Kategorie Aktuality

Adventní koncert

Středa, 26. 12. 2018

V neděli 9. prosince 2018 večer patřil bílovický kostel dlouho očekávanému koncertu duchovní hudby.  Adventní koncert komorní části Českého filharmonického sboru Brno pod vedením dirigenta Roberta Ferrera se představil spolu s Martinem Jakubičkem (varhany), Tomášem Badurou (tenor) a Janou Melíškovou (soprán). Přednesli skladby Jana K. Vodňanského, Bohuslava Matěje Černohorského, Wolfganga Amadea Mozarta, Zdeňka Fibicha a Antona Brucknera. Byl to nádherný kulturní zážitek pro všechny přítomné, přispívající k hlubokému prožívání adventní doby.

Český filharmonický sbor Brno se téměř tři desítky let řadí k nejlepším světovým smíšeným sborům, o čemž svědčí jeho mimořádná spolupráce s předními světovými orchestry a dirigenty. Vystupuje na všech evropských prestižních festivalech i významných koncertech a vždy dokáže posluchače uchvátit vysokou profesionalitou a mimořádným hudebním cítěním. To se potvrdilo i u nás v Bílovicích. Jsme moc rádi, že jsme ho mohli v adventním čase přivítat.

Děkujeme.

  

(foto Marcel M.)

 

Začala příprava na biřmování

Středa, 26. 12. 2018

Díky výraznějšímu zájmu o přípravu na biřmování, a to mezi mládeží i staršími farníky, byl na podzim zahájen cyklus společných večerů, které by měly zájemce připravit právě na svátost biřmování. Přípravná setkání se konají v na bílovické faře v neděli v 18 hod. jednou za dva týdny. Účastní se ho lidé nejen z Bílovic, výraznou skupinu tvoří farníci z Adamova, ale výjimkou nejsou ani ti, kdo přijíždějí z různých částí Brna. Kolik z nich se nakonec po přípravě, která je odhadována přibližně na jeden a půl roku, nakonec tuto svátost přijme, bude záležet na osobním rozhodnutí každého účastníka. Přípravy jsou velmi pestré a interaktivní, doplněné různými aktivitami tak, aby co nejlépe přiblížili všem přítomným podstatu probíraného tématu. Celý cyklus připravu otec Pavel s Janem Latou, při některých tématech se ale můžete setkat i s jiným z jejich spolupracovníků.

Svátost biřmování (z latinského confirmatio) znamená posílení, upevňování. Touto svátostí se naplňuje křestní milost – biřmovanci je udělena křesťanská dospělost. Zároveň je biřmovanec dokonaleji spojen s církví a obdařen zvláštní silou Ducha svatého.

Provázejme všechny, kdo se na svátost dospělosti připravují, svou modlitbou.

Mikulášská brána

Pondělí, 17. 12. 2018

V neděli 2. prosince jsme v Bílovicích před kostelem přivítali svatého Mikuláše. Ne, nebylo to jednoduché, na to jsme zvyklí. Čerti jako vždy něco provedou, jen aby Mikuláš nemohl a přijít a nadšeným dětem, které ho netrpělivě očekávají, nemohl rozdat dárky. Ale protože jsou děti odhodlané, čertovské snahy zase vzaly za své. Děti čertům říkaly své rázné NE na všechny jejich nabídky, vyzdobily Mikulášskou bránu svými hvězdičkami a ta se pak mohla naplno rozzářit právě pro příjezd Mikuláše.

A kdo jste tam nebyli, o hodně jste přišli. Nejen o dárky. Ale nevadí, tak třeba zase za rok. Večer plný písniček, ve kterém se jasně ukáže, jestli se přikloníte k dobru nebo zlu, se nám daří připravovat pro děti z Bílovic a okolí už od roku 2005. Děkujeme za podporu místní KDU-ČSL, bez které by to celé bylo o hodně náročnější. Velké díky taky panu Liškovi do Řícmanic. Bez něj a jeho koní by to rozhodně už nebylo ono.

