Tříkrálová sbírka v Bílovicích opět rekordní

Již počtrnácté proběhla ve dnech 1.–14. ledna 2014 v Bílovicích nad Svitavou tradiční Tříkrálová sbírka. Jedná se o sbírku oficiálně pořádanou Charitou Česká republika v celé naší vlasti, k níž se naše obec připojuje již od jejího počátku v roce 2001.

V Bílovicích se v hlavní koledovací den, v sobotu 11. ledna, sešli malí i velcí koledníci v bílovickém kostele na bohoslužbu, při které jim P. Jaroslav Filka udělil požehnání. Po mši svaté byla na faře pro všechny nachystána vydatná snídaně a probíhala zde příprava na jejich službu – rozdávaly se pokladničky, průkazky vedoucích skupinek, informativní letáky, drobné dárečky a posvěcené křídy. Po posledních úpravách kostýmů se skupinky koledníků vydaly do přidělených ulic, kde měly nejen sbírat finanční dary pro charitu, ale hlavně připomenout již zapomenutou tradici a její účel. V letošním roce se zúčastnilo celkem 20 skupinek koledníků po cca 4 osobách a vybrala se rekordní částka 70 724 Kč. Je to meziroční nárůst o 3 613 Kč a překonání dosavaní rekordní sbírky v roce 2012 o 709 Kč :-).

Poselstvím koledníků je přinášet do našich domovů radostnou zvěst o narození Krista a Boží požehnání, jež symbolizuje nám všem známý nápis K+M+B 2014. Říká se, že písmena K, M, B jsou zkratky jmen 3 králů, tedy Kašpar, Melichar a Baltazar, ale ve skutečnosti jde o zkratku Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu. Tento nápis koledníci nepíší „normální“ křídou, ale v kostele posvěcenou křídou. A proč toto požehnání dávají zrovna 3 králové? No, možná právě proto, že jejich svátek, tedy 6. ledna, je hned na začátku roku, a tím máme naše domy požehnané po celý rok.

Že je tříkrálové koledování radostnou událostí nám dokazují nejen rozzářené oči koledníků, když jim někdo otevře dveře a přispěje (ať už penězi nebo cukrovinkami), ale i radost a spokojenost těch, kteří je vítají ve svých domovech. Mnozí z Vás, bílovických občanů, již koledníky netrpělivě čekají a těší se, až si prohlédnou nazdobené krále a poslechnou si jejich zpěv. A v neposlední řadě se radují i lidé potřební, kterým sbírka umožní žít kvalitněji a důstojněji.

Tato krásná tradice je určena opravdu všem, a proto bychom byli rádi, kdyby se v tom dalším roce 2015 řady koledníků zase o něco rozšířily. Koledování není ničím omezeno, ani věkem, ani pohlavím, ani vyznáním, ke koledování jsou zváni všichni dobří lidé. Proto ti z Vás, kteří by se rádi zapojili, nebojte se a přihlaste se!

Přejeme krásný a požehnaný rok 2014. Dobrovolníci z farní charity Bílovice nad Svitavou.

 

Nechat vzkaz

*