Kategorie Aktuality

Nová vývěska na kostele

Neděle, 11. 8. 2019

Pokud jste neměli ještě příležitost si všimnout, pak starou vývěsku na kostele vystřídala nová. Vyrobil ji pan Petr Cach, který už stál u zrodu všech kování na cyklu nových dveří našeho kostela. Díky nové vývěsce máme od 2. července hezké místo, pomocí kterého můžeme informovat farníky i kolemjdoucí o chystaných událostech u nás i v okolí.

Poutní cesta z Moravy a evropského severu do Říma se dočká obnovy

Neděle, 11. 8. 2019

Dávné poutnické cesty našich předků zažívají nový rozmach. Sdružení Romea Strata usiluje o obnovu stezky, kterou se k apoštolským hrobům do Říma ubírali poutníci z pobaltských zemí, Polska, Moravy a Rakouska. V Akvileji se 25. června setkali zakladatelé zmíněné organizace, sdružující představitele pěti italských regionů, jimiž cesta prochází, dříve než se v Toskánsku připojí k hlavní poutnické trase do Říma, zvané Via Francigena. Schůzky se účastní také delegace z Moravy, Rakouska a Polska.
Nechybí ani představitel Svatého stolce, P. Eugenio Bruno z Papežské rady pro novou evangelizaci. Jak ujišťuje, Vatikán podporuje obnovu starých poutnických tras. Zážitek cesty na svaté místo je totiž osvědčeným způsobem evangelizace. Tímto způsobem také církev vychází ven, může se setkat s lidmi hledajícími smysl života a spásy, říká P. Eugenio Bruno: “Věčné pravdy o člověku nepomíjejí, jsou stále stejné. Ukazuje se, že středověcí poutníci a dnešní poutníci jsou si v jistém smyslu navzájem podobní. Změnil se pouze způsob putování, organizační aspekty. To, co člověka sklání k tomu, aby se vydal na cestu, však zůstává stejné. Při povrchním pohledu by se snad mohlo zdát, že mnoho poutníků hledá jen turistické cíle, protože navenek nevykazují zájem o duchovní věci. Pokud se nám ale podaří proniknout za tato zdání a dospějeme ke skutečným otázkám, jaké si lidé sami kladou, ukazuje se, že člověk je stále tentýž, jako ve středověku. Také dnešní poutníci hledají smysl, touží po zakořenění v historii a kultuře. Právě pěší poutníci nám ukazují, že pouhá turistika nepostačuje. Vidíme, že turisté chtějí být poutníky, touží po smyslu, po integrální kultuře. A Evropa je matkou takového poutnictví.”
Poutní cesty do duchovních center Evropy ožívají. Sdružení Romea Strata na své valné hromadě v Akvileji diskutovalo o jejich dalším rozvoji. Mezi účastníky nechyběli ani představitalé několika moravských institucí, které se aktivně zapojují do těchto projektů, vedoucích nejen k hrobům apoštolů, ale také k duchovní obrodě Starého kontinentu. Hovoří mons. Jan Peňáz, zkušený poutník a představitel Matice velehradské. Rozhovor o poutní cestě na Moravě najdete zde.

Táborák na zakončení školního roku

Neděle, 11. 8. 2019

Je pátek 28. června 2019, poslední den školního roku. Vysvědčení jsou rozdána a na školu už nikdo nemyslí. Začínají prázdniny. Scházíme se k poslední dětské mši sv., abychom poděkovali za všechno, co tento školní rok přinesl. Poděkovali jsme za spolužáky, učitele i rodiče. A prosili i požehnání a ochranu v čase letních dobrodružství a prázdnin. A jak je u nás zvykem, následoval táborák na farní zahradě. A samozřejmě se sladkým překvapením od pana faráře a dárky pro letošní prvokomunikanty.

