Kategorie Farnost

Vstoupili jsme do Svatého týdne

Pátek, 9. 4. 2021

Květnou nedělí začíná Svatý týden.

příspěvek bude doplněn

Duben 2021 – kalendář akcí ve farnosti

Pátek, 9. 4. 2021

Pořád se něco děje. Pravidelně přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události během dubna 2021. Níže uvedené akce se můžou podle aktuální situace rušit a měnit. Většina už byla prakticky zrušena, protože do nového roku jsme vstoupili v době vládních prodiepidemických opaření podle nejpřísnějšího pátého stupně a březen přinesl další zpřísnění. Určitě ale připravíme nové termíny.

 • Čtvrtek 1. dubna 2021: Zelený čtvrtek;
 • Pátek 2. dubna 2021: Velký pátek – velkopáteční obřady v 17:30 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích (streamované Televize Bílovice);
 • Sobota 3. dubna 2021: Bílá sobota – Vigílie Vzkříšení – ve 20 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích (streamované Televize Bílovice);
 • Neděle 4. dubna 2021: Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – mše sv. v 9:30 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích (streamované Televize Bílovice), žehnání velikonočních pokrmů;
 • Čtvrtek 8. dubna 2021: modlitební společenství – ve 20 hod. online;
 • Neděle 11. dubna 2021: 2. neděle velikonoční (Neděle Božího milosrdenství) – mše sv. v 9:30 hod. v kostele sv. Barbory v Adamově (streamované Televize Bílovice);
 • Čtvrtek 15. dubna 2021: modlitební společenství – ve 20 hod. online;
 • Pátek 16. dubna 2021: Česká křesťanská akademie – Cyklus o řeholních řádech a kongregacích: Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje – s. Františka Ludmila Kadlčíková, SCM, provinční představená (Brno) – v 18:15 hod. ve farním sále;
 • Víkend 16. – 18. dubna 2021: Víkend u Anky – „Kde je Tvůj poklad, tam bude i tvé srdce (Mt 6:21) – víkend pro mladé (věk 15-24 let) ve Vysoké nad Uhom (Slovensko); přihlášení a bližší info u o. Pavla Lazárka; přeloženo na říjen
 • Neděle 18. dubna 2021: 3. neděle velikonoční – mše sv. v 9:30 hod. z kostela sv. Jana Křtitele v Babicích nad Svitavou (streamované Televize Bílovice);
 • Čtvrtek 22. dubna 2021: Den Země;
 • Čtvrtek 22. dubna 2021: modlitební společenství – ve 20 hod. – online;
 • Neděle 25. dubna 2021: 4. neděle velikonoční – mše sv. v 9:30 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích (streamované Televize Bílovice);
 • Čtvrtek 28. dubna 2021: modlitební společenství – ve 20 hod. – bude upřesněno;

V době nejpřísnějších koronavirových omezení v neděli mše sv. v 9:30 hod. a je streamovaná na YouTubu kanálu Televize Bílovice. Ať už je nedělní (streamovaná) mše v kterékoliv ze tří farností, ve všech kostelech je možnost svatého přijímání (dopoledne po skončení mše sv.). Během týdne bývá mše v Adamově v úterý a čtvrtek v 17:30, v Babicích ve středu v 17:30, v Bílovicích ve středu v 8hod., v pátek v 17:30 hod. a v sobotu v 7hod. V neděli je v Bílovicích od 19 hod. adorace a zpovídání, poté ve 20h modlitba růžence. Pro případné změny se podívejte vždy do aktuálních ohlášek.

Dlouhodobější výhled je v Kalendáři událostí.

“Interaktivní” křížová cesta pro děti

Úterý, 30. 3. 2021

Milí rodiče, milé děti.
U kostela, jak jistě víte, visí obrázky křížové cesty. Abyste si mohli ještě lépe přiblížit poslední okamžiky Ježíšova života, vymysleli jsme pro vás ke každému zastavení úkoly. Neváhejte a určitě se vydejte po stopách Ježíše, protože kdy jindy se Vám podaří např.vyzkoušet si trnovou korunu?
Křížová cesta je přístupná:

 • celodenně na Zelený čtvrtek a Velký pátek
 • na Bílou sobotu potom do 12:00.

