Kategorie Aktuality

Mše na poděkování za 10 let skautského oddílu

Pondělí, 1. 6. 2020

Na Slavnost Seslání Ducha svatého jsme měli mši sv. opravdu slavnostní hned z několika důvodů. Jako vyvrcholení svatodušních příprav doprovodil liturgii náš chrámový sbor působivými skladbami. Naši tři katechumeni – Ivana, Táňa a František – přijali v našem společenství Kredo, vyznání víry. Intence mše sv. navíc byla na poděkování za 10 let činnosti bílovického skautského oddílu. Otec Pavel poděkoval skautům za jejich působení ve farnosti, které přináší řadu dobrého.

V závěru jsme se mdolili za Hanku a její rodinu. Na úplný závěr zazněla i Hančina oblíbená písnička.

Svatodušní pouť do Křtin

Pondělí, 1. 6. 2020

V sobotu 30. května jsme podnikli pouť do Křtin, kde na Boží hod svatodušní připadá hlavní poutní slavnost.  Pouť byla na podporu našich prvokomunikantů a všech, kteří se připravují na křest a biřmování. Sraz byl u bílovické kapličky sv. Jana Nepomuckého v 13.30, kde jsme začali pod vedením našeho pana faráře modlitbou. Poté jsme vyrazili v počtu 24 (včetně dětí a dvou psů), další se přidali nad Kanicemi. Duchovním tématem při jednotlivých zastávkách byly úvahy nad dary Ducha svatého. Na cestu nám přálo skvělé počasí, pouze v jednom malém úseku jsme okusili pár dešťových kapek, za které se pravidelně přimlouváme :-).
Vyvrcholením byla mše sv. v 17 hod., kde jsme se setkali s poutníky z našich blízkých farností – Adamov a Blansko. Děti byly po mši sv. odměněny účastí na pouťových atrakcích. Bylo to nádherné odpoledne. Díky za něj a za všechny, kteří se účastnili nebo nás podporovali modlitbou. Už se těšíme na další společnou pouť.

(RV)

Připravujeme pro vás Noc kostelů

Pondělí, 1. 6. 2020

Noc kostelů ve svém novém termínu (12. června) se nezadržitelně blíží. Připravujeme pro vás bohatý program.

Milí spoluobčané,
přijměte srdečné pozvání na letošní ročník Noci kostelů konané dne 12. června 2020.
Každý ročník v sobě nese určité poselství. V Bílovicích letos připomínáme 200. výročí úmrtí moravského rodáka sv. Klementa Maria Hofbauera, který daleko přesáhl hranice naší vlasti a stal se patronem Varšavy a Vídně. Absolvujte s námi cestu přelomu 18. a 19. století plnou napětí, zábavy a her. V okolí kostela budou umístěné tvořivé dílničky pro děti a mládež inspirované jeho životem. Po splnění úkolů čekají na děti hodnotné ceny.
Zároveň se kromě tradičních aktivit jako je prohlídka věže, hodin, zvonů a interiéru kostela, můžete těšit na výstavu z tvorby malířky Jany Ondrušové – Wünschové, žákyně Bohumíra Matala. Výstava je uspořádána u příležitosti jejího významného životního jubilea.
Těším se na Vás,
Pavel Lazárek, farář

Program Noci kostelů 12. června 2020 v Bílovicích nad Svitavou:
17:30-18:15        eucharistická bohoslužba
18:15-20:00       tvořivé dílničky o životě a cestě sv. Klementa Maria Hofbauera
18:30-20:00       zahájení výstavy z tvorby malířky Jany Ondrušové – Wünschové
18:30-20:00       varhanní preludace
20:00-21:00       modlitba zpěvem

Duha jako znamení naděje?

Pondělí, 1. 6. 2020

Možná to nestojí za zmínku, ale uznejte, ta duha byla nádherná. A kdo si jí ten večer nevšiml. V pondělí 25. května, právě když jsme vycházeli z kostela po svatodušní novéně, se přes celé bílovické údolí klenula nádherná duha. A protože kapky deště se spolu se zapadajícím sluníčkem ještě nějakou dobu pomyslně přetahovaly o charakter počasí, duha se neustále proměňovala a probarvovala. A tak snad každý vytáhl mobil a chtěl si ji vyfotit. A my jsme si nemohli nevzpomenout na slova z první knihy Mojžíšovy, kdy Bůh dává duhu jako znamení jeho smlouvy s námi, lidmi. Smlouvy, do ze které můžeme číst o jeho lásce k nám.

