Kategorie Archiv

Tradice bílovických poutí

Úterý, 21. 10. 2014

V poslední době roste zájem o poutnické putování. Masově vyhledávaná jsou světoznámá poutní místa v zahraničí. Jsou navštěvována z různých důvodů. Pro věřícího člověka to jsou jistě důvody duchovní, pro jiné touha po poznání, zvídavost a mnohdy jde také o módní záležitost. Také v naší vlasti se obnovuje tradice pěších poutí a to krátkých i vícedenních. Úplně jiného charakteru jsou pouti farníků do míst v blízkém okolí a zpravidla se jedná o pouti tradiční, které byly násilně zrušeny komunistickým režimem. Lidé sice i nadále na poutí docházeli, ale již ne hromadně, pouze jednotlivě.

Pro naši farnost byly tradiční hromadné pouti dvě – na svátek sv. Anny do Křtin a v září na Vranov. Na obou poutích bývala veliká účast a poutníky vždy doprovázela dechová kapela.

Před třemi roky byla v naší farnosti obnovena tradice vranovských poutí. Stalo se tak z iniciativy mladých lidí, ne však starousedlíků, ale těch, kteří se do Bílovic přistěhovali. Patří jim srdečné poděkování a nejen ode mne.

Letos 14. září jsme se znovu vydali pěšky na Vranov. Účast ovlivnilo počasí, které nebylo ideální. Putovalo pouze 16 osob. Domnívám se, že nejmladší poutnici byly 4 roky a šlapala statečně. V čele procesí má být nesen křížek. V loňském roce nám pan Tomáš Huška zhotovil krásný poutnický křížek, který zůstal na Vranově. Letos nám zapůjčila paní Věra Mazancová křížek svého otce Arnošta Huňaře. Můžeme s nadsázkou říci, že na Vranov s námi putoval také Arnošt. Pro malou osmiletou Emilku nebylo obtížné téměř celou cestu křížek nést a s jeho znamením nás dovést až k Panně Marii.

Počasí k nám bylo laskavé. Poutník má trpělivě snášet všechny útrapy, které mu putování přináší. Ale nás žádné útrapy nepotkaly, pouze malá přeháňka. Během klidného tříhodinového pochodu byl čas na vroucí modlitbu i zpěv a také popovídání. U Panny Marie únava zmizela a všechny ovládl hřejivý pocit, jaký má člověk na svatých místech. Všichni se již těšili na pouť v roce 2015.

Já doufám, že se v příštím roce obnoví i pěší pouť do Křtin.

Jitka Cívková

Indiánský víkend

Úterý, 21. 10. 2014

Jako každý rok, i letos jsme vyjeli se školáky na společný poprázdninový víkend, tentokrát do nedaleké Lipůvky. Bydlení na místní faře přesně odpovídalo našim představám a nárokům. Velká zahrada byla bezkonkurenční pro tak početnou indiánskou výpravu a vyhovovala svým terénem všem bojovým hrám a utkáním tří indiánských kmenů – Apačů, Mayů a Mohykánů. Bojler ve farní koupelně se polámal hned při našem příjezdu, takže jsme se nemuseli ani koupat. To nám ale vůbec nevadilo, naopak. Veškerou špínu jsme zamaskovali indiánským válečným malováním. Užili jsme si i výletu, a zábavný prodloužený víkend jsme završili pokladovkou a slavnostním táborákem. Příště pojedeme určitě zase, a zveme i ty, kteří to s námi ještě nezkusili. Lenka

Ruská cesta P. Antonína Brychty

Úterý, 30. 9. 2014

Bílovického rodáka P. Antonín Brychtu mnozí znají osobně. Mnozí ho znají jako admistrátora farnosti v Sádku u Poličky. Pro některé bylo překvapením, když při své mimořádné návštěvě v Bílovicích v polovině září na závěr mše svaté řekl pár slov o svém aktuálním působišti – ruském městě Nalčik. V hlavním městě Kabardsko-Balkarské republiky je od 1. srpna 2014. Žije zde cca 270 tisíc lidí, převážně muslimů. V blízkosti města se tyčí nejvyšší vrcholky Kavkazu.

Pro ty, kdo chtějí cestu otce Antonína sledovat blíže, jsou určeny webové stránky www.ruskacesta.cz. Provázíme ho v modlitbách.

