Kategorie Aktuality

Primice Jana Werla v Obřanech

Středa, 28. 7. 2021

V neděli 27. června se ve 14 hod. uskutečnila u kostela sv. Václava v Obřanech primice novokněze Milana Werla. Krásné a působivé odpoledne pro všechny přítomné. Primice v sousedství není každý den. Boží přítomnost téměř hmatatelná. Přejeme a v modlitbách vyprošujeme Milanovi plnost darů Ducha svatého, aby byl dobrým Božím služebníkem všude tam, kam ho Pán povolá.

 

(foto Martin Š. – převzato z příspěvku na FB)

Červen 2021 – kalendář akcí ve farnosti

Úterý, 1. 6. 2021

Pořád se něco děje. Pravidelně přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události během června 2021.

 

 • Čtvrtek 3. června 2021: modlitební společenství – ve 20hod. – v kostele;
 • Neděle 6. června 2021: Slavnost Těla a krve Páně (přeložená ze čtvrtka);
 • Pátek 4. června 2021: Modlitba zpěvem – ve 20 hod., zvou Řezníčkovi – bude pravidelně od září;
 • Čtvrtek 10. června 2021: modlitební společenství – ve 20hod. – v kostele;
 • Sobota 12. června 2021: Skaut – všechny chlapecké družinky – závěrečná výprava;
 • Čtvrtek 17. června 2021: modlitební společenství – ve 20hod. – v kostele;
 • Pátek 18. června 2021: první letošní „Ostrůvek“ – od 18:30 hod. pod pergolou v hosdpodě na Ostrůvku;
 • Víkend 18. – 20. června 2021: Skaut – dívky – zakončovací výprava;
 • Sobota 19. června 2021: kněžské svěcení Milana Werla – v 9 hod. v brněnské katedrále;

 • Sobota 19. června 2021: kněžské svěcení Milana Werla – v 9 hod. v brněnské katedrále;
 • Čtvrtek 24. června 2021: modlitební společenství – ve 20hod. – v kostele;
 • Neděle 20. června 2021: Poutní farní den v Babicíchve 14.00 mše svatá, v 15:00 společné posezení u kávy v obecním sále, v 16.30 Jan Horák Rybáři apokryfní monodrama o rybáři, který u všeho byl, ale vlastně nebyl (Jan Horák Autorské divadlo);
 • Sobota 26. června 2021: Katolická charismatická konference – online – na TV NOE;

 • Sobota 26. června 2021: Katolická charismatická konference – regionální setkání – Pozořice, Blansko a další;

Po uvolnění koronavirových omezení je už v neděli mše sv. ve všech třech farnostech. Pro případné změny se podívejte vždy do aktuálních ohlášek.

Dlouhodobější výhled je v Kalendáři událostí.

Romea Strata – předání poutnické štafety

Úterý, 1. 6. 2021

Vrcholem jihomoravské části pouti Romea Strata z Velehradu na Klimentek a pak ze Křtin přes Brno, Rajhrad, Židlochovice, Popice, Mikulov, včetně Svatého kopečku bylo na česko-rakouské hranici setkání a předání poutnické štafety v pátek 21. května v 10.00 hodin mezi Mikulovem a Poysdorfem. Poutní štafeta Romea Strata do Aquilei, kterou jsme mezi Mikulovem a Poysdorfem předali rakouským poutníkům pokračuje dál. Na jedné z fotek je vidět světle hnědá poutní hůl od Miroslava Kučery, kterou jsme donesli z Velehradu až na hranici.

 

 

(text i foto Martin Š.)

Pouť z Velehradu na Klimentek

Úterý, 1. 6. 2021

Území Moravy protíná dálková poutní stezka Romea Strata, která vede do Říma. V roce 2018 vznikla Evropská asociace Romea Strata s cílem znovuobjevit a představit starobylou poutní stezku víry a kultury Romea Strata, která v minulosti vedla od Baltského moře až do Říma a fungovala jako spojnice mezi západem a východem. Romea Strata, v překladu doslova „Římská cesta“, je označení pro síť poutních stezek (www.romeastrata.org)

Česká část pouti z Velehradu do Mikulova a na rakouské hranice byla připravena na třetí květnový týden. Odkud pak budou navazovat rakouští poutníci a následně pak italští, kteří letošní pouť zakončí v severoitalském městě Aquileia.