Listopadové setkání farní rady

Pondělí, 17. 12. 2018

Farní rada se setkala ve čtvrtek 22. listopadu 2018 za plné účasti všech členů. V úvodu byla řeč o nutných opravách kostela a možných už dřívě zmíněných investičních záměrech a spolu s Ing. Liborem Kubíčkem, technikem stavebních investic Biskupství brněnského, jsme diskutovali případné možnosti realizace a financování.

Mluvili jsme také o časovém rámci dokončení celého projektu nových unikátních dvěří kostela odkazujících na cyrilometodějskou tradici. Stranou nezůstaly ani plány vztahující se k dřívě zmíněným vitrážím od akademického malíře B. Matala, neodmyslitelně spjatého s Bílovicemi. Seznámili jsme se s realizovanými i plánovanými změnami vybavení fary. Velkou část porady tvořil souhrn příspěvků plánovaných pastoračních či evangelizačních aktivit. Zvlášť byl zmíněn kurz Alfa, který budeme pořádat v Bílovicích už popáté. Začíná 17. ledna. Hlavní událostí v lednu bude jako obvykle Tříkrálová sbírka. z mnohých dalších stojí za zmínku připravovaná farní pouť, tedy spíše dvě, tradiční v květnu a pak velká zahraniční na podzim, po stopách Sedmipočetníků do Makedonie a Albánie.

Pokud se zajímáte o podrobnosti, neváhejte se zeptat kteréhokoliv ze členů farní rady.

Adorační den farnosti

Pondělí, 17. 12. 2018

První neděle v listopadu je tradičně adoračním dnem naší farnosti. Adorační dny mají v brněnské diecézi tradici z počátku dvacátého století. Tuto tradici po revoluci obnovil současný brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Každá farnost diecéze má svůj den, ve kterém je v kostele příležitost k modlitbě před Nejsvětější Svátostí. V tomto roce adorační den v Bílovicích připadl na neděli 4. listopadu. Asi ještě potrvá pár let, než si tento den mezi farníky získá takovou oblibu, aby nebyl problém naplnit hodinový harmonogram pro tuto službu.

Prosinec 2018 – kalendář akcí ve farnosti

Čtvrtek, 29. 11. 2018

Přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události v prosinci 2018.

 • Sobota 1. prosince 2018: Skaut (Sledi) – výlet;
 • Sobota 1. prosince 2018: brigáda na dovyklizení sklepa na faře – v 8 hod.;
 • Neděle 2. prosince 2018: Mikulášská brána – (ne)tradiční setkání se sv. Mikulášem před bílovickým kostelem pro děti všeho věku z Bílovic a okolí, nikdo neodejde s prázdnou – v 16:15 hod. Zveme spolu s místní KDU-ČSL. Děkujeme za dobrovolné příspěvky na dárky pro vaše děti.

 • Neděle 2. prosince 2018: příprava na biřmování – v 18 hod. na faře;
 • Úterý 4. prosince 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v horní klubovně;
 • Středa 5. prosince 2018: Roráty – ranní mše sv. v 6:45 hod.

 • Pátek 7. prosince 2018: Modlitba zpěvem – kdo zpívá, dvakrát se modlí – ve 20 hod. v bílovickém kostele,
 • Sobota 8. prosince 2018: Farní den v Adamově – rorátní mše sv. v 7 hod. Bílovicích, po ní snídaně na faře, pak společný odjezd vlakem do Adamova (8:12 hod.);
 • Neděle 9. prosince 2018: Adventní koncert Českého filharmonického sboru Brno (komorní část), Martin Jakubiček – varhany, Tomáš Badura – tenor, Jana Melíšková – soprán, Robert Ferrer – dirigent. Koncert začíná v 18 hod. v bílovickém kostele, vstupné dobrovolné.

 • 11. – 18. prosince 2018: Sbírka vánočního cukroví, čerstvého a sušeného ovoce a kompotů pro Denní centrum pro lidi bez domova na Bratislavské ulici v Brně, kterou tradičně pořádá v předvánočním čase farní charita. Své dary můžete nosit 11., 12., 14. a 18. prosince do bílovické knihovny nebo v čase bohoslužeb i do kostela. Dobrým skutkem pro druhé uděláte i svoje Vánoce krásnější.