Přijetí nových katechumenů

Neděle, 11. 8. 2019

V neděli 23. června jsme při mši sv. přijali do našeho farního společenství dva nové katechumeny – Ivanu a Františka. Už toho s námi trochu prožili a do farního společenství prakticky už nějakou dobu patří. Prošli si také kurz Alfa, kde se potvrdilo jejich odhodlání nechat se pokřtít.
Tímto slavnostním krokem se vydávají na cestu příprav, které v příštím roce o Velikonocích vyvrcholí jejich křtem. A my jim chceme pomáhat, podporovat je modlitbou a spolu s nimi krůček po krůčku obnovovat i svoji víru.
„Žádám poznání Ježíše, protože chci patřit mezi jeho učedníky.“
„Označuji vás znamením Ježíše Krista ukřižovaného. Učte se jej znát a následovat, a jeho láska bude vaší silou.“
„Dáváme vám Písmo svaté a přejeme vám, abyste v něm vždycky našli světlo a útěchu.“

Farní pouť do Olešnice

Pondělí, 1. 7. 2019

Slavnost Nejsvětější Trojice. Vypravili jsme se na pouť do Olešnice na Moravě, kde dříve působil otec Pavel. Přivítal nás silný déšť, který nás zahnal do hřbitovního kostela zasvěceného právě Nejsvětější Trojici. Tím trochu zamíchal kartami celého plánovaného programu. Místní farníci nás ale přijali velmi mile a s velkou tolerancí nám prominuli i půlhodinové čekání na začátek mše sv. ve farním kostele. Křížová cesta bolestní regionu byla nezapomenutelným zážitkem. Na jednotlivých zastaveních jakobychom srůstali s místním krajem, lidmi, kteří tu žili a žijí, s tím, co je trápilo, trápí a zraňuje, nechává jizvy v krajině i lidských srdcích. A nakonec poznáváme, že se týká i nás. A že Ježíš to všechno, boleti minulé i dnešní, přijímá a pomáhá je nést. Jeho křížem jsme uzdraveni. Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi. „Během křížové cesty vysvitlo i sluníčko. Mše svatá v zaplněném kostele byla pěkná, oběd v KFCR výborný a centrum samo krásné. Potom jsme se šli ještě zamodřit do ruční modrotiskové dílny, kde nám živě a zábavně vyprávěl pan Danzinger. Pak jsem musela domů, protože jsem měla úplně ledové nohy a byla mi zima, což mne mrzí, protože program pouti zakončil živý orloj v Bystrém. Ještě je mi trochu líto, že jsem nebyla pohotová a nevyfotila, jak mi olešničtí muži vynášejí vozík do kostela. Tak příště – anebo to už tam bude plošina?“, říká paní Marie. Pouť se líbila malým i velkým. Měli jsme možnost poznat se i trochu víc navzájem.

 

Přednáška Marka Čejky

Pondělí, 1. 7. 2019

Ve čtvrtek 30. května 2019 mezi nás zavítal politolog PhDr. JUDr. Marka Čejky, Ph.D. Nebyla to jeho první návštěva u nás, už před rokem nás seznamoval s judaismem v rámci cyklu přednášek o světových náboženstvích. Tentokrát místní pobočka Moravsko-slezské křesťanské akademie uspořádala přednášku na téma „Svár ve Svaté zemi, historie, současnost a perspektivy izrealsko – palestinského konfliktu“. Marek Čejka jako odborník na Blízký východ a autor mnoha publikací nám přiblížil kořeny a vývoj celého konfliktu. Děkujeme za velmi zajímavé a poučné povídání.

Červenec a srpen 2019 – kalendář akcí ve farnosti

Pondělí, 1. 7. 2019

Přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události během letních prázdninových měsíců 2019.

 • 4. – 5. července 2019: Dny lidí dobré vůle na Velehradě;
 • Pátek 5. července 2019: Slavnost sv. Cyrila a Meroděje, slovanských věrozvěstů, patronů bílovického kostela – Spolek Živá tradice pro Bílovice a bílovická farnost zvou na oslavu svátku svatých Cyrila a Metoděje, patronů našeho bílovického kostela. Slavnost bude zahájena v 10h bohoslužbou v kostele. Po mši sv. následuje program na farní zahradě. Občerstvení včetně grilování zajištěno. Můžete se také těšit na cimbálovou muziku. Akce je pořádána s podporou Obce Bílovice nad Svitavou.