Dva zaplněné autobusy doplněné ještě o několik skupin dopravujících se vlastními automobily přivezly velkou skupinu odhodlaných poutníků v neděli 16. května na Velehrad. Zahájili jsme mší sv. v bazilice a pak už se velká část vydala na pěší pouť napřibližně 16 kilometrů vzdálený Klimentek. Zde se k nám v odpoledních hodinách připojili i ti, kteří si prošli jen závěrečný úsek.

O úvodní etapě celé pouti psal na své druhé straně i Katolický týdeník v čísle 21.

 

(foto Martin Vágner)

(Bílovický Zpravodaj) OSOBNÍ VZPOMÍNKY NA JANA RYBÁŘE

Úterý, 1. 6. 2021

Bílovický Zpravodaj č. 1/2021 přinesl dva příspěvky věnované osobě bílovického rodáka Jana Rybáře.

Za Janem Rybářem jsem jezdil s bílovickými farníky do Jánských Lázní, tam se zrodilo naše přátelství. Pohyboval našimi stojatými vodami ustálených přestav a klišé o Ježíši. Byl jako štika ve stojatých vodách teologie. Říkal: „Pán Ježíš neustanovil hierarchii, ale rodinu. V rodině se slouží a dospívá.“ V rodině jsme zakoušeli první doteky lásky. Učil o eucharistii jako o tělesné svátosti: „V eucharistii se Kristova láska projevuje pohlazením, obejmutím, políbením.“ Poukazoval nám na velikou touhu Boha hmotně se dotknout člověka. Učil nás, že lidé radosti se modlí: „Děkuji ti za to, že bez nás nemůžeš být!“ Bohatství, do kterého jsme vnořeni, je bohatství touhy Boha po člověku. Jsme bohatí skrze touhu Boha, kterou si nás přitáhl – to je bohatství, které nám Jan předával. „Zbožštění člověka“ je něco pozitivního, z čeho se máme radovat, více na něj myslet než na hřích, ten je jen krátkou epizodou před Bohem, kterou odpouští. Jan nepopíral lidskou křehkost, ale přinášel jiný obraz než vyhnání z ráje, jak ho známe. Přinášel obraz Boha, který je shovívavý, milosrdný, naprosto odpouštějící… Učil nás, že spíše, než na rozebírání hříchu se máme zaměřit na hledání Božího království. Pán Ježíš věřil, že tato naše zem se může stávat Božím královstvím, nebem, už teď za našeho života, protože člověk s Kristem spojený kolem sebe rozsévá dobro, krásu, lásku, radost. Miloval svůj rodný kraj i blízká poutní místa: Vranov, Adamov a především Křtiny. Pannu Marii, oslovoval: „Matko Kristova, Marie radostná!“ Najednou jsem začal objevovat víru jako poklad. Jezdili jsme za Janem a doslova hltali, jak poutavě dokázal o Ježíši mluvit. Mluvil jinak než většina kněží a biskupů, chtěl sdělit druhým to, k čemu dlouhým životem dospěl. „Člověče, já se smrti nebojím. Vlastně se už tak trochu těším. Už bych chtěl být na věčnosti, abych mohl Boha milovat tak, jak je toho hoden.“ Děkuji, Jene, že jsi nás bílovické přijal do rodiny svých přátel, že jsi nás nechával vedle sebe zrát, jako i Ty jsi dozrával vedle žalářních teologů své doby. Pán Ježíš měl vlastní sen, že ho budou následovat lidé, kteří ho budou brát vážně a s radostí. Jan byl právě takovým člověkem.
PAVEL LAZÁREK, farář

(Bílovický Zpravodaj) ZA JANEM RYBÁŘEM

Úterý, 1. 6. 2021

Bílovický Zpravodaj č. 1/2021 přinesl dva příspěvky věnované osobě bílovického rodáka Jana Rybáře.

