Kategorie Farnost

Noc kostelů

Pondělí, 3. 6. 2019

Noc kostelů nabídla široké veřejnosti v České republice poprvé v roce 2009 možnost navštívit kostely a modlitebny a poznat nejen jejich kulturní hodnotu, ale také se seznámit s křesťanstvím prostřednictvím hudby, výtvarného umění, divadelního představení, rozhovoru či setkání. Naše farnost se poprvé zapojila v roce 2013. Tento rok se Noc kostelů konala v pátek 24. května a Bílovice nemohly chybět. A zaznamenali jsme velký zájem příchozích, často bílovčáků, kteří říkají, že ještě nikdy neviděli kostel otevřený. A to se tady pořád něco děje a bývá otevřený dost často. je pravda, že poutá pozornost mnohých už při pouhém průjezdu obcí, autem, vlakem či na kole.

  

  

Program zahájila komentovaná mše a pro přítomné šlo o zajímavé připomenutí významu jednotlivých částí bohoslužby, pro některé pak spíše výjimečná příležitost k zamyšlení, co že to ti katolíci v tom kostele vlastně dělají a proč. Po mši pak plynule navázal cyrilometodějský program „Pět důležitých míst v životě svatých Cyrila a Metoděje“, do kterého se zapojili malí i velcí. Luštili nápisy v hlaholici na dveřích našeho kostela a pro mnohé to bylo vlastně poprvé, kdy se důkladněji setkali s písmeny, kterými byly napsány první slovanské texty. Jirka pak samozřejmě vytrvale provázel jednotlivé skupinky do věže až do pozdních hodin. Své posluchače si našla i přednáška Jana Laty o dění v Bílovicích a vztazích, často kontroverzních, v období před sto a více lety, tedy v době, kdy se stavěl náš kostel. A jak víme, toto období a celá stavba či spíš její uvedení do užívání se neobešlo bez konfliktů a komplikací. Zájem vyvolalo i promítání dokumentu o bílovickém rodákovi Janu Rybářovi. Celý večer jsme pak zakončili modlitbou a zpěvem. Modlitbě zpěvem patřila závěrečná hodinka.

Poutní stezka o Noci kostelů propojí bílovický, adamovský a křtinský chrám

Pondělí, 20. 5. 2019

Při příležitosti 1150 let od smrti sv. Cyrila († 14. února 869) – autora nejstaršího slovanského písma jsme v rámci projektu Noci kostelů připravili poutní trasu, která propojí Bílovice nad Svitavou, kde místní kostel nese zasvěcení sv. Cyrilu a Metodějovi, adamovský kostel se Světelským oltářem a křtinský chrám, kde podle tradice křtili přímo svatí Cyril a Metoděj a jejich žáci.

Výchozím bodem je kostel sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou, kde na nových vchodových dveřích kostela najdeme vyobrazení originální slovanské abecedy HLAHOLICE odkazující na stěžejní přínos Cyrilometodějské mise, kterým je Slovo, tedy Ježíš Kristus – Slovo, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Tvůrcem hlaholice je sv. Cyril a pomocí tohoto písma sv. Cyril a Metoděj poprvé ve slovanském jazyce sepsali Evangelia a posléze i celou Bibli. Podoba jednotlivých písmen na bílovických kostelních dveřích vychází z nejstaršího dochovaného hlaholského textu takzvaných Kyjevských listů, které byly vytvořeny na území našeho státu. Na vstupních dveřích kostela je tedy vyobrazeno 36 hlaholských písmen v jejich nejstarší známé podobě! My dnes už sice hlaholici nepoužíváme, ale stále platí, že to byli Cyril a Metoděj, kteří nás naučili číst a psát a zařadili nás tak mezi kulturní národy.

Cesta z Bílovic nad Svitavou pokračuje přes mariánské poutní místo Adamov. Zdejší Světelský oltář byl původně součástí hlavního oltáře vytvořeného pro cisterciácký klášter ve Zwettlu (Světlá) v Dolním Rakousku. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších památek pozdně gotického řezbářství. Představuje scénu Nanebevzetí Panny Marie obklopenou desítkami vyřezávaných postav. Sv. Metoděj pokřtil knížete Bořivoje a jeho manželku sv. Ludmilu, již podle tradice předal vyobrazení Bohorodičky Panny Marie, které je dodnes uctíváno jako zázračný obraz ve Staré Boleslavi. Četné kostely zasvěcené Panně Marii jsou tak dokladem o mariánské úctě, na jejímž počátku stáli u slovanských národů sv. Cyril a Metoděj.

