Kategorie Farnost

Koncert Shadow quartet

Sobota, 3. 12. 2022

Na první listopadovou neděli večer se v našem kostele uskutečnil koncert Shadow quartet.

 

(Foto z FB MŠ)

Adorační den na začátku listopadu

Sobota, 3. 12. 2022

Bílovická farnost má svůj adorační den vždy první neděli v listopadu. Při adoraci se střídame v půlhodinových intervalech modlitební stráže. Začíná bezprostředně po ranní mši sv. a pokračuje do odpoledních hodin. Děkujeme těm, kteří se zapojili.

Listopad 2022 – kalendář akcí ve farnosti

Neděle, 6. 11. 2022

Pořád se něco děje. Pravidelně přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události během listopadu 2022.

 • Úterý 1. listopadu 2022: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – „Apokalypsa aneb Zjevení Janovo“ – v 19:30 ve farní klubovně (případně ve farním sále);
 • Čtvrtek 3. listopadu 2022: Modlitební společenství – v 19 hod. v kostele;
 • Pátek 4. listopadu 2022: Modlitba zpěvem – od 18:30 hod. (po mši sv.) v bílovickém kostele – kdo zpívá, dvakrát se modlí – zvou Řezníčkovi;
 • Neděle 6. listopadu 2022: Adorační den farnosti Bílovice nad Svitavou – v 16h svátostné požehnání;
 • Neděle 6. listopadu 2022: koncert Shadow quartet – v 18 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje; vystupují ve specifickém složení: housle, viloncello, kontrabas a akordeon;

 • Neděle 6. listopadu 2022: Setkání (post)biřmovanců – od 19h na faře – během 4-5 setkání probereme desatero a případná další témata, o které by měli zájem. Současně jsou zváni ti, kteří někdy v budoucnu uvažují o přípravě na biřmování (Jan Lata).
 • Úterý 8. listopadu 2022: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – „Apokalypsa aneb Zjevení Janovo“ – v 19:30 ve farní klubovně (případně ve farním sále);
 • Čtvrtek 10. listopadu 2022: Modlitební společenství – v 19 hod. v kostele;
 • Pátek 11. listopadu 2022: Ostrůvek – v 18 hod. v salónku hospody U Ševčíků;
 • Úterý 15. listopadu 2022: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – „Apokalypsa aneb Zjevení Janovo“ – v 19:30 ve farní klubovně (případně ve farním sále);
 • Čtvrtek 17. listopadu 2022: Modlitební společenství – v 19 hod. v kostele;
 • Neděle 20. listopadu 2022: Farní kavárna – po mši sv.
 • Neděle 20. listopadu 2022: Koncert ženského pěveckého sboru Mladost z Brna – v 18 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje, vstupné dobrovolné;

 • Úterý 22. listopadu 2022: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – „Apokalypsa aneb Zjevení Janovo“ – v 19:30 ve farní klubovně (případně ve farním sále);
 • Středa 23. listopadu 2022: Čtvrtek 24. listopadu 2022: Česká křesťanská akademie – přednáškový cyklus Kapitoly z dějin Bílovic a okolíIII. Vranovsko-křtinský lichtenštejnský areál (Daniel Lyčka) – v 18 hod. v obřadní síni;

 • Čtvrtek 24. listopadu 2022: Modlitební společenství – v 19 hod. v kostele;
 • Víkend 25. – 27. listopadu 2022: Skaut (Sledi) – srub na Brzkově;
 • Sobota 26. listopadu 2022: Skaut (Okouníci) – výprava;
 • Sobota 26. listopadu 2022: Děkanátní setkání mládeže v Blansku – od 13 do 16h;
 • Neděle 27. listopadu 2022: Farní den v Adamově;

 • Neděle 27. listopadu 2022: Zapomenuté světlo – Divadlo Jana Horáka – v 15 hod. v bílovickém kostele v sále Obecní hospody, následuje oslava narozenin pana faráře;

 • Úterý 29. listopadu 2022: Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem – „Apokalypsa aneb Zjevení Janovo“ – v 19:30 ve farní klubovně (případně ve farním sále);

Pro případné změny se podívejte vždy do aktuálních ohlášek. Dlouhodobější výhled je v Kalendáři událostí.