 • 6. – 20. července 2019: Skaut – letní tábor kluků – tábořiště Rybník;
 • 10.–14. července 2019: Katolická charismatická konference – v Brně na Výstavišti;

 • 13. – 27. července 2019: Skaut – letní tábor dívek – tábořiště Žižkovo Pole;
 • Čtvrtek 25. července 2019: Ze Křtin do Křtin podeváté ke cti sv. Jakuba – pěší pouť po 4 mariánských poutních místech Moravského krasu (50km za 16 hodin), ranní modlitba za svítání ve Křtinách ve 4:44, litanie u Panny Marie Bolestné ve Sloupě v 8:30h, Anděl Páně ve 12h v Blansku, v 15h křížová cesta ve Vranově u Brna, mše sv. v 17:30h v Adamově u Světelského oltáře, večerní chvály při západu slunce ve Křtinách ve 20:44h. Lze jít i část cesty.

 • Čtvrtek 15. srpna 2019: Slavnost Nanebevzetí Panny Marie pod Světelským oltářev v Adamově – v 17:15 chrámový sbor, v 17:30 mše sv. u Světelského oltáře, v 18:30 recitál písničkářky Miroslavy Miji Peterkové a Karla Miroslava Kučery; po celý den komentované prohlídky kostela a Světelského oltáře;
 • Sobota 17. srpna 2019: Odhalení památníku Tomáši kard. Špidlíkovi v Boskovicích – v 15 hod. v ulici Bělská;
 • Čtvrtek 22. srpna 2019: „Ostrůvek“ – v 18 hod. pravděpodobně opět na zahrádce Obecní hospody;
 • 22. – 24. srpna 2019: UNITED – křesťanský multižánrový festival ve Vsetíně;
 • 24. – 31. srpna 2019: Letní dovolená rodin v Cizkrajově – bližší info Martin Tomášek.
 • Sobota 31. srpna 2019: Diecézní pouť rodin – „Rozdávej pokoj a naději“ – ve Žďáru nad Sázavou, pořádá CRSP;

Dlouhodobější výhled událostí v Kalendáři událostí.

Přijď, Duchu svatý

Pátek, 14. 6. 2019

Svatodušní novéna i v naší farnosti neodmyslitelně patří k desetidennímu období mezi Slavností Nanebevstoupení Páně a Slavností Seslání Ducha svatého. Scházeli jsme se každý večer v 18 hod. v kostele a s modlitbou a zpěvem připravovali svá srdce k naslouchání Duchu svatému. V některých dnech jsme měli i možnost adorace. Duch svatý je ten, který proměňuje. Láska. Přímluvce. Učí nás milovat a poznávat pravdu. Učí nás žít ve stálé přítomnosti Boží.

Přicházeli jsme do kostela, mladí i starší, každý den s trochu jinými invokacemi, zapojily se i děti. V sobotu naše příprava vyvrcholila při vigílii v Brně u sv. Tomáše a v Bílovicích pak při nedělní mši sv. Přicházej, Duchu svatý, stále. Vyučuj, proměňuj, povzbuzuj, provázej, uváděj do plné pravdy. Buď naším Pánem.

Pět důležitých míst v životě sv. Cyrila a Metoděje

Pátek, 14. 6. 2019

Edukativní a zábavný program seznamující s důležitými místy v životě slovanských věrozvěstů měl svou premiéru při letošní Noci kostelů. Těšil se velkému zájmu, takže netrvalo dlouho a dočkal se svého opakování v dopoledních hodinách pro žáky 1. – 4. tříd bílovické základní školy.

Pět důležitých míst v životě sv. Cyrila a Metoděje: SOLUŇ (THESSALONIKI) * KONSTANTINOPOL (CAŘIHRAD) * KRYM * VELEHRAD * ŘÍM * OCHRID.

Při příležitosti 1150 let od smrti sv. Cyrila († 14. února 869) – autora nejstaršího slovanského písma jsme v rámci projektu Noci kostelů připravili poutní trasu, která propojí Bílovice nad Svitavou, kde místní kostel nese zasvěcení sv. Cyrilu a Metodějovi, adamovský kostel se Světelským oltářem a křtinský chrám, kde podle tradice křtili přímo svatí Cyril a Metoděj a jejich žáci.