Křtiny ukrývají perlu mezi našimi barokními stavbami Santiniho chrám Panny Marie, jedno z nejstarších a nejpamátnějších poutních míst na Moravě. Jeho dávný duchovní význam lze tušit již ze samotného jména obce, které lidová tradice dává do přímé souvislosti se slovesem „křtít“. Podle legend byli v blízkém „Údolí křtu“ (Vallis baptismi, Křtinské údolí) křtěni pohané po příchodu křesťanství na Moravu. Podle starého vyprávění ve zdejším údolí křtili přímo svatí Cyril a Metoděj a jejich žáci.

Na třech zastavením budou připraveny úkoly, po jejich zdárném splnění dostane každý z účastníků otisk razítka do poutnického pasu. Navštíví tak nejen tři významné chrámy, ale také v roce výročí 1150 let od smrti sv. Cyrila – autora HLAHOLICE – se vydá do naší historie a vyzkouší si psaní nejstarším slovanským písmem.

Pavel Lazárek, farář v Bílovicích nad Svitavou a v Adamově

Otážeš-li se slovanských spisovatelů: Kdo vám vytvořil písmena nebo knihy přeložil? tu všichni to vědí a odpovídajíce řeknou: Svatý Konstantin Filosof řečený Cyril, ten nám i písmena vytvořil i knihy přeložil, a jeho bratr Metoděj. Takovou vzdělanost, bratři, dal Slovanům Bůh. Jemu budiž sláva a čest a moc a klanění nyní i vždycky i neskončené věky. Amen (Mnich Chrabr, O písmenech)

Slavnostní požehnání nového cyklu kostelních dveří

Pondělí, 20. 5. 2019

Při příležitosti 1150 let od smrti sv. Cyrila se v neděli 5. května 2019 uskutečnilo za účasti olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera Slavnostní požehnání nového cyklu kostelních dveří s vyobrazením hlaholice, nejstaršího slovanského písma, které vytvořil sv. Cyril.
Otec arcibiskup ve své promluvě propojil velikonoční události s odkazem svatých Cyrila a Metoděje, ale hlavně celé poselství přenesl do našeho dnešního života. „Jak důležité jsou naše vzájemné vztahy, a některé jsou mrtvé. A vzkříšení má přijít právě tam. A do toho se nám přirozeně nechce,“ ohlíží se za pronesenými slovy jedna z účastnic.
V závěru mše sv. zazněla celá řada poděkování za realizaci tohoto výjimečného díla.

 
Počasí nebylo zrovna příznivé a chladno a mírný deštík nás udržovaly do posledních chvil v nejistotě, kde se bude následná oslava odehrávat. Ono se ale těžko modlí za krásné teplé a slunečné počasí, když se celá země modlí za více deště a dostatek vláhy. Díky velkému úsilí mnohých vše bylo včas připraveno a tak se i přátelské posezení na farní zahradě mohlo uskutečnit podle plánu. Nechybělo samozřejmě ani bohaté občerstvení. Odpolední program se ale přece jenom z velké části přesunul do vnitřních prostor a chladné počasí si vyžádalo i časovou úpravu programu. V kostele se uskutečnila májová pobožnost se svátostným požehnáním. Přednáška doc. Miroslava Vepřeka o hlaholici a staroslověnském písemnictví byla velmi zajímavá a nesmírně poutavá. Zavítal mezi nás také otec Jaroslav Filka a představil novou knihu Kostelní jednota v Bílovicích nad Svitavou. A samozřejmě byl pak brzy obklopen mnohými farníky, protože ho poslední dobou nevídáme tak řčasto, jak bychom rádi. Doc. Vepřek pak vedl v klubovně písařskou dílnu, při které si děti mohli vyzkoušet psaní husím brkem a inkoustem. A co jiného než hlaholici. A tuto možnost využili i mnozí dospělí. Mezitím začala hrát cimbálová muzika, zpívalo se, povídalo a popíjelo…

Hezký a požehnaný den. Snad se líbil i vám. Otevírá se tak nová kapitola dějin bílovického kostela. Ať přivede k porozumění radostné zprávy o Ježíši Kristu co nejvíce lidí tak, jak o to usiloval svatý Cyril, který stál u zrodu prvního slovanského písma.

Fotogalerii můžete navštívit zde: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/3a7d026e-6e14-4511-af6a-53e78d1d4acc

 

 

Varhanní koncert Michala Novenka

Pondělí, 20. 5. 2019

Slavností ráz druhé neděle velikonoční jen podtrhl večerní varhanní koncert.  Kdo přišel, určitě nelitoval. Jednalo se o výjimečný kulturní zážitek. „Michalův koncert se velmi povedl. Díky pěknému úvodnímu slovu pana faráře i Michala,“ doplňuje Marie Vacová, která se stará o to, aby se v našem kostele uskutečňovaly kvalitní koncerty a další kulturní události. Děkujeme za tuto výjimečnou příležitost.

