Březen 2014 – kalendář akcí ve farnosti

 • Sobota 1. března 2014 – Masopustní veselice – v 16 hod. sál Obecní hospody.
 • Sobota 1. března 2014 – Brkolo (skaut).
 • Středa 5. března 2014 – Popeleční středa – začíná Postní doba – mše sv. v 17:30 hod. v Bílovicích, v 19 hod. v Babicích.
 • Pátek 7. března 2014 – Modlitba zpěvem bude od 20:30 hod. v kostele (jako každý první pátek v měsíci), zvou Řezníčkovi.
 • Sobota 8. března 2014 – společná příprava týmu Kurzů Alfa (v Řečkovicích).
 • Neděle 9. března 2014 – po mši sv. (9.00) bude farní kavárna (cca od 9.45). Zvou Jaškovi a Ivanovi.
 • Neděle 9. března 2014 – ve 14 hod. příprava (nejen) pro rodiče dětí připravujících se na první sv. přijímání – Jana Vaňková (souběžně s přípravou dětí, hlídání dětí zajištěno).
 • Neděle 9. března 2014 – od 17 do 19 hod. – společná příprava týmu Kurzů Alfa (na faře v Bílovicích).
 • Čtvrtek 13. března 2014 – v 17:30 hod. na faře příprava týmu Kurzů Alfa.
 • Čtvrtek 13. března 2014 – v 18:30 hod. 4. večer Kurzu Beta (na Polance, dle domluvy).
 • Pátek 14. března 2014 – modlitební společenství rodin – ve 20:30 hod. – u Tomášků.
 • Neděle 16. března 2014 – ve 14:00 v Babicích – nabídka besedy s kolegyní (Magdy Zdražílkové) z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně RNDr. Evou Kramářovou, Ph.D. Začátek besedy  14h v Klubu dobré pohody téma: Zdravá výživa, zdravý životní styl. Zamyšlení nad tím, co nám prospívá a co škodí. Lehce se zabrousí i na téma léčivých rostlin. (To by se v případě zájmu mohlo rozvinout v nějakém dalším povídání).
 • Čtvrtek 20. března 2014 – 19 hod. na faře – první večer Kurzů Alfa – „Kdo je Ježíš?“.
 • Středa 26. března 2014 – v 18:45 hod. 5. večer Kurzu Beta (na Polance, dle domluvy).
 • Čtvrtek 27. března 2014 – 19 hod. na faře – první večer Kurzů Alfa – „Proč Ježíš zemřel?“.
 • 28. – 30. března 2014(pá, so, ne) – vždy 18-19 hod. – Babice – adorace v kostele – modlitební triduum Modliteb matek – zváni všichni.
 • Pátek 28. března 2014 – modlitební společenství rodin – ve 20:30 hod. – u Lázničků.
 • Sobota 29. března 2014 – 13-15 hod. – odměna pro tříkrálové koledníky – bruslení v Brně na Úvoze v hokejové hale.
 • Neděle 30. března 2014 (4. neděle postní) – Babice – 15 hod. křížová cesta (kostel), 15:30 hod. promítání (na faře) + pro děti procházka do okolí
 • Křížové cesty v Bílovicích v postní době vždy v pátek v 17 hod. a v neděli v 15 hod.
 • Křížové cesty v Babicích v postní době vždy v neděli v 13:30 hod.
 • Dětské mše sv. – každý čtvrtek v 17:30 hod. se koná mše sv. pro děti. Využijte tuhle příležitost, aby i vaše děti školního i předškolního věku mohly zakoušet společenství s Bohem v našem kostele.
 • Modlitby otců –  každé úterý od 6.00 a každou středu v 19 hod. jsou Modlitby otců v našem kostele.
 • Kurzy ALFA – Pozvěte své přátele na Kurzy ALFA. Alfa je příležitostí seznámit se základy křesťanství, přesvědčit se o tom, čemu křesťané věří a co křesťanství nabízí. Alfa je určena pro všechny hledající, kteří si kladou otázky po smyslu života. Kurz se skládá z jedenácti večerů. Každý z nich začíná večeří v příjemném prostředí, následuje přednáška na dané téma a po zákusku a kávě je příležitost nad tématem diskutovat ve skupinkách. Jarní Kurzy Alfa začínají už 20. března. Více zde.
 • Zkoušky sboru na faře v Babicích vždy v neděli v 18 hod.

Seznam obsahuje akce, na jejichž pořádání se podílí farnost Bílovice nad Svitavou nebo na které chceme upozornit jako zajímavé.

Komentáře jsou zablokovány.