ZA JANEM RYBÁŘEM* 16. července 1931 – † 14. ledna 2021
Dne 14. ledna 2021 zemřel nečekaně v nedožitých devadesáti letech jezuitský kněz Jan Rybář. Pocházel z Bílovic, narodil se však 16. července 1931 v brněnské porodnici, což bylo v té době ještě neobvyklé. Jeho rodiče byli silně věřící a přátelsky se stýkali s řadou kněží a řeholníků. Jan vyrůstal pár metrů od kostela a fary, v domě na Tyršově č. p. 291, velký vliv na něj měl tehdejší bílovický farář František Pospíchal, jemuž ministroval. Tak v něm od útlého dětství vzklíčilo rozhodnutí stát se knězem. Ihned po skončení války odešel na jezuity zřízené gymnázium na Velehradě. Po jeho absolvování vstoupil v roce 1949 do noviciátu jezuitského řádu. Po tom, co komunisté v dubnu 1950 přistoupili k násilné likvidaci klášterů a mužských řeholních řádů v rámci tzv. Akce K, byl spolu s dalšími řeholníky rok internován v Bohosudově, Hájku a Klíčavě. Po propuštění složil tajně první sliby. Nelze se neobdivovat jeho vytrvalé cestě ke kněžství, třebaže musel tušit, že jej čeká persekuce a kriminál. Jako režimu nepohodlná osoba byl roku 1952 povolán na vojnu a dva a půl roku sloužil u jednotky Pomocných technických praporů, nejprve v Mimoni, pak ve Zdechovicích a v Přelouči. Po návratu do civilu roku 1954 byl dělníkem ve strojírenství a stavebnictví, pracoval v továrně na elektropřístroje v Brně, později v železárnách v Třinci a při tom tajně studoval a věnoval se „nezákonným“ náboženským aktivitám. V roce 1960 byl znovu zatčen a za maření státního dohledu nad církvemi odsouzen na dva roky. Nejdříve fáral v uhelném dole v Heřmanicích v Ostravě a po úrazu byl přemístěn do věznice ve Valdicích. Zde se setkal s tehdejší elitou katolického duchovenstva, jako byli opati Vít Tajovský a Anastáz Opasek, význační teologové Antonín Mandl, Josef Zvěřina a Oto Mádr, či pozdější tajný biskup Felix Maria Davídek. V Janu Rybáři tak odešel poslední pamětník tohoto výjimečného kněžského vězeňského „klubu“. Přes neustálý dohled byl konečně ve vězení 17. února 1962 tajně vysvěcen na kněze rovněž uvězněným biskupem Karlem Otčenáškem. Tomu slíbil, že pokud bude mít možnost působit veřejně v pastoraci, bude to v „Otčenáškově“ královehradecké diecézi. Téhož roku byl propuštěn na amnestii. V dalších letech pracoval jako jeřábník pro panelárnu Prefa a „stavěl“ sídliště na Lesné. Po uvolnění během Pražského jara 1968 dále studoval teologii v Innsbrucku. Rovněž bylo zveřejněno jeho kněžské svěcení a v roce 1969 mohl v Bílovicích slavit opožděnou primici (tj. první slavnou mši slouženou nově vysvěceným knězem). V roce 1969 se stal administrátorem farnosti v Poříčí u Trutnova, kde zůstal sedmnáct let. V roce 1986 byl přeložen do Janských Lázní, věnoval se mj. pastoraci lidí na okraji společnosti, ať už neodsunutých Němců nebo Romů, stále zůstával pod dohledem StB. Po sametové revoluci byl v roce 1990 jmenován děkanem v Rychnově nad Kněžnou, kde působil čtrnáct let. Začal rovněž publikovat sloupky v rychnovském zpravodaji, jež začaly být postupně vydávány knižně. Po odchodu do důchodu v roce 2014 se vrátil do Trutnova, kde působil jako výpomocný duchovní, věnoval se psaní článků i knih, přednášel pro širokou veřejnost a byl vyhledávaným exercitátorem a zpovědníkem. Kniha rozvorů, které s ním vedl Josef Beránek, a jež vyšla v roce 2016 pod názvem Deník venkovského faráře, získala první místo v anketě Dobrá kniha vyhlašované každoročně Katolickým týdeníkem. Texty a glosy psal do posledních chvil a uveřejňoval je prostřednictvím facebooku, jeho poslední knížka Rybář na poušti vyšla v loňském roce. V roce 2011 byl oceněn pamětní medailí Václava Bendy za význačný podíl v boji za obnovu demokracie. Roku 2015 obdržel pamětní medaili Královéhradeckého kraje a roku 2017 mu byla udělena stříbrná medaile Senátu Parlamentu ČR. V září 2019 naposledy navštívil Bílovice, v místním kostele sloužil mši sv. a poté se s ním konala beseda. Sepsal rovněž své vzpomínky z dětství na zdejší farnost, které jsou umístěny na webu farnosti. Jan Rybář byl pro řadu křesťanů mimořádně inspirativní osobou. Mnozí vzpomínali na jeho laskavost, humor, péči a zájem o konkrétní lidi, se kterými se setkával. Církevní historik, profesor Univerzity Karlovy Tomáš Petráček vyjádřil ve své vzpomínce na něj přesvědčení, že tento „drobný důchodce z trutnovského sídliště byl jednou z nejkomplexnějších a nejinspirativnějších osobností české katolické církve druhé poloviny 20. století“. O jeho popularitě svědčí mj. skutečnost, že záznam z jeho pohřbu, který se konal dne 24. ledna v bílovickém kostele, má na youtube k dnešnímu dni (psáno 8. 2.) přes 3.300 zhlédnutí. Ve svých fejetonech a glosách se občas zmínil i o Bílovicích. Stihl ještě na moji žádost sepsat kratičký nekrolog svého spolužáka Bořivoje Nejezchleba, který je umístěn před tímto článkem. Rád bych ocitoval jeho vzpomínku, kterou si často, když se vracím vlakem z práce, připomínám: „Jako dítě jsem se ptal maminky na smrt. Jeli jsme z hlučného Brna domů a v tunelu mně stiskla ruku: ‚Teď dej pozor!‘ Z toho hluku a tmy jsme vyjeli do ticha: stráně, lesy, řeka, květiny, na kopečku náš domov. ‚Tak nějak to bude ve smrti!‘ řekla maminka. “Věřím, že Jan Rybář vyjel z tunelu našeho světa do věčného domova nebeského otce. Bílovičtí farníci jsou vděčni za jeho život a také za to, že jeho tělesné ostatky nalezly své spočinutí v jeho milovaných Bílovicích. Doufám, že jeho odkaz budeme uchovávat a rozvíjet.
JAN LATA

