První svaté přijímání 2014

Letos byla udělována svátost 1.sv. příjímání v neděli 27. dubna 2014 a přijalo ji 9 dětí z naší bílovické farnosti. Byli to Jakub, Dominik, Filip, Matěj, Emilka, Anička, Terezka, Vendulka a Nikolka. Všechny tyto děti se pečlivě připravovaly na tuto svátost pod vedením pana faráře, otce Jaroslava Filky, a Lenky Koudelkové, kteří pomohli těmto dětem chápat smysl eucharistie, co nám křesťanům dává. Formou příběhů svatých, setkání Pána Ježíše se slepým žebrákem, s ochrnulým, příběh o  Zacheovi, vysvětlování symbolů – kříže, světla, vody, význam křtu, příprava také na první svátost smíření…. Děti si plnily dané úkoly na každé setkání např. malováním obrázku k probíranému tématu.
My rodiče máme radost, že se samy naše děti rozhodly příjmout svátost prvního svatého přijímání, která je bude provázet životem, aby věděly, že nejsou samy a Pán je má rád. (Lenka V.)

Nechat vzkaz

*