Dále Bůh řekl: „Toto je znamení smlouvy, jež kladu mezi sebe a vás i každého živého tvora, který je s vámi, pro pokolení všech věků: Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. Kdykoli zahalím zemi oblakem a na oblaku se ukáže duha, rozpomenu se na svou smlouvu mezi mnou a vámi i veškerým živým tvorstvem, a vody již nikdy nezpůsobí potopu ke zkáze všeho tvorstva. Ukáže-li se na oblaku duha, pohlédnu na ni a rozpomenu se na věčnou smlouvu mezi Bohem a veškerým živým tvorstvem, které je na zemi.“ (Gen 7, 12-16)

(foto PL)

 

Svatodušní novéna

Pondělí, 1. 6. 2020

Ve čtvrtek 21. května jsme oslavili Slavnost Nanebevstoupení Páně. Mše v Bílovicích byla netradičně v 19 hod. A v posledních letech je neodmyslitelnou součástí období mezi touto slavností a Slavností Seslání Ducha svatého v naší farnosti setkávat se při desetidenní svatodušní novéně. Od pátku 22. května do soboty 30. května přicházíme vždy v 19 hod. do kostela na přibližně půlhodinku. Invokace, vzyvání Ducha svatého, si každý den připraví někdo jiný. Podstatným rysem večera jsou písně ze zpěvníku komunity Emmanuel. S každým večerem roste naše touha po oživení víry. Přijď, Duchu svatý.

 

Bohoslužby v kostele opět v plném počtu

Pondělí, 1. 6. 2020

Už jste si zvykli na nedělní mše online? Čas zamyslet se nad tím, co komu koronavirová opatření přinesla, ať už dobrého či těžkého, určitě ještě přijde. Určitě se můžeme zamyslet i nad novými zkušenostmi bílovické farnosti. Mnozí říkají, že se vše vrací do normálu. Ale jaký je ten normál? Je to stejný stav jako před vyhlášením zákazu bohoslužeb a jiného shromažďování? Může být naše víra vůbec stejná? A chceme se vrátit přesně tam, kde jsme byli? Tyto otázky necháme, aby si na ně každý odpověděl sám.

A současně se můžeme radovat z toho, jak se postupně obnovují jednotlivé aktivity. Pravda, ještě nemáme v kostele svěcenou vodu, ale místo ní dezinfekci, na kterou někdy koukáme s rozpaky. Do kostela chodíme s rouškou a při zpěvu nám občas nestačí dech. Při přání pokoje si nepodáváme ruku jako dřív, ale vyjadřujeme ho pohledem z očí do očí. Ano, na mši do kostela už můžeme ve větším počtu. Omezení na 300 osob v našem kostele prakticky znamená, že už můžeme být všichni. Stále je ale možnost účastnit se mše v 7 hodin ráno a nebo v obvyklých 10 hodin. Mezitím otec Pavel stihne ještě mši v Adamově v tradičních 8:30 hod. Tento rozvrh bohoslužeb by měl trvat až do neděle, kdy oslavíme první svaté přijímání dětí.

Květen jako mariánský měsíc přinesl k bohoslužbám navíc májové pobožnosti. Třeba v pátek před dětskou mší sv. spolu s prvokomunikanty. Nový termín prvního svatého přijímání byl domluven na neděli 12. června. Nový termín mají už i biřmovanci pro přijetí svátosti dospělosti, první zářijovou sobotu. Takže i oni pokračují v přípravě, kterou museli na čas vynuceně přerušit. A nesmíme zapomenout na naše katechumeny. Jejich křest bude spojen se slavností patronů našeho kostela, tedy v neděli 5. července.

Už první květnový pátek nabídl tradiční Modlitbu zpěvem. A postupně se připojují další a další aktivity, které hlásí svůj restart. A rozhodně se těší velkému zájmu. Modlitební společenství se vrací ze své telekonferenční podoby opět k živým setkáním. Zpočátku v kostele, brzy se ale budeme zase setkávat v domácnostech. Pavel Kašpar opět pomáhá porozumnět Lukášovu evangeliu skupince účastníků Ekumenických biblických večerů.