Říjen 2014 – kalendář akcí ve farnosti

Úterý, 30. 9. 2014
 • Čtvrtek 2. října 2014: druhý večer kurzu Beta;
 • pátek 3. října 2014: Modlitba zpěvem – ve 20:30 hod. v kostele v Bílovicích;
 • neděle 5. října 2014: ministranti se sejdou přede mší už v 8:15 hod. – nácvik;
 • v pátek 10. října začínají opět na faře schůzky biřmovanců;
 • 10. – 12. října 2014 – Nížkovice – víkendovka pro tatínky s dětmi – bude upřesněno – bližší info Karel Ryšavý;
 • úterý 14. října – úklid a stěhování na faře – po stavebních úpravách, které na faře probíhaly v uplynulém období;
 • středa 15. října 2014: zahájení podzimního Kurzu ALFA – 1. večer – „Kdo je Ježíš?“;
 • čtvrtek 16. října 2014: třetí večer kurzu Beta;
 • středa 22. října 2014: podzimního Kurz ALFA – 2. večer – „Proč Ježíš zemřel?“;
 • pátek 24. října 2014: modlitební společenství rodin – ve 20:30 hod. – u Urválků v Kanicích;
 • sobota 25. října 2014: Duchovní obnova pro ženy „Být Ježíšovou učednicí“ – P. Adam Rucki – Slavkov u Brna, Dům Svaté Rodiny (Malinovského 280);
 • středa 29. října 2014: podzimního Kurz ALFA – 3. večer – „Jak získat víru?“;
 • čtvrtek 30. října 2014: čtvrtý večer kurzu Beta;
 • pátek 31. října 2014: Den půstu za mír na Blízkém východě, v afrických zemích a na Ukrajině – přidete se (přečtěte si List českých a moravských biskupů o pomoci trpícím křesťanům).
 • Dětské mše svaté — každý čtvrtek (ve školním roce) v 17.30 hod. se koná mše sv. pro děti. Využijte tuhle příležitost, aby i vaše děti školního i předškolního věku mohly zakoušet společenství s Bohem v našem kostele.
 • Modlitby otců – každé úterý od 6.00 a od 19 hod. (dříve ve středu v 19 hod.) jsou Modlitby otců v našem kostele.
 • Kurzy ALFA – Pozvěte své přátele na Kurzy ALFA. Alfa je příležitostí seznámit se základy křesťanství, přesvědčit se o tom, čemu křesťané věří a co křesťanství nabízí. Alfa je určena pro všechny hledající, kteří si kladou otázky po smyslu života. Kurz se skládá z jedenácti večerů. Každý z nich začíná večeří v příjemném prostředí, následuje přednáška na dané téma a po zákusku a kávě je příležitost nad tématem diskutovat ve skupinkách. Pozvěte své příbuzné a známé už teď na podzimní kurz, který začíná na začátku října. Pokud chcete pomoci s přípravou, budeme rádi. Více zde.
 • Zkoušky sborů na faře v Bílovicích i v Babicích vždy v neděli od 18:00, v Bílovicích navíc i ve středu od 18.00 hodin.

Seznam obsahuje akce, na jejichž pořádání se podílí farnost Bílovice nad Svitavou nebo na které chceme upozornit jako zajímavé. Dlouhodobější výhled v plánovaných událostech zde.

Zakončení prázdnin v Cizkrajově

Úterý, 16. 9. 2014

Tak jako v minulých letech i letos jsme závěrečný týden letních prázdnin prožili v České Kanadě, kouzelném kraji na pomezí Čech, Moravy a Rakouska. Naší základnou byla opět fara v Cizkrajově, která nám za ty roky v mnohém přirostla k srdci. Ubytování není zrovna pro náročné, ale jezdíme sem moc rádi. Letos po deváté. Počasí nám zrovna nepřálo. Akvapark v Dačicích zůstal celou dobu zavřený a kolem rybníků, jindy tolik oblíbených na koupání, jsme tentokrát projížděli jen na kolech. Dostaly přednost hrady a zámky, muzea, a taky oblíbená farma v Mutišově s prodejem přímo ze dvora. A samozřejmě houby, houby a zase houby. Opět jsme si užili spoustu legrace, zjistili, že jsou zde pro nás stále nová místa k objevování a i cyklotrasy se můžou měnit. Dešťové kapky jsou stejně mokré jako před rokem či před osmi. Příští rok pojedeme zas. A budeme rádi, pokud se k nám přidá ještě někdo další. Na faře je místa dost. Dobrých lidí se vejde…

 

Výuka náboženství ve školním roce 2014/15

Úterý, 16. 9. 2014

Výuka náboženství ve školním roce 2014/15 v Bílovicích nad Svitavou, Babicích nad Svitavou a Kanicích už byla zahájena.