Výchozím bodem je kostel sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou, kde na nových vchodových dveřích kostela najdeme vyobrazení originální slovanské abecedy HLAHOLICE odkazující na stěžejní přínos Cyrilometodějské mise, kterým je Slovo, tedy Ježíš Kristus – Slovo, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Tvůrcem hlaholice je sv. Cyril a pomocí tohoto písma sv. Cyril a Metoděj poprvé ve slovanském jazyce sepsali Evangelia a posléze i celou Bibli. Podoba jednotlivých písmen na bílovických kostelních dveřích vychází z nejstaršího dochovaného hlaholského textu takzvaných Kyjevských listů, které byly vytvořeny na území našeho státu. Na vstupních dveřích kostela je tedy vyobrazeno 36 hlaholských písmen v jejich nejstarší známé podobě! My dnes už sice hlaholici nepoužíváme, ale stále platí, že to byli Cyril a Metoděj, kteří nás naučili číst a psát a zařadili nás tak mezi kulturní národy.

Červen 2019 – kalendář akcí ve farnosti

Pondělí, 3. 6. 2019

Přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události v červnu 2019.

 • Víkend 31. května – 2. června 2019: Víkendovka pro tatínky s dětmi – v Bedřichově u Lysic – registrace zde, bližší info Karel Ryšavý.
 • Pátek 31. května – pátek 7. června 2019: Svatodušní novéna – v 18h v bílovickém kostele, zakončení novény – vigílie v sobotu 8. 6. v 17:30 hod. v kostele sv. Tomáše v Brně;
 • Úterý 4. června 2019: Ekumenické biblické večery – Markovo evangelium – s Pavelem Kašparem v 19 hod. v klubovně (poslední v tomto akademickém roce, dále pokračujeme v září);
 • Čtvrtek 5. června 2019: Pět důležitých míst v životě sv. Cyrila a Metoděje – program pro žáky ZŠ;
 • Čtvrtek 6. června 2019: Beta – setkání absolventů kurzu Alfa – v 18:30h (po novéně) na faře;
 • Sobota 8. června 2019: Bílovická křižovatka – multižánrový hudební festival;
 • Sobota 8. června 2019: Pouť do Křtin z Adamova a Bílovic – mše sv. ve Křtinách v 18hod.;
 • Neděle 9. června 2019: Slavnost Seslání Ducha svatého;
 • Neděle 9. června 2019: Farní kavárna – po mši sv. – bude upřesněno;
 • Středa 12. června 2019: Pět důležitých míst v životě sv. Cyrila a Metoděje – program pro žáky ZŠ;
 • Čtvrtek 13. června 2019: Beta – setkání absolventů kurzu Alfa – v 19h (po novéně) na faře;
 • Pátek 14. června 2019: Laser Game v Brně – pro ministranty, ve 14:15 hod. na nádraží;
 • Pátek 14. června 2019: „Ostrůvek“ – na zahrádce Obecní hospody od 18 hod.
 • Víkend 14. – 16. června 2019: Skaut (dívčí družinky) – zakončovací výprava;
 • Sobota 15. června 2019: Skaut (chlapecké družinky) – závěrečná výprava;
 • Neděle 16. června 2019 (Slavnost Nejsvětější Trojice): Farní pouť do Olešnice – 7.00 odjezd z Bílovic přes Adamov, 8.30 křížová cesta bolestí regionu, 10.30 mše sv. v Olešnici (historie kostela), prohlídka KFC Rafael – promítání, 12.00 oběd v KFC Rafael, 13.30 návštěva modrotisku (UNESCO), 15.30 „Orloj se svatými“ v Bystrém – přihlášky a platba zálohy (300 Kč) u Romana Vaňka; v Bílovicích nebude v neděli mše sv. (bude v sobotu v 17.30 s nedělní platností);
 • Sobota 22. června 2019: Skaut – brigáda s rodiči na tábořišti Rybník.
 • Pátek 28. června 2019: Táborák – zakončení školního roku – v 17:30 hod. dětská mše sv., po ní táborák na farní zahradě.
 • Sobota 29. června 2019: dopoledne po mši sv. (7h) brigáda – sečení trávy kolem kostela a na farní zahradě;
 • Neděle 30. června 2019: Farní rada – v 18 hod.

Dlouhodobější výhled událostí v Kalendáři událostí.