 • Úterý 11. prosince 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v horní klubovně;
 • Středa 12. prosince 2018: Roráty – ranní mše sv. v 6:45 hod., poté snídaně na faře pro děti;
 • Pátek 14. prosince 2018: MSKA: KURZ KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ – IV. Luterství – Martin Grombiřík, emeritní farář Evangelické církve Augšpurského vyznání – ve farním sále v 18:15 hod.
 • Pátek 14. prosince 2018: modlitební společenství – ve 20 hod. – místo bude upřesněno;
 • Sobota 15. prosince 2018: Roráty – ranní mše sv. v 7 hod., poté snídaně na faře pro děti, následují tvořivé dílničky;
 • Sobota 15. prosince 2018: Skaut (Sledi) – zvířátková nadílka;
 • Sobota 15. prosince 2018: Adventní duchovní obnova – v bílovickém kostele od 16 hod., s možností svátosti smíření;
 • Neděle 16. prosince 2018: Farní kavárna – po mši sv. – bude upřesněno;
 • Neděle 16. prosince 2018: příprava na biřmování – v 18 hod. na faře;
 • Úterý 18. prosince 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v horní klubovně;
 • Středa 19. prosince 2018: Roráty – ranní mše sv. v 6:45 hod., poté snídaně na faře pro děti,
 • Středa 19. prosince 2018: Tři dopisy pro Ježíška – malá vánoční hra žáků bílovické ZŠ – v 10 hod. v sále Obecní hospody;
 • Čtvrtek 20. prosince 2018: Tři dopisy pro Ježíška – malá vánoční hra žáků bílovické ZŠ – v 10 hod. v kostele v Adamově;
 • Čtvrtek 20. prosince 2018: Tři dopisy pro Ježíška – malá vánoční hra žáků bílovické ZŠ – v 18 hod. v kostele v Bílovicích;

 • Čtvrtek 20. prosince 2018: instalace stromků do kostela – v 19 hod.
 • Pátek 21. prosince 2018: modlitební společenství – ve 20 hod. – místo bude upřesněno;
 • Sobota 22. prosince 2018: Roráty – ranní mše sv. v 7 hod., poté snídaně na faře pro děti, následuje zdobení stromků v kostele;
 • Pondělí 24. prosince 2018: Štědrý den – dětská „štědrovečerní“ mše sv. v 15 hod., „půlnoční“ mše sv. (sbor BACHs) ve 22:30 hod.;
 • Úterý 25. prosince 2018: Slavnost Narození Páně – mše sv. v 10 hod.;
 • Středa 26. prosince 2018: Svátek sv. Štěpána – mše sv. v 10 hod.;
 • Čtvrtek 27. prosince 2018: Vánoční koncert Smíšeného pěveckého sboru Bronislav – v 18 hod. v bílovickém kostele, vstupné dobrovolné.

 • Pátek 28. prosince 2018: Aquapark v Boskovicích – od 15 do 17 hod. – vánoční dárek otce Pavla;
 • Neděle 30. prosince 2018: Svátek Svaté rodiny – mše sv. s obnovou manželských slibů;
 • Pondělí 31. prosince 2018: Silvestr – zakončení kalendářního roku – mše sv. v 17:30 hod. v bílovickém kostele.

V pravidelných termínech probíhají páteční Katecheze Dobrého pastýře pro malé děti, na které pak navazuje dětská mše sv. Pokračují pravidelné schůzky ministrantů, ale také příprava biřmovanců. Více najdete v aktuálních ohláškách.

Dlouhodobější výhled událostí v Kalednáři událostí.

