Kategorie Archiv

Červen 2014 – kalendář akcí ve farnosti

Středa, 28. 5. 2014
 • 30. května až 7. června 2014, vždy ve 20.30 — Novéna k Duchu svatému v bílovickém kostele sv. Cyrila a Metoděje, zve rodina Řezníčkova
 • 30. května — 1. června 2014: Jarní víkendovka pro tatínky a děti (info a přihlášky Karel Ryšavý, místo bude upřesněno)
 • sobota 31. května 2014: jarní přípravné, stavební a úklidové akce na tábořištích skautského oddílu — tatínci dětí ze skautského oddílu

(Pokračování textu…)

Ohlédnutí za farní poutí

Středa, 28. 5. 2014

V  rámci pouti bílovicko–babické farnosti jsme se vydali, skupinka asi 40ti poutníků, druhý květnový víkend na třídenní pouť do středních Čech. Navštívili jsme krásná neobyčejná místa naší země, sahající ke křesťanským kořenům naší země.
(Pokračování textu…)

Květen 2014 – kalendář akcí ve farnosti

Středa, 30. 4. 2014
 • Čtvrtek 1. května 2014 – Zlaté šlapátko (skaut) – 9:00 v Maloměřicích na MHD zastávce Červený písek.
 • Pátek 2. května 2014 – Modlitba zpěvem bude od 20:30 hod. v kostele (jako každý první pátek v měsíci), zvou Řezníčkovi.
 • (Pokračování textu…)

Začíná Svatý týden

Neděle, 13. 4. 2014

Svatý týden tvoří vrchol církevního roku. Připomínáme si v něm události, ze kterých vyplývá smysl a cíl veškerých lidských dějin – Ježíšovo utrpení, smrt a zmrtvýchvstání.

(Pokračování textu…)

Postní duchovní obnova pro děti

Neděle, 13. 4. 2014

Zveme všechny děti na postní duchovní obnovu. Tato dětská duchovní obnova bude probíhat po celou postní dobu, každý čtvrtek při mši svaté, která začíná v 17.30 hod. Budeme společně prožívat při katechezích vše, co k postní době patří. A pokračovat v tom můžete i samostatně doma. Pomáhat vám bude nástěnka v předsíni kostela, na které je několik zastavení Křížové cesty. Abychom projevili Pánu Ježíši naši účast při jeho utrpení, lásku a odhodlání být s ním, budeme se každý týden snažit o nějaký úkol, který nás má vést k postu, kajícnosti a modlitbě. Takto můžeme být pravidelně spojeni s trpícím Kristem. Komu se podaří tento postní úkol splnit, přidá na nástěnku symbol svého odhodlání se pro Pána. A stejně tak může učinit každé dítě, které přijde na Křížovou cestu. Na dětské mši svaté si pak budeme o všem společně povídat, každý bude mít možnost sdělit svým kamarádům, co všechno se mu podařilo, nebo klidně i nepodařilo. Bůh nežádá, abychom byli dokonalí, Bůh chce, abychom ho milovali. Těším se, že společně prožijeme postní dobu po boku Pána Ježíše a že z toho budete mít nejen radost, ale i užitek. Kéž má Pán radost z nás. Přijďte. Lenka

Nový příspěvek k historii obce

Sobota, 5. 4. 2014

K jubileu 100 let bílovického kostela se podařilo připravit vydání Obřanské farní kroniky. Slovem „Obřanská“ se však nenechejte uvést do omylu, že by se tato kronika historie Bílovic nad Svitavou mohla týkat jen okrajově. Naše obec po dlouhou dobu farností i katastrálně patřila do Obřan, teprve v roce 1914 po posvěcení kostela sv. Cyrila a Metoděje začali místní duchovní správcové vést samostatné bílovické matriky a farní kroniku. Archiv obřanské farnosti tedy stále zůstává významným zdrojem informací k historii naší obce.
(Pokračování textu…)

Duben 2014 – kalendář akcí ve farnosti

Středa, 2. 4. 2014
 • Čtvrtek 3. dubna 2014 – 19 hod. na faře – třetí večer Kurzů Alfa – „Jak získat víru?“.
 • Pátek 4. dubna 2014 – Modlitba zpěvem bude od 20:30 hod. v kostele (jako každý první pátek v měsíci), zvou Řezníčkovi.
 • Středa 9. dubna 2014 – v 18:45 hod. 6. večer Kurzu Beta (místo dle domluvy).
 • Čtvrtek 10. dubna 2014 – 19 hod. na faře – čtvrtý večer Kurzů Alfa – „Proč a jak se modlit?“.
 • Pátek 11. dubna 2014 – modlitební společenství rodin – ve 20:30 hod. – u Lázničků.
 • (Pokračování textu…)