Úkoly jsou určeny hlavně dětem předškolního a mladšího školního věku.
U prvního zastavení jsou napsána jednoduchá pravidla. Děkujeme, že je dodržíte.
Přejeme Vám zajímavé zážitky a požehnané svátky.

Staňte se poutníkem

Úterý, 30. 3. 2021

Věděli jste, že území Moravy protíná dálková poutní stezka Romea Strata, která vede od Baltského moře do Říma?

V roce 2018 vznikla Evropská asociace Romea Strata s cílem znovu objevit a představit starobylou poutní stezku víry a kultury Romea Strata, která v minulosti vedla od Baltského moře až do Říma a fungovala jako spojnice mezi západem a východem. Romea Strata (v překladu doslova „římská cesta“) je označení pro síť poutních stezek. V češtině nám připomíná úsloví „všechny cesty vedou do Říma“. Cílem Evropské asociace Romea Strata je udržovat schůdnou celou cestu od Baltského moře až do Říma.
Poutnictví v sobě od pradávna neslo kulturní výměnu a obohacení. Díky poznávání středomořských a blízkovýchodních civilizací se poutníci a obchodníci vraceli nejen s bavlněnými a hedvábnými látkami, barvami, kořením, ale i s arabskou a perskou literaturou a různými filozofickými, algebraickými, astronomickými a medicinskými knihami, které se překládaly z arabštiny do latiny. Získané poznatky z řecké a egyptské geometrie a architektury stály u kořenů rodících se evropských univerzit i katedrál. U zrodu a vývoje Evropy tedy existuje dlouhá historie interakcí a vztahů s Blízkým východem.
Zároveň se na poutních trasách rodí zázemí pro přibývající poutníky. První ekumenický koncil v Nicei r. 325 uložil všem biskupům, aby ve svých diecézích zakládali xenodochia (tj. starověké a středověké útulky pro cizince, pocestné, chudé a nemocné). Později se pro xenodochia začne užívat slova hospitalia odvozeného z latinského „hospitiumpohostinnost. Vzniká tak velká evropská síť hospitalii vzdálená na délku denní cesty inspirovaná jeruzalémským útulkem, který od 11. století měl více než 2 000 lůžek a poskytoval zdarma léčbu. Hospitalia tak stojí u zrodu středověkých špitálů. „Je doporučeno chovat v lásce pohostinnost a nikomu ji neodmítnout. Všichni ti, kteří ji uskutečňují, vědí, že v osobě hosta přijímají Ježíše Krista.“
V květnu 2021 půjdeme Promotion pilgrimage tour „Prošlápnout poutní stezku“ z Velehradu přes Rakousko do severoitalského města Aquileia. Severovýchodní Itálie byla od pradávna velkou křižovatkou, kam směřovaly cesty z východní Evropy a odtud dále pokračovaly do Jeruzaléma, Říma a Santiaga de Compostela.
Putování jihomoravskou částí stezky je rozděleno na šest etap a spojuje místa sbohatou duchovní a kulturní tradicí, jako jsou Velehrad, Křtiny, Brno, Rajhrad a Mikulov. Romea Strata v České republice využívá tras Cyrilometodějské a Svatojakubské stezky. Účastníci se mohou rozhodnout, na které etapě se připojí a kam až dojdou. Přesto, že jsou termíny jednotlivých etap dané, kterýkoliv úsek stezky lze projít kdykoliv i při soukromých poutích. Celé léto je před námi, tak pojďme, nazujme boty a vydejme se na pouť! Informace od pořadatelů na www.cirkevnituristika.cz.