Bazárek v Žirafě opět pomáhal

Pondělí, 19. 11. 2018

Podzimní bazárek pořádaný bílovickým Rodinným centrem Žirafa nejen že nabízí možnost prodávat už nepotřebné a na druhé straně levně nakupovat vyhledávané oblečení a různé vybavení před nastávajícím zimním obdobím, ale už po několikáté dává příležitost pomoci potřebným. Tato pomoc nabývá velkých rozměrů. Mnozí věnují všechno to, co se neprodalo, jiní velkou část, další přinášejí věci přímo určené rodinám v nouzi. Ty pak putují velmi cíleně k těm, kdo by si takové věci nemohli dovolit. I tentokrát se tak stane prostřednictvím brněnského sdružení Bakhita, které velmi efektivně pomáhá obětem novodobého otroctví, nejčastěji maminkám s dětmi, které se ocitly ve velmi tíživé situaci. Pomoc je určená nejen brněnským, ale prostřednictvím kontaktních středisek se dostane do rozličných koutů naší republiky. Letos se ve stejném období přidali i lidé z Řícmanic se svou sbírkou v prostorách obecního úřadu. Na začátku listopadu jsme všechny získané dary, z bazárku i od dalších dárců, předali a ty si postupně, zvlášť teď s přicházející zimou a blížícími se Vánocemi, přináší spoustu radosti. A tentokrát nestačilo na odvoz jedno velkokapacitní auto, ale naplnili jsme vrchovatě rovnou dvě. Děkujeme za vaši štědrost a ochotu pomáhat. Největší poděkování pak patří Žirafě a všem nadšeným dobrovolníkům (tedy spíše dobrovolnicím), kteří se s obdivuhodným nasazením o celou akci starají.

Připomínky stoletého výročí

Pondělí, 19. 11. 2018

Rok 2018 se nese v celé naší zemi ve znamení oslav 100. výročí vzniku Československa. V neděli 28. října 2018, přesně sto let po vyhlášení samostatného státu, jsme si připoměli tuto událost i v našem kostele při mši sv. Děkovali jsme za získanou svobodu a za naši vlast, modlili jsme se za ty, kdo mají zodpovědnost za vedení naší země a v závěru bohoslužby jsme zpívali československou hymnu. V promluvě otec Pavel připomněl také bolesti a oběti první světové války, ze kterých se zrodila naše nezávislost. Na toto téma navázal i o dva týdny později při připomínce sta let od konce války. Vyzdvihl to, že mír není samozřejmost, ale dar, za který máme být vděčni. Při vzpomínkovém setkání u památníku obětem války na ostrůvku 11. listopadu odpoledne jsme si opět uvědomili, že všechno velké je často vykoupeno oběťmi těch, kdo nemyslí jen na sebe. Snad se dokážeme trvale poučit z odkazu obou velkých válek minulého století a nedopustíme, aby se podobná hrůza pod jakoukoliv záminkou kdykoliv v budoucnu mohla opakovat.

Nezapomenutelné představení o svatém Františkovi

Středa, 7. 11. 2018

V neděli 4. listopadu 2018 v 18 hod. se přivítal náš bílovický kostel Jana Horáka s jeho autorským představením „František blázen“ . One man show, step, body‐drum a vyprávění o životě a smrti sv. Františka z Assisi. Příběh o svatém showmanovi. Chtěl být nejskromnější a nejnepatrnější – a šly za ním davy. Autorský projekt inspirovaný narativním divadlem Daria Fo.

„Když František kázal, tak při tom tančil a zpíval, proto je i vyprávění o Františkovi roztančené a rozezpívané. Byl to svým způsobem extremista; když plnil své poslání, tak nešetřil tělo, a tak se taky snažím moc nešetřit a zkoumat hranice svých sil. Vyprávění legend bylo u samého počátku evropského divadla, tak se inspiruji u jarmarečních vypravěčů a u začátků commedie dell arte a hledám vyjádření, které je zábavné pro dnešního diváka. Mám totiž pocit, že vyprávění příběhů mezi lidmi ubývá, a tak chci vyprávět.“ Jan HorákOpravdu nezapomenutelný zážitek a skvělý herecký výkon, který nenudil ani chvíli. Dokázal zaujmout dospělé i děti (a nebylo jich tu málo). Pobavit a taky poučit. Odcházíme a svatý František z Assisi je najednou někdo, koho známe lépe. A kdo je nám blízko. Právě pro to své bláznovství? Díky Janu Horákovi? Odpovězte si každý sám. Děkujeme.

