psát na psacím stroji (no, ruku na srdce, kdo to ještě nezapomněl nebo kdo to v životě nezkusil?).  I Katolický týdeník si ve svém příspěvku Komornější Noc kostelů na titulní straně svého vydání č. 25 všiml tohoto programu zaměřeného hlavně na mladší generaci. Desítky dětí přebíhaly mezi stanovišti nazvanými stručně jmény měst: Znojmo, Řím, Varšava a Vídeň. A prostřednictvím tvořivých dílniček poznávaly etapy života sv. Klementa Maria Hofbauera, od jehož smrti letos uplynulo 200 let. Všímaly si například, jak aktivní řeholník dokázal ovlivnit pastoraci novými prvky. Pouze poslední vídeňské stanoviště bylo určeno dospělým. „Pojmy, jako je osvícenství, josefinismus a jansenismus, jejich vliv na církev a role tasovického rodáka v tehdejší záchraně jednoty církve jsou dětskému myšlení vzdálené. Ti starší už ale mohou vnímat i pozornost sv. Klementa k lidem na okraji společnosti, která má výraznou podobnost s dnešními kroky papeže Františka,“ uvádí bílovický farář P. Pavel Lazárek. Určitě teď zkusíte o tomto světci zjistit sami trochu víc.

   

Bílovický program by samozřejmě nevznikl bez nápadů otce Pavla a nasazení mnoha dobrovolníků různého věku, v tomto roce hlavně biřmovanců a katechumenů. A nebyly by to Bílovice, kdybychom nenabízeli něco dobrého (a to samozřejmě jen díky těm, kdo napekli č připravili různé dobrůtky), protože při tom nočním putování jednomu vyhládne a tak nějaký ten zákusek či koláček či trocha vína či vody přijde vhod. Navíc je to vhodná příležitost si popovídat a seznámit se. Děkujeme i Marii Vacové za pozvánku, která za naši farnost zazněla na Radiu Proglas v pořadu moderovaném Filipem Breinlem. Brněnskou diecézi zde zastupoval P. Roman Kubín.

Poutní schránka

Středa, 24. 6. 2020

Na trase Svatojakubské cesty z Brna do Mikulova najdou poutníci a turisté poutnické schránky. Poutník Roman Klecker má za sebou cestu z Řípu do Říma nebo z Brna do Santiaga de Compostela. Na svých výpravách do zahraničí si všiml poutních budek a rozhodl se je umístit i na jihomoravské části Svatojakubské cesty. Jedním z míst, kde byla schránka umístěna, se v pondělí 8. června 2020 stala kaple sv. Jana Nepomuckého v Bílovicích nad Svitavou.

Dnes jsme s panem farářem Pavlem Lazárkem a Romanem Kleckerem společně instalovali poutní budku na kapli sv. Jana Nepomuckého. Tato potní budka je na trase Svatojakubské cesty na jížní Moravě. Najdete v ní poutnické razítko, mechanické počítadlo, brožuru o poutních cestách na jížní Moravě a poutnickou knížku s propiskou pro zápisky pro další poutníky. Je to první instalovaná poutní budka na jížní Moravě,“ uvádí bílovický starosta Miroslav Boháček na facebookovém profilu. Rádi proto přebíráme zprávu i na farní web.

 

 

 

Rozloučili jsme se s Hankou

Středa, 24. 6. 2020

V sobotu 6. června jsme se v našem kostele rozloučili s Hankou Hrstkovou. Spočinula v náručí Pána a vrátila se Domů v neděli 31. května. Hanka svou vírou a nadšením byla a stále je velkým povzbuzením celé farnosti. Jsme rádi, že naše cesty se protly a po nějakou dobu šly společně. Její svědectví, svědectví života i odcházení, ať povzbuzuje dál. Proto alespoň tato krátká zmínka.

Červen 2020 – kalendář akcí ve farnosti

Pondělí, 1. 6. 2020

Pořád se něco děje. Pravidelně přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události během června 2020. Stále ještě doznívají určitá omezení zavedená k zamezení šíření onemocnění COVID-19. Níže uvedené akce se můžou podle aktuální situace rušit a měnit.