Dále se můžete podívat na podrobný seznam etap jihomoravské části stezky, která se má uskutečnit od 16. do 21. května 2021:

 

Zemřel P. František Lízna

Úterý, 30. 3. 2021

Ve čtvrtek 4. března 2021 ve večerních hodinách zemřel ve věku nedožitých 80 let jezuitský kněz a vězeňský kaplan P. František Lízna. Poslední rozloučení s P. Líznou se uskuteční v pátek 12. března při mši svaté v 15.00 hodin v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně. Pohřeb bude živě přenášet TV Noe.

Parte

Postní aktivita

Pondělí, 1. 3. 2021

Vzhledem k nepříznivé situaci pro naše setkávání jsme vymysleli bezkontaktní aktivitu pro všechny – děti i dospělé.

Venkovní křížová cesta:

Na zdi kostela visí obrázky křížové cesty, které začínají u hlavního vchodu a vedou k bočnímu vchodu. Na stolečku v předsíni kostela budou k dispozici texty pro dětskou křížovou cestu.

Záměrem je  zpřístupnit křížovou cestu všem, kteří jdou kolem kostela a usnadnit dětem její prožití a pochopení, tak ji směle využívejte při svých vycházkách…

Kvetoucí kříž:

Každá naše modlitba je vedena láskou k Bohu i Boha k nám. To si tedy chceme připomenout drobným úkolem – za každou modlitbu křížové cesty, postní pobožnost, modlitbu “navíc” (platí samozřejmě i pro domácí modlitbu) či případnou účast na mši svaté (bude-li to možné) nalepíme kytičku na kříž u ambonu. Kostel je otevřen denně po celý den, aby byl přístupný všem…

Těšíme se, že nejen děti, ale i dospělí se do lepení kytiček zapojí, a tak se všichni viditelně spojíme v modlitbách!

Březen 2021 – kalendář akcí ve farnosti

Pondělí, 1. 3. 2021

Pořád se něco děje. Pravidelně přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události během března 2021. Níže uvedené akce se můžou podle aktuální situace rušit a měnit. Většina už byla prakticky zrušena, protože do nového roku jsme vstoupili v době vládních prodiepidemických opaření podle nejpřísnějšího pátého stupně a březen přinesl další zpřísnění. Určitě ale připravíme nové termíny.

 • Čtvrtek 4. března 2021: modlitební společenství – ve 20hod. – online;
 • Neděle 7. března 2021: 3. neděle postní – mše sv. v 9:30 z kostela sv. Jana Křtitele v Babicích nad Svitavou (přenos Televize Bílovice);
 • Čtvrtek 11. března 2021: modlitební společenství – ve 20hod. – online;
 • Pátek 12. března 2021: Česká křesťanská akademie – Cyklus o řeholních řádech a kongregacích: Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova – s. Františka Sebíňová, CSC, provinční představená (Rajhrad) – v 18:15 hod. ve farním sále;
 • Pátek 12. března 2021: farní rada – po mši sv. v 18:15 hod. v kostele;
 • Neděle 14. března 2021: 4. neděle postní – mše sv. v 9:30 z kostela sv. Jana Křtitele v Babicích nad Svitavou (přenos Televize Bílovice);
 • Čtvrtek 18. března 2021: modlitební společenství – ve 20hod. – online;
 • Pátek 19. března 2021: svátek sv. Josefa;
 • Neděle 21. března 2021: 5. neděle postní – mše sv. v 9:30  (přenos Televize Bílovice);
 • Čtvrtek 25. března 2021: modlitební společenství – ve 20hod. – online;
 • Neděle 21. března 2021: 6. neděle postní – mše sv. v 9:30  (přenos Televize Bílovice);

V době nejpřísnějších koronavirových omezení v neděli mše sv. v 9:30 hod. a je streamovaná na YouTubu kanálu Televize Bílovice. Ať už je nedělní (streamovaná) mše v kterékoliv ze tří farností, ve všech kostelech je možnost svatého přijímání (dopoledne po skončení mše sv.). Během týdne bývá mše v Adamově v úterý a čtvrtek v 17:30, v Babicích ve středu v 17:30, v Bílovicích ve středu v 8hod., v pátek v 17:30 hod. a v sobotu v 7hod. V neděli je v Bílovicích od 19 hod. adorace a zpovídání, poté ve 20h modlitba růžence. Pro případné změny se podívejte vždy do aktuálních ohlášek.