Rozhodně nezahálíme. Roušky neodhazujeme, ještě nás asi nějakou dobu budou doprovázet. Ohleduplnost, která vystoupila v této době do popředí, nás snad neopustí vůbec.

Manželské večery online

Pondělí, 1. 6. 2020

Před časem jsme měli v Bílovicích Manželské večery. My, kteří jsme si je prožili, je považujeme za velmi důležitou zkušenost a pomoc na naší společné cestě životem. Někteří by možná chtěli si Manželské večery také užít, ale osm čtvrtečních večerů v týdenním rozestupu mimo domov je pro ně prostě nereálné. Stejně tak by možná z těch, kdo už si Manželskými večery prošli, někdo chtěl všechno trošku zopakovat (a nikdy to nebude stejné). A tak přišla nabídka přesně do této doby plné různých omezení, kdy se moc nemůžeme pohnout z domu: MANŽELSKÉ VEČERY ONLINE. A tak 23. dubna začaly Manželské večery online i s účastí několika párů „od nás“. Věříme, že přinesou hodně dobrého do jejich vztahů stejně jako ty naživo. My ostatní se za všechny, kdo investují do budování manželského vztahu i za ty, kdo Manželské večery připravují, můžeme modlit.

Ohlášky: od 17. května v Bílovicích dvě mše sv.

Úterý, 12. 5. 2020

Od pondělí dne (11. 5. 2020) jsou na základě usnesení Vlády ČR ze dne 30. 4. 2020 umožněny bohoslužby, svatby a další akce, a to s účastí nepřevyšující 100 osob (mezi účastníky bohoslužeb se nepočítají ti, kteří vykonávají své povolání: celebrující, asistující, kostelník) za dodržení všech stanovených bezpečnostních a hygienických předpisů.

V úterý bude mše sv. v Adamově v 17:30h.
Ve středu je Panny Marie Fatimské, mše sv. v 8h ráno v Bílovicích, a po ní modlitba růžence.
Ve čtvrtek je svátek sv. Matěje, apoštola, večerní mše sv. v Adamově (za děti a jejich rodiny).
V pátek v Bílovicích dětská mše sv. V 17:30 hod. začne májová pobožnost a na ni naváže mše sv.
V sobotu je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka. Máme ve farnosti kapli svatého Jana Nepomuckého. Tam bude otec Pavel sloužit mši svatou v 7hod. ráno.
Příští neděle je 6. neděle velikonoční. V Bílovicích bude v neděli mše sv. v 7 hod. ráno a potom v 10 hod. V Adamově v 8:30 hod. Také příští neděli je setkání katechumenů a biřmovanců, takže se znovu vrátíme k přípravám. Také se zapojujeme do příprav Noci kostelů, která bude 12. června.
Živé přenosy nedělní mše sv. v 10 hod. budou ukončeny 17. května.

Pořad bohoslužeb v měsíci květnu

Pátá neděle velikonoční

Neděle, 10. 5. 2020

Při slavení mše sv. na pátou neděli velikonoční jsme slyšeli slova ze 14. kapitoly Janova evangelia, kde Ježíš říká svým učedníkům: „Ať se vaše srdce nechvěje! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo, řekl bych vám, že odcházím vám připravit místo? A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Cestu, kam já jdu, znáte.“ „Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho už znáte a viděli jste ho.“ Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe; to Otec, který ve mně přebývá, koná své skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně. Když nevěříte, věřte aspoň pro ty skutky. Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i ten bude konat skutky, které já konám, ba ještě větší bude konat, protože já odcházím k Otci.“

„Cesty našeho hledání a tápání v životě jednou přijdou do toho finále, kterým je Ježíš Kristus. Ale nikdo nám neslibuje, že ta křesťanská cesta bude snadnou nebo jednoduchou. Ba naopak, vidíme, že člověk na ní klopýtá. A že Ježíše nejen nazýváme Cestou, Pravdou a Životem, ale že je také úhelným kamenem, o který se rozbíjí často i naše představy, názory a myšlenky.“ „Náš konec je vždycky spojený s bolestí, trápením a utrpěním. Prosto se na něj netěšíme. Ale jestliže se křesťan, člověk, na něco těší, to je to potom na tu náruč Boží. Tu očekáváme. A to je to Kristovo ‚přijdu a vezmu si vás‘, ta jistota Božího objetí.“ „I apoštolové narážejí. Filip, Tomáš, pro ně třeba i tím kamenem úhelným byla ta obyčejnost Boha, který se zjevil. Jakási jednoduchost, kterou v tom svém myšlení nebyli schopni přijmout. Protože mám své představy o tom, jaký je Bůh, jak by měl jednat a nebo se chovat k nám.“

Na závěr jsme zazpívali litanie k Panně Marii a pomodlili se modlitbu papeže Františka.