ZŠ Bílovice nad Svitavou:

1. skupina: středa 11:50 – 12:35 hod., třída 1.B

2. skupina: středa 12:45 – 13:30 hod., třída 1.B

3. skupina: pátek 18:30 – 19:30 hod., klubovna Cyrilka

Přihlášky jsou k dispozici v předsíni kostela.

ZŠ Babice nad Svitavou a ZŠ Kanice:

ZŠ Babice n. Sv.: středa 14:00-14:45 hod., přízemí

ZŠ Kanice: pátek 12:30 – 13:15 hod., učebna 3 (v přízemí)

2. stupeň: pátek 18:30 – 19:30 hod., fara Bílovice

Přihlášky jsou k dispozici v předsíni kostela.

Září 2014 – kalendář akcí ve farnosti

Pondělí, 1. 9. 2014
 • Pondělí 1. září 2014: mše sv. v 7 hod. v bílovickém kostele – na zahájení školního roku – pro školáky i rodiče;
 • víkend 5. – 7. září 2014: Výjezdová víkendovka školáků na zahájení školního roku s panem farářem -Narychlo poslední oznámení a pozvánka na indiánský víkend pro děti. Všem, kteří o prázdninách nebyli v kostele v Bílovicích, neslyšeli ohlášky, nebo prostě zapomněli – zvu všechny děti bílovické a babické farnosti na indiánský víkend na faře v Lipůvce. Účastnit se mohou děti od 6 let. Odjíždímev pátek 5. září ve 14.30hod. od bílovické fary, vrátíme se v neděli 7. září kolem 18 hod. Cena je 400 Kč, a je vní zahrnuta cesta, ubytování a strava (5x denne). Víkend bude jako vždy plný her, soutěží, vyrábění a dobrodružství. Sebou prosím přibalte děckám kromě základních denních potřebných věcí také karimatku (spí se tentokrát na zemi), spacák, náhradní obuv, slušné oblečení na neděli do kostela, zápisník, tužku, šátek a baterku. Prosím je nutné přihlásit se mi nejpozději do této neděle, protože další pátek již jedeme a musím dát dohromady program, pomůcky, odměny, počet strávníků….(budu na mši sv.). Díky za pochopení. S pozdravem Lenka. Na děcka se už těším, prázdniny byly dlouhý, chce to nějaký rozruch.
 • pátek 5. září 2014: Modlitba zpěvem – ve 20:30 hod. v kostele v Bílovicích;
 • neděle 7. září 2014: První rodinný babický SPORTOVNÍ DEN (spojený se 4. Malými babickými běhy) – v 15 hod. – oranžové hřiště a okolí, Babice nad Svitavou – pořádá Babyka s přispěním Obce Babice n. Sv. a Sokola Babice n. Sv.;
 • pátek 12. září 2014: modlitební společenství rodin – ve 20:30 hod. – u Tomášků;
 • sobota 13. září 2014: Zahajovací skautská výprava – místo a detaily budou upřesněny emailem a na webu;
 • neděle 14. září 2014: Pěší pouť na Vranov – z Bílovic vyrážíme po mši sv., tedy v 10 hod. od kostela. Cca v 10:15 je možné se přidat na začátku cesty Vojanka na Polance. Pokračujeme po zelené značce přes Útěchov až do Vranova. Po příchodu požehnání poutníkům, v 15 hod. pak mše sv. Zpátky pro zájemce společně, ostatní individuálně podle potřeby. V případě velmi nepříznivého počasí je možné po nedělní domluvě celý záměr odložit o týden.Bližší informace u paní Jitky Cívkové nebo přímo u pana faráře.
 • čtvrtek 18. září 2014: zahájení podzimního kurzu Beta (pro absolventy kurzu ALFA);
 • pátek 28. září 2014: modlitební společenství rodin – ve 20:30 hod. – u Vaňků.
 • Dětské mše svaté — každý čtvrtek (ve školním roce) v 17.30 hod. se koná mše sv. pro děti. Využijte tuhle příležitost, aby i vaše děti školního i předškolního věku mohly zakoušet společenství s Bohem v našem kostele.
 • Modlitby otců – každé úterý od 6.00 a každou středu v 19 hod. jsou Modlitby otců v našem kostele.
 • Kurzy ALFA – Pozvěte své přátele na Kurzy ALFA. Alfa je příležitostí seznámit se základy křesťanství, přesvědčit se o tom, čemu křesťané věří a co křesťanství nabízí. Alfa je určena pro všechny hledající, kteří si kladou otázky po smyslu života. Kurz se skládá z jedenácti večerů. Každý z nich začíná večeří v příjemném prostředí, následuje přednáška na dané téma a po zákusku a kávě je příležitost nad tématem diskutovat ve skupinkách. Pozvěte své příbuzné a známé už teď na podzimní kurz, který začíná na začátku října. Pokud chcete pomoci s přípravou, budeme rádi. Více zde.
 • Zkoušky sborů na faře v Bílovicích i v Babicích vždy v neděli od 18:00, v Bílovicích navíc i ve středu od 18.00 hodin.