Dlouhodobější výhled je v Kalendáři událostí.

Týden manželství

Pondělí, 1. 3. 2021

Týden od 8. do 14. února 2021 se v naší zemi uskutečnil tzv. Národní týden manželství. I manželé v naší farnosti měli celou řadu možností, jak si uvědomit velký dar, kterým svátost manželství je. Bonusem navíc byla možnost zúčastnit se online semináře pro manželské páry v rámci Národního týdne manželství. A jak jste Národní týden manželství prožili vy?

Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Neděle, 7. 2. 2021

Děkujeme, že jste i v této těžké době pomohli! Do pokladniček v kostele, pekárně a na benzínce jste přispěli celkovou částkou 40 359Kč. A děkuji i těm mnohým, kteří přispěli jinou formou!
Věra Švejdová

I dále je možné přispět online https://www.trikralovasbirka.cz/#DonateForm a prostřednictvím DMS.

Únor 2021 – kalendář akcí ve farnosti

Pondělí, 1. 2. 2021

Pořád se něco děje. Pravidelně přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události během února 2021. Níže uvedené akce se můžou podle aktuální situace rušit a měnit. Většina už byla prakticky zrušena, protože do nového roku jsme vstoupili v době vládních prodiepidemických opaření podle nejpřísnějšího pátého stupně. Určitě ale připravíme nové termíny.

 • Čtvrtek 4. února 2021: modlitební společenství – ve 20hod. – online;
 • Neděle 7. února 2021: mše sv. v 9:30 z kostela sv. Barbory v Adamově (přenos Televize Bílovice);
 • 8. – 14. února 2021: Národní týden manželství – Pro rodiny našich farností bylo zakoupeno video semináře pro manželské páry v rámci Národního týdne manželství. I touto formou myslíme na vás: https://youtu.be/D3bJrnPxrdg

 • Čtvrtek 11. února 2021: Světový den nemocných (svátek Panny Marie Lurdské);
 • Čtvrtek 11. února 2021: modlitební společenství – ve 20hod. – online;
 • Pátek 12. února 2021: Česká křesťanská akademie – Cyklus o řeholních řádech a kongregacích: Salesiáni – P. Zdeněk Jančařík, SDB, komunita salesiánů v Žabovřeskách – v 18:15 hod. ve farním sále;
 • Neděle 14. února 2021: mše sv. v 9:30 z kostela sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou (přenos Televize Bílovice);
 • Středa 17. února 2021: Popeleční středa;
 • Čtvrtek 18. února 2021: modlitební společenství – ve 20hod. – online;
 • 20. – 27. února 2021: jarní prázdniny;
 • Neděle 21. února 2021: mše sv. v 9:30 z kostela sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou (přenos Televize Bílovice);
 • Neděle 28. února 2021: mše sv. v 9:30 z kostela sv. Barbory v Adamově (přenos Televize Bílovice).

V době nejpřísnějších koronavirových omezení v neděli mše sv. v 9:30 hod. a je streamovaná na YouTubu kanálu Televize Bílovice. Ať už je nedělní (streamovaná) mše v kterékoliv ze tří farností (jako dnes z Adamova), ve všech kostelech je možnost svatého přijímání (dopoledne po skončení mše sv.). Během týdne bývá mše v Adamově v úterý a čtvrtek v 17:30, v Babicích ve středu v 17:30, v Bílovicích ve středu v 8hod., v pátek v 17:30 hod. a v sobotu v 7hod. V neděli je v Bílovicích od 19 hod. adorace a zpovídání, poté ve 20h modlitba růžence. Pro případné změny se podívejte vždy do aktuálních ohlášek.

Dlouhodobější výhled je v Kalendáři událostí.