Květen 2021 – kalendář akcí ve farnosti

Pátek, 14. 5. 2021

Pořád se něco děje. Pravidelně přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události během května 2021. Níže uvedené akce se můžou podle aktuální situace rušit a měnit. Pomulu se ruší či rozvolňují protiepidemická opatření, tak se snad většina akcí podaří uskutečnit.

 • Čtvrtek 6. května 2021: modlitební společenství – online;
 • Čtvrtek 13. května 2021: Slavnost Nanebevstoupení Páně – v Bílovicích mše v 19 hod.
 • Pátek 14. května 2021: Svatodušní novéna – v 19 hod. v bílovickém kostele;
 • Sobota 15. května 2021: mše sv. v kapličce sv. Jana Nepomuckého v Bílovicích v 7 hod;
 • Sobota 15. května 2021: Svatodušní novéna – v 19 hod. v bílovickém kostele;
 • Neděle 16. května 2021: Romea Strata pouť na Velehradprvní autobus BabiceBíloviceVelehrad odjezd v 6:10 zastávka u kostela (Babice), druhý BíloviceVelehrad odjezd v 6:30 (od Sokolovny). Na Velehradě společná mše svatá v 8:30 s následným požehnáním. Po mši sv. odcházíme pěšky na Klimentek 16,5 km. Pro koho by byla pěší cesta náročná, je možné prožít neděli na Velehradě (např. komentovaná prohlídka baziliky + prohlídka areálu). V 15 hodin bude přistaven autobus, který vás převeze na „Parkoviště u křížku“ odkud se půjde pěšky na Klimentek necelé 2 km). V 17 hodin bude na Klimentku společná pobožnost. Následně se všichni přesuneme k autobusům (2 km) a pojedeme domů. Vzhledem k epidemiologické situaci a uzavřeným restauracím je dobré mít s sebou jídlo a pití na celý den. Pro poutníky, kteří půjdou pěší pouť do Mikulova, budu farníkům vděčný za drobné občerstvení. V Bílovicích budeme spát nedělní a pondělní noc.
 • 16. – 21. května 2021: Romea Strata – z Velehradu přes Mikulov do Aquilei – „Prošlápnout první stezku“ – seznam etap jihomoravské části stezky:
 • Seznam etap moravské části stezky
  • první etapa neděle 16. května 2021 Velehrad – Klimentek