Michal Novenko je významný český varhaník s mezinárodním renomé. Vystudoval pražskou konzervatoř a AMU, poté studoval v Paříži a v Německu. Koncertuje po celé Evropě, USA, Jižní Africe i Izraeli. Má rád staré varhany, a proto se mimo jiné zaměřuje na uvádění zapomenutých skladeb a 19. století. Nahrál mnoho skladeb pro rozhlas, televizi i na CD. Pro renomovanou britskou firmu Priory Records natočil významnou sadu skladeb na  španělských a portugalských varhanách. Profesor Michal Novenko vyučuje na pražské konzervatoři, vede také mezinárodní kurzy v USA, Francii, Velké Británii, Polsku, Mexiku a v dalších zemích.

První svaté přijímání

Pondělí, 20. 5. 2019

Poslední dubnová neděle, 28. dubna, druhá velikonoční neděle, neděle Božího milosrdenství. U nás v Bílovicích slavnostní o to víc, že dvanáct dětí přistoupilo poprvé k prvnímu svatému přijímání.

Příspěvek brzy doplníme. A přidáme také několik fotografií.

 

Vysvětlovací mše nejen pro absolventy Alfy

Pondělí, 20. 5. 2019

Kurz Alfa má v Bílovicích už své místo a využívají ho mnozí k hledání odpovědí na důležité otázky smyslu života, ať už ti, kdo si chtějí oživit důvody své křesťanské víry, nebo lidé hledající a snažící se porozumět tomu, čemu křesťané věří. A stejně tak v návaznosti na ukončený kurz vždy nabízíme vysvětlovací mši. I tentokrát jsme měli možnost setkat se v bílovickém kostele při bohoslužbě doplněné o vysvětlující komentáře. Nebylo nás mnoho, ale to není až tak důležité. Společenství, které jsme ve čtvrtek 25. dubna večer vytvořili, snad díky této události lépe náhledlo do smyslu toho, co se při mši děje a že role každého člověka i přes zdánlivou vnější pasivitu může být nesmírně aktivní a obohacující. Děkujeme otci Pavlovi za vstřícnost a srozumitelnost.

Květen 2019 – kalendář akcí ve farnosti

Úterý, 30. 4. 2019

Přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události v květnu 2019.

 • Středa 1. května 2019: Skaut – Zlaté šlapátko;
 • Čtvrtek 2. května 2019: S Biblí v ruce po Ježíšových stopách – projekce fotek z poutě po Svaté zemi – na faře v 19h, bude doprovázeno četbou z Písma a případně i povídáním (Viktor N.)
 • Pátek 3. května 2019: Modlitba zpěvem – kdo zpívá, dvakrát se modlí – ve 20 hod. v bílovickém kostele;
 • Neděle 5. května 2019: Farní slavnost – u příležitosti 1150 let od smrti sv. Cyrila – farnost Bílovice nad Svitavou srdečně zve na slavnostní požehnání nového cyklu kostelních dveří s vyobrazením hlaholice, nejstaršího slovanského písma, které vytvořil sv. Cyril. Požehnání se uskuteční 5. května 2019 za účasti olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera. V případě nepříznivého počasí se odpolední program uskuteční v kulturním sále Obecní hospody na Těsnohlídkově náměstí.
  • Program slavnosti:
   10:00   děkovná bohoslužba s požehnáním dveří v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou
   12:00   přátelské setkání v prostorách farní zahrady
   14:00   májová pobožnost – v kostele
   14:30   přednáška doc. Miroslava Vepřeka o hlaholici a staroslověnském písemnictví – v kostele
   –          představení nové knihy „Kostelní jednota v Bílovicích nad Svitavou“ – PhDr. Jaroslav Filka
   16:00   posezení s cimbálovou muzikou „Kalíšek“, písařská dílna, program pro děti „Po stopách dvou soluňských bratrů“ – na farní zahradě
 • Úterý 7. května 2019: Ekumenické biblické večery – Markovo evangelium – s Pavelem Kašparem v 19 hod. v klubovně – zrušeno;
 • Pátek 10. května 2019: MSKA: KURZ KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ – IX. Ekumenismus a jeho perspektivy – Prof. Ivana Noble, vedoucí Ekumenického institutu na Evangelické teologické fakultě UK – ve farním sále v 18:15 hod.
 • Neděle 12. května 2019: Den matek – v 15:30h v sále Obecní hospody v Bílovicích – zve místní KDU-ČSL;