Březen 2014 – kalendář akcí ve farnosti

Sobota, 1. 3. 2014
 • Sobota 1. března 2014 – Masopustní veselice – v 16 hod. sál Obecní hospody.
 • Sobota 1. března 2014 – Brkolo (skaut).
 • Středa 5. března 2014 – Popeleční středa – začíná Postní doba – mše sv. v 17:30 hod. v Bílovicích, v 19 hod. v Babicích.
 • Pátek 7. března 2014 – Modlitba zpěvem bude od 20:30 hod. v kostele (jako každý první pátek v měsíci), zvou Řezníčkovi.
 • Sobota 8. března 2014 – společná příprava týmu Kurzů Alfa (v Řečkovicích).
 • Neděle 9. března 2014 – po mši sv. (9.00) bude farní kavárna (cca od 9.45). Zvou Jaškovi a Ivanovi.
 • Neděle 9. března 2014 – ve 14 hod. příprava (nejen) pro rodiče dětí připravujících se na první sv. přijímání – Jana Vaňková (souběžně s přípravou dětí, hlídání dětí zajištěno).
 • Neděle 9. března 2014 – od 17 do 19 hod. – společná příprava týmu Kurzů Alfa (na faře v Bílovicích).
 • Čtvrtek 13. března 2014 – v 17:30 hod. na faře příprava týmu Kurzů Alfa.
 • Čtvrtek 13. března 2014 – v 18:30 hod. 4. večer Kurzu Beta (na Polance, dle domluvy).
 • Pátek 14. března 2014 – modlitební společenství rodin – ve 20:30 hod. – u Tomášků.
 • Neděle 16. března 2014 – ve 14:00 v Babicích – nabídka besedy s kolegyní (Magdy Zdražílkové) z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně RNDr. Evou Kramářovou, Ph.D. Začátek besedy  14h v Klubu dobré pohody téma: Zdravá výživa, zdravý životní styl. Zamyšlení nad tím, co nám prospívá a co škodí. Lehce se zabrousí i na téma léčivých rostlin. (To by se v případě zájmu mohlo rozvinout v nějakém dalším povídání).
 • Čtvrtek 20. března 2014 – 19 hod. na faře – první večer Kurzů Alfa – „Kdo je Ježíš?“.
 • Středa 26. března 2014 – v 18:45 hod. 5. večer Kurzu Beta (na Polance, dle domluvy).
 • Čtvrtek 27. března 2014 – 19 hod. na faře – první večer Kurzů Alfa – „Proč Ježíš zemřel?“.
 • 28. – 30. března 2014(pá, so, ne) – vždy 18-19 hod. – Babice – adorace v kostele – modlitební triduum Modliteb matek – zváni všichni.
 • Pátek 28. března 2014 – modlitební společenství rodin – ve 20:30 hod. – u Lázničků.
 • Sobota 29. března 2014 – 13-15 hod. – odměna pro tříkrálové koledníky – bruslení v Brně na Úvoze v hokejové hale.
 • Neděle 30. března 2014 (4. neděle postní) – Babice – 15 hod. křížová cesta (kostel), 15:30 hod. promítání (na faře) + pro děti procházka do okolí
 • Křížové cesty v Bílovicích v postní době vždy v pátek v 17 hod. a v neděli v 15 hod.
 • Křížové cesty v Babicích v postní době vždy v neděli v 13:30 hod.
 • Dětské mše sv. – každý čtvrtek v 17:30 hod. se koná mše sv. pro děti. Využijte tuhle příležitost, aby i vaše děti školního i předškolního věku mohly zakoušet společenství s Bohem v našem kostele.
 • Modlitby otců –  každé úterý od 6.00 a každou středu v 19 hod. jsou Modlitby otců v našem kostele.
 • Kurzy ALFA – Pozvěte své přátele na Kurzy ALFA. Alfa je příležitostí seznámit se základy křesťanství, přesvědčit se o tom, čemu křesťané věří a co křesťanství nabízí. Alfa je určena pro všechny hledající, kteří si kladou otázky po smyslu života. Kurz se skládá z jedenácti večerů. Každý z nich začíná večeří v příjemném prostředí, následuje přednáška na dané téma a po zákusku a kávě je příležitost nad tématem diskutovat ve skupinkách. Jarní Kurzy Alfa začínají už 20. března. Více zde.
 • Zkoušky sboru na faře v Babicích vždy v neděli v 18 hod.