Seznam obsahuje akce, na jejichž pořádání se podílí farnost Bílovice nad Svitavou nebo na které chceme upozornit jako zajímavé. Dlouhodobější výhled v plánovaných událostech zde.

Bílovické farní oplatky prodány do posledního kousku

Úterý, 5. 8. 2014

Vážení přátelé,

uplynul více než rok od chvíle, kdy jsme poprvé začali nabízet bílovické farní oplatky. Postupně se prodalo všech 1 000 objednaných kusů se čtyřmi příchutěmi, které byly po dohodě s výrobcem, firmou Unita z Bílé Vody na Jesenicku, rozděleny do čtyř dodávek. Děkujeme za finanční příspěvky nad rámec stanovené ceny, projevenou důvěru, milá setkání a slova chvály. Vaším přičiněním se podařilo nejen udělat radost mnohým milovníkům sladkého bez rozdílu věku, ale také vybrat 18 500 Kč na opravy bílovického kostela, zvláště pak střechy. Uvedená částka byla v plné výši odevzdána duchovnímu správci v Bílovicích. Faktury a případné vyúčtování je pro zvědavce k dispozici. Pokud by byl mimořádný zájem o další balení oplatků, zvážíme pokračování prodeje a zajištění výroby.

S úctou  Vaši organizátoři.

Několik zajímavostí k bílovickým farním oplatkům:

 • první balení oplatků z krabice dostal P. Jaroslav Filka,
 • bílovické farní oplatky si odvážel do Prahy také p. kardinál M. Vlk,
 • největší zájem byl o čokoládovou a oříškovou příchuť,
 • nejvíce oplatků se prodalo při slavnosti výročí posvěcení bílovického kostela (2013),
 • bílovické farní oplatky se společně s misionáři z USA dostaly i na americký kontinent,
 • v krabičkách bylo standardně pět kusů, v krabičce s čokoládovými oplatky byly pouze čtyři kusy – musely splňovat váhový limit 135 g,
 • žádné z prodaných balení nemělo prošlou záruční lhůtu.

[David Ondruš]

Díky ti, Davide, od celé bílovické farnosti.