  (16,5 + 2 km – 5:50 h) https://mapy.cz/s/hamatuzude

  (transfer autobus: Klimentek – Křtiny, přespání ve Křtinách)

  • druhá etapa pondělí 17. května 2021 Křtiny – Brno

  (19 km – 5:15 h, přespání v Brně) https://mapy.cz/s/najotadepe

  • třetí etapa úterý 18. května 2021 Brno – Rajhrad – Židlochovice

  (21 km – 5:30 h, přespání v Židlochovicích) https://mapy.cz/s/hezumatafo

  • čtvrtá etapa středa 19. května 2021 Židlochovice – Popice

  (18 km – 5:00 h, přespání v Popicích) https://mapy.cz/s/rapusuzogo

  • pátá etapa čtvrtek 20. května 2021 Popice – Mikulov

  (18 km – 6:00 h, přespání v Mikulově) https://mapy.cz/s/nuhojajuze

  • šestá etapa pátek 21. května Mikulov – sv. Kopeček – Poysdorf

  (6,5 km na hranice – 2:00 h) https://mapy.cz/s/hapuhajeto

 • Neděle 16. května 2021: Svatodušní novéna – v 19 hod. v bílovickém kostele;
 • Pondělí 17. května 2021: Svatodušní novéna – v 19 hod. v bílovickém kostele;
 • Úterý 18. května 2021: Svatodušní novéna – v 19 hod. v bílovickém kostele;
 • Středa 19. května 2021: Svatodušní novéna – v 19 hod. v bílovickém kostele;
 • Čtvrtek 20. května 2021: Svatodušní novéna – v 19 hod. v bílovickém kostele;
 • Pátek 21. května 2021: Svatodušní novéna – v 19 hod. v bílovickém kostele;
 • Sobota 22. května 2021: Svatodušní vigílie – v 18 hod. ve Křtinách;
 • Sobota 22. května 2021: Oslava 10. výročí založení bílovického skautského oddílu (o rok odložená) – přesunuto na podzim.
 • Neděle 23. května 2021: Slavnost Seslání Ducha svatého;
 • Neděle 23. května 2021: První svaté přijímání v Adamově;
 • Čtvrtek 27. května 2021: modlitební společenství – ve 20hod. – bude upřesněno;
 • Pátek 28. května 2021: NOC KOSTELŮ – letos v Bílovicích ne, zveme třeba do Adamova na představení Jana Horáka „František blázen“;
 • Neděle 30. května 2021: První svaté přijímání v Babicích.

Po aktualizaci protiepidemických opatření týkajících se bohoslužeb se obnovují nedělní mše sv. v našich farnostech ve standardním režimu. Tedy v Adamově v 8:00 hod., v Bílovicích v 9:30 hod. a v Babicích v 11:00 hod. Mše sv. v 9:30 z Bílovic bude přenášená na YouTube kanálu Televize Bílovice. Předpokládáme, že přenosy budou pokračovat do neděle 9. května.

Dlouhodobější výhled je v Kalendáři událostí.