Po mši sv. jsme měli opět možnost k přijetí eucharistie. A tak jsme se mohly opět na chvíli vidět a uvědomit si, že víra v Ježíše Krista nás spojuje ve společenství a jak moc nám chybí, když se delší dobu nevidíme. Zítřkem je účast na bohoslužbách omezena už  stovkou účastníků. Už se těšíme na příští neděli, kdy se budeme v kostele moci sejít při slavení mše sv. A protože je nás cca dvě stovky, budou ráno mše dvě.

 

Čtvrtá neděle velikonoční

Neděle, 10. 5. 2020

Neděle 3. května je čtvrtou nedělí velikonoční. Začínají se pomalu uvolňovat platná omezení zavedená k zamezení šíření nákazy COVID-19. Je možné aby se bohoslužby účastnilo maximálně 15 lidí. Bílovická televize nadále zajišťuje živý přenos nedělních mší sv., díky kterému můžeme být jako farnost pomyslně spolu.

„Slávíme dnes čtvrtou neděli velikonoční, neděli, která nese přízvisko ‚Dobrého pastýře‘, řekl hned v úvodu otec Pavel. „A to je to, abychom si uvědomili, že s Kristem máme nabídku, že máme být šťastní a spokojení, protože promlouvá k té hlubině lidské touhy a poznání. Ví, po čem člověk touží.“ Dále připomněl, že už první křesťané znázorňovali Ježíše jako dobrého pastýře, který nese ovečku. Tím vyjadřujeme, že se stará o každého z nás. „Chtěl bych, abychom pocítili, že Bohu na nás záleží. Že nejsme sami a že On je s námi. Že vzkříšený Kristus je mezi námi.“

V evangeliu jsme pak slyšeli úryvek z desáté kapitoly Janova evangelia, kde Ježíš říká: „Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn. Bude moci vcházet i vycházet a najde pastvu.“ A dále: „Já jsem přišel, aby měli život. A měli ho v hojnosti.“

Otec Pavel pak navazuje v promluvě: „Ovce znají hlas svého pastýře a jdou za ním. Pastýř své ovce nejenom vede, ale především je chrání. Nese s nimi celou tu tíhu dne, jeho horko, déšť, chlad i zimu. A proto se představuje jako Dobrý pastýř. Jestliže věřím Písmu svatému, tak nemohu přehlédnout ten jeho zájem o člověka. Kdy jetě v tom vypětí na kříži volá k tomu, který se ho zastává – ‚Ještě dnes budeš se mnou v ráji.‘ A to je ta podstata Boží blízkosti. Že si nenechá vyrvat nikoho. Co bude svět světem, lidé budou žasnout nad tím, jak velké milosrdenství Bůh lidem prokázal.“

„A jestliže prosím, aby si vás Bůh našel, stejně jako i mě, tak to není proto, abych měl úspěch, ale abychom zakusili, že Bůh je dobrý. Abychom na sobě poznali ta slova žalmu, která zazněla – ‚Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.'“ „Církev se tuto neděli modlí za povolání. Modlí se za pastýře. A tak také i já prosím o vaši modlitbu, za sebe, za biskupy, za ostatní kněze a jáhny, abychom věrně vykonávali službu, kterou jsme od Krista přijali. A zárověň se modlíme za nová povolání, která má Bůh vzbudit v tom našem středu, v našich farnostech.“

„Bůh každého zná jménem. Tento Boží dotyk Boha vůči člověku je zcela konkrétní a jedinečný.“

„A za to se modlíme. Abychom dokázali zrealizovat plán, který má s námi Bůh v našem životě. Abychom ho dokázali přijmout jako své štěstí. A jako štěstí i těch, ke kterým jsme povoláni.“