Přijď, Duchu svatý

Podobně jako v minulém roce i letos jsme společně v našich farnostech prožili přípravu na Slavnost Seslání Ducha svatého. Od pátku 10. května jsme se po 9 dnů scházeli na svatodušní novénu. Nejdřív tři dny v Babicích, potom 3 dny v Adamově a na závěr tři dny v Bílovicích. Vnímali jsme touhu po plnosti darů Ducha svatého do služby. Uvědomovali jsme si svou nedostatečnost. Chválili a prosili Pána. A v jeho přítomnosti pak nacházeli jednotu, která spojuje a překonává všechny překážky. Ano, byli jsme si blíž. V sobotu po vigílii, která byla vyvrcholením celého desetidení, jsme se sešli na faře ke společnému agapé.


Komentáře jsou zablokovány.