Listopad 2018 – kalendář akcí ve farnosti

Pondělí, 29. 10. 2018

Přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události v listopadu 2018.

 • Pátek 2. listopadu 2018: Modlitba zpěvem – kdo zpívá, dvakrát se modlí – ve 20 hod. v bílovickém kostele,
 • Sobota 3. listopadu 2018: Duchovní obnova pro ženy ve Slavkově – Mons. Adam Rucki – „Maria – učitelka duchovního života“, 9.00-17.00, DSR; přihlaste se nejpozději dva dny před obnovou na tel.: 544 423 241, nebo na e-mail: ssnd@seznam.cz, www.skolskesestry.cz;
 • Sobota 3. listopadu 2018: Skaut – středisková drakiáda;
 • Neděle 4. listopadu 2018: Adorační den farnosti – od 11 hod. (po mši sv.) do 17 hod.
 • Neděle 4. listopadu 2018: dušičková pobožnost na hřbitově – v 15 hod.
 • Neděle 4. listopadu 2018: „František blázen“ – autorské představení Jana Horáka. Vyprávění o životě a smrti svatého Františka z Assisi – v kostele v 18 hod.;

 • Úterý 6. listopadu 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v horní klubovně;
 • Čtvrtek 8. listopadu 2018: přípravné setkání pro kurzy Alfa – v 18:30 hod. na faře;
 • Pátek 9. listopadu 2018: MSKA: KURZ KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ – III. Římskokatolická církev – Mons. Václav Slouk, brněnský děkan, farář u sv. Jakuba – ve farním sále v 18:15 hod.
 • Pátek 9. listopadu 2018: modlitební společenství – ve 20 hod. – místo bude upřesněno;
 • Neděle 11. listopadu 2018: Farní kavárna – po mši sv. – bude upřesněno;
 • Neděle 11. listopadu 2018: příprava na biřmování – každou lichou neděli v 18 hod.
 • Úterý 13. listopadu 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v horní klubovně;
 • Středa 14. listopadu 2018: Koncert Musica da camera Brno a sólisté se sbormistrem Martinem Franze – v 19:30 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje;

 • Pátek 16. listopadu 2018: modlitební společenství – ve 20 hod. – u Ryšavých;
 • Neděle 18. listopadu 2018: příprava na biřmování
 • Úterý 20. listopadu 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v horní klubovně;
 • Čtvrtek 22. listopadu 2018: setkání farní rady – v 18:30 hod. na faře;
 • 23. – 24. listopadu 2018: Konference o evangelizaci – v Olomouci, pořádá Komunita Blahoslavenství;
 • Sobota 24. listopadu 2018: dopolední brigáda u kostela a na farní zahradě – hrabání listí apod.  – od 9 hod.
 • Sobota 24. listopadu 2018: Skaut (Tuňáci) – Airsoft;
 • Sobota 24. listopadu 2018: Duchovní obnova pro muže ve Slavkově – P. Jan Plodr – „Muž a křesťan“, 9.00-17.00, DSR; přihlaste se nejpozději dva dny před obnovou na tel.: 544 423 241, nebo na e-mail: ssnd@seznam.cz, www.skolskesestry.cz;
 • Úterý 27. listopadu 2018: Anděl, který chrání – předvánoční přednáška Veroniky Barátové o andělech – Křtiny, zámek, konferenční sál, od 18 hod., vstupné 90 Kč, děti do 15 let zdarma.
 • Úterý 27. listopadu 2018: Večer s Biblí – v 19 hod. v horní klubovně;
 • Pátek 30. listopadu 2018: modlitební společenství – ve 20 hod. – místo bude upřesněno;

Od října začíná výuka náboženství v ZŠ i katecheze na faře. Současně začínají i páteční Katecheze Dobrého pastýře pro malé děti. V neděli přede mší se bude připravovat scholička a také budou po prázdninové přestávce pokračovat schůzky ministrantů.

Dlouhodobější výhled událostí v Kalednáři událostí.