Opět nedělní mše sv. ve všech třech našich farnostech

Pátek, 30. 4. 2021

Po aktualizaci protiepidemických opatření týkajících se bohoslužeb se obnovují nedělní mše sv. v našich farnostech ve standardním režimu. Tedy v Adamově v 8:00 hod., v Bílovicích v 9:30 hod. a v Babicích v 11:00 hod. Mše sv. v 9:30 z Bílovic bude přenášená na YouTube kanálu Televize Bílovice. Předpokládáme, že přenosy budou pokračovat do neděle 9. května.

Následující neděli (16. května) je pak pěší pouť z Velehradu na Klimentek a v našich farnostech nebude nedělní mše. Zájemci o účast na pouti se kvůli autobusové dopravě musí nahlásit předem. V kostelích jsou papíry, na které je potřeba se zapsat.

Aktuálně platná opatření: Každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku), budou dodrženy ve vnitřních prostorech rozestupy 2 metry (s výjimkou členů jedné domácnosti) – a účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce. Dále nebyla stanovena žádná další omezení.

Kostel v Bílovicích bývá přes celý den otevřený k osobní modlitbě. Pro účast na mši sv. můžete také využít některý všední den, kdy je osobní účast minimální a lze dodržet všechna protiepidemická opatření. V neděli od 19 hod. je tichá adorace s možností přijmout svátost smíření. Od 20 hod. pak společná modlitba růžence. Pokud si nejste jistí, jestli můžete do kostela přijít, nebojte se zavolat panu faráři. Děkujeme, že jste ohleduplní k ostatním.

Informace o pěší pouti z Velehradu do Mikulova

Čtvrtek, 22. 4. 2021

Pro poutníky z Bílovic, Babic a Adamova

V neděli 16. května 2021 nebudou v našich farnostech slouženy mše svaté. Srdečně jste zváni na pouť na Velehrad. Na Velehrad je možné se dopravit autobusem (tam i zpět). Na cestu autobusem je nutno se přihlásit do 9. května – seznam je v každém kostele – cena za cestu bude 300 Kč (vybírat se bude v autobuse). Čas odjezdu cca. 6:00 až 6:30 bude pro jednotlivé farnosti ještě upřesněn.

Na Velehradě nás čeká společná mše svatá v 8:30 s následným požehnáním poutníkům.

 • Po mši svaté odcházíme pěšky na Klimentek 16,5 km.
 • Pro koho by byla pěší cesta náročná je možné prožít neděli na Velehradě (např. komentovaná prohlídka baziliky + prohlídka areálu)

V 15 hodin bude přistaven autobus, který vás převeze na „Parkoviště u křížku“ odkud se půjde pěšky na Klimentek necelé 2 km po rovině).

V 17 hodin bude na Klimentku společná pobožnost. Následně se všichni přesuneme k autobusům (2 km) a pojedeme domů. Kdo by chtěl pokračovat v druhé pěší etapě (Křtiny – Brno) může jet až do Křtin, kde bude večerní prohlídka baziliky a ubytování na faře. Pro ubytování na faře je nutné se přihlásit na romeastrata@centrum.cz nebo se zapsat na ubytovací archy v našich kostelích.

Vzhledem k epidemiologické situaci a uzavřeným restauracím je dobré mít s sebou jídlo a pití na celý den.

Informace pro další poutní dny

Poutní trasa je plánovaná se spacákem, karimatkou a doprovodným vozidlem. Ubytování bude většinou na farách po předchozím přihlášení na romeastrata@centrum.cz. Příspěvek na ubytování, drobné občerstvení a doprovodné vozidlo je 100 Kč/den. Kdo by chtěl komfortnější ubytování, využije služeb místních penzionů.
Ke každé z etap je možné se bez přihlášení kdekoliv připojit. Přihlašovat se (romeastrata@centrum.cz) je nutné, pokud chcete využít služeb přespání na farách.
Jídlo si zajišťuje každý sám, v poledne využijeme možnost menu, které zakoupíme cestou. Na ubytování bude zajištěno: káva a čaj.
Naše společné putování končí v Mikulově (Poysdorfu), dále cesta pokračuje až do Aquileii. Na hranicích předáváme štafetu rakouským organizátorům.
Vzhledem k epidemiologické situaci a vzájemné ohleduplnosti se doporučuje nastoupit cestu s negativním antigenním testem.