 • Úterý 2. června 2020: Ekumenické biblické večery – Lukášovo evangelium – s Pavlem Kašparem v 19 hod. ve farním sále;
 • Čtvrtek 4. června 2020: Modlitební společenství – ve 20 hod. – v kostele;
 • Pátek 5. června 2020: Modlitba zpěvem – kdo zpívá, dvakrát se modlí – od 20 do 21 h v kostele;
 • Sobota 6. června 2020: Příprava na svátost smíření (prvokomunikanti) – 8:30 – 11h;
 • Sobota 6. června 2020: pohřeb Hany Hrstkové – v 11h;
 • Neděle 7. června 2020: Slavnost Nejsvětější Trojice – mše sv. v Bílovicích v 7h a 10h, v Adamově v 8:30h;
 • Neděle 7. června 2020: Biřmování – bude oznámen náhradní termín;
 • Úterý 9. června 2020: Ekumenické biblické večery – Lukášovo evangelium – s Pavlem Kašparem v 19 hod. ve farním sále;
 • Čtvrtek 11. června 2020: Modlitební společenství – ve 20 hod. – v kostele;
 • Pátek 12. června 2020: Noc kostelů – po roce opět zveme do našeho kostela sv. Cyrila a Metoděje. Pokud jste zde ještě nikdy nebyli, určitě si nenechte ujít příležitost. Pokud už ano, stejně přijďte, rádi vás uvidíme. Program bude pestrý a rozhodně zažijete něco nového. Hlavním tématem letošního programu bude výročí sv. Klementa Maria Hofbauera. Věděli jste, že se vyučil pekařem? Budete mít možnost seznámit se třeba s tím, jak se pečou hostie. Čekají vás i další dílničky pro děti i dospělé, které vám přiblíží důležité životní zastávky světce. Chceme vám také nabídnout výstavu z tvorby malířky Jany Ondrušové-Wünschové. A to rozhodně není všechno…

 • Noc kostelů 2020 – kostel sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích
 • Noc kostelů 2020 – kostel sv. Barbory v Adamově
 • Pátek 12. června 2020: MSKA – Cyklus o řeholních řádech: VII. Pauláni – P. Karel Hanslík, OM, korektor paulánského konventu na Vranově – v 18:30 hod. ve farním sále, od 17:30 hod. mše sv. v kostele (náhradní termín) – pokračování přesunuto na září;
 • Sobota 13. června 2020: Skaut (všechny družinky) – zakončovací výpravy, některé až do neděle;
 • Sobota 13. června 2020: Výstava z tvorby malířky Jany Ondrušové-Wünschové – od 15 do 18 hod. v kostele;
 • Neděle 14. června 2020: První svaté přijímání – při mši sv. v 10h (vyhrazena hlavně pro prvokomunikanty a jejich rodiny, ostatní prosíme, aby přišli na mši v 7h);
 • Neděle 14. června 2020:Výstava z tvorby malířky Jany Ondrušové-Wünschové – od 15 do 18 hod. v kostele;
 • Úterý 16. června 2020: Ekumenické biblické večery – Lukášovo evangelium – s Pavlem Kašparem v 19 hod. ve farním sále;
 • Čtvrtek 18. června 2020: Modlitební společenství – ve 20 hod. – v kostele;
 • Pátek 19. června 2020: „Ostrůvek“ – od 18 hod. – tentokrát pod pergolou v hospodě na Ostrůvku – posunuto o týden.
 • Sobota 20. června 2020: Výstava z tvorby malířky Jany Ondrušové-Wünschové – od 15 do 18 hod. v kostele;
 • Sobota 20. června 2020: Skaut – závěrečný výlet Okouníků;
 • 20. – 22. června 2020: Festival KEFAFEST – Dolní Kounice – v roce 2020 zrušeno;
 • Neděle 21. června 2020:Výstava z tvorby malířky Jany Ondrušové-Wünschové – od 15 do 18 hod. v kostele;
 • Čtvrtek 25. června 2020: Modlitební společenství – ve 20 hod. v kostele;
 • Pátek 26. června 2020: Zakončení školního roku – táborák na farní zahradě od 18h.
 • Pátek 26. června 2020: setkání účastníků expedice Munții Apuseni, informační setkání biřmovanců – v 19h.
 • Pátek 26. června 2020: „Ostrůvek“ – od 18 hod. – tentokrát pod pergolou v hospodě na Ostrůvku.

Dlouhodobější výhled je v Kalendáři událostí.