 • Úterý 14. května 2019: Ekumenické biblické večery – Markovo evangelium – s Pavelem Kašparem v 19 hod. v klubovně;
 • Čtvrtek 16. května 2019: Beta – setkání absolventů letošního kurzu Alfa – v 19h na faře a v klubovně;
 • Sobota 18. května 2019: Skaut (Sledi) – výlet;
 • Neděle 19. května 2019: KoncertListověj: Hudba z Vysočiny – v 17:30 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje, vstupné dobrovolné. Listověj hraje výhradně vlastní tvorbu s náměty z Vysočiny, odkud pochází, ale i z jiných krásných a duchovně silných míst. Míst, kam se naši předkové chodili modlit za uzdravení, za úrodu, která vystavěli jako poděkování za vyslyšené prosby anebo prostě ke cti a slávě Boží. Společně se projdeme kolem řeky Svratky, Orlickými či Novohradskými horami, navštívíme také místa poznamenaná poválečným odsunem a zvůlí komunistického režimu, jíž padlo za oběť i mnoho kněží a řeholníků. Toho všeho se dotýkají písně kapely Listověj.

 • Úterý 21. května 2019: Ekumenické biblické večery – Markovo evangelium – s Pavelem Kašparem v 19 hod. v klubovně;
 • Pátek 24. května 2019: Noc kostelů – program začíná v 17:30 hod. Můžete se těšit na prohlídku kostela i věže, několik zajímavých přednášek, lákavý a odborně vedený workshop na téma Hlaholice (pro malé i velké), ale také třeba promítání dokumentu o bílovickém rodákovi Janu Rybářovi. Závěr večera od 21 do 22 hod. bude patřit modlitbě zpěvem. Návštěvu kostela sv. Cyrila Metoděje si nenechte ujít ani jako jedno ze tří zastavení Cyrilometodějské stezky Bílovice – Adamov – Křtiny.

 • 24. – 25. května 2019: Volby do Evropského parlamentu;
 • Sobota 25. května 2019: Skaut – brigáda s rodiči na tábořišti Rybník;
 • Sobota 25. května 2019: FULL OF LIFE – křesťanský open-air festival v Řečkovicích – od 14h v areálu pod kostelem, vstupné dobrovolné;
 • Úterý 28. května 2019: Ekumenické biblické večery – Markovo evangelium – s Pavelem Kašparem v 19 hod. v klubovně;
 • Čtvrtek 30. května 2019: MSKA srdečně zve na přednáškudoc. PhDr. JUDr. Marka Čejky, Ph.D., politologa, odborníka na Blízký východ, na téma Svár ve Svaté zemi, historie, současnost a perspektivy izrealsko – palestinského konfliktu – v 18.30 hod. ve farním sále, Tyršova 413.

 • Víkend 31. května – 2. června 2019: Víkendovka pro tatínky s dětmi – v Bedřichově u Lysic – registrace zde, bližší info Karel Ryšavý.

Dlouhodobější výhled událostí v Kalendáři událostí.

Pracovní rušno v kostele

Úterý, 30. 4. 2019

Každý den je v kostele a v jeho blízkosti velmi rušno. Slavnostní požehnání cyklu dveří se blíží a tak kdo může, pomáhá. Přípravy finišují. Tak pár fotek otce Pavla k dokreslení atmosféry, které nám třeba časem připomenou, jaké to tehdy bylo. Hlavní dveře nesoucí všechna písmena hlaholice už asi znáte. Stejně tak dveře bočního vchodu s textem „Na počátku bylo slovo“ a dveře na kůr se jménem svatého Cyrila. Už jste ale viděli i dveře do sakristie s úryvkem z Proglasu „Slyšte slovo“? Samozřejmě ve staroslověnštině…

  

Slavíme vzkříšení

Úterý, 30. 4. 2019

Slavíme velikonoční vigílii. Pomalu se stmívá. Jsme zde, protože věříme, že Kristus přemohl smrt a jeho smrtí vše nekončí. Přicházíme k jeho hrobu a jsme naplněni radostí, protože je prázdný.
„Světlo Kristovo!“ zazní potemělým kostelem a průvod následuje paškál. A hořící svíce v našich rukou symbolizují naši víru i touhu, aby Kristus byl světlem pro celý svět.

„To je ta noc, o které bylo psáno: „Noc jako den se rozjasní“
a „Noc je mým světlem ve všech mých radostech“.
A tak posvěcená tato noc zahání hříchy, smývá viny,
hříšníkům vrací nevinnost a zarmouceným radost;
zahání nenávist, vytváří jednotu srdcí a pokořuje zlé moci.“

Je snad jiná slavnost v roce, která by člověku mohla přinést více radosti? Smrti, kde je tvá moc? Smrti, kde je tvé vítězství? Ať Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění.

 

Velikonoce

Sobota, 27. 4. 2019

Velikonoce. Kristus vstal z mrtvých. Aleluja.