Informace od pořadatelů na www.cirkevnituristika.cz

Seznam etap moravské části stezky

 1. první etapa neděle 16. května 2021 Velehrad – Klimentek

(16,5 + 2 km – 5:50 h) https://mapy.cz/s/hamatuzude
(transfer autobus: Klimentek – Křtiny, přespání ve Křtinách)

 1. druhá etapa pondělí 17. května 2021 Křtiny – Brno

(19 km – 5:15 h, přespání v Brně) https://mapy.cz/s/najotadepe

 1. třetí etapa úterý 18. května 2021 Brno – Rajhrad – Židlochovice

(21 km – 5:30 h, přespání v Židlochovicích) https://mapy.cz/s/hezumatafo

 1. čtvrtá etapa středa 19. května 2021 Židlochovice – Popice

(18 km – 5:00 h, přespání v Popicích) https://mapy.cz/s/rapusuzogo

 1. pátá etapa čtvrtek 20. května 2021 Popice – Mikulov

(18 km – 6:00 h, přespání v Mikulově) https://mapy.cz/s/nuhojajuze

 1. šestá etapa pátek 21. května Mikulov – sv. Kopeček – Poysdorf

(6,5 km na hranice – 2:00 h) https://mapy.cz/s/hapuhajeto

Program pouti

první etapa neděle 16. května 2021: Velehrad – Klimentek (16,5 + 2 km – 5:50 h)

8:30 mše svatá na Velehradě s požehnáním poutníkům
10:00 vykročení poutníků směr Klimentek
17:00 společná pobožnost na Klimentku
18:30 odjezd do Křtin (nutno se přihlásit na romeastrata@centrum.cz)
večerní prohlídka baziliky + ubytování na faře ve Křtinách

druhá etapa pondělí 17. května 2021: Křtiny – Brno (19 km – 5:15 h)

7:00 ranní modlitba + snídaně (zajištěna káva a čaj)
8:00 odchod poutníků
prohlídka nejstaršího slovanského písma + oběd v Bílovicích
Brno             prohlídka věže a kostnice u sv. Jakuba
17:00 mše svatá s otcem biskupem Pavlem Konzbulem v Brně u sv. Jakuba
18:00 beseda s biskupem
ubytování na faře u sv. Jakuba + večeře

třetí etapa úterý 18. května 2021: Brno – Rajhrad – Židlochovice (21 km – 5:30 h)

7:00 snídaně (zajištěna káva a čaj) + ranní modlitba
8:00 odchod poutníků
prohlídka baziliky v Rajhradě + oběd + odpočinek
17:00 mše svatá v Židlochovicích
ubytování na faře v Židlochovicích + večeře

čtvrtá etapa středa 19. května 2021: Židlochovice – Popice (18 km – 5:00 h)

7:00 snídaně (zajištěna káva a čaj) + ranní modlitba
8:00 odchod poutníků
16:00 mše svatá v Popicích
společenský večer ve vinném sklípku + ubytování v Popicích

pátá etapa čtvrtek 20. května 2021: Popice – Mikulov (18 km – 6:00 h)

7:00 snídaně (zajištěna káva a čaj) + ranní modlitba
8:00 odchod poutníků
17:00 mše svatá v Mikulově
ubytování na faře v Mikulově + večeře

šestá etapa pátek 21. května 2021: Mikulov – sv. Kopeček – Poysdorf (6,5 km na hranice – 2:00 h)

7:00 snídaně (zajištěna káva a čaj) + ranní modlitba
8:00 odchod poutníků na Svatý Kopeček
17:00 mše svatá v Poysdorfu
autobusový transfer do Mikulova s přípojem na autobus do Brna

Velikonoční vigílie

Pátek, 9. 4. 2021

Vigílie vzkříšení byla přenášena živě Televizí Bílovice z kostela sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou. Už druhé Velikonoce v době přísných protikoronavirových omezení. To ale vůbec nic nemění na velikonoční zvěsti, kterou by měl slyšet každý člověk.

Kristus zvítězil nad smrtí. Aleluja.