Postní duchovní obnova pro děti

Zveme všechny děti na postní duchovní obnovu. Tato dětská duchovní obnova bude probíhat po celou postní dobu, každý čtvrtek při mši svaté, která začíná v 17.30 hod. Budeme společně prožívat při katechezích vše, co k postní době patří. A pokračovat v tom můžete i samostatně doma. Pomáhat vám bude nástěnka v předsíni kostela, na které je několik zastavení Křížové cesty. Abychom projevili Pánu Ježíši naši účast při jeho utrpení, lásku a odhodlání být s ním, budeme se každý týden snažit o nějaký úkol, který nás má vést k postu, kajícnosti a modlitbě. Takto můžeme být pravidelně spojeni s trpícím Kristem. Komu se podaří tento postní úkol splnit, přidá na nástěnku symbol svého odhodlání se pro Pána. A stejně tak může učinit každé dítě, které přijde na Křížovou cestu. Na dětské mši svaté si pak budeme o všem společně povídat, každý bude mít možnost sdělit svým kamarádům, co všechno se mu podařilo, nebo klidně i nepodařilo. Bůh nežádá, abychom byli dokonalí, Bůh chce, abychom ho milovali. Těším se, že společně prožijeme postní dobu po boku Pána Ježíše a že z toho budete mít nejen radost, ale i užitek. Kéž má Pán radost z nás. Přijďte. Lenka

Komentáře jsou zablokovány.