Seznam obsahuje akce, na jejichž pořádání se podílí farnost Bílovice nad Svitavou nebo na které chceme upozornit jako zajímavé.

Tříkrálová sbírka v Bílovicích opět rekordní

Úterý, 4. 2. 2014

Již počtrnácté proběhla ve dnech 1.–14. ledna 2014 v Bílovicích nad Svitavou tradiční Tříkrálová sbírka. Jedná se o sbírku oficiálně pořádanou Charitou Česká republika v celé naší vlasti, k níž se naše obec připojuje již od jejího počátku v roce 2001.

V Bílovicích se v hlavní koledovací den, v sobotu 11. ledna, sešli malí i velcí koledníci v bílovickém kostele na bohoslužbu, při které jim P. Jaroslav Filka udělil požehnání. Po mši svaté byla na faře pro všechny nachystána vydatná snídaně a probíhala zde příprava na jejich službu – rozdávaly se pokladničky, průkazky vedoucích skupinek, informativní letáky, drobné dárečky a posvěcené křídy. Po posledních úpravách kostýmů se skupinky koledníků vydaly do přidělených ulic, kde měly nejen sbírat finanční dary pro charitu, ale hlavně připomenout již zapomenutou tradici a její účel. V letošním roce se zúčastnilo celkem 20 skupinek koledníků po cca 4 osobách a vybrala se rekordní částka 70 724 Kč. Je to meziroční nárůst o 3 613 Kč a překonání dosavaní rekordní sbírky v roce 2012 o 709 Kč :-).

Poselstvím koledníků je přinášet do našich domovů radostnou zvěst o narození Krista a Boží požehnání, jež symbolizuje nám všem známý nápis K+M+B 2014. Říká se, že písmena K, M, B jsou zkratky jmen 3 králů, tedy Kašpar, Melichar a Baltazar, ale ve skutečnosti jde o zkratku Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu. Tento nápis koledníci nepíší „normální“ křídou, ale v kostele posvěcenou křídou. A proč toto požehnání dávají zrovna 3 králové? No, možná právě proto, že jejich svátek, tedy 6. ledna, je hned na začátku roku, a tím máme naše domy požehnané po celý rok.

Že je tříkrálové koledování radostnou událostí nám dokazují nejen rozzářené oči koledníků, když jim někdo otevře dveře a přispěje (ať už penězi nebo cukrovinkami), ale i radost a spokojenost těch, kteří je vítají ve svých domovech. Mnozí z Vás, bílovických občanů, již koledníky netrpělivě čekají a těší se, až si prohlédnou nazdobené krále a poslechnou si jejich zpěv. A v neposlední řadě se radují i lidé potřební, kterým sbírka umožní žít kvalitněji a důstojněji.

Tato krásná tradice je určena opravdu všem, a proto bychom byli rádi, kdyby se v tom dalším roce 2015 řady koledníků zase o něco rozšířily. Koledování není ničím omezeno, ani věkem, ani pohlavím, ani vyznáním, ke koledování jsou zváni všichni dobří lidé. Proto ti z Vás, kteří by se rádi zapojili, nebojte se a přihlaste se!

Přejeme krásný a požehnaný rok 2014. Dobrovolníci z farní charity Bílovice nad Svitavou.

 

Únor 2014 – kalendář akcí ve farnosti

Pondělí, 3. 2. 2014
 • Každé úterý od 6.00 jsou nově Modlitby otců  v našem kostele.
 • Pátek 7. února 2014 – Modlitba zpěvem bude od 20:30 hod. v kostele (jako každý první pátek v měsíci), zvou Řezníčkovi.
 • Neděle 9. února 2014 – Po mši sv. (9.00) bude farní kavárna (cca od 9.45).
 • Pondělí 17. února až pátek 21. února 2014 budou jarní prázdniny v okresech Brno-město a Brno-venkov.
 • Pátek 28. února 2014 – modlitební společenství rodin – ve 20:30 hod. – místo bude upřesněno.

Seznam obsahuje akce, na jejichž pořádání se podílí farnost Bílovice nad Svitavou nebo na které chceme upozornit jako zajímavé.