Červenec a srpen 2014 – kalendář akcí ve farnosti

Neděle, 6. 7. 2014
 • Sobota 5. července 2014 – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů kostela – přijďte do Bílovic na poutní mši sv. (9 hod.) a zahradní slavnost (s grilováním a bohatým občerstvením);
 • 9. – 13. července 2014: Katolická charismatická konference v Brně (BVV);
 • 19. 7. – 30. 7. 2014 – skautský tábor – chlapci – tábořiště u Brzkova;
 • 26. 7. – 6. 8. – skautský tábor – dívky – tábořiště u Žižkova Pole;
 • pátek 25. července 2014: 4. PĚŠÍ POUŤ po všech 4 mariánských místech Moravského krasu aneb 55 km ze Křtin do Křtin za 16 hodin – více zde;
 • neděle 27. července 2014: Svatoanenská pouť ve Křinách;
 • 12. – 16. srpna 2014: Last minute pro mladé – netradiční duchovní obnova like, share, comment, post – Vranov u Brna – více zde.
 • neděle 24. srpna 2014: Orelská pouť na Svatý Hostýn – odjezd 6:15 Ochoz, 6:30 Bílovice, 6:40 Obřany – cena 300Kč, záloha 100Kč. Přijímá Jaroslav Huňař (606584828) a Milan Křipač.
 • 23. – 30. srpna 2014: Letní dovolená rodin v Cizkrajově (Česká Kanada) – bližší info a možnost přihlásit se (třeba i na poslední chvíli): Martin Tomášek, Karel Ryšavý.
 • 29. – 30. srpna 2014: Národní pouť rodin – Žďár nad Sázavou – více: http://www.narodnipoutrodin.cz/
 • 31. srpna – 6. září 2014: Seminář obnovy v Duchu svatém – Vranov u Brna – seminář obnovy v Duchu svatém formou týdenních exercicií; povede O. Bogdan Stepien (farář v Ostravě Přívoze, který je současně členem národního týmu Charismatické obnovy). Přihlaste se emailem na exercicie(at)cho.cz. K přihlášce je třeba vyplnit dotazník. V případě Vašeho zájmu o seminář Vám jej zašleme.
 • Sbírka hraček, oblečení a obuvi – do 8. července. Kontakt Věra Švejdová a Martin Tomášek.
 • Dětské mše svaté — každý čtvrtek (ve školním roce) v 17.30 hod. se koná mše sv. pro děti. Využijte tuhle příležitost, aby i vaše děti školního i předškolního věku mohly zakoušet společenství s Bohem v našem kostele.
 • Modlitby otců – každé úterý od 6.00 a každou středu v 19 hod. jsou Modlitby otců v našem kostele (v prázdninovém čase věnujte pozornost individuální domluvě).
 • Kurzy ALFA – Pozvěte své přátele na Kurzy ALFA. Alfa je příležitostí seznámit se základy křesťanství, přesvědčit se o tom, čemu křesťané věří a co křesťanství nabízí. Alfa je určena pro všechny hledající, kteří si kladou otázky po smyslu života. Kurz se skládá z jedenácti večerů. Každý z nich začíná večeří v příjemném prostředí, následuje přednáška na dané téma a po zákusku a kávě je příležitost nad tématem diskutovat ve skupinkách. Pozvěte své příbuzné a známé už teď na podzimní kurz, který začíná na konci září. Pokud chcete pomoci s přípravou, budeme rádi. Více zde.
 • Zkoušky sborů na faře v Bílovicích i v Babicích vždy v neděli od 18:00, v Bílovicích navíc i ve středu od 18.00 hodin.

Seznam obsahuje akce, na jejichž pořádání se podílí farnost Bílovice nad Svitavou nebo na které chceme upozornit jako zajímavé. Dlouhodobější výhled v plánovaných událostech zde.

První svaté přijímání 2014

Neděle, 6. 7. 2014

Letos byla udělována svátost 1.sv. příjímání v neděli 27. dubna 2014 a přijalo ji 9 dětí z naší bílovické farnosti. Byli to Jakub, Dominik, Filip, Matěj, Emilka, Anička, Terezka, Vendulka a Nikolka. Všechny tyto děti se pečlivě připravovaly na tuto svátost pod vedením pana faráře, otce Jaroslava Filky, a Lenky Koudelkové, kteří pomohli těmto dětem chápat smysl eucharistie, co nám křesťanům dává. Formou příběhů svatých, setkání Pána Ježíše se slepým žebrákem, s ochrnulým, příběh o  Zacheovi, vysvětlování symbolů – kříže, světla, vody, význam křtu, příprava také na první svátost smíření…. Děti si plnily dané úkoly na každé setkání např. malováním obrázku k probíranému tématu.
My rodiče máme radost, že se samy naše děti rozhodly příjmout svátost prvního svatého přijímání, která je bude provázet životem, aby věděly, že nejsou samy a Pán je má rád. (Lenka V.)