Poutní zájezd do Znojma a Jaroměřic nad Rokytnou

Neděle, 6. 11. 2022

V sobotu 16. října se uskutečnila farní pouť do Znojma a Jaroměřic nad Rokytnou. A podle ohlasů se jednalo o velmi vydařenou akci.  „Včera jsme se účastnili farní pouti do Znojma na mši svatou spojenou se svěcením zvonů. Po mši svaté si každý mohl dřeveným kladívkem na zvony zazvonit. Následovalo bohaté pohoštění. Potom jsme se přesunuli do Jaroměřic nad Rokytnou, kde nás P. Tomáš provedl nově opraveným barokním chrámem sv. Markéty. Neuvěřitelné dílo!!! A velice dobře do něj zapadl liturgický „nábytek“ od Otmara Olivy. Vřelé díky za zorganizování našemu panu faráři otci Pavlovi i Olze Kulhánkové,“ říká o farní pouti Marie.

 

Jan Lata akolytou

Neděle, 6. 11. 2022

V pátek 30. září přijalo v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně sedm kandidátů trvalého jáhenství službu akolyty. A mezi nimi náš Jan Lata. Ten se bezprostředně poté plně zapojil do služby u oltáře v bílovickém kostele. Hned o týden později vedl bohoslužbu slova.

(první foto převzato z Facebooku Pavla Kafky)

Mozaika Panny Marie

Neděle, 6. 11. 2022

Na začátku roku jsme měli možnost radovat se z působivé mozaiky Madony a během bohoslužeb i dalších modlitebních setkání mnohým znás přirostla k srdce. Stala se neodmyslitelnou součástí večerních modliteb růžence za mír na Ukrajině. Panna Maria a v jejím náručí její Syn. https://farnost-bilovice.cz/2022/03/31/mozaika-madony/

Se začátkem října jsme se mohli radovat znovu, tentrokrát už natrvalo. Nově vytvořená mozaika se stejným motivem se poprvé v kostele objkevila v den slavnostního odhalení památníku P. Jana Rybáře. Od té doby nás provází při modlitbách i adoraci. Nemá své stále místo. V kostele se s ní setkávat hlavně v měsících mariánské úcty. Děkujeme.

Prvokomunikanti na Petrově

Pondělí, 17. 10. 2022
Dne 6.10.2022 se konalo setkání prvokomunikantů na biskupství na Petrově. Setkání se zúčastnilo 6 dětí z bílovické a babické farnosti. Začalo mší svatou v katedrále Petra a Pavla. Poté děti na jednotlivých stanovištích plnily úkoly a seznamovaly se s životy vybraných svatých nebo významných duchovních spojených s Brnem. Nechybělo ani osobní setkání s naším biskupem Pavlem.
 

Apokalypsa aneb Zjevení Janovo

Pondělí, 17. 10. 2022

Po prázdninové přestávce se opět můžete těšit na pravidelné setkávání nad Božím Slovem. Ekumenické biblické hodiny s Pavlem Kašparem – vždy v úterý od 19:30 hod. ve farní klubovně. Od 4. října 2022 pokračujeme a tématem dalšího období bude „Apokalypsa aneb Zjevení Janovo“.

Přednáškový cyklus Kapitoly z dějin Bílovic a okolí

Pondělí, 17. 10. 2022

Místní skupina České křesťanské akademie zve v novém akademickém roce na přednáškový cyklus Kapitoly z dějin Bílovic a okolí. Přednášky se konají vždy ve čtvrtek jednou za měsíc v 18 hod. v obřadní síni.

 

Koncert

Pondělí, 17. 10. 2022

Jeden z vrcholů kulturní sezóny v Bílovicích nad Svitavou se uskutečnil v neděli 2. října 2022 večer v bílovickém kostele. Komorní koncert v podání Filharmonického sboru Brno byl pro všechny přítomné